Algorand – uhlíkově neutrální blockchain

zpět
Kryptoměny
x  - hodiny 3 min -  x

V následujícím blogu vám představíme další kryptoaktivum, které je součástí našeho dynamického portfolia – Algorand. Algorand je decentralizovaná blockchainová platforma, jejímž hlavním cílem je vyřešit přetrvávající problém blockchainového trilematu.

Historie Algorandu

Myšlenka vytvořit decentralizovanou platformu Algorand vznikla v roce 2017 díky Silviu Micalimu, profesorovi Massachusettského technologického institutu (MIT) a jednomu z držitelů prestižní Turing Award, kterou každoročně uděluje Asociace pro výpočetní techniku jednotlivcům za jejich technický přínos pro svět počítačové vědy.  

Silvio Micali se zabývá kryptografií již od 80. let 20. století. Je jedním ze spoluvynálezců důkazů nulové znalosti (Zero-knowledge proofs), pseudonáhodného generování nebo ověřitelných náhodných funkcí (verifiable random functions), které jsou dnes základem mnoha moderních blockchainových platforem, včetně Cardana Dfinity a Elrondu.

Micali navrhl Algorand ve spolupráci s mezinárodně uznávaným týmem výzkumníků, matematiků, kryptografů a ekonomů s cílem zaručit skutečnou decentralizaci sítě a zároveň zajistit maximální možnou bezpečnost a škálovatelnost.

Síť Algorand byla oficiálně spuštěna v červnu 2019 a její blockchain již obsahuje více než 20,7 milionu ověřených bloků.

Co je to Algorand?

Algorand je decentralizovaná blockchainová infrastruktura s otevřeným zdrojovým kódem (open-source), jejímž hlavním cílem je vyřešit tzv. blockchainové trilema.

Blockchainové trilema je koncept, který se zaměřuje na výzvy, jimž vývojáři čelí při navrhování jednotlivých blockchainů. Problém trilematu spočívá v tom, že vývojáři jsou při vytváření blockchainu nuceni dělat kompromisy v jedné ze tří základních oblastí:

 • Decentralizace – vytvoření autonomního blockchainového systému, který není závislý na žádném centrálním bodě.
 • Bezpečnost – schopnost blockchainového systému bránit se útokům, chybám a dalším nepředvídaným problémům a fungovat podle očekávání.
 • Škálovatelnost – schopnost blockchainové sítě zvládnout stále rostoucí počet uživatelů bez časových omezení a rostoucích poplatků.

Algorand je síť, která se snaží dosáhnout rovnováhy ve všech výše uvedených oblastech.  Kromě toho je Algorand navržen jako síť zaměřená na rychlé platby a dosažení téměř okamžité finalizace transakcí.

Klíčové vlastnosti

Mezi klíčové vlastnosti, díky nimž se stal Algorand mezi uživateli oblíbeným, patří:

 • Nízké poplatky – Poplatky v síti Algorand se vypočítávají na základě velikosti transakce a uživatel se může sám rozhodnout poplatek zvýšit, pokud chce, aby byla jeho transakce potvrzena co nejdříve. Na platformě Algorand však neexistuje koncept gas poplatků, jako je tomu na jiných smart kontraktových platformách. Minimální poplatek za transakci je 0,001 ALGO (0,0006 $).
 • Transparentnost – Celý kód protokolu Algorand je open-source, takže je k dispozici komukoli, kdykoli a kdekoli.
 • Vysoká propustnost – Bloky jsou v systému Algorand vytvářeny v průměru každé 4,5 sekundy a každý jednotlivý blok může obsahovat až 5 000 transakcí. Síť tak dokáže zpracovat až 1 000 transakcí za sekundu, přičemž při současném vytížení zpracovává podle webového portálu algoexplorer.io v průměru 21 transakcí za sekundu.
 • Finalita – Transakce v síti Algorand jsou konečné, jakmile jsou potvrzeny v bloku, a nemusí tedy čekat na vícenásobné síťové konfirmace.

Konsensuální protokol

Podle zakladatele sítě Algorand spočívá problém mnoha současných blockchainů v tom, že při použití tradičních konsensuálních algoritmů musí blockchainy obětovat alespoň jednu ze tří klíčových vlastností, aby jednotlivé sítě mohly efektivně fungovat. Silvio Micali a jeho tým se rozhodli tento problém vyřešit vynálezem nového konsensuálního protokolu nazvaného Pure Proof-of-Stake (PPoS), který následně implementovali do protokolu Algorand.

Systém PPOS je postaven na základě dvoustupňového blokového výrobního procesu, který se skládá z návrhu a hlasování. Algoritmus funguje tak, že protokol v každém blokovém kole prostřednictvím ověřitelné náhodné funkce (Verifiable Random Function) vybere navrhovatele bloku a skupinu hlasovacích komisí, které navrhovatelův blok schválí. Navrhovatelé bloků i skupiny hlasovacích komisí jsou vybíráni náhodně ze všech držitelů tokenů ALGO (tj. účtů, na kterých jsou tokeny drženy) a pravděpodobnost výběru je přímo úměrná podílu držitele na celkovém počtu tokenů ALGO.

Jakmile je blok navržen, následuje proces hlasování, při kterém síťové uzly zkontrolují a schválí, že v bloku nejsou žádné zdvojené nebo přečerpané transakce. Pokud se komise shodne, že je vše v pořádku, je blok přidán do blockchainu. V případě, že se v bloku vyskytne problém nebo je zjištěna škodlivá aktivita, prochází síť procesem obnovy, při kterém je vadný blok vyřazen a je zahájen proces výběru nového navrhovatele bloku.

Právě jednoduchý proces obnovy a vyřazení vadného bloku bývá často terčem širší kritiky. Je to proto, že síť nepoužívá žádný mechanismus, který by trestal tvůrce chybných bloků, jak je to běžné v jiných blockchainových sítích. Místo toho síť projde jednoduchým procesem obnovy, který chybný blok jednoduše zahodí. Tento systém sice podporuje rychlost a efektivní škálovatelnost sítě, ale nijak netrestá navrhovatele chybných bloků.

Zdroj: Binance

Staking v prípade Algorandu funguje obzvlášť jednoducho. V podstate stačí ALGO mince držať na peňaženke a mince sú automaticky stakeované bez nutnosti vykonávať akékoľvek ďalšie operácie. Jediné špecifikum spočíva v tom, že odmeny, ktoré používateľ zinkasuje, sa stávajú súčasťou celkového zostatku, ale automaticky sa nezapájajú do procesu stakingu. Naakumulované odmeny sa stanú súčasťou stakingu až v prípade, že s nimi používateľ uskutoční nejakú operáciu – napríklad ich raz za čas odošle na inú adresu a potom späť.

Smart kontrakty v sieti Algorand

Decentralizované financie sú súčasnosti najrýchlejšie rastúcim sektorom v rámci globálneho blockchainového ekosystému. Stále však existuje priestor na zlepšovanie sofitstikovaných decentralizovaných aplikácií, ktoré umožňujú nielen jednoduché odosielanie a prijímanie peňazí, ale aj oveľa zložitejšie a komplexnejšie funkcie vrátenie pôžičiek, poistení či tokenizácie aktív.

Algorand patrí k protokolom, ktoré disponujú funkcionalitou smart kontraktov. Smart kontrakty v sieti Algorand sú zmluvy, ktoré sú po nasadení do protokolu ovládateľné z ktoréhokoľvek sieťového uzla v blockchaine. Po nasadení zmluvy sa konkretizácia zmluvy prenesie do konkrétnej aplikácie, ktorej je priradené vlastné ID. Aplikácie sú potom spúšťané špecifickým typom transakcie nazývanej ako Application Call Transaction.

Smart kontrakty sú zvyčajne napísané v TEAL, čo je syntax programovacieho jazyka na špecifikovanie programu, ktorý sa nakoniec prevedie na bajtový kód do AVM. Pre jednoduchšie pochopenie, v prípade siete Ethereum sú smart kontrakty napísané v jazyku Solidity a prevedené do bajtkódu na exekúciu prostredníctvom EVM (Ethereum Virtual Machine). Na Algorande je však možné písať smart kontrakty aj v jazyku Python pomocou PyTeal library alebo v jazyku Reach, ktorý je podobný JavaScriptu.

V prípade Algorandu zaznamenáva zmeny v stave siete takzvaný Algorand Virtual Machine (AVM), ktorý spúšťa programy spojené s transakciami od jednotlivých sieťových uzlov.

Technológia Forkless

Pojem fork charakterizuje situáciu, v ktorej sa jeden blockchain rozvetví do dvoch samostatných vetiev. Rozvetvenie môže v praxi vzniknúť napríklad, ak časť komunity nechce prijať nové aktualizácie alebo významné zmeny v protokole, ktoré nie sú spätne kompatibilné so staršou verziou softvérového klienta. Okrem toho vzniká fork aj v situáciách, keď dvaja ťažiari v sieti vyťažia nový blok takmer v rovnakom čase a informácie o vyťažených blokoch sa ešte nestihli rozdistribuovať medzi všetky sieťové uzly. Pre zachovanie kontinuity blockchainu sa vždy jedna z vetiev stane opustenou a transakcie, ktoré sú jej súčasťou, sa stanú neplatnými.

Konsenzuálny algoritmus PPoS používa mechanizmus kolektívneho hlasovania na overovanie blokov, čo zabezpečuje okamžitú finalitu transakcií a elimináciu možností vzniku forku. V sieti Algorand nie je nikdy možné pridať do blockchainu dva bloky naraz, pretože iba jeden blok môže vždy dosiahnuť požadovaný limit hlasov od vybraných hlasovacích komisií. V praxi to znamená, že vždy po overení každého bloku si môžu byť používatelia hneď istí, že blok obsahujúci ich transakcie bude súčasťou blockchainu už navždy. Vďaka tejto technológii nie je nutné pri transakciách v sieti Algorand čakať na viacero blokových konfirmácií, ako je tomu napríklad na blockchaine Bitcoinu, kde je často nutné pre pripísanie prostriedkov na peňaženku nutné disponovať aspoň tromi blokovými konfirmáciami.

Zelený blockchain

Algorand je v ekosystéme kryptoaktív považovaný za jeden z najefektívnejších a najekologickejších blockchainov. Platforma sa od apríla 2021 stala dokonca uhlíkovo-negatívnou, čo znamená, že nakupuje uhlíkové kredity vo väčšej výške, než sú jej reálne uhlíkové emisie.

Obrázok, na ktorom je text, laserAutomaticky generovaný popis

Zdroj: Twitter

Algorand Foundation

Poslaním Algorand Foundation je vytvoriť decentralizovanú a bezhraničnú globálnu ekonomiku založenú práve na technológii Algorand. Nadácia Algorand Foundation pomáha pri plnení tohto cieľa tým, že preberá zodpovednosť za riadenie tokenomiky projektu a dohliada na decentralizované riadenie projektu a zdravý a prosperujúci ekosystém.

Dôležitou súčasťou vízie sú aj takzvaný Algorand ambasádori, ktorí pomáhajú budovať lokálne komunity zamerané na šírenie vedomostí a poznatkov o vývoji tohto blockchainového ekosystému po celom svete. Algorand Foundation vytvorila globálny program pre týchto ambasádorov za prácu, ktorú robia pri vytváraní národných a medzinárodných komunít. Nadácia taktiež odmeňuje ambasádorov za vytváranie vzdelávacieho obsahu pre rozvoj ekosystému.

Ekosystém Algorandu

Medzi najpopulárnejšie projekty, ktoré sú súčasťou ekosystému Algorand, patria:

 • AlgoFund – Projekt zameraný na podporu inovatívnych a prevratných projektov budovaných na platforme Algorand.
 • Kaafila – Decentralizovaný mediálny a vzdelávací projekt postavený na technológii Algorand a IPFS.
 • Openfabric – Ekosystém na vytváranie a prepojenie aplikácií umelej inteligencie.
 • Folks Finance – protokol zameraný na poskytovanie decentralizovaných pôžičiek, do ktorého je okrem iného možné uložiť voľné peňažné prostriedky a inkasovať za to úroky.
 • CryptoTrees – CryptoTrees používa uhlíkovo-neutrálny Algorand blockchain na výsadbu stromov a záchranu lesov po celom svete. Používatelia môžu získať tokeny prostredníctvom hier a iniciatív a zároveň prispieť k boju proti zmene klímy.

Natívny token siete – ALGO

Natívnou menou siete Algorand je minca s označením ALGO, ktorá je základným stavebným kameňom celej infraštruktúry. Odmeny v sieti Algorand sú distribuované pre všetkých držiteľov mincí ALGO namiesto toho, aby odmeny inkasovali len sieťoví validátori. To znamená, že všetci držitelia mincí ALGO môžu inkasovať odmeny vo výške približne 7,5 % ročne.

Maximálne množstvo ALGO mincí je pevne stanovené na 10 miliárd. V súčasnosti je v obehu 7,1 miliardy, pričom až 2,5 miliardy mincí je vo vlastníctve spoločností Algorand Foundation a Algorand Inc. 

Investujte s Fumbi ještě dnes 

Pokud uvažujete o investici do kryptoměn, Fumbi je tu pro vás. Naše portfolio řízené algoritmem přesně sleduje pohyby cen na trhu kryptoměn.

Společnost Fumbi je první svého druhu, protože nabízí kryptoměny široké veřejnosti, a to i s malým vkladem. Investování do kryptoměn prostřednictvím Fumbi je velmi snadné a minimalizuje rizika.

Začít můžete s vkladem pouhých 50 € / 1400 Kč.

INVESTOVAŤ VO FUMBI

Narazili jste v textu na termín, kterému nerozumíte? Nevadí, všechny důležité pojmy týkající se kryptoměn najdete na jednom místě v našem webu. Fumbi slovníku.

Juraj Forgacs

Autor

linkedin
Sdílejte s ostatními
Doporučené stránky

Ďalšie články se společností Fumbi

Monero – kryptoměna zaměřená na soukromí

zpět
Kryptoměny
x  - hodiny 3 min -  x

V tomto blogu vám představíme další kryptoaktivum, které je součástí našeho dynamického portfolia – Monero. Monero je decentralizovaná kryptoměna, která kromě technologie blockchain využívá i další technologie zaměřené na zvýšení soukromí uživatelů s cílem dosáhnout anonymity transakcí.

Historie Monera

Kryptoměna Monero vznikla jako fork kryptoměny Bytecoin, první digitální měny, jejíž zdrojový kód byl napsán pomocí technologie CryptoNote. Myšlenka CryptoNote spočívá v seskupení více veřejných klíčů v jedné transakci, což znemožňuje identifikovat, kdo transakci odeslal. Tato technologie je dodnes základním stavebním kamenem většiny existujících kryptoměn, jejichž cílem je zajistit co nejvyšší úroveň soukromí. 

