Návod k prokázání původu svých prostředků ve Fumbi

back
Novinky ve fumbi
12. listopadu 2021  • clock 3 min •  Fumbi Network

Návod k prokázání původu svých prostředků ve Fumbi

Jako odpovědná společnost, která se řídí slovenskými zákony a předpisy, přistupuje Fumbi svědomitě i k boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Proto je pro nás důležité, abyste u částek, které přesahují náš interní limit, doložili původ svých finančních prostředků.

Zákon 253/2008 Sb. účinný od 1. ledna 2021 na nás deleguje povinnost odhalovat podezřelé transakce, které by mohly souviset s praním špinavých peněz nebo terorismem. Tyto doklady po vás musí ze zákona vyžadovat i každá jiná legitimní společnost.

Jsme si vědomi toho, že se jedná o žádost na dokument osobní povahy s citlivými informacemi, proto vás žádáme, abyste tyto informace nahráli do svého plně zabezpečeného Fumbi účtu, a neposílali e-mailem. Ochrana osobních údajů našich klientů je pro nás nejvyšší prioritou.

V tomto článku jsou uvedeny informace o tom, které doklady je potřeba nahrát, aby bylo možné je ověřit.

Uveďte prosím dokumenty, které nejlépe prokazují původ vaší investice.

Pro doložení zdrojů financí fyzických osob je třeba učinit několik rychlých úkonů.

Jak postupovat:

 1. Přihlaste se do svého Fumbi účtu.
 2. Klikněte na odkaz Nahrání dokumentu.
 3. Nahrajte doklad, který deklaruje původ Vašich finančních prostředků (podrobnosti k dokladům najdete níže).

Doklady, které musíme od našich uživatelů požadovat:

1. Úspory

Abychom mohli zkontrolovat, zda vaše úspory odpovídají výši vašich investic, budeme potřebovat, abyste do Fumbi účtu nahráli výpis ze svého bankovního účtu za odpovídající tři měsíce, kdy jste:

 • si spořili (poslední 3 měsíce spoření)
 • přijali finance z prodeje nemovitosti nebo jiný jednorázový příjem (měsíc připsání prostředků na účet a předchozí dva měsíce)

Pokud se na vašem účtu vyskytují citlivé výdaje, můžete nechat viditelnou pouze částku a zbytek začernit. Nemažte, prosím, příjmy, které deklarujete.

 1. Zvolte si v internet bankingu výpisy z účtu
 2. Označte období relevantních tří měsíců
 3. Vygenerujte výpis ve formátu pdf
 4. Nahrajte výpis přes tlačítko Nahrání dokumentu ve svém Fumbi účtu

2. Zaměstnání

Snadným způsobem, jak ověřit zdroj vašich příjmů, je předložení dokladu o mzdě nebo příjmu ze závislé činnosti.
Pokud vaše příjmy pocházejí ze zaměstnání, budeme od vás potřebovat:

Roční zúčtování záloh na Daň z příjmů fyzické osoby ze závislé činnosti:

 • Nahrajte svůj roční výkaz pomocí tlačítka Nahrát dokument ve svém Fumbi účtu.
  nebo

Roční zúčtování zdravotního pojištění:

 • Vyfoťte nebo naskenujte výpis z vaši zdravotní pojišťovny
 • Nahrajte zúčtování přes tlačítko Nahrát dokument ve svém Fumbi profilu

nebo

Výpis za relevantní tři měsíce z účtu, na který vám chodí plat:

 • V internet bankingu si zvolte výpis z účtu
 • Označte období relevantních tří měsíců
 • Vygenerujte výpis ve formátu pdf
 • Nahrajte výpis přes tlačítko Nahrát dokument ve svém Fumbi účtu

3. Podnikání

Pokud vaše příjmy pocházejí z podnikatelské činnosti, je pro nás důležité zkontrolovat, zda příjmy korespondují s výši vkladů. Potřebujeme k tomu následující dokumenty:

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzické osoby:

 • Nahrajte daňové přiznání přes tlačítko Nahrát dokument ve svém Fumbi účtu

nebo

Roční zúčtování zdravotního pojištění

 • Naskenovaný nebo vyfocený dokument nahrajte přes tlačítko Nahrát dokument ve svém Fumbi účtu

V případě, že máte příjem jakožto společník nebo akcionář právnické osoby, doložte:

Rozhodnutí o vyplacení dividendy:

 • Nahrajte tento dokument přes tlačítko Nahrání dokumentu ve svém Fumbi účtu

nebo

Roční zúčtování zdravotního pojištění:

 • Naskenovaný nebo vyfocený dokument nahrajte přes tlačítko Nahrát dokument ve svém Fumbi účtu

4. Majetek (prodej nebo pronájem)

Pokud váš příjem pochází z prodeje nebo pronájmu nemovitého nebo movitého majetku, budeme k ověření potřebovat kupně-prodejnou smlouvu nebo smlouvu o pronájmu. To nám umožní ověřit, že výše vašich vkladů odpovídá výši těchto příjmů. (V případě, že máte tyto prostředky na účtu déle než rok, můžeme je považovat za úspory – v takovém případě prosíme o doložení jejich původ podle bodu 1.)

 • Naskenovaný nebo vyfocený originál podepsané smlouvy nahrajte přes tlačítko Nahrát dokument ve svém Fumbi účtu

5. Dar

Pokud jste získali finanční prostředky darem, musíme zkontrolovat, zda tato částka odpovídá investici do Fumbi. Z tohoto důvodu budeme potřebovat doložit darovací smlouvu. (Pokud máte tyto prostředky na účtu déle než rok, můžeme je považovat za úspory – v takovém případě je prosíme dokladujte podle bodu 1.)

 • Naskenovaný nebo vyfocený originál podepsané smlouvy nahrajte přes tlačítko Nahrát dokument ve svém Fumbi účtu

6. Dědictví

Abychom mohli zkontrolovat, zda je výše dědictví v souladu s vklady, které vkládáte, budeme potřebovat jeden z těchto dokumentů: (Pokud máte tyto prostředky na účtu déle než rok, můžeme je považovat za úspory – v takovém případě doložte jejich původ podle bodu 1).

Smlouva o vypořádání dědictví:

 • Naskenovaný nebo vyfocený originál podepsané smlouvy nahrajte přes tlačítko Nahrát dokument ve svém Fumbi účtu

nebo

Usnesení o dědictví:

 • Naskenovaný nebo vyfocený originál podepsané smlouvy nahrajte přes tlačítko Nahrát dokument ve svém Fumbi účtu

Máte-li jakékoli dotazy týkající se nahrávání dokumentů, neváhejte se s námi spojit prostřednictvím tohoto formuláře.

Děkujeme za spolupráci!

Upozornění:

Z důvodu zabezpečení vyšší bezpečnosti důrazně doporučujeme, abyste své důvěrné informace neposílali e-mailem, ale nahráli je přímo do svého Fumbi účtu pomocí tlačítka Nahrát dokument.

Fumbi může pozdržet zpracování vkladů a výběrů, dokud nebudou dodány a schváleny všechny potřebné dokumenty.

V případě, že budou předloženy neúplné nebo podezřelé dokumenty, je Fumbi povinné oznámit toto konání příslušnému orgánu.

Avatar photo

Fumbi Network

Fumbi

linkedin
Sdílejte s ostatními
Odporúčame

Více článků se společností Fumbi