Felhasználói megállapodás

FELHASZNÁLÓI MEGÁLLAPODÁS
(USER AGREEMENT)
A jelen Felhasználói megállapodás (a „megállapodás”) a következő felek között jön létre:

(1) FUMBI NETWORK j. s. a.; a Szlovák Köztársaságban bejegyzett egyszerű részvénytársaság, amelynek székhelye: Nivy Tower, Mlynské Nivy 5, Bratislava – municipality Staré Mesto 821 09, Slovak Republic, cégjegyzékszám: 52 005 895, bejegyezve Pozsony I. kerületi bíróságának kereskedelmi nyilvántartásában, Sja. szakasz, cikkszám: 57/B (a továbbiakban: „FUMBI”, és a szövegkörnyezettől függően „mi” vagy „miénk”); és

(2) Ön mint felhasználó, aki érdeklődik a FUMBI által e megállapodás szerint nyújtott szolgáltatások iránt (a továbbiakban „felhasználó”, és a kontextustól függően „Ön” vagy „Öné”);
A FUMBI és a felhasználó között (a továbbiakban együttesen: a Szerződő Felek, külön-külön pedig a „Szerződő Fél”).

PREAMBULUM

 Mivel technológiailag még korai szakaszukban járnak, a virtuális pénznemek és a kapcsolódó virtuális devizapiac nagyobb kockázatot és az árvolatilitás kapcsolódó kockázatát hordozzák, ezzel viszont együtt jár növekedési potenciáljuk is.

Ezen volatilitás eredményeként az Ön által megvásárolt virtuális valuták értéke éles növekedést vagy csökkenést mutathat, illetve az adott virtuális valuták teljesen el is veszíthetik értéküket.

A FUMBI lehetőséget biztosít Önnek virtuális pénznemek megvételére, és virtuális valutákkal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt a https://fumbi.network vagy bármely más, a FUMBI tulajdonában lévő weboldal vagy szoftvermegoldáson (a „FUMBI Platform”) keresztül, a virtuális pénznemekkel kapcsolatos kockázatok csökkentése és a technológiához való hozzáférés biztosítása céljából.

A Szerződő Felek virtuális fizetőeszközök megvétele és az e megállapodás szerinti szolgáltatások nyújtása céljából kötik ezt a megállapodást.

FIGYELMEZTETÉS

A. A virtuális fizetőeszközök megvétele olyan különleges kockázatokkal jár, amelyek általában nem járnak államok vagy nemzetek feletti szervezetek által kibocsátott és biztosított valutákkal vagy pénzzel(FIAT pénz), melyek értékét viszont technológiai megoldások biztosítják vagy technológiai megoldásokból származtatják. Jelenleg nincs egyetlen központi szerv vagy jogalany sem, amely egyoldalúan befolyásolhatja a virtuális valuták értékét és a forgalomban lévő mennyiséget, illetve garantálhatná a virtuális valuták értékének védelmét vagy árstabilitását.

B. A virtuális pénznemek a peer-to-peer hálózatok létrehozásának globális, digitális, decentralizált rendszerét jelentik, kriptográfiai titkosítási megoldásokat alkalmaznak az integritás, az anonimitás vagy a pszeudonimitás biztosítása érdekében, valamint annak lehetőségét nyújtják, hogy azokat értékcserélő vagy -tároló eszközként, illetve az adott virtuális pénznemek funkcionalitásának megfelelően más speciális alkalmazásokhoz használják.

C. A virtuális valuták technológiája még korai szakaszban jár, és a jogbiztonság ebből fakadó hiánya miatt fennáll a veszélye annak, hogy a virtuális valuták kínálata és/vagy használata az általános jog szerint tiltott vagy más módon korlátozott lehet. A DLT (elosztott főkönyvi technológia, angol nyelvű rövidítéssel DLT, azaz distributed ledger technology) és a blockchain virtuális valuta technológiák lehetővé teszik az új típusú jogi viszonyok kialakulását, ezért lehetséges, hogy egyes joghatóságok tiltják, korlátozzák vagy feltételekhez kötik a virtuális valutákat. A virtuális valuták és használatuk jelenleg nagyrészt szabályozatlan.

D. A FUMBI e megállapodással összhangban nyújt a virtuális fizetőeszközökkel kapcsolatos szolgáltatásokat, és célja a felhasználók tulajdonjogának, használatának és védelmének biztosabbá tétele. E tevékenység körében a FUMBI közvetítő szolgáltatást nyújt a virtuális valuták megvételére, tanácsot ad a virtuális valutaportfolió tartalmára és a virtuális valutákkal kapcsolatos letétkezelési szolgáltatásokra vonatkozóan.

E. A virtuális valutákkal kapcsolatban lehetnek olyan egyéb kockázatok, amelyek nem szerepelnek a jelen megállapodásban vagy az nem tervez vele.

1.  A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

 1.1. E megállapodás tárgya a FUMBI által a felhasználó javára nyújtott, virtuális fizetőeszközökkel kapcsolatos szolgáltatások. A FUMBI által nyújtott szolgáltatások különösen a következők:

• virtuális valutákkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások („tanácsadási szolgáltatások”);
• a felhasználó pénzeszközeinek virtuális valutára váltása, virtuális valuták közötti átváltási szolgáltatások, valamint a virtuális valuta készpénzre történő átváltási szolgáltatása („konvertálási szolgáltatások”);
• virtuális valuták letétkezelési szolgáltatásai („letétkezelési szolgáltatások„).

(A tanácsadási szolgáltatások, átváltási szolgáltatások, letétkezelési szolgáltatások, a továbbiakban együttesen: „Szolgáltatások”)

1.2. A FUMBI a Szolgáltatásokat az e megállapodás mellékleteiben meghatározott alábbi termékek kombinációjában kínálja:

• FUMBI Index portfólió (3. melléklet);
• FUMBI egyéni válogatás (4. melléklet);
• FUMBI letétkezelési csomag (5. melléklet);
• FUMBI Bitcoin és arany (6. melléklet).

(a továbbiakban együttesen: „Termékek” és külön-külön „Termék”).

A termékek a szolgáltatások különböző kombinációit képviselik, és különleges feltételekkel nyújthatók. A termékek részletes használati feltételeit e megállapodás mellékletei tartalmazzák.
A FUMBI fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint sorolja fel és tegye elérhetővé a jelen megállapodás szerinti termékeket, miközben fenntartja a jogot arra is, hogy bármely terméket az adott termék egyedi feltételeinek megfelelően, kizárólag egy adott felhasználói csoport számára bocsásson rendelkezésre.
A FUMBI fenntartja továbbá a jogot, hogy kiegészítse a termékek összetételét, vagy e megállapodás rendelkezéseivel összhangban módosítsa az egyes termékek hozzáférhetőségének feltételeit.

2. FELHASZNÁLÓI REGISZTRÁCIÓ

2.1. A felhasználó köteles regisztrálni a FUMBI platformon, és a szolgáltatások nyújtása előtt be kell állítania fiókját („fiók”). A fiók létrehozásának feltételei a következők: i) e-mail-cím megadása, és ii) a megállapodás feltételeinek megerősítése az „Elfogadás” gomb megnyomásával. Az „Elfogadás” gombbal a felhasználó hozzájárul a megállapodás szövegéhez, beleértve annak mellékleteit is.

2.2. Mielőtt használhatná a FUMBI platformot és igénybe vehetné a szolgáltatásokat, a felhasználónak a regisztráció és a fiók létrehozása után meg kell erősítenie a kérdéses fiókot a megadott e-mail-címre küldött hivatkozáson keresztül.

3. A SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA ELŐTTI TEENDŐK

 A FUMBI a 297/2008 sz., a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és némely törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló hatályos szlovák törvény 5. szakasz 1. bekezdésének o) és p) pontja szerint felelős személy. Ezzel kapcsolatosan a FUMBI köteles a felhasználót a pénzmosás-ellenes törvény, a pénzmosás-ellenes irányelv és a kockázatértékelési politika rendelkezéseinek megfelelően osztályozni („besorolás”), mielőtt az e megállapodás szerinti szolgáltatásokat nyújt, letétet kezel vagy egyéb tevékenységet végez, és a felhasználó irányában megfelelő gondossággal kell eljárnia az alábbiakban meghatározott elveknek megfelelően.

3.1. Egyszerűsített gondossági kötelezettség

A FUMBI a pénzmosás-ellenes törvény és irányelv, valamint az itt foglalt feltételekkel összhangban jogosult a természetes személy felhasználóktól a következő adatokat bekérni a FUMBI platformon elérhető információs űrlapon:

• név és vezetéknév;
• születési azonosító szám (ha nincsen, születési dátum);
• állampolgárság;
• nem;
• állandó lakcím vagy más jogszerű lakóhely; és
• a személyazonosító okmány típusa és száma. (a „személyazonosító adatok”).

3.2. Alapvető gondossági kötelezettség

Abban az esetben, ha a természetes személy felhasználó nem felel meg a jelen megállapodás 3.1. cikke szerinti egyszerűsített gondossági kötelezettség feltételeknek, az érintett felhasználó alapvető gondossági kötelezettség alá fog esni.

