Pri poklesoch kryptomien nie ste v strate, kým nevyberiete

back
Látnivalók
x  • clock 3 min •  x

Trh kryptomien má veľký potenciál rastu, ale zároveň je aj značne volatilný, takže môže podliehať častým výkyvom. Aj keď niekedy rýchlo klesá, viacerí odborníci sa zhodujú, že by mal v budúcnosti ešte výrazne rásť. Ak ste začiatočník v investovaní do kryptomien, tak sa môže stať, že trh klesne a hodnota vašej investície bude vyzerať ako strata. Ale v skutočnosti o tom, či budete v strate, rozhodujete iba vy sami tým, ako na pokles trhu zareagujete.

Radšej investovať ako špekulovať

Investície do kryptomien sa správajú rovnako ako do čohokoľvek iného. Všetky trhy niekedy stúpajú a niekedy klesajú a kryptomeny nie sú výnimkou. Odlišujú sa od iných aktív len v miere, čase a rýchlosti týchto výkyvov. Trh kryptomien je volatilný, čo môže začínajúcich investorov znervózňovať. Ale sú to práve cenové korekcie, ktoré predstavujú príležitosť rozšíriť si svoje investičné portfólio.

Sústreďte sa radšej na dlhodobé investovanie a nie na špekulovanie, pri ktorom majú ľudia za cieľ rýchlo dosiahnuť zisk. Špekulovanie je spojené s veľkým rizikom, pretože v krátkom čase nevie vývoj trhu predvídať nikto. Čo sa však dá predvídať lepšie, je dlhodobý rast trhu. Investorom sa často osvedčilo, že čím dlhšie majú svoje financie zainvestované, tým majú vyššiu šancu dosiahnuť zisky. A práve na tom, že bude trh kryptomien dlhodobo rásť, sú postavené aj produkty Fumbi.

Strata v skutočnosti nie je stratou

Keď sú vaše prostriedky investované do kryptomien a kryptomenový trh klesá, môžete mať ľahko pocit, že prichádzate o svoje peniaze. To však nie je pravda až do momentu, kým svoje kryptomeny nepredáte v nevhodnom čase. Zatiaľ čo korekcie na kryptomenovom trhu nie sú tá najpríjemnejšia vec, dlhodobí investori vedia, že trh prirodzene rastie a klesá a ten kryptomenový obzvlášť. Udržanie si investície v kryptomenách, keď trh klesá, je jediný spôsob, ako môže vaše portfólio neskôr profitovať z oživenia trhu.

Obrat na trhu môže ľahko vrátiť investície späť k rentabilite, častokrát s dodatočným ziskom. Naopak, ak vypredáte všetky svoje kryptomeny v čase keď trh klesá, neexistuje nádej na zotavenie. Pri poklesoch preto nie ste v strate, ako sa vám môže na prvý pohľad zdať – pokiaľ svoje kryptomeny nepredáte.

Ak teraz nakúpite bitcoin, nemusí to automaticky znamenať, že o mesiac budete v zisku. Po mesiaci, dokonca aj po polroku, môžete byť veľmi ľahko v strate bez toho, aby to narúšalo predpoklad dlhodobého nárastu. Je dobré si uvedomiť, že možný stonásobný nárast ceny v horizonte pár rokov sa nezaobíde bez väčších turbulencií.

Čo teda robiť, keď je trh v červených číslach?

Lepšou stratégiou namiesto vypredania je rebalansovanie portfólia tak, aby zodpovedalo trhovým podmienkam a vyhliadkam, a udržovalo si tak celkovú požadovanú kombináciu kryptoaktív.

Ak ste napríklad v minulosti vložili 1 000 € a hodnota vašej investície klesne o 50 % na 500 €, ste v nerealizovanej strate. Čo teraz?

 • Ak svoje kryptomeny nepredáte a hodnota investície narastie o 100 %, mali by ste znova svoj počiatočný vklad 1 000 €.
 • V prípade, že by ste práve v tomto poklese na 500 € ešte vložili ďalších 1 000 €, vaša aktuálna investícia by bola 1 500 €. Po 100 % náraste trhu by predstavovala sumu 3 000 €. Po odpočítaní vašich vkladov v hodnote 2 000 € to znamená čistý zisk 1 000 €.
 • Ak by ste však v prípade poklesu o 50 % vybrali zvyšok svojej investície, nemohli by ste už z nárastu trhu profitovať.

Preto sa môže oplatiť vkladať peniaze vtedy, keď trh klesá.

Investujte do kryptomien jednoducho s Fumbi

Ak uvažujete o investovaní do kryptomien, Fumbi je tu pre vás. Vďaka nám môžete investovať jednoducho, prehľadne, bezpečne a efektívne.

Naše Fumbi Index portfólió sleduje trhovú kapitalizáciu kryptomien, pričom je denne vyvažované naším vlastným inteligentným Fumbi Algoritmom. Algoritmus kopíruje celkový rast trhu a nespolieha sa na jednotlivé kryptomeny.

V minulom roku priniesla investícia do Fumbi Index Portfólia používateľom dvojnásobne vyššie zisky než investícia iba do bitcoinu. Bitcoin priniesol investorom výnos 62,34 %, zatiaľ čo Fumbi Index Portfólio až 146,23 %.

Na dlhodobé sporenie na budúcnosť môžete využiť aj náš najnovší produkt Fumbi Bitcoin és Gold. V ňom sú unikátne spojené výhody dvoch svetov: potenciál rýchlo rastúceho Bitcoinu a zároveň stabilita reálneho zlata. Okrem Bitcoinu v ňom totiž investujete aj do kryptomeny PAX Gold, ktorá je krytá skutočným zlatom uloženým spoločnosťou Paxos. Zlato možné výkyvy stabilizuje.

Tento produkt dokázal, že je ideálnym na sporenie si na budúcnosť – svojou výkonnosťou porazil aj známe tradičné akciové indexy S&P 500 či DAX.

Na uloženie kryptomien používame Ledger Vault, čo je jedno z najdôveryhodnejších a najbezpečnejších spôsobov uloženia kryptomien na svete a zároveň sme jedinou platformou na investovanie do kryptomien, ktorá pravidelne vykonáva nezávislý audit peňaženiek.

