back
Kryptomeny
24. ledna 2023  • clock 5 min •  Dušan Trnkóczi

Tezos – mnohoúčelový blockchain

V tomto blogu Vám představíme další kryptoaktivum, které je součástí našeho Fumbi Staking Portfolia – Tezos. Tezos je blockchain, jehož cílem je vytvořit samořídící protokol založený na on-chain řízení, v němž se přímo hlasuje o jeho vývoji a dalších implementacích v síti.

Historie

Zakladateli blockchainové platformy Tezos jsou Arthur Breitman a jeho žena Kathleen. Arthur Breitman (vystupující pod pseudonymem L. M. Goodman) vydal v roce 2014 white paper, ve kterém upřesnil specifika výše zmíněného on-chain řízení. V předložených dokumentech zdůraznil, že návrh bitcoinu jako takového nezohledňuje inkluzivnější proces správy a neumožňuje vytváření nových tokenů v hlavní síti. Proto se zakladatelé rozhodli navrhnout platformu, na které bude možné vydávat tokeny a provádět on chain správu na základě modelu, který držitelům tokenů Tezos (dále jen „XTZ“) umožní hlasovat o budoucích změnách a aktualizacích protokolu. Tímto modelem se mělo zabránit jakémukoli forku sítě.

V roce 2015 manželé Breitmanovi založili společnost s názvem „Dynamic Ledger Solutions (DLS)“, která byla zodpovědná za vytvoření původního kódu Tezosu. Ve své podstatě je Tezos systém, kterého cílem je formalizovat hlasování a implementace funkčních změn v síti. Každý hlasující má tolik hlasovacích práv, kolik tokenů XTZ vlastní. DLS zveřejnila svůj zdrojový kód v roce 2016 a základ kódu pro spuštění alfanetu protokolu Tezos byl zveřejněn v únoru 2017.

V červenci 2017 Tezos oznámil tzv. „ICO“ (Initial Coin Offering), což je obdoba situace, kdy společnosti při vstupu na burzu vydávají veřejně obchodovatelné akcie (IPO). Spodní hranice částky, kterou měl Tezos v plánu získat, byla 20 milionů dolarů. Tuto částku překonali více než desetkrát a podařilo se jim vybrat přibližně 232 milionů dolarů v BTC a ETH. Tezos měl v plánu spustit hlavní síť v roce 2017, avšak některé problémy oddálily její spuštění až na září 2018. 

Co je to Tezos

Tezos je platforma s otevřeným zdrojovým kódem, která řeší klíčové překážky, kterým čelí adopce blockchainu. Stojí za ním globální komunita validátorů, výzkumníků a tvůrců. Tezos ve své koncepci zohledňuje dlouhodobou možnost aktualizace, otevřenou účast, spolupráci a bezpečnost chytrých kontraktů. Tezos je charakteristický svým stylem správy protokolu, a to „samoregulací“, kterou si podrobněji charakterizujeme v následujících odstavcích. Za zmínku stojí, že s myšlenkou takového stylu blockchainového řízení, jaký využívá Tezos, přišel jako první právě zakladatel Tezosu A.. Brietman. 

Model řízení, který Tezos používá, se vyznačuje nízkou spotřebou energie ( přibližně 0,000007 GW ) a výkonným mechanismem distribuovaného konsensu. Tezos je také škálovatelný přes EVM a WASM rollupy, což může v budoucnu přinést širokou škálu integrací.

Pilíře fungování Tezosu

Samoregulace

Na základě této techniky řízení je protokolu Tezos umožněna samoregulace bez nutnosti dělení sítě na dvě nebo více sítí. Tato technika implementace změn je důležitou součástí při navrhování nových změn, protože návrh nebo očekávání forku může rozdělit komunitu, změnit motivaci zúčastněných stran a narušit síťový efekt. Díky samoregulujícímu se konsensu se snižují náklady na koordinaci a realizaci rozhodnutí v protokolu, což usnadňuje implementaci budoucích změn. 