Ha alapvető gondossági kötelezettség alá esik, a szolgáltatások további nyújtása előtt a természetes személy felhasználónak a személyes adatok körén kívül meg kell adnia a FUMBI-nak a következő kiegészítő információkat vagy dokumentumokat:

• a személyazonosító okmány másolata;
• az állandó lakóhely vagy egyéb engedélyezett lakóhely megerősítése (a villamosenergia-számla, vagy a személyi azonosító adatokat és a felhasználó megfelelő címét is feltüntető bankkivonat, a népesség-nyilvántartási kivonat);
• a felhasználó fényképe (szelfi, önarckép), a személyazonosító okmány jól olvasható adataival és a felhasználó felismerhető arcával együtt; és
• a pénzeszközök eredetére vonatkozó információk.

A FUMBI a jelen megállapodás értelmében, a pénzmosás-ellenes törvénnyel és irányelvvel összhangban alapvető gondossági kötelezettséggel tartozik a jogi személyiséggel rendelkező felhasználók irányában. A jogi személyiséggel rendelkező felhasználókkal szembeni alapvető gondossági kötelezettség céljából a FUMBI a következő információkat vagy dokumentumokat köteles bekérni:

• cégnév;
• cégjegyzékszám;
• bejegyzett székhely címe;
• a vonatkozó nyilvántartásba való bejegyzés azonosító adatai;
• hatóság által kiadott azonosító okmányoknak, valamint a felhasználó tényleges tulajdonosának személyazonossági dokumentumainak és adatainak egy példánya a jelen megállapodás 3.1. cikke szerinti személyazonosító adatok körében;
• naz állandó székhely megerősítése (a villamosenergia-számla, vagy a felhasználó személyi azonosító adatait és megfelelő címét is feltüntető bankkivonat, a cégkivonat vagy hasonló nyilvántartási kivonat);
• a felhasználói fiókot létrehozó személy fényképe (szelfi, önarckép), a személyazonosító okmány jól olvasható adataival és a felhasználó felismerhető arcával együtt;
• a jelen megállapodás 3.1. cikke szerinti személyazonosító adatok körében a felhasználó tulajdonosi szerkezetére vonatkozó információ, ha a részvényesek természetes személyek, illetve ha a felhasználó részvényesei jogi személyek, akkor: i) cégnév, ii) cégjegyzékszám iii) a részvényes létesítő okirat szerinti székhelyének címe, iv) a részvényese személyazonosító adatai a vonatkozó nyilvántartásba való bejegyzésről; és
• a pénzeszközök eredetére vonatkozó információk.

A FUMBI fenntartja magának a jogot, hogy a jelen megállapodás alapján alapvető adatkezelést nyújtson azon felhasználó számára is, aki a pénzeszközök letétbe helyezése céljából előre fizetett vouchert használt.

3.3. Fokozott gondossági kötelezettség

Abban az esetben, ha a FUMBI a pénzmosás-ellenes törvény és/vagy irányelv szerinti kockázatelemzés alapján úgy ítéli meg, hogy a pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás vonatkozásában egy adott felhasználó nagyobb kockázatot jelent, a FUMBI jogosult és köteles tájékoztatást vagy dokumentumokat kérni a felhasználótól az e megállapodás 3.1. és 3.2. cikkének megfelelően az egyszerűsített vagy alapvető gondossági kötelezettség ellátásához.

A FUMBI jogosult arra, hogy e megállapodás alapján és a pénzmosás-ellenes törvénnyel összhangban, az illetékes hatóság és/vagy más felhatalmazott intézmény kérésére, valamint saját belátása szerint fokozott gondossággal járjon el Önnel kapcsolatban a pénzmosás vagy a terrorizmusfinanszírozás megelőzése érdekében, például adóbevallás, bankszámlakivonat vagy a felhasználó jövedelemforrását bizonyító dokumentum bekérésével.

3.4. A szolgáltatott információk valódisága és időszerűsége

A felhasználó felelős a FUMBI-nak átadott adatok igazságtartalmáért, pontosságáért és teljességéért minden kommunikációban. A FUMBI úgy tekint ezen adatokra, hogy azok pontosak, és a FUMBI elhárít minden felelősséget e tekintetben minden olyan kárért, amely a megadott információ hibáiból, pontatlanságból, hiányosságából és/vagy egyéb kifogásolhatóságából eredhet.

Ha a felhasználó a jelen Megállapodás alapján információt ad meg, megerősíti, hogy a FUMBI-nak átadott információ valós, pontos és teljes. Ebben az összefüggésben a felhasználó vállalja, hogy a FUMBI-t az ezen információk vagy átadott dokumentumok változásairól indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 15 (azaz tizenöt) napon belül értesíti.

A felhasználó által megadott adatok időszerűségének, igazságtartalmának vagy pontosságának ellenőrzésénél a FUMBI fenntartja a jogot, hogy a felhasználó számára a jelen megállapodás szerinti megfelelő szintű gondossággal a jelen megállapodás időtartama alatt ismételten biztosítsa.

3.5. Felhasználó személyazonosságának ellenőrzése

3.5.1. A megadott személyazonosító vagy egyéb adatok vagy dokumentumok ellenőrzése céljából a FUMBI jogosult megtenni minden szükséges lépést a felhasználó személyazonosságának és végfelhasználóinak személyazonosságának igazolására, megtenni a szükséges lépéseket a csalás, pénzmosás, terrorizmusfinanszírozás vagy bármely más jogellenes tevékenység elleni védelem érdekében, akár közvetlenül, akár harmadik fél útján.

3.5.2. A FUMBI fenntartja a jogot, hogy a felhasználó személyazonosságának ellenőrzése céljából ellenőrizze a felhasználó által megadott adatok és/vagy dokumentumok valódiságát és teljességét.

3.5.3. A FUMBI megvizsgálja, hogy a jelen megállapodás alapján átvenni köteles adatok, dokumentumok vagy egyéb információk megfelelnek-e a megállapodás feltételeinek. A FUMBI azonban nem felelős ezen dokumentumok valódiságáért, érvényességéért és fordításáért, sem a tartalom megfelelőségéért, az azokban foglalt információk igazságtartalmáért, helyességéért és teljességéért.

3.6. Fizetési kapcsolat

A jelen megállapodás szerinti szolgáltatások nyújtásának feltétele, hogy a felhasználó pénzügyi adatai egyezzenek a Fiók felhasználói felületén megadott felhasználói bankszámlával vagy más olyan fizetési számlával, amellyel a felhasználó rendelkezik. A felhasználó a szolgáltatások igénybe vételéhez a FUMBI partnerei vagy a FUMBI által terjesztett, előre fizetett vouchert is használhat.

3.7. A felhasználói fiók használatának korlátozása

A FUMBI fenntartja magának a jogot, hogy a 3. cikk szerinti megfelelő szintű gondosság fokáig a szükséges mértékben korlátozza a felhasználó jogát a fiók kezelésére.

3.7.1. A FUMBI fenntartja magának a jogot, hogy korlátozza a felhasználó hozzáférését a fiókhoz, ha a felhasználó nem adja át a FUMBI-nak a jelen megállapodás szerinti megfelelő gondosság ellátásához szükséges információkat vagy dokumentumokat, vagy ha a felhasználó nem adja meg a szóban forgó információt a kívánt mértékben vagy minőségben.

3.7.2. A FUMBI fenntartja a jogot, hogy korlátozza a felhasználó hozzáférését a fiókhoz, amennyiben alapos gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy bűncselekmény vagy más jogellenes tevékenység történt vagy előfordulhat a felhasználó fiókjának használatával.

Abban az esetben, ha a felhasználó hozzáférése a FUMBI-fiókhoz korlátozott, vállalja, hogy erről a tényről indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a felhasználót, feltéve, hogy az erről szóló értesítés nem ütközik az illetékes hatóság általánosan kötelező jogi rendeleteivel vagy határozataival.

3.8. Fiókvédelem és hozzáférés

3.8.1. A felhasználó köteles bizalmasan kezelni a fiókhoz való hozzáférés adatait, valamint megfelelően biztosítani azon eszközök védelmét, amelyeken keresztül hozzáfér a FUMBI platformhoz vagy fiókhoz.

3.8.2. A FUMBI platform a fiókhoz kapcsolódó bizonyos műveletek céljából lehetővé teheti a felhasználó számára, hogy kétfaktoros hitelesítést állítson be SMS-ben vagy mobilalkalmazásban, pl. a Google Authenticator vagy más hasonló alkalmazás segítségével (a „kétfaktoros hitelesítés”). A kétfaktoros hitelesítés a FUMBI platformon keresztül állítható be.

3.8.3. A felhasználó köteles megfelelő eszközt (okostelefont, táblagépet, számítógépet vagy egyéb eszközt) használni a szolgáltatások és a FUMBI platform használatához. A felhasználó felelős a kérdéses eszköz beszerzéséért, karbantartásáért és a szolgáltatások nyújtására vonatkozó szoftverrel, hardverrel vagy egyéb műszaki követelményekkel való kompatibilitásának biztosításáért, beleértve a stabil internetkapcsolatot is.

3.9. A szolgáltatás megtagadásának joga

A FUMBI fenntartja a jogot, hogy megtagadja a szolgáltatások vagy a termék egészének vagy részének nyújtását. Abban az esetben, ha a FUMBI a szolgáltatások nyújtásának megtagadására vonatkozó jogát gyakorolja, vagy ha a felhasználó nem teljesíti az e megállapodás szerinti gondosság feltételeit az e megállapodás vagy a FUMBI által meghatározott más észszerű időtartam alatt, a FUMBI köteles a felhasználó általi teljesítést legkésőbb a vonatkozó időszak lejártát követő 15 (tizenöt) napon belül visszajuttatni.

