Adatvédelmi irányelvek

Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete értelmében a természetes személyek személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95//EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 46/EK (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”).

 1. Adatvédelmi szabályzatunk
  Mi a FUMBI-nál nagyon komolyan vesszük az Ön személyes adatainak biztonságát és adatvédelmét.Jelen Személyes Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: „Adatvédelmi Szabályzat”) képezi az Ön és a FUMBI közötti Felhasználói Szerződés megkötésével és teljesítésével, valamint a FUMBI Platform használatával kapcsolatban megszerzett összes személyes adat kezelésének alapját.

  A jelen Adatvédelmi Szabályzatban nem definiált nagybetűs kifejezések jelentése a Felhasználói Szerződésben meghatározott, amely a https://fumbi.network/hu/felhasznaloi-szerzodes/ weboldalon érhető el.

  Jelen Adatvédelmi Szabályzat szabályozza az Ön személyes adatainak általunk történő gyűjtését, felhasználását, megőrzését és törlését, és tájékoztatást nyújt a GDPR szerinti jogairól.

  A GDPR alkalmazásában az Önről rendelkezésünkre álló személyes adatok kezelője a FUMBI NETWORK j. val vel. a., a Szlovák Köztársaságban alapított egyszerű részvénytársaság, melynek székhelye: Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava, azonosító: 52 005 895, bejegyzett a Pozsonyi III. Városi Bíróság Cégjegyzékébe, szakasz: Sja, Betétszám: 57/B.

  A személyes adatok feldolgozásával járó minden műveletet a GDPR és a jelen adatvédelmi szabályzatnak megfelelően hajtanak végre. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az adatvédelmi tájékoztatót, hogy megértse az Ön személyes adataival kapcsolatos álláspontunkat és eljárásainkat, valamint azt, hogy hogyan kezeljük azokat.

 1. Az általunk betartott adatvédelmi alapelvek
  Személyes adatait a GPDR által meghatározott alábbi elvek szerint kezeljük:

  (a) Jogszerűség, tisztesség és átláthatóság

  Személyes adatait jogszerűen, tisztességesen és átlátható módon kezeljük.

  (b) A cél korlátozása

  Személyes adatait meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, és nem dolgozzuk fel személyes adatait a továbbiakban olyan módon, amely összeegyeztethetetlen ezekkel a célokkal.

  (c) Adatminimalizálás

  Az általunk kezelt személyes adatok megfelelőek, relevánsak és a kezelés céljaihoz szükséges mértékre korlátozódnak.

  (d) Pontosság

  Személyes adatait pontosítjuk és szükség esetén frissítjük.

  (e) Tárolási korlátozás

  Személyes adatait olyan formában tároljuk, amely lehetővé teszi az Ön azonosítását, legfeljebb addig, amíg a személyes adatok kezelésének céljaihoz szükséges.

  (f) Integritás és titoktartás

  Gondoskodunk személyes adatainak megfelelő biztonságáról, beleértve a jogosulatlan vagy jogellenes feldolgozás, valamint a véletlen elvesztés, megsemmisülés vagy sérülés elleni védelmet.

  (g) Elszámoltathatóság

  Személyes adatainak bármely feldolgozását felelősségteljes módon és a GDPR előírásainak megfelelően végezzük.

 2. Az általunk kezelt személyes adatok forrásai és köre
  Személyes adatait elsősorban közvetlenül Öntől gyűjtjük. A Fiók megnyitásának folyamata során Ön megadja számunkra a fiókjához tartozó bejelentkezési azonosítóját és jelszavát.

  Számlanyitása után, mielőtt bármilyen szolgáltatást nyújtunk Önnek, további információkat kérünk Öntől személyazonosságának ellenőrzése, üzleti kockázatának felmérése, csalás, pénzmosás, terrorizmus finanszírozása érdekében. , vagy bármilyen más pénzügyi bűncselekmény. E tekintetben megkérjük, hogy adjon meg számunkra azonosító adatokat, pl. törvényi kötelezettségeink teljesítése érdekében, elsősorban az AML-törvényből fakadó rendelkezések alapján, az Ön nevének, vezetéknevének, lakcímének megadásával kapcsolatban.

  A fizetési információkat akkor gyűjtjük és dolgozzuk fel, amikor Ön nekünk fizet. Ha megadja bankunknak számlaadatait, azokat kizárólag az Ön befizetésének beszedésére és az Ön felé történő kifizetéseink megkönnyítésére használjuk fel.