On-chain řízení

V Tezosu se na správě protokolu mohou podílet všichni držitelé tokenů. Volební cyklus poskytuje zúčastněným stranám formální a systematický postup k dosažení dohody o navrhovaných změnách a doplněních protokolu. Kombinací tohoto on-chain mechanismu a samoregulace je Tezos schopen změnit původní volební proces s cílem osvojit si lepší mechanismy správy. 

Decentralizovaná inovace

Navrhované změny a doplnění, které zúčastněné strany přijmou, mohou zahrnovat platby jednotlivcům nebo skupinám, které se podílejí na jejich vývoji. Tento mechanismus financování podporuje silnou účast a decentralizuje údržbu sítě. Podpora aktivního, otevřeného a diverzifikovaného ekosystému vývojářů, kteří jsou motivováni podílet se na vývoji protokolu, v konečném důsledku usnadňuje vývoj ekosystému jako celku. 

Inteligentní smlouvy & formální ověřitelnost

Tezos nabízí platformu pro vytváření inteligentních kontraktů a budování decentralizovaných aplikací, které nemohou být cenzurovány nebo vypnuty třetími stranami. Kromě toho Tezos usnadňuje formální verifikaci, což je technika používaná ke zvýšení bezpečnosti matematickým dokazováním vlastností programů, jako jsou inteligentní smlouvy. Při správném použití může tato technika pomoci vyhnout se vysokým nákladům na opravu potenciálních chyb. 

Proof-of-Stake (PoS)

Účastníci („uzly“) v decentralizovaných sítích peer-to-peer poskytují potřebné výpočetní zdroje, které zajišťují provoz a bezpečnost sítě. Proof-of-Stake (PoS) je mechanismus, kterým různí účastníci systému Tezos dosahují konsenzu o stavu blockchainu. Na rozdíl od jiných protokolů PoS se v systému Tezos může na procesu konsensu podílet každý účastník a samotný protokol ho odměňuje za to, že přispívá k bezpečnosti a stabilitě sítě. Kromě toho je PoS méně nákladný než jiné konsensuální mechanismy a také snižuje bariéry vstupu pro účast na jeho správě.

Delegování

V PoS je vyžadováno zajištění toho, aby se uživatel mohl účastnit procesu konsensu a vyhnout se problémům spojeným s inflací. Stejně jako v případě proof-of-work se konsensuální protokol spoléhá na bezpečnost poctivé většiny, která je přímo motivována protokolem Tezos tím, že penalizuje nepoctivé chování a odměňuje to poctivé. Pokud se účastník sítě chová nečestně, může přijít o svůj vklad. Uživatelé, kteří se nechtějí účastnit konsensuálního protokolu přímo, mají možnost delegovat svá práva na jiné uživatele, aby se účastnili jejich jménem. 

Jak Tezos funguje ?

Konsensus Tezosu je charakterizován jako „Liquid Proof-of-Stake„. To znamená, že účastníci konsensuálního algoritmu Tezosu jsou označováni jako „delegáti“. Tito delegáti jsou rozděleni do dvou skupin. 

První skupinou jsou tzv. „bakers“, kteří validují a vytvářejí bloky („baker“ je jen obdobou validátora v jiných POS blockchainech). Minimální částka, kterou musí bakeři vložit jako záruku proti případné manipulaci se sítí, je 8000 XTZ. Konsenzus Proof-of-Stake vybírá baker-y náhodně. Každý účastník sítě může vystupovat jako validátor, pokud má v držení určité, výše uvedené, množství tokenů. Pokud uživatel požadovaný počet tokenů nevlastní, může své žetony delegovat na bakera, aniž by ztratil kontrolu nad svým podílem.

Druhou skupinou jsou tzv. delegáti. Delegát, který se podílí na odsouhlasení bloků tím, že  práva na delegaci a podporu jsou určeny na začátku cyklu výpočtem náhodného seedu z informací již přítomných v blockchainu. Bakeři a delegáti dostávají odměny za své příspěvky k podpoře účasti na konsensu XTZ. 

