back
Kryptomeny
20. júla 2021  • clock 3 min •  Daniel Mitrovsky

Terra – Peniaze budúcnosti

V nasledujúcom blogu si predstavíme ďalšie kryptoaktívum, ktoré je súčasťou nášho dynamického portfólia – platformu Terra. Terra je algoritmická blockchainová platforma, ktorá využíva stablecoiny viazané na peniaze z tradičného sveta za účelom vytvorenia cenovo stabilného globálneho platobného systému.

História

Koncept platformy Terra vznikol už v januári 2018 s víziou a s cieľom uľahčiť hromadnú adopciu kryptomien vytvorením digitálnych aktív pomocou blockchainovej infraštruktúry, ktoré sú cenovo stabilné voči najvýznamnejším svetovým fiat menám. Blockchain Terra vytvoril kórejský blockchainový podnik Terraform Labs za pomoci spoločnosti Terra Alliance s podporou 15-tich ázijských e-commerce spoločností, ktoré majú spolu viac než 45 miliónov používateľov.

Spoločnosť Terraform Labs založili Daniel Shin a Do Kwon, ktorí majú rozsiahle skúsenosti v oblasti elektronického obchodu a financií. Daniel Shin je absolventom Whartonskej ekonomickej školy a založil niekoľko ďalších úspešných spoločností v rôznych odvetviach. Medzi ne patrí platobná aplikácia Chai, platforma eCommerce TMON či startupová spoločnosť Fast Track Asia.

Čo je Terra ?

Terra je decentralizovaná blockchainová infraštruktúra, ktorá využíva stablecoiny na vytvorenie alternatívneho stabilného menového systému. Sieť Terra disponuje svojím natívnym tokenom LUNA, pričom okrem toho využíva systémy Oracle a smart kontrakty na to, aby používateľom umožnila využívať programovateľné internetové peniaze v reálnom živote.

Cenová stabilita jednotlivých stablecoinov je zabezpečovaná prostredníctvom algoritmu cenovej stability. Tento algoritmus zabezpečuje pravidelnú aktualizáciu peňažnej ponuky jednotlivých stablecoinov tak, aby sa zachovala ich hodnota. S využitím tohto algoritmu sa spoločnosť Terra snaží svojim používateľom v sieti zabezpečiť čo najnižšie poplatky, maximálnu stabilitu jednotlivých stablecoinov a ich bezproblémové využívanie.

Terra Blockchain bol vytvorený pomocou vývojových nástrojov Cosmos a s využitím konsenzuálneho algoritmu Tendermint Proof-of-Stake. Vývojové nástroje Cosmos sú optimalizované tak, aby umožnili vývojárom rýchlo a efektívne vytvárať a spúšťať interoperabilné blockchainové aplikácie.

Transakcie na blockchaine Terra sú vyrovnané v priebehu pár sekúnd. Okrem toho sú na blockchaine Terra podstatne nižšie transakčné poplatky (tzv. gas fees) súvisiace s exekúciou smart kontraktov, než napríklad na blockchaine Etherea.

Kľúčové vlastnosti siete Terra

Vďaka decentralizovanej povahe Terra blockchainu je tento blockchain ideálny pre tvorbu inovatívneho digitálneho hospodárstva.

Medzi kľúčové vlastnosti Terra blockchainu môžeme zaradiť:

  • Interoperabilita: Interoperabilita je základnou a najdôležitejšou vlastnosťou Terra blockchainu. Sieť Terra je navrhnutá tak, aby mohla fungovať a spolupracovať s ostatnými blockchainami. V súčasnosti operuje Terra napríklad na platformách Ethereum či Solana. Vývojári tejto platformy však naďalej usilovne pracujú na expandovaní protokolu na ďalšie populárne blockchainy.
  • Programovateľnosť: Terra umožňuje programátorom vytvárať smart kontrakty v jazykoch Rust, Go či AssemblyScript. S využitím Oracles môžu vývojári taktiež pridávať ďalšie extra funkcie pre svoje decentralizované aplikácie.
  • Finančná efektívnosť: Hlavným poslaním siete Terra je vybudovanie transparentného finančného ekosystému. Terra sa napríklad snaží znižovať alebo úplne odstrániť potrebu používania kreditných kariet, bánk a platobných brán pomocou jednovrstvového blockchainu.

Terra stablecoiny

Na umožnenie používania siete Terra pre retailové platobné služby používajú partneri spoločnosti Terra stablecoiny Terra. Stablecoiny predstavujú kryptografickú verziu konvenčných fiat mien, ktoré sú viazané na hodnotu peňazí z reálneho sveta. Stablecoiny slúžia vo volatilnom prostredí kryptomien ako uchovávateľ hodnoty.