4. SZOLGÁLTATÁSOK

4.1. Tanácsadási szolgáltatások

4.1.1. A FUMBI a szolgáltatások részeként tanácsadást nyújt, amelynek tárgya az egyedi virtuálisvaluta-portfólió összetétele és részesedése az egyes termékeken belül, valamint a kérdéses portfólió algoritmikus megoldásokkal történő kiegyensúlyozásának megtervezése. A tanácsadási szolgáltatások részeként és céljai teljesítéséhez a FUMBI az egyes virtuális valuták javasolt összetételének és részesedésének megalkotásakor figyelembe veszi az e megállapodásban meghatározott formális és alapvető kritériumokat, vagy az adott termékre vonatkozó egyéb mutatókat. A tanácsadási szolgáltatás célja a szolgáltatások nyereségességének optimalizálása és a virtuális valuták kockázatának egyidejű korlátozása („tanácsadási szolgáltatások”).

4.2. Átváltási szolgáltatások

4.2.1. A FUMBI a virtuális valuták átváltási szolgáltatását nyújtja, azaz elősegíti a virtuális valuták megvásárlását azáltal, hogy a felhasználó pénzeszközeinek értékét virtuális valutákba viszi át („átváltási szolgáltatások”). A FUMBI virtuálisvaluta-eladóként működik, amikor a felhasználó számára a virtuális valuták értékesítésekor átváltási szolgáltatásokat nyújt, valamint vevőként a virtuális valuták felhasználó által – e megállapodás szerint – történő értékesítésekor.

4.2.2. A FUMBI az egyik termék részeként, a jelen megállapodás feltételeinek megfelelően más virtuális valutákra vagy egyéb eszközökre való valutaváltási szolgáltatást nyújthat az átváltási szolgáltatásokon belül.

4.2.3. A FUMBI euróban denominált, virtuális valutaváltási szolgáltatásokat nyújt. Az átváltási szolgáltatások árfolyamlistája a FUMBI Platform felületen található. A FUMBI vállalja, hogy folyamatosan frissíti az árfolyamlistát. Az árfolyamlista információkat tartalmaz a letétek értékének virtuális valutákra vagy a virtuális valuták más virtuális valutákra való átváltásáról.

4.3. Letétkezelési szolgáltatások

4.3.1. A FUMBI a virtuális valuták védelme céljából letétkezelési szolgáltatásokat nyújt. A FUMBI a letétkezelési szolgáltatásokat elsősorban a virtuális valuták professzionális letétkezelése céljából nyújtja.

4.3.2. A FUMBI a virtuális valuták letétkezelési szolgáltatásait olyan módon és olyan feltételek mellett nyújtja, amelyek biztonságosan kezelik a letétet, védelmet nyújtanak a lopással, elvesztéssel vagy a virtuális valuták kezeléséhez szükséges adatok véletlen megsemmisítéssel szemben („letétkezelési szolgáltatások„). Kivéve, ha a jelen megállapodás másként rendelkezik, a letétkezelési szolgáltatást használó felhasználók virtuális valutáinak (és az azok kezeléséhez szükséges adatoknak, az úgynevezett privát kulcsoknak) a professzionális védelméhez a FUMBI úgynevezett hideg tárolási megoldásokat használ, azaz olyan megoldásokat, amelyek nem használnak internetkapcsolatot.

4.3.3. A FUMBI letétkezelési szolgáltatását a virtuális valuták legmagasabb szintű kezelésével együtt nyújtja, különösen a LEDGER VAULT - a páncélterem, a virtuálisvaluta-papírtárcák és más hideg tárcák használatával, ezek kombinációjával vagy ezen kombinációk és FUMBI-ellenőrzés alatt lévő fizikai tárolással együtt. A letétkezelési szolgáltatás nyújtásakor a FUMBI fenntartja a jogot arra, hogy a virtuális valuták egy részét ideiglenesen és korlátozott mértékben harmadik fél címén tárolja, különösen a virtuális tőzsdeszolgáltatók, virtuális pénztárca-szolgáltatók vagy hasonló, virtuális valutákkal kapcsolatos szolgáltatások hitelesített és biztonságos megoldásaival.

4.3.4. A FUMBI – kizárólag az e megállapodásban meghatározott feltételekkel vagy az adott termék nyújtásának feltételeivel összhangban– a letétkezelési szolgáltatásokon belül vállalja a felhasználók virtuális valutáinak és a privát kulcsainak kezelését.

4.3.5. A letétkezelési szolgáltatások keretében a FUMBI fenntartja a jogot, hogy – különösen a felhasználó virtuális valutáinak és a kapcsolódó privát kulcsoknak megfelelő védelme, valamint megfelelő likviditásának biztosítása érdekében – önállóan szabja meg a letétkezelési szolgáltatás szempontjait és formáját.

5. A SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI 

5.1. A fiók létrehozása és a jelen megállapodás szerinti megfelelő szintű gondosság biztosítása után a felhasználónak lehetősége van a szolgáltatások vagy termékek használatára. A szolgáltatások nyújtása előtt a felhasználó köteles a szolgáltatások érvényes árjegyzékével összhangban legalább a minimális letét értékének megfelelő összegű letétet fizetni.

5.2. A szolgáltatások nyújtásához a FUMBI-platform felületén a felhasználó köteles az előző bekezdés szerint és euróban átutalni az összegeket a meghatározott FUMBI bankszámlára banki átutalással vagy a FUMBI-platform által támogatott más fizetési móddal („letét”), például előre fizetett voucher használatával.

5.3. A felhasználó a letét értékét köteles kizárólag a felhasználó által fenntartott és nyilvántartott bankszámláról vagy arról a számlából elküldeni, amely felett ő gyakorolja a rendelkezési vagy hasonló jogot. A letétek értékének megküldésével kapcsolatban a felhasználó köteles megadni a FUMBI platformban meghatározott fizetési adatokat (egyedi szimbólum, konstans szimbólum vagy egyéb), amelyek a felhasználó letétjének azonosításához szükségesek.

5.4. A felhasználó előző, 5.3 cikk szerinti kötelezettségének megszegése vagy a letét befizetésére vonatkozó egyéb rendelkezések megsértése a jelen Megállapodás megszegésének minősül. Ilyen hibás teljesítés esetén amíg a megállapodás feltételei nem teljesülnek, a FUMBI nem köteles a felhasználónak a szolgáltatásokat nyújtani. Ebben a tekintetben a FUMBI kijelenti, hogy a felhasználó hibás teljesítése esetén nem vállal felelősséget a felhasználónak vagy bármely harmadik félnek a jelen megállapodás megsértése által okozott károkért, hátrányért vagy egyéb kedvezőtlen következményért.

5.5. A letét értékének jóváírása és a jelen megállapodás szerinti megfelelő gondosság biztosítása után a FUMBI köteles a felhasználónak a vonatkozó szolgáltatásokat nyújtani. A FUMBI vállalja, hogy a letét FUMBI bankszámláján történő jóváírásának napjától számított legkésőbb 5 (azaz öt) napon belül átváltási szolgáltatást nyújt a felhasználónak. A szolgáltatások nyújtása céljából a felhasználó köteles legalább 50 EUR (azaz ötven euró) összeget letétbe helyezni (a „minimális letét”).

5.6. A letét FUMBI bankszámlájára történő befizetésével a felhasználó hozzájárul, és visszavonhatatlan utasítást ad a szolgáltatások kivitelezésére. Ebben az összefüggésben szeretnénk hangsúlyozni, hogy a vonatkozó jogszabályokkal összhangban a felhasználó nem jogosult a megállapodás visszavonására a megkötéstől számított nap 14 (azaz: tizennégy) napon belül, mivel a szolgáltatások nyújtása és a virtuális valuták tényleges ára is függ a pénzügyi piaci árváltozásoktól, amelyeket a FUMBI nem tud befolyásolni.

6. PÉNZESZKÖZÖK KIVONÁSA ÉS A VIRTUÁLIS VALUTÁK ÁTUTALÁSA

6.1. A felhasználó a megállapodás megkötésétől számított legalább 30 (azaz harminc) nap elteltével jogosult arra, hogy a letét pénzeszközeiből vagy annak bármely részéből megvásárolt virtuális valutákat eladásra kínálja (a továbbiakban: „minimális kivonási időszak”). A felhasználó a minimális kivonási időszak lejárta után jogosult virtuális valutáinak egészét vagy egy részét a FUMBI-nak a jelen megállapodás feltételei szerint értékesíteni („kivonás”).

6.2. A kivonás céljából a felhasználó köteles a FUMBI platform interfészét használni, és követni a vonatkozó utasításokat.

6.3. A kivonás tekintetében a FUMBI vállalja, hogy visszavásárolja a felhasználó virtuális valutáit, és a kivonásból származó értéket elküldi a felhasználó bankszámlacímére a kivonási utasítás bevitelétől számított 5 (azaz öt) napon belül.

6.4. A FUMBI lehetővé teheti a felhasználó számára, hogy részben végezze el a kivonást („részleges kivonás”) az e megállapodás szerinti feltételek és a szolgáltatások árjegyzékében meghatározott feltételeinek fenntartásával. A részleges kivonás végrehajtásához a felhasználó virtuális valutáinak értéke egyenlő kell legyen vagy meg kell haladnia az 50 EUR (azaz: ötven euró) összeget, ugyanakkor a kivonás tárgyát képező összegnek el kell érnie a minimális kivonási értéket. A részleges kivonásra kijelölt összeg prioritásként van kezelve, ezt követi a letétek értéknövekedése („nyereség”), majd a befektetés értéke. A befektetés a letétek összegét jelenti, kivonva belőle a részleges kivonások azon összegét, amellyel az egyes részleges kivonások meghaladták a folyó nyereséget az adott részleges kivonás időpontjában („befektetés”). A beruházás összegét minden egyes termék esetében külön kell kiszámítani.