Bytecoin byl velmi dobrý a inovativní pokus o vytvoření anonymní kryptoměny, ale řada nedostatků, včetně problémů s počáteční distribucí mincí, vyvolala kolem projektu mnoho otázek a pochybností.

Právě nedostatky Bytecoinu se staly vodou na mlýn skupině vývojářů, kteří se v dubnu 2014 rozhodli forkovat blockchain Bytecoinu a vytvořit vlastní měnu, zpočátku známou jako Bitmonero. Postupem času byl název této kryptoměny upraven a název Bitmonero byl zjednodušen do současné podoby.

Pět ze sedmi vývojářů, kteří se podíleli na vývoji tohoto projektu, se rozhodlo utajit svou totožnost. K dnešnímu dni jsou známí pouze dva vývojáři z celé pracovní skupiny – konkrétně David Latapie a Riccardo Spagni, hlavní vývojář kryptoměny Monero.

Co je Monero?

Monero je druh decentralizované kryptoměny s otevřeným zdrojovým kódem, která byla postavena na principech nepropojitelnosti a nevysledovatelnosti. Blockchainy kryptoměn, jako je Bitcoin nebo Ethereum, jsou známé zejména tím, že jsou veřejné a transparentní. Transakce na těchto blockchainech může sledovat prakticky kdokoli a odesílající a přijímající adresy mohou být propojeny s identitou subjektů v reálném světě.

Blockchain kryptoměny Monero je však záměrně nakonfigurován tak, aby byl neprůhledný a zajišťoval anonymitu podrobností o transakcích, jako je identita odesílatele a příjemce nebo částka transakce. Monero dosahuje svých cílů v oblasti anonymity pomocí tří důležitých technologií: Stealth Addresses, Ring Signatures a rozšírením Ring CT.

Stealth Addresses

Stealth adresy neboli tajné adresy jsou nedílnou součástí bezpečnostního modulu blockchainu Monero. Technologie utajených adres umožňuje odesílateli prostředků vytvořit pro každou transakci náhodné jednorázové adresy jménem příjemce. To znamená, že i když příjemce zveřejní jednu přijímací adresu, všechny budoucí příchozí platby pro příjemce směřují na samostatné a jedinečné adresy v blockchainu, které nelze zpětně propojit se zveřejněnou adresou příjemce ani s adresami jiných transakcí. Technologie Stealth Addresses tak zajišťuje, že pouze odesílatel a příjemce přesně vědí, kam byla platba odeslána.

V případě uskutečňování plateb pomocí kryptoměny Monero má každý uživatel k dispozici dva typy klíčů:

 • klíč soukromého zobrazení (Private view key) – Tento klíč se používá k zobrazení příchozích transakcí určených pro adresu příjemce.
 • klíč soukromých výdajů (Private spend key) – Tento klíč se používá k iniciaci plateb.

Kromě toho disponuje každý uživatel vlastní veřejnou adresu, která slouží k přijímání plateb.

Ring Signature

Monero používá technologii kruhového podpisu Ring Signature, která chrání soukromí uživatele na vstupní straně transakce. Kruhový podpis je typ digitálního podpisu, při kterém se skupina možných podepisujících osob spojí do jednoho charakteristického podpisu, který může autorizovat transakci.

Jedním z bezpečnostních vlastností kruhového podpisu je, že není možné přesně určit, který z klíčů jednotlivých členů skupiny byl použit k vytvoření podpisu. V praxi to znamená, že transakci podepsanou kruhovým podpisem podepsal jeden subjekt z určité skupiny osob, ale nikdo nemůže přesně určit, kdo to byl.

Platforma Monero používá k vytvoření kruhového podpisu kombinaci klíčů účtu odesílatele a kombinuje je s veřejnými klíči dostupnými v blockchainu. Díky tomu je kruhový podpis jedinečný a soukromý zároveň, přičemž dokáže dokonale skrýt identitu uživatele, protože nelze přesně určit, který klíč ze skupiny klíčů byl použit k vytvoření kruhového podpisu.

Ring CT

Ring CT, zkratka pro Ring Confidential Transactions, je technika, která zajišťuje maskování sumy transakcí v blockchainu Monero. Jedná se o jedno z vylepšení, které bylo do protokolu Monero implementováno v bloku #1220516 v lednu 2017. Po září 2017 se tato funkce stala povinnou pro všechny transakce v síti.

RYCHLÁ REGISTRACE

Zaměnitelnost (Fungibility)

Zastupitelnost je jednou z vlastností měny, při níž lze dvě měnové jednotky vzájemně nahradit. Je-li měna zastupitelná, znamená to, že dvě jednotky téže měny lze vzájemně substituovat. Nejjednodušším příkladem pro vysvětlení funkce zastupitelnosti je zlato. Zlato lze velmi snadno a efektivně substituovat, protože jedna trojská unce zlata stejné kvality má stejnou hodnotu jako jiná trojská unce zlata stejné kvality.

Nativní měna sítě Monero, označená XMR, je zaměnitelná díky své anonymní povaze, která neumožňuje žádný způsob, jak vzájemně propojit transakce ani sledovat historii konkrétní měnové jednotky XMR. V praxi to znamená, že jeden XMR je totožné s jakýmkoliv jiným XMR v síti.

Zastupitelnost je výhoda, kterou má Monero oproti Bitcoinu a téměř každé jiné kryptoměně s veřejným a transparentním blockchainem. Například v případě bitcoinového blockchainu je možné u každého jednotlivého BTC zpětně dohledat všechny transakce provedené až do místa původu konkrétního BTC (do takzvané coinbase transakce). Coinbase transakce je speciální typ transakce, která je součástí každého vytěženého bloku a reprezentuje blokovou odměnu zaslanou těžaři, kterému se podařilo vytěžit konkrétní blok.

Zpětná dohledatelnost transakcí v bitcoinovém blockchainu znamená, že pokud byl konkrétní BTC použit k nelegální činnosti, bude tato skutečnost navždy zaznamenána v blockchainu. Vzhledem k tomu, že bitcoinový blockchain nedisponuje dostatečnou zastupitelností, znamená to, že se například některé společnosti nebo podniky mohou vyhýbat přijímání BTC, které jsou spojeny s nelegální činností. Některé velké bitcoinové společnosti již v současnosti pozastavují nebo blokují účty, které přijaly BTC používané v online hazardních hrách nebo jiných nepřijatelných aktivitách.

Monero bylo vytvořeno speciálně pro řešení problému sledovatelnosti a nenahraditelnosti. Díky zcela privátním transakcím je Monero skutečně zaměnitelné a žádné XMR nemohou být zařazeny na černou listinu. To znamená, že obchodníci a jednotlivci, kteří přijímají měnu Monero, se nemusí obávat, že by přijímali měnové jednotky pocházející z nelegálních aktivit nebo s nimi spojené.

Konsensuální algoritmus

Stejně jako všechny ostatní kryptoměny se i Monero v průběhu let neustále vyvíjelo a zdokonalovalo, a to především díky příspěvkům a inovacím komunity. Zpočátku Monero používalo algoritmus CryptoNight PoW. V prosinci 2019 však blockchain Monera prošel hard forkem, který umožnil implementaci nového algoritmu RandomX, který trvale odstranil podporu ASIC (integrovaný obvod pro specifické použití) a nahradil ji podporou CPU (centrální procesorová jednotka). Jednalo se o vůbec první změnu konsensuálního algoritmu v blockchainu Monero od vzniku Genesis bloku.

RandomX je nový druh algoritmu typu Proof-of-Work (PoW), který je navržen tak, aby byl odolný vůči ASIC, konkrétně pomocí spouštění náhodného kódu a paměťově náročných technik, které brání specializovanému těžebnímu hardwaru v ovládnutí sítě. Protože je RandomX optimalizován pro univerzální CPU, síť se tak stala ještě decentralizovanější a vyváženější v distribuci nových blokových.

Zajímavostí kryptoměny Monero je dynamická velikost bloku. Zatímco většina kryptoměn, včetně Bitcoinu, má pevně stanovený limit velikosti bloku, limit velikosti bloku v síti Monero se dynamicky upravuje na základě aktuální transakční poptávky. V případě nízké transakční poptávky v síti se povolená velikost bloku dynamicky snižuje. Podobně to platí i v opačné situaci, kdy je poptávka po transakcích vysoká a limit velikosti bloku se tak zvyšuje. Velikost bloku se vypočítá na základě mediánu předchozích 100 bloků (přičemž každý blok je vytěžen v průměru za dvě minuty a maximální velikost bloku může být dvojnásobkem střední hodnoty velikosti posledních 100 bloků (2*M100)). Těžaři sice mohou produkovat bloky, jejichž velikost přesahuje limit velikosti bloku, ale budou za to potrestáni sníženou blokovou odměnou.

Výzvy týkající se Monera

Soukromí, decentralizace a anonymita jsou sice přesně to, co mnoho uživatelů v širší kryptokomunitě hledá, tyto vlastnosti však přinášejí i řadu problémů.

Nedohledatelnost a ochrana soukromí například umožňují, aby se Monero používalo k pochybným účelům a na pochybných trzích, včetně trhů s drogami a hazardními hrami. To je jeden z důvodů, proč trhy, které byly a jsou populární na Dark Webu, často používají k provádění transakcí právě kryptoměnu Monero. 

Kromě toho se Monero v minulosti stalo terčem kritiky kvůli útokům hackerů, kteří vytvořili škodlivý software infikující počítače po celém světě. Tento software těžil kryptoměnu Monero na cizích počítačích a posílal ji do Severní Koreje. Pomocí XMR a jeho anonymní povahy se poté Severní Korea snažila obcházet obchodní sankce uvalené na zemi.

S rostoucím zájmem o regulaci kryptomen ze strany vládních a regulačních orgánů se však právě Monero může stát kryptomenou, která bude díky své anonymní povaze a nevystopovatelnosti vzbuzovat zájem investorů po celém světě.

VYUŽIJTE POTENCIÁL KRYPTA

Juraj Forgacs

Autor

linkedin
Sdílejte s ostatními
Doporučené stránky

Ďalšie články se společností Fumbi

Litecoin – digitální stříbro

zpět
Kryptoměny
x  - hodiny 3 min -  x

V následujícím blogu vám představíme další kryptoaktivum, které je součástí našeho dynamického portfolia – Litecoin. Litecoin je stálým členem našeho Fumbi Index Portfolia, který byl vytvořený jako alternativní kryptoměna, jejímž prostřednictvím je možné provádět rychlé a levné peer-to-peer transakce, které nejsou pod kontrolou žádné centrální autority.

Historický vývoj Litecoinu

Počátky kryptoměny Litecoin sahají do roku 2011, kdy se její zakladatel Charlie Lee, bývalý inženýr společnosti Google a absolvent Massachusettského technologického institutu, rozhodl vytvořit první „úspěšnou“ alternativní kryptoměnu zkopírováním a úpravou zdrojového kódu Bitcoinu.

V době vzniku Litecoinu existovalo celkem jen osm altcoinů, z nichž sedm patřilo do kategorie forků. Forky jsou projekty, které z velké části převzaly zdrojový kód Bitcoinu a mírně jej upravily. Ačkoli Litecoin není úplně první alternativní kryptoměnou, která zkopírovala zdrojový kód Bitcoinu a upravila jeho funkce, historicky je Litecoin jedním z nejúspěšnějších a nejznámějších altcoinů, díky čemuž si vysloužil status „digitálního stříbra“.

Hlavní myšlenkou vzniku Litecoinu bylo vytvořit alternativu, která by umožňovala levnější a rychlejší transakce než Bitcoin, což zvyšuje efektivitu používání kryptoměn při běžných transakcích. Litecoin se svým způsobem od Bitcoinu odklonil, aby otestoval nové inovace a aplikace kryptoměn.

Co je to Litecoin?

Litecoin je kryptoměna typu peer-to-peer, která umožňuje okamžité platby s téměř nulovými náklady komukoli a kdekoli na světě. Stejně jako Bitcoin je i Litecoin decentralizovanou kryptoměnou založenou na globální platební síti s otevřeným zdrojovým kódem, která není řízena žádnou centrální autoritou.

Litecoin byl zpočátku silným konkurentem Bitcoinu, především kvůli jeho rychlým a levným transakcím. S rozšiřováním a rostoucím počtem konkurenčních alternativních kryptoměn však začala jeho popularita postupem času klesat.

Základní rozdíly mezi Bitcoinem a Litecoinem

Stejně jako Bitcoin používá Litecoin k ověřování transakcí v blockchainu mechanismus proof-of-work (PoW), ale díky některým úpravám je tento systém považován za „lehčí“ a rychlejší verzi Bitcoinu.

Hlavní rozdíl mezi Litecoinem a Bitcoinem spočívá v tom, že Litecoin používá těžební algoritmus nazývaný Scrypt PoW, který umožňuje rychlejší transakční časy. Bitcoin naopak používá algoritmus SHA-256 PoW.

Těžební algoritmus Scrypt PoW byl původně zaměřen na snížení účinnosti specializovaných těžebních zařízení při těžbě, ačkoli se to časem ukázalo jako neúspěšné. Přestože je dodnes možné těžit Litecoin pomocí domácího těžebního vybavení, dominují v tomto odvětví těžaři, kteří těží Litecoin ve velkém.

Litecoin generuje nový blok v průměru každé 2,5 minuty, což je asi čtyřikrát rychleji než bitcoin, který generuje nový blok v průměru každých 10 minut. To je přímo úměrné také celkové zásobě litecoinů, která je čtyřikrát vyšší než u bitcoinů. Zatímco bitcoin má limit 21 milionů BTC, celková zásoba litecoinů je stanovena na 84 milionů LTC.

Základní rozdíly mezi Litecoinem a Bitcoinem jsou popsány v tabulce níže:

Vlastní zpracování podle Litecoin.info

Litecoin Halving

Nové litecoiny se v síti vytvářejí procesem těžby vždy, když těžaři přidávají do bloků nové transakce. Těžař, kterému se podaří ověřit blok, obdrží jako kompenzaci za své úsilí určité množství litecoinů. Množství Litecoinů, které úspěšný těžař získá, se skládá z pevného počtu nových Litecoinů a transakčních poplatků zahrnutých v bloku.

V síti Litecoin se vždy po vytěžení 840 000 bloků sníží základní bloková odměna na polovinu. Při průměrné rychlosti těžby bloků na úrovni 2,5 minuty se ročně vytěží přibližně 210 000 bloků. V praxi to znamená, že k halvingu v síti Litecoin dochází přibližně jednou za 4 roky.