Pridajte sa k našim viac ako 100 000 používateľom a využite potenciál kryptomien jednoducho, bezpečne a efektívne.

Začnite s vkladom už od 50€

Juraj Forgacs

CMO

linkedin
Megosztás másokkal
Odporúčame

Ďalšie články s Fumbi

You Are Not Losing When Cryptocurrency Drops Unless You Withdraw

back
Érdekes tények
x  • clock 3 min •  x

The cryptocurrency market has excellent growth potential but is also considerably volatile. Therefore, it can be subject to frequent fluctuations. Even though it occasionally quickly drops, many experts agree that it should grow substantially in the future. If you are new to investing in cryptocurrencies, it may seem like an investment loss whenever the market is down. In reality, you’ll decide whether you’ll be actually losing by how you’ll react to the market drop.

Better Invest Than Speculate

Investments in cryptocurrencies behave the same as anything else. Every market has its ups and downs, and cryptocurrencies are no exemption.
However, they differ from other assets in the extent, timing and speed of these fluctuations. The cryptocurrency market is volatile, and it can easily frighten new investors. But it’s precisely the price corrections that present an opportunity to increase your investment portfolio.

Focus on the long-term investment and not on speculations where people aim for a quick profit. Speculations go hand in hand with great risk because nobody can exactly predict the short term market development. Long-term market growth is much easier to anticipate. Investors often find that the longer they keep their finances invested, the higher the chances of profit. This is precisely what Fumbi products are built on, the long-term cryptocurrency market growth.

A Loss Is Not Really a Loss

When you have your resources invested in cryptocurrencies while the cryptocurrency market is down, it’s easy to feel like you are losing your money. However, that doesn’t become a reality unless you sell your cryptocurrencies at the wrong moment. While the corrections at the cryptocurrency market are not the most pleasant thing, seasoned investors know that the market naturally experiences positive and negative growth. This is especially true for the cryptocurrency market. Holding on to your cryptocurrency investment while the market is going down is the only way that your portfolio might later profit from the revitalisation of the market.

A market reversal can easily lead to a return on your investment, often with additional profit. However, if you sell all of your cryptocurrencies while the market is down, there is no hope for a recovery. Even if it might feel like it, you are not losing during drops unless you sell your cryptocurrencies.

If you buy bitcoin, it doesn’t automatically mean that you will be profiting next month. After a month, maybe even after half a year, you can easily find yourself at a loss without affecting the expectation of long-term growth. It’s good to realise that a possible hundredfold value growth within the next few years won’t happen without sizable turbulences.

What to Do When the Market Is in Red Numbers?

A much better strategy than selling out is rebalancing the portfolio to mirror market conditions and prospects. Thus, maintaining the desired combination of cryptoassets.

For example, if you have spent €1000 and the value of your investment drops by 50% to €500, you are at an unrealised loss. What to do now?

 • If you are not selling your cryptocurrencies and the value of the investment increases by 100%, you have your initial deposit of €1,000 back.
 • In case you have deposited another €1,000 during this drop to €500, your current investment would be €1,500. After 100% market growth, it would become €3,000. After subtracting your deposits of €2,000, you would be left with €1,000 of pure profit.
 • However, if you had withdrawn the rest of your investment when it dropped by 50%, you wouldn’t be able to profit from the market growth.

That’s why it’s profitable to invest while the market is down.

Invest Into Cryptocurrencies Effortlessly With Fumbi

If you are considering investing in cryptocurrencies, Fumbi is here for you. Thanks to us, your investment is effortless, easy to comprehend and safe.

Our Fumbi Index Portfolio follows the market capitalisation of cryptocurrencies, while our very own smart Fumbi Algorithm performs daily rebalancing. The algorithm mirrors the market growth as a whole and doesn’t rely on specific cryptocurrencies.

Last year, investing in the Fumbi Index Portfolio brought our users twice the profit of investing in bitcoin alone. While bitcoin brought investors a yield of 62.34%, the Fumbi Index Portfolio achieved 146.23%.

For a long-term investment towards your future, you can also use our newest product, Fumbi Bitcoin and Gold. It connects the unique benefits of two worlds: the potential of the fast-growing Bitcoin and the stability of real gold. Besides Bitcoin, you also invest in cryptocurrency PAX Gold, which is covered by real gold deposited by the Paxos company. The gold stabilises possible fluctuations.

We are using the LEDGER VAULT - a páncélterem for cryptocurrency deposits, one of the world’s most reliable and safest ways of cryptocurrency storage. Furthermore, we are the only crypto investment platform that regularly performs an independent audit of wallets.

Join over 100,000 of our users and capitalise on the potential of cryptocurrencies easily, safely and efficiently.

Start investing

Juraj Forgacs

CMO

linkedin
Megosztás másokkal
Odporúčame

Ďalšie články s Fumbi

Kryptomeny a zdaňovanie

back
Látnivalók
x  • clock 3 min •  x

Sme radi, že ste sa v uplynulom roku rozhodli využívať potenciál kryptomien jednoducho a bezpečne práve s nami. Vo Vašom profile si nájdete vygenerovaný výpis z Vášho účtu vo Fumbi, ktorý môžete použiť v prípade, že Vám vznikla povinnosť uhradiť dane z investovania do kryptomien.

Cesta k dokumentu:

 1. Prihlásite sa do svojho profilu.
 2. Kliknete v pravo hore na tlačidlo „Môj Účet“.
 3. Na ľavej strane si vyberiete možnosť „Dokumenty“.
 4. Kliknete na dokument „Vyúčtovanie roku 2021“, ktorý sa automaticky stiahne.

Otvoriť profil

Neviete ako podať danové priznanie?

Spoločne s celosvetovo renomovanou spoločnosťou v oblasti auditu a daní BDO, Vám prinášame službu TAXO – automatizované vyplnenie daňového priznania, ktorá urobí takmer všetko za Vás. Za pár klikov môžete mať vyplnené bezchybné daňové priznanie a ušetrenú kopu dohľadávania a nervov. Táto aplikácia je postavená na mieru Vašim potrebám.