6.5. A minimális kivonási időszak lejárta után a felhasználó jogosult arra, hogy a felhasználó összes virtuális valutájával vagy azok egy részével kapcsolatban kérje a FUMBI-tól a virtuális valuták átutalását („átutalás”). E tekintetben a felhasználó jogosult a FUMBI-tól kérni virtuális valutáinak átutalását, amelynek alapja a virtuális valuták átutalására irányuló kérelem („virtuális valuták átutalására irányuló kérelem”).

6.6. A felhasználó köteles a FUMBI platformon keresztül benyújtani a virtuális valuták átutalására irányuló kérelmet. A felhasználó a virtuális valutáinak átutalása céljából köteles a megfelelő nyilvános címeket az űrlapkérelemben megadni. A virtuális valuták átutalására irányuló kérelem feldolgozásához a felhasználónak el kell küldenie a FUMBI-nak a kitöltött űrlapot, amely alapján a FUMBI elkészíti és elküldi a felhasználónak aláírásra a vonatkozó hivatalos kérelmet.

6.7. A virtuális valuták átutalására irányuló kérelem feldolgozásához a felhasználónak az aláírásával ellátott hiteles eredetiségigazolással kell a kérelmet küldenie a FUMBI-nak, a formális kérelem elküldésétől számított 15 (azaz tizenöt) napon belül. E megállapodás szerint a virtuális valuták átutalására irányuló, megfelelően kézbesített kérelemnek jól olvashatónak kell lennie, és mellékelni kell hozzá a felhasználó aláírásával ellátott hiteles eredetiségigazolást.

6.8. A FUMBI fenntartja magának a jogot, hogy az átutalással kapcsolatban e megállapodás alapján fokozott gondossággal járjon el. A FUMBI köteles átutalni a felhasználó virtuális valuták átutalására irányuló kérelmében megjelölt virtuális valutákat a kérelem megfelelő kézbesítésétől számított napon 10 (azaz tíz) napon belül, valamint a jelen megállapodás feltételeinek megfelelő szintű gondossággal eljárni. Abban az esetben, ha az átutalás a fiókban nyilvántartott összes virtuális valutára vonatkozik, az átutalás a jelen megállapodás megszűnését eredményezheti.

7. A SZERZŐDŐ FELEK NYILATKOZATAI

7.1. A FUMBI kijelenti és vállalja, hogy:

a, a Szlovák Köztársaság jogának megfelelően létrehozott és létező egyszerű részvénytársaság, amely jogosult üzleti tevékenységét e megállapodás feltételeinek megfelelően folytatni;
b, jogosult e megállapodás megkötésére és valamennyi jogának gyakorlására, valamint az e megállapodásból eredő kötelezettségek teljesítésére;
c, ez a megállapodás képezi a FUMBI jogilag kötelező és érvényes kötelezettségeit, amelyek ellene végrehajthatók, figyelembe véve a fizetésképtelenségre, csődre, szerkezetátalakításra és adósságelengedésre vonatkozó, a hitelezők jogainak gyakorlását általában érintő vonatkozó jogszabályokat;
d, a jelen megállapodás megkötése és teljesítése, valamint az e megállapodás szerinti kötelezettségek nem eredményezhetik a FUMBI bármely jogának vagy bármely szerződéses vagy egyéb kötelezettségének vagy alapító okiratának megsértését.

7.2. A felhasználó kijelenti és vállalja, hogy:

a, rendelkezik az e megállapodás aláíráshoz és a szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges jogképességgel, jogosult e megállapodás megkötésére, valamint a megállapodásból eredő valamennyi jog gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére;
b, e megállapodás képezi a felhasználó jogilag kötelező és érvényes kötelezettségeit, amelyek ellene végrehajthatók, figyelembe véve a fizetésképtelenségre, csődre, szerkezetátalakításra és adósságelengedésre vonatkozó, a hitelezők jogainak gyakorlását általában érintő vonatkozó jogszabályokat;
c, a jelen megállapodás megkötése és teljesítése, valamint az e megállapodás szerinti kötelezettségek nem eredményezhetik bármely jogszabály vagy bármely szerződéses vagy egyéb kötelezettség megsértését.
d, a felhasználó a szolgáltatások nyújtásához szükséges mértékben és módon, valamint az e megállapodásban előírt mértékben jelenleg és a jövőben is valós, pontos és teljes körű tájékoztatást nyújt a FUMBI számára;
e, kizárólag e megállapodás vagy tervezett céljából fogadja el a szolgáltatásokat, semmilyen esetben sem sértve az általánosan kötelező jogi szabályokat;
f, kellően megismerte a FUMBI Platform és a fiók működését, valamint a virtuálisvaluta-technológiák jellegét és működését;
g, folyamatosan naprakész marad a FUMBI platform működésével, a szolgáltatások nyújtásának feltételeivel, valamint az e megállapodás szerinti teljesítéssel kapcsolatban.

8. FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

8.1. A FUMBI platform, a fiók és a szolgáltatások elfogadása esetén a felhasználó köteles betartani az általánosan kötelező érvényű jogi előírásokat, a jelen megállapodást, valamint tiszteletben tartani a FUMBI és harmadik felek jogait.

A felhasználó továbbá vállalja, hogy tartózkodik a következőktől:

a, a FUMBI-platform, a fiók vagy a FUMBI által kifejlesztett vagy a FUMBI javára kidolgozott, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó megoldások működésébe való bármilyen beavatkozás, veszélyeztetve és/vagy megzavarva azok zökkenőmentes működését;
b, olyan programok, eszközök vagy eljárások alkalmazása, amelyek hátrányosan befolyásolhatják a FUMBI platform, a fiók vagy a szolgáltatások működését;
c, nem szerzi meg önkényesen más felhasználók személyes adatait vagy bármely olyan információt, amely a FUMBI üzleti titka, vagy amely a FUMBI bizalmas információja;
d, nem biztonságos e-mail használata vagy a fiókadatok harmadik fél számára történő felfedése.

8.2. A felhasználó felelős a fiókhoz tartozó bejelentkezési adataival kapcsolatos minden tevékenységért. E tekintetben a felhasználó különösen köteles:

a, biztosítani, hogy a FUMBI platform használatának leállítása után megfelelő biztonsági óvintézkedéseket tett, például a FUMBI platform minden egyes meglátogatása után lezárta a használt internetböngészőt vagy egyéb interfészt, és megfelelően kijelentkezett a fiókból;

b, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a FUMBI-t, ha alapos gyanúja merül fel arra vonatkozóan, hogy jogosulatlan hozzáférés történt a fiókhoz, a felhasználó bejelentkezési adatait használták vagy közzétették, a fiókhoz jogosulatlanul fértek hozzá vagy használták, illetve a biztonság, a fiók vagy a szolgáltatások egyéb megsértése esetén.

8.3. A felhasználó vállalja, hogy nem használja a szolgáltatásokat olyan jogellenes tevékenység elkövetésére, amely hátrányosan érintheti a FUMBI-t, a szolgáltatások nyújtását vagy más felhasználókat. E tekintetben a felhasználó vállalja, hogy nem vesz részt a jelen megállapodással kapcsolatban a következőkben:

a, jogosulatlan kísérlet a FUMBI platform, fiók, szolgáltatás vagy bármely rész funkcionalitásának megváltoztatására, programjának megzavarásása vagy egyéb fennakadás okozására;
b, a szolgáltatásokhoz vagy egy másik felhasználó fiókjához való jogosulatlan hozzáférés megkísérlése;
c, a biztonsági intézkedések megkerülésére vagy hatástalanítására tett kísérlet, beleértve a felhasználóval szembeni, a jelen megállapodás szerinti gondosságot; vagy
d, a szolgáltatások reprodukálása, duplikációja, másolása, értékesítése vagy kereskedelme bármilyen célra FUMBI hozzájárulása nélkül.

8.4. A felhasználó a jelen megállapodásban meghatározott egyéb kötelezettségeken kívül köteles továbbá:

a, a fiókot az általánosan kötelező jogi szabályozással, jó erkölccsel és e megállapodással összhangban használni;
b, a fiókhoz és a FUMBI platformhoz való hozzáféréskor csak megbízható és a számítógépes vírusok, scareware, spyware, trójai faló, féregprogramok és egyéb technológiai rosszindulatú programok ellen megfelelő védelmet nyújtó eszközt használni;
c, a fiókhoz tartozó hozzáférési jelszavakat vagy a fiókhoz vagy a megállapodás teljesítéséhez kapcsolódó hasonló adatokat megfelelő mértékben bizalmasan kezelni.

8.5. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a FUMBI a felhasználói fiókkal kapcsolatos adatok, különösen a kérdéses fiók bejelentkezési adataival kapcsolatban nem lép kapcsolatba a felhasználóval annak előzetes kapcsolatfelvétele nélkül. Abban az esetben, ha a felhasználó azt gyanítja, hogy a fiókjához kapcsolódóan csalás céljából megkeresték, köteles erről haladéktalanul értesíteni a FUMBI-t.