  A Felhasználói megállapodás feltételei szerint az AML törvény, más törvények vagy belső irányelvek szerinti kötelezettségeink teljesítése érdekében megkövetelhetjük, hogy további információkat adjon meg számunkra az Ön adatainak ellenőrzése céljából, kérhetjük, hogy adjon meg további információkat az Ön személyazonosságának ellenőrzése és az üzleti kockázat felmérése céljából, például (i) személyazonosító okmány másolata alapján; jogi személy esetén a jogi személy testületének tagjainak és végső haszonélvezőinek azonosító okmányait is; (ii) az Ön állandó vagy ideiglenes lakcímét igazoló dokumentumok (pl. közüzemi számla vagy bankszámla kivonat, amely igazolja az azonosító adatoknak megfelelő adatokat, kivonat a személyi nyilvántartásból, kivonat a kereskedelmi vagy hasonló nyilvános nyilvántartásból; (iii) az Ön arcáról készült fénykép ideértve az Ön személyi igazolványának olvasható adatait, és (iv) a felhasználói megállapodás szerinti betét tárgyát képező pénzeszközök eredetére vonatkozó információkat.

  Ezenkívül nyilvános nyilvántartásokból és más nyilvánosan hozzáférhető forrásokból is gyűjthetünk Önről bizonyos információkat személyazonosságának ellenőrzése, üzleti kockázatának felmérése, csalás, pénzmosás, terrorizmusfinanszírozás vagy bármely más pénzügyi bűncselekmény felderítése céljából.

  Ha felkeresi a FUMBI Platformot, a Google Analytics segítségével automatikusan információkat gyűjthetünk Önről, hogy megértsük, hogyan kapcsolódik a FUMBI Platformhoz. Az ilyen információkat a Google LLC, mint adatfeldolgozónk gyűjti és bocsátja rendelkezésünkre. Ha nem szeretné, hogy az Analytics szolgáltatást használja böngészőjében, telepítheti a Google Analytics böngészőbővítményt. Itt tudhat meg többet a Google Analytics szolgáltatásról és az adatvédelemről.

 3. Személyes adatainak feldolgozása
  Adatvédelmi szabályzatunk betartása

  Személyes adatait jelen Adatvédelmi szabályzatnak megfelelően használjuk fel. Soha nem adjuk el az Ön személyes adatait harmadik félnek, kivéve, ha Ön kifejezett hozzájárulását adja az értékesítéshez.

  Személyes adatok felhasználása

  Személyes adatait az alábbi jogalapok alapján használhatjuk fel:

  (a) A Felhasználói Szerződés teljesítése

  Személyes adatait akkor kezeljük, ha az a Felhasználói szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez, módosításához és megszüntetéséhez szükséges. E tekintetben az Ön nevét, vezetéknevét, címét, telefonszámát, e-mail címét és bankszámla adatait kezeljük. A Felhasználói szerződés megkötése és teljesítése csak az Ön Fiókjának megnyitása után lehetséges, ezért az Ön Fiókjához való belépését és jelszavát is feldolgozzuk.

  Az Ön személyes adatai kezelésének időtartamát a Felhasználói szerződés időtartama határozza meg. Az Ön személyes adatait adott esetben eltérő jogalap alapján a Felhasználói szerződés megszűnése után is folytathatjuk.

  (b) A Törvényes Kötelezettségnek való megfelelés

  Személyes adatait akkor kezeljük, ha az szükséges a ránk háruló jogi kötelezettség teljesítéséhez. Személyes adatait a csalás felderítésére, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozására, valamint bármely más pénzügyi bűncselekményre vonatkozó hatályos jogszabályoknak való megfelelés céljából kezeljük. E tekintetben megkérhetjük Önt, hogy töltse fel azonosító okmányának másolatát, és töltse ki az Azonosító adatokat vagy egyéb információkat a Felhasználói szerződés értelmében.

  Felfedhetjük személyes adatait, ha ez törvény, bírósági végzés vagy hasonló jogi követelmény teljesítéséhez szükséges. Az Ön személyes adatai kezelésének időtartamát a vonatkozó jogi kötelezettségek időtartama határozza meg.

  (c) Jogos érdekek

  Személyes adatait akkor is feldolgozhatjuk, ha ez jogos érdekeink érdekében szükséges, kivéve, ha ezeket az érdekeket felülírják az Ön érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai. Jogos érdekeink a következők:

  • Jogaink védelme

  Tárolhatjuk személyes adatait, ha ez a Felhasználói szerződés vagy a vonatkozó jogszabályok szerinti jogaink védelme érdekében szükséges. Az ilyen személyes adatokat csak a