Spoločnosť Terra uviedla na trh viacero stablecoinov, ktoré sú hodnotovo viazané na tradičné peniaze. Medzi najznámejšie stablecoiny emitované spoločnosťou Terra patria: TerraUSD (UST), TerraCNY, TerraJPY, TerraGBP, TerraKRW, TerraEUR či Terra SDR.

Terra stablecoiny slúžia ako inovatívny digitálny prostriedok výmeny medzi kýmkoľvek a kdekoľvek, a to všetko pri zachovaní princípu okamžitého vyrovnania a nízkych poplatkov.

Mnoho obchodných partnerov spoločnosti Terra využíva na prístup k blockchainu Terra peňaženku s názvom Terra Station. Terra Station podporuje natívny token spoločnosti Terra (LUNA) ako aj všetky jej stablecoiny.

Stablecoin UST a mechanizmus vyrovnávania

TerraUSD (UST) je najznámejší a najsilnejší stablecoin postavený na blockchaine Terra. Po úspešnom uvedení na trh sa emitovanie UST začalo v septembri 2020. Stablecoin UST je hodnotovo viazaný na americký dolár v pomere 1:1. Za emisiou UST nestojí žiadna konkrétna entita alebo firma, nakoľko monetárna zásoba UST je kontrolovaná algoritmicky, pričom trhová ponuka stablecoinu UST je určená na základe emitovania alebo spaľovania tokenu LUNA.

UST dosahuje cenovú stabilitu algoritmickým prispôsobovaním svojej ponuky podľa výkyvov v dopyte. Zvýšenie dopytu po UST sa prejaví zvýšením objemu obchodov UST a tiež zvýšením jeho ceny. Výsledkom toho je, že Terra musí vyvinúť určitú vyrovnávaciu reakciu, aby zabezpečila, že cena UST zostane stabilná. V tomto scenári sa musí zvýšiť ponuka UST, aby došlo k vyrovnaniu nadmerného dopytu. Tento proces je inak nazývaný aj ako expanzia.

Protokol musí teda emitovať nové UST do obehu. Terra to dosahuje prirodzenými efektívnymi trhovými silami, prostredníctvom oportunizmu jednotlivých subjektov siete, ktorí môžu získať jednoduchý a bezrizikový zisk tým, že nakúpia novo emitované TerraUST (v hodnote vyššej ako je 1 USD) za 1 UST v hodnote spaľovaného tokenu LUNA. V tomto prípade dochádza k spaľovaniu tokenov LUNA a k emitovaniu nových UST do obehu, čo algoritmicky nastoľuje rovnováhu medzi dopytom a ponukou UST.

V opačnom scenári má pokles dopytu po UST za následok zníženie transakčnej aktivity a pokles ceny stablecoinu UST pod jeho rovnovážnu úroveň. V takom prípade je potrebné znížiť ponuku UST, aby sa zachovala cena UST na úrovni 1$. Tento proces v sieti sa nazýva kontrakcia.

Do tohto procesu sú opäť zakomponovaní jednotliví používatelia siete. V tomto prípade dochádza k emitovaniu nových tokenov LUNA a k znižovaniu ponuky UST v obehu, čo opäť nastolí rovnováhu medzi dopytom a ponukou UST.

Zdroj: Medium

Dosahovanie rovnováhy a cenovej stability jednotlivých stablecoinov je teda založené na elastickej menovej politike, ktorá pri cenových odchýlkach stimuluje subjekty v sieti arbitrovať a profitovať z nestability.

Natívny token LUNA

Luna je natívnym tokenom ekosystému Terra. LUNA je z hľadiska dôležitosti veľmi významnou súčasťou ekosystému. Token LUNA sa primárne využíva na fungovanie zabezpečovacích mechanizmov, ktoré determinujú cenovú stabilitu stablecoinov v sieti. Okrem toho sa token LUNA používa ako nástroj stakingu validátorov siete Terra prostredníctvom konsenzuálneho mechanizmu Proof-of-Stake.

Terra využíva konsenzuálny protokol Proof-of-Stake. V praxi to znamená, že validátori v sieti schvaľujú nové transakcie a pridávajú nové bloky do blockchainu. Za tieto aktivity sú odmeňovaní tokenom LUNA. Stať sa validátorom v sieti Terra však nie je také jednoduché, pretože sieť disponuje obmedzeným maximálnym množstvom 100 validátorov. Z tohto hľadiska, ak sa chce určitý subjekt stať validátorom, musí disponovať obrovským množstvom LUNA tokenov. Ostatné subjekty v sieti môžu delegovať svoje LUNA tokeny validátorom, a podieľať sa tak na chode siete a získavať z toho pasívny príjem.

Governance model siete Terra je založený na komunitnom riadení. To znamená, že validátori v sieti majú právo hlasovať o dôležitých zmenách a aktualizáciách v sieti. Tieto aktualizácie môžu zahŕňať napríklad rôzne technické zmeny, upgrady či zmeny v štruktúre poplatkov. Komunitné governance modely sú ideálne, pretože poskytujú konsenzuálnu podporu návrhov. Okrem toho môže každý validátor predložiť návrhy, aby za ne komunita hlasovala.

