Algorand – uhlíkovo neutrálny blockchain

back
Cryptocurrencies
x  - clock 7 min •  x

V nasledujúcom blogu vám predstavíme ďalšie kryptoaktívum, ktoré je súčasťou nášho dynamického portfólia – Algorand. Algorand je decentralizovanou blockchainovou platformou, ktorej hlavným cieľom je vyriešiť pretrvávajúci problém blockchainovej trilemy.

História Algorandu

Idea vytvorenia decentralizovanej platformy Algorand vznikla v roku 2017 a jej iniciátorom je Silvio Micali, profesor na Massachusettskom technologickom inštitúte (MIT) a jeden z víťazov prestížneho ocenenia Turing Award, ktoré je každoročne udeľované Asociáciou výpočtovej techniky jednotlivcom za ich technický prínos vo svete počítačovej vedy. 

Silvio Micali sa kryptografii venuje už od 80. rokov minulého storočia. Je jedným zo spoluvynálezcov dôkazov o nulových znalostiach (Zero-knowledge proofs), pseudo náhodného generovania či overiteľných náhodných funkcií (verifiable random functions), ktoré sú v súčasnosti jadrom mnohých moderných blockchainových platforiem vrátane Cardana Dfinity či Elrondu.

Micali navrhol Algorand v spolupráci s medzinárodne uznávaným tímom výskumníkov, matematikov, kryptografov a ekonómov, s cieľom zaručiť skutočnú decentralizáciu siete pri poskytnutí maximálnej možnej bezpečnosti a škálovateľnosti.

Sieť Algorand bola oficiálne spustená v júni 2019 a jej blockchain obsahuje už viac než 20,7 milióna overených blokov.

Čo je Algorand?

Algorand je decentralizovaná blockchainová infraštruktúra s otvoreným zdrojovým kódom (open-source), ktorej primárnym cieľom je riešenie takzvanej blockchainovej trilemy.

Blockchainová trilema je koncept riešiaci výzvy, ktorým čelia vývojári pri dizajnovaní jednotlivých blockchainov. Problém trilemy sa opiera o to, že vývojári sú pri vytváraní blockchainov nútení robiť kompromisy v jednej z troch základných oblastí:

 • Decentralisation – vytvorenie autonómneho blockchainového systému, ktorý sa nespolieha na žiaden centrálny bod.

 • Bezpečnosť – schopnosť blockchainového systému brániť sa pred útokmi, chybami a inými nepredvídanými problémami a fungovať tak, ako sa od neho očakáva.

 • Škálovateľnosť – Schopnosť blockchainovej siete zvládnuť neustále rastúci počet používateľov bez časových obmedzení a rastu poplatkov.

Algorand je sieťou, ktorá sa snaží dosiahnuť equilibrium vo všetkých vyššie spomínaných oblastiach.  Okrem toho je Algorand navrhnutý ako sieť zameraná na rýchle platby a na takmer okamžité dosiahnutie finality transakcií.

Kľúčové vlastnosti

Medzi kľúčové vlastnosti, vďaka ktorým sa stal Algorand populárnym medzi používateľmi, patria:

 • Nízke poplatky – Poplatky v sieti Algorand sa vypočítavajú na základe veľkosti transakcie a používateľ sa môže sám rozhodnúť zvýšiť poplatok, ak chce, aby bola jeho transakcia potvrdená čo najskôr. Na Algorande však neexistuje žiadna koncepcia gas poplatkov, ako je tomu na iných smart kontraktových platformách. Minimálny poplatok za transakciu je 0,001 ALGO (0,0006 $)
 • Transparentnosť – Celý kód protokolu Algorand je open-source, teda je prístupný pre každého, kedykoľvek a kdekoľvek.

 • Vysoká priepustnosť – Na Algorande sa produkujú bloky v priemere každú 4,5 sekundy, pričom každý jeden blok môže obsahovať až 5 000 transakcií. Sieť tak dokáže spracovať až 1 000 transakcií za sekundu, pričom pri súčasnom vyťažení spracováva sieť podľa webového portálu algoexplorer.io v priemere 21 transakcií za sekundu.

 • Finalita – Transakcie v sieti Algorand sú konečné hneď ako sú potvrdené v bloku, a preto pri nich nie je nutné čakať na viacero sieťových konfirmácií.

Konsenzuálny protokol

Podľa zakladateľa siete Algorand je problémom mnohých súčasných blockchainov fakt, že pri použití tradičných konsenzuálnych algoritmov musia blockchainy obetovať aspoň jednu z troch kľúčových vlastností na to, aby mohli jednotlivé siete efektívne fungovať. Silvio Micali a jeho tím sa rozhodli tento problém vyriešiť vynálezom nového konsenzuálneho protokolu s označením Pure Proof-of-Stake (PPoS), ktorý následne implementovali do protokolu Algorand.

PPOS je postavený na základe dvojfázového blokového výrobného procesu pozostávajúceho z navrhovania a hlasovania. Algoritmus funguje tak, že protokol v každom blokovom kole prostredníctvom overiteľnej náhodnej funkcie (Verifiable Random Function) vyberie navrhovateľa bloku a skupinu hlasovacích komisií, ktoré navrhovateľovi schvaľujú jeho navrhnutý blok. Navrhovateľ bloku aj skupiny hlasovacích komisií sú vyberaní náhodne spomedzi všetkých držiteľov tokenov ALGO (teda účtov, na ktorých sú tokeny držané) a pravdepodobnosť výberu je priamo úmerná podielu držiteľa na celkovom množstve ALGO tokenov.

Po navrhnutí bloku nasleduje proces hlasovania, v ktorom sieťové uzly kontrolujú a schvaľujú, že sa v bloku nenachádzajú žiadne transakcie s dvojitou či nadmernou útratou. Ak komisia odsúhlasí, že je všetko v poriadku, blok sa pridá do blockchainu. V prípade, že sa v bloku vyskytne problém alebo sa zistí škodlivá aktivita, sieť prejde procesom obnovy, v ktorom sa chybný blok zahodí a začne sa proces výberu nového navrhovateľa bloku.

Práve jednoduchý proces obnovy a zahodenia chybného bloku sa stal neraz terčom širšej kritiky. Sieť totiž nepoužíva žiadny mechanizmus na potrestanie navrhovateľov chybných blokov, ako to bežne funguje v iných blockchainových sieťach. Namiesto toho sieť prejde jednoduchým procesom obnovy, ktorý chybný blok jednoducho zahodí. Tento systém síce podporuje rýchlosť a efektívnu škálovateľnosť siete, no nijakým spôsobom netrestá navrhovateľov chybných blokov.

Zdroj: Binance

Staking v prípade Algorandu funguje obzvlášť jednoducho. V podstate stačí ALGO mince držať na peňaženke a mince sú automaticky stakeované bez nutnosti vykonávať akékoľvek ďalšie operácie. Jediné špecifikum spočíva v tom, že odmeny, ktoré používateľ zinkasuje, sa stávajú súčasťou celkového zostatku, ale automaticky sa nezapájajú do procesu stakingu. Naakumulované odmeny sa stanú súčasťou stakingu až v prípade, že s nimi používateľ uskutoční nejakú operáciu – napríklad ich raz za čas odošle na inú adresu a potom späť.

Smart kontrakty v sieti Algorand

Decentralizované financie sú súčasnosti najrýchlejšie rastúcim sektorom v rámci globálneho blockchainového ekosystému. Stále však existuje priestor na zlepšovanie sofitstikovaných decentralizovaných aplikácií, ktoré umožňujú nielen jednoduché odosielanie a prijímanie peňazí, ale aj oveľa zložitejšie a komplexnejšie funkcie vrátenie pôžičiek, poistení či tokenizácie aktív.

Algorand patrí k protokolom, ktoré disponujú funkcionalitou smart kontraktov. Smart kontrakty v sieti Algorand sú zmluvy, ktoré sú po nasadení do protokolu ovládateľné z ktoréhokoľvek sieťového uzla v blockchaine. Po nasadení zmluvy sa konkretizácia zmluvy prenesie do konkrétnej aplikácie, ktorej je priradené vlastné ID. Aplikácie sú potom spúšťané špecifickým typom transakcie nazývanej ako Application Call Transaction.

Smart kontrakty sú zvyčajne napísané v TEAL, čo je syntax programovacieho jazyka na špecifikovanie programu, ktorý sa nakoniec prevedie na bajtový kód do AVM. Pre jednoduchšie pochopenie, v prípade siete Ethereum sú smart kontrakty napísané v jazyku Solidity a prevedené do bajtkódu na exekúciu prostredníctvom EVM (Ethereum Virtual Machine). Na Algorande je však možné písať smart kontrakty aj v jazyku Python pomocou PyTeal library alebo v jazyku Reach, ktorý je podobný JavaScriptu.

V prípade Algorandu zaznamenáva zmeny v stave siete takzvaný Algorand Virtual Machine (AVM), ktorý spúšťa programy spojené s transakciami od jednotlivých sieťových uzlov.

Technológia Forkless

Pojem fork charakterizuje situáciu, v ktorej sa jeden blockchain rozvetví do dvoch samostatných vetiev. Rozvetvenie môže v praxi vzniknúť napríklad, ak časť komunity nechce prijať nové aktualizácie alebo významné zmeny v protokole, ktoré nie sú spätne kompatibilné so staršou verziou softvérového klienta. Okrem toho vzniká fork aj v situáciách, keď dvaja ťažiari v sieti vyťažia nový blok takmer v rovnakom čase a informácie o vyťažených blokoch sa ešte nestihli rozdistribuovať medzi všetky sieťové uzly. Pre zachovanie kontinuity blockchainu sa vždy jedna z vetiev stane opustenou a transakcie, ktoré sú jej súčasťou, sa stanú neplatnými.

Konsenzuálny algoritmus PPoS používa mechanizmus kolektívneho hlasovania na overovanie blokov, čo zabezpečuje okamžitú finalitu transakcií a elimináciu možností vzniku forku. V sieti Algorand nie je nikdy možné pridať do blockchainu dva bloky naraz, pretože iba jeden blok môže vždy dosiahnuť požadovaný limit hlasov od vybraných hlasovacích komisií. V praxi to znamená, že vždy po overení každého bloku si môžu byť používatelia hneď istí, že blok obsahujúci ich transakcie bude súčasťou blockchainu už navždy. Vďaka tejto technológii nie je nutné pri transakciách v sieti Algorand čakať na viacero blokových konfirmácií, ako je tomu napríklad na blockchaine Bitcoinu, kde je často nutné pre pripísanie prostriedkov na peňaženku nutné disponovať aspoň tromi blokovými konfirmáciami.

Zelený blockchain

Algorand je v ekosystéme kryptoaktív považovaný za jeden z najefektívnejších a najekologickejších blockchainov. Platforma sa od apríla 2021 stala dokonca uhlíkovo-negatívnou, čo znamená, že nakupuje uhlíkové kredity vo väčšej výške, než sú jej reálne uhlíkové emisie.

Obrázok, na ktorom je text, laserAutomaticky generovaný popis

Zdroj: Twitter

Algorand Foundation

Poslaním Algorand Foundation je vytvoriť decentralizovanú a bezhraničnú globálnu ekonomiku založenú práve na technológii Algorand. Nadácia Algorand Foundation pomáha pri plnení tohto cieľa tým, že preberá zodpovednosť za riadenie tokenomiky projektu a dohliada na decentralizované riadenie projektu a zdravý a prosperujúci ekosystém.

Dôležitou súčasťou vízie sú aj takzvaný Algorand ambasádori, ktorí pomáhajú budovať lokálne komunity zamerané na šírenie vedomostí a poznatkov o vývoji tohto blockchainového ekosystému po celom svete. Algorand Foundation vytvorila globálny program pre týchto ambasádorov za prácu, ktorú robia pri vytváraní národných a medzinárodných komunít. Nadácia taktiež odmeňuje ambasádorov za vytváranie vzdelávacieho obsahu pre rozvoj ekosystému.

Ekosystém Algorandu

Medzi najpopulárnejšie projekty, ktoré sú súčasťou ekosystému Algorand, patria:

 • AlgoFund – Projekt zameraný na podporu inovatívnych a prevratných projektov budovaných na platforme Algorand.

 • Kaafila – Decentralizovaný mediálny a vzdelávací projekt postavený na technológii Algorand a IPFS.

 • Openfabric – Ekosystém na vytváranie a prepojenie aplikácií umelej inteligencie.

 • Folks Finance – protokol zameraný na poskytovanie decentralizovaných pôžičiek, do ktorého je okrem iného možné uložiť voľné peňažné prostriedky a inkasovať za to úroky.

 • CryptoTrees – CryptoTrees používa uhlíkovo-neutrálny Algorand blockchain na výsadbu stromov a záchranu lesov po celom svete. Používatelia môžu získať tokeny prostredníctvom hier a iniciatív a zároveň prispieť k boju proti zmene klímy.

Natívny token siete – ALGO

Natívnou menou siete Algorand je minca s označením ALGO, ktorá je základným stavebným kameňom celej infraštruktúry. Odmeny v sieti Algorand sú distribuované pre všetkých držiteľov mincí ALGO namiesto toho, aby odmeny inkasovali len sieťoví validátori. To znamená, že všetci držitelia mincí ALGO môžu inkasovať odmeny vo výške približne 7,5 % ročne.

Maximálne množstvo ALGO mincí je pevne stanovené na 10 miliárd. V súčasnosti je v obehu 7,1 miliardy, pričom až 2,5 miliardy mincí je vo vlastníctve spoločností Algorand Foundation a Algorand Inc. 

Investujte s Fumbi už dnes 

Ak uvažujete o investovaní do kryptomien, Fumbi je tu práve pre vás. Naše algoritmom spravované portfólio presne sleduje pohyb cien na trhu s kryptomenami. Spoločnosť Fumbi je prvá svojho druhu, pretože ponúka kryptomeny širokej verejnosti, a to aj pri malom vklade. Investovanie do kryptomien prostredníctvom spoločnosti Fumbi je veľmi jednoduché a minimalizuje riziká.

Môžete začať vkladom už od 50 €.

INVESTOVAŤ VO FUMBI

Narazili ste v texte na pojem, ktorému nerozumiete? Nevadí, všetky dôležité pojmy súvisiace s kryptomenami nájdete na jednom mieste v našom Fumbi slovníku.

Juraj Forgacs

Author

linkedin
Share with others
Recommended

Ďalšie články with Fumbi

Monero – kryptomena zameraná na súkromie

back
Cryptocurrencies
x  - clock 7 min •  x

V nasledujúcom blogu vám predstavíme ďalšie kryptoaktívum, ktorá je súčasťou nášho dynamického portfólia – Monero. Monero je decentralizovaná kryptomena, ktorá využíva okrem technológie blockchain aj ďalšie technológie zamerané na zvýšenie súkromia používateľov s cieľom dosiahnuť anonymitu transakcií. 

História Monera

Cryptocurrency Monero vznikla ako fork kryptomeny Bytecoin, prvej digitálnej meny, ktorej zdrojový kód bol napísaný pomocou technológie CryptoNote. Podstata CryptoNote spočíva v zoskupovaní viacerých verejných kľúčov v jednej transakcii, vďaka čomu nie je možné identifikovať, kto transakciu odoslal. Dodnes je táto technológia stavebným kameňom väčšiny existujúcich kryptomien zameraných na poskytovanie čo najvyššej úrovne súkromia. 

Bytecoin bol veľmi dobrým a inovatívnym pokusom o vytvorenie anonymnej kryptomeny, no viacero nedostatkov vrátane problémov s počiatočnou distribúciou mincí vytvorili okolo tohto projektu množstvo otázok a pochybností.

Práve nedostatky Bytecoinu boli vodou na mlyn pre skupinu vývojárov, ktorí sa v apríli 2014 rozhodli forkovať blockchain Bytecoinu a vytvoriť vlastnú menu, prvotne známu pod menom Bitmonero. Časom došlo k úprave názvu a obmene tímu stojaceho za touto kryptomenou a názov Bitmonero sa zjednodušil do jeho dnešnej podoby.