Dílčí dělení je spojeno s účty v této síti. Tyto účty se dělí na implicitní a původní. Původní účty jsou kontrakty, které mohou delegovat prostředky na další účty, pokud se chtějí účastnit procesu delegace. Implicitní účty nemohou delegovat, mohou však být zaregistrovány jako bakeři, a mohou tak získávat delegované prostředky (a tím i hlasovací práva). Pokud se zaregistrují, mohou se implicitní účty účastnit procesu delegování se svými vlastními zůstatky a také s prostředky, které jim byly delegovány. 

PŘIHLÁSIT SE DO PROFILU

Nadace Tezosu

Nadace Tezos Foundation pomáhá řídit budoucí směřování a celkovou strategii protokolu Tezos tím, že spravuje pokladnu projektu a uděluje granty projektům, které staví na jeho blockchainu. Struktura nadace se nedávno změnila a nyní ji tvoří šestičlenná správní rada, která dohlíží na výkonný výbor, jenž řídí každodenní činnost organizace. Má také různé podvýbory, jako je investiční výbor, technický výbor, poradní výbor nebo výbor pro audit, které pomáhají s řízením pokladny a technickými strategiemi. 

Významné vylepšení sítě Tezos:

 • Atény – tento návrh na aktualizaci iniciovala skupina vývojářů Nomic Labs. Výzkumná organizace předložila dva konkurenční návrhy: Athény A, který zvýšil limit plynu/(gas-u) a snížil velikost jednoho podílu (stake-u) na 8 000 XTZ, a Athény B, který rovněž zvýšil limit plynu, ale zachoval velikost podílu na 10 000 XTZ. Ve fázi předkládání návrhu získal návrh Atény A až 70procentní podporu. Atény A tak postoupily do fáze průzkumu, zatímco Atény B byly zamítnuty. V závěrečné fázi se téměř 100 % účastníků hlasování vyslovilo pro zavedení návrhu Atény A. Hlasování se zúčastnilo více než 84 % oprávněných držitelů tokenů.

 • Babylon- tato aktualizace zavedla robustnější verzi konsensuálního algoritmu ( Emmy+), zjednodušila vývoj inteligentních smluv a zdokonalila proces delegování.

 • Kartágo – držitelé Tezosu hlasovali drtivou většinou pro zavedení aktualizace Kartágo 2.0. Návrh Kartága byl společným úsilím kryptografických výzkumných organizací Nomadic Labs a Cryptium Labs, které měly pomoct přidat některé optimalizace kódu a opravit několik „drobných problémů“. Upgrade zvýšil zejména limit plynu / ( gas-u) pro každý blok a limit pro operace o 30 %, což umožní vývojářům spouštět složitější aplikace. Cílem Kartága bylo také zlepšit přesnost a bezpečnost výpočtu validačních odměn (zejména pokud jde o odměny za potvrzení).

Konsenzuální algoritmus Tezosu

Tezos používá pro konsensus algoritmus PoS ve stylu Nakamoto, který se od aktualizace Babylon nazývá Emmy+. Abychom jej lépe pochopili, rozdělíme si ho na čtyři částí:

 • Baking –  Představuje vytváření bloků. V systému Tezos se účastníkům, kteří vytvářejí bloky, říká také bakeři. Jak jsme již zmínili, aby byl účastník považován za bakera, musí vlastnit alespoň 8 000 XTZ, což představuje 1 podíl. Čím více podílů někdo vlastní, tím větší má šanci, že získá právo na ověření dalšího bloku. Pokud je v určitém okamžiku aktivováno 10 podílů a baker vlastní 2/10 těchto podílů, má 20% šanci, že mu budou udělena práva na vytvoření dalšího bloku. Odměna za ověření bloku a jeho přidání do blockchainu je 16 XTZ a tyto odměny jsou financovány prostřednictvím síťové inflace. Roční inflace představuje maximálně 5,51 %.

 • Schvalování – Kromě výroby bloků může účastník blok také podpořit, tedy pro něj hlasovat. Schvalovací práva se nastavují stejným způsobem jako práva na ověření bloku. Při každé výšce bloku se vybere 32 náhodných podílů, jejichž majitelé mají blok potvrdit. Schválení slouží jako hlasování o bloku. Schválení jsou známkou aktivity, takže čím více schválení bloky obsahují, tím je to pro blockchain příznivější. U schvalovatelů se odměna za schválení může pohybovat až do výše 2 XTZ ( pokud se jedná o schvalovatele s nejvyšší prioritou ). Schvalovatelé, kteří nemají status nejvyšší nebo druhé nejvyšší priority, nedostávají žádnou odměnu.

