Ogłoszenie

Na rynku kryptowalut mogą wystąpić wahania cen, a inwestorzy mogą tymczasowo zaobserwować znaczący spadek wartości ich depozytów. Dlatego też inwestowanie w kryptowaluty może być uważane za ryzykowną inwestycję. Zalecamy inwestowanie tylko części dostępnych środków, które zostały przeznaczone na cele inwestycyjne i które użytkownik jest skłonny stracić w przypadku wahań na giełdzie. Nie zalecamy inwestowania środków, które są pożyczone lub mogą w inny sposób wpłynąć na Twoją sytuację życiową. Fumbi i nikt na rynku kryptowalut nie może zagwarantować pewnego zwrotu inwestycji.