Chai

Chai je najrýchlejšie rastúca elektronická peňaženka v Kórei operujúca na blockchaine Terra s viac ako 2,4 miliónmi aktívnych používateľov. Chai je momentálne široko integrovaný poprednými obchodníkmi v Kórei a aktuálne funguje aj v offline verzii prostredníctvom dobíjania debetnej karty Chai a offline maloobchodných integrácií. Chai integrovalo už 14 z 15 najsilnejších bánk v Kórei.

Zdroj: Chaiscan

Mirror Protocol

Jednou z decentralizovaných aplikácií, ktoré využívajú TerraUSD je aj Mirror Protocol. Tento protokol umožňuje emitovať syntetické aktíva na blockchaine, ktoré kopírujú ceny aktív v reálnom čase. To umožňuje používateľom napríklad obchodovať so syntetickými aktívami, napríklad s akciami určitej spoločnosti bez toho, aby ich používateľ musel reálne vlastniť.

Zdroj: Mirror Protocol

Tento protokol bol navrhnutý tak, aby podporil implementáciu skutočne burzovo obchodovateľných aktív na blockchain.

Emitovanie syntetického aktíva vyžaduje, aby emitent aktíva uzamkol 150 % hodnoty emitovaného syntetického aktíva vo forme zábezpeky prostredníctvom TerraUSD. V prípade, že cena syntetického aktíva prekročí hodnotu uzamknutého kolaterálu, dôjde k jeho likvidácii. Cena syntetických aktív je určovaná prostredníctvom Oracles, ktoré sledujú burzové ceny aktív v reálnom čase.

Anchor protocol

Anchor protocol je ďalšou decentralizovanou aplikáciou fungujúcou na Terra blockchaine. Tento protokol je zameraný skôr na krypto začiatočníkov. Pomocou Anchor protokolu môžu subjekty využívať sporiace produkty z oblasti decentralizovaných financií bezpečne a jednoducho.

Zdroj: Anchor protocol

Anchor protokol ponúka používateľom nízkovolatilné výnosy z vkladov stablecoinov Terra. Tento výnos je definovaný na základe vzťahu medzi veriteľom, ktorý sa snaží dosiahnuť stabilné výnosy zo svojich stablecoinov, a dlžníkom, ktorý si chce stablecoiny požičať. Aby si dlžník mohol stablecoiny požičať, musí založiť ako zábezpeku takzvané viazané aktíva (bAssets). Po založení zábezpeky si požičia stablecoiny na základe LTV pôžičkového pomeru (Loan-To-Value ratio).

Uložené stablecoiny sa nazývajú Anchor Terra (aTerra). Tokeny aTerra sú zameniteľné za počiatočný vklad (počiatočne uložené stablecoiny) spolu s nadobudnutým úrokom v čase, čo umožňuje používateľom inkasovať úroky iba z toho, že uložia svoje voľné peňažné prostriedky do protokolu.

Inteligentné peniaze – peniaze budúcnosti

Algoritmické mechanizmy peňažnej ponuky spoločnosti Terra sú pre odvetvie kryptomien jedinečným a inovatívnym prínosom. Koncept Terra blockchainu je vo svojej podstate jedinečný a inovatívny, pričom so sebou prináša skutočnú realizáciu podstaty decentralizovaných financií.

Už v súčasnosti je Terra veľmi populárna medzi obchodníkmi v Kórei, no čoraz viac sa dostáva do popredia aj v globálnom meradle. Môžeme preto očakávať, že o tomto inovatívnom projekte budeme počuť stále viac a viac. Okrem toho, vývojári Terra blockchainu plánujú v najbližších mesiacoch rozšíriť počet blockchainov, na ktorých bude Terra operovať.

Investujte s Fumbi už dnes

Ak uvažujete o investovaní do kryptomien, Fumbi je tu práve pre vás. Naše algoritmom spravované portfólio presne sleduje pohyb cien na trhu s kryptomenami.

Spoločnosť Fumbi je prvá svojho druhu, pretože ponúka kryptomeny širokej verejnosti, a to aj pri malom vklade. Investovanie do kryptomien prostredníctvom spoločnosti Fumbi je veľmi jednoduché a minimalizuje riziká.

Môžete začať vkladom už od 50 €.

Investovať vo fumbi

Narazili ste v texte na pojem, ktorému nerozumiete? Nevadí, všetky dôležité pojmy súvisiace s kryptomenami nájdete na jednom mieste v našom Fumbi slovníku.

Avatar photo

Daniel Mitrovsky

Autor

linkedin
Zdieľaj spolu s ostatnými
Odporúčame

Ďalšie články s Fumbi