Uvedenie služby plánujeme už na budúci týždeň a o jej spustení Vás budeme aktívne informovať. Spustením TAXO sem pridáme odkaz na službu.

„TAXO“- nová služba pre jednoduché vyplnenie daňových priznaní pre užívateľov Fumbi

Každý investor, ktorý dosiahne príjem z obchodovania s kryptomenami je povinný uviesť tieto príjmy v daňovom priznaní a v prípade zisku ich zdaniť. V spolupráci s celosvetovou renomovanou poradenskou spoločnosťou v oblasti auditu a daní BDO, spúšťame službu „TAXO“, ktorá umožní klientom Fumbi jednoducho a efektívne vyplniť daňové priznanie.

Vďaka službe „TAXO“ tak budete vedieť vyplniť svoje daňové priznanie pár klikmi v priebehu niekoľkých minút. Vyhnete sa tak zdĺhavému procesu manuálneho vypĺňania tlačív a naviac budete mať záruku, že je Vaše daňové priznanie vyplnené správne v rámci aktuálnej legislatívy.

Ako TAXO funguje – 3 Jednoduché kroky a daňové priznanie je vyplnené

Do systému „TAXO“ užívateľ najprv nahrá dva dokumenty vo formáte .pdf, a to konkrétne Potvrdenie o zdaniteľných prijímoch fyzickej osoby zo závislej činnosti od zamestnávateľa a Podklad pre výpočet dane od Fumbi. Systém následne dokumenty automaticky spracuje a vygeneruje užívateľovi prehľad s údajmi v editovateľných poliach.

Potom už len ostáva, aby užívateľ skontroloval a potvrdil správnosť predvyplnených údajov a po zaplatení autorizačného poplatku stiahol hotové daňové prizananie. „TAXO“ Vám tak vyplní daňové priznanie v súlade s platnou daňovou legislatívou len na základe poskytnutých dokumentov v priebehu niekoľkých sekúnd.

Pre koho je služba „TAXO“ určená?

Služba „TAXO“ je momentálne určená pre užívateľov, ktorí nadobudli príjmy z obchodnovania s kryptomenami prostredníctvom FUMBI a zároveň ktorých príjem pozostáva z jedného trvalého pracovného pomeru. Do budúcna sa plánuje služba sprístupniť aj pre užívateľov s ďaľšími typmi príjmov, ktorí momentálne do takejto kategórie nespadajú.

Aby ste sa v neľahkej problematike zdaňovania kryptomien zorientovali, priniesli sme do online priestoru diskusiu s odborníkmi na kryptomeny, dane a financie. Ak ste ju nevideli live na našom Facebooku alebo Instagrame, môžete si ju pozrieť zo záznamu.

Odpovede na vaše otázky

Dobrý deň. Je hranica sumy, do ktorej sa kryptomeny nezdaňuje? Alebo sa daní každé euro?
Na Slovensku sa zdaňuje každé euro. Nie je žiadna sadzba, do ktorej sa kryptomeny nezdaňujú.

Dobrý deň, ak mám krypto od roku 2014 a chcem ich predať, daním celý zisk, alebo až zisk od roku 2018/2019, kedy začala regulácia?
Súčasný zákon o dani z príjmov  nepozná pojem kryptomena, avšak od roku 2018, kedy sa u nás zaviedlo povinné zdaňovanie kryptomien, sa v ňom vyskytuje pojem virtuálna mena. A práve pod tento pojem spadajú v súčasnosti všetky kryptomeny a transakcie s nimi. Pod predaj kryptomeny z pohľadu daňovej povinnosti spadá akákoľvek forma výmeny virtuálnej meny za majetok, poskytnutie služby, výmena za inú virtuálnu menu či jej odplatný prevod. Dôležitý nie je v tomto prípade dátum kúpy, ale dátum predaja.

Ak kúpim btc za 500 €, po čase má hodnotu 1000 € a ja predám btc len za 500 €, ktoré mi prídu na účet, mám platiť daň z tých 500 €, aj keď to nie je zisk?
Pod predaj kryptomeny z pohľadu daňovej povinnosti spadá akákoľvek forma výmeny virtuálnej meny za majetok, poskytnutie služby, výmena za inú virtuálnu menu či jej odplatný prevod. K povinnosti zdaniť kryptomenu neprichádza v prípade, ak ju vlastník drží na svojom účte bez pohybu. A to ani v prípade, ak hodnota kryptomeny narastá. To znamená, že v tomto prípade by ste zaplatili daň z rozdielu nákupnej a predajnej ceny BTC, ktorý ste predali.

Dobrý deň, som FO, mám zamestnanie, dane a odvody za mňa vždy riešil zamestnávateľ, teraz si prvýkrát potrebujem podať DP, ako postupovať konkrétnejšie?
Môžete využiť službu TAXO resp. služby daňového poradcu, ktorý vám s vyplnením daňového priznania pomôže.

Dobrý deň, kde Fumbi uloží svojim užívateľom výpis pre zdanenie? Pozerala som si svoj profil, bude to uložené v kolonke dokumenty?
Podklady pre daňové priznanie nájdete vo svojom profile v sekcii Dokumenty/Dane. Názvy dokumentov sú Vyúčtovanie roku 2021 a Skladová evidencia kryptomien 2021.

Dobrý deň, chcem sa spýtať, aký dôvod má Fumbi na produkt stabilnej meny? Bude možnosť zameniť krypto za stabilnú menu v rámci Fumbi? Kedy bude? Ďakujem.
Cieľom je umožniť klientom prevádzať kryptoaktíva na stabilnú menu v rámci Fumbi. Za stabilnú menu (stablecoin) by si potom klienti mohli znova kúpiť kryptoaktíva podľa vlastného výberu. Túto možnosť usilovne implementujeme a chceli by sme ju spustiť čo najskôr to bude možné.

Nie je pre právnické osoby do určitej sumy sadzba zdaňovania zisku 15 %?
Áno, pre určité skupiny právnických osôb platí 15 % sadzba dane. Táto sadzba je ale podmienená splnením rôznych podmienok.