Zo siedmich vývojárov, ktorí sa podieľali na rozvoji tohto projektu, sa päť z nich rozhodlo, že svoju identitu zachovajú v tajnosti. Dodnes sú známi len dvaja vývojári z celej pracovnej skupiny – a to David LatapieRiccardo Spagni, hlavný vývojar kryptomeny Monero.

Čo je Monero?

Monero je druh decentralizovanej kryptomeny s otvoreným zdrojovým kódom, ktorá bola postavená na princípoch neprepojiteľnosti a nevysledovateľnosti. Blockchainy kryptomien ako Bitcoin či Ethereum sú známe najmä tým, že sú verejné a transparentné. Transakcie na týchto blockchainoch môže sledovať prakticky ktokoľvek a odosielajúce a prijímajúce adresy môžu byť prepojené s identitou subjektov v reálnom svete.

Blockchain kryptomeny Monero je však zámerne nakonfigurovaný tak, aby bol nepriehľadný, čo zabezpečuje, že podrobnosti o transakciách, ako je totožnosť odosielateľa a prijímateľa či výška transakcie sú anonymné. Monero dosahuje svoje ciele týkajúce sa anonymity vďaka trom dôležitým technológiám: Stealth Addresses, Ring Signatures a rozšírením Ring CT.

Stealth Addresses

Stealth Addresses, alebo aj utajené adresy, sú neoddeliteľnou súčasťou bezpečnostného modulu blockchainu Monero. Technológia utajených adries umožňuje odosielateľovi prostriedkov vytvoriť náhodné jednorazové adresy pre každú transakciu v mene príjemcu. To znamená, že aj keď príjemca zverejní jednu prijímajúcu adresu, všetky budúce prichádzajúce platby pre príjemcu smerujú na samostatné a jedinečné adresy v blockchaine, ktoré nie je možné spätne prepojiť so zverejnenou adresou príjemcu, ani s adresami žiadnych iných transakcií. Technológia Stealth Addresses tak zabezpečuje, že len odosielateľ a prijímateľ vedia presne určiť, kam bola platba odoslaná.

V prípade uskutočňovania platieb prostredníctvom kryptomeny Monero má každý používateľ k dispozícii dva druhy kľúčov:

 • kľúč súkromného zobrazenia (Private view key) – Tento kľúč sa používa na zobrazenie prichádzajúcich transakcií určených pre adresu príjemcu.
 • kľúč súkromných výdavkov (Private spend key) – Tento kľúč sa používa na iniciáciu platieb.

Okrem toho disponuje každý používateľ vlastnou verejnou adresou, ktorá slúži na prijímanie platieb.

Ring Signature

Monero využíva technológiu kruhového podpisu Ring Signature na ochranu súkromia používateľa na vstupnej strane transakcie. Kruhový podpis je typ digitálneho podpisu, v ktorom je skupina možných podpisovateľov zlúčená, aby vytvorili jeden charakteristický podpis, ktorý môže autorizovať transakciu.

Jednou z bezpečnostných vlastností kruhového podpisu je, že nie je možné presne určiť, ktorý z kľúčov jednotlivých členov skupiny bol použitý na vytvorenie podpisu. V praxi to znamená, že transakciu podpísanú kruhovým podpisom podpísal jeden subjekt z určitej skupiny ľudí, no nikto však presne nevie určiť, kto to bol.

Platforma Monero používa na vygenerovanie kruhového podpisu kombináciu kľúčov účtu odosielateľa a spája ich s verejnými kľúčmi dostupnými na blockchaine. Vďaka tomu je kruhový podpis jedinečný a zároveň súkromný, pričom dokáže dokonale skryť identitu používateľa, pretože nie je možné presne určiť, ktorý kľúč zo skupiny kľúčov bol použitý na vytvorenie kruhového podpisu.

Ring CT

Ring CT, skratka pre Ring Confidential Transactions je technika, ktorá zabezpečuje maskovanie sumy transakcií na blockchaine Monero. Ide o jedno z vylepšení, ktoré bolo implementované do protokolu Monero v bloku #1220516 v januári 2017. Po septembri 2017 sa táto funkcia stala povinnou pre všetky transakcie v sieti.

RÝCHLA REGISTRÁCIA

Zameniteľnosť (Fungibility)

Zameniteľnosť je jednou z vlastností meny, v ktorej môžu byť dve menové jednotky nahradené jedna za druhú. Ak je mená zameniteľná, znamená to, že dve jednotky tej istej meny sa môžu navzájom substituovať. Najjednoduchším príkladom pre vysvetlenie funkcie zameniteľnosti je zlato. Zlato je možné veľmi jednoducho a efektívne substituovať, pretože 1 trójska unca zlata rovnakej kvality má rovnakú hodnotu ako ďalšia, iná trójska unca zlata rovnakej kvality.

Natívna mena siete Monero s označením XMR je zameniteľná vďaka anonymnej povahe, ktorá neposkytuje žiadny spôsob, ako navzájom prepojiť transakcie ani sledovať históriu konkrétnej menovej jednotky XMR. V praxi to znamená, že jedno XMR je identické s ktorýmkoľvek iným XMR v sieti.

Zameniteľnosť je výhodou, ktorú má Monero oproti Bitcoinu a takmer každej inej kryptomene s verejným a transparentným blockchainom. Napríklad, v prípade bitcoinového blockchainu je možné pre každý jeden BTC spätne dohľadať všetky uskutočnené transakcie až do momentu vzniku konkrétneho BTC (do takzvanej coinbase transakcie). Coinbase transakcia je špeciálny typ transakcie, ktorá je súčasťou každého vyťaženého bloku a reprezentuje blokovú odmenu odoslanú pre ťažiara, ktorému sa podarilo vyťažiť konkrétny blok.

Spätná dohľadateľnosť transakcií na bitcoinovom blockchaine spôsobuje, že ak bol určitý BTC použitý pri nelegálnych aktivitách, tento fakt bude na blockchaine zaznamenaný už naveky. Keďže bitocoinový blockchain nedisponuje dostatočnou zastupiteľnosťou, znamená to, že napríklad niektoré firmy alebo podniky sa môžu vyhýbať akceptovaniu BTC, ktoré sú spojené s nelegálnou činnosťou. Už v súčasnosti niektoré veľké bitcoinové spoločnosti pozastavujú alebo blokujú účty, ktoré prijali BTC používané v online hazardných hrách či v iných neprijateľných aktivitách.

Monero bol vytvorený špeciálne na riešenie problému sledovateľnosti a zameniteľnosti. Tým, že má Monero úplne súkromné ​​transakcie, je skutočne zastupiteľné a žiadne XMR nemôžu byť zaradené na čiernu listinu. To znamená, že obchodníci a jednotlivci, ktorí akceptujú Monero, sa nemusia obávať, že prijímajú menové jednotky, ktoré by boli označené ako jednotky pochádzajúce z nelegálnej činnosti.

Konsenzuálny algoritmus

Tak ako všetky ostatné kryptomeny, aj Monero sa v priebehu rokov neustále vyvíjalo a zlepšovalo, hlavne vďaka prínosom a inováciám svojej komunity. Spočiatku Monero používalo algoritmus CryptoNight PoW. V decembri 2019 však na blockchaine Monera prebehol hard fork zabezpečujúci implementáciu nového algoritmu RandomX, ktorý natrvalo odstránil podporu ASIC (integrovaný obvod pre špecifické použitie) a nahradil ju podporou CPU (centrálna procesorová jednotka). Išlo vôbec o prvú zmenu konsenzuálneho algoritmu na blockchaine Monero od vzniku Genesis bloku.

RandomX je nový druh algoritmu typu Proof-of-Work (PoW), ktorý je navrhnutý tak, aby bol odolný voči ASIC, a to pomocou spúšťania náhodného kódu a pamäťovo náročných techník, aby zabránil špecializovanému ťažobnému hardvéru ovládnuť sieť. Pretože RandomX je optimalizovaný pre univerzálne CPU, sieť sa tak stala ešte viac decentralizovanou a vyváženejšou v distribúcii nových blokových odmien.

Zaujímavosťou pri kryptomene Monero je dynamická veľkosť bloku. Zatiaľ čo má väčšina kryptomien vrátane Bitcoinu pevne stanovený limit veľkosti bloku, limit veľkosti blokov v sieti Monero sa dynamicky upravuje na základe aktuálneho transakčného dopytu. V prípade, že je dopyt po transakciách v sieti nízky, povolená veľkosť bloku sa dynamicky znižuje. Podobne to platí aj v opačnej situácii, kedy sa pri vysokom dopyte po transakciách limit veľkosti blokov zvyšuje. Veľkosť bloku sa vypočíta tak, že sa berie do úvahy medián 100 predchádzajúcich blokov (pričom každý blok je vyťažený v priemere za dve minúty a maximálna veľkosť bloku môže byť dvojnásobok strednej hodnoty veľkosti posledných 100 blokov (2*M100)). Ťažiari môžu síce produkovať bloky, ktorých veľkosť presahuje limit veľkosti bloku, avšak budú potrestaní zníženou blokovou odmenou.

Výzvy týkajúce sa Monera

Hoci je súkromie, decentralizácia a anonymita presne to, po čom sa obzerá množstvo používateľov širšej krypto komunity, tieto vlastnosti so sebou prinášajú aj viaceré výzvy.

Funkcie nevysledovateľnosti a ochrany súkromia napríklad umožňujú použitie Monera na pochybné účely a na pochybných trhoch vrátane trhov s drogami či hazardnými hrami. To je jeden z dôvodov, prečo trhy, ktoré boli a sú populárne na Dark webe, často používajú na uskutočňovanie obchodov práve kryptomenu Monero. 

Okrem toho sa Monero v minulosti stalo terčom kritiky aj kvôli útokom hackerov, ktorí vytvorili škodlivý softvér infikujúci počítače po celom svete. Tento softvér ťažil na cudzích počítačoch kryptomenu Monero a odosielal ju do Severnej Kórey. Pomocou XMR a jeho anonymnej povahe sa potom Severná Kórea snažila obchádzať obchodné sankcie uvalené na krajinu.

S rastúcim záujmom o reguláciu kryptomien zo strany vládnych a regulačných orgánov sa však práve Monero môže stať kryptomenou, ktorá bude vďaka svojej anonymnej povahe a nevystopovateľnosti vzbudzovať záujem investorov po celom svete.

VYUŽITE POTENCIÁL KRYPTA

Juraj Forgacs

Author

linkedin
Share with others
Recommended

Ďalšie články with Fumbi

Litecoin – digitálne striebro

back
Cryptocurrencies
x  - clock 3 min -  x

V nasledujúcom blogu vám predstavíme ďalšie kryptoaktívum, ktorá je súčasťou nášho dynamického portfólia – Litecoin. Litecoin je stálym členom nášho Fumbi Index Portfólia, ktorý vznikol ako alternatívna kryptomena, prostredníctvom ktorej je možné uskutočňovať rýchle a lacné peer-to-peer transakcie, ktoré nie sú pod kontrolou žiadnej centrálnej autority.

Historický vývoj Litecoinu

Počiatky kryptomeny Litecoin siahajú ešte do roku 2011, kedy sa jej zakladateľ Charlie Lee, bývalý inžinier v spoločnosti Google a absolvent Massachusettského technologického inštitútu rozhodol vytvoriť prvú „úspešnú“ alternatívnu kryptomenu okopírovaním a úpravou zdrojového kódu Bitcoinu.

V čase keď vznikol Litecoin, existovalo celkovo iba osem altcoinov, pričom sedem z nich patrilo do kategórie forkov. Forky sú projekty, ktoré z veľkej časti prevzali zdrojový kód Bitcoinu a mierne ho upravili. Aj keď Litecoin nie je úplne prvou alternatívnou kryptomenou, ktorá skopírovala zdrojový kód Bitcoinu a upravila jeho vlastnosti, z historického hľadiska je Litecoin jedným z najúspešnejších a najznámejších altcoinov, vďaka čomu si získal status „digitálneho striebra“.

Hlavnou myšlienkou vzniku Litecoinu bolo vytvorenie alternatívy, ktorá poskytuje lacnejšie a rýchlejšie transakcie ako Bitcoin, čo zvyšuje efektivitu používania kryptomien pri bežných transakciách. Litecoin sa svojim spôsobom odklonil od bitcoinu, aby otestoval nové inovácie a možnosti uplatnenia kryptomien.

Čo je Litecoin?

Litecoin je kryptomena typu peer-to-peer, ktorá umožňuje okamžité platby s takmer nulovými nákladmi komukoľvek a kdekoľvek na svete. Rovnako ako Bitcoin, aj Litecoin je decentralizovanou kryptomenu založenou na globálnej platobnej sieti s otvoreným zdrojovým kódom, ktorú neriadi žiaden centrálny orgán.

Litecoin bol spočiatku silným konkurentom Bitcoinu, a to najmä vďaka jeho rýchlym a lacným transakciám. Rozširovaním a rastúcim množstvom konkurenčných alternatívnych kryptomien však jeho popularita časom začala klesať.

Základné rozdiely medzi Bitcoinom a Litecoinom

Podobne ako Bitcoin, aj Litecoin používa mechanizmus proof-of-work (PoW) na overenie transakcií na blockchaine, no vďaka určitým úpravám sa tento systém považuje za „ľahšiu“ a rýchlejšiu verziu Bitcoinu.

Hlavný rozdiel medzi Litecoinom a Bitcoinom spočíva v tom, že Litecoin používa ťažobný algoritmus nazývaný Scrypt PoW, ktorý umožňuje rýchlejšie transakčné časy. Naopak, Bitcoin používa algoritmus SHA-256 PoW.

Ťažobný algoritmus Scrypt PoW bol pôvodne zameraný na zníženie účinnosti špecializovaných ťažiarenských zariadení pri ťažbe, aj keď to sa časom ukázalo ako neúspešné. Napriek tomu, že dodnes je stále možné ťažiť Litecoin aj s domácim ťažiarenským vybavením, v priemysle dominujú ťažiari, ktorý Litecoin ťažia vo veľkom.

Litecoin generuje nový blok v priemere každých 2,5 minúty, čo je asi štyrikrát rýchlejšie ako bitcoin, ktorý generuje nový blok v priemere za 10 minút. Tomu priamo úmerne zodpovedá aj celková zásoba litecoinov, ktorá je štyrikrát vyššia, než pri bitcoinoch. Zatiaľ čo bitcoin má limit 21 miliónov BTC, celková zásoba litecoinov je nastavená na 84 miliónov LTC.

Základné rozdiely medzi Litecoinom a Bitcoinom charakterizuje nasledujúca tabuľka:

Vlastné spracovanie podľa Litecoin.info

Litecoin Halving

Nové litecoiny sa v sieti vytvárajú procesom ťažby vždy, keď ťažiari pridávajú nové transakcie do blokov. Ťažiar, ktorému sa podarí overiť blok, získava ako kompenzáciu za vynaložené úsilie určité množstvo litecoinov. Množstvo litecoinov, ktoré úspešný ťažiar zinkasuje, pozostáva z pevného počtu nových Litecoinov a transakčných poplatkov zahrnutých v bloku.

V sieti Litecoin sa vždy po vyťažení 840 000 blokov zníži základná bloková odmena na polovicu. Ak vezmeme do úvahy priemernú rýchlosť ťažby bloku na úrovni 2,5 minúty, ročne sa vyťaží priblížne 210 000 blokov. V praxi to znamená, že k halvingu v sieti Litecoin dochádza približne raz za 4 roky.

Posledný halving v sieti Litecoin sa uskutočnil 5. augusta 2019, počas ktorého bola základná bloková odmena (takzvaná coinbase) znížená z 25 LTC na 12,5 LTC za blok. Ďalší halving sa očakáva okolo 23. augusta 2023, počas ktorého dôjde k zníženiu základnej blokovej odmeny z 12,5 LTC na 6,25 LTC.

Podstatou halvingu je postupné znižovanie prírastku nových litecoinov v čase. Na tradičných finančných trhoch zvyčajne klesajúca ponuka aktíva so stálym alebo rastúcim dopytom vedie k rastu jeho ceny, pretože vzácnosť tohto aktíva sa v čase zvyšuje.