Poslední halving v síti Litecoin proběhl 5. srpna 2019, kdy byla základní bloková odměna (tzv. coinbase) snížena z 25 LTC na 12,5 LTC za blok. Další halving se očekává kolem 23. srpna 2023, kdy se základní bloková odměna sníží z 12,5 LTC na 6,25 LTC.
Podstatou halvingu je postupné snižování přírůstku nových litecoinů v čase. Na tradičních finančních trzích obvykle klesající nabídka aktiva při stálé nebo rostoucí poptávce vede k růstu jeho ceny, protože vzácnost tohoto aktiva se v čase zvyšuje.

Litecoin SegWit

Segregated Witness je upgrade blockchainových protokolů, který byl navržen na pomoc při řešení problému škálování Bitcoinu. Potřeba SegWit byla způsobena omezením velikosti bloků 1 MB na Bitcoinovém blockchainu. S rostoucím využíváním sítě se tyto bloky začaly rychle zaplňovat, což způsobilo zpomalení transakcí a zvýšení transakčních poplatků.

SegWit byl zpočátku mnoha těžaři kritizován jako nebezpečný upgrade bitcoinového blockchainu. Někteří jej dokonce považovali za upgrade, který by mohl způsobit úplný pád Bitcoinu. Je zřejmé, že s každou aktualizací blockchainu jsou spojena určitá rizika, například riziko chybného zdrojového kódu. Pokud by kód nebyl dostatečně zkontrolován a otestován, mohl by způsobit narušení sítě.

Litecoin byl první kryptoměnou, která na své platformě SegWit implementovala. Tímto krokem Litecoin dokázal, že kód funguje tak, jak má. Případ implementace SegWit přitáhl k Litecoinu obrovskou pozornost krypto komunity a v té době se dokonce spekulovalo, že by Litecoin mohl být „kanárskou sítí“ pro Bitcoin, na které by se testovala různá vylepšení pro budoucí vývoj Bitcoinu. V každém případě Litecoin v té době poskytl bitcoinové komunitě cennou pomoc tím, že ukázal, že se SegWitu není třeba bát a že upgrade funguje přesně podle plánu.

Lightning network

Aktualizace Litecoin SegWit v roce 2017 připravila skvělou půdu pro implementaci Lightning Networku v síti Litecoin.

Lightning Network je mimo řetězcový (off-chain) systém platebních kanálů, který je založený na inteligentních smlouvách a navržený tak, aby usnadňoval přímé transakce mezi uživateli.

Podstatou Lightning Networku je, že platební kanály, v nichž se provádějí transakce, jsou mimo hlavní řetězec sítě Litecoin. To umožňuje provádět transakce mezi subjekty, které si navzájem nedůvěřují, aniž by to zatěžovalo hlavní síť.

Zdroj:Blockmanity

Platební kanály jsou z velké části zaměřeny na menší transakce, jako je platba za kávu nebo oběd. Po otevření kanálu, například mezi zákazníkem a kavárnou, si obě strany mohou okamžitě posílat neomezené množství finančních prostředků s minimálními transakčními poplatky.

Otevření kanálu představuje jedna transakce v hlavním řetězci. Následně jsou všechny transakce v rámci kanálu zaznamenávány mimo řetězec, dokud se jedna ze stran nerozhodne kanál uzavřít. Uzavření kanálu představuje sloučení všech transakcí mimo řetězec do jedné, která je zaznamenána v blockchainu.

Implementace Lightning Network navíc zavedla takzvané Atomic Swaps, které umožňují obchodníkům vyměnit bitcoin za ekvivalentní množství Litecoinů, což výrazně přispělo ke zvýšení interoperability obou velmi podobných sítí.

Cíle Litecoinu

Litecoin je forma digitálních peněz, které mohou jednotlivci i instituce používat k nákupu zboží a převodu finančních prostředků mezi ekonomickými subjekty. Hlavní výhodou a účelem používání Litecoinu je, že subjekty mohou provádět levné a rychlé transakce bez nutnosti interakce se zprostředkovatelem, jako je banka nebo centralizovaná platební brána.

V současné době se Litecoinu nedostává zdaleka takové pozornosti, jakou by si zasloužil. Jakmile však kryptoměny dosáhnou určitého množství uživatelů a stanou se skutečně uznávaným platebním prostředkem, možná se Litecoin stane kryptoměnou, která se stane standardem nové digitální sféry.

Investujte s Fumbi ještě dnes

Pokud uvažujete o investici do kryptoměn, Fumbi je tu pro vás. Naše portfolio řízené algoritmem přesně sleduje pohyby cen na trhu kryptoměn.

Fumbi je první svého druhu, protože nabízí kryptoměny široké veřejnosti, a to i s malým vkladem. Investování do kryptoměn prostřednictvím Fumbi je velmi snadné a minimalizuje rizika.

Začít můžete s vkladem pouhých 50 € / 1400 Kč.

Investujte s Fumbi

Narazili jste v textu na termín, kterému nerozumíte? Nevadí, všechny důležité pojmy týkající se kryptoměn najdete na jednom místě v našem webu. Fumbi slovník.

Juraj Forgacs

Autor

linkedin
Sdílejte s ostatními
Doporučené stránky

Ďalšie články se společností Fumbi

Chainlink – decentralizovaná síť Oracle

zpět
Kryptoměny
x  - hodiny 3 min -  x

V tomto blogu vám představíme další kryptoaktivum, které je součástí našeho dynamického portfolia – Chainlink. Chainlink je decentralizovaná síť Oracle, která hraje důležitou roli při implementaci technologie blockchain do reálného světa. Hlavním cílem této sítě je poskytovat vstupy z různých datových zdrojů do blockchainu.

Historie Chainlinku

Síť Chainlink byla vytvořena v roce 2014 jejím zakladatel Sergej Nazarov, který je známou osobností v ekosystému kryptoaktiv. Původní myšlenkou této sítě bylo vytvoření centralizovaného systému Oracle, který by dokázal ověřovat příchozí vstupy z externích zdrojů. Postupně se však tato myšlenka transformovala do decentralizované sítě Oracle, která komunikuje s inteligentními smlouvami a ověřuje pravost a bezpečnost údajů pocházejících z externích zdrojů.

Síť Chainlink byla oficiálně spuštěna v červnu 2017 pod vedením společnosti SmartContract. O několik měsíců později, v září 2017, byl zveřejněn Whitepaper projektu, který popisuje jeho komplexní způsob fungování.

Tým Chainlinku uskutečnil prodej nativních tokenů prostřednictvím primární nabídky mincí (ICO), což mu umožnilo získat 32 milionů dolarů prodejem 35 % celkové zásoby tokenů.

Co je to Chainlink?

Přestože blockchain téměř dokonale plní úlohu decentralizované a bezpečné účetní knihy pro transakce v jakékoli síti, jeho nedostatky se projevují zejména při přijímání informací a dat, které pocházejí z prostředí mimo blockchain.

V praxi existuje obrovské množství vnějších faktorů a informací, které ovlivňují dění na všech finančních trzích, včetně toho kryptoměnového. Právě otázkou bezpečnosti a pravosti externích dat ovlivňujících blockchain se zabývá společnost Chainlink.

Chainlink je decentralizovaná blockchainová síť, která svým způsobem vytváří most mezi Oracles, které poskytují blockchainům ověřené a bezpečné vstupy z reálného světa, a chytrými smlouvami, které operují na jednotlivých blockchainových sítích.

Každá síť Oracle Chainlink se skládá z několika nezávislých uzlů Oracle, které získávají údaje od několika nezávislých externích poskytovatelů dat. Tyto uzly pak tato data agregují a slučují do jednoho datového bodu, který je následně přenesen do blockchainu, aby bylo možné tato data použít pro správné fungování chytrých smluv.

Oracles

Oracles jsou specifické datové kanály, které jsou pro většinu blockchainů nezbytné, protože blockchainy nemohou přímo přistupovat k externím zdrojům dat mimo svou síť. V tomto případě Oracles fungují jako subjekt, který vyhledává a ověřuje data z reálného světa a odesílá tyto informace do blockchainu. K provedení smart kontraktu, který má předem definované podmínky, jsou často zapotřebí externí data.

Architektura inteligentních smluv

Architektura sítě Chainlink se obecně skládá ze tří základních typů chytrých smluv:

 • Order-Matching Contract – Tento kontrakt přiřazuje smlouvu „Service Level Agreement (SLA)” k Oracles s nejlepší cenovou nabídkou.
 • Reputation Contract – Ověřuje integritu Oracle kontrolou jeho záznamů. To zahrnuje faktory, jako je celkový počet dokončených žádostí, průměrná doba odezvy a množství kryptoměny LINK, kterou daný Oracle disponuje. Na základě toho kontrakt vyhodnotí a vyselektuje pochybné a nespolehlivé uzly.
 • Aggregating Contracts – Agregační kontrakt shromažďují údaje z Oracle a přiřazuje nejpřesnější výsledky jednotlivým inteligentním smlouvám, které je potřebují.

Jak Chainlink funguje?

Pro zajištění komunikace mezi chytrými smlouvami založenými na blockchainu, které poskytují různé služby, a externími zdroji údajů provádí Chainlink dva základní typy operací: On-chain a Off-chain operace. Celkový proces získávání dat se skládá ze tří kroků:

 • Krok 1 : Oracle Selection – Subjekt, který potřebuje čerpat data z externího zdroje, navrhne smlouvu, nazývanou také jako „Service Level Agreement (SLA)„, která specifikuje určitý soubor požadavků a kritérií, jež musí data splňovat. Software Chainlink pak tuto smlouvu SLA použije k tomu, aby žadateli pomocí reputačního kontraktu přiřadil nejvhodnější Oracle, který mu může poskytnout data na základě jeho specifikací. Jakmile jsou parametry nastaveny a porovnány, uživatel potvrdí a odešle smlouvu SLA, a vloží kryptoměnu Chainlink (LINK) do smlouvy zvané „Order-matching contract“.
 • Krok 2 : Data reporting– V tomto kroku se Oracle skutečně spojí s externími zdroji údajů, aby získala data požadovaná ve smlouvě SLA pro konkrétní subjekt. Sběr samotných údajů z externích systémů probíhá off-chain (mimo blockchain). Data jsou poté zpracována a transformována jednotlivými Oracles do podoby, kterou lze odeslat zpět do blockchainu pomocí Chainlink.
 • Krok 3 : Result Aggregation – Posledním krokem tohoto procesu je sečtení výsledků údajů shromážděných prostřednictvím Oracles a jejich vrácení do agregačního kontraktu. Agregační kontrakt převezme tato data, vyhodnotí platnost a integritu každého z nich a vrátí uživateli vážené skóre na základě součtu všech údajů přijatých do klientského kontraktu.
Zdroj : Medium

Při provádění těchto operací musí Chainlink komunikovat také s Oracles, kteří fungují off-chain, tedy mimo blockchain Chainlinku.

Celá architektura mimo řetězec je postavena na dvou základních softwarech:

 • Chainlink Core – Jedná se o open-source software, na kterém operují uzly s funkcionalitami Oracles. Chainlink Core je zodpovědný za čtení nově podaných SLA a jejich přesměrování a přiřazení k Chainlink Adapteru.
 • Chainlink Adapter – Funguje jako most mezi uzlem a externími údaji. Adaptér dokáže číst a zpracovávat data a zapisovat je do blockchainu.

V rámci off-chain operací dochází k vlastnímu sběru dat a informací z externích systémů a jejich transformaci do podoby, kterou dokáží jednotlivé uzly zpracovat a odeslat zpět na blockchain. Uzly jsou pak za provádění těchto aktivit odměňovány v tokenech LINK.

Zdroj : Coincentral

Ekosystém Chainlink

Chainlink má v současné době velmi silnou pozici na trhu také díky řadě významných partnerství, která přesahují rámec ekosystému kryptoaktiv. Mezi nejsilnější partnery společnosti Chainlink patří:

 • SWIFT – Spolupráce mezi společnostmi Chainlink a SWIFT je významným krokem k integraci tokenu LINK do tradičního mezinárodního bankovního systému. Díky této spolupráci si LINK buduje dobré jméno i v mainstreamovém proudu.
 • Google Cloud – Chainlink a Google Cloud navázaly spolupráci, která by měla vývojářům usnadnit vývoj technologií tím, že jim prostřednictvím společnosti Oracle umožní přístup ke cloudovým datům ve veřejných blockchainech.
 • Společnost Dapps Inc. – Společnosti Chainlink a DApps Inc. oznámily partnerství, které uživatelům cloudového business softwaru Salesforce umožní získávat přesná data v reálném čase pro chytré kontrakty.
 • Binance – Největší kryptoměnová burza Binance uzavřela partnerství se společností Chainlink, která jí pomůže sdílet krypto data s dalšími blockchainovými platformami.

Kromě toho Chainlink spolupracuje také s několika blockchainovými sítěmi, jako jsou například Cardano, Polygon, Polkadot nebo Tezos.

Nativní token sítě – LINK

Nativní síťový token LINK je zabudován přímo do sítě a je jediným tokenem, který lze použít k uskutečnění klíčových síťových operací.

LINK vznikl jako token ERC-20 v síti Ethereum a do oběhu se dostal prostřednictvím prvotní nabídky mincí (ICO), během níž bylo prodáno až 350 000 000 milionů tokenů (35 %) z celkové zásoby 1 000 000 000. Vzhledem k tomu, že tokeny LINK se na této platformě používají jako měna, čím více se služby Chainlinku využívají, tím větší je poptávka po tomto aktivu.

LINK se v síti Chainlink používá k vyplácení jednotlivých síťových provozovatelů za jejich služby získávání údajů z externích zdrojů dat, jejich převod do formátu čitelného pro blockchain a jejich doručení do blockchainu.

Součástí inovace v smlouvě o tokenu LINK je také implementace rozhraní ERC677. ERC677 je rozšířením standardu ERC20, které má všechny výhody ERC20 a zároveň řeší jeho omezení. Je pokročilejší a umožňuje více funkcí. Je plně kompatibilní s infrastrukturou a nástroji ERC20 a Ethereum mainnetu a zároveň nabízí nižší transakční náklady.

ERC677 nabízí řešení nazvané transferAndCall, kdy uživatel může poslat tokeny do kontraktu a přijímající kontrakt může tyto tokeny přijmout, a to vše v rámci jedné transakce.

Využijte potenciál této kryptoměny i vy

V průběhu let si Chainlink získal obrovskou popularitu mezi investory po celém světě. A protože se trh s kryptoměnami a decentralizovanými financemi neustále vyvíjí, přesouvá se velké množství finančního kapitálu do funkčních, škálovatelných a bezpečných sítí nového inovativního webu 3.0.

Mnozí odborníci považují Chainlink za v současnosti poměrně nedoceněnou kryptoměnu, která má obrovský potenciál a v roce 2022 očekává řadu nových vylepšení v oblasti technologie i tokenomiky.