Zdravím, platí stále podmienka pri FO, že ak daň z krypta nepresiahne 17 €, nemusí byť zdanená?
V súčasnosti sa daň fyzickej osoby nevyrúbi a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne 17 eur, alebo celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za zdaňovacie obdobie nepresiahnu 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. To ale neznamená, že nemáte povinnosť podať daňové priznanie.

Otvoriť profil

Juraj Forgacs

CMO

linkedin
Megosztás másokkal
Odporúčame

Ďalšie články s Fumbi

Pravidla a podmínky soutěže o 100 000 Kč s Oktagonem 02/2022

back
Látnivalók
x  • clock 3 min •  x

Pravidla a podmínky soutěže o 100 000 Kč s Oktagonem 02/2022

1. Základní informace

1.1 Organizátorem soutěže je společnost FUMBI NETWORK. s. a., se sídlem: Nivy Tower, Mlynské Nivy 5, Bratislava – městská část Staré Město 821 09, IČ: 52 005 895, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sja, vložka č.: 57/B (dále jen ”FUMBI” nebo “Organizátor“).

1.2 Název soutěže je „Soutěž o 4000 Eur / 100.000 Kč s Oktagonem“ (ďalej len “Soutěž“).

1.3 Soutěž probíhá v období od 17.2.2022 do 26.2.2022 do 22.00 hod ( dále jen “Soutěžní období“).

1.4 Soutěžící mají možnost zapojit se a získat výhru v rámci celého Soutěžního období.

1.5 Soutěž není žádným způsobem sponzorována, odebrána ani řízena společností META, Inc. a nemá s ní žádný vztah. V rámci Soutěže nevznikají společnosti META, Inc. ve vztahu k soutěžícímu žádné závazky.

2. Soutěžící a pravidla Soutěže

2.1 Soutěžícím v Soutěži může být fyzická osoba starší 15 let s trvalým pobytem nebo dlouhodobým pobytem na území Slovenské a České republiky, která řádně ukončila svou registraci v rozhraní portálu FUMBI (dále jen „Portál“) případně jeho jazykové mutace dostupného na Portálu, která je možná během celého období Soutěže a naplnila další podmínky uvedené v tomto bodě 2.

2.2 Úspěšné zařazení do Soutěže je podmíněno tím, že soutěžící je povinen úspěšně provést:

a. řádně zrealizovat a potvrdit svou registraci v rozhraní portálu FUMBI dostupném na www.fumbi.network (dále jen „Portál“) případně jeho jazykové mutace dostupné na Portálu, při které uvede soutěžní kód „oktagon“ a zřídí svůj uživatelský účet.

nebo

b. řádně zrealizovat a potvrdit svou registraci v rozhraní portálu FUMBI dostupném na www.fumbi.network (dále jen „Portál“) případně jeho jazykové mutace dostupné na Portálu, úspěšně provést ověření své totožnosti a zrealizovat po dobu trvání Soutěže vklad v hodnotě nejméně 100 EUR/ 2800 Kč do produktu Fumbi Index Portfolio poskytovaného FUMBI.

b.1 Podmínkou zařazení do Soutěže je připsání peněžních prostředků předmětného soutěžícího ve prospěch bankovního účtu FUMBI po dobu trvání Soutěže. Bankovním účtem FUMBI se rozumí bankovní účet operovaný FUMBI asociovaný s příslušným produktem do kterého měl soutěžící úmysl realizovat vklad, včetně uvedení správných údajů potřebných pro identifikaci transakce (např. konstantní symbol a variabilní symbol).

2.3 Ze Soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním vztahu k Organizátorovi i osoby, které jsou rodinnými příslušníky osob v pracovním vztahu k Organizátorovi.

2.4 Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžící, kteří nesplní podmínky Soutěže, soutěžících účastnících se řízení, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky této Soutěže. Právo Organizátora vyloučit soutěžích ze Soutěže se vztahuje i na soutěžící, kteří porušili podmínky Soutěže, případně ty soutěžící: i) kteří neukončili registraci na Portálu, ii) kteří neukončili ověření své totožnosti, iii) jejichž kontaktní údaje, včetně e-mailové adresy jsou zjevně nesprávné, obsahují vulgarismy nebo jiná slovní spojení, která jsou v rozporu s obecně akceptovatelnou společenskou morálkou a etikou, nebo která Organizátor posoudí jako nevhodná ke zveřejnění.

2.5 Podmínkou účasti v Soutěži je souhlas soutěžícího se zveřejněním jména a obce, ve které se nachází místo trvalého bydliště nebo dlouhodobého pobytu soutěžícího. Zveřejněny budou na Sociálních sítích Organizátora, tak jak jsou definovány v článku 3.1 těchto soutěžních podmínek, s čímž soutěžící účastí v Soutěži souhlasí.

3. Vyhlášení Soutěže, vyhodnocení, oznámení výsledků Soutěže a výhra

3.1 Organizátor vyhlásí Soutěž dne 17.2.2022 prostřednictvím svých sociálních sítí, zejména Facebook profilu Fumbi.network, Instagram profilu fumbi.network nebo jiných sociálních sítí zřízených nebo operovaných Organizátorem (dále jen „Sociální sítě Organizátora“).

3.2 Výhrou v Soutěži jsou finanční prostředky v hodnotě 4000 EUR (slovy: čtyři tisíce eur) / 100.000 Kč (slovem: sto tisíc korun českých), které budou výhercům připsány ve prospěch účtu zřízeného na Portálu do produktu Fumbi Index Portfolio.

3.3 Organizátor určí výherce Soutěže losováním.

3.4 Výherce bude po vylosování kontaktován ze strany FUMBI na e-mailovou adresu asociovanou s účtem soutěžícího.

3.5 Soutěžící v souvislosti se zapojením se do Soutěže výslovně souhlasí s kontaktováním ze strany Organizátora pro účely informování o výhře prostřednictvím e-mailové adresy zadané při registraci, jakož i se souvisejícími úkony zpracování osobních údajů soutěžícího pro účely Soutěže.