Litecoin SegWit

Segregated Witness je upgrade pre blockchainové protokoly, ktorý bol navrhnutý ako riešenie na pomoc pri probléme so škálovaním Bitcoinu. Potreba SegWitu bola spôsobená limitom veľkosti blokov 1 MB na bitcoinovom blockchaine. S rastúcim využívaním siete sa tieto bloky začali rýchlo zapĺňať, čo spôsobovalo spomalenie transakcií a rast transakčných poplatkov.

SegWit bol prvotne kritizovaný mnohými ťažiarmi ako nebezpečný upgrade na bitcoinový blockchain. Niektorí ho dokonca považovali za upgrade, ktorý by mohol spôsobiť úplne zrútenie Bitcoinu. Je jasné, že pri každom blockchainovom upgrade existujú určité riziká, ako napríklad riziko chybného zdrojového kódu. V prípade, že by kód nebol dostatočné skontrolovaný a otestovaný, mohol by spôsobiť narušenie siete.

Litecoin bol prvou kryptomenou, ktorá implementovala SegWit na svoju platformu. Týmto krokom Litecoin dokázal, že kód funguje tak, ako má. Prípad implementácie SegWitu upútal obrovskú pozornosť krypto komunity na Litecoin, pričom sa dokonca v tom čase začalo uvažovať o tom, že Litecoin by mohol byť „kanárskou sieťou“ pre Bitcoin, na ktorej by sa testovali rôzne vylepšenia pre budúci vývoj Bitcoinu. Tak či onak, Litecoin v tom čase poskytol cennú pomoc bitcoinovej komunite tým, že ukázal, že SegWitu sa netreba báť a že upgrade funguje presne podľa plánu.

Lightning network

Aktualizácia Litecoin SegWit v roku 2017 pripravila skvelú pôdu pre implementáciu Lightning Networku na sieť Litecoin.

Lightning Network je mimo reťazcový (off-chain) systém platobných kanálov, ktorý je poháňaný inteligentnými zmluvami a navrhnutý na uľahčenie priamych obchodov medzi používateľmi.

Podstata Lightning Networku spočíva v tom, že platobné kanály, v ktorých sa uskutočňujú transakcie, sú mimo hlavného reťazca siete. To umožňuje uskutočniť transakcie medzi subjektmi, ktoré si navzájom nedôverujú bez nutnosti vytvárania záťaže na hlavnú sieť.

Zdroj: Blockmanity

Platobné kanály sú zväčša zamerané na menšie transakcie, ako napríklad platenie za kávu či platba za obed. Po otvorení kanála, napríklad medzi zákazníkom a kaviarňou, si obe strany môžu medzi sebou okamžite posielať neobmedzené množstvo prostriedkov s minimálnymi transakčnými poplatkami.

Otvorenie kanála predstavuje jedna transakcia na hlavnom reťazci. Následne sú všetky transakcie v rámci kanála zaznamenávané off-chain, až kým sa jedna strana nerozhodne kanál uzavrieť. Uzavretie kanálu predstavuje zlúčenie všetkých mimo reťazcových transakcií do jednej transakcie, ktorá sa zapíše do blockchainu.

Implementácia Lightning Networku navyše zaviedla takzvané Atomic Swaps, ktoré obchodníkom umožňujú zameniť bitcoin za ekvivalentné množstvo Litecoinov, čo výrazne prispelo k zvýšeniu interoperability týchto dvoch, veľmi podobných sietí.

Ciele Litecoinu

Litecoin je formou digitálnych peňazí, ktorú môžu jednotlivci aj inštitúcie používať na nákup statkov a prevod prostriedkov medzi ekonomickými subjektmi. Hlavnou výhodou a zmyslom používania litecoinu je to, že subjekty môžu vykonávať lacné a rýchle transakcie bez nutnosti interakcie so sprostredkovateľom, akým je banka či centralizovaná platobná brána.

V súčasnosti nie je Litecoinu ani zďaleka venovaná taká pozornosť, akú by si zaslúžil. Avšak, až raz kryptomeny dosiahnú kritické množstvo používateľov a stanú sa skutočne akceptovaným platobným prostriedkom, možno práve Litecoin bude tou kryptomenou, ktorá sa stane štandardom novej digitálnej sféry.

Investujte s Fumbi už dnes

Ak uvažujete o investovaní do kryptomien, Fumbi je tu práve pre vás. Naše algoritmom spravované portfólio presne sleduje pohyb cien na trhu s kryptomenami.

Spoločnosť Fumbi je prvá svojho druhu, pretože ponúka kryptomeny širokej verejnosti, a to aj pri malom vklade. Investovanie do kryptomien prostredníctvom spoločnosti Fumbi je veľmi jednoduché a minimalizuje riziká.

Môžete začať vkladom už od 50 €.

Investovať vo Fumbi

Narazili ste v texte na pojem, ktorému nerozumiete? Nevadí, všetky dôležité pojmy súvisiace s kryptomenami nájdete na jednom mieste v našom Fumbi slovníku.

Juraj Forgacs

Author

linkedin
Share with others
Recommended

Ďalšie články with Fumbi

Chainlink – decentralizovaná sieť Oracle

back
Cryptocurrencies
x  - clock 3 min -  x

V nasledujúcom blogu vám predstavíme ďalšie kryptoaktívum, ktorá je súčasťou nášho dynamického portfólia – Chainlink. Chainlink je decentralizovanou sieťou Oracle, ktorá zohráva dôležitú úlohu v rámci implementácie technológie blockchain do reálneho sveta. Hlavným cieľom tejto siete je poskytovať vstupy z rôznych externých dátových zdrojov do blockchainu.

História Chainlinku

Sieť Chainlink bola vytvorená ešte v roku 2014 zakladateľom Sergeyom Nazarovom, ktorý je v rámci ekosystému kryptoaktív pomerne známou osobnosťou. Pôvodnou myšlienkou tejto siete bolo vytvorenie centralizovaného systému Oracle, ktorý by dokázal overovať prichádzajúce vstupy z externých zdrojov. Postupne však bola táto myšlienka pretransformovaná na decentralizovanú sieť Oracle, ktorá komunikuje s inteligentnými zmluvami a overuje pravosť a bezpečnosť údajov pochádzajúcich z externých zdrojov.

Sieť Chainlink bola oficiálne spustená v júni 2017 pod vedením spoločnosti SmartContract. Pár mesiacov na to, v septembri 2017 bol zverejnený Whitepaper projektu, ktorý popisuje komplexný spôsob jeho fungovania.

Tím Chainlink uskutočnil predaj natívnych tokenov prostredníctvom počiatočnej ponuky mincí (ICO), vďaka čomu sa im podarilo získať 32 miliónov dolárov predajom 35 % celkovej zásoby tokenov.

Napriek tomu, že blockchain plní úlohu decentralizovanej, bezpečnej účtovnej knihy pre transakcie v akejkoľvek sieti takmer dokonale, jeho nedostatky sa prejavujú najmä pri príjmaní informácií a dát, ktoré pochádzajú z prostredia mimo blockchainu.

V praxi existuje obrovské množstvo vonkajších faktorov a informácií, ktoré ovplyvňujú dianie na všetkých finančných trhoch, vrátane toho kryptomenového. Práve problematike bezpečnosti a pravosti externých dát vplývajúcich na blockchain sa venuje Chainlink.

Chainlink je decentralizovaná blockchainová sieť. Svojím spôsobom vytvára most medzi Oracles, ktoré poskytujú blockchainom overené a bezpečné vstupy z reálneho sveta, a inteligentnými zmluvami, ktoré operujú na jednotlivých blockchainových sieťach.

Každá sieť Oracle Chainlink pozostáva z viacerých nezávislých uzlov Oracle, ktoré získavajú údaje od viacerých nezávislých externých poskytovateľov údajov. Tieto uzly potom dáta agregujú a zlučujú do jedného dátového bodu, ktorý následne prenášajú na blockchain, aby mohli byť tieto dáta použité pre správne fungovanie inteligentných zmlúv.

Oracles

Oracles sú špecifické dátové kanály, ktoré sú pre väčšinu blockchainov nevyhnutné, pretože blockchainy nemôžu priamo pristupovať k externým zdrojom údajov mimo ich siete. Oracles v tomto prípade plnia úlohu subjektu, ktorý nachádza a overuje dáta z reálneho sveta a odosiela tieto informácie do blockchainu. Externé údaje sú často potrebné na exekúciu smart kontraktu, ktorý ma vopred zadefinované podmienky.

Architektúra inteligentných zmlúv

Architektúra siete Chainlink vo všeobecnosti pozostáva z troch základných typov inteligentných zmlúv:

 • Order-Matching Contract – Tento kontrakt priraďuje zmluvu „Service Level Agreement (SLA)“ k Oracles s najlepšou cenovou ponukou.
 • Reputation Contract – Overuje integritu Oracle kontrolou jeho záznamov. To zahŕňa faktory, ako je celkový počet dokončených žiadostí, priemerný čas odozvy a množstvo kryptomeny LINK, ktorou daný Oracle disponuje. Kontrakt na základe toho vyhodnotí a vyselektuje pochybné a nespoľahlivé uzly.
 • Aggregating Contracts – Agregačný kontrakt zhromažďujte údaje z Oracle a priraďuje najpresnejšie výsledky jednotlivým inteligentným zmluvám, ktoré ich potrebujú.

Aby sa zabezpečila komunikácia medzi inteligentnými zmluvami založenými na blockchaine, ktoré poskytuje rôzne služby, a externými zdrojmi údajov, Chainlink vykonáva dve základné typy operácií: On-chain a off-chain operácie. Celkový proces získavania dát pozostáva z troch krokov.

 • Krok 1: Oracle Selection – Subjekt, ktorý potrebuje čerpať dáta z externého zdroja, navrhuje zmluvu nazývanú aj ako „Service Level Agreement (SLA)“, ktorá špecifikuje určitý súbor požiadaviek a kritérií, ktoré musia údaje spĺňať. Softvér Chainlink potom použije túto zmluvu SLA, aby priradil žiadateľovi najvhodnejšie Oracle s využitím reputačného kontraktu, ktoré mu môžu poskytnúť údaje na základe jeho špecifikácií. Po nastavení a zhode parametrov používateľ potvrdí a odošle zmluvu SLA a vloží kryptomenu Chainlink (LINK) do zmluvy nazývanej „Order-matching contract“.
 • Krok 2: Data reporting– V tomto kroku sa Oracle skutočne spojí s externými zdrojmi údajov, aby získali údaje požadované v dohode SLA pre konkrétny subjekt. Zber samotných údajov z externých systémov prebieha off-chain (mimo blockchain). Údaje sú potom spracované a pretransformované jednotlivými Oracles do takej podoby, ktorú je možné odoslať späť na blockchain pomocou služby Chainlink.
 • Krok 3: Result Aggregation – Posledným krokom tohto procesu je sčítanie výsledkov zhromaždených údajov cez Oracles a ich vrátenie späť do agregačného kontraktu. Agregačný kontrakt prevezme tieto dáta, posúdi platnosť a integritu každého z nich a používateľovi vráti vážené skóre pomocou súčtu všetkých prijatých údajov do klientského kontraktu.
Zdroj : Medium

Chainlink pri vykonávaní týchto operácií musí komunikovať aj s Oracles, ktoré fungujú off-chain, teda mimo blockchainu Chainlink.

Celá mimo reťazcová architektúra je postavená na dvoch základných softvéroch:

 • Chainlink Core – Ide o open-source softvér, na ktorom operujú uzly s funkcionalitami Oracles. Chainlink Core je zodpovedný za čítanie novo podaných SLA a ich presmerovanie a priradenie k Chainlink Adapteru.
 • Chainlink Adapter – Funguje ako most medzi uzlom a externými údajmi. Adaptér dokáže čítať a spracovávať dáta a zapisovať ich do blockchainu.

V rámci off-chain operácií prebieha samotný zber dát a informácií z externých systémov a ich transformácia do podoby, ktorú dokážu jednotlivé uzly spracovať a zaslať späť na blockchain. Za vykonanie týchto aktivít sú potom uzly odmenené v LINK tokenoch.

Zdroj : Coincentral

Chainlink má v súčasnosti veľmi silnú pozíciu na trhu, a to najmä vďaka viacerým významným partnerstvám, ktoré siahajú až za hranice ekosystému kryptoaktív. Medzi najsilnejších partnerov Chainlinku patria:

 • SWIFT – Spolupráca Chainlinku a SWIFT je významným krokom k integrácii LINK tokenu do tradičného medzinárodného bankového systému. Vďaka tejto spolupráci si LINK robí dobré meno aj v mainstreamovom prúde.
 • Google Cloud – Chainlink a Google Cloud vytvorili spoluprácu, ktorá by mala vývojárom uľahčiť vývoj technológií tým, že im umožní prístup k cloudovým dátam na verejných blockchainoch prostredníctvom Oracle.
 • Spoločnosť Dapps Inc. – Chainlink a DApps Inc. oznámili partnerstvo, ktoré umožní používateľom Salesforce, cloudového business softvéru, získavať presné údaje v reálnom čase pre smart kontrakty.
 • Binance – Najväčšia kryptomenová burza Binance spolupracuje s Chainlinkom, ktorý pomáha Binance zdieľať jej krypto dáta s inými blockchainovými platformami.

Chainlink okrem toho spolupracuje aj s viacerými blockchainovými sieťami, medzi ktoré patria napríklad Cardano, PolkaDot, Polygon či Tezos.

Natívny token siete LINK je zabudovaný priamo do siete a je jediným tokenom, ktorý je možné použiť na uskutočnenie kľúčových sieťových operácií.

LINK vznikol ako ERC-20 token na sieti Ethereum a do obehu sa dostal prostredníctvom prvotnej ponuky mincí (ICO), počas ktorej sa predalo až 350 000 000 miliónov tokenov (35 %) z celkovej zásoby 1 000 000 000. Keďže tokeny LINK sa používajú ako mena na tejto platforme, čím viac sa služby Chainlinku využívajú, tým je po tomto aktíve aj väčší dopyt.

LINK sa používa v sieti Chainlink na vyplácanie jednotlivých sieťových operátorov za ich služby získavania údajov z externých zdrojov údajov, ich premenu na formát čitateľný pre blockchain a ich doručenie na blockchain.

V rámci inovácie je v zmluve o tokenoch LINK implementované aj rozhranie ERC677. ERC677 je rozšírením štandardu ERC20, ktorý má všetky výhody ERC20 a zároveň rieši jeho obmedzenia. Je pokročilejší a umožňuje viac funkcií. Je plne kompatibilný s infraštruktúrou a nástrojmi ERC20 a Ethereum mainnetu, a zároveň ponúka nižšie transakčné náklady.

ERC677 ponúka riešenie s názvom transferAndCall, v ktorom môže používateľ poslať tokeny do kontraktu a prijímajúci kontrakt môže tieto tokeny prijať, a to všetko v rámci jednej transakcie.

Využite potenciál tejto kryptomeny aj vy

V priebehu rokov si Chainlink získal obrovskú popularitu medzi investormi po celom svete. A keďže trh kryptomien a decentralizovaných financií sa neustále rozvíja, množstvo finančného kapitálu sa presúva do funkčných, škálovateľných a bezpečných sietí nového, inovatívneho Webu 3.0.

Mnoho odborníkov považuje Chainlink v súčasnosti za pomerne nedocenenú kryptomenu, ktorá má obrovský potenciál a v roku 2022 očakáva množstvo nových vylepšení v oblasti technológie ako aj tokenomiky.

Chainlink je neodmysliteľnou súčasťou aj nášho Fumbi Index Portfólia. Ako najväčší potenciál tejto kryptomeny vnímame to, že má užitočnosť a využitie nielen v ekosystéme kryptomien, ale aj mimo sféry samotných kryptoaktív. Príkladom je spolupráca s viacerými spoločnosťami z tradičného sveta, vrátane spoločnosti Google, ktorý používa Chainlink na vývoj hybridných blockchainových aplikácií.

Investujte s Fumbi už dnes

Ak uvažujete o investovaní do kryptomien, Fumbi je tu práve pre vás. Naše algoritmom spravované portfólio presne sleduje pohyb cien na trhu s kryptomenami.

