Při poklesu kryptoměn nejste ve ztrátě, dokud nevyberete

back
Attractions
x  - clock 3 min -  x

Trh kryptoměn má velký potenciál růstu, ale zároveň je i značně volatilní, takže může podléhat častým výkyvům. I když někdy rychle klesá, někteří odborníci se shodují, že by měl v budoucnu ještě výrazně růst. Pokud jste začátečník v investování do kryptoměn, tak se může stát, že trh klesne a hodnota vaší investice bude vypadat ztrátově. Ale ve skutečnosti o tom, zda budete ve ztrátě, rozhodujete pouze vy sami tím, jak na pokles trhu zareagujete.

Radši investujte, než spekulujte

Investice do kryptoměn se chovají stejně jako do čehokoliv jiného. Všechny trhy někdy stoupají a někdy klesají a trh kryptoměn není výjimkou. Odlišují se od jiných aktiv jen v míře, čase a rychlosti těchto výkyvů. Trh kryptoměn je volatilní, což může začínající investory znervózňovat. Ale jsou to právě cenové korekce, které představují příležitost rozšířit si své investiční portfolio.

Soustřeďte se raději na dlouhodobé investice a ne na spekulování, při kterém mají lidé za cíl rychle dosáhnout zisku. Spekulování je spojeno s velkým rizikem, protože v krátkém čase neumí vývoj trhu předvídat nikdo. Co se však dá předvídat lépe, je dlouhodobý růst trhu. Investorům se často osvědčilo, že čím déle mají své finance zainvestované, tím mají vyšší šanci dosáhnout zisku. A právě na tom, že bude trh kryptoměn dlouhodobě růst, jsou postaveny i produkty Fumbi.

Ztráta ve skutečnosti není ztrátou

Pokud jste vaše prostředky investovali do kryptoměn a kryptoměnový trh klesá, můžete mít snadno pocit, že přicházíte o své peníze. To však není pravda až do momentu, kdy své kryptoměny prodáte v nevhodném čase. Zatímco korekce na kryptoměnovém trhu nejsou ta nejpříjemnější věc, dlouhodobí investoři vědí, že trh přirozeně roste a klesá a ten kryptoměnový obzvlášť. Udržení si investice v kryptoměně, když trh klesá, je jediný způsob, jak může vaše portfolio později profitovat z oživení trhu.

Obrat na trhu může snadno vrátit investice zpět k rentabilitě, častokrát s dodatečným ziskem. Naopak, pokud jste prodal všechny své kryptoměny v době kdy trh klesl, neexistuje naděje na zotavení. Při poklesech proto nejste ve ztrátě, jak se vám může na první pohled zdát – dokud své kryptoměny neprodáte.

Pokud nyní nakoupíte Bitcoin, nemusí to automaticky znamenat, že za měsíc budete automaticky v zisku. Po měsíci, dokonce i po pololetí, můžete být velmi snadno ve ztrátě, aniž by to narušovalo předpoklad dlouhodobého nárůstu. Je dobré si uvědomit, že možný stonásobný nárůst ceny v horizontu pár let se neobejde bez větších turbulencí.

Co tedy dělat, pokud je trh v červených číslech?

Lepší strategií namísto prodeje je rebalancování portfolia tak, aby odpovídalo tržním podmínkám a vyhlídkám, a udržovalo si tak celkovou požadovanou kombinaci kryptoaktiv.

Pokud jste například v minulosti vložili 30 000 CZK a hodnota vaší investice klesne o 50% na 15 000 CZK, jste v nerealizované ztrátě. Co teď?

 • Pokud své kryptoměny neprodáte a hodnota investice naroste o 100%, měli byste znovu svůj počáteční vklad 30 000 CZK.
 • V případě, že byste právě v tomto poklesu na 15 000 CZK ještě vložili dalších 30 000 CZK, vaše aktuální investice by byla 45 000 CZK. Po 100% nárůstu trhu by představovala částku 90 000 CZK. Po odečtení vašich vkladů v hodnotě 60 000 CZK to znamená čistý zisk 30 000 CZK.
 • Pokud byste však v případě poklesu o 50% vybrali zbytek své investice, nemohli byste již z nárůstu trhu profitovat.

Proto se může vyplatit vkládat peníze tehdy, když trh klesá.

Investujte do kryptoměn jednoduše s Fumbi

Pokud uvažujete o investování do kryptoměn, Fumbi je tu pro vás. Díky nám můžete investovat jednoduše, přehledně a bezpečně.

Naše Fumbi Index Portfolio sleduje tržní kapitalizaci kryptoměn, přičemž je denně vyvažované naším vlastním inteligentním Fumbi algoritmem. Algoritmus kopíruje celkový růst trhu a nespoléhá se na jednotlivé kryptoměny.

V loňském roce přineslo investování do Fumbi Index Portfolia uživatelům dvojnásobný zisk než investování do samotného bitcoinu. Bitcoin přinesl investorům výnos 62,34 %, zatímco Fumbi Index Portfolio se vrátilo až o 146,23 %.

Pokud si chcete vybrat jednotlivé kryptoměny ve svém portfoliu, ideálním řešením pro vás může být produkt Fumbi Vlastní Volba. S ním si vyberete konkrétní kryptoaktiva podle vlastního uvážení. Na výběr máte Bitcoin, Ethereum, PolkaDot či Cardano.