3.6 Organizátor vyhlásí ukončení Soutěže nejpozději dne 26.2.2022 prostřednictvím Sociálních sítí Organizátora s uvedením informace o kontaktování výherce.

3.7 Výherce je oprávněn disponovat s výhrou nejdříve po uplynutí tří měsíců ode dne připsání výhry ve prospěch profilu výherce do produktu Fumbi Index Portfolio. Disponováním ve smyslu předchozí věty se rozumí zejména výběr výhry z rozhraní účtu, zpeněžení výhry, včetně jakéhokoliv zatížení výhry věcným břemenem.

4. Ostatní podmínky Soutěže

4.1 Soutěžící, resp. výherce není oprávněn požadovat místo výhry finanční či jakékoliv jiné plnění a nemá nárok na jakékoli jiné plnění ze strany Organizátora, kromě těch, která jsou specifikována v těchto podmínkách Soutěže.

4.2 Organizátor rozhoduje o podnětech, reklamacích nebo námitkách týkajících se Soutěže jednostranně as konečnou platností.

4.3 Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit pravidla Soutěže po celou dobu jejího trvání, a to vyhlášením změny pravidel Soutěže způsobem shodným s vyhlášením Soutěže. Organizátor se zavazuje při změně podmínek Soutěže informovat o realizovaných změnách a zpřístupnit nové, konsolidované podmínky Soutěže.

4.4 Organizátor je oprávněn kontrolovat splnění podmínek Soutěže, jakož is konečnou platností a jednostranně rozhodnout o jakékoli otázce spojené se Soutěží. Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit soutěžícího ze Soutěže nebo soutěžícímu neposkytnout výhru, a to v případě, že soutěžící porušil podmínky Soutěže nebo jednal jiným obdobným způsobem, který je v rozporu s podmínkami Soutěže.

5. Vyhlášení soutěžícího a souhlas se zpracováním osobních údajů

5.1 Účastí v Soutěži soutěžící dobrovolně uděluje Organizátorovi souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které Organizátorovi poskytl pro účely zařazení do Soutěže, jejího vyhodnocení a předání výhry.

5.2 Soutěžící má právo požadovat od Organizátora přístup k osobním údajům týkajícím se dotyčné osoby, má právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání osobních údajů a právo na omezení zpracování osobních údajů, právo namítat zpracování osobních údajů, jakož i právo na přenosnost osobních údajů.

5.3 Organizátor uchovává osobní údaje výherců výlučně v rozsahu a na dobu potřebnou pro účely Soutěže a pro účely předání výhry, ne však déle než 6 měsíců ode dne vyhlášení Soutěže.

5.4 Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu během trvání Soutěže je účinné okamžikem jeho doručení Organizátorovi a má za následek vyloučení soutěžícího ze Soutěže.

6. Platnost pravidel

6.1 Tato pravidla jsou platná od 17.2.2022 do 26.2.2022 tzn. ode dne začátku Soutěže do ukončení Soutěže.

Juraj Forgacs

CMO

linkedin
Megosztás másokkal
Odporúčame

Ďalšie články s Fumbi

Nezávislá inspekce kryptoměn ve Fumbi peněženkách – 02/2022

back
Hírek fumbi
x  • clock 3 min •  x

Fumbi prošlo už šestým úspešným auditem

Fumbi je jediná slovenská kryptoinvestiční společnost, která pravidelně podstupuje audity peněženek. Audit probíhá ve spolupráci s renomovanou společností SGS Slovakia, která je součástí celosvětové sítě SGS.

Při již šestém v pořadí auditu porovnávala společnost SGS zůstatek hodnot 26 kryptoměnv databázi s jejich aktuálními hodnotami uloženými v peněženkách. Tento audit opět potvrdil, že stav peněženek, v nichž jsou bezpečně uloženy vaše kryptoměny, odpovídá hodnotám uvedeným ve vašich profilech.

Bezpečnost a spolehlivost jsou pro nás velmi důležité, a proto dbáme na to, abychom spolupracovali pouze s těmi nejlepšími na trhu. Můžete se spolehnout, že kryptoměny, které si prostřednictvím Fumbi zakoupíte, jsou skutečně vaše. Zároveň se můžete spolehnout na jejich bezpečné uložení – spolupracujeme s platformou LEDGER VAULT - a páncélterem, která je jedním z nejlepších řešení pro úschovu kryptoměn na světě. Ledger Vault má svá úložiště pojištěna proti útoku hackerů až do výše 150 milionů dolarů.

Jaké kryptoměny prošly auditem?

Audit certifikoval hodnoty všech kryptoměn ve Fumbi Index Portfoliu, které pravidelně aktualizujeme, a také kryptoměny PAX Gold, která se nachází v produktu Fumbi Bitcoin a Zlato. Celkem bylo auditováno všech 26 kryptoměn, do kterých můžete v této chvíli ve Fumbi investovat.

Stáhnout certifikát

Proč je tento audit důležitý?

Existuje řada společností, které nabízejí různé způsoby investování do kryptoměn. Mohou nabízet investování prostřednictvím svého tokenu (vlastní kryptoměny) nebo jinou verzi nekontrolovaného investování, kdy je klient jen zřídka přímým vlastníkem svých kryptoměn.
Tyto společnosti často sídlí v daňových a právních rájích a vymahatelnost pohledávek je velmi nízká. Je proto důležité, abyste si vybrali důvěryhodnou společnost, která může prokázat čestnost svých aktivit.

O společnosti SGS

Skupina SGS (Société Générale de Surveillance) je největší světovou organizací v oblasti kontroly, ověřování, testování a certifikace systémů, která byla založena v roce 1878 a od roku 1919 sídlí v Ženevě. Společnost SGS je uznávána jako globální benchmark kvality a integrity. SGS má více než 97 000 zaměstnanců a provozuje síť více než 2 600 poboček a laboratoří po celém světě.