Spoločnosť Fumbi je prvá svojho druhu, pretože ponúka kryptomeny širokej verejnosti, a to aj pri malom vklade. Investovanie do kryptomien prostredníctvom spoločnosti Fumbi je veľmi jednoduché a minimalizuje riziká.

Môžete začať vkladom už od 50 €.

Investovať vo Fumbi

Narazili ste v texte na pojem, ktorému nerozumiete? Nevadí, všetky dôležité pojmy súvisiace s kryptomenami nájdete na jednom mieste v našom Fumbi slovníku.

Juraj Forgacs

Author

linkedin
Share with others
Recommended

Ďalšie články with Fumbi

Polygon – inovatívne riešenie druhej vrstvy

back
Cryptocurrencies
x  - clock 3 min -  x

V nasledujúcom blogu vám predstavíme ďalšie kryptoaktívum, ktoré je súčasťou nášho dynamického portfólia – Polygon. Polygon je protokol zameraný na riešenie škálovateľnosti, ktorého hlavným cieľom je zvýšenie rýchlosti a zníženie nákladov súvisiacich s transakciami v rámci siete Ethereum.

História

Začiatky protokolu Polygon, predtým známeho ako Matic Network, siahajú ešte do roku 2017. V tom čase sa trojici indických odborníkov podarilo identifikovať problém škálovateľnosti Etherea, ktorý sa rozhodli spoločne vyriešiť.

Pôvodný nápad na vývoj protokolu prišiel od Jayntiho Kananiho, terajšieho generálneho riaditeľa Polygonu, ktorý si prvýkrát všimol problém škálovateľnosti a vysokého preťaženia v sieti Ethereum vďaka v tej dobe populárnemu NFT projektu Crypto Kitties.

Kanini sa rozhodol v rámci spolupráce osloviť Sandeepa Nailwala, indického blockchainového vývojára a Anuraga Arjuna, obchodného konzultanta, s ktorým sa už predtým veľmi dobre poznal. Traja špičkoví odborníci zo svojich oblastí tak spojili svoje sily a začali spoločne pracovať na start-upe s názvom MATIC so sídlom v Bombaji.

Tradičné blockchainy ako Ethereum častokrát pri vysokej záťaži nezvládajú optimálne škálovať, s čím súvisí kontinuálny rast transakčných poplatkov. Tieto problémy môžu brániť programovateľným blockchainovým platformám v ich pokroku ku globálnej adopcii a optimálnej technologickej účinnosti. Riešenie v podobe škálovania druhej vrstvy môže fungovať ako vyváženie záťaže pre siete, ktoré nedokážu kontinuálne škálovať so zvyšujúcou sa aktivitou používateľov.

MATIC prešiel v roku 2021 rebrandingom a zmenil svoj oficiálny názov na Polygon, pretože, ako uviedli jeho vývojári, Polygon má za cieľ stať sa „internetom blockchainov.“ Rebranding zahŕňal okrem zmeny názvu aj rozšírenie pôvodného rozsahu a poslania projektu.

Čo je Polygon?

Polygon je rámec pre vytváranie prepojených blockchainových sietí, ktoré sú kompatibilné so sieťou Ethereum. Polygon je odpoveďou na niektoré z hlavných výziev, s ktorými sa sieť Ethereum v súčasnosti pasuje, akými sú vysoké poplatky, zlé užívateľské skúsenosti či nízka priepustnosť transakcií. Polygon využíva na riešenie týchto výziev technológiu vedľajšieho blockchainu, ktorého hlavnou úlohou je odbremeniť hlavný reťazec siete Ethereum.

Hlavným cieľom protokolu je vytvoriť „internet blockchainov“ na sieti Ethereum – to znamená, že Polygon sa snaží vytvoriť viac reťazcový ekosystém blockchainov, ktoré budú kompatibilné so samotným Ethereom.

Vďaka tomu, že polygon podporuje Ethereum Virtual Machine (EVM), je naň možné ľahko prenášať už existujúce aplikácie. Tieto aplikácie vďaka tomu fungujú rovnako na Polygone ako na samotnom Ethereu, len s vyššou škálovateľnosťou a nižšími poplatkami.

Ako funguje Polygon?

Polygon ponúka vývojárom širokú škálu modulov, ktoré môžu blockchainový vývojári použiť na konfiguráciu svojho vlastného blockchainu. Patria sem napríklad moduly konsenzu a riadenia či modul implementácie virtuálnych počítačov.

Blockchainy vytvorené pomocou modulov Polygonu sú nakonfigurované tak, aby ťažili z využitia vedľajšieho blockchainu (sidechainu) Matic Proof-of-Stake, ktorý pomocou sieťových validátorov urýchľuje transakcie a znižuje poplatky na minimum – pričom všetky hlavné operácie sa dokončujú na reťazci Ethereum.

Matic PoS je sidechainom, ktorý je kompatibilný s Ethereum Virtual Machine (EVM). Tento blockchain je zabezpečený súpravou validátorov a kontrolných bodov Proof-of-Stake konsenzu, ktoré sa odosielajú do samotného Ethereum blockchainu.

Sidechain je polonezávislý blockchain, ktorý funguje spoločne s pridruženým „hlavným reťazcom“ – zvyčajne na zvýšenie jeho rýchlosti. Bočný reťazec MATIC je dôležitou súčasťou čoraz zväčšujúceho sa ekosystému Ethereum, ktorý ponúka jeho používateľom možnosť previesť každú decentralizovanú aplikáciu postavenú na sieti Ethereum na bočný reťazec MATIC, najmä za účelom zlepšenia používateľského prostredia.

Základné vrstvy Polygonu

Architektúru protokolu Polygon môžeme zadefinovať ako štvorvrstvový systém, pričom každá vrstva plní svoju vlastnú, špecifickú funkciu:

 • Vrstva Ethereum – Vrstva Ethereum je súborom inteligentných zmlúv, ktoré sú implementované v systéme Ethereum. Tieto zmluvy zabezpečujú rôznorodé funkcie, od finalizácie transakcií, stakingu až po zabezpečovanie komunikácie medzi sieťou Ethereum a Polygonovými reťazcami.
 • Bezpečnostná vrstva – Bezpečnostná vrstva je vrstvou, ktorá je založená na báze dobrovoľnosti. Táto vrstva poskytuje možnosť využitia „služieb validátorov“ na zabezpečenie blockchainov operujúcich na Polygone. Blockchainy tak môžu zvýšiť svoju bezpečnosť pomocou dodatočnej vrstvy zabezpečenia.
 • Vrstva polygónových sietí – Vrstva, ktorá pozostáva z celého ekosystému blockchainových sietí postavených na Polygone. Každý z blockchainov operujúcich na Polygone má však vlastnú komunitu a je sám zodpovedný za fungovanie svojej siete.
 • Exekučná vrstva – Exekučná vrstva vykonáva dohodnuté operácie zahrnuté v reťazcoch Polygonu. V exekučnej vrstve je implementovaný Ethereum Virtual Machine, ktorý sa používa na vykonávanie týchto operácií.

Podpora škálovania

Koncepcia Polygonu vznikla za účelom zabezpečiť to, aby v budúcnosti existoval ekosystém, v ktorom rôzne blockchainy nebudú fungovať ako samostatné entity, ale budú súčasťou širšieho, navzájom interoperabilného prostredia.

Polygon protokol je navrhnutý tak, aby podporoval širokú škálu mechanizmov škálovateľnosti blockchainov, vrátane technológií Plasma chains, zk-Rollups, Optimistic rollups či technológie POS chains. Všetky tieto technológie sú navrhnuté tak, aby čo najlepším spôsobom zvýšili priepustnosť pridružených blockchainov bez nutnosti straty decentralizácie alebo bezpečnosti.

Polygon využíva na dosiahnutie svojej vízie nasledovné technológie:

 • Plasma Chains – Polygon využíva technológiu škálovania známu ako plazma na presun aktív medzi hlavným a podradeným reťazcom pomocou takzvaných plazmových mostov.
 • ZK-rollups – Alternatívne riešenie škálovania, ktoré je používané na zoskupenie veľkého počtu transakcií mimo reťazca do jednej transakcie s použitím dôkazov nulovej znalosti (takzvané Zero-Knowledge proofs) pre konečný verejný záznam na hlavnom reťazci Ethereum. Polygon v priebehu novembra predstavil protokol s názvom Polygon Miden, ktorý využíva dôkazy s nulovými znalosťami, aby používateľom ponúkol vyššie súkromie a kompatibilitu s EVM.
 • Optimistic rollups – Riešenie, ktoré funguje na vrchole Etherea, aby umožnilo takmer okamžité transakcie prostredníctvom takzvaných „fraud proofs“.
 • POS Chain – Hlavný reťazec polygonu MATIC PoS je zároveň bočným reťazcom siete ethereum, ktorý do blockchainov spustených na Polygone dodáva bezpečnostnú vrstvu Proof-of-Stake (POS).

Zdroj: Smart Liquidity Network

Ekosystém Polygonu

Medzi najznámejšie projekty, ktoré sú súčasťou ekosystému Polygon, patria napríklad:

 • Polymarket – Jeden z najobľúbenejších predikčných trhov v blockchainovom priestore. Polymarket sa stal populárnym najmä vďaka jeho prívetivému používateľskému prostrediu
 • Aavegotchi – Krypto zberateľská hra zo sektora decentralizovaných financií – hráči v tejto hre vkladajú NFT do protokolu, ktoré im generujú úroky.
 • Easyfi – Easify je hard forkom projektu Compound, ktorý združuje obrovské množstvo produktov zo sektora DeFi na jednom mieste.
 • SportX – Platforma zameraná na stávkovanie s využitím blockchainu.

Okrem toho, v rámci ekosystému Polygon operujú aj ďalšie populárne projekty z DeFI a NFT, ako napríklad Aave, Cream Finance, Chainlink či OpenSea.

Natívny token siete – MATIC

Natívnym tokenom Polygon protokolu je token s tickerom $MATIC, ktorý je základným funkčným nástrojom celého systému. Okrem toho, že je tento token možné používať na platby medzi používateľmi, slúži aj ako nástroj zabezpečenia siete Polygon. Majitelia tokenov MATIC, ktorí chcú podporiť konsenzuálny mechanizmus siete, môžu svoje tokeny uzamknúť do siete a inkasovať za to odmeny.

Okrem toho sa token MATIC v ekosystéme Polygon používa aj na rôzne iné účely, vrátane účasti na správe siete hlasovaním o návrhoch na zlepšenie siete (PIP), či na uhrádzanie poplatkov súvisiacich s exekúciou smart kontraktov (gas fees).

Záverečné myšlienky

Polygon priniesol do celého blockchainového ekosystému novú, inovatívnu sadu nástrojov. Pomocou nich sa snaží zmierniť výzvy, ktorým čelí sieť Ethereum. Polygon chce okrem toho svojou inovatívnosťou preddefinovať prototyp budúcnosti, v ktorej sa škálovateľnosť a interoperabilita nezávislých blockchainov stane rutinou.

Investujte s Fumbi už dnes

Ak uvažujete o investovaní do kryptomien, Fumbi je tu práve pre vás. Naše algoritmom spravované portfólio presne sleduje pohyb cien na trhu s kryptomenami.

Spoločnosť Fumbi je prvá svojho druhu, pretože ponúka kryptomeny širokej verejnosti, a to aj pri malom vklade. Investovanie do kryptomien prostredníctvom spoločnosti Fumbi je veľmi jednoduché a minimalizuje riziká.

Môžete začať vkladom už od 50 €.

Investovať vo fumbi

Narazili ste v texte na pojem, ktorému nerozumiete? Nevadí, všetky dôležité pojmy súvisiace s kryptomenami nájdete na jednom mieste v našom Fumbi slovníku.

Juraj Forgacs

Author

linkedin
Share with others
Recommended

Ďalšie články with Fumbi

Uniswap – decentralizovaná burza bez hraníc

back
Cryptocurrencies
x  - clock 3 min -  x

V nasledujúcom blogu vám predstavíme ďalšie kryptoaktívum, ktoré je súčasťou nášho dynamického portfólia – decentralizovanú burzu Uniswap. Uniswap je v súčasnosti najpopulárnejšou decentralizovanou burzou, ktorá je postavená na vrchole siete Ethereum.

Vznik Uniswapu

Koncepcia vzniku decentralizovanej burzy Uniswap sa zrodila z myšlienky, ktorú ešte v roku 2016 predstavil Vitalik Buterin, zakladateľ smart kontraktovej platformy Ethereum. Buterin navrhol vytvoriť decentralizovanú burzu na vrchole inej blockchainovej siete, ktorá by používala metódu automatického tvorcu trhu (AMM) s určitými unikátnymi vlastnosťami, pričom táto metóda by nahradila tradičné burzové knihy objednávok (order books).

O rok neskôr prevzal túto myšlienku do vlastných rúk súčasný zakladateľ Uniswapu Hayden Adams a začal pracovať na transformácii nápadu do funkčného decentralizovaného protokolu. Po získaní rôznych grantov a dotácie 100 000 USD od nadácie Ethereum Foundation sa Adamsovi podarilo v novembri 2018 oficiálne spustiť decentralizovanú burzu Uniswap.

Adams mal spočiatku obavy nielen zo základnej bezpečnosti projektu, ale aj zo vzťahov s potenciálnymi investormi – obával sa, akým spôsobom bude možné presvedčiť ľudí, aby uskutočňovali obchody len so smart kontraktmi bez interakcie tretích strán.

Uniswap sa však vďaka svojej jedinečnosti riešenia problému vysokých spreadov pre nelikvidné aktíva stal rýchlo populárnym medzi obchodníkmi po celom svete. Denne sa na tejto platforme uskutočňujú obchody v stovkách miliónov dolárov, pričom celková uzamknutá hodnota aktív v protokole je viac než 7,5 miliardy USD.

Čo je Uniswap?

Uniswap je decentralizovaný protokol s otvoreným zdrojovým kódom, zameraný na výmenu likvidných aj menej likvidných aktív, ktorý je postavený na vrchole Etherea. Uskutočnenie obchodov prostredníctvom tohto protokolu sa nespolieha na tradičné burzové order books ani na žiadne centralizované entity. Hlavnou výhodou decentralizovaných búrz je to, že od svojich používateľov nevyžadujú overenie identity (KYC).

Uniswap sa pri uskutočňovaní obchodov spolieha na decentralizovaný model, v ktorom účastníci trhu zhromažďujú svoje voľné aktíva do takzvaných fondov likvidity (LP). Na základe fondov likvidity vytvára tento decentralizovaný model automatický cenový mechanizmus odvíjajúci sa od dostupného množstva aktív vo fonde.

Keďže je Uniswap decentralizovanou burzou na pridanie nového tokenu na obchodovanie nie je potrebný žiadny centrálny schvaľovací proces. V zásade je možné na Uniswape zalistovať akýkoľvek ERC-20 token, ktorý je možné obchodovať v prípade existencie fondu likvidity. Vďaka tomu je Uniswap ideálnym miestom pre obchodovanie začínajúcich a menej likvidných tokenov.

Ako funguje Uniswap?

V súčasnosti existujú na trhu kryptomien dva hlavné druhy búrz: centralizované a decentralizované burzy.

Centralizované burzy pôsobia ako sprostredkovateľ pri nákupe a predaji kryptoaktív. Väčšina z týchto búrz vyžaduje overenie Know-Your-Customer (KYC), čo znamená, že používatelia musia overiť svoju identitu pred uskutočnením akéhokoľvek obchodu. Tieto burzy poskytujú aj služby úschovy, takže množstvo investorov necháva svoje aktíva priamo na burze, a vystavuje sa tak rôznym rizikám.

Na druhej strane, decentralizované burzy ako Uniswap nemajú žiadneho centrálneho sprostredkovateľa. Všetky obchody uskutočňujú obchodníci medzi sebou navzájom s využitím smart kontraktov. Celá koncepcia decentralizovanej burzy spočíva v nahradení tradičnej burzovej architektúry, ktorá je nahradená dizajnom s názvom Automated Market Maker (AMM).