Chainlink je neodmyslitelnou součástí i našeho portfolia Fumbi Index. Největší potenciál této kryptoměny vidíme v tom, že má využití nejen v ekosystému kryptoměn, ale i mimo oblast samotných kryptoaktiv. Příkladem je spolupráce s několika společnostmi z tradičního světa, včetně Googlu, který využívá Chainlink k vývoji hybridních blockchainových aplikací.

Investujte s Fumbi ještě dnes

Pokud uvažujete o investici do kryptoměn, Fumbi je tu pro vás. Naše portfolio řízené algoritmem přesně sleduje pohyby cen na trhu kryptoměn.

Fumbi je první svého druhu, protože nabízí kryptoměny široké veřejnosti, a to i s malým vkladem. Investování do kryptoměn prostřednictvím Fumbi je velmi snadné a minimalizuje rizika.

Začít můžete s vkladem pouhých 50 € / 1400 Kč.

Investujte s Fumbi

Juraj Forgacs

Autor

linkedin
Sdílejte s ostatními
Doporučené stránky

Ďalšie články se společností Fumbi

Polygon - inovativní řešení druhé vrstvy

zpět
Kryptoměny
x  - hodiny 3 min -  x

V následujícím blogu vám představíme další kryptoaktivum, které je součástí našeho dynamického portfolia – Polygon. Polygon je protokol zaměřený na řešení škálovatelnosti, jehož hlavním cílem je zvýšit rychlost a snížit náklady spojené s transakcemi v síti Ethereum.

Historie

Počátky protokolu Polygon, dříve známého jako Matic Network, sahají do roku 2017. Trojici indických odborníků se tehdy podařilo identifikovat problém se škálovatelností Etherea, který se rozhodli společně vyřešit.

S původní myšlenkou vyvinout tento protokol přišel Jaynti Kanani, současný generální ředitel společnosti Polygon, který si jako první všiml problému škálovatelnosti a vysokého přetížení v síti Ethereum díky v té době populárnímu projektu NFT Crypto Kitties.

V rámci spolupráce se Kanini rozhodl oslovit Sandeepa Nailwala, indického blockchainového vývojáře, a Anuraga Arjuna, obchodního konzultanta, s nímž se již dobře znal. Tři špičkoví odborníci ve svých oborech tak spojili své síly a začali spolupracovat na startupu MATIC se sídlem v Bombaji.

Tradiční blockchainy, jako je Ethereum, často při vysokém zatížení nedokážou optimálně škálovat, s čímž také souvisí kontinuální růst transakčních poplatků. Tyto problémy mohou bránit programovatelným blockchainovým platformám v pokroku směrem ke globálnímu přijetí a optimální technologické efektivitě. Řešení v podobě škálování druhé vrstvy může fungovat jako vyvážení zátěže pro sítě, které nejsou schopny kontinuálně škálovat s rostoucí aktivitou uživatelů.

V roce 2021 MATIC prošel rebrandingem a změnil svůj oficiální název na Polygon, protože, jak uvedli jeho vývojáři, Polygonův cíl je stát se „internetem blockchainů“. Kromě změny názvu zahrnoval rebranding také rozšíření původního rozsahu a poslání projektu.

Co je Polygon?

Polygon je rámec pro vytváření propojených blockchainových sítí, které jsou kompatibilní se sítí Ethereum. Polygon je odpovědí na některé z hlavních problémů, kterým síť Ethereum v současnosti čelí, jako jsou vysoké poplatky, špatná uživatelská zkušenost nebo nízká propustnost transakcí. Polygon k řešení těchto problémů využívá technologii vedlejšího blockchainu, jejíž hlavní úlohou je odlehčit hlavnímu řetězci sítě Ethereum.

Hlavním cílem protokolu je vytvořit „internet blockchainů“ na síti Ethereum – to znamená, že Polygon usiluje o vytvoření víceřetězcového ekosystému blockchainů, který bude kompatibilní se samotným Ethereem.

Jelikož polygon podporuje Ethereum Virtual Machine (EVM), lze na něj snadno přenášet již existující aplikace. Díky tomu tyto aplikace fungují na Polygonu stejně dobře jako na samotném Ethereu, jen s vyšší škálovatelností a nižšími poplatky.

Jak funguje Polygon?

Polygon nabízí vývojářům širokou škálu modulů, které mohou použít ke konfiguraci vlastního blockchainu. Patří mezi ně například moduly konsensu a správy nebo modul implementace virtuálních počítačů.

Blockchainy vytvořené pomocí modulů Polygonu jsou nakonfigurovány tak, aby těžily z využití postranního blockchainu (sidechainu) Matic Proof-of-Stake, který využívá síťových validátorů urychluje transakce a snižuje poplatky na minimum – přičemž všechny hlavní operace se dokončují v řetězci Ethereum.

Matic PoS je sidechain, který je kompatibilní s Ethereum Virtual Machine (EVM). Tento blockchain je zabezpečen sadou validátorů a kontrolních bodů konsensu Proof-of-Stake, které jsou odesílány do samotného blockchainu Etherea.

Sidechain je polonezávislý blockchain, který funguje společně s přidruženým „hlavním řetězcem“ – obvykle za účelem zvýšení jeho rychlosti. Boční řetězec MATIC je důležitou součástí stále rostoucího ekosystému Etherea, který nabízí svým uživatelům možnost převést každou decentralizovanou aplikaci postavenou na síti Ethereum na boční řetězec MATIC, a to především za účelem zlepšení uživatelského rozhraní.

Základní vrstvy Polygonu

Architekturu protokolu Polygon lze definovat jako čtyřvrstvý systém, přičemž každá vrstva plní svou vlastní, specifickou funkci:

 • Vrstva Ethereum – Vrstva Ethereum je souborem inteligentních smluv, které jsou implementovány v systému Ethereum. Tyto smlouvy zajišťují řadu funkcí, od finalizace transakcí, stakingu až po zajištění komunikace mezi sítí Ethereum a řetězci Polygonu.
 • Bezpečnostní vrstva – Bezpečnostní vrstva je vrstva, která je založena na bázi dobrovolnosti. Tato vrstva poskytuje možnost využití „služeb validátorů“ k zabezpečení blockchainů operujících na platformě Polygon. Blockchainy tak mohou zvýšit svou bezpečnost pomocí další bezpečnostní vrstvy.
 • Vrstva polygonových sítí – Vrstva, která se skládá z celého ekosystému blockchainových sítí postavených na Polygonu. Každý z blockchainů operujících na Polygonu má však svou vlastní komunitu a je sám zodpovědný za provoz své sítě.
 • Exekuční vrstva – Exekuční vrstva vykonává dohodnuté operace obsažené v řetězcích Polygonu. V exekuční vrtstvě je implementován Ethereum Virtual Machine, který slouží k vykonávání těchto operací.

Podpora škálování

Koncept Polygonu byl vytvořen s cílem zajistit, aby v budoucnu existoval ekosystém, v němž různé blockchainy nebudou fungovat jako samostatné subjekty, ale budou součástí širšího, interoperabilního prostředí.

Protokol Polygon je navržen tak, aby podporoval širokou škálu mechanismů škálovatelnosti blockchainů, včetně technologií Plasma chains, zk-Rollups, Optimistic rollups nebo POS chains. Všechny tyto technologie jsou navrženy tak, aby co nejlepším způsobem zvýšily propustnost přidružených blockchainů bez nutnosti ztráty decentralizace nebo bezpečnosti.

Polygon využíva na dosažení své vize následující technologie:

 • Plasma Chains – Polygon používá technologii škálování známou jako plasma pro přesun aktiv mezi hlavním a podřízeným řetězcem pomocí takzvaných plasmových mostů.
 • ZK-rollups – Alternativní řešení škálování, které se používá k seskupení velkého počtu transakcí mimo řetězec do jedné transakce s využití důkazů nulové znalosti (takzvané Zero-Knowledge proofs) pro konečný veřejný záznam v hlavním řetězci Etherea.V listopadu Polygon představil protokol s názvem Polygon Miden, který využívá důkazy s nulovou znalostmi, aby uživatelům nabídl větší soukromí a kompatibilitu s EVM.
 • Optimistic rollups – Řešení, které funguje nad platformou Etherea a umožňuje téměř okamžité transakce prostřednictvím takzvaných „fraud proofs“.
 • POS Chain – Hlavní řetězec polygonu MATIC PoS je zároveň vedlejším řetězcem sítě Ethereum, který přidává bezpečnostní vrstvu Proof-of-Stake (POS) do blockchainů běžících na Polygonu.
Zdroj: Smart Liquidity Network

Ekosystém Polygonu

Mezi nejznámější projekty, které jsou součástí ekosystému Polygon, patří:

 • Polymarket – Jeden z nejoblíbenějších predikčních trhů v blockchainovém prostoru. Polymarket se stal oblíbeným především díky svému uživatelsky přívětivému prostředí.
 • Aavegotchi – Krypto sběratelská hra z oblasti decentralizovaných financí – hráči v této hře vkládají NFT do protokolu, který jim generuje úroky.
 • Easyfi – Easify je hard fork projektu Compound, který sdružuje obrovské množství produktů z DeFi sektoru na jednom místě.
 • SportX – Platforma zaměřená na sázení s využitím blockchainu.

Kromě toho v ekosystému Polygon fungují i další populární projekty DeFI a NFT, jako například Aave, Cream Finance, Chainlink nebo OpenSea.

Nativní token sítě – MATIC

Nativním tokenem protokolu Polygon je token s tickrem $MATIC, který je základním funkčním nástrojem celého systému. Kromě toho, že je tento token používán k platbám mezi uživateli, slouží také jako bezpečnostní nástroj pro síť Polygon. Držitelé tokenů MATIC, kteří chtějí podpořit konsensuální mechanismus sítě, mohou své tokeny uzamknout v síti a inkasovat za to odměny.

Kromě toho se token MATIC v ekosystému Polygon používá i k řadě dalších účelů, včetně účasti na správě sítě hlasováním o návrzích na vylepšení sítě (PIP) nebo hrazení poplatků souvisejících s prováděním smart kontraktů (gas fees).

Záverěčné myšlenky

Polygon přinesl do celého blockchainového ekosystému novou, inovativní sadu nástrojů. Díky nim se snaží zmírnit problémy, kterým síť Ethereum čelí. Kromě toho chce Polygon využít své inovativnosti k novému vymezení prototypu budoucnosti, v níž se škálovatelnost a interoperabilita nezávislých blockchainů stanou rutinou.

Investujte s Fumbi ještě dnes

Pokud uvažujete o investici do kryptoměn, Fumbi je tu pro vás. Naše portfolio řízené algoritmem přesně sleduje pohyby cen na trhu kryptoměn.

Fumbi je první svého druhu, protože nabízí kryptoměny široké veřejnosti, a to i s malým vkladem. Investování do kryptoměn prostřednictvím Fumbi je velmi snadné a minimalizuje rizika.

Začít můžete s vkladem pouhých 50 € / 1400 Kč.

Investujte s Fumbi

Narazili jste v textu na termín, kterému nerozumíte? Nevadí, všechny důležité pojmy týkající se kryptoměn najdete na jednom místě v našem webu. Fumbi slovník.

Juraj Forgacs

Autor

linkedin
Sdílejte s ostatními
Doporučené stránky

Ďalšie články se společností Fumbi

Uniswap - decentralizovaná výměna bez omezení

zpět
Kryptoměny
x  - hodiny 3 min -  x

V tomto blogu vám představíme další kryptoaktivum, které je součástí našeho dynamického portfolia – decentralizovanou burzu Uniswap. Uniswap je v současnosti nejpopulárnější decentralizovanou burzou, která je postavená na vrcholu sítě Ethereum.

Vznik Uniswapu

Koncept vzniku decentralizované burzy Uniswap se zrodil z myšlenky, kterou v roce 2016 představil Vitalik Buterin, zakladatel smart kontraktové platformy Ethereum. Buterin navrhl vytvořit decentralizovanou burzu na vrcholu jiné blockchainové sítě, která by využívala metodu automatizovaného tvůrce trhu (AMM) s určitými jedinečnými vlastnostmi, přičemž tato metoda by nahradila tradiční burzovní knihy objednávek (order books).

O rok později vzal Hayden Adams, současný zakladatel Uniswapu, myšlenku do svých rukou a začal pracovat na její přeměně ve funkční decentralizovaný protokol. Po obdržení různých grantů a dotace ve výši 100 000 dolarů od nadace Ethereum Foundation mohl Adams v listopadu 2018 oficiálně spustit decentralizovanou burzu Uniswap.

Adams měl zpočátku obavy nejen o základní bezpečnost projektu, ale také o vztahy s potenciálními investory – obával se, jakým způsobem by bylo možné přesvědčit lidi, aby uzavírali obchody pouze pomocí smart kontraktů bez interakce třetích stran.

Uniswap si však rychle získal oblibu mezi obchodníky po celém světě díky svému jedinečnému řešení problému vysokých spreadů pro nelikvidní aktiva. Na platformě se denně realizují obchody v hodnotě stovek milionů dolarů, přičemž celková uzamčená hodnota aktiv v protokolu je více než 7,5 miliardy dolarů.

Co je Uniswap ?

Uniswap je decentralizovaný protokol s otevřeným zdrojovým kódem, zaměřený na výměnu likvidních i méně likvidních aktiv, který je postavený na vrcholu Etherea. Uskutečňování obchodů prostřednictvím tohoto protokolu se nespoléhá na tradiční burzovní order books ani na žádné centralizované subjekty. Hlavní výhodou decentralizovaných burz je, že od svých uživatelů nevyžadují ověření totožnosti (KYC).

Uniswap se při uskutečňování obchodů opírá o decentralizovaný model, v němž účastníci trhu sdružují svá volná aktiva do takzvaných fondů likvidity (LP). Na základě fondů likvidity vytváří tento decentralizovaný model automatický cenový mechanismus odvíjející se od dostupného množství aktiv ve fondu.

Jelikož je Uniswap decentralizovanou burzou, není k přidání nového tokenu k obchodování nutný žádný centrální schvalovací proces. V zásadě lze na Uniswapu zalistovat jakýkoli token ERC-20, který lze v případě existence fondu likvidity obchodovat. Díky tomu je Uniswap ideálním místem pro obchodování začínajících a méně likvidních tokenů.

Jak funguje Uniswap?

V současné době existují na trhu kryptoměn dva hlavní typy burz: centralizované a decentralizované burzy.

Centralizované burzy fungují jako prostředník při nákupu a prodeji kryptoaktiv. Většina těchto burz vyžaduje ověřování Know-Your-Customer (KYC), což znamená, že uživatelé musí před provedením jakéhokoliv obchodu ověřit svou totožnost. Tyto burzy také poskytují služby úschovy, takže mnoho investorů nechává svá aktiva přímo na burze, čímž se vystavují různým rizikům.