Pro uložení kryptoměn používáme Ledger Vault, což je jedno z nejdůvěryhodnějších a nejbezpečnějších způsobů uložení kryptoměn na světě a zároveň jsme jedinou platformou pro investice do kryptoměn, která pravidelně provádí nezávislý audit peněženek.

Přidejte se k více než 100 000 uživatelů a využijte potenciál kryptoměn jednoduše, bezpečně a efektivně.

Začněte  s vkladem už od 1400 CZK

Juraj Forgacs

Contry Marketing Manager Czech Republic

linkedin
Share with others
Recommended

Ďalšie články with Fumbi

Pravidla a podmínky soutěže o 100 000 Kč – “Oktagon 12/2021”

back
Attractions
x  - clock 3 min -  x

Opět jsme se stali partnerem Oktagonu!

Fumbi najdete i tentokrát na Oktagonu. Stali jsme se partnerem zápasů, které se budou konat 4. prosince v Brně, a dokonce nás budete moci vidět i na jubilejním Oktagonu 30, který se odehraje 30. prosince v Praze.

Pravidla a podmínky soutěže o 100 000 Kč/ 4 000 EUR – “Oktagon 12/2021”

1. Základní informace

1.1 Organizátorem soutěže je společnost FUMBI NETWORK. s. a., se sídlem: Nivy Tower, Mlynské Nivy 5, Bratislava – městská část Staré Město 821 09, IČ: 52 005 895, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sja, vložka č.: 57/B (dále jen ”FUMBI” nebo “Organizátor”).

1.2 Název soutěže je “Oktagon 12/2021” (dále jen “Soutěž“).

1.3 Soutěž se koná v období od 4.12.2021 do 30.12.2021 do 23.59 hod. (dále jen „Soutěžní období“).

1.4 Soutěžící mají možnost zapojit se a získat výhru v rámci celého Soutěžního období.

1.5 Soutěž není žádným způsobem sponzorována, odebrána ani řízena společností Facebook, Inc. a nemá s ní žádný vztah. V rámci Soutěže nevznikají společnosti Facebook, Inc. ve vztahu k soutěžícímu žádné závazky.

2. Soutěžící a pravidla soutěže

2.1 Soutěžícím v Soutěži může být fyzická osoba starší 15 let s trvalým pobytem nebo dlouhodobým pobytem na území Slovenské a České republiky, která řádně zrealizovala a potvrdila svou registraci v rozhraní portálu FUMBI dostupném na www.fumbi.network (dále jen „Portál“) případně jeho jazykové mutace dostupné na Portálu. Soutěžící může provést svou registraci a její potvrzení v rámci celého Soutěžního období za předpokladu naplnění ustanovení těchto soutěžních podmínek.

2.2 Podmínkou zařazení do Soutěže je uskutečnění registrace na Portálu a při její realizaci použití kódu “oktagon“.

2.3 Ze Soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním vztahu k Organizátorovi i osoby, které jsou rodinnými příslušníky osob v pracovním vztahu k Organizátorovi.

2.4 Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžící, kteří nesplní podmínky Soutěže, soutěžících účastnících se Soutěže, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky této Soutěže. Právo Organizátora vyloučit soutěžích ze Soutěže se vztahuje i na soutěžící, kteří porušili podmínky Soutěže, případně ty soutěžící: i) kteří neukončili registraci na Portálu, ii) kteří neukončili ověření své totožnosti, iii) jejichž kontaktní údaje, včetně e-mailové adresy jsou zjevně nesprávné, obsahují vulgarismy nebo jiná slovní spojení, která jsou v rozporu s obecně akceptovatelnou společenskou morálkou a etikou, nebo která Organizátor posoudí jako nevhodná ke zveřejnění.

2.5 Podmínkou účasti v Soutěži je souhlas soutěžícího se zveřejněním jména a obce, ve které se nachází místo trvalého bydliště nebo dlouhodobého pobytu soutěžícího. Zveřejněny budou na Sociálních sítích Organizátora, tak jak jsou definovány v článku 3.1 těchto soutěžních podmínek, s čímž soutěžící účastí v Soutěži souhlasí.

3. Vyhlášení Soutěže, vyhodnocení, oznámení výsledků Soutěže a výhra

3.1 Organizátor vyhlásí Soutěž dne 4. 12. 2021 prostřednictvím svých sociálních sítí, zejména Facebook profilu Fumbi.network, Instagram profilu fumbi.network nebo jiných sociálních sítí zřízených nebo operovaných Organizátorem (dále jen „Sociální sítě Organizátora“).

3.2 Výhrou v Soutěži jsou finanční prostředky v hodnotě 100 000 Kč/ 4 000 EUR (slovy: sto tisíc korun českých/ čtyři tisíce eur), které budou výherci připsány ve prospěch účtu zřízeného na Portálu do produktu Fumbi Index Portfolio.

3.3 Organizátor určí výherce Soutěže losováním.

3.4 Výherce bude po vylosování kontaktován ze strany FUMBI na e-mailovou adresu asociovanou s účtem soutěžícího.

3.5 Soutěžící v souvislosti se zapojením se do Soutěže výslovně souhlasí s kontaktováním ze strany Organizátora pro účely informování o výhře prostřednictvím e-mailové adresy zadané při registraci, jakož i se souvisejícími úkony zpracování osobních údajů soutěžícího pro účely Soutěže.