 • Pravidlo blokového zpoždění – Priorita bloku a počet potvrzení, které jsou v něm obsažené, určují minimální dobu, za kterou může být vytvořen další blok. Čím vyšší je priorita a počet potvrzení, tím rychleji se může vytvořit další blok. Minimální zpoždění bloku je v současné době nastaveno na 60 sekund.

 • Pravidlo volby forku – V případě, že účastník zaznamená dva různé řetězce, tzv. fork, použije pravidlo výběru forku k rozhodnutí, který z nich je ten „správný“. Pravidlo spočívá v jednoduchém výběru nejdelšího řetězce a zahrnuje také kontrolu, zda bloky nejsou vytvořeny dříve, než je povoleno.

Digitální měny centrálních bank (CBDC´s )

Digitální měny centrálních bank jsou formou měny, která bude plně transparentní, emitovaná centrálními bankami a krytá národními měnami. Platforma Tezos sloužila jako testovací platforma pro řadu projektů. Připomeneme si některé z nich:

 • Forge – Société Générale – Société Générale je jednou z největších evropských bank, která si při experimentování s vývojem CBDC vybrala společnost Tezos. Société Générale je však jen prodlouženou rukou francouzské centrální banky, pro kterou měla testovat mezibankovní zúčtování plateb již v červenci 2020. K dnešnímu dni byl v této síti vytvořen první eurový stablecoin. Tento stablecoin má pod záštitou start-up Lugh, který drží své vklady u výše zmíněné banky Société Générale. Za zmínku stojí, že je tento start-up auditován renomovanou společností PwC.

 • BNP Paribas and Blockchain Xdev – V listopadu 2020 BNP Paribas společně s CA CIB spojily své odborné znalosti a zahájily projekt, jehož cílem je prozkoumat potenciální využitelnost a implikace digitální vnitrobankovní měny (DIBC). Výše uvedené společnosti si jako pilotní blockchainy vybraly Tezos a Ethereum s jejich hlavním zaměřením na atomické způsoby zúčtování a doručování cenných papírů na blockchainu.

Ekosystém Tezosu

Zdroj: Messari

Mezi nejpopulárnější projekty na platformě Tezos v současnosti patří: 

 • Youves – decentralizovaná platforma určená pro vytváření a správu syntetických aktiv. Tvůrci syntetických aktiv dostávají pasivní příjem vyplácený ve správcovském tokenu YOU,

 • Kolibri – Kolibri je stablecoin v síti Tezos, který je postaven na kolateralizovaných dluhových pozicích (CDP). Kolibri využívá CDP ke kolateralizaci a měkkému navázání stablecoinu na paritu k dolaru. Tento stablecoin se nazývá kUSD,

 • Liquidity baking – kontrakt decentralizované směnárny přidaný do protokolu Tezosu mezi XTZ a tzBTC,

 • Objkt – největší NFT platforma na blockchainu Tezosu,

 • Atomex wallet – peněženka, která má v sobě zabudovanou technologii tzv. atomických swapů / atomických výměn BTC, TzBTC nebo XTZ,

 • Tezos Domains – stejně jako na jiných blockchainech mají i uživatelé Tezosu možnost zakoupit si doménu, která bude asociována s jejich blockchainovou adresou. Aktuální cena takové domény je 1 XTZ ( v době psaní článku ~ 1 USD ). 

Nativní síťový token – XTZ

Jak již bylo zmíněno, XTZ se v síti Tezos používá k placení transakčních poplatků, k provádění on-chain správy a při účasti na validaci bloků, za kterou dostávají bakeři odměny. Konečná zásoba XTZ je stanovena na 10 miliard a v současné době je v oběhu téměř 924 milionů XTZ. 

PŘIHLÁSIT SE DO PROFILU
Avatar photo

Dušan Trnkóczi

Fumbi

linkedin
Sdílejte s ostatními
Odporúčame

Více článků se společností Fumbi