9. DÍJAK

9.1. A szolgáltatások nyújtásakor a szolgáltatások aktuális árjegyzék („árjegyzék”) szerint kell díjat felszámítani. Az árjegyzék e megállapodás 2. mellékletét képezi, és annak jelenlegi változata elérhető a FUMBI platformon. A FUMBI fenntartja magának a jogot, hogy egyoldalúan beszámítson minden, a szolgáltatásnyújtással és/vagy termékekkel kapcsolatos esedékes díjat vagy egyéb követelést.

9.2. A FUMBI fenntartja a jogot, hogy megváltoztassa az árjegyzéket, vagy új díjakat vezessen be a szolgáltatások nyújtásával és portfóliójuk lehetséges bővítésével kapcsolatban. A FUMBI jogosult az árjegyzék vagy az egyes tételek árának módosítására, amely a változásról a felhasználó e-mail-címére történő értesítés kézbesítésétől számított 14 (azaz tizennégy) napon belül lép érvénybe. Az új árjegyzék a módosításról szóló értesítésnek a felhasználó részére történő kézbesítéstől számított 14. (azaz tizennegyedik) napon lép hatályba.

9.3. A díjakat külön kell felszámítani az egyes termékekre, míg a díjak leírása és rendszere az árjegyzék szerint a következő:

9.3.1. Az átváltási díj a felhasználó letétjéhez nyújtott átváltási szolgáltatások díja, amely fedezi a virtuális valutákra vagy pénzre történő átváltás költségeit („átváltási díj”);

9.3.2. A portfóliódíj a felhasználó portfóliójának kezelésével és algoritmikus optimalizálásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások díja („portfóliódíj”). A portfoliódíj a tanácsadási szolgáltatások nyújtásának egy évre előre felszámított éves díja az első letét esetében, és minden további letét esetében az első letét évfordulójának napján fizetendő részösszeg. A portfoliódíj meghosszabbításának alapja a virtuális valuták aktuális értéke az első letét évfordulójának napján.

9.3.3. A letétkezelési szolgáltatások nyújtásának díja a jelen megállapodás feltételei szerinti letétkezelési szolgáltatások (a továbbiakban: letétkezelési díj) nyújtásának díját jelenti. A letétkezelési szolgáltatások letétkezelési díja éves díj, amelyet évente előre kell fizetni a letétkezelési szolgáltatások nyújtásának minden (megkezdett) naptári évére vonatkozóan az első letéttől kezdődően, és minden azt követő letétnél egy részösszeget az első betét évfordulójának napján.

9.3.4. A sikerdíj a felhasználó által a tanácsadási szolgáltatásokkal elért nyereségből származó díjat jelenti. A sikerdíjat kivonás, részleges kivonás vagy átutalás esetén kell megfizetni („sikerdíj”). Számítása kivonáskor vagy átutaláskor a felhasználó kivonáskori vagy átutaláskori nyeresége alapján történik. Részleges kivonás esetén a sikerdíj kiszámításának alapja vagy a részleges kivonás összege, vagy a nyereség összege, amelyik kisebb.

9.3.5. Az átutalás díja a letétkezelési szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban az átutalás költségeinek megfizetésével kapcsolatos díjat jelenti. Az átutalási díj összege az átutalással kapcsolatos költségeket fedezi, a kért átutalás feldolgozási sebességétől vagy az átutalás tárgyát képező virtuális valuták számától függően. Az átutalással kapcsolatos díjakra az e megállapodás szerinti letétkezelési szolgáltatások megszűnése esetén átutalás díj vonatkoznak.

9.3.6. A FUMBI jogosult továbbá a szolgáltatások nyújtásával vagy az e megállapodásban leírt intézkedésekkel kapcsolatos egyéb díjak felszámítására az árjegyzékben felsorolt díjtételek szerint.

10. A MEGÁLLAPODÁS MEGSZÜNTETÉSE ÉS A MEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSE

A jelen megállapodás a következő módok egyikén szűnik meg:

a, a Szerződő Felek megegyezésével;
b, bármelyik Szerződő Fél általi felmondással (e megállapodás 10.1 cikke);
c, a FUMBI általi felmondás (e megállapodás 10.2 cikke);
d, a felhasználó általi felmondás (e megállapodás 10.3 cikke);
e, a jelen megállapodásban meghatározott egyéb okok miatti felmondással vagy megszűnéssel.

(A továbbiakban együttesen: a megállapodás megszüntetése)

A Szerződő Felek kötelesek minden szükséges intézkedést megtenni a kár bekövetkezésének megakadályozása érdekében, és teljesíteni az e megállapodás szerinti kötelezettségeiket a megállapodás felmondásának tényleges napjától, kivéve, ha e megállapodás másként rendelkezik.

10.1. A FUMBI vagy a felhasználó bármikor felmondhatja a megállapodást írásbeli értesítés útján, indoklás nélkül is. A FUMBI vagy a felhasználó három hónapos felmondási idővel jogosult a jelen megállapodás felmondására. A FUMBI jogosult írásban felmondani ezt a megállapodást, amelyet a felhasználó fiókjában megadott e-mail címre kézbesít. A felhasználó jogosult írásban felmondani ezt a megállapodást a FUMBI ügyfélszolgálati e-mail-címre történő kézbesítéssel: info@fumbi.network

A felmondási idő három hónap, és az értesítés másik Szerződő Félhez történő kézbesítésének napját követő naptól kezdődik.

Az értesítést követően, de legkésőbb 1 (azaz: egy) hónappal az ilyen értesítés hatályba lépése előtt a felhasználó köteles tájékoztatni a FUMBI-t arról, hogy a jelen megállapodás által létrehozott szerződéses kapcsolat megszüntetésével kéri-e a megszerzett virtuális valuták átutalását vagy kivonást.

Abban az esetben, ha az átutalás a felhasználó értesítése alapján történik, a felhasználó köteles a virtuális valuták átutalására irányuló kérelmet benyújtani a jelen megállapodás 6,6. cikkének megfelelően. A vonatkozó díjak átutalásának és kifizetésének végrehajtására vonatkozó feltételek teljesítését követően a FUMBI vállalja, hogy az átutalást legkésőbb a felmondási időszak lejárásától számított 15 (azaz tizenöt) napon belül elvégzi. A felhasználó vállalja, hogy a szükséges mértékben mindenben együttműködik a FUMBI-val a megállapodás felmondásával kapcsolatos átutalás céljából.

Abban az esetben, ha a felhasználó általi felmondás alapján kivonásra kerül sor, a FUMBI 15 (azaz: tizenöt) nappal a cikk szerinti felmondási idő lejártán belül köteles megfizetni a felhasználónak a virtuális valuták értékét abban a pénznemben, amelyben az letétbe került.

Abban az esetben, ha a felhasználó nem küld a FUMBI-nak a virtuális valuták átutalására vonatkozó kérelmet az e megállapodásban meghatározott feltételeknek megfelelően, vagy nem tájékoztatja a FUMBI-t a kivonás iránti kérelemről, a FUMBI jogosult a felhasználó virtuális valutáinak visszavásárlására, az érték kivonására és felhasználó bankszámlájára való elutalására a letét pénznemében.

10.2. Amennyiben a jelen megállapodás vagy bármely szolgáltatás vagy termék feltételei másként nem rendelkeznek, a FUMBI jogosult a megállapodástól való elállásra és az ilyen felhasználó fiókjának megszüntetésére és/vagy a szolgáltatások ilyen felhasználó számára történő nyújtásának azonnali hatállyal történő megszüntetésére, ha:

a, A felhasználó hamis információkat szolgáltatott a megállapodás megkötésével vagy annak teljesítésével kapcsolatban, elrejtett vagy nem szolgáltatott olyan lényeges információkat vagy dokumentumokat, amelyek szükségesek az e megállapodás szerinti kötelezettségek teljesítéséhez;
b, A felhasználó a megállapodás szerinti kötelezettségek teljesítésével hátralékban van, és ezt a kötelezettséget még a FUMBI által biztosított legalább 30 (azaz harminc) napos kiegészítő időszakban sem teljesítette;
c, A FUMBI észszerűen és bizonyíthatóan gyanítja, hogy a felhasználó magatartása ellentétes vagy megkerüli az általánosan kötelező jogi szabályozást, vagy ellentétes a jó erkölccsel;
d, A FUMBI észszerűen és bizonyíthatóan gyanítja, hogy a fiókot jogosulatlan módon, bűncselekmény vagy más jogellenes tevékenység elkövetésének céljából használták;
e, A FUMBI megállapodást felmondó kötelezettsége bíróság, közigazgatási szerv vagy általánosan kötelező erejű jogi szabályozás határozatából ered.

a FUMBI a 10.2. cikk szerinti elállás esetén jogosult a felhasználó virtuális valutáinak pénzzé váltására, és e megállapodás vonatkozó díjainak figyelembe vétele után, a szóban forgó pénzeszközöket a felhasználó bankszámlájára utalni abban a pénznemben, amelyben a letét történt, ha a felhasználó pénzeszközeinek bankszámlára történő átutalása nem sérti a jogi szabályozást vagy az illetékes hatóságok döntéseit.

