Mainnet

Ostra (lub produkcyjna) wersja sieci blockchain. Blockchain, podobnie jak inne oprogramowania, jest zwykle tworzona jako tzw. sieci testowe, w którym nie jest przekazywana żadna rzeczywista wartość, a jedynie sprawdza się, czy koncepcja sieci działa. Po przetestowaniu pojawia się Mainnet, gdzie sieć już działa.

Fumbi Cookies

Korzystając z serwisu internetowego prowadzonego przez Fumbi Network j.s.a., wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookie, w celu zapewnienia Państwu lepszej jakości usług. Więcej informacji →