Na druhou stranu decentralizované burzy, jako je Uniswap, nemají žádného centrálního zprostředkovatele. Všechny obchody provádějí obchodníci mezi sebou pomocí smart kontraktů. Celý koncept decentralizované burzy spočívá v nahrazení tradiční burzovní architektury, která je nahrazena designem s názvem Automated Market Maker (AMM).

Automatizovaní tvůrci trhu (AMM) jsou zastupování prostřednictvím smart kontraktů, které spravují fondy likvidity, s nimiž mohou obchodníci obchodovat. Cenu jakéhokoli aktiva obchodovaného na decentralizované burze určuje AMM na základě nabídky a poptávky po daném aktivu pomocí sofistikovaných počítačových algoritmů.

Fondy likvidity obsahují nejrůznější druhy obchodovatelných kryptoaktiv. Každý investor může do protokolu vložit například Ethereum (ETH) a Uniswap (UNI) a inkasovat pasivní příjem z obchodních poplatků pokaždé, když někdo vymění ETH za UNI nebo UNI za ETH.

Hlavní výhody Uniswapu

Mezi hlavní důvody rostoucí popularity decentralizované burzy Uniswap patří:

 • Non-custodial – Na rozdíl od centralizovaných burz je Uniswap založen na tom, že plnou odpovědnost za správu svých aktiv nesou sami vlastníci. Obchodníci interagují s protokolem prostřednictvím externích peněženek, nad nimiž mají plnou kontrolu.
 • Eliminace KYC – Uniswap je ideální volbou pro ty, kteří nechtějí být na burzách ověřováni a snaží se chránit své soukromí. Uniswap nevyžaduje žádnou identifikaci prostřednictvím občanského průkazu, řidičského průkazu nebo pasu.
 • Přístup k novým kryptoaktivům – Vzhledem k tomu, že listování nových tokenů na Uniswap nepodléhá žádnému zdlouhavému výběrovému procesu, nová kryptoaktiva s vysokým růstovým potenciálem se na burzu dostávají téměř okamžitě.
 • Nízké poplatky – Uniswap má ve srovnání s většinou centralizovaných burzovních subjektů výrazně nižší poplatky. V současné době činí poplatky na protokolu 0,3 %. Ve skutečnosti jsou však tyto poplatky podstatně vyšší a to zejména kvůli gas fees v síti Ethereum. Tento problém by však v budoucnu mohly vyřešit protokoly druhé vrstvy Uniswapu v síti Ethereum nebo přechod samotného Etherea na jeho modernizovanou verzi Ethereum 2.0.
 • Přívětivé uživatelské prostředí – Vizuálně je Uniswap jednou z nejjednodušších a nejpřehlednějších burz na trhu. Uniswap nevyžaduje vytváření orderů ani složité nastavování obchodních příkazů.

Fondy likvidity a poskytovatelé likvidity

Každý fond likvidity na protokolu Uniswap je obchodním místem pro dvojici obchodovatelných tokenů ERC-20. Kdykoli je vytvořena nová smlouva o fondu likvidity, počáteční hodnota fondu je 0 – ve fondu nejsou žádná aktiva. Vzhledem k tomu, že Uniswap je protokol s otevřeným zdrojovým kódem, může se poskytovatelem likvidity na tomto protokolu stát kdokoli.

Hlavní výzva decentralizovaných protokolů, jako je Uniswap, spočívá právě v crowdsourcingu likvidity. Na těchto platformách hrají důležitou roli poskytovatelé likvidity, kteří vkládají svá aktiva do fondů. Poskytovatelé likvidity vkládají do smart kontraktů dva typy tokenů v ekvivalentní hodnotě (např. token ETH-ERC20 nebo dva tokeny ERC-20), které spravují fondy likvidity.

Smart kontrakt vydá poskytovateli likvidity jako protihodnotu token likvidity, který reprezentuje jeho podíl na celkovém fondu likvidity. Tyto tokeny likvidity je možné kdykoliv zpětně vyměnit za podíl ve fondu likvidity.

Pokud chtějí obchodníci obchodovat s určitým měnovým párem, zaplatí za přístup do fondu likvidity poplatek, který se rozdělí mezi poskytovatele likvidity na základě jejich podílu vzhledem k celkové hodnotě fondu. Na základě toho inkasují poskytovatelé likvidity pasivní příjem za to, že do fondů uložili svá aktiva.

Cenotvorba na Uniswapu

Uniswap používá nástroj s názvem „Pricing Oracle„, který umožňuje získávat data o transakcích a agregovat ceny pro jednotlivé obchodní páry. Pricing Oracle je decentralizovaný systém, který je plně odolný vůči manipulaci s cenami ze strany vnějších subjektů.

Pokud chce například obchodník nakoupit ETH za USDT, musí požádat o přístup do fondu likvidity ETH/USDT, aby mohl obchod uskutečnít. Zde je třeba poznamenat, že fond likvidity je navržen tak, aby udržoval ekvivalentní hodnoty ETH i USDT a zajišťoval konstantní rovnováhu.

V případě, že dojde k odebrání určitého množství ETH z fondu likvidity, způsobí to pokles celkové nabídky ETH v daném obchodním páru – což následně způsobí nárůst ceny ETH vůči USDT.

Pricing Oracles shromažďuje všechna tato transakční data a agreguje je tak, aby získal cenu každého obchodního páru dostupného na platformě Uniswap.

Potenciální rizika

S používáním decentralizovaných burz jsou spojena také následující rizika:

 • Podvodné projekty – Ačkoli přístup k novým aktivům s nízkou tržní kapitalizací může být někdy výhodou, není tomu tak vždy. Vzhledem k tomu, že se na Uniswap může dostat téměř jakýkoli token ERC-20, je vysoce pravděpodobné, že na platformě existuje řada podvodných projektů. Právě proto je třeba být při obchodování s novými tokeny obezřetný a raději si o daném tokenu vyhledat více souvisejících informací.
 • Selhání transakce – Selhání transakcí je jedním z nežádoucích jevů, které provázejí decentralizované burzy. K selhání transakce může dojít například v případě, že gas poplatek spojený s provedením smart kontraktu byl nastaven tak nízko, že se těžařům jednoduše nevyplatil, a proto se rozhodli transakci nezpracovat. Problém selhání transakcí může souviset také s nedostatkem likvidity ve fondech likvidity. Tento problém se však převážně týká tokenů s nízkou tržní kapitalizací.
 • Regulační objevy – Potenciální riziko decentralizovaných burz mohou v budoucnu představovat regulační orgány, které se mohou pokusit znemožnit používání decentralizovaných burz a postavit je za hranici zákona.

Nativní token sítě – UNI

Token $UNI je nativní token protokolu Uniswap, který svým držitelům poskytuje různé výhody. Držitelé tokenů UNI mají například právo účastnit se hlasování o změnách protokolu.

Při vzniku protokolu byla do oběhu vydána 1 miliarda tokenů, přičemž 60 % z nich bylo rozděleno mezi stávající členy komunity a zbývajících 40 % bude v průběhu následujících 4 let zpřístupněno členům týmu, investorům a dalším zájemcům.

Závěrečné myšlenky

Uniswap je stále relativně nový, ale zato inovativní výměnný protokol, který umožňuje prakticky komukoli s peněženkou podporující síť Ethereum vyměňovat tokeny bez interakce s centrálními entitami.

Ačkoli má uniswap stále své nedostatky a omezení, technologie decentralizované výměny může mít v budoucnu zásadní vliv na výměnu tokenů ve světě kryptoměn.

Investujte s Fumbi ještě dnes

Pokud uvažujete o investici do kryptoměn, Fumbi je tu pro vás. Naše portfolio řízené algoritmem přesně sleduje pohyby cen na trhu kryptoměn.

Fumbi je první svého druhu, protože nabízí kryptoměny široké veřejnosti, a to i s malým vkladem. Investování do kryptoměn prostřednictvím Fumbi je velmi snadné a minimalizuje rizika.

Začít můžete s vkladem pouhých 50 € / 1400 Kč.

Investujte s Fumbi

Narazili jste v textu na termín, kterému nerozumíte? Nevadí, všechny důležité pojmy týkající se kryptoměn najdete na jednom místě v našem webu. Fumbi slovník.

Juraj Forgacs

Autor

linkedin
Sdílejte s ostatními
Doporučené stránky

Ďalšie články se společností Fumbi

Aave - decentralizovaný systém půjček

zpět
Kryptoměny
x  - hodiny 3 min -  x

V tomto blogu vám představíme další kryptoaktivum, které je součástí našeho dynamického portfolia – protokol Aave. Aave je decentralizovaný protokol peněžního trhu, který umožňuje jednotlivým uživatelům půjčovat si finanční prostředky bez nutnosti důvěřovat jinému ekonomickému subjektu. Aave nabízí širokou škálu kryptoměn s variabilními i stabilními úrokovými sazbami.

Historie

Počátky vzniku protokolu Aave sahají až do roku 2017, kdy finský vývojář Stani Kulechov a jeho tým vývojářů společně uvedli na trh peer to peer lendingovou platformu ETHLend prostřednictvím počáteční nabídky mincí (ICO). Cílem této platformy bylo vytvořit moderní koncept půjčování, v němž si uživatelé budou moci navzájem půjčovat kryptoměny.

Přestože ETHLend byl ve světě financí novým a inovativním nápadem, platforma spolu se svým tokenem $LEND od roku 2018 vlivem medvědího trhu upadá. Hlavním důvodem poklesu platformy byl nedostatek likvidity způsobený masivním odlivem kapitálu z trhu. Kromě toho se platforma potýkala s rostoucími problémy při párování nabídky a poptávky po úvěrech v důsledku klesající likvidity.

Právě kvůli medvědímu období na trhu kryptoměn vyvinul tým ETHLend koncept svého nového produktu a v roce 2020 vypustil do světa inovativní decentralizovaný protokol s názvem Aave.

Sám Kulechov později přiznal, že příchod medvědího trhu byl jednou z nejlepších věcí, které se jemu a jeho týmu mohly stát. Podle Kulechova to bylo znamení a „druhá šance“ k přepracování konceptu decentralizovaných půjček v oblasti kryptoměn. Tato druhá šance vedla k vytvoření protokolu Aave, který je v současnosti největším protokolem v oblasti decentralizovaných financí.

Co je to Aave ?

Aave je peněžní trh postavený na blockchainu Ethereum, kde na jedné straně působí subjekty, které půjčují své volné finanční prostředky a inkasují za to úroky, a na druhé straně vystupují subjekty, které si tyto finanční prostředky půjčují za určitou, předem dohodnutou (fixní) nebo variabilní úrokovou sazbu.

Nová a vylepšená koncepce Aave s sebou přinesla algoritmické zpracování půjček, což v praxi znamená, že půjčky jsou získávány ze skupin likvidity (z takzvaných liqudity pools), místo toho, aby byly individuálně přiřazovány jednotlivým věřitelům a dlužníkům na principu peer-to-peer.

Aave usnadňuje způsob úvěrování pomocí stablecoinů a různých dalších altcoinů. Avšak v rámci systému algoritmického poolingování půjček musí dlužníci při půjčování peněz vložit do protokolu kolaterál, který je vyšší než částka, kterou si půjčují.

Zdroj: Aave

Pokud dlužník požádá o půjčku ve formě Etheru v hodnotě například 10 dolarů, musí do protokolu vložit zástavu v jiné kryptoměně v hodnotě vyšší než 10 dolarů. Aby se zohlednila volatilita krypto trhů, má protokol Aave algoritmus, který automaticky likviduje kolaterál dlužníka, pokud jeho hodnota klesne pod stanovený poměr. Každá půjčka v síti je řízena smart kontraktem, jehož funkčnost a zdrojový kód jsou ověřeny nezávislým auditem třetích stran.

Klíčové vlastnosti Aave

 • Open-source – Protokol Aave je open source, co znamená, že kdokoliv může vidět, používat nebo implementovat původní zdrojový kód vytvořený teamem Aave.
 • Non-Custodial – Protokol Aave je zařazen mezi nevazební protokoly, což znamená, že samotná platforma Aave nikdy nedrží ani jinak nevlastní vaše kryptoaktiva. Zachování úplného vlastnictví a kontroly nad vašimi kryptoaktivy je zásadní a klíčovou součástí skutečných decentralizovaných financí.
 • Trustless – Protokol Aave umožňuje půjčit si peněžní prostředky bez nutnosti důvěry jinou osobu nebo instituci.

Jak Aave funguje?

Pomocí protokolu Aave mohou subjekty s volnými peněžními prostředky inkasovat pasivní úroky ze svých digitálních aktiv.

Věřitelé mohou vkládat své tokeny do fondů likvidity a na oplátku obdrží sekundární úrokové tokeny, označované také jako aTokeny. Pokud například uživatel vloží do protokolu stablecoin USDC, inkasuje za to sekundární token aUSDC. Tyto sekundární tokeny jsou vždy emitovány při vkladu a likvidovány při výběru původního aktiva z protokolu. aTokeny jsou emitovány v poměru 1:1 k podkladovému aktivu, které věřitel vloží do protokolu.

Úroky získané prostřednictvím aTokenů jsou variabilní a liší se na základě základního principu tržního mechanismu – nabídky a poptávky. Jelikož vklady věřitelů působí na „globálním trhu s likviditou“, úrokové sazby se přirozeně zvyšují, když je poptávka po úvěrech vysoká. Protokol se snaží vysokými úrokovými sazbami přilákat poskytovatele likvidity, aby vložili větší objem kapitálu. Na druhou stranu, pokud je v poolu přebytek likvidity, jsou úrokové sazby nízké, což motivuje subjekty k tomu, aby sáhli po levné půjčce.

Aave protokol nabízí uživatelům dva typy úrokových sazeb pro věřitele i dlužníky:

 • Variabilní úrokové sazby – Úroková sazba vypočtená algoritmicky na základě poptávky a nabídky po aktivech uložených v liquidity poolu.
 • Fixní úrokové sazby – Úroková sazba reprezentující 30denní úrokový průměr aktiva.

Klíčovým faktorem decentralizovaného půjčování prostřednictvím Aave je, že protokol nevyžaduje žádnou osobní identifikaci. Protokol se nezajímá o vaši úvěrovou historii, nezamítne vám půjčku, pokud máte k dispozici dostatek kolaterálu, a také nezohledňuje žádné etnické, rasové ani jiné předsudky.

Jak si půjčit prostřednictvím Aave

Abyste si mohli půjčit prostřednictvím protokolu Aave, musíte půjčku nejprve zajistit dostatečným kolaterálem. U decentralizovaných půjček vždy platí, že zajištěná částka musí být vyšší než půjčená částka. Při Aave je výše úvěru určena na základě ukazatele LTV (Loan-To-Value), který stanovuje, jakou částku lze půjčit oproti poskytnuté zástavě. V současné době se výše úvěru pohybuje od 50 do 75 % zablokovaného kolaterálu v závislosti na daném aktivu.