10.3. Amennyiben a jelen megállapodás vagy bármely szolgáltatás vagy termék feltételei másként nem rendelkeznek, a felhasználó jogosult a megállapodás felmondására és a FUMBI szolgáltatásainak azonnali hatállyal történő megszüntetésére, ha:

a, a FUMBI súlyosan vagy ismételten megszegi a megállapodást;
b, a FUMBI szolgáltatási joga megszűnik.
A FUMBI a 10.3 cikk szerinti elállás esetén jogosult a felhasználó virtuális valutáinak pénzzé váltására, és e megállapodás vonatkozó díjainak figyelembe vétele után, a szóban forgó pénzeszközöket a felhasználó bankszámlájára utalni abban a pénznemben, amelyben a letét történt, ha a felhasználó pénzeszközeinek bankszámlára történő átutalása nem sérti e megállapodás feltételeit, a kötelező érvényű jogi szabályozást vagy az illetékes hatóságok döntéseit. Abban az esetben, ha a felhasználó a megállapodás írásos felmondásakor nem ad meg címet virtuális valuták átutalásához, a FUMBI a jelen megállapodás feltételei szerint köteles eladni a szóban forgó virtuális valutákat, és jóváírni a felhasználó bankszámláján az eladott virtuális valuták értékét. E tekintetben a felhasználó vállalja, hogy az átutalás valamennyi költségét és a kapcsolódó díjakat kifizeti, valamint biztosítja a szükséges együttműködést.

10.4. A FUMBI fenntartja magának a jogot, hogy ideiglenesen felfüggessze az e megállapodás alapján a felhasználóval szemben fennálló jogait és kötelezettségeit („szolgáltatásnyújtás felfüggesztése”), különösen:

a, Ha a felhasználónak felróható okból nem tanúsított a jelen megállapodás szerinti megfelelő szintű gondosságot a felhasználó iránt;
b, észszerű gyanúja van, hogy a felhasználó hamis, elavult, hiányos vagy bármilyen módon félrevezető információt szolgáltatott a FUMBI-nak;
c, észszerű gyanúja van, hogy a felhasználó megszegi a megállapodás feltételeit, vagy megszegi a megállapodást;
d, ha a felhasználó jogosulatlan vagy csalárd módon érte el a szolgáltatások nyújtását;
e, ha a fiókot vagy az abban jóváírt pénzeszközöket, vagy az ahhoz kapcsolódó virtuális valutákat jogellenes tevékenység elkövetésére használták fel;
f, ha a fiók és a benne vagy azzal kapcsolatban lévő pénzeszközök felhasználása jogvita, vizsgálat vagy hasonló hivatalos eljárás tárgyát képezi;
g, ha a FUMBI-t támadás éri, amelynek célja a virtuális valuták (beleértve a privát kulcsokat is) ellopása vagy korlátozása;
h, ha a szolgáltatásnyújtás felfüggesztésére vonatkozó kötelezettség bírósági, közigazgatási vagy általánosan kötelező erejű jogi rendelkezésből ered;
i, ha a szolgáltatásnyújtás felfüggesztésére vonatkozó jog e megállapodás rendelkezéseiből ered.

A FUMBI vállalja, hogy amennyiben a szolgáltatásnyújtás felfüggesztésére vonatkozó feltételek teljesülnek, haladéktalanul értesíti a felhasználót, feltéve, hogy az ilyen értesítés nem ütközik e megállapodással, általában kötelező érvényű jogi szabályozással vagy az illetékes hatóság határozatával.

A FUMBI vállalja, hogy attól a naptól számítva, amikor a szolgáltatásnyújtás felfüggesztésének okai megszűnnek, 5 (azaz öt) napon belül helyreállítja a számla működőképességét.

11. FELELŐSSÉG

11.1. A FUMBI kizárólagosan felelős az általa okozott károkért. A FUMBI nem felelős az alábbiak által okozott károkért vagy egyéb kedvezőtlen következményekért:

a, a felhasználó által benyújtott vagy szolgáltatott hamis, elavult, hiányos vagy bármilyen módon félrevezető adatok;
b, a felhasználó cselekedete vagy mulasztása, ha köteles volt ezen intézkedés megtételére vagy elmulasztására, vagy ha ezek által megsértette a kötelességét vagy saját felelősségére cselekedett;
c, a szolgáltatás megtagadása, mivel a felhasználó nem teljesíti jelen megállapodás feltételeit;
d, a virtuálisvaluta-piac iránya és fejlődése, vagy a letét értékének csökkenésével, a virtuális valuták értékének csökkenésével vagy értékvesztésével kapcsolatos károk;
e, FUMBI üzleti tevékenységére, a virtuális valutákat szabályozására vagy az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtására vonatkozó jogszabályok váratlan változása;
f, a szolgáltatásnyújtás e megállapodás szerinti felfüggesztése;
g, a FUMBI platform vagy szolgáltatások ideiglenes elérhetetlensége;
h, harmadik fél tevékenysége;
i, a jelen megállapodást sértő felhasználói fiók bejelentkezési adatok vagy bármely más biztonsági mechanizmus használata;
j, azon személyek jogi aktusainak elfogadása, amelyek a benyújtott adatok, dokumentumok vagy iratok alapján cselekvésre jogosultnak minősülnek;
k, a megállapodás 11.4 cikkének hatókörén kívül eső körülmények.

11.2. A felhasználó felelős az általa okozott károkért, valamint a felhasználó által a jelen megállapodásban foglalt kötelezettség megszegése által okozott károkért. A felhasználó felelős minden, a jó erkölccsel, általános kötelező érvényű jogi szabályozással és/vagy jelen megállapodással ellentétes cselekedetei és/vagy mulasztásai által okozott kárért, hátrányért vagy kedvezőtlen következményért.

11.3. A Szerződő Felek kötelesek megtéríteni az e megállapodás feltételeinek, a szolgáltatásnyújtás feltételeinek vagy a Szerződő Felek nyilatkozatainak megsértése miatt általuk okozott károkat, kivéve, ha e megállapodás másként nem rendelkezik.

11.4. A FUMBI nem tehető felelőssé semmilyen kárért, hátrányért, kedvezőtlen következményért vagy lehetetlenné válásért, illetve a kötelezettségei teljesítésének ellehetetlenüléséért, ha a FUMBI ilyen kötelezettségszegésének oka:

a, Előre nem látható vagy váratlan esemény, körülmény vagy történés, amely a FUMBI észszerű befolyásán kívül esik, különösen, de nem kizárólagosan, harmadik fél részéről történt változás vagy mulasztás, különösen, de nem kizárólagosan, a pénzforgalmi szolgáltató, a virtuális valutaváltó/tőzsde-szolgáltató, a virtuális pénzpénztárca-szolgáltató vagy az értékpapír-piaci üzemeltető, ezen szolgáltatások közvetítői vagy a szolgáltatások nyújtásához vagy az e megállapodás szerinti kötelezettségek teljesítéséhez szükséges egyéb szolgáltatások nyújtója részéről;
b, a FUMBI tevékenységére és/vagy a virtuális valutákra vonatkozó jogszabályok és feltételek előre nem látható változása;
c, kényszerhelyzet vagy válsághelyzet, vis maior, terrorista tevékenység, háború, zavargások, fegyveres erők beavatkozása vagy a puccskísérlet vagy a vagyon elkobzása;
d, a rendszer vagy hálózat problémája, az átvitel megszakadása, a kommunikáció, az adatfeldolgozás vagy a számítógépes berendezések meghibásodása, illetve a szolgáltatások nyújtásához vagy a jelen megállapodás szerinti kötelezettségek teljesítéséhez szükséges berendezések mechanikai meghibásodása által okozott késedelem vagy hiba.

(a „hatókörön kívül eső körülmények”)

12. AJÁNLÁSI RENDSZER

12.1. A FUMBI lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy új felhasználókat ajánljon a FUMBI platformon elérhető ajánlási rendszeren keresztül („ajánlási rendszer”).

12.2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy abban az esetben, ha a felhasználó sikeresen ajánl új felhasználót, a FUMBI jogosult arra, hogy az e megállapodásban meghatározott feltételeknek megfelelően jutalmat adjon a szóban forgó felhasználónak. A sikeresen ajánlott felhasználó olyan személy, aki a FUMBI platformon fiókot hoz létre, a 12.3 cikk szerinti, a felhasználók ajánlásához szükséges adatok felhasználásával, és aki a jelen megállapodás feltételei szerint letétet hoz létre („új felhasználó”).

12.3. Új felhasználók ajánlásakor a felhasználó köteles a FUMBI Platform felületen meghatározott ajánlási rendszer hivatkozását vagy kódját használni. Abban az esetben, ha az új felhasználó letétet képez („új felhasználói letét„), a FUMBI jogosult a felhasználónak a jelen megállapodás feltételeinek megfelelő jutalmat biztosítani („jutalom”).

12.4. Az ajánlási rendszer vagy az ahhoz kapcsolódó tevékenységek nem minősülnek kereskedelmi képviseleti, közvetítési vagy egyéb, a FUMBI képviseletére, illetve a felhasználó nevében történő eljáráshoz meghatalmazáson alapuló szerződéses kapcsolatnak.

12.5. A felhasználó köteles az ajánlási rendszert kizárólag a jelen megállapodással összhangban alkalmazni. Az ajánlási rendszer használatakor a felhasználó vállalja, hogy:

a, a felhasználó nem használja az ajánlási rendszert jogellenes tevékenység vagy csalás céljából, a megállapodással ellentétes módon vagy a jó erkölcsöt sértő módon;
b, a felhasználó nem használja az ajánlási rendszert harmadik félnek címzett kéretlen, elektronikus vagy papíralapú üzenetekkel;
c, a felhasználó nem adja ki magát olyan személyek, aki jogosult a FUMBI vagy meghatalmazott képviselője, üzleti partnere, közvetítője nevében vagy megbízásából eljárni, és nem jár el olyan módon, amely ilyen tényre utalhatna.