3.6 Organizátor vyhlásí ukončení Soutěže nejpozději dne 30. 12. 2021 prostřednictvím Sociálních sítí Organizátora s uvedením informace o kontaktování výherce.

3.7 Výherce je oprávněn disponovat s výhrou nejdříve po uplynutí tří měsíců ode dne připsání výhry ve prospěch profilu výherce do produktu Fumbi Index Portfolio. Disponováním ve smyslu předchozí věty se rozumí zejména výběr výhry z rozhraní účtu, zpeněžení výhry, včetně jakéhokoliv zatížení výhry věcným břemenem.

4. Ostatní podmínky Soutěže

4.1 Soutěžící, resp. výherce není oprávněn požadovat namísto výhry finanční či jakékoli jiné plnění a nemá nárok na jakékoli jiné plnění ze strany Organizátora, kromě těch, která jsou specifikována v těchto podmínkách Soutěže.

4.2 Organizátor rozhoduje o podnětech, reklamacích nebo námitkách týkajících se Soutěže jednostranně as konečnou platností.

4.3 Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit pravidla Soutěže po celou dobu jejího trvání, a to vyhlášením změny pravidel Soutěže způsobem shodným s vyhlášením Soutěže. Organizátor se zavazuje při změně podmínek Soutěže informovat o realizovaných změnách a zpřístupnit nové, konsolidované podmínky Soutěže.

4.4 Organizátor je oprávněn kontrolovat naplnění podmínek Soutěže, jakož i s konečnou platností a jednostranně rozhodnout o jakékoli otázce spojené se Soutěží. Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit soutěžícího ze Soutěže nebo soutěžícímu neposkytnout výhru, a to v případě, že soutěžící porušil podmínky Soutěže nebo jednal jiným obdobným způsobem, který je v rozporu s podmínkami Soutěže.

5. Vyhlášení soutěžícího a souhlas se zpracováním osobních údajů

5.1 Účastí v Soutěži soutěžící dobrovolně uděluje Organizátorovi souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které Organizátorovi poskytl pro účely zařazení do Soutěže, jejího vyhodnocení a předání výhry.

5.2 Soutěžící má právo požadovat od Organizátora přístup k osobním údajům týkajícím se dotčené osoby, má právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání osobních údajů a právo na omezení zpracování osobních údajů, právo namítat zpracování osobních údajů, jakož i právo na přenosnost osobních údajů.

5.3 Organizátor uchovává osobní údaje výherců výlučně v rozsahu a na dobu potřebnou pro účely Soutěže a pro účely předání výhry, ne však déle než 6 měsíců ode dne vyhlášení Soutěže.

5.4 Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu během trvání Soutěže je účinné okamžikem jeho doručení Organizátorovi a má za následek vyloučení soutěžícího ze Soutěže.

6. Platnost pravidel

6.1 Tato pravidla jsou platná od 4. 12. 2021 do 30.12. 2021, tzn. ode dne začátku Soutěže do ukončení Soutěže.

Juraj Forgacs

Contry Marketing Manager Czech Republic

linkedin
Share with others
Recommended

Ďalšie články with Fumbi

Pravidla a podmínky soutěže – 3 týdny oslav 3. výročí Fumbi se 3 soutěžemi a našimi 3 jedničkami

back
Attractions
x  - clock 3 min -  x

1. Základní informace

1.1 Organizátorem soutěže je společnost FUMBI NETWORK. s. a., se sídlem: Nivy Tower, Mlynské Nivy 5 Bratislava – mestská časť Staré Mesto 821 09, IČO: 52 005 895, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sja, vložka č.: 57/B (dále jen ”FUMBI” nebo „Organizátor“).

1.2 Název soutěže je “3 týdny oslav 3. výročí Fumbi se 3 soutěžemi a našimi 3 jedničkami” (dále jen „Soutěž“).

1.3 Soutěž se koná v období od 22.11.2021 do 12.12.2021 do 23.59 hodin.

1.4 Soutěžní období je rozděleno na období 3 samostatných soutěžních týdnů, a to na:

a) První soutěžní období, které probíhá od 22.11.2021 do 28.11.2021 do 23.59 hod. (dále jen „První týden“);
b) Druhé soutěžní období, které probíhá od 29.11.2021 do 5.12.2021 do 23.59 hod. (dále jen „Druhý týden“);
c) Třetí soutěžní období, které probíhá od 6.12.2021 do 12.12.2021 do 23.59 hod. (dále jen „Třetí týden“);

(dále jen „Soutěžní období”)

1.5 Soutěžící mají možnost se zapojit a získat výhru z každého Soutěžního období samostatně.

1.6 Soutěž není žádným způsobem sponzorována, odebrána ani řízena společností Facebook, Inc. a nemá s ní žádný vztah. V rámci Soutěže nevznikají společnosti Facebook, Inc. ve vztahu k soutěžícímu žádné závazky.