Například pokud si chce uživatel půjčit Ethereum, které má ukazatel LTV na úrovni 75 %, v praxi to znamená, že pokud uživatel uzamkne do protokolu kolaterál ve výši 1 ETH, může si půjčit maximálně 0,75 ETH.

Záruka splacení krypto půjček je v systému zajištěno prostřednictvím uzamčeného kolaterálu. Pokud se dlužník rozhodne úvěr nesplácet, jeho úvěrová pozice bude zlikvidována a kolaterál bude automaticky prodán na základě operace prostřednictvím smart kontraktu. Z prodané zástavy se pak uhradí všechny procesy a náklady spojené s touto půjčkou.

Společnost Aave má na protokolech Balancer a Uniswap zřízeny zabezpečovací likvidní pooly, které jsou určeny k řešení rizika likvidity. Cílem tohoto protokolu je zajistit, aby si uživatelé mohli vybrat své finanční prostředky prakticky kdykoli. Kromě toho Aave používá Oracle systém Chainlink ke shromažďování a aktualizaci cen jednotlivých aktiv.

Flash Loans

Rychlé půjčky jsou první možností půjčky bez zástavy v ekosystému DeFi. Rychlé půjčky jsou navrženy tak, aby uživatelům umožnily půjčit si okamžitě a snadno bez nutnosti složení zástavy za předpokladu, že půjčka bude splacena v rámci jednoho transakčního bloku.

Pokud není půjčka splacena v rámci transakčního bloku, celá transakce se zruší a prostředky budou vráceny do poolu likvidity.

Proces Aave Flash Loan probíhá v rámci jedné transakce na blockchainu Etherea a spoléhá na to, že transakce na Ethereu lze vrátit zpět, čímž se zruší všechny příkazy, pokud není vypůjčený kapitál splacen.

Flash půjčka Aave je složena tří kroků:

 • Uživatel si půjčuje tokeny z jednoho z úvěrových fondů Aave
 • Parametry půjčky se definují a vykonávají na blockchainu Etherea
 • Uživatel musí splatit půjčenou částku + poplatek 0,09 % z půjčené sumy

Pokud je splněna poslední podmínka, celá transakce proběhne a je neměnně přidána do blockchainu Etherea. Pokud poslední podmínka není splněna, je celá transakce zamítnuta a všechny síťové příkazy jsou zrušeny (včetně prvního kroku, kdy si uživatel půjčuje od Aave), jako by k žádné transakci nikdy nedošlo.

Nejčastěji tyto rychlé půjčky využívají arbitrážní obchodníci, aby využili krátkodobých rozdílů v cenách aktiv na jednotlivých burzách a platformách.

Flash půjčky jsou futuristickou myšlenkou v oblasti decentralizovaných financí. Tyto půjčky jsou pravděpodobně jedním z největších vynálezů a přínosů protokolu Aave a mají obrovský potenciál. Vzhledem k tomu, že kód těchto půjček je open source, lze očekávat, že jej budou moci v budoucnu používat i další vývojáři na svých alternativních platformách.

Aave Pro

Aave Protokol plánuje v nejbližším období spustit novou verzi Aave Pro, která bude orientovaná na institucionální investory.

Zdroj: DecentralizedFinance

Cílem Aave Pro bude poskytnout přístup k decentralizovaným financím institucionálním investorům, kteří čelí přísným regulačním požadavkům. Protokol Aave Pro bude využívat soukromé liquidity pooly, které institucionálním investorům umožní přímý přístup na decentralizované trhy. Tyto pooly budou odděleny od stávajících fondů likvidity na Aave V2.
Spuštění verze pro institucionální investory by mohlo být průlomem v sektoru decentralizovaných financí.

Nativní token sítě – Aave

Aave protokol disponuje svým vlastním nativním tokenem s označením AAVE. Projekt ETHLend nejprve prodal tokeny $LEND prostřednictvím počáteční nabídky mincí (ICO) v celkové hodnotě více než 16 milionů USD. říjnu 2020 byly tyto tokeny zaměněny za současné nativní tokeny s označením AAVE v poměru 1 AAVE = 100 LEND. současnosti je hodnota jednoho tokenu více než 300 USD (250 €) a celková trhová kapitalizace tokenů přesahuje 4 miliardy USD.

AAVE token je ERC-20 tokenem vytvořeným na bázi Etherea. S vlastnictvím tohoto tokenu jsou spojeny víceré pravomoci: Držitelé těchto tokenů mají hlasovací práva týkající se změn a návrhů v protokolu Aave. Jeden token reprezentuje jeden hlas.

Token Aave lze stakeovat, což znamená, že uložení tokenu v takzvaném “Safety Modulu“ na bázi smart kontraktu zajišťuje vyšší bezpečnost a likviditu celého protokolu. Tento modul funguje jako jakýsi decentralizovaný pojistný fond, který je navržen tak, aby zabezpečil protokol proti jakýmkoli rizikovým událostem. Za uzamčení těchto tokenů inkasují jejich majitelé odměnu v podobě dalších tokenů Aave. Odměna činí přibližně 6,5 % p.a.

Token se používá k úhradě poplatků v rámci protokolu. Po použití tokenu k úhradě poplatků je token spálen.

Maximální nabídka tokenů Aave je stanovena na 16 milionů tokenů, přičemž v současné době je v oběhu 12,9 milionu tokenů.

Aave – král DeFi?

Díky funkcím, jako jsou rychlé půjčky, přepínání mezi variabilní a fixní úrokovou sazbou a jednoduché a uživatelsky přívětivé rozhraní, je protokol Aave v současnosti nejoblíbenější úvěrovou DeFi platformou. O tom, že je Aave nejpopulárnější decentralizovanou platformou současnosti, koneckonců nerozhodla žádná vláda ani instituce, ale samotní uživatelé, kteří do protokolu vložili více než 13 miliard amerických dolarů.

Investujte s Fumbi ještě dnes

Pokud uvažujete o investici do kryptoměn, Fumbi je tu pro vás. Naše portfolio řízené algoritmem přesně sleduje pohyby cen na trhu kryptoměn.

Fumbi je první svého druhu, protože nabízí kryptoměny široké veřejnosti, a to i s malým vkladem. Investování do kryptoměn prostřednictvím Fumbi je velmi snadné a minimalizuje rizika.

Začít můžete s vkladem pouhých 50 € / 1400 Kč.

Investujte s Fumbi

Narazili jste v textu na termín, kterému nerozumíte? Nevadí, všechny důležité pojmy týkající se kryptoměn najdete na jednom místě v našem webu. Fumbi slovník.

Juraj Forgacs

Autor

linkedin
Sdílejte s ostatními
Doporučené stránky

Ďalšie články se společností Fumbi

Solana - vysoce škálovatelný blockchain

zpět
Kryptoměny
x  - hodiny 3 min -  x

V příštím blogu vám představíme další kryptoaktivum, které je součástí našeho dynamického portfolia – blockchainovou platformu Solana. Solana je vysoce škálovatelný programovatelný blockchain, na kterém lze postavit širokou škálu decentralizovaných aplikací. Hlavním cílem této platformy je vybudovat škálovatelnou síť, která bude mnohem rychlejší než jakýkoli doposud existující blockchain.

Historie

Jednou z největších výzev technologie blockchain je bezpochyby škálovatelnost. S rostoucím počtem uživatelů se různé blockchainové sítě potýkají s omezeními, zejména pokud jde o rychlost a validaci transakcí. Hlavním cílem Solany je odstranit tato omezení, aniž by se musela vzdát decentralizace nebo bezpečnosti.

Počátky blockchainové platformy Solana sahají do roku 2017, kdy Anatoly Yakovenko, hlavní tvář projektu, veřejně publikoval Whitepaper popisující takzvaný důkaz o historii (Proof-of-History). Proof-of-History je technika, která dokáže udržovat časovou stopu mezi počítači, které si navzájem nedůvěřují, prostřednictvím decentralizovaných virtuálních hodin.

Anatoly Yakovenko je v technologickém světě uznávaným softwarovým inženýrem s bohatými zkušenostmi. Než začal pracovat na projektu Solana, pracoval ve světoznámých společnostech, jako jsou Qualcomm, Dropbox a Mesosphere. Kromě toho se podílel na vývoji operačních systémů BREW a Firefox.

Yakovenko se spojil se svým bývalým kolegou ze společnosti Qualcomm Gregem Fitzgeraldem, který je nyní hlavním technologickým ředitelem společnosti Solana, aby společně později v roce 2018 vybudovali testovací síť využívající technologii Proof-of-History.

Po úspěšném testování získal vývojový tým v prvním kole soukromého financování více než 20 milionů dolarů na vývoj. Po oficiálním spuštění sítě v březnu 2020 získala Solana prostřednictvím veřejné nabídky mincí (ICO) dalších 1,76 milionu dolarů. Během veřejné nabídky mincí se jedna mince $SOL prodávala za 0,20 USD.

Vývojový koncept Solany je od počátku postaven na řešení „trojí hrozby„, se kterou se potýká například síť Ethereum: vysoké poplatky, nízká škálovatelnost a obavy o bezpečnost.

Solana blockchain je v současné době veden společností Solana Labs a je podporován švýcarskou neziskovou organizací The Solana Foundation, která se zaměřuje na komunitní rozvoj a financování projektů.

Co je Solana?

Solana je decentralizovaný Proof-of-Stake webový blockchain s otevřeným zdrojovým kódem, který podporuje vývojáře a instituce po celém světě při vytváření decentralizovaných aplikací a decentralizovaných burz. V současné době je Solana jedním z nejlépe škálovatelných programovatelných blockchainů díky čemuž je považována za jednoho z největších konkurentů Etherea.

Generačně patří Solana k blockchainům třetí generace, avšak do svého systému implementovala techniku pro vytvoření důvěryhodného systému pomocí určení přesného času transakce, která se nazývá Proof-of-History.

Proof-of-History

Naproti konsenzuálním řešením nejznámějších kryptoměn na trhu přišel blockchain Solana s inovací, která na trhu dosud nebyla objevena.

Zatímco například Bitcoin produkuje nové bloky každých 10 minut, Ethereum každých 15 sekund nebo Polkadot každých 6 sekund, Solaně se podařilo tuto dobu ještě více zkrátit díky řešení zvanému Proof-of-History, které zajišťuje, že nové bloky vznikají každých 400 ms, což je ve srovnání s jinými blockchainy třetí generace výrazně častější produkce.

Transakce v blockchainu Solana jsou šifrovány pomocí hashovací funkce SHA-256. Tato funkce je známá tím, že transformuje jakýkoli vstup na jedinečný výstup, který je prakticky nemožné předvídat. Solana vezme výstup každé transakce a použije jej jako vstup pro další hashovací funkci. Výsledkem je, že pořadí transakcí je integrováno do každého jednotlivého hashovacího výstupu.

Zdroj: Medium

Pomocí tohoto přístupu vývojáři Solany zjistili, že je možné do konsensuálního algoritmu implementovat „virtuální hodiny„, které ověřují transakce v naprosto stejný čas pro všechny síťové validátory. Tyto hodiny jsou u všech validátorů časově synchronizovány, takže uzly v síti se mohou dohodnout na časovém pořadí transakce, aniž by musely vzájemně komunikovat – každý uzel má totiž své vlastní synchronizované hodiny.

V praxi to znamená obrovskou úsporu času, protože není nutné čekat na každý validátor zvlášť, který obvykle používá k ověření transakce časové razítko.

Je však důležité si uvědomit, že Proof-of-History není sám o sobě konsensuálním mechanismem. Jedná se spíše o techniku, která umožňuje efektivnější využití času při potvrzování pořadí transakcí. V kombinaci s algoritmem Proof-of-Stake je tak výběr dalšího validátora rychlejší a jednodušší. To vše zajišťuje, že uzly potřebují minimální čas k ověření pořadí transakcí.

Základní inovace Solana blockchainu

Kromě technologie Proof-of-History patří mezi další klíčové vlastnosti blockchainu Solana i další inovace, které z něj dělají inovativní webový blockchain :

 • Tower BFT – Tower BFT je implementace pBFT ( Praktická Byzantská odolnost vůči chybám), která je optimalizovaná pro Proof-of-History. V podstatě se jedná o technologii, která využívá výhody virtuálních hodin a umožňuje tak dosáhnout rychlého konsensu bez nutnosti komunikace mezi uzly – což zajišťuje vysokou rychlost každé transakce.
 • Gulf Stream protokol – Protokol Gulf Stream hraje důležitou roli při přesouvání transakcí do vyrovnávací paměti a jejich přesměrování na síťový výstup. Díky protokolu Gulf Stream může Solana škálovat až na 50 000 transakcí za sekundu. Jádrem tohoto protokolu je definice toho, kdy a jak se transakce vyměňují, což výrazně zkracuje dobu potvrzování transakcí a snižuje paměťové nároky dosud nepotvrzených transakcí.
 • Turbine – Tento protokol usnadňuje přenos dat do jednotlivých uzlů blockchainu. Turbína zajišťuje rozdělení dat do menších paketů, což pomáhá Solaně zvýšit celkovou rychlost zpracování transakcí.
 • Sealevel – Sealevel je paralelizovaný nástroj pro zpracování transakcí, který umožňuje Solaně horizontálně škálovat mezi GPU a SSD. Jednoduše řečeno, Sealevel umožňuje souběžné transakce ve stejném řetězci, čímž zlepšuje celkovou funkčnost sítě.
 • Pipelining – proces, při kterém jsou vstupní data přiřazena různým subjektům, které za ně dále odpovídají. Tento mechanismus tak umožňuje rychlou validaci a replikaci informací o transakcích ve všech uzlech sítě.
 • Cloudbreak – Cloudbreak je datová struktura, která je optimální pro souběžné čtení a zápis v síti. Tato datová struktura usnadňuje efektivní škálovatelnost v síti Solana.
 • Arcihvers – Archivátory plní funkci uzlů – ukládají celou historii blockchainu.

Solana delegovaný konsenzus Proof-of-Stake

K zabezpečení svého blockchainu vytvořila Solana mechanismus konsensu nazvaný Tower BFT, který obsahuje delegovaný Proof-of-Stake (DPoS).

DPoS používá k zabezpečení sítě, ověřování transakcí a distribuci nově vydaných tokenů SOL systém hlasování a reputace, což znamená, že každý, kdo vlastní tokeny SOL, se může podílet na provozu sítě.

Každý token SOL mohou účastníci sítě uzamknout do stakingu, za což inkasují odměny. Účastníci se také mohou rozhodnout delegovat své tokeny SOL na jiné validátory, čímž zvýší pravděpodobnost ověření bloku a získání blokové odměny.