12.6. A FUMBI azonban jogosult, de nem köteles jutalmat fizetni a felhasználónak abban az esetben, ha az új felhasználói letétet a jelen megállapodás feltételei szerint végzik. A jutalom kiszámítása az árjegyzékben szerepel. A jutalmat a felhasználónak úgy fizetik ki, hogy virtuális valuták formájában jóváírják az összeget a felhasználó letétjén.

12.7. Abban az esetben, ha a felhasználó a jutalmat az ajánlási rendszert vagy a jelen megállapodás feltételeit megszegve, illetve bármely más jogosulatlan módon szerezte meg, a felhasználó köteles visszaadni az ilyen jutalom értékét, és megtéríteni az ilyen tevékenységek által okozott károkat.

13. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

13.1. A FUMBI fenntartja a jogot, hogy bármikor és bármilyen módon megváltoztassa, módosítsa vagy frissítse a FUMBI platformot, annak funkcióit vagy bármely összetevőét.

13.2. Abban az esetben, ha a FUMBI a FUMBI platform vagy működésének módosítását, megváltoztatását vagy frissítését tervezi, és ez a tevékenység befolyásolhatja a szolgáltatások nyújtását, a FUMBI köteles erről a tényről legkésőbb 1 (azaz egy) nappal az ilyen módosítás, változtatás vagy frissítés előtt értesíteni a felhasználót.

13.3. A FUMBI fenntartja magának a jogot, hogy a felhasználó pénzeszközeinek védelme érdekében a szükséges ideig felfüggessze a szolgáltatások nyújtását abban az esetben, ha a FUMBI-t a felhasználó pénzeszközeihez, a FUMBI pénzeszközeihez vagy más felhasználói alapokhoz való hozzáférés céljából támadás éri. A FUMBI vállalja, hogy indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a felhasználót a szolgáltatásnyújtás e záradék szerinti felfüggesztéséről.

13.4. Mivel a szolgáltatások nyújtása megszakadhat i) a berendezés meghibásodása miatt, rendszeres karbantartási vagy javítási eljárások miatt, iii) az e megállapodás szerinti hatókörön kívüli körülmények, vagy iv) egyéb váratlan események, miatt a FUMBI a szolgáltatások nyújtása tekintetében nem tudja garantálni a FUMBI platform zavartalan működését és a szolgáltatások nyújtását. Ugyanakkor a FUMBI ebben az összefüggésben vállalja, hogy minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a FUMBI platform lehető legzökkenőmentesebb működését és a szolgáltatások nyújtását.

13.5. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy egy különleges megállapodás keretében a felhasználó jogosult a virtuális valutáinak tulajdonjogához kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket ideiglenesen átadni a FUMBI-nak, hogy a FUMBI ezen virtuális valutákkal harmadik felek tekintetében rendelkezhessen („virtuális valuták rendelkezési jogáról szóló megállapodás”). Abban az esetben, ha a Szerződő Felek között virtuális valuták rendelkezési jogáról szóló megállapodás jön létre, értelmében a felhasználó mentesül az árjegyzék alapján fizetendő díjak alól, miközben az e megállapodás szerinti egyéb fizetési kötelezettségei fennmaradnak. Ha a Szerződő Felek virtuális valuták rendelkezési jogáról szóló megállapodást kötnek, a FUMBI vállalja, hogy a virtuális valutákat kizárólag olyan hitelesített harmadik feleknél helyez el, amelyek technológiai vagy szoftverbiztonsága legalább hasonló az e megállapodás alapján a FUMBI által biztosított biztonsághoz vagy az audit tárgyát képező okosszerződések (smart contracts) technológiai megoldásaihoz.

13.6. Mivel a virtuális valuta ökoszisztémák jelenleg a fejlesztés korai szakaszában vannak, fejlesztőik – felhasználásuk és ismertségük növelése, valamint funkcionalitásuk érdekében – szétoszthatnak virtuális valutákat, mégpedig úgy, hogy új virtuális valutákat meglévő virtuális valutákhoz társítanak („Airdrop”).

13.7. A virtuális valuták technológiai fejlődnek, ezért az adott virtuális valuta mögötti technológiai megoldás változhat. Ez a tranzakciós lánc (blockchain/DLT) felosztását, illetve a duplikációját vagy egy új hálózattá való szétválását eredményezheti („kemény villa, azaz hard fork)”).

13.8. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a felhasználó által az Airdrop vagy a kemény villa útján megszerzett virtuális valuták a felhasználó tulajdonát képezik, kivéve, ha a Szerződő Felek ettől eltérően állapodnak meg. A felhasználó az Airdrop vagy kemény villa révén megszerzett virtuális valutáknál e megállapodással összhangban köteles viselni az árjegyzékben jelzett kapcsolódó költségeket és díjakat, vagy a szóban forgó virtuális valutákkal kapcsolatos egyéb költségeket.

13.9. A FUMBI kijelenti, hogy amennyiben az adott virtuális valuta megvásárlásához ilyen jog gyakorlása szükséges, e megállapodás értelmében a FUMBI nem köteles gyakorolni az Airdropon vagy a kemény villán keresztül bármilyen virtuális valuta megvásárlásának jogát.

14. BIZALMAS INFORMÁCIÓK

14.1. Bizalmas információ: a Szerződő Felek által kijelölt olyan információ, amely a Szerződő Felek mérlegelés szerint érzékeny; olyan információ, amely bármely dokumentum vagy egyéb információ tartalmát képezi, beleértve, de nem kizárólagosan a következőket: a FUMBI szolgáltatásaival, termékeivel, a FUMBI platformmal, virtuálisvaluta-portfólióval és feltételeivel, üzleti titkaival vagy egyéb bizalmas üzleti információjával kapcsolatos információk („bizalmas információ”).

14.2. A bizalmas információkhoz való hozzáférés kizárólag a Szerződő Felek számára engedélyezett, és a Szerződő Felek vállalják, hogy a bizalmas információkat kizárólag az e megállapodásnak megfelelő célokra használják fel. Ezért a Szerződő Felek vállalják, hogy nem fednek fel bizalmas információkat más személyek számára, kivéve az e megállapodásban engedélyezett eseteket. A Szerződő Felek nem jogosultak arra, hogy a bizalmas információkat olyan módon használják fel, amely kárt okozhat a másik Szerződő Fél számára.

14.3. A Szerződő Felek vállalják, hogy fenntartják az e megállapodás alapján megszerzett bizalmas információk bizalmas jellegét. A Szerződő Felek nem jogosultak bizalmas információt szolgáltatni harmadik félnek, kivéve, ha azt törvény vagy bírósági határozat előírja, és ilyen esetben az érintett Szerződő Fél köteles legalább 10 (azaz tíz) nappal a kért közzététel előtt értesíteni a másik Szerződő Felet. Abban az esetben, ha a vonatkozó jogi szabályozás vagy bírósági határozat nem teszi lehetővé a másik Szerződő Fél értesítését, a kötelezett Szerződő Fél az ilyen értesítést a vonatkozó jogi szabályozásnak megfelelő mértékben és módon teljesíti, amennyiben ez megengedett.

14.4. A Szerződő Felek fenntartják a bizalmas információkkal kapcsolatos jogaikat, még akkor is, ha azt e megállapodás kifejezetten nem tartalmazza.

14.5. Nem számít bizalmas információnak az olyan információ, amelyek (i) a Szerződő Felekkel való közlés előtt nyilvánosan hozzáférhetők voltak; (ii) e megállapodás megkötése előtt a Szerződő Felek számára törvényesen hozzáférhetőek voltak; vagy (iii) közléssel vagy a Szerződő Fél általi más, nem törvénytelen módon nyilvánosan hozzáférhetővé vált.

15. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15.1. Ez a megállapodás abban a pillanatban lép hatályba, amikor a felhasználó rákattint az „Elfogadás” gombra a FUMBI Platform felületen. A felhasználó ezzel kifejezetten elfogadja a távoli kommunikáció eszközeinek használatát a jelen megállapodás megkötésekor.

15.2. Ez a megállapodás, valamint az e megállapodás szerves részét képző valamennyi melléklete a Szerződő Felek közötti szerződéses kapcsolat teljes időtartamára kötelező érvényű a Szerződő Felek számára. A megállapodás a felhasználó számára elérhető a FUMBI platformon.

15.3. Kommunikáció

 E megállapodás teljesítése céljából a Szerződő Felek megállapodtak abban, hogy kommunikációjukat a következőképpen kezelik:

FUMBI NETWORK j. s. a., székhely címe: Nivy Tower, Mlynské Nivy 5, Bratislava – municipality Staré Mesto 821 09, Slovak Republic, info@fumbi.network

A felhasználó elérhetősége a felhasználó által megadott adatok. A felhasználó köteles folyamatosan biztosítani az elérhetőségi adatainak naprakészségét, és köteles értesíteni a FUMBI-t azok változásáról legkésőbb a változás napjától számított 15 (azaz tizenöt) napon belül.

15.4. A megállapodás módosítása

 15.4.1. A Szerződő Felek megállapodtak abban, hogy az e megállapodás szerinti bármely kommunikáció elektronikus formában történik, és a Szerződő Felek az ilyen közléshez az írásbeli vagy okmányszerű/papíralapú közlés joghatásait tulajdonítják, kivéve, ha e megállapodás másként rendelkezik.