Automatizovaní tvorcovia trhu (AMM) sú zastupovaní prostredníctvom smart kontraktov, ktoré spravujú fondy likvidity, s ktorými môžu obchodníci obchodovať. Cena akéhokoľvek aktíva, ktoré je obchodované na decentralizovanej burze určuje AMM na základe dopytu a ponuky po tomto aktíve s využitím sofistikovaných počítačových algoritmov.

Fondy likvidity obsahujú najrôznejšie druhy obchodovateľných kryptoaktív. Každý investor môže do protokolu vložiť napríklad Ethereum (ETH) a Uniswap (UNI) a inkasovať pasívny príjem z obchodných poplatkov zakaždým, keď niekto vymení ETH za UNI alebo UNI za ETH.

Hlavné výhody Uniswapu

Medzi hlavné dôvody rastúcej popularity decentralizovanej burzy Uniswap patria:

 • Non-custodial– Na rozdiel od centralizovaných búrz je Uniswap založený na tom, že samotní vlastníci nesú plnú zodpovednosť za správu svojich aktív. Obchodníci interagujú s protokol prostredníctvom externých peňaženiek, nad ktorými majú plnú kontrolu.
 • Eliminácia KYC – Uniswap je ideálnou voľbou pre tých, ktorí sa nechcú na burzách verifikovať a snažia sa chrániť svoje súkromie. Uniswap nevyžaduje žiadnu identifikáciu prostredníctvom občianskeho preukazu, vodičáku či pasu.
 • Prístup k novým kryptoaktívam – Vďaka tomu, že listovanie nových tokenov na Uniswap nepodlieha žiadnemu zdĺhavému výberovému procesu, nové kryptoaktíva s vysokým rastovým potenciálom sa na burzu dostanú takmer ihneď.
 • Nízke poplatky– Uniswap má výrazne nižšie poplatky oproti väčšiny centralizovaných burzových subjektov. Aktuálne sú poplatky na protokole 0,3 %. V realite sú však tieto poplatky výrazne vyššie, a to najmä kvôli gas fees v sieti Ethereum. Tento problém by však v budúcnosti mohli vyriešiť protokoly druhej vrstvy Uniswapu na sieti Ethereum alebo samotný prechod Etherea na jeho upgradeovanú verziu Ethereum 2.0.
 • Prívetivé užívateľské prostredie – Uniswap je vizuálne jednou z najjednoduchších a najprehľadnejších búrz na trhu. Uniswap nevyžaduje vytváranie orderov či komplikované nastavovanie obchodných príkazov.

Fondy likvidity a poskytovatelia likvidity

Každý fond likvidity na protokole Uniswap je obchodným miestom pre dvojicu obchodovateľných ERC-20 tokenov. Vždy, keď je vytvorená nová zmluva o fonde likvidity, počiatočná hodnota fondu je 0 – vo fonde nie sú žiadne aktíva. Keďže Uniswap je protokol s otvoreným zdrojovým kódom, ktokoľvek sa môže stať poskytovateľom likvidity na tomto protokole.

Hlavná výzva decentralizovaných protokolov, akým je aj Uniswap, spočíva práve v crowdsourcingu likvidity. Na týchto platformách plnia dôležitú úlohu poskytovatelia likvidity, ktorí vkladajú svoje aktíva do fondov. Poskytovatelia likvidity vkladajú do smart kontraktov dva druhy tokenov v ekvivalentnej hodnote (napr. ETH-ERC20 token alebo dva ERC-20 tokeny), ktoré spravujú fondy likvidity.

Smart kontrakt vydá poskytovateľovi likvidity ako protihodnotu token likvidity, ktorý reprezentuje jeho podiel na celkovom fonde likvidity. Tieto tokeny likvidity je kedykoľvek možné spätne zameniť za podiel vo fonde likvidity.

Ak chcú obchodníci obchodovať určitý menový pár, za prístup k fondu likvidity zaplatia poplatok, ktorý je rozdelený medzi poskytovateľov likvidity na základe ich podielu vzhľadom k celkovej hodnote fondu. Na základe toho inkasujú poskytovatelia likvidity pasívny príjem za to, že uložili svoje aktíva do fondov.

Cenotvorba na Uniswape

Uniswap využíva nástroj s názvom “Pricing Oracle” na získavanie údajov o transakciách a na agregáciu cien pre jednotlivé obchodné páry. Pricing Oracle je decentralizovaný systém, ktorý je plne odolný voči cenovej manipulácii vonkajších subjektov.

Napríklad, ak chce obchodník nakúpiť ETH za USDT, musí požiadať o prístup k fondu likvidity ETH/USDT, aby mohol obchod uskutočniť. Tu je potrebné pripomenúť, že fond likvidity je navrhnutý tak, aby udržiaval ekvivalentné hodnoty ETH aj USDT a zaisťoval konštantnú rovnováhu.

Ak dôjde k odobratiu určitého množstva ETH z fondu likvidity, spôsobí to pokles celkovej ponuky ETH v danom obchodnom páre – čo následné spôsobí nárast ceny ETH voči USDT.

Pricing Oracles zhromažďujú všetky tieto údaje z transakcií a agregujú ich tak, aby získali cenu každého obchodného páru dostupného na platforme Uniswap.

Potenciálne riziká

S používaním decentralizovaných búrz sú spájané aj nasledujúce riziká:

 • Podvodné projekty – Napriek tomu, že prístup k novým aktívam s nízkou trhovou kapitalizáciou môže byť niekedy výhodou, nie vždy je tomu tak. Keďže sa na Uniswap dokáže dostať takmer akýkoľvek ERC-20 token, existuje veľká pravdepodobnosť, že na platforme existuje množstvo podvodných projektov. Práve preto treba byť pri obchodovaní nových tokenov obozretný a radšej si vyhľadať viac súvisiacich informácií o danom tokene.
 • Zlyhanie transakcie – Zlyhanie transakcie je jedným z nežiaducich javov, ktorý sprevádza decentralizované burzy. Zlyhanie transakcie môže nastať napríklad v prípade, že gas poplatok súvisiaci s exekúciou smart kontraktu bol nastavený tak nízko, že pre ťažiarov bol jednoducho nerentabilný, a preto sa transakciu rozhodli nespracovať. Problém zlyhania transakcie môže taktiež súvisieť s nedostatkom likvidity vo fondoch likvidity. Tento problém sa však prevažne týka tokenov s nízkou trhovou kapitalizáciou.
 • Regulačné obavy – Potencionálne riziko decentralizovaných búrz v budúcnosti môžu predstavovať regulátori, ktorí sa môžu pokúsiť postaviť používanie decentralizovaných búrz ako nezákonné.

Natívny token siete – UNI

Token $UNI je natívnym tokenom protokolu Uniswap, ktorý poskytuje jeho držiteľom rôzne výhody. Napríklad, držitelia tokenov UNI majú právo podieľať sa na hlasovaní o zmenách v protokole.

Pri vzniku protokolu bolo do obehu emitovaná 1 miliarda tokenov, pričom 60 % z nich je distribuovaných existujúcim členom komunity a ďalších 40 % bude k dispozícii členom tímu, investorom a iným zainteresovaným osobám v priebehu najbližších 4 rokov.

Záverečné myšlienky

Uniswap je ešte relatívne novým, ale zato inovatívnym výmenným protokolom, ktorý umožňuje prakticky každému s peňaženkou podporujúcou sieť Ethereum uskutočniť výmenu tokenov bez interakcie s centrálnymi entitami.

Aj keď má ešte uniswap svoje nedostatky a obmedzenia, technológia decentralizovanej výmeny môže mať v budúcnosti zásadný vplyv na výmenu tokenov vo svete kryptomien.

Investujte s Fumbi už dnes

Ak uvažujete o investovaní do kryptomien, Fumbi je tu práve pre vás. Naše algoritmom spravované portfólio presne sleduje pohyb cien na trhu s kryptomenami.

Spoločnosť Fumbi je prvá svojho druhu, pretože ponúka kryptomeny širokej verejnosti, a to aj pri malom vklade. Investovanie do kryptomien prostredníctvom spoločnosti Fumbi je veľmi jednoduché a minimalizuje riziká.

Môžete začať vkladom už od 50 €.

Investovať vo fumbi

Narazili ste v texte na pojem, ktorému nerozumiete? Nevadí, všetky dôležité pojmy súvisiace s kryptomenami nájdete na jednom mieste v našom Fumbi slovníku.

Juraj Forgacs

Author

linkedin
Share with others
Recommended

Ďalšie články with Fumbi

Aave – decentralizovaný pôžičkový systém

back
Cryptocurrencies
x  - clock 3 min -  x

V nasledujúcom blogu vám predstavíme ďalšie kryptoaktívum, ktoré je súčasťou nášho dynamického portfólia – Aave protokol. Aave je decentralizovaný protokol peňažného trhu, ktorý umožňuje jednotlivým užívateľom požičiavať si peňažné prostriedky bez potreby nutnosti dôvery v iný ekonomický subjekt. Aave ponúka širokú škálu kryptomien s variabilnými aj stabilnými úrokovými sadzbami.

História

Počiatky vzniku protokolu Aave siahajú až do roku 2017, kedy fínsky vývojár Stani Kulechov a jeho tím vývojárov spoločne uviedli na trh peer-to-peer lendingovú platformu ETHLend prostredníctvom počiatočnej ponuky mincí (ICO). Cieľom tejto platformy bolo vytvorenie novodobej pôžičkovej koncepcie, v ktorej si budú môcť používatelia navzájom medzi sebou požičiavať kryptomeny.

Napriek tomu, že ETHLend bol novým a inovatívnym nápadom vo svete financií, platforma spolu so svojím tokenom $LEND vplyvom medvedieho trhu od roku 2018 upadla. Hlavným dôvodom úpadku tejto platformy bola absencia likvidity spôsobená masívnym odlevom kapitálu z trhu. Okrem toho, platforma zaznamenávala čoraz častejšie problémy s párovaním ponuky a dopytu po pôžičkách kvôli klesajúcej likvidite.

Práve vplyvom medvedieho obdobia na trhu kryptomien tím ETHLend rozpracoval koncepciu svojho nového produktu a v roku 2020 vypustil do sveta inovatívny decentralizovaný protokol s názvom Aave.

Samotný Kulechov neskôr priznal, že príchod medvedieho trhu bola jednou z najlepších vecí, ktoré sa jemu a jeho tímu mohli stať. Podľa Kulechova to bolo znamením a „druhou šancou“ na prepracovanie konceptu decentralizovaných pôžičiek v oblasti kryptomien. Vďaka tejto druhej šanci vznikol protokol Aave, ktorý je v súčasnosti najväčším protokolom v oblasti decentralizovaných financií.

Čo je Aave ?

Aave je peňažným trhom postaveným na blockchaine Etherea, v ktorom na jednej strane pôsobia subjekty, ktoré požičiavajú svoje voľné peňažné prostriedky a inkasujú za to úroky, a na strane druhej vystupujú subjekty, ktoré si tieto peňažné prostriedky požičiavajú pri určitej, vopred dohodnutej (fixnej) alebo variabilnej úrokovej sadzbe.

Nový a vylepšený koncept Aave so sebou priniesol algoritmické spracovanie pôžičiek, čo v praxi znamená, že sa pôžičky získavajú zo skupín likvidity (z takzvaných liquidity pools) namiesto toho, aby boli individuálne párované k jednotlivým veriteľom a dlžníkom na princípe peer-to-peer.

Aave uľahčuje spôsob úverovania pomocou stablecoinov a rôznych iných altcoinov. Avšak v rámci systému algoritmického poolingovania pôžičiek musia dlžníci pri požičiavaní peňazí vložiť do protokolu kolaterál, ktorého suma je vyššia, ako je suma, ktorú si požičiavajú.

Zdroj: Aave

Ak dlžník žiada o pôžičku vo forme Éteru v hodnote napríklad 10 USD, musí do protokolu vložiť kolaterál vo výške viac ako 10 USD v inej kryptomene. Na zohľadnenie volatility krypto trhov má protokol Aave algoritmus, ktorý automaticky likviduje kolaterál dlžníka, ak jeho hodnota klesne pod stanovený pomer. Každý úver v sieti je riadený smart kontraktom, ktorého funkcionalita a zdrojový kód sú overené nezávislým auditom tretích strán.

Kľúčové vlastnosti Aave

 • Open-source – Protokol Aave je open source, čo znamená, že ktokoľvek môže vidieť, používať alebo implementovať pôvodný zdrojový kód vytvorený tímom Aave.
 • Non-Custodial – Protokol Aave sa zaraďuje k neväzobným protokolom, čo znamená, že samotná platforma Aave nikdy nedrží ani inak nevlastní vaše kryptoaktíva. Zachovanie úplného vlastníctva a kontroly nad vašimi kryptoaktívami je zásadnou a kľúčovou súčasťou skutočných decentralizovaných financií.
 • Trustless – Protokol Aave umožňuje požičiať si peňažné prostriedky bez nutnosti dôvery v inú osobu či inštitúciu.

Ako funguje Aave?

Pomocou protokolu Aave môžu subjekty s voľnými peňažnými prostriedkami inkasovať pasívny úrok zo svojich digitálnych aktív.

Veritelia môžu vkladať svoje tokeny do fondov likvidity a dostávať za to sekundárne úrokové tokeny označované aj ako aTokens. Napríklad, ak používateľ vloží do protokolu stablecoin USDC, inkasuje za to sekundárny token aUSDC. Tieto sekundárne tokeny sa vždy emitujú pri vklade a sú likvidované pri výbere pôvodného aktíva z protokolu. aTokeny sú emitované v pomere 1:1 k podkladovému aktívu, ktoré veriteľ vloží do protokolu.

Úroky získané prostredníctvom aTokenov sú variabilné a líšia sa v závislosti od základného princípu trhového mechanizmu – od dopytu a ponuky. Keďže vklady veriteľov pôsobia na “globálnom trhu s likviditou”, úrokové sadzby sa prirodzene zvyšujú vtedy, keď je dopyt po pôžičkách vysoký. Protokol sa snaží vysokými úrokovými sadzbami nalákať poskytovateľov likvidity na vloženie väčšieho množstva kapitálu. Na druhej strane, ak je v poole prebytok likvidity, úrokové sadzby sú nízke, vďaka čomu sú subjekty motivované vziať si lacnú pôžičku.

Aave protokol ponúka užívateľom dva druhy úrokových sadzieb pre veriteľa, aj pre dlžníka:

 • Variabilné úrokové sadzby – Úroková sadzba vypočítaná algoritmicky na základe dopytu a ponuky po aktívach uložených v liquidity poole.
 • Fixné úrokové sadzby – Úroková sadzba reprezentujúca 30-dňový úrokový priemer aktíva.

Kľúčovým faktorom decentralizovaných pôžičiek prostredníctvom Aave je fakt, že protokol nevyžaduje žiadnu osobnú identifikáciu. Protokol nezaujíma vaša úverová história, neodoprie vám pôžičku v prípade, ak máte k dispozícii dostatok kolaterálu a taktiež nezohľadňuje žiadne etnické, rasové či akékoľvek iné predsudky.

Ako si požičať prostredníctvom Aave

Na zapožičanie si prostredníctvom Aave protokolu je najprv potrebné zabezpečiť pôžičku dostatočným kolaterálom. Pri decentralizovaných pôžičkách vždy platí, že uzamknutá čiastka musí byť väčšia, ako požičaná čiastka. Pri Aave sa výška pôžičky určuje prostredníctvom ukazovateľa LTV (Loan-To-Value), ktorý stanovuje, akú čiastku je možné požičať si proti poskytnutému kolaterálu. Aktuálne sa výška pôžičiek pohybuje od 50 do 75 % uzamknutého kolaterálu, v závislosti od toho-ktorého aktíva.

Napríklad, ak si chce používateľ požičať Ethereum, ktoré ma ukazovateľ LTV na úrovni 75 %, v praxi to znamená, že ak používateľ uzamkne do protokolu kolaterál vo výške 1 ETH, môže si požičať maximalne 0,75 ETH.