Nativní token sítě – SOL

Nativním tokenem sítě Solana je mince $SOL, která slouží jako palivo sítě. Uživatelé využívající ekosystém Solana potřebují token SOL k placení transakčních poplatků při provádění transakcí nebo při interakci se smart kontrakty.

Síť Solana v rámci svého deflačního monetárního modelu spaluje část tokenů SOL. Na počátku projektu bylo vytvořeno 500 000 000 mincí SOL, přičemž v současné době je v oběhu pouze asi 291 000 000 mincí. V současné době se jedna mince obchoduje za více než 200 USD.

Nativní token sítě SOL je primárně používán ke třem účelům:

 • Odměna pro uživatele, kteří jsou součástí stakingu.
 • Nástroj pro placení poplatků souvisejících s transakcemi a s interakcí se smart kontrakty.
 • Governance – využití tokenů jako součásti rozhodovacích procesů.

Ekosystém Solana

Ekosystém Solana je v současné době jedním z nejrychleji rozvíjejících se krypto ekosystémů, na němž každý den vzniká řada zajímavých projektů. Mezi nejznámější projekty, které v současné době fungují na blockchainu Solana, patří:

 • Serum – Decentralizovaná směnárna s možností cross-chain swapů mezi více blockchainy.
 • Raydium – Automatizovaný tvůrce trhu a poskytovatel likvidity působící na blockchainu Solana pro decentralizovanou směnárnu Serum.
 • Oxygen – Brokerage protokol zaměřený na vytváření a poskytování likvidity, poskytování půjček nebo zprostředkování pákového efektu pro obchodování s portfoliem aktiv.
 • Audius– Streamovací hudební platforma, která má v současnosti více než 1 milion aktivních uživatelů. Společnost Audius se nedávno stala partnerem populární sociální sítě TikTok.
Zdroj : Solanians

Závěr

Jako relativně nový blockchainový projekt dokázala Solana v krátké době vyřešit mnoho problémů tradičnějších blockchainových platforem. Solana přinesla do krypto prostoru novou strukturu ověřování transakcí a ještě efektivnější algoritmus konsensu.

Hlavním cílem této platformy je vyřešit blockchainové trilemma, které předpokládá, že decentralizovaná síť může splňovat pouze dvě ze tří hlavních vlastností – decentralizaci, bezpečnost a škálovatelnost. Solana tvrdí, že díky svým osmi základním inovacím toto trilemma vyřešila, ale teprve budoucnost ukáže, zda to bude reálně stačit k masovému přijetí blockchainu.

Investuje s Fumbi již dnes

Pokud uvažujete o investici do kryptoměn, Fumbi je tu pro vás. Naše portfolio řízené Algoritmem přesně sleduje pohyby cen na trhu s kryptoměnami.

Společnost Fumbi je první svého druhu, protože nabízí kryptoměny široké veřejnosti, a to i při malém vkladu. Investování do kryptoměn prostřednictvím společnosti Fumbi je velmi snadné a minimalizuje rizika.

Můžete začít s vkladem už od 50 € / 1400 Kč.

Investujte s Fumbi

Juraj Forgacs

Autor

linkedin
Sdílejte s ostatními
Doporučené stránky

Ďalšie články se společností Fumbi

Cosmos - internet blockchainů

zpět
Kryptoměny
x  - hodiny 3 min -  x

V následujícím blogu vám představíme další kryptoměnu, která je součástí našeho dynamického portfolia – blockchainovou platformu Cosmos. Cosmos je sítí mnoha nezávislých blockchainů, která vznikla jako reakce na nedostatky interoperability a škálovatelnosti jednotlivých blockchainových sítí.

Historie

Koncept blockchainové platformy Cosmos vznikl již v roce 2016 pod vedením společnosti Tendermint. V čase představení tohoto konceptu vznikala řada alternativních blockchainových platforem, jejichž cílem bylo odstranění nedostatků konsensuálního algoritmu proof-of-work Bitcoinu a řešení problémů s programovatelností blockchainu.

Po mnoho let byl hlavní tváří společnosti Tendermint Jae Kwon, počítačový vědec, jehož jméno bylo spojeno s vývojem sítě Cosmos. V červnu 2016 to byl právě Kwon, kdo publikoval dokument s názvem Gnuclear. Smyslem tohoto dokumentu bylo vytvořit plně decentralizovaný interoperabilní blockchainový systém využívající konsensuální protokol Tendermint.

O dva měsíce později byl Gnuclear přejmenován na nový název – Cosmos. Později v roce 2017 se projektu Cosmos podařilo získat 17 milionů dolarů prostřednictvím veřejné nabídky mincí (ICO).

V roce 2020 se však stalo něco, co otřáslo celou komunitou Cosmosu. Jae Kwon, zakladatel a hlavní vývojář sítě Cosmos, odstoupil ze své funkce kvůli údajnému podezření ze spolupráce na vývoji jiného blockchainového projektu. Vnitřní problémy mezi vedením vyvolaly v komunitě různé spekulace o tom, zda bude Cosmos schopen přežít i bez Kwona.

V současné době patří Cosmos mezi 50 největších krypto projektů s tržní kapitalizací přes 2,5 miliardy dolarů.

Co je Cosmos?

Cosmos je blockchainový projekt, jehož cílem je vytvořit ekosystém paralelních blockchainů, které budou schopny vzájemně komunikovat. Cosmos se snaží řešit zejména problémy se škálovatelností a interoperabilitou, čímž se odlišuje od většiny ostatních blockchainových platforem. Sami vývojáři tento koncept označují jako „internet blockchainů„. Mnozí odborníci přirovnávají koncept sítě Cosmos k blockchainové platformě Polkadot.

Základní vlastnosti sítě Cosmos

Mezi základní vlastnosti blockchainového vesmíru Cosmos můžeme zařadit:

 • Interoperabilita: Síť Cosmos byla navržena tak, aby usnadňovala komunikaci mezi nezávislými blockchainovými sítěmi.
 • Škálovatelnost: Použití systému Tendermint v rámci sítě Cosmos prokazuje širokou škálovatelnost této sítě. Škálovatelnost systému Tendermint je ve skutečnosti neurčitá, protože čím větší je počet zón a validátorů v síti, tím větší je schopnost sítě škálovat.
 • Decentralizace: Cosmos je postaven na principech kryptografie, zdravé tržní ekonomiky, teorie konsensu, transparentnosti a odpovědnosti, které slouží jako nový základ pro naše budoucí finanční systémy.

Zóny a IBC protokol

Jak již bylo zmíněno, cílem sítě Cosmos není upřednostňovat vlastní síť, ale podporovat ekosystém sítí, které mohou vzájemně sdílet data nebo tokeny bez nutnosti zásahu centrálního orgánu.

Každý nový nezávislý blockchain, který v tomto ekosystému vznikne, se také označuje jako zóna. Každá zóna je po svém vzniku napojena na Cosmos hub, který zaznamenává historii a aktivity týkající se stavu každé jednotlivé zóny. Každá jednotlivá zóna, která je součástí ekosystému Cosmos, je však schopna plnit své základní funkce samostatně. Mezi tyto funkce patří například ověřování účtů a transakcí, vytváření a distribuce nových tokenů nebo provádění změn ve vlastním blockchainu.

Zdroj: Ledger Insights

Všechny zóny jsou připojeny ke Cosmos Hubu prostřednictvím komunikačního protokolu IBC. Protokol Cosmos IBC byl vyvinut s cílem vyřešit jeden z nejdůležitějších problémů, kterým dnes blockchainové systémy čelí: nedostatečnou komunikaci a výměnu dat mezi sítěmi.

Protokol IBC lze chápat jako standard, který poskytuje metodu bezpečné výměny dat mezi dvěma nezávislými blockchainy. Tento protokol také umožňuje škálování prostřednictvím procesu zvaného sharding. Sharding je proces horizontálního rozdělení databáze dat za účelem snížení zatížení sítě. Tímto způsobem je možné umožnit výměnu dat zcela decentralizovaným způsobem mezi všemi blockchainy.

Cosmos Hub

Fungování sítě se spoléhá na strukturu nazvanou Cosmos Hub. Cosmos Hub byl vůbec prvním proof-of-stake blockchainem v síti Cosmos, který je poháněn nativním tokenem sítě s názvem $ATOM. Úkolem Cosmos Hubu je usnadnit interoperabilitu mezi všemi zónami v síti sledováním jejich aktivity.

Cosmos hub slouží také jako ekonomické centrum sítě a zajišťuje její hladký provoz. Můžeme si ji představit jako jakousi knihu záznamů, která zaznamenává historii celé sítě. Jednoduše řečeno, hub uchovává informace o všem, co se v síti děje. Stejně tak ukládá informace o aktivitách, které probíhají mezi paralelními blockchainy propojenými sítí Cosmos.

Zdroj: Cosmos Network

Pokud například dva propojené blockchainy sdílejí určitou aktivitu, je tato aktivita zaznamenána nejen v příslušných blockchainech, které ji provedly, ale je zaznamenána také v Cosmos hubu. Tento proces zajišťuje, že vzájemné důkazy o interakcích jsou zaznamenány způsobem, který nelze popřít. Tato funkce je velmi užitečná, protože výrazně usnadňuje vzájemnou komunikaci mezi decentralizovanými aplikacemi různých blockchainů.

Byzantská odolnost vůči poruchám (BFT)

Byzantská porucha je stav počítačového systému, zejména v distribuovaných výpočetních systémech, kdy mohou jednotliví účastníci sítě selhat, zatímco existují nedokonalé informace o tom, zda účastník sítě skutečně selhal.

Zároveň všichni účastníci nevědí, zda ostatní účastníci nelžou nebo zda zprávy, které si mezi sebou posílají, nejsou upravovány. O systému se říká, že má byzantskou odolnost vůči poruchám (BFT), pokud se účastníci mohou dohodnout na určité skutečnosti navzdory přetrvávajícím problémům.

V decentralizovaném prostředí je dosažení této odolnosti zásadní. Kryptoměny, které nejsou byzantsky odolné vůči poruchám, ve skutečnosti nefungují – potřebovaly by nějakou centralizovanou koordinaci, což by bylo v rozporu se základní vlastností kryptoměn – decentralizací. Například Bitcoin je byzantsky odolný proti chybám díky konsensuálnímu algoritmu PoW.

Tendermint BFT konsenzuální algoritmus

Síť Cosmos používá rychlý a vysoce škálovatelný konsensuální algoritmus Proof-of-Participation (patřící do rodiny algoritmů Proof-of-Stake), známý také jako Tendermint. V konsensuálním algoritmu Tendermint je zakotven základní koncept byzantské odolnosti vůči poruchám (BFT).

Tendermint vytvořil Jae Kwon v roce 2014 s cílem představit světu inovativní vysokorychlostní a bezpečný algoritmus. Algoritmus Tendermint se skládá ze dvou hlavních technických komponent: Tendermint Core a generického aplikačního řídicího rozhraní (ABCI).

Tendermint Core zajišťuje, aby se na každém počítači zaznamenávaly stejné transakce ve stejném pořadí. Tento systém zajišťuje odolnost proti chybám. Jedná se v podstatě o velký distribuovaný počítač, který zobrazuje stejný stav všem ve stejném čase. Nejdůležitější součástí Tendermint Core je BFT – tolerance byzantské poruchy. Přestože by třetina sítě prováděla konsensuální činnosti se zlým úmyslem, síť to nijak neovlivní. Jedná se o základní vlastnost, kterou musí distribuované systémy mít.

Aplikační rozhraní, jinak nazývané také jako ABCI (Application Blockchain Interface), je rozhraní fungující mezi Tendermintem a aplikační logikou nezávislých připojených blockchainů. Aplikační rozhraní umožňuje zpracovávat transakce v libovolném programovacím jazyce.

Vzhledem k tomu, že se jedná o algoritmus Proof-of-Stake, má Tendermint vysokou propustnost a dokáže zpracovat stovky transakcí za sekundu.

Cosmos SDK

Cosmos SDK je sada nástrojů, která vývojářům umožňuje snadno vytvářet vlastní blockchainy prakticky od nuly. Vývojáři používající Cosmos SDK mohou k vývoji blockchainů používat nejen předpřipravené vývojářské moduly, ale mohou také vytvářet vlastní moduly, které pak mohou testovat před spuštěním vlastní veřejné sítě.

Sada nástrojů Cosmos SDK navíc umožňuje uživatelům připojit vlastní blockchain k síti Cosmos prostřednictvím protokolu IBC. Příklady použití sady Cosmos SDK lze vidět v sítích Terra, Kava nebo Agoric.

Zdroj: SlideShare

Nativní token sítě – ATOM

Síť Cosmos disponuje vlastním nativním tokenem s názvem ATOM. Tento token hraje důležitou roli při vytváření ekonomického ekosystému sítě. Token ATOM je jediným tokenem, který lze stakeovat v základním blockchainu – Cosmos Hubu. Validátoři, kteří stakeují své tokeny ATOM a podílejí se tak na validaci bloků, inkasují odměny vyplácené právě v tomto tokenu.

Kromě toho mají držitelé tokenů ATOM právo podílet se na systému správy sítě tím, že mají právo hlasovat o důležitých změnách v síti.

Nabídka tokenů ATOM není pevně stanovena, a proto může být ovlivněna změnami v protokolu.

Fotons

Kromě tokenů ATOM existují v síti Cosmos také fotony. Jedná se o typ tokenu s vyšší likviditou a rychlostí než ATOM. Tento token se používá k provádění transakcí mezi všemi zónami, které jsou součástí ekosystému Cosmos. Z tohoto pohledu lze na fotony nahlížet jako na tokeny používané k placení gas fees v síti.

Cosmos ekosystém

V rámci ekosystému Cosmos vznikly následující blockchainy a decentralizované aplikace:

 • Terra: Terra je decentralizovaná blockchainová infrastruktura, která využívá stablecoiny k vytvoření alternativního stabilního měnového systému. Síť Terra disponuje vlastním nativním tokenem LUNA a kromě toho využívá systémy Oracle a smart kontrakty, které uživatelům umožňují používat programovatelné internetové peníze v reálném životě.
 • ThorChain: Decentralizovaný liquidity protokol, který uživatelům umožňuje snadnou výměnu aktiv v různých sítích. S pomocí systému ThorChain mohou uživatelé snadno vyměňovat jedno aktivum za druhé v potenciálně nedůvěryhodném prostředí, aniž by se museli spoléhat na knihy objednávek (tzv. order books). Místo toho se tržní ceny aktiv udržují prostřednictvím poměru aktiv v poolu s využitím AMM.
 • Kava.io: Kava.io je platforma DeFi určená k poskytování stablecoinů a různých krypto lending služeb hodlerům předních kryptoměnových aktiv. Prostřednictvím služeb Kava DeFi funguje Kava jako decentralizovaná banka pro digitální aktiva a umožňuje svým uživatelům přístup k řadě decentralizovaných finančních služeb, včetně přístupu k fiat stablecoinům nebo syntetickým aktivům.
 • Band Protocol: Cross-chain datový Oracle protokol, pomocí kterého mohou různé aplikace, například z decentralizovaného finančního sektoru, čerpat data a údaje z reálného světa pomocí rozhraní API s využitím inteligentních kontraktů. Úkolem tohoto protokolu je především usnadnit výměnu informací mezi různými řetězci a aplikacemi.