2. Soutěžící a pravidla Soutěže

2.1 Soutěžícím v Soutěži může být fyzická osoba starší 15 let, s trvalým pobytem nebo dlouhodobým pobytem na území České a Slovenské republiky, která řádně ukončila svou registraci v rozhraní portálu FUMBI (dále jen „Portál“) případně jeho jazykové mutace dostupného na Portálu, která je možná během celého období Soutěže a naplnila další podmínky uvedené v tomto bodě 2.

2.2 Úspěšné zařazení do Soutěže je podmíněno tím, že soutěžící je povinen úspěšně provést ověření své totožnosti a zrealizovat:

a) V Soutěžním období v rozsahu: První týden v rámci trvání Soutěže vklad do kteréhokoli produktu společnosti FUMBI s minimální hodnotou vkladu 50 €/1400 Kč;
b) V Soutěžním období v rozsahu: Druhý týden v rámci trvání Soutěže vklad do produktu Fumbi Vlastní Volba s minimální hodnotou vkladu 50 €/1400 Kč;
c) V Soutěžním období v rozsahu: Třetí týden v rámci trvání Soutěže vklad do produktu Fumbi Index Portfolio s minimální hodnotou vkladu 50 €/1400 Kč;

2.3 Podmínkou zařazení do Soutěže je připsání peněžních prostředků soutěžícího ve prospěch bankovního účtu FUMBI po dobu trvání Soutěže a připsáním vkladu do produktu v předmětném týdnu, v příslušném Soutěžním období. Bankovním účtem FUMBI se rozumí bankovní účet operovaný FUMBI a asociovaný s příslušným produktem, do kterého soutěžící realizoval vklad, včetně uvedení správných údajů potřebných pro identifikaci transakce soutěžícího (např. konstantní symbol a variabilní symbol).

2.4 Ze Soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním vztahu k Organizátorovi i osoby, které jsou rodinnými příslušníky osob v pracovním vztahu k Organizátorovi.

2.5 Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžící, kteří nesplní podmínky Soutěže, soutěžících účastnících se řízení, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky této Soutěže. Právo vyloučit soutěží ze Soutěže se vztahuje i na ty, kteří poruší podmínky Soutěže, případně těch soutěžících: i) kteří neukončili registraci na Portálu, ii) kteří neukončili ověření své totožnosti, iii) jejichž kontaktní údaje, včetně e-mailové adresy jsou zjevně nesprávné, obsahují vulgarismy nebo jiná slovní spojení, která jsou v rozporu s obecně akceptovatelnou společenskou morálkou a etikou, nebo která Organizátor posoudí jako nevhodná ke zveřejnění.

2.6 Jméno a město bydliště účastníka, který se stane výhercem, zveřejní organizátor prostřednictvím Sociálních sítí Organizátora, s čímž účastník zapojením se do Soutěže souhlasí.

3. Vyhlášení Soutěže, vyhodnocení, oznámení výsledků Soutěže a výhra

3.1 Organizátor vyhlásí Soutěž dne 22.11.2021, prostřednictvím svých sociálních sítí, zejména Facebook profilu Fumbi.network, Instagram profilu fumbi.network nebo jiných sociálních sítí zřízených nebo operovaných Organizátorem (dále jen „Sociálních sítí Organizátora“).

3.2 Výhrou v Soutěži a výherci jsou:

a) V Soutěžním období První týden 10 soutěžících vylosovaných Organizátorem, kterým připíše kredit v hodnotě 1400 Kč/50 € ve prospěch účtů zřízených na Portálu do produktu, do jehož předmětní soutěžící realizovali vklad v souladu s podmínkami této Soutěže;

b) V Soutěžním období Druhý týden 10 soutěžících vylosovaných Organizátorem, kterým připíše kredit v hodnotě 1400 Kč/50 € ve prospěch účtů zřízených na Portálu do produktu Fumbi Vlastní Volba, do jehož předmětní soutěžící realizovali vklad v souladu s podmínkami této Soutěže;

c) V Soutěžním období Třetí týden 3 soutěžící vylosovaní Organizátorem, z nichž 1. soutěžícímu bude připsán kredit v hodnotě 2 800 Kč/100 €, 2. soutěžícímu bude připsán kredit v hodnotě 5 600 Kč/200 € a 3. soutěžícímu bude připsán kredit v hodnotě 8 400 Kč/300 € ve prospěch účtů zřízených na Portálu do produktu Fumbi Index Portfolio, do kterého předmětní soutěžící realizovali vklad v souladu s podmínkami této Soutěže;

3.3 Organizátor určí výherce Soutěže losováním. Výherci budou po vylosování kontaktováni ze strany FUMBI na e-mailovou adresu asociovanou s účtem soutěžícího a informováni o výhře.

3.4 Soutěžící v souvislosti se zapojením se do Soutěže výslovně souhlasí s kontaktováním ze strany Organizátora pro účely informování o výhře prostřednictvím e-mailové adresy zadané při registraci, jakož i se souvisejícími úkony zpracování osobních údajů soutěžícího pro účely Soutěže.

