ΠΡΟΣΟΧΗ

Λόγω του προφίλ κινδύνου των περιουσιακών στοιχείων κρύπτο, συνιστάται να επενδύετε μόνο το μέρος των διαθέσιμων κεφαλαίων σας που έχετε βάλει στην άκρη για επενδυτικούς σκοπούς και το μέρος που είστε διατεθειμένοι να χάσετε σε περίπτωση ύφεσης. Δεν συνιστούμε την επένδυση κεφαλαίων που είναι δανεισμένα ή θα μπορούσαν να επηρεάσουν με άλλο τρόπο την κατάσταση της ζωής σας. Ούτε η FUMBI NETWORK j.s.a. ούτε οποιοσδήποτε άλλος στην αγορά περουσιακών στοιχείων κρύπτο μπορεί να εγγυηθεί μια συγκεκριμένη απόδοση ή να προβλέψει αξιόπιστα την κατεύθυνση της αγοράς περουσιακών στοιχείων κρύπτο.