Wskazówki, jak udowodnić pochodzenie swoich depozytów do Fumbi

back
Aktualności Fumbi
12. listopada 2021  • clock 3 min •  Fumbi Network

Wskazówki, jak udowodnić pochodzenie swoich depozytów do Fumbi

Jako odpowiedzialna spółka, podlegająca słowackim ustawom i rozporządzeniom, Fumbi sumiennie podchodzi również do walki z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Dlatego ważne jest dla nas, aby klienci udokumentowali pochodzenie swoich środków w przypadku sum, które przekraczają nasz wewnętrzny limit.

Ustawa Dz.U. 2018 poz. 723 z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zobowiązuje nas do wykrywania podejrzanych transakcji, które mogą być związane z praniem pieniędzy lub terroryzmem. Każda inna legalnie działająca firma również miałaby zgodnie z prawem wymagać od swych klientów dostarczenia tych dokumentów.

Zdajemy sobie sprawę, że jest to prośba o dokument o charakterze osobistym z wrażliwymi informacjami, dlatego prosimy o przesłanie tych informacji na w pełni zabezpieczone konto Fumbi, a nie wysyłanie ich pocztą elektroniczną. Ochrona danych osobowych naszych klientów jest naszym najwyższym priorytetem.

Ten artykuł zawiera informacje o tym, jakie dokumenty należy przesłać, aby zweryfikować swój dochód.

Prosimy o podanie dokumentów, które najlepiej świadczą o pochodzeniu Twojej inwestycji.

Istnieje kilka szybkich kroków, które należy podjąć, aby udowodnić źródła finansowania osób fizycznych.

Jak należy postępować:

Zaloguj się na swoje konto Fumbi.
Kliknij na link Prześlij dokument.
Załaduj dokument, który deklaruje pochodzenie Twoich środków (szczegóły dotyczące dokumentów znajdują się poniżej).

Dokumenty, których jesteśmy zobowiązani wymagać od naszych użytkowników:

1. Oszczędności

Aby mogliśmy sprawdzić, czy oszczędności odpowiadają inwestycjom, prosimy o przesłanie na konto Fumbi wyciąg z konta bankowego z odpowiednich trzech miesięcy, kiedy:

 • oszczędzałeś (ostatnie 3 miesiące oszczędzania)
 • otrzymałeś środki ze sprzedaży nieruchomości lub inne jednorazowe dochody (miesiąc wpływu środków na rachunek oraz dwa poprzednie miesiące)

Jeśli na Twoim koncie znajdują się wydatki wrażliwe, możesz zostawić widoczną tylko kwotę, a resztę zaciemnić. Prosimy o nie usuwanie dochodów, które deklarujesz.

 • Wybierz wyciągi z konta w bankowości internetowej
 • Zaznacz odpowiedni okres trzymiesięczny
 • Wygeneruj wyciąg w formacie pdf
 • Załaduj wyciąg za pomocą przycisku „Prześlij dokument” na swoim koncie Fumbi

2. Zatrudnienie

Łatwym sposobem na zweryfikowanie źródła dochodów jest dostarczenie dowodu zarobków lub dochodów z pracy.
Jeśli Twój dochód pochodzi z zatrudnienia, będziemy potrzebować od Ciebie następujących informacji:

Roczne rozliczenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z działalności niesamodzielnej:

 • Załaduj swoje rozliczenie roczne za pomocą przycisku „Prześlij dokument” na swoim koncie Fumbi.

lub

Roczne rozliczenie ubezpieczenia zdrowotnego:

 • Zrób zdjęcie lub zeskanuj swój wyciąg z ubezpieczenia zdrowotnego
 • Załaduj wyciąg w swoim profilu Fumbi

lub

Wyciąg za odpowiednie trzy miesiące z konta, na które wpłacane jest Twoje wynagrodzenie:

 • Wybierz wyciągi z konta w bankowości internetowej
 • Zaznacz odpowiedni okres trzymiesięczny
 • Wygeneruj wyciąg w formacie pdf
 • Załaduj dokument na swoim koncie Fumbi