Zaručenie splatenia krypto pôžičiek je v systéme zabezpečené prostredníctvom uzamknutého kolaterálu. Ak sa dlžník rozhodne svoj úver nesplácať, jeho úverová pozícia bude zlikvidovaná a kolaterál sa automaticky odpredá na základe operácie prostredníctvom smart kontraktu. Odpredaný kolaterál potom pokryje všetky procesy a náklady súvisiace s týmto úverom.

Spoločnosť Aave má na protokoloch Balancer a Uniswap zriadené zabezpečovacie likvidné pooly, ktoré sú určené na riešenie rizika likvidity. Protokol sa touto formou snaží zabezpečiť, aby používatelia mohli vybrať svoje peňažné prostriedky prakticky kedykoľvek. Okrem toho, Aave používa Oracle systém Chainlink na zber a aktualizáciu cien jednotlivých aktív.

Flash Loans

Rýchle pôžičky sú prvou možnosťou nekolaterizovanej pôžičky v ekosystéme DeFi. Rýchle pôžičky sú navrhnuté tak, aby si mohol používateľ požičať okamžite a jednoducho bez potreby vloženia kolaterálu za predpokladu, že pôžička bude splatená v rámci jedného transakčného bloku.

V prípade, ak pôžička nebude splatená v rámci transakčného bloku, celá transakcia bude zrušená a prostriedky budú vrátené do poolu likvidity.

Proces Aave Flash Loan prebieha v rámci jednej transakcie na blockchaine Ethereum a spolieha sa na skutočnosť, že sa transakcie na Ethereum dajú vrátiť, čím sa zrušia všetky príkazy, ak nie je splatený požičaný kapitál.

Flash pôžička Aave je zložená z troch krokov:

 • Používateľ si požičiava tokeny z jedného z úverových fondov Aave
 • Parametre pôžičky sa zadefinujú a vykonávajú na blockchaine Etherea
 • Používateľ musí splatiť požičanú čiastku + poplatok 0,09 % z požičanej sumy

Ak je splnená posledná podmienka, celá transakcia prejde a je nemenne pridaná do blockchainu Etherea. Ak posledná podmienka nie je splnená, celá transakcia je odmietnutá a všetky sieťové príkazy sú zrušené (vrátane prvého kroku, kedy si používateľ požičiava od Aave), ako keby k žiadnej transakcii nikdy nedošlo.

Najčastejšie tieto rýchle pôžičky využívajú arbitrážni obchodníci za účelom využitia krátkodobých cenových rozdielov aktív na jednotlivých burzách a platformách.

Flash pôžičky sú futuristickým nápadom v sektore decentralizovaných financií. Tieto pôžičky patria medzi azda najväčší vynález a prínos protokolu Aave a majú v sebe obrovský potenciál. Pretože kód týchto pôžičiek je open source, v budúcnosti sa dá očakávať, že ho budú môcť ostatní vývojári použiť na svojich alternatívnych platformách.

Aave Pro

Aave Protokol plánuje v najbližšom období spustiť novú verziu Aave Pro, ktorá bude orientovaná na inštitucionálnych investorov.

Zdroj: DecentralizedFinance

Cieľom Aave Pro bude poskytnúť inštitucionálnym investorom, ktorí čelia prísnym regulačným požiadavkám, prístup k decentralizovaným financiám. Protokol Aave Pro bude využívať súkromné ​​liquidity pooly na to, aby inštitucionálnym investorom poskytol priamy prístup na decentralizované trhy. Tieto pooly budú oddelené od existujúcich skupín likvidity na Aave V2.

Spustenie verzie pre inštitucionálnych investorov môže byť prelomom v sektore decentralizovaných financií.

Natívny token siete – Aave

Aave protokol disponuje svojím vlastným natívnym tokenom s označením AAVE. Projekt ETHLend najskôr predal tokeny $LEND prostredníctvom počiatočnej ponuky mincí (ICO) v celkovej hodnote viac než 16 miliónov USD. V októbri 2020 boli tieto tokeny zamenené za súčasné natívne tokeny s označením AAVE v pomere 1 AAVE = 100 LEND. V súčasnosti je hodnota jedného tokenu viac než 300 USD (250 €) a celková trhová kapitalizácia tokenov presahuje 4 miliardy USD.

AAVE token je ERC-20 tokenom vytvoreným na báze Etherea. S vlastníctvom tohto tokenu sú spojené viaceré právomoci: Majitelia týchto tokenov majú hlasovacie právo týkajúce sa zmien a návrhov v protokole Aave. Jeden token reprezentuje jeden hlas.

Aave token je možné stakeovať, čo znamená, že uloženie tokenu do takzvaného „Safety Modulu“ na báze smart kontraktu zabezpečuje zvýšenie bezpečnosti a likvidity celého protokolu. Tento modul funguje ako akýsi decentralizovaný poisťovací fond, ktorý je navrhnutý tak, aby zaistil protokol proti akýmkoľvek rizikovým udalostiam. Za uzamknutie týchto tokenov inkasujú ich vlastníci odmeny vo forme dodatočných Aave tokenov. Odmena sa pohybuje okolo úrovne 6,5 % p.a.

Token sa využíva na úhradu poplatkov v rámci protokolu. Po použití tokenu na úhradu poplatkov je tento token spálený.

Maximálna ponuka tokenov Aave je stanovená na 16 miliónov tokenov, pričom v obehu je aktuálne 12,9 milióna tokenov.

Aave – kráľ DeFi?

Funkcie ako rýchle pôžičky, prepínanie medzi variabilnými a fixnými úrokovými sadzbami či jednoduché a prívetivé užívateľské prostredie robia z protokolu Aave najpopulárnejšiu lendingovú DeFi platformu súčasnosti. Koniec koncov, o tom, že je Aave v súčasnosti najpopulárnejšou decentralizovanou platformou, nerozhodla žiadna vláda ani inštitúcia, ale samotní používatelia, ktorí do protokolu uzamkli v súčasnosti viac než 13 miliárd amerických dolárov.

Investujte s Fumbi už dnes

Ak uvažujete o investovaní do kryptomien, Fumbi je tu práve pre vás. Naše algoritmom spravované portfólio presne sleduje pohyb cien na trhu s kryptomenami.

Spoločnosť Fumbi je prvá svojho druhu, pretože ponúka kryptomeny širokej verejnosti, a to aj pri malom vklade. Investovanie do kryptomien prostredníctvom spoločnosti Fumbi je veľmi jednoduché a minimalizuje riziká.

Môžete začať vkladom už od 50 €.

Investovať vo fumbi

Narazili ste v texte na pojem, ktorému nerozumiete? Nevadí, všetky dôležité pojmy súvisiace s kryptomenami nájdete na jednom mieste v našom Fumbi slovníku.

Juraj Forgacs

Author

linkedin
Share with others
Recommended

Ďalšie články with Fumbi

Solana – vysoko škálovateľný blockchain

back
Cryptocurrencies
x  - clock 3 min -  x

V nasledujúcom blogu vám predstavíme ďalšie kryptoaktívum, ktoré je súčasťou nášho dynamického portfólia – blockchainovú platformu Solana. Solana je vysoko škálovateľný programovateľný blockchain, na ktorého vrchole je možné stavať široké spektrum decentralizovaných aplikácií. Hlavným cieľom tejto platformy je vybudovať škálovateľnú sieť, ktorá je oveľa rýchlejšia ako ktorýkoľvek doposiaľ existujúci blockchain.

História

Jednou z najväčších výziev technológie blockchain je nepochybne škálovateľnosť. S rastom množstva používateľov narážajú najrôznejšie blockchainové siete na obmedzenia týkajúce sa najmä rýchlosti transakcií a ich validácie. Hlavným cieľom Solany je odstrániť tieto obmedzenia bez nutnosti vzdať sa decentralizácie alebo bezpečnosti.

Počiatky vzniku blockchainovej platformy Solana siahajú ešte do roku 2017, kedy Anatoly Yakovenko, hlavná tvár tohto projektu, verejne publikoval Whitepaper popisujúci takzvaný dôkaz o histórii (Proof-of-History). Proof-of-History je technika, ktorá dokáže udržiavať časovú stopu medzi počítačmi, ktoré si navzájom nedôverujú prostredníctvom decentralizovaných virtuálnych hodín.

Anatoly Yakovenko je vo svete technológií rešpektovaným softvérovým inžinierom s bohatými skúsenosťami. Ešte predtým, než začal pracovať na projekte Solana, pracoval vo svetovo známych spoločnostiach Qualcomm, Dropbox či Mesosphere. Okrem toho sa Yakovenko podieľal na vývoji operačných systémov BREW a Firefox.

Yakovenko sa spojil so svojím bývalým kolegom zo spoločnosti Qualcomm Gregom Fitzgeraldom, ktorý je teraz hlavným technologickým riaditeľom spoločnosti Solana, aby spoločne vytvorili testovaciu sieť s využitím Proof-of-History ešte v roku 2018.

Po úspešnom testovaní získal vývojársky tím v prvom privátnom financovaní viac než 20 miliónov dolárov na rozvoj. Po oficiálnom spustení siete v marci 2020 spoločnosť Solana získala dodatočných 1,76 milióna dolárov prostredníctvom verejnej ponuky mincí (ICO). Jedna minca $SOL sa počas verejnej ponuky mincí predávala za 0,20 USD.

Vývojová koncepcia Solany je od počiatku postavená na vyriešení „trojitej hrozby“, s ktorou zápasí napríklad sieť Ethereum: vysoké poplatky, nízka škálovateľnosť a bezpečnostné obavy.

Solana blockchain je v súčasnosti vedený spoločnosťou Solana Labs, pričom je podporovaný nadáciou Solana, švajčiarskou neziskovou organizáciou, ktorá je zameraná na rozvoj komunity a financovanie projektu.

Čo je Solana?

Solana je decentralizovaný Proof-of-Stake webový blockchain s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý podporuje vývojárov a inštitúcie na celom svete pri vytváraní decentralizovaných aplikácií a decentralizovaných búrz. V súčasnej dobe je Solana jedným z najškálovateľnejších programovateľných blockchainov, vďaka čomu je považovaná za jedného z najväčších konkurentov Etherea.

Generačne patrí Solana k blockchainom tretej generácie, ktorá však do svojho systému implementovala techniku vytvorenia dôveryhodného systému za pomoci určenia presného času transakcie s názvom Proof-of-History.

Proof-of-History

Naproti konsenzuálnym riešeniam najznámejších kryptomien na trhu prišiel blockchain Solany s inováciou, ktorá bola na trhu doposiaľ neobjavená.

Zatiaľ čo napríklad Bitcoin produkuje nové bloky každých 10 minút, Ethereum každých 15 sekúnd či Polkadot každých 6 sekúnd, Solana dokázala tento čas ešte viac stlačiť nadol, a to pomocou riešenia nazývaného Proof-of-History, ktoré zabezpečuje, že produkcia nových blokov prebieha každých 400ms, čo je v porovnaní s inými blockchainmi tretej generácie výrazne frekventovanejšia produkcia.

Transakcie v rámci blockchainu Solana sú zakódované pomocou SHA-256 hash funkcie. Táto funkcia je známa tým, že akýkoľvek vstup transformuje na jedinečný výstup, ktorý prakticky nie je možné predvídať. Solana každý výstup transakcie vezme a použije ho ako vstup pre nasledujúcu hashovaciu funkciu. Vďaka tomu je poradie transakcií integrované do každého jedného hashovacieho výstupu.

Zdroj: Medium

Pomocou tohto prístupu zistili vývojári Solany, že je možné implementovať do konsenzuálneho algoritmu „virtuálne hodiny“, ktoré u všetkých sieťových validátorov overujú transakcie presne v rovnakom čase. Tieto hodiny sú u všetkých validátorov časovo synchronizované, čo spôsobuje, že uzly v sieti sa dokážu dohodnúť na časovom poradí transakcie bez toho, aby medzi sebou navzájom museli komunikovať – pretože každý uzol má svoje vlastné, synchronizované hodiny.

V praxi to znamená, že dochádza k masívnej úspore času, pretože nie je potrebné čakať samostatne za každým validátorom, ktorý bežne pomocou časovej pečiatky overuje validitu transakcie.

Je však dôležité pochopiť, že Proof-of-History sám o sebe nie je konsenzuálnym mechanizmom. Je to skôr technika, ktorá zabezpečuje efektívnejšie využitie času pri potvrdzovaní poradia transakcií. V kombinácii s algoritmom Proof-of-Stake je tak výber ďalšieho validátora rýchlejší a jednoduchší. To celé zabezpečuje, že uzly potrebujú na overenie poradia transakcií minimum času.

Základné inovácie Solana blockchainu

Medzi základné vlastnosti blockchainu Solana patria okrem technológie Proof-of-History aj ďalšie inovácie, vďaka ktorým je Solana inovatívnym webovým blockchainom.

 • Tower BFT – Tower BFT je implementáciou pBFT (praktická Byzantská odolnosť voči chybám), ktorá je optimalizovaná pre Proof-of-History. V zásade ide o technológiu, ktorá využíva výhody virtuálnych hodín, vďaka čomu je možné dosiahnuť rýchly konsenzus bez nutnosti komunikácie medzi uzlami – čo zabezpečuje vysokú rýchlosť každej transakcie.
 • Gulf Stream protocol – Protokol Gulf Stream hrá dôležitú úlohu pri presúvaní transakcií do vyrovnávacej pamäte a ich presmerovaní na výstup siete. Vďaka Gulf Stream-protokolu dokáže Solana škálovať až 50 000 transakcií za sekundu. Vo svojej podstate tento protokol definuje, kedy a ako sa vymieňajú transakcie, čo drasticky skracuje čas potvrdenia transakcie a znižuje pamäťové požiadavky ešte nepotvrdených transakcií.
 • Turbine – Tento protokol uľahčuje prenos údajov do jednotlivých uzlov blockchainu. Turbína zabezpečuje rozdelenie údajov na menšie pakety, a pomáha tak Solane zvýšiť celkovú rýchlosť spracovania transakcií.
 • Sealevel – Sealevel je paralelizovaný nástroj na spracovanie transakcií, ktorý umožňuje Solane horizontálne škálovať medzi GPU a SSD. Zjednodušene, Sealevel umožňuje súbežné transakcie v rovnakom reťazci, čo zlepšuje celkovú funkčnosť siete.
 • Pipelining – proces, v ktorom sa vstup údajov priradí rôznym subjektom, ktoré sú zaň ďalej zodpovedné. Tento mechanizmus teda umožňuje rýchlu validáciu a replikáciu informácií o transakcii vo všetkých uzloch v rámci siete.
 • Cloudbreak – Cloudbreak je dátová štruktúra, ktorá je optimálna pre súbežné čítanie a zápis v sieti. Táto dátová štruktúra napomáha efektívnej škálovateľnosti v sieti Solana.
 • Arcihvers – Archivátory plnia funkciu uzlov – uchovávajú celú históriu blockchainu.

Solana delegovaný konsenzus Proof-of-Stake

Na zabezpečenie svojho blockchainu vytvorila Solana mechanizmus konsenzu nazvaný Tower BFT, ktorý obsahuje delegovaný Proof-of-Stake (DPoS).

DPoS používa systém hlasovania a reputácie na zabezpečenie siete, overovanie transakcií a distribúciu novoemitovaných tokenov SOL, čo znamená, že na prevádzke siete sa môže podieľať každý, kto vlastní tokeny SOL.

Každý token SOL môžu účastníci siete uzamknúť do stakingu, za čo inkasujú odmeny. Účastníci sa môžu tiež rozhodnúť delegovať svoje tokeny SOL na iných validátorov, čím rastie pravdepodobnosť overenia bloku a získanie blokovej odmeny.

Natívny token siete – SOL

Natívnym tokenom siete Solana je minca s označením $SOL, ktorá funguje ako palivo siete. Používatelia využívajúci ekosystém Solana potrebujú token SOL na platenie transakčných poplatkov pri uskutočňovaní transakcií alebo pri interakcii so smart kontraktmi.

Sieť Solana spaľuje časť tokenov SOL ako súčasť svojho deflačného monetárneho modelu. Pri vzniku projektu bolo vytvorených 500 000 000 mincí SOL, pričom v obehu je ich aktuálne zatiaľ len približne 291 000 000. V čase publikácie sa jedna minca obchoduje za viac než 120 USD.