Využijte s námi potenciál kryptoměn snadno a bezpečně. Začít můžete s částkou již od 1400 Kč / 50 €

Jednoduchá registrace

Juraj Forgacs

CMO

linkedin
Megosztás másokkal
Odporúčame

Ďalšie články s Fumbi

Independent Inspection of Cryptocurrencies in Fumbi Wallets -02/2022

back
Fumbi hírek
x  • clock 3 min •  x

Fumbi Has Already Passed Its Sixth Successful Audit

Fumbi is the only Slovak crypto-investment company that undergoes regular audits of wallets. The audit occurs in cooperation with the renowned SGS Slovakia, part of the worldwide SGS network.

During the already sixth audit, the SGS company compared the remaining values of 26 cryptocurrencies in the database with the actual values deposited in wallets. This audit confirmed that the balance of the cryptocurrencies safely stored in your wallets corresponds with the balance stated in your profiles.

At Fumbi, safety and reliability are essential. Therefore, we work only with the best on the market. You can be certain that the cryptocurrencies you purchase through Fumbi are truly yours. Furthermore, you can always depend on their safe storage – we work with the LEDGER VAULT - a páncélterem platform, one of the world’s best solutions for cryptocurrency storage. Ledger Vault has its vaults insured against cyber-attacks to the amount of $150 million.

Which Cryptocurrencies Passed the Audit?

Audit certified values of all cryptocurrencies in the regularly updated Fumbi Index Portfolio and the PAX Gold cryptocurrency from Fumbi Bitcoin and Gold. All 26 cryptocurrencies you can invest in through Fumbi passed the audit.

Download certificate

Why Is It Important to Do This Audit?

Countless companies offer various ways of investing in cryptocurrencies. Many offer investing through their tokens (their own cryptocurrency) or other forms of uncontrolled investing where you are only rarely a direct owner of your cryptocurrencies. These companies often reside in tax and legal heavens and make recovery claims near impossible. That’s why it’s crucial to have a trustworthy company at your side that can demonstrate the honorability of their actions.

About SGS

The SGS (Société Générale de Surveillance) group is the world’s largest organisation for control, verification, trial and certification of systems, founded in 1878 with headquarters in Geneva since 1919. SGS is regarded as a global benchmark for quality and integrity. With over 97,000 employees, SGS runs a network of more than 2,600 branches and laboratories worldwide.

Join us and benefit from the potential of cryptocurrencies effortlessly and safely. Start with as little as €50.

Simple registration

Juraj Forgacs

CMO

linkedin
Megosztás másokkal
Odporúčame

Ďalšie články s Fumbi

A Fumbi algoritmusunk még egyszerűbbé teszi a kriptovalutákba való befektetést.

back
Fumbi hírek
x  • clock 3 min •  x

Od roku 2018 prinášame našim používateľom, ktorých je momentálne viac než 70 000, možnosť jednoducho a bezpečne investovať do kryptomien. Využívame na to sofistikované nástroje, akým je aj náš vlastný Fumbi algoritmus.

Fumbi prináša možnosť investovať do kryptomien a využiť rastúci potenciál tohto odvetvia úplne každému bez ohľadu na skúsenosti. Priniesť produkt pre širokú verejnosť bolo cieľom zakladateľa a experta na kryptomeny Juraja Forgácsa, ktorý predpovedá, že Bitcoin môže mať do 4 rokov hodnotu až 400 000 €.

Ako môžete potenciál tohto odvetvia využiť čo najlepšie?

Naším prvým a stále najobľúbenejším produktom je Fumbi Index portfólió. V rámci neho naši používatelia investujú do celého portfólia preverených top kryptomien, ktoré obsahuje Bitcoin, Ethereum, Cardano, Polkadot a ďalšie. Algoritmus denne sleduje hodnotu jednotlivých aktív a presne kopíruje pohyby celého trhu.

Navyše skúsení odborníci z Fumbi každé tri mesiace prehodnocujú zloženie portfólia, pričom do neho pridávajú kryptomeny s potenciálom rastu a vyhadzujú tie, ktoré už nespĺňajú prísne kritériá spoločnosti. Stačí vám vložiť minimálne 50 € a môžete sledovať, ako Algoritmus s vkladom pracuje.

“Spravovanie Fumbi Index Portfólia pozostáva z dvoch častí. Z manuálnej, v ktorej na základe fundamentálnych kritérií vyberáme top kryptoaktíva a upravujeme zloženie portfólia, a z automatickej. Náš Fumbi Algoritmus priebežne sleduje hodnoty jednotlivých kryptoaktív a prevažuje investície na základe ich trhovej kapitalizácie,” vysvetľuje Juraj Forgács.

Digitálne zlato kryté reálnym zlatom

Tento rok sme priniesli aj produkt Fumbi Bitcoin és Gold. Používateľom prináša unikátne spojenie potenciálu kryptoaktív a zároveň stabilitu zlata. Investícia je totiž v tomto produkte rozdelená v pomere 50:50 medzi Bitcoin a kryptomenu PAX Gold, ktorá je krytá reálnym zlatom uloženým spoločnosťou Paxos. Sofistikovaný algoritmus v tomto produkte vklad priebežne rebalansuje, aby boli financie vždy rozdelené rovnomerne. Ak hodnota Bitcoinu stúpne, časť sa odpredá a dokúpi sa za ňu zlato a naopak. Zlato má funkciu stabilizátora investície, čím robí z tohto produktu ideálne riešenie na dlhodobé sporenie.

Keď si chce človek vybrať kryptomeny sám

Pre tých, ktorí sa v kryptomenách dobre orientujú, ponúkame možnosť investovať do vybraných kryptoaktív. S produktom Fumbi Custom választás si môžete sami zložiť svoje investičné portfólio, pričom máte aktuálne na výber kryptomeny Bitcoin, Ethereum, Cardano a Polkadot.

V tomto roku sme priniesli aj produkt Fumbi üzlet, ktorým sme zareagovali na rastúci záujem spoločností investovať do kryptomien jednoduchým spôsobom. S Fumbi Biznis môžu firmy a právnické osoby zhodnotiť firemný majetok, čo pre ne môže byť vďaka daňovo-odvodovému zaťaženiu ešte výhodnejšie než pre jednotlivcov. Produkt pracuje na rovnakom princípe ako Fumbi Vlastná Voľba – firmy si môžu svoje investičné portfólio zostaviť podľa vlastného uváženia.