15.4.2. Ez a megállapodás, beleértve a megállapodás mellékleteit is, alkotja a Szerződő Felek közötti teljes megállapodást, és hatálytalanít minden, a jelen megállapodás tárgyával kapcsolatos, szóbeli vagy írásbeli előzetes egyeztetést vagy megállapodást.

15.4.3. A Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy a FUMBI jogosult e megállapodás, annak részei vagy mellékletei szövegének frissítésére, módosítására vagy kiegészítésére. Mielőtt a megállapodás módosítása vagy a megállapodás új szövege hatályba lép, a FUMBI köteles erről a változásról tájékoztatni a felhasználót a megállapodás szövegéről szóló információval együtt.

15.4.4. A FUMBI köteles a felhasználót írásban tájékoztatni a megállapodás, annak részének vagy mellékleteinek módosításáról a felhasználói fiókban megadott e-mail-címen. Abban az esetben, ha a felhasználó nem ért egyet a megállapodás új szövegével vagy annak módosításaival, a felhasználó a jelen megállapodás feltételeinek megfelelően a változási értesítés kézbesítésétől számított 14 (azaz: tizennégy) napon belül jogosult felmondani a megállapodást.

15.4.5. A módosított megállapodás a módosításról szóló értesítésnek a felhasználó részére történő kézbesítésétől számított 14. (azaz tizennegyedik) napon lép hatályba. Ha a megállapodás módosításával kapcsolatos felmondási idő alatt a felhasználó nem jelzi felmondási szándékát, a lejárat után a felhasználó fenntartás nélkül hozzájárul az új szövegezéshez. A megállapodás aktuális változata és az árjegyzék a FUMBI platformon érhető el.

15.4.6. A Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy az elütési, számolási vagy más hasonló hibák és a megállapodás vagy annak mellékletei szövegében előforduló nyilvánvaló pontatlanságok javítása nem minősül a megállapodás módosításának.

15.5. Panaszok és javaslatok

A szolgáltatásokkal kapcsolatos javaslatok vagy panaszok esetén a felhasználó bármikor felveheti a kapcsolatot a FUMBI-val a megfelelő ügyfélszolgálati címen a jelen megállapodás érvényessége alatt.

support.en@fumbi.network

A felhasználó, aki fogyasztónak minősül, jogosult a FUMBI szolgáltatásával kapcsolatos panaszának megoldásáért a FUMBI-hoz fordulni az alábbi címen: support.en@fumbi.network

Ha a felhasználó – aki fogyasztónak minősül – nem elégedett a FUMBI panaszkezelésével, vagy ha úgy ítéli meg, hogy a FUMBI megsértette jogait, panasszal élhet a FUMBI-nál. Ha a FUMBI elutasította ezt a panaszt, vagy ha a FUMBI a kézbesítéstől számított 30 napon belül nem válaszolt, a felhasználónak jogában áll alternatív vitarendezési eljárást kezdeményezni. Az indítványt az illetékes alternatív vitarendezési fórumhoz benyújtani, és ez nem érintheti a felhasználó azon jogát, hogy az illetékes bírósághoz forduljon.

Az indítvány az alternatív fogyasztói vitarendezési platformon keresztül is benyújtható, amely a következő címen érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

A felügyeleti hatóság:

A szlovák kereskedelmi felügyeleti hivatal
A pozsonyi régió felügyelősége
Felügyeleti osztály
Bajkalská 21 / A, P. O. BOX No. 5, 820 07 Pozsony, Szlovák Köztársaság

15.6. Címsorok

E megállapodás egyes bekezdéseinek címsorai kizárólag kényelmi célokat szolgálnak, és nem érintik e megállapodás bármely rendelkezésének értelmezését.

15.7. Biztosíték

 Az e megállapodás szerinti szolgáltatásnyújtás tárgyát képező virtuális valuták tekintetében a felhasználó a FUMBI írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosult zálogjogot, terhet vagy bármely más jogot létrehozni harmadik fél javára.

15.8. Adók

A felhasználó felelős annak megállapításáért, hogy a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban alkalmazandó-e és ha igen, milyen mértékben alkalmazandó adókötelezettség („adók”), valamint az illetékes adóhatóság irányában megfizetendő adók és megfizetésük szabályait. A FUMBI e célból a FUMBI platform tranzakciós előzményeit exportált formában rendelkezésre bocsájtja. A FUMBI e megállapodás értelmében nem jogosult vagy köteles megvizsgálni a felhasználó adókötelezettségét, vagy az adókkal kapcsolatban képviselni a felhasználót.

15.9. Elválaszthatóság

Amennyiben a jelen megállapodás kifejezetten másként nem rendelkezik, ha a jelen megállapodás bármely rendelkezése bármely jogrendszerben érvénytelen, hatálytalan vagy végrehajthatatlan, a jelen megállapodás egyéb rendelkezéseinek érvényességét, hatályosságát és végrehajthatóságát az nem érinti. A Szerződő Felek vállalják, hogy jóhiszeműen tárgyalnak, és a megállapodás érvénytelen, hatálytalan vagy végrehajthatatlan rendelkezését az új rendelkezés olyan érvényes, hatályos és végrehajtható módosításával helyettesítik, amely a megállapodás célja és funkciója tekintetében a lehető legközelebb áll az eredeti rendelkezéshez.

15.10. Átruházás

A jelen megállapodás kötelező érvényű, és a szerződés teljesítése a felhasználó javát szolgálja. A felhasználó nem jogosult a jelen megállapodás szerinti jogait és/vagy kötelezettségeit más személy javára átruházni vagy engedményezni. A FUMBI jogosult az e megállapodás szerinti jogait és/vagy kötelezettségeit bármikor átruházni vagy engedményezni, feltéve, hogy az ilyen átruházás vagy engedményezés nem befolyásolja lényegesen a nyújtott szolgáltatások minőségét vagy tartalmát.

15.11. Jognyilatkozat

Ha a Szerződő Fél nem gyakorolja vagy késleltetve gyakorolja az e megállapodás szerinti bármely jogát vagy jogosultságát, az nem jelenti az ilyen jogról való lemondást, illetve az ilyen jog vagy jogosultság egyszeri vagy részleges gyakorlása nem zárja ki más jogok vagy jogosultságok ismételt vagy további gyakorlását.

15.12. Nyelv

Ez a megállapodás a szlovák nyelvű változat fordítása. Eltérések esetén a FUMBI platformon elérhető szlovák nyelvű változat az irányadó.

15.13. Irányadó jog és vitarendezés

A jelen megállapodásra és az abból eredő szerződéses viszonyokra a Szlovák Köztársaság joga az irányadó. A jelen megállapodásból eredő vagy azzal kapcsolatos minden jogvitát és követelést, beleértve az érvényességével, megsértésével, megszüntetésével vagy semmisségével kapcsolatos vitákat és kereseteket, a Szlovák Köztársaság bíróságaihoz utalják.

15.14. A pénzeszközök védelme

Az e megállapodás szerinti szolgáltatások nyújtása tekintetében a FUMBI hangsúlyozza, hogy a felhasználó betétei vagy bármely más pénzeszközei, beleértve a felhasználó által a szolgáltatások nyújtása során megszerzett virtuális valuták nem tartoznak a betétek védelméről és egyéb jogszabályok módosításairól szóló 118/1996. sz. törvény értelmében vett betétvédelem hatálya alá, illetve a Befektetési Garancia Alap az értékpapírokkal és befektetésekkel kapcsolatos szolgáltatásokról és egyes jogi aktusok módosításairól szóló 566/2001. sz. törvény (Értékpapír-törvény) szerinti védelme alá.

15.15. Folyamatos kötelezettségek

E megállapodás minden olyan rendelkezése, amelynek jellegénél fogva a jelen megállapodás felmondása után is érvényben kell maradjon, beleértve, de nem kizárólagosan a fiók felfüggesztésére vagy törlésére, a felhasználó FUMBI irányában fennálló kötelezettségeire, a FUMBI platform használatára, a szolgáltatásokra, a kártérítésre, a felelősség korlátozására, az alkalmazandó jogra és a vitarendezésre vonatkozó rendelkezéseket, hatályban és érvényben marad az eredő jogok és kötelezettségek megőrzéséhez szükséges mértékben.

Velünk biztonságban

Fumbi Előnyök

benefit-ikon
Könnyű befektetés

Néhány kattintással a legjobb kriptovaluták dinamikus portfóliójába fektethet.

benefit-ikon
Krypto s minimalizovaným rizikom

Kifinomult algoritmusok és a rendszeres portfóliófrissítések alkalmazásával minimálisra csökkentjük a kriptovalutákba történő befektetés kockázatát.

benefit-ikon
Közvetlen tulajdonjog

A Fumbi csak adminisztrátorként működik, minden kriptovaluta közvetlenül a felhasználók tulajdonában van.

benefit-ikon
Független könyvvizsgálat

Mi vagyunk az első kriptovaluta befektetői platform, amely független pénztárca-ellenőrzéssel rendelkezik.

benefit-ikon
Kis kezdeti befektetés

Már 50 eurótól befektethet nálunk.

benefit-ikon
Maximális biztonság

A kriptovaluták tárolására a Ledger Vaultot használjuk, amely az egyik legjobb és legbiztonságosabb kriptovaluta tárolási lehetőség a világon.