Natívny token siete SOL je primárne využívaný na tri účely:

 • Odmena pre používateľov, ktorí sú súčasťou stakingu.
 • Nástroj uhrádzania poplatkov súvisiacich s transakciami a s interakciou so smart kontraktmi.
 • Governance – využitie tokenov ako súčasť rozhodovacích procesov.

Ekosystém Solana

Ekosystém Solany je v súčasnosti jedným z najrýchlejšie rozvíjajúcich sa krypto ekosystémov, na ktorom deň čo deň vzniká množstvo zaujímavých projektov. Medzi najznámejšie projekty operujúce na blockchaine Solana v súčasnosti patria:

 • Serum – decentralizovaná zmenáreň s možnosťou cross-chain swapov medzi viacerými blockchainmi.
 • Raydium – Automatizovaný tvorca trhu a poskytovateľ likvidity operujúci na Solana blockchaine pre decentralizovanú zmenáreň Serum.
 • Oxygen – Brokerage protokol zameraný na vytváranie a poskytovanie likvidity, poskytovanie pôžičiek či sprostredkovanie pákového efektu na obchodovanie s portfóliom aktív.
 • Audius – Streamovacia hudobná platforma, ktorá má v súčasnosti už viac než 1 milión aktívnych používateľov. Audius sa pred nedávnom stal partnerom populárnej sociálnej siete TikTok.

Zdroj : Solanians

Záver

Solana ako relatívne nový blockchainový projekt dokázala za krátky čas vyriešiť mnohé problémy tradičnejších blockchainových platforiem. Solana priniesla do krypto priestoru novú štruktúru overovania transakcií a ešte efektívnejší algoritmus konsenzu.

Hlavným cieľom tejto platformy je vyriešiť blockchainovú trilemmu, ktorá predpokladá, že decentralizovaná sieť môže uspokojiť iba dve z troch hlavných vlastností – decentralizáciu, bezpečnosť a škálovateľnosť. Solana tvrdí, že trilemu vyriešila svojimi ôsmimi základnými inováciami, ale či to reálne postačí na masovú adopciu blockchainu, ukáže až budúcnosť.

Investujte s Fumbi už dnes

Ak uvažujete o investovaní do kryptomien, Fumbi je tu práve pre vás. Naše Algoritmom spravované portfólio presne sleduje pohyb cien na trhu s kryptomenami.

Spoločnosť Fumbi je prvá svojho druhu, pretože ponúka kryptomeny širokej verejnosti, a to aj pri malom vklade. Investovanie do kryptomien prostredníctvom spoločnosti Fumbi je veľmi jednoduché a minimalizuje riziká.

Môžete začať vkladom už od 50 €.

Investovať vo fumbi

Narazili ste v texte na pojem, ktorému nerozumiete? Nevadí, všetky dôležité pojmy súvisiace s kryptomenami nájdete na jednom mieste v našom Fumbi slovníku.

Juraj Forgacs

Author

linkedin
Share with others
Recommended

Ďalšie články with Fumbi

Cosmos – internet blockchainov

back
Cryptocurrencies
x  - clock 3 min -  x

V nasledujúcom blogu vám predstavíme ďalšiu kryptomenu, ktorá je súčasťou nášho dynamického portfólia – blockchainovú platformu Cosmos. Cosmos je sieťou mnohých nezávislých blockchainov, ktorá vznikla ako odpoveď na riešenie nedostatkov interoperability a škálovateľnosti jednotlivých blockchainových sietí.

História

Koncepcia blockchainovej platformy Cosmos vznikla ešte v roku 2016 pod vedením spoločnosti Tendermint. V čase predstavenia tejto koncepcie vznikalo množstvo alternatívnych blockchainových platforiem, ktoré boli zamerané na riešenie nedostatkov Bitcoinového proof-of-work konsenzuálneho algoritmu a na riešenie problémov programovateľnosti blockchainov.

Hlavnou tvárou spoločnosti Tendermint bol dlhé roky Jae Kwon, počítačový vedec, ktorého meno bolo spájané práve s vývojom siete Cosmos. V júni 2016 to bol práve Kwon, kto publikoval dokument s názvom Gnuclear. Pointou tohto dokumentu bolo vytvoriť plne decentralizovaný interoperabilný blockchainový systém s využitím konsenzuálneho protokolu Tendermint.

O dva mesiace neskôr bol Gnuclear premenovaný na nový názov – Cosmos. Neskôr v roku 2017 sa projektu Cosmos podarilo vyzbierať 17 miliónov dolárov prostredníctvom verejnej ponuky mincí (ICO).

V roku 2020 sa však stalo niečo, čo otriaslo celou komunitou Cosmos. Jae Kwon, zakladateľ a hlavný vývojár siete Cosmos, rezignoval zo svojej pozície kvôli údajným podozreniam zo spolupráce na vývoji iného blockchainového projektu. Vnútorné problémy medzi vedením spustili rôzne špekulácie v rámci komunity o tom, či bude Cosmos bez Kwona vôbec schopný prežiť.

V súčasnosti sa Cosmos nachádza medzi top 50 krypto projektami s trhovou kapitalizáciou viac ako 2,5 miliardy amerických dolárov.

Čo je Cosmos?

Cosmos je blockchainový projekt zameraný na vytvorenie ekosystému paralelných blockchainov, ktoré budú navzájom schopné medzi sebou komunikovať. Cosmos sa snaží vyriešiť najmä problémy škálovateľnosti a interoperability, čo ho odlišuje od väčšiny iných blockchainových platforiem. Samotní vývojári nazývajú tento koncept ako „internet blockchainov“. Mnoho odborníkov prirovnáva koncepciu siete Cosmos k blockchainovej platforme Polkadot.

Základné vlastnosti siete Cosmos

Medzi základné vlastnosti blockchainového vesmíru Cosmos môžeme zaradiť:

 • Interoperabilita: Sieť Cosmos bola navrhnutá za účelom uľahčenia vzájomnej komunikácie nezávislých blockchainových sietí.
 • Škálovateľnosť: Využitie Tendermint v rámci Siete Cosmos poukazuje na širokospektrálnu škálovateľnosť tejto siete. Škálovateľnosť Tendermintu je v skutočnosti neurčitá, pretože čím väčší je počet zón a validátorov v sieti, tým väčšia je schopnosť siete škálovať.
 • Decentralizácia: Cosmos je postavený na princípoch kryptografie, zdravej trhovej ekonomiky, teórie konsenzu, transparentnosti a zodpovednosti, ktoré slúžia ako nový základ pre naše budúce finančné systémy.

Zóny a IBC protokol

Ako sme už spomínali, namiesto uprednostňovania vlastnej siete je cieľom siete Cosmos podporiť ekosystém sietí, ktoré môžu medzi sebou navzájom zdieľať údaje či tokeny bez toho, aby do toho musela zasahovať centrálna autorita.

Každý nový nezávislý blockchain, ktorý vznikne v tomto ekosystéme je nazývaný aj ako zóna. Každá zóna je po jej vzniku priviazaná na Cosmos hub, ktorý zaznamenáva históriu a aktivitu o stave každej jednej zóny. Avšak, každá jedna zóna, ktorá je súčasťou ekosystému Cosmos, je schopná vykonávať svoje základné funkcie nezávisle sama. K týmto funkciám patria napríklad autentifikácie účtov a transakcií, vytváranie a distribúciu nových tokenov či vykonávanie zmien na vlastnom blockchaine.

Zdroj: Ledger Insights

Všetky zóny sú pripojené ku Cosmos Hubu prostredníctvom komunikačného protokolu IBC. Protokol Cosmos IBC bol vyvinutý s cieľom vyriešiť jednu z najdôležitejších výziev, ktorým dnes blockchainové systémy čelia: nedostatok komunikácie a výmeny údajov medzi sieťami.

Pod protokolom IBC môžeme rozumieť štandard, ktorý poskytuje metódu bezpečnej výmeny údajov medzi dvoma nezávislými blockchainami. Tento protokol taktiež zabezpečuje škálovanie prostredníctvom procesu nazývaného sharding. Sharding predstavuje proces horizontálneho rozdelenia databázy dát na zníženie záťaže v sieti. Týmto spôsobom je možné umožniť dátové výmeny úplne decentralizovaným spôsobom medzi všetkými blockchainami.

Cosmos Hub

Fungovanie siete sa spolieha na štruktúru s názvom Cosmos Hub. Cosmos Hub bol vôbec prvý proof-of-stake blockchain v sieti Cosmos, ktorý je poháňaný natívnym tokenom siete s názvom $ATOM. Úlohou Cosmos Hubu je uľahčovať interoperabilitu medzi všetkými zónami v sieti sledovaním ich aktivity.

Cosmos hub slúži taktiež ako ekonomické centrum siete, ktoré zabezpečuje jej plynulý chod. Môžeme si pod tým predstaviť akúsi knihu záznamov, ktorá zaznamenáva históriu celej tejto siete. Zjednodušene povedané, hub uchováva informácie o všetkom, čo sa v sieti deje. Rovnako tak uchováva informácie o aktivitách, ktoré sa vykonávajú medzi paralelnými blockchainami prepojenými pomocou siete Cosmos.

Zdroj : Cosmos Network

Napríklad, ak dva navzájom prepojené blockchainy zdieľajú určitú aktivitu, táto aktivita sa zaznamenáva nielen na príslušných blockchainoch, ktoré aktivitu vykonávali, ale zaznamenáva sa aj do Cosmos hubu. Tento proces zabezpečuje, že vzájomné dôkazy o interakcií sa zaznamenávajú tak, že ich nie je možné poprieť. Táto funkcionalita je veľmi užitočná, pretože výrazne uľahčuje vzájomnú komunikáciu medzi decentralizovanými aplikáciami rôznych blockchainov.

Byzantská odolnosť voči chybám (BFT)

Byzantská chyba je stav počítačového systému týkajúceho sa najmä distribuovaných výpočtových systémov, v ktorom môžu jednotliví účastníci siete zlyhať pričom existujú nedokonalé informácie o tom, či účastník siete reálne zlyhal.

Zároveň všetci účastníci nevedia, či ostatní účastníci klamú alebo či sa správy odosielané medzi nimi upravujú. Hovorí sa, že systém má byzantskú odolnosť proti chybám (BFT), ak sa účastníci môžu dohodnúť na určitej skutočnosti aj napriek pretrvávajúcim problémom.

V decentralizovanom prostredí je dosiahnutie tejto odolnosti rozhodujúce. Kryptomeny, ktoré nie sú byzantsky odolné voči chybám, v skutočnosti nefungujú – potrebovali by nejaký druh centralizovanej koordinácie, čo by bolo v rozpore so základnou vlastnosťou kryptomien – decentralizáciou. Napríklad Bitcoin je byzantsky odolný voči chybám vďaka konsenzuálnemu algoritmu PoW.

Tendermint BFT konsenzuálny algoritmus

Sieť Cosmos využíva rýchly a vysoko škálovateľný konsenzuálny algoritmus Proof-of-Participation (ktorý spadá do rodiny Proof-of-Stake algoritmov), inak nazývaný aj Tendermint. Do konsenzuálneho algoritmu spoločnosti Tendermint je vložený základný koncept tolerancie byzantskej chyby (BFT).

Tendermint vytvoril Jae Kwon ešte v roku 2014 s úmyslom predstaviť svetu inovatívny vysokorýchlostný a bezpečný algoritmus. Tendermint algoritmus sa skladá z dvoch hlavných technických komponentov: Tendermint Core a generického aplikačného rozhrania (ABCI).

Tendermint Core zaisťuje, že na každom počítači sú zaznamenávané rovnaké transakcie v rovnakom poradí. Tento systém zabezpečuje odolnosť voči chybám. V podstate ide o veľký distribuovaný počítač, ktorý všetkým ukazuje rovnaký stav v rovnakom čase. Najdôležitejšou súčasťou Tendermint Core je BFT – tolerancia byzantskej chyby. Napriek tomu, že by jedna tretina siete konala konsenzuálne aktivity so zlým úmyslom, sieť to nijako neovplyvní. Jedná sa o základnú vlastnosť, ktorú musia mať distribuované systémy.

Aplikačné rozhranie, inak nazývané aj ABCI (Application Blockchain Interface) je rozhranie operujúce medzi Tendermint a aplikačnou logikou nezávislých pripojených blockchainov. Aplikačné rozhranie umožňuje spracovanie transakcií v ľubovoľnom programovacom jazyku.

Vďaka tomu, že ide o Proof-of-Stake algoritmus má Tendermint vysokú priepustnosť a dokáže spracovať stovky transakcií za sekundu.

Cosmos SDK

Cosmos SDK predstavuje sadu nástrojov, ktorá umožňuje vývojárom ľahko vytvárať vlastné blockchainy prakticky od nuly. Vývojári využívajúci Cosmos SDK môžu pri vývoji blockchainov používať nielen vopred pripravené vývojárske moduly, ale môžu taktiež vytvoriť svoje vlastné moduly, ktoré môžu následne otestovať ešte pred spustením ich vlastnej verejnej siete.

Okrem toho, sada nástrojov Cosmos SDK umožňuje používateľom pripojiť svoj vlastný blockchain k sieti Cosmos prostredníctvom IBC protokolu. Príklady použitia Cosmos SDK je možné vidieť v sieťach Terra, Kava či Agoric.

Zdroj: SlideShare

Natívny token siete – ATOM

Sieť Cosmos disponuje svojím vlastným natívnym tokenom s názvom ATOM. Tento token zohráva dôležitú úlohu pri vytváraní ekonomického ekosystému siete. Token ATOM je jediný token, ktorý je možné stakeovať v základom blockchaine – Cosmos Hube. Validátori, ktorí stakeujú svoje ATOM tokeny, a podieľajú sa tak na validácií blokov, za to inkasujú odmeny vyplácané práve v tomto natívnom tokene.

Okrem toho, držitelia tokenov ATOM majú právo podieľať sa na systéme riadenia v rámci siete tým, že majú právo hlasovať o dôležitých sieťových zmenách.

Ponuka tokenov ATOM nie je pevne stanovená, a preto je možné ponuku tokenov ovplyvňovať zmenami v protokole.

Fotons

Okrem tokenov ATOM existujú v sieti Cosmos aj fotóny. Jedná sa o typ tokenu s vyššou likviditou a rýchlosťou ako ATOM. Tento token sa využíva na vykonávanie transakcií medzi všetkými zonámi, ktoré sú súčasťou ekosystému Cosmos. Z tohto pohľadu môžeme fotóny vnímať ako tokeny slúžiace na uhrádzanie gas fees poplatkov v sieti.

Ekosystém Cosmos

V rámci ekosystému Cosmos vznikli napríklad tieto blockchainy a decentralizované aplikácie:

 • Terra: Terra je decentralizovaná blockchainová infraštruktúra, ktorá využíva stablecoiny na vytvorenie alternatívneho stabilného menového systému. Sieť Terra disponuje svojím natívnym tokenom LUNA, pričom okrem toho využíva systémy Oracle a smart kontrakty na to, aby používateľom umožnila využívať programovateľné internetové peniaze v reálnom živote.
 • ThorChain: Decentralizovaný liquidity protokol, ktorý umožňuje používateľom jednoduchú výmenu aktív v rámci rôznych sietí. Vďaka systému ThorChain môžu užívatelia jednoducho vymeniť jedno aktívum za druhé v potencionálnom prostredí nedôvery bez toho, aby sa museli spoliehať na knihy objednávok (tzv. order books). Trhové ceny aktív sa namiesto toho udržiavajú prostredníctvom pomeru aktív v poole s využitím AMM.
 • Kava.io: Kava.io je DeFi platforma, ktorá má poskytovať stablecoiny a rôzne krypto lending služby pre hodlerov popredných kryptomenových aktív. Prostredníctvom služieb Kava DeFi funguje Kava ako decentralizovaná banka pre digitálne aktíva, čo jej používateľom umožňuje prístup k celej rade decentralizovaných finančných služieb vrátane prístupu k fiat viazaným stablecoinom či syntetickým aktívam.
 • Band Protocol: Cross-chain dátový Oracle protokol, pomocou ktorého môžu rôzne aplikácie napríklad zo sektora decentralizovaných financií čerpať údaje a dáta z reálneho sveta pomocou rozhraní API s využitím inteligentných zmlúv. Úlohou tohto protokolu je predovšetkým uľahčenie výmeny informácií medzi rôznymi reťazcami a aplikáciami.