Investovanie do kryptomien s minimálnymi rizikami a bezpečným uložením

Fumbi minimalizuje riziká investovania do kryptoaktív priebežným rebalansovaním, ale aj využitím prvotriednej možnosti úschovy. Na uloženie kryptomien využívame LEDGER VAULT - a páncélterem, čo je jedno z najspoľahlivejších a najbezpečnejších riešení úschovy kryptomien na svete. Zároveň sme prvou platformou pre investovanie s nezávislým auditom peňaženiek s prestížnym certifikátom od spoločnosti SGS Slovensko.

Širokej verejnosti a firmám umožňujeme investovať do kryptomien jednoducho, prehľadne a bezpečne. Využite aj vy potenciál kryptomien a sporte si na svoju budúcnosť s nami s vkladom už od 50 €.

Bezplatne sa zaregistrovať

Juraj Forgacs

CMO

linkedin
Megosztás másokkal
Odporúčame

Ďalšie články s Fumbi

Fumbi na Chaincamp 2021

back
Fumbi hírek
x  • clock 3 min •  x

V sobotu 18. septembra sa v Ostrave konala v poradí už druhá otvorená komunitná konferencia zo sveta blockchainu Chaincamp 2021. Jednej z najväčších blockchainových konferencií v Českej a Slovenskej republike sa zúčastnili popredné osobnosti českej kryptomenovej a ekonomickej scény ako Jakub “Kicom” Vejmola, Karel Kyovský, Josef Tětek, Dominik Stroukal, Radovan Vávra alebo CEO nášho Fumbi Juraj Forgács.

Konferencia, ktorá je určená pre všetkých záujemcov o moderné technológie, filozofiu, DeFi, trading, smart kontrakty, minimg a témy ako ochrana súkromia a bezpečnosť, tentokrát prilákala viac ako 700 návštevníkov z Českej aj Slovenskej republiky.

Program bol nabitý prednáškami a workshopmi expertov z odboru, medzi ktorými nechýbali Jakub Kicom Vejmola z Bitcoinovej kanálKarel Kyovský z General BytesJozef Tětek ze SatoshiLabsKryptoVláďa alebo Petr Kučera z Blockchain Legal.

CEO Fumbi Juraj Forgács sa v prednáške “Analýza Bitcoinu. Čo sa musí stať, aby stál 10 000 000 CZK” podrobne rozobral aktuálny stav Bitcoinu a pozornosť venoval dôležitým aspektom, ktoré mu môžu pomôcť dosiahnuť hodnotu 10 000 000 CZK. Celú prednášku si môžete pozrieť tu:

Pri stánku nášho Fumbi, ktoré bolo zlatým partnerom celej konferencie, sa mohli účastníci s typicky zeleným Fumbi drinkom v ruke dozvedieť viac o našich produktoch priamo od Juraja Forgácsa alebo od nášho CTO Dávida Stancla, čo sa stretlo s veľmi pozitívnym ohlasom.

Súčasťou bola aj súťaž o 10 000 CZK v kryptomenách. Celá konferencia bola skvelou príležitosťou pre zdieľanie skúseností a stretnutie krypto komunity a širokej verejnosti, ktorú zaujíma oblasť moderných technológií. Všetky prednášky si môžete pozrieť aj na oficiálnom Chaincamp YouTube kanále tu.

Investujte do kryptomien jednoducho s Fumbi

Ak uvažujete o investovaní do kryptomien, Fumbi je tu pre vás. Vďaka nám môžete investovať jednoducho, prehľadne a bezpečne.

Naše Fumbi Index portfólió sleduje trhovú kapitalizáciu kryptomien, pričom je denne vyvažované naším vlastným inteligentným Fumbi Algoritmom. Algoritmus kopíruje celkový rast trhu a nespolieha sa na jednotlivé kryptomeny.

Na dlhodobé sporenie na budúcnosť môžete využiť aj náš najnovší produkt Fumbi Bitcoin és Gold. V ňom sú unikátne spojené výhody dvoch svetov: potenciál rýchlo rastúceho Bitcoinu a zároveň stabilita reálneho zlata. Okrem Bitcoinu v ňom totiž investujete aj do kryptomeny PAX Gold, ktorá je krytá skutočným zlatom uloženým spoločnosťou Paxos. Zlato možné výkyvy stabilizuje.

Na uloženie kryptomien používame Ledger Vault, čo je jedno z najdôveryhodnejších a najbezpečnejších spôsobov uloženia kryptomien na svete a zároveň sme jedinou platformou na investovanie do kryptomien, ktorá pravidelne vykonáva nezávislý audit peňaženiek.

Začnite s vkladom už od 50€

Juraj Forgacs

CMO

linkedin
Megosztás másokkal
Odporúčame

Ďalšie články s Fumbi

You are never at a loss, until you withdraw

back
Érdekes tények
x  • clock 3 min •  x

The cryptocurrency market has a lot of growth potential, but with growth potential comes volatility, and the crypto market can experience frequent fluctuations. Although the market may sometimes fall rapidly, many experts concur on the fact, that the market should still experience substantial growth in the future. If you are a novice cryptocurrency investor experiencing a falling market for the first time, it may seem that your investment is at a loss, when in all actuality, loss is only determined by your reaction to the market’s fluctuation.

Invest rather than speculate

Cryptocurrency investments behave in the same way as any other investment. All markets rise and fall, and the cryptocurrency market is no different. Where the cryptocurrency market differs is the size, time and rapidity of these fluctuations. The cryptocurrency market is volatile, which can be potentially nerve-wracking for novice investors, when it is infact exactly these fluctuations that give investors the opportunity to expand their investment portfolio.

We recommend that investors focus on long-term investing and not day-to-day speculation, with a get-rich-quick mentality. Day trading is incredibly risky, because at a small enough time-frame, predicting the market’s next move is virtually impossible. On the other hand, the longterm growth of a market is much easier to predict. It generally holds true that the longer a person holds an active investment, the higher is the chance of profiting off of said investment. The fact that the cryptocurrency market is likely to grow exponentially in the longterm is exactly the pillar that all of our Fumbi products are built on.