Shrnutí

Díky své logicky přesné koncepci je Cosmos dobře fungující blockchain, který na neustále se vyvíjejícím trhu dokonale konkuruje ostatním blockchainům. Trh s kryptoměnami potřebuje přesně takový blockchainový vesmír, který zajišťuje sjednocení mezi různými blockchainy, aby bylo v budoucnu možné dosáhnout další úrovně přijetí blockchainu v hlavním proudu.

Přestože systému Cosmos přímo konkurují populární smart kontraktové platformy jako Polkadot nebo Avalanche, především díky své přátelské interoperabilitě a včasné adaptaci, našel si Cosmos řadu příznivců a projektů, které se rozhodly na něm postavit své decentralizované aplikace.

Investujte s Fumbi již dnes

V případě, že uvažujete o investování do kryptoměn, je tu Fumbi právě pro vás. Naše algoritmem spravované portfolio přesně sleduje pohyb cen na trhu s kryptoměnami.

Společnost Fumbi je první svého druhu, jelikož nabízí kryptoměny široké veřejnosti a to i při malém vkladu. Investování do kryptoměn prostřednictvím společnosti Fumbi je velmi jednoduché a minimalizuje rizika.

Můžete začít s vkladem už od 1400 Kč.

Investujte s Fumbi

*Narazili jste v textu na pojem, kterému nerozumíte? Nevadí, všechny důležité pojmy související s kryptoměnami najdete na jednom místě v našem Fumbi slovníku.

Juraj Forgacs

Autor

linkedin
Sdílejte s ostatními
Doporučené stránky

Ďalšie články se společností Fumbi

Terra - Peníze budoucnosti

zpět
Kryptoměny
x  - hodiny 3 min -  x

V následujícím blogu vám představíme další kryptoaktivum, které je součástí našeho dynamického portfolia – platformu Terra. Terra je algoritmická blockchainová platforma, která využívá stablecoiny vázané na peníze tradičního světa s cílem vytvořit cenově stabilní globální platební systém.

Historie

Koncept platformy Terra vznikl již v lednu 2018 s vizí a cílem usnadnit hromadnou adopci kryptoměn vytvořením digitálních aktiv pomocí blockchainové infrastruktury, které jsou cenově stabilní vůči nejvýznamnějším světovým fiat měnám. Blockchain Terra vytvořil korejský blockchainový podnik Terraform Labs s pomocí společnosti Terra Alliance a s podporou 15 asijských e-commerce společností, které mají dohromady více než 45 milionů uživatelů.

Společnost Terraform Labs založili Daniel Shin a Do Kwon, kteří mají rozsáhlé zkušenosti v oblasti elektronického obchodu a financí. Daniel Shin je absolventem Whartonovy ekonomické školy a založil několik dalších úspěšných společností v různých odvětvích. Patří mezi ně platební aplikace Chai, platforma eCommerce TMON a startupová společnost Fast Track Asia.

Co je Terra ?

Terra je decentralizovaná blockchainová infrastruktura, která využívá stablecoiny k vytvoření alternativního stabilního měnového systému. Síť Terra disponuje svým nativním tokenem LUNA a kromě toho využívá systémy Oracle a smart kontrakty, které uživatelům umožňují používat programovatelné internetové peníze v reálném životě.

Cenová stabilita jednotlivých stablecoinů je zajištěna pomocí algoritmu cenové stability. Tento algoritmus zajišťuje pravidelnou aktualizaci peněžní nabídky jednotlivých stablecoinů tak, aby se zachovala jejich hodnota. Pomocí tohoto algoritmu se Terra snaží svým uživatelům v síti zajistit co nejnižší poplatky, maximální stabilitu jednotlivých stablecoinů a jejich bezproblémové používání.

Blockchain Terra byl vytvořen pomocí vývojových nástrojů Cosmos s využitím konsensuálního algoritmu Tendermint Proof-of-Stake. Vývojové nástroje Cosmos jsou optimalizovány tak, aby umožnily vývojářům rychle a efektivně vytvářet a spouštět interoperabilní blockchainové aplikace.

Transakce v blockchainu Terra jsou vypořádány během několika sekund. Kromě toho jsou transakční poplatky (tzv. gas fees) spojené s realizací smart kontraktů v blockchainu Terra výrazně nižší než například v blockchainu Ethereum.

Klíčové vlastnosti sítě Terra

Decentralizovaná povaha blockchainu Terra je ideální pro vytvoření inovativní digitální ekonomiky.

Mezi klíčové vlastnosti blockchainu Terra patří:

 • Interoperabilita: Interoperabilita je základní a nejdůležitější vlastností blockchainu Terra. Síť Terra je navržena tak, aby fungovala a spolupracovala s ostatními blockchainy. Aktuálně Terra operuje například na platformách Ethereum nebo Solana. Vývojáři této platformy však nadále usilovně pracují na rozšíření protokolu na další populární blockchainy.
 • Programovatelnost: Terra umožňuje programátorům vytvářet smart kontrakty v jazycích Rust, Go nebo AssemblyScript. S využitím Oracles mohou vývojáři do svých decentralizovaných aplikací přidávat i další funkce.
 • Finanční efektivita: Hlavním posláním sítě Terra je vybudovat transparentní finanční ekosystém. Terra například usiluje o omezení nebo úplné odstranění potřeby kreditních karet, bank a platebních bran pomocí jednovrstvého blockchainu.

Terra stablecoiny

K umožnění využívání sítě Terra pro retailové platební služby používají partneři společnosti Terra stablecoiny Terra. Stablecoiny jsou kryptografickou verzí běžných fiat měn, které jsou vázány na hodnotu reálných peněz. Stablecoiny slouží jako určitý druh „uchovatele hodnoty“ ve volatilním prostředí kryptoměn.

Společnost Terra uvedla na trh řadu stablecoinů, které jsou hodnotově navázány na tradiční peníze. Mezi nejznámější stablecoiny vydané společností Terra patří: TerraUSD (UST), TerraCNY, TerraJPY, TerraGBP, TerraKRW, TerraEUR či Terra SDR.

Terra stablecoiny slouží jako inovativní digitální prostředek směny mezi kýmkoli a kdekoli, a to při zachování principu okamžitého vyrovnání a nízkých poplatků.

Mnoho obchodních partnerů společnosti Terra používá k přístupu k blockchainu Terra peněženku Terra Station. Terra Station podporuje nativní token Terra (LUNA) i všechny její stablecoiny.

Stablecoin UST a mechanismus vyrovnávání

TerraUSD (UST) je nejznámější a nejvýkonnější stablecoin postavený na blockchainu Terra. Po úspěšném vstupu na trh byla v září 2020 zahájena emise UST. Stablecoin UST je vázán na americký dolar v poměru 1:1. Za vydáváním UST nestojí žádný konkrétní subjekt nebo společnost, neboť monetární zásoba UST je kontrolována algoritmicky, přičemž tržní nabídka stablecoinů UST je určována vydáváním nebo spalováním tokenu LUNA.

UST dosahuje cenové stability tím, že algoritmicky přizpůsobuje svou nabídku výkyvům v poptávce. Zvýšení poptávky po UST se projeví zvýšením objemu obchodů s UST a také zvýšením jejich ceny. V důsledku toho musí Terra vyvinout určitou vyrovnávací reakci, aby zajistila, že cena UST zůstane stabilní. V tomto scénáři se musí zvýšit nabídka UST, aby se vyrovnala přebytečná poptávka. Tento proces se jinak nazývá expanze.

Protokol tedy musí emitovat nové UST do oběhu. Terra toho dosahuje díky přirozeným efektivním tržním silám, prostřednictvím oportunismu jednotlivých síťových subjektů, které mohou dosáhnout snadného a bezrizikového zisku tím, že nakoupí nově emitované TerraUST (v hodnotě vyšší než 1 USD) za 1 UST v hodnotě spalovaného tokenu LUNA. V takovém případě dochází ke spalování tokenů LUNA a emitování nových UST do oběhu, což algoritmicky nastoluje rovnováhu mezi poptávkou a nabídkou UST.

V opačném případě pokles poptávky po UST vede ke snížení transakční aktivity a poklesu ceny UST stablecoinu pod jeho rovnovážnou úroveň. V tomto případě je třeba snížit nabídku UST, aby se cena UST udržela na 1 USD. Tento proces v síti se nazývá kontrakce.

Do tohoto procesu jsou opět zapojeni jednotliví uživatelé sítě. V takovém případě jsou vydány nové tokeny LUNA a nabídka UST v oběhu se sníží, čímž se nabídka a poptávka po UST vrátí do rovnováhy.

Zdroj: Medium

Dosahování rovnováhy a cenové stability jednotlivých stablecoinů je tedy založeno na pružné měnové politice, která při odchylkách cen stimuluje subjekty v síti k arbitráži a profitování z nestability.

Nativní token LUNA

Luna je nativním tokenem ekosystému Terra. LUNA je z hlediska významu velmi důležitou součástí ekosystému. Token LUNA slouží především k provozování zabezpečovacích mechanismů, které determinují cenovou stabilitu stablecoinů v síti. Kromě toho se token LUNA používá jako nástroj stakingu validátorů sítě Terra prostřednictvím konsensuálního mechanismu Proof-of-Stake.

Terra používá konsensuální protokol Proof-of-Stake. V praxi to znamená, že validátoři v síti schvalují nové transakce a přidávají nové bloky do blockchainu. Za tyto aktivity jsou odměňováni tokenem LUNA. Stát se validátorem v síti Terra však není tak snadné, protože síť má omezený maximální počet 100 validátorů. Z tohoto pohledu, pokud se subjekt chce stát validátorem, musí mít k dispozici velké množství tokenů LUNA. Ostatní subjekty v síti mohou své tokeny LUNA delegovat na validátory, a tak se podílet na chodu sítě a získávat z ní pasivní příjem.

Governence model sítě Terra je založen na komunitním řízení. To znamená, že validátoři v síti mají právo hlasovat o důležitých změnách a aktualizacích v síti. Tyto aktualizace mohou zahrnovat například různé technické změny, upgrady nebo změny ve struktuře poplatků. Komunitní governence modely jsou ideální, protože poskytují konsenzuální podporu pro návrhy. Kromě toho může každý validátor předkládat návrhy, o kterých může komunita hlasovat.

Chai

Chai je nejrychleji rostoucí elektronická peněženka v Koreji fungující na blockchainu Terra s více než 2,4 milionu aktivních uživatelů. Chai je v současné době široce integrován předními obchodníky v Koreji a v současné době funguje v offline verzi prostřednictvím dobíjení debetních karet Chai a offline maloobchodních integrací. Chai již integrovalo 14 z 15 největších korejských bank.

Zdroj: Chaiscan

Mirror Protocol

Jednou z decentralizovaných aplikací využívajících TerraUSD je také Mirror Protocol. Tento protokol umožňuje emitovat syntetická aktiva v blockchainu, která kopírují ceny aktiv v reálném čase. To uživatelům umožňuje obchodovat se syntetickými aktivy, jako jsou například akcie určité společnosti, aniž by je uživatel musel skutečně vlastnit.

Zdroj: Mirror Protocol

Tento protokol byl navržen tak, aby podporoval implementaci skutečně burzovně obchodovatelných aktiv v blockchainu.

Emitování syntetického aktiva vyžaduje, aby emitent aktiva uzamkl 150 % hodnoty emitovaného syntetického aktiva ve formě kolaterálu prostřednictvím TerraUSD. V případě, že cena syntetického aktiva převýší hodnotu uzamčeného kolaterálu, dojde k jeho likvidaci. Cena syntetického aktiva je určována prostřednictvím Oracles, které sleduje burzovní ceny aktiv v reálném čase.

Anchor protocol

Protokol Anchor je další decentralizovaná aplikace běžící na blockchainu Terra. Tento protokol je určen spíše krypto začátečníkům. Pomocí protokolu Anchor mohou subjekty bezpečně a snadno využívat decentralizované finanční spořicí produkty.

Zdroj: Anchor protocol

Protokol Anchor nabízí uživatelům nízkouvolatilní výnosy z vkladů stablecoinů Terra. Tento výnos je definován na základě vztahu mezi věřitelem, který usiluje o stabilní výnos ze svých stablecoinů, a dlužníkem, který si chce stablecoiny půjčit. Aby si dlužník mohl stablecoiny půjčit, musí jako zástavu poskytnout vázané aktiva (bAssets). Jakmile je kolaterál zastaven, půjčí si stablecoiny na základě LTV půjčkového poměru (Loan-To-Value ratio).

Uložené stablecoiny se nazývají Anchor Terra (aTerra). Tokeny aTerra jsou směnitelné za počáteční vklad (zpočátku uložené stablecoiny) spolu s nabytým úrokem v čase, což uživatelům umožňuje inkasovat úroky jednoduše tím, že do protokolu uloží své volné peněžní prostředky.

Inteligentní peníze – peníze budoucnosti

Algoritmické mechanismy peněžní nabídky společnosti Terra jsou jedinečným a inovativním přínosem pro odvětví kryptoměn. Koncept blockchainu Terra je ve své podstatě jedinečný a inovativní a přináší skutečnou realizaci podstaty decentralizovaných financí.

Již nyní je Terra mezi korejskými obchodníky velmi oblíbená a stále více se dostává do popředí i v celosvětovém měřítku. Proto můžeme očekávat, že o tomto inovativním projektu uslyšíme stále častěji. Vývojáři blockchainu Terra navíc plánují v nadcházejících měsících rozšířit počet blockchainů, na kterých bude Terra fungovat.

Investujte s Fumbi již dnes

V případě, že uvažujete o investování do kryptoměn, je tu Fumbi právě pro vás. Naše algoritmem spravované portfolio přesně sleduje pohyb cen na trhu s kryptoměnami.

Společnost Fumbi je první svého druhu, jelikož nabízí kryptoměny široké veřejnosti a to i při malém vkladu. Investování do kryptoměn prostřednictvím společnosti Fumbi je velmi jednoduché a minimalizuje rizika.

Můžete začít s vkladem už od 1400 Kč.

Investovať vo Fumbi

*Narazili jste v textu na pojem, kterému nerozumíte? Nevadí, všechny důležité pojmy související s kryptoměnami najdete na jednom místě v našem Fumbi slovníku.

Juraj Forgacs

Autor

linkedin
Sdílejte s ostatními
Doporučené stránky

Ďalšie články se společností Fumbi