3.5 Organizátor vyhlásí ukončení jednotlivých soutěžních období prostřednictvím Sociálních sítí Organizátora:

a) Pro soutěžní období První týden nejpozději dne 28.11.2021 do 23.59 hod.;
b) Pro soutěžní období Druhý týden nejpozději dne 5.12.2021 do 23.59 hod.;
c) Pro soutěžní období Třetí týden nejpozději dne 12.12.2021 do 23.59 hod.;

3.6 Organizátor vyhlásí výherce soutěže prostřednictvím Sociálních sítí Organizátora, uvedením informace o kontaktování výherců, nejpozději do 72 hodin od ukončení předmětného soutěžního období, uvedeného v bodě 1.4.

3.7 Výhercům bude připsán výherní kredit ve výši a způsobem dle bodu 3.2 a to do 72 hodin od vyhlášení výherců Soutěže v souladu s podmínkami Soutěže.

4. Ostatní podmínky Soutěže

4.1 Soutěžící, resp. výherci nejsou oprávněni požadovat místo výhry finanční či jakékoliv jiné plnění a nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany Organizátora, kromě těch, která jsou specifikována v těchto podmínkách Soutěže.

4.2 Organizátor rozhoduje o podnětech, reklamacích nebo námitkách týkajících se Soutěže jednostranně a s konečnou platností.

4.3 Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit pravidla Soutěže po celou dobu jejího trvání, a to vyhlášením změny pravidel Soutěže způsobem shodným s vyhlášením Soutěže. Organizátor se zavazuje při změně podmínek Soutěže informovat o realizovaných změnách a zpřístupnit nové, konsolidované podmínky Soutěže.

4.4 Organizátor je oprávněn kontrolovat naplnění podmínek Soutěže, jakož i s konečnou platností a jednostranně rozhodnout o jakékoli otázce spojené se Soutěží. Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit soutěžícího ze Soutěže nebo soutěžícímu neposkytnout výhru, a to v případě, že soutěžící porušil podmínky Soutěže nebo jednal jiným obdobným způsobem, který je v rozporu s podmínkami Soutěže.

5. Vyhlášení soutěžícího a souhlas se zpracováním osobních údajů

5.1 Účastí v Soutěži soutěžící dobrovolně uděluje Organizátorovi souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které Organizátorovi poskytl pro účely zařazení do Soutěže, jejího vyhodnocení a předání výhry.

5.2 Soutěžící má právo požadovat od Organizátora přístup k osobním údajům týkajícím se dotyčné osoby, právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání osobních údajů a právo na omezení zpracování osobních údajů, právo mít námitky ke zpracování osobních údajů, jakož i právo na přenosnost osobních údajů.

5.3 Organizátor uchovává osobní údaje výherců výlučně v rozsahu a na dobu potřebnou pro účely Soutěže a pro účely předání výhry, ne však déle než 6 měsíců ode dne vyhlášení Soutěže.

5.4 Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu během trvání Soutěže je účinné okamžikem jeho doručení Organizátorovi a má za následek vyloučení soutěžícího ze Soutěže.

6. Platnost pravidel

6.1 Tato pravidla jsou platná od 22.11.2021 do 12.12.2021, tzn. ode dne začátku prvního Soutěžního období do ukončení posledního Soutěžního období.

Juraj Forgacs

Contry Marketing Manager Czech Republic

linkedin
Share with others
Recommended

Ďalšie články with Fumbi

Co přinesl letošní Chaincamp 2021

back
News in fumbi
x  - clock 3 min -  x

V sobotu 18. září 2021 se v Ostravě konala v pořadí již druhá otevřená komunitní konference ze světa blockchain Chaincamp 2021. Jedné z největších blockchain konferencí v České a Slovenské republice se zúčastnili přední osobnosti české kryptoměnové a ekonomické scény jako je Jakub „Kicom“ Vejmola, Karel Kyovský, Josef Tětek, Dominik Stroukal, Radovan Vávra nebo CEO Fumbi Juraj Forgács.

Konference, která je určená pro všechny zájemce o moderní technologie, filozofii, DeFi, trading, smartcontracts, mining a témata jako je privacy nebo security, tento rok přilákala více než 700 návštěvníků z České i Slovenské republiky.

Program byl nabitý přednáškami a workshopy expertů z oboru mezi nimiž nechyběl Jakub Kicom Vejmola z Bitcoinovej kanálKarel Kyovský General BytesJosef Tětek ze SatoshiLabsKryptoVláďa nebo Petr Kučera z Blockchain Legal.

CEO Fumbi Juraj Forgács se v přednášce „Analýza Bitcoinu. Čo sa musí stať, aby stál 10 000 000 CZK“ podrobně rozebral aktuální stav Bitcoinu a pozornost věnoval důležitým aspektům, které mohou dopomoci Bitcoinu dosáhnout hranice hodnoty 10 000 000 Kč. Celou přednášku si můžete poslechnout zde:

U stánku Fumbi, jakožto zlatého partnera celé konference, měli účastníci možnost dozvědět se více o jednotlivých produktech Fumbi přímo od Juraje Forgácse nebo CTO Fumbi Davida Stancela u typicky zeleného Fumbi drinku.

Součástí byla také soutěž o 10 000 Kč v kryptoměnách. Celá konference byla skvělou příležitostí pro sdílení zkušeností a setkání krypto komunity a široké veřejnosti, kterou láká oblast moderních technologií. Všechny přednášky si můžete poslechnout také na oficiálním Chaincamp YouTube kanále zde.