With crypto, a loss is not a loss

When you invest your funds into cryptocurrencies, and the cryptocurrency market falls, some could interpret this as losing your invested money. This however, is not actually true, and you do not lose money until the very moment when you sell your cryptocurrencies at an inopportune time. Although fluctuations in the cryptocurrency market are not the most pleasant experience, longterm investors are aware that the market rises and falls naturally, with the cryptocurrency market being a prime example. Keeping your cryptocurrencies as the market falls is the only way for your portfolio to profit off of a resurgence in the market later on.

A resurgence in the market can easily return investments back to profitability, often experiencing even more profit than before. In stark contrast, if one sold their cryptocurrencies during a fall in the market, one cannot hope to capitalise on the market’s resurgence. You are not at a loss during a fall in the market, as it may seem at first – until you sell your crypto.

Buying bitcoin today does not necessarily mean, that you will experience a profit next month. Be it a month, or half a year, you may well find yourself at a loss, without violating the prediction of longterm cryptocurrency market growth. It is important to remember that a rocky road is to be expected when investing, especially in a market that is expected to grow a hundred-fold in the span of a few years.

What to do, when the market is in the red?

A better strategy than dumping your coins is rebalancing a portfolio to reflect the environment of the market as well as any predictions, and thus keeping the required combination of cryptocurrencies to keep your portfolio well diversified.

For example, you started with an initial deposit of 1 000 €, and due to fluctuations in the market you find your investment’s worth to be 500 €. You are at an unrealised loss of 50%, how do you proceed?

 • If you do not sell your crypto, and the market experiences a growth of a 100%, the value of your portfolio would be back to the worth of your initial investment, a 1000 €.
 • Lets say that during this fall in the market, you invested an additional 1000 € to your 500 € portfolio, making the value of your portfolio a total of 1500€. As in the previous example, the market grows by 100%, and your portfolio now totals 3000 €. After subtracting your deposits totalling 2000 € you gain a clean profit of 1000 €.
 • If, after a fall of the market by 50%, you sold all your cryptocurrencies, you would forego the chance of profitting from market resurgence later on.

This is exactly why it can actually be profitable,to invest even if a market is currently falling.

Fumbi makes investing into crypto simple, easy and hassle-free

If you are thinking of investing into crypto, Fumbi is here for you. Investing with Fumbi is safe, simple and straightforward.

The Fumbi Index Portfolio tracks crypto’s market cap, and is daily rebalanced by our own intelligent Fumbi Algorithm. The algorithm closely mirrors the growth of the entire market, and does not rely on the individual cryptocurrencies.

For the pickier clients we offer Fumbi Custom, whoch gives you the ability to pick and choose what cryptocurrencies you hold. You are free to choose exactly how much, and into what crypto you invest. Fumbi Custom currently supports Bitcoin, Ethereum, PolkaDot and Cardano.

For maximum safety, we exclusive use Ledger Vault to store crypto, which is one of the safest and most trusted ways to store cryptocurrencies world-wide. Additionally, we are the only investment platform to routinely undergo independent audits of our wallets.

Start investing now, with a deposit of atleast 50 €

Juraj Forgacs

CMO

linkedin
Megosztás másokkal
Odporúčame

Ďalšie články s Fumbi

Uľahčite si cestu ku kryptomenám s Fumbi videonávodmi

back
Tutorials
x  • clock 3 min •  x

Vytvorili sme pre vás sériu videonávodov, ktoré vám ešte viac uľahčia využívať potenciál kryptomien s našou spoločnosťou Fumbi.

Najskôr je potrebné zaregistrovať sa a overiť svoju registráciu emailom.

Keď je váš účet nastavený, je načase spraviť svoj prvý vklad. Pre každý produkt sme vytvorili samostatný videonávod.

Rýchly vklad využívajú naši používatelia, keď chcú zareagovať na pokles trhu kryptomien tým, že zvýšia svoje investície. Dá sa spraviť takto jednoducho:

Vo Fumbi si môžete kedykoľvek vybrať financie z účtu. Môžete urobiť úplný alebo čiastočný výber. Pri čiastočnom musí byť na vašom účte minimálne 500 € a zostatok musí byť aspoň 50 €.

Výber z Fumbi Index Portfólio:

Výber z Fumbi Bitcoin a Zlato:

Výber z Fumbi Vlastná Voľba:

Pokiaľ vaša investícia presiahne 1 000 € alebo v prípade, že chcete vykonávať rýchle vklady, zákon nám udeľuje povinnosť overiť si vašu totožnosť prostredníctvom formulára Know-Your-Customer (KYC). Môžete na to využiť svoj občiansky preukaz alebo pas – pre každý prípad nájdete samostatný videonávod.

Pri overovaní KYC prostredníctvom Sumsub a s použitím občianskeho preukazu postupujte podľa tohto videa.

Ak použijete pri overovaní KYC prostredníctvom Sumsub cestovný pas, postupujte podľa tohto videa.

Pre lepšie zabezpečenie svojho účtu si môžete pridať overenie telefónnym číslom.

Keď chcete zmeniť svoje heslo, urobíte to jednoducho s týmto videonávodom.

Miért Fumbi?

Spoločnosť Fumbi vznikla v roku 2018 a odvtedy prináša jednoduchý, prehľadný a bezpečný spôsob investovania do kryptomien širokej verejnosti. Už má vyše 50 000 používateľov – nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike a Poľsku. Vstupná investícia je vo výške od 50 € v prípade jednotlivca a od 1 000 € v prípade právnickej osoby. Kryptomeny vo Fumbi sú zabezpečené cez platformu LEDGER VAULT - a páncélterem, čo je jedno z najbezpečnejších riešení úschovy kryptomien na svete, a sú pravidelne auditované cez spoločnosť SGS Slovensko.

Zaregistrujte sa už dnes

Juraj Forgacs

CMO

linkedin
Megosztás másokkal
Odporúčame

Ďalšie články s Fumbi