Zhrnutie

Vďaka logicky presnej koncepcii je Cosmos dobre fungujúcim blockchainom, ktorý dokonale konkuruje ostatným blockchainom na neustále sa rozvíjajúcom trhu. Trh kryptomien potrebuje presne takýto blockchainový vesmír, ktorý zabezpečuje zjednotenie medzi rôznymi blockchainami, aby bolo v budúcnosti možné dosiahnuť ďalšiu úroveň blockchainovej mainstreamovej adopcie.

Napriek tomu, že Cosmosu priamo konkurujú populárne smart kontraktové platformy ako Polkadot či Avalanche, najmä vďaka jeho prívetivej interoperabilnej povahe a skorej adaptácii si Cosmos našiel množstvo priaznivcov a projektov, ktoré sa na jeho vrchole rozhodli postaviť svoje decentralizované aplikácie.

Investujte s Fumbi už dnes

Ak uvažujete o investovaní do kryptomien, Fumbi je tu práve pre vás. Naše algoritmom spravované portfólio presne sleduje pohyb cien na trhu s kryptomenami.

Spoločnosť Fumbi je prvá svojho druhu, pretože ponúka kryptomeny širokej verejnosti, a to aj pri malom vklade. Investovanie do kryptomien prostredníctvom spoločnosti Fumbi je veľmi jednoduché a minimalizuje riziká.

Môžete začať vkladom už od 50 €.

Investovať vo fumbi

Narazili ste v texte na pojem, ktorému nerozumiete? Nevadí, všetky dôležité pojmy súvisiace s kryptomenami nájdete na jednom mieste v našom Fumbi slovníku.

Juraj Forgacs

Author

linkedin
Share with others
Recommended

Ďalšie články with Fumbi

Terra – Peniaze budúcnosti

back
Cryptocurrencies
x  - clock 3 min -  x

V nasledujúcom blogu si predstavíme ďalšie kryptoaktívum, ktoré je súčasťou nášho dynamického portfólia – platformu Terra. Terra je algoritmická blockchainová platforma, ktorá využíva stablecoiny viazané na peniaze z tradičného sveta za účelom vytvorenia cenovo stabilného globálneho platobného systému.

História

Koncept platformy Terra vznikol už v januári 2018 s víziou a s cieľom uľahčiť hromadnú adopciu kryptomien vytvorením digitálnych aktív pomocou blockchainovej infraštruktúry, ktoré sú cenovo stabilné voči najvýznamnejším svetovým fiat menám. Blockchain Terra vytvoril kórejský blockchainový podnik Terraform Labs za pomoci spoločnosti Terra Alliance s podporou 15-tich ázijských e-commerce spoločností, ktoré majú spolu viac než 45 miliónov používateľov.

Spoločnosť Terraform Labs založili Daniel Shin a Do Kwon, ktorí majú rozsiahle skúsenosti v oblasti elektronického obchodu a financií. Daniel Shin je absolventom Whartonskej ekonomickej školy a založil niekoľko ďalších úspešných spoločností v rôznych odvetviach. Medzi ne patrí platobná aplikácia Chai, platforma eCommerce TMON či startupová spoločnosť Fast Track Asia.

Čo je Terra ?

Terra je decentralizovaná blockchainová infraštruktúra, ktorá využíva stablecoiny na vytvorenie alternatívneho stabilného menového systému. Sieť Terra disponuje svojím natívnym tokenom LUNA, pričom okrem toho využíva systémy Oracle a smart kontrakty na to, aby používateľom umožnila využívať programovateľné internetové peniaze v reálnom živote.

Cenová stabilita jednotlivých stablecoinov je zabezpečovaná prostredníctvom algoritmu cenovej stability. Tento algoritmus zabezpečuje pravidelnú aktualizáciu peňažnej ponuky jednotlivých stablecoinov tak, aby sa zachovala ich hodnota. S využitím tohto algoritmu sa spoločnosť Terra snaží svojim používateľom v sieti zabezpečiť čo najnižšie poplatky, maximálnu stabilitu jednotlivých stablecoinov a ich bezproblémové využívanie.

Terra Blockchain bol vytvorený pomocou vývojových nástrojov Cosmos a s využitím konsenzuálneho algoritmu Tendermint Proof-of-Stake. Vývojové nástroje Cosmos sú optimalizované tak, aby umožnili vývojárom rýchlo a efektívne vytvárať a spúšťať interoperabilné blockchainové aplikácie.

Transakcie na blockchaine Terra sú vyrovnané v priebehu pár sekúnd. Okrem toho sú na blockchaine Terra podstatne nižšie transakčné poplatky (tzv. gas fees) súvisiace s exekúciou smart kontraktov, než napríklad na blockchaine Etherea.

Kľúčové vlastnosti siete Terra

Vďaka decentralizovanej povahe Terra blockchainu je tento blockchain ideálny pre tvorbu inovatívneho digitálneho hospodárstva.

Medzi kľúčové vlastnosti Terra blockchainu môžeme zaradiť:

 • Interoperabilita: Interoperabilita je základnou a najdôležitejšou vlastnosťou Terra blockchainu. Sieť Terra je navrhnutá tak, aby mohla fungovať a spolupracovať s ostatnými blockchainami. V súčasnosti operuje Terra napríklad na platformách Ethereum či Solana. Vývojári tejto platformy však naďalej usilovne pracujú na expandovaní protokolu na ďalšie populárne blockchainy.
 • Programovateľnosť: Terra umožňuje programátorom vytvárať smart kontrakty v jazykoch Rust, Go či AssemblyScript. S využitím Oracles môžu vývojári taktiež pridávať ďalšie extra funkcie pre svoje decentralizované aplikácie.
 • Finančná efektívnosť: Hlavným poslaním siete Terra je vybudovanie transparentného finančného ekosystému. Terra sa napríklad snaží znižovať alebo úplne odstrániť potrebu používania kreditných kariet, bánk a platobných brán pomocou jednovrstvového blockchainu.

Terra stablecoiny

Na umožnenie používania siete Terra pre retailové platobné služby používajú partneri spoločnosti Terra stablecoiny Terra. Stablecoiny predstavujú kryptografickú verziu konvenčných fiat mien, ktoré sú viazané na hodnotu peňazí z reálneho sveta. Stablecoiny slúžia vo volatilnom prostredí kryptomien ako uchovávateľ hodnoty.

Spoločnosť Terra uviedla na trh viacero stablecoinov, ktoré sú hodnotovo viazané na tradičné peniaze. Medzi najznámejšie stablecoiny emitované spoločnosťou Terra patria: TerraUSD (UST), TerraCNY, TerraJPY, TerraGBP, TerraKRW, TerraEUR či Terra SDR.

Terra stablecoiny slúžia ako inovatívny digitálny prostriedok výmeny medzi kýmkoľvek a kdekoľvek, a to všetko pri zachovaní princípu okamžitého vyrovnania a nízkych poplatkov.

Mnoho obchodných partnerov spoločnosti Terra využíva na prístup k blockchainu Terra peňaženku s názvom Terra Station. Terra Station podporuje natívny token spoločnosti Terra (LUNA) ako aj všetky jej stablecoiny.

Stablecoin UST a mechanizmus vyrovnávania

TerraUSD (UST) je najznámejší a najsilnejší stablecoin postavený na blockchaine Terra. Po úspešnom uvedení na trh sa emitovanie UST začalo v septembri 2020. Stablecoin UST je hodnotovo viazaný na americký dolár v pomere 1:1. Za emisiou UST nestojí žiadna konkrétna entita alebo firma, nakoľko monetárna zásoba UST je kontrolovaná algoritmicky, pričom trhová ponuka stablecoinu UST je určená na základe emitovania alebo spaľovania tokenu LUNA.

UST dosahuje cenovú stabilitu algoritmickým prispôsobovaním svojej ponuky podľa výkyvov v dopyte. Zvýšenie dopytu po UST sa prejaví zvýšením objemu obchodov UST a tiež zvýšením jeho ceny. Výsledkom toho je, že Terra musí vyvinúť určitú vyrovnávaciu reakciu, aby zabezpečila, že cena UST zostane stabilná. V tomto scenári sa musí zvýšiť ponuka UST, aby došlo k vyrovnaniu nadmerného dopytu. Tento proces je inak nazývaný aj ako expanzia.

Protokol musí teda emitovať nové UST do obehu. Terra to dosahuje prirodzenými efektívnymi trhovými silami, prostredníctvom oportunizmu jednotlivých subjektov siete, ktorí môžu získať jednoduchý a bezrizikový zisk tým, že nakúpia novo emitované TerraUST (v hodnote vyššej ako je 1 USD) za 1 UST v hodnote spaľovaného tokenu LUNA. V tomto prípade dochádza k spaľovaniu tokenov LUNA a k emitovaniu nových UST do obehu, čo algoritmicky nastoľuje rovnováhu medzi dopytom a ponukou UST.

V opačnom scenári má pokles dopytu po UST za následok zníženie transakčnej aktivity a pokles ceny stablecoinu UST pod jeho rovnovážnu úroveň. V takom prípade je potrebné znížiť ponuku UST, aby sa zachovala cena UST na úrovni 1$. Tento proces v sieti sa nazýva kontrakcia.

Do tohto procesu sú opäť zakomponovaní jednotliví používatelia siete. V tomto prípade dochádza k emitovaniu nových tokenov LUNA a k znižovaniu ponuky UST v obehu, čo opäť nastolí rovnováhu medzi dopytom a ponukou UST.

Zdroj: Medium

Dosahovanie rovnováhy a cenovej stability jednotlivých stablecoinov je teda založené na elastickej menovej politike, ktorá pri cenových odchýlkach stimuluje subjekty v sieti arbitrovať a profitovať z nestability.

Natívny token LUNA

Luna je natívnym tokenom ekosystému Terra. LUNA je z hľadiska dôležitosti veľmi významnou súčasťou ekosystému. Token LUNA sa primárne využíva na fungovanie zabezpečovacích mechanizmov, ktoré determinujú cenovú stabilitu stablecoinov v sieti. Okrem toho sa token LUNA používa ako nástroj stakingu validátorov siete Terra prostredníctvom konsenzuálneho mechanizmu Proof-of-Stake.

Terra využíva konsenzuálny protokol Proof-of-Stake. V praxi to znamená, že validátori v sieti schvaľujú nové transakcie a pridávajú nové bloky do blockchainu. Za tieto aktivity sú odmeňovaní tokenom LUNA. Stať sa validátorom v sieti Terra však nie je také jednoduché, pretože sieť disponuje obmedzeným maximálnym množstvom 100 validátorov. Z tohto hľadiska, ak sa chce určitý subjekt stať validátorom, musí disponovať obrovským množstvom LUNA tokenov. Ostatné subjekty v sieti môžu delegovať svoje LUNA tokeny validátorom, a podieľať sa tak na chode siete a získavať z toho pasívny príjem.

Governance model siete Terra je založený na komunitnom riadení. To znamená, že validátori v sieti majú právo hlasovať o dôležitých zmenách a aktualizáciách v sieti. Tieto aktualizácie môžu zahŕňať napríklad rôzne technické zmeny, upgrady či zmeny v štruktúre poplatkov. Komunitné governance modely sú ideálne, pretože poskytujú konsenzuálnu podporu návrhov. Okrem toho môže každý validátor predložiť návrhy, aby za ne komunita hlasovala.

Chai

Chai je najrýchlejšie rastúca elektronická peňaženka v Kórei operujúca na blockchaine Terra s viac ako 2,4 miliónmi aktívnych používateľov. Chai je momentálne široko integrovaný poprednými obchodníkmi v Kórei a aktuálne funguje aj v offline verzii prostredníctvom dobíjania debetnej karty Chai a offline maloobchodných integrácií. Chai integrovalo už 14 z 15 najsilnejších bánk v Kórei.

Zdroj: Chaiscan

Mirror Protocol

Jednou z decentralizovaných aplikácií, ktoré využívajú TerraUSD je aj Mirror Protocol. Tento protokol umožňuje emitovať syntetické aktíva na blockchaine, ktoré kopírujú ceny aktív v reálnom čase. To umožňuje používateľom napríklad obchodovať so syntetickými aktívami, napríklad s akciami určitej spoločnosti bez toho, aby ich používateľ musel reálne vlastniť.

Zdroj: Mirror Protocol

Tento protokol bol navrhnutý tak, aby podporil implementáciu skutočne burzovo obchodovateľných aktív na blockchain.

Emitovanie syntetického aktíva vyžaduje, aby emitent aktíva uzamkol 150 % hodnoty emitovaného syntetického aktíva vo forme zábezpeky prostredníctvom TerraUSD. V prípade, že cena syntetického aktíva prekročí hodnotu uzamknutého kolaterálu, dôjde k jeho likvidácii. Cena syntetických aktív je určovaná prostredníctvom Oracles, ktoré sledujú burzové ceny aktív v reálnom čase.

Anchor protocol

Anchor protocol je ďalšou decentralizovanou aplikáciou fungujúcou na Terra blockchaine. Tento protokol je zameraný skôr na krypto začiatočníkov. Pomocou Anchor protokolu môžu subjekty využívať sporiace produkty z oblasti decentralizovaných financií bezpečne a jednoducho.

Zdroj: Anchor protocol

Anchor protokol ponúka používateľom nízkovolatilné výnosy z vkladov stablecoinov Terra. Tento výnos je definovaný na základe vzťahu medzi veriteľom, ktorý sa snaží dosiahnuť stabilné výnosy zo svojich stablecoinov, a dlžníkom, ktorý si chce stablecoiny požičať. Aby si dlžník mohol stablecoiny požičať, musí založiť ako zábezpeku takzvané viazané aktíva (bAssets). Po založení zábezpeky si požičia stablecoiny na základe LTV pôžičkového pomeru (Loan-To-Value ratio).

Uložené stablecoiny sa nazývajú Anchor Terra (aTerra). Tokeny aTerra sú zameniteľné za počiatočný vklad (počiatočne uložené stablecoiny) spolu s nadobudnutým úrokom v čase, čo umožňuje používateľom inkasovať úroky iba z toho, že uložia svoje voľné peňažné prostriedky do protokolu.

Inteligentné peniaze – peniaze budúcnosti

Algoritmické mechanizmy peňažnej ponuky spoločnosti Terra sú pre odvetvie kryptomien jedinečným a inovatívnym prínosom. Koncept Terra blockchainu je vo svojej podstate jedinečný a inovatívny, pričom so sebou prináša skutočnú realizáciu podstaty decentralizovaných financií.

Už v súčasnosti je Terra veľmi populárna medzi obchodníkmi v Kórei, no čoraz viac sa dostáva do popredia aj v globálnom meradle. Môžeme preto očakávať, že o tomto inovatívnom projekte budeme počuť stále viac a viac. Okrem toho, vývojári Terra blockchainu plánujú v najbližších mesiacoch rozšíriť počet blockchainov, na ktorých bude Terra operovať.

Investujte s Fumbi už dnes

Ak uvažujete o investovaní do kryptomien, Fumbi je tu práve pre vás. Naše algoritmom spravované portfólio presne sleduje pohyb cien na trhu s kryptomenami.

Spoločnosť Fumbi je prvá svojho druhu, pretože ponúka kryptomeny širokej verejnosti, a to aj pri malom vklade. Investovanie do kryptomien prostredníctvom spoločnosti Fumbi je veľmi jednoduché a minimalizuje riziká.

Môžete začať vkladom už od 50 €.

Investovať vo fumbi

Narazili ste v texte na pojem, ktorému nerozumiete? Nevadí, všetky dôležité pojmy súvisiace s kryptomenami nájdete na jednom mieste v našom Fumbi slovníku.

Juraj Forgacs

Author

linkedin
Share with others
Recommended

Ďalšie články with Fumbi