Investuje s Fumbi

Pokud uvažujete o investování do kryptoměn, Fumbi může být tou pravou volbou pro Vás. Naše algoritmem spravované Fumbi Index Portfolio přesně sleduje pohyb cen na trhu s kryptoměnami.

Společnost Fumbi je první svého druhu, neboť nabízí kryptoměny široké veřejnosti, a to i při nízkém počátečním vkladu. Investování do kryptoměn je s Fumbi jednoduché a bezpečné.

Začněte s vkladem již od 1 400 CZK.

JEDNODUCHÁ REGISTRÁCIA

Narazili jste v textu na pojem, kterému nerozumíte? Nevadí, všechny důležité pojmy související s kryptoměnami najdete na jednom místě v našem Fumbi slovníku.

Juraj Forgacs

Contry Marketing Manager Czech Republic

linkedin
Share with others
Recommended

Ďalšie články with Fumbi

Fumbi na Czech Risk Management Summit 2021

back
News in fumbi
x  - clock 3 min -  x

Ve čtvrtek 16. září 2021 proběhl v Praze Czech Risk Management Summit 2021 o rizicích v byznysu a o tom, jak se s nimi vyrovnat. Konference byla pod záštitou České asociace řízení rizik CZRMA a pozvánku do panelu na téma „Nové hrozby“ přijal také CEO Fumbi Juraj Forgács.

Ve čtvrtek 16. září 2021 proběhl v Praze Czech Risk Management Summit 2021 o rizicích v byznysu a o tom, jak se s nimi vyrovnat. Konference byla pod záštitou České asociace řízení rizik CZRMA a pozvánku do panelu na téma „Nové hrozby“ přijal také CEO Fumbi Juraj Forgács. Ten se v rámci přednášky před samotným panelem rozhovořil také o příchodu období vyšší inflace v Eurozóně i USA a proč v této situaci vidí naopak příležitost pro velký příliv kapitálu do kryptoměn.

Mezi řečníky konference vystoupila také předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová, hlavní ekonomický stratég ČSOB Tomáš Sedláček a mnoho dalších významných osobností z podnikatelské i veřejné oblasti.

Juraj Forgacs

Contry Marketing Manager Czech Republic

linkedin
Share with others
Recommended

Ďalšie články with Fumbi

S nižšími poplatky získáte více kryptoměn!

back
News in fumbi
x  - clock 3 min -  x

S příchodem září jsme pro naše klienty v České republice zlevnili poplatky pro vklad i výběr do Fumbi Index Portfolia.

Při vkladu částky od 1400 CZK jsme snížili také portfoliový poplatek 3,49 % na 2,99 %. Portfoliový poplatek je roční poplatek související s vedením účtu a poradenskými službami, které souvisí s optimalizací portfolia pomocí Fumbi algoritmu. Portfoliový poplatek se snižuje úměrně s velikostí vložené částky.

Podrobnější informace najdete na tomto linku.

Proč se vyplatí investovat s Fumbi?

Při investování s Fumbi využíváte Fumbi Index Portfolio, které je denně vyvažováno naším algoritmem. V praxi to znamená, že vaše investice se rozdělí mezi široké portfolio kryptoměn a denně je optimalizuje tak, aby co nejpřesněji kopírovaly celý trh kryptoměn.

V Portfoliu jsou jen ty kryptoměny, kterým důvěřujeme, mají vysoký potenciál růstu a splňují naše vysoké standardy. Každé tři měsíce zároveň kryptoměny v Fumbi Index Portfoliu aktualizujeme a odstraňujeme ty, které naše podmínky nesplňují. V nedávné době jsme tak portfolio rozšířili o nová aktiva The Graph (GRT)PancakeSwap (CAKE)Axie Infinity (AXS), naopak jsme odstranili Binance Coin, Dash, Compound a Synthetix Network.

Na bezpečnosti nám záleží

Bezpečnost vašich investic je u nás na první místě. Jako vůbec první investiční platforma do kryptoměn na Slovensku a v Čechách pravidelně využíváme nezávislých auditů peněženek společnosti SGS Slovakia, která je členem celosvětové skupiny SGS. V tuto chvíli za sebou máme již pátý úspěšný audit.

Bezpečná úschova investic je vzhledem k povaze kryptoměn skutečně důležitá, z toho důvodu využíváme Ledger Vault, která je v současné době jednou z nejdůvěryhodnějších a nejbezpěčnějších možností ukládání kryptoměn na světě. Aktiva klientů jsou zároveň chráněné vůči případným útokům formou pojištění až do souhrnné výšky 150 milionů eur. Není divu, že ve světě kryptoměn je Ledger Vault synonymem pro bezpečnost.

Začněte investovat s Fumbi!

Vedle propracovaného portfolia, které snižuje riziko díky rozložení investice mezi širokou škálu ověřených kryptoměn, a bezpečnosti, nabízí Fumbi také nízkou vstupní investici, díky které můžete vkládat částky již od 1 400 CZK. Investovat tak můžete pravidelně a po malých částkách.

Pokud chcete primárně spořit, je dlouhodobé investování díky opakování menších měsíčních vkladů rozumnou strategií. Fumbi je transparentní a maximálně zjednodušuje lidem přístup ke kryptoměnám. Během několika minut se zaregistrujete a můžete začít s investováním. Díky tomu se nemusíte v kryptoměnách do hloubky orientovat, abyste využili jejich potenciál. Ve Fumbi se snažíme veškerá rizika spojená s nákupem a uchováním kryptoměn vyřešit za vás. Stačí si jen vybrat produkt, který vám vyhovuje nejvíce.

Bezplatně se registrovat

Juraj Forgacs

Contry Marketing Manager Czech Republic

linkedin
Share with others
Recommended

Ďalšie články with Fumbi

Nové kryptoměny ve Fumbi Index Portfoliu!

back
News in fumbi
x  - clock 3 min -  x

Jak je u nás ve Fumbi zvykem, každé tři měsíce provádíme aktualizaci Fumbi Index Portfolia, při které přidáváme do portfolia nové kryptoměny s potenciálem růst a naopak vyřazujeme ty, které nesplňují naše standardy. Vybíráme ty nejkvalitnější krypto aktiva místo vás, abyste vy nemuseli.

Díky pravidelné úpravě portfolia jsme schopni ještě komplexnější a přesněji kopírovat pohyby na trhu a tak minimalizovat možné odchylky. Fumbi algoritmus přepočítává více než 20 kryptoměn každý den.

Proč je lepší investovat do portfolia?

Investice do portfolia se považuje za daleko bezpečnější formu investování než je nákup jednotlivých kryptoměn. U kryptoměny není nikdy zcela jasné, která z nich poroste a která bude naopak stagnovat.
Při dynamickém portfoliu, které se denně rebalancuje (přepočítává), se investor musí pouze rozhodnout, zda kryptoměna a trh jako takový bude růst nebo bude klesat. Zatímco růst ceny Bitcoinu se často dostává do mediálního prostoru, ostatním kryptoměnám se mnohokrát nedostává stejné pozornosti, a to i přesto, že někdy rostou mnohem výrazněji.

Které kryptoměny jsme přidali?

Ve Fumbi za vás pozorně sledujeme vývoj na trhu kryptoměn každý den a analyzujeme mnoho krypto aktiv, abychom pro vás vybrali ty nejvhodnější. Tentokrát jsme Fumbi Index portfolio rozšířili o následující aktiva:

 • The Graph (GRT)– The Graph je indexovací protokol pro získávání dat z blockchainových sítí jako je Ethereum nebo IPFS, který je využíván při mnoho aplikacích v rámci DeFi, ale také Web 3 ekosystému.
 • PancakeSwap (CAKE) – PancakeSwap je decentralizovaná burza která umožňuje uživatelům výměnu virtuálních aktiv, farming a jiné operace. Burza funguje na blockchainu Etherea a Binance Smart Chain.
 • Axie Infinity (AXS)– Axie Infinity je strategická hra využívající technologii blockchain, která je částečně vlastněna a řízena hráči.

Které kryptoměny jsme z portfolia odebrali?

Některé kryptoměny z Fumbi Index portfolia zaznamenaly v posledních měsících pokles aktivity, respektive relativně malý nárůst oproti konkurenci, a proto jsme se je rozhodli vyřadit. K těmto aktivům patří např. YFI, Zcash, OMG, Ontology, Eos, Tron, Bitcoin Cash či Ripple, které se sice stále nacházejí v Top 50 kryptoměn seřazených podle tržní kapitalizace, ovšem aktivita na jejich síti je velmi nízká.

Seznam vyřazených kryptomien vypadá následovně:

 • Binance Coin
 • Dash
 • Compound
 • Synthetix Network

Podle čeho kryptoměny vybíráme?

Ve Fumbi se řídíme přísnými pravidly výběru kryptoměn, které se dostanou do našeho portfolia. Kromě formálních kritérií souvisejícími s likviditou, tržní kapitalizací či možností úschovy, musí mít aktiva silné fundamenty v rámci tří kategorií, které identifikujeme jako ty klíčové na trhu – platební systémy, decentralizované finance a Web 3.

Více o výběru našeho portfolia si můžete přečíst v článku – Filozofie výběru Fumbi portfolia.

Investujte s fumbi

Juraj Forgacs

Contry Marketing Manager Czech Republic

linkedin
Share with others
Recommended

Ďalšie články with Fumbi

Rychle rostoucí Fumbi přesídlilo na novou adresu a má nové logo

back
News in fumbi
x  - clock 3 min -  x

V nedávné době jsme díky našim uživatelům překonali hranici 50 000 registrací a získali jsme 1,5 milionů eur na náš další rozvoj. A jak možná tušíte, s takovými zprávami přichází také další novinky.

Tým Fumbi se neustále zvětšuje, abychom mohli naše produkty zdokonalovat, přicházet s novými nápady, vylepšovat naše služby i růst na další trhy.

Proto jsme museli změnit adresu na takovou, do které se nás vejde mnohem víc. Od této chvíle nás najdete v nových prostorách HubHubu v Nivy Tower v Bratislavě, kde se už úspěšně zabydlujeme.

A aby se náš růst projevil i navenek, rozloučili jsme se s naším starým logem a představili jsme novou vizuální identitu. V novém logu se odráží serióznost, se kterou naplňujeme naší vizi představovat potenciál kryptoměn široké veřejnosti, i dynamičnost, se kterou pokračujme ve vývoji těch nejlepších inovativních řešení.

Fumbi je lídrem v investovaní do kryptoměn na Slovensku

Fumbi Network založil uznávaný expert na kryptoměny Juraj Forgács v roku 2018. Nejvíce uživatelů jsme získali v tomto roce, v němž služby Fumbi začalo využívat až 30 000 nových uživatelů a stále přibývají noví.

Vyslyšeli jsme také poptávku uživatelů, kteří chtěli zhodnocovat nejen svůj osobní, ale i firemní majetek, a do našeho portfolia produktů jsme v tomto roce přidali také službu Fumbi Byznys, díky které s námi mohou investovat jak jednotlivci, tak právnické osoby. Nejvíce uživatelů máme stále na Slovensku, ale už jsme se úspěšně rozšířili i do České republiky, Polska a brzy se chystáme proniknout i na další východoevropské trhy.

K novým produktům určeným fyzickým osobám v tomto roce přibyla také služba Fumbi Vlastní Volba. Tento produkt je určený pro ty uživatele, kteří sledují trh kryptoměn a chtějí si složit portfolio podle vlastních preferencí.

Základním a stále nejžádanějším produktem zůstává Fumbi Index Portfolio, které spravuje sofistikovaný Fumbi Algoritmus tak, aby kopíroval růst celého trhu a nespoléhal se pouze na jednotlivé kryptoměny.

Pokud ještě nezhodnocujete své finance pomocí kryptoměn, s námi můžete začít již s investicí od 1400 Kč / 50 €.

Bezplatně se registrovat

Juraj Forgacs

Contry Marketing Manager Czech Republic

linkedin
Share with others
Recommended

Ďalšie články with Fumbi

Wystartowaliśmy z Fumbi Własny Wybór!

back
News Fumbi
x  - clock 3 min -  x

Czy chcesz inwestować jedynie w wybrane kryptowaluty?

Teraz jest to możliwe. Przedstawiamy Ci naszą nowość – Fumbi Własny Wybór produkt dzięki któremu nasi klienci będą mogli inwestować w kryptowaluty według własnego wyboru. Produkt przynosi wolność wyboru przy jednoczesnym zachowaniu prostoty, bezpieczeństwa i wygody inwestowania.

Dlaczego Fumbi Własny Wybór?

Pod koniec ubiegłego roku zebraliśmy informacje na temat zadowolenia użytkowników z naszych produktów i usług. Możliwość wyboru konkretnych kryptowalut do inwestowania była jedną z najczęstszych próśb naszych klientów. Fumbi Własny Wybór jest stworzony dla każdego, kto chce posiadać jedynie wybrane przez siebie kryptowaluty.

Od początku tego miesiąca dostępna jest wersja beta strony Fumbi Własny Wybór, w której łatwo i wygodnie możesz inwestować w Bitcoin i Ethereum. W przyszłości będziemy rozszerzać Fumbi Własny Wybór o inne kryptowaluty. Jeśli masz sugestie, która kryptowaluta powinna zostać dodana w następnej kolejności, możesz wypełnić poniższy formularz.

Korzyści z Fumbi Własny Wybór:

 • Samodzielny wybór kryptowalut – Bitcoin i Ethereum.
 • Najbezpieczniejsze przechowywanie kryptowalut na Ledger Vault.
 • Inwestycja w kryptowaluty już od 230 PLN.
 • Regularny audyt przeprowadzany przez SGS Slovakia.

Jak inwestować w Fumbi Własny Wybór

Inwestowanie w Fumbi Własny Wybór jest bardzo proste. Możesz zrobić to za pomocą dowolnego przycisku +Depozyt.

Kiedy jesteś na stronie lokaty, kliknij na „Pokaż więcej„, a następnie wybierz produkt Fumbi Własny Wybór. W tym miejscu wybierasz jedną z kryptowalut (Bitcoin lub Ethereum) oraz kwotę, którą chcesz wpłacić. Po potwierdzeniu, zobaczysz szczegóły płatności.

*Uwaga: Dla lepszej identyfikacji depozytów, stworzyliśmy oddzielne konta bankowe dla każdej kryptowaluty. Dlatego konieczne jest sprawdzenie numeru konta, na które dokonujesz wpłaty.

Czy zainwestowałeś w kilka produktów Fumbi?

Jeśli tak to masz możliwość otworzenia każdego produktu osobno i zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami na jego temat. Dostęp do szczegółowych informacji możesz uzyskać na głównej stronie Przegląd oraz w sekcji Products. Tam wystarczy wybrać produkt i kliknąć Pokaż więcej.

Wpłaty możesz dokonać również po otwarciu „szczegółów“ poszczególnych produktów.

Inwestuj z Fumbi

Cennik dla Fumbi Własny Wybór

Czy masz jakieś uwagi? Czekamy na Twoją opinię.

Fumbi Własny Wybór jest obecnie dostępny w wersji beta. Jeśli zauważycie Państwo jakieś niedociągnięcia lub macie pomysły na jego ulepszenie, prosimy o kontakt pod adresem support.pl@fumbi.network.

Juraj Forgacs

Contry Marketing Manager Czech Republic

linkedin
Share with others
Recommended

Ďalšie články with Fumbi