3. Przedsiębiorczość

Jeżeli Twoje dochody pochodzą z działalności przedsiębiorczej, ważne jest, abyśmy sprawdzili, czy dochody te odpowiadają wysokości depozytów. W tym celu potrzebujemy następujących dokumentów:

Zeznanie podatkowe dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych:

 • Załaduj swoje zeznanie podatkowe za pomocą przycisku „Prześlij dokument” na swoim koncie Fumbi

lub

Roczne rozliczenie ubezpieczenia zdrowotnego:

 • Prześlij zeskanowany lub sfotografowany dokument za pomocą przycisku „Prześlij dokument” na swoim koncie Fumbi

Jeśli masz dochody jako partner lub udziałowiec osoby prawnej, prosimy podać:

Decyzję o wypłacie dywidendy:

 • Prześlij ten dokument za pomocą przycisku „Prześlij dokument” na swoim koncie Fumbi

lub

Roczne rozliczenie ubezpieczenia zdrowotnego:

 • Prześlij zeskanowany lub sfotografowany dokument za pomocą przycisku „Prześlij dokument” na swoim koncie Fumbi

4. Własności (sprzedaż lub wynajem)

Jeśli twój dochód pochodzi ze sprzedaży lub wynajmu nieruchomości lub ruchomości, będziemy potrzebować do weryfikacji umowy kupna-sprzedaży lub umowy wynajmu. Pozwoli nam to zweryfikować, czy wysokość Twoich depozytów odpowiada wysokości tego dochodu. (Jeżeli posiadasz te środki na swoim koncie od ponad roku, możemy uznać je za oszczędności – w takim przypadku prosimy o dostarczenie dowodu ich pochodzenia zgodnie z punktem 1).

 • Prześlij zeskanowany lub sfotografowany dokument za pomocą przycisku „Prześlij dokument” na swoim koncie Fumbi

5. Dar

Jeśli zdobyłeś środki finansowe poprzez darowiznę, jesteśmy zobowiązani sprawdzić, czy kwota ta odpowiada inwestycji w Fumbi. (Jeśli masz te środki na koncie dłużej niż rok, możemy uznać je za oszczędności, w takim przypadku prosimy o udokumentowanie ich zgodnie z punktem 1).

 • Zeskanowany lub sfotografowany oryginał podpisanej umowy załaduj poprzez przycisk „Prześlij dokument” na swoim koncie Fumbi

6. Dziedzictwo

W celu sprawdzenia, czy wysokość spadku jest zgodna z dokonywanymi przez Ciebie wpłatami, będziemy potrzebowali jednego z poniższych dokumentów: (Jeśli posiadasz te środki na koncie dłużej niż rok, możemy uznać je za oszczędności – w takim przypadku prosimy o dostarczenie dowodu ich pochodzenia zgodnie z punktem 1).

Umowa ugody spadkowej:

 • Zeskanowany lub sfotografowany oryginał podpisanej umowy załaduj poprzez przycisk „Prześlij dokument” na swoim koncie Fumbi

lub

Stwierdzenie nabycia spadku:

 • Zeskanowany lub sfotografowany oryginał podpisanej umowy załaduj poprzez przycisk „Prześlij dokument” na swoim koncie Fumbi

W wypadku pytań dotyczących przesyłania dokumentów, prosimy o kontakt z nami za pomocą tego formularza.

Dziękujemy za współpracę!

Ostrzeżenie:

W celu zwiększenia bezpieczeństwa zalecamy, aby nie wysyłać poufnych informacji pocztą elektroniczną, lecz przesłać je bezpośrednio na konto Fumbi za pomocą przycisku Prześlij dokument.

Fumbi może wstrzymać przetwarzanie wpłat i wypłat do czasu dostarczenia i zatwierdzenia wszystkich niezbędnych dokumentów.

W przypadku złożenia niekompletnych lub podejrzanych dokumentów firma Fumbi jest zobowiązana do powiadomienia właściwego organu.

Avatar photo

Fumbi Network

Fumbi

linkedin
Podziel się z innymi
Odporúčame

Więcej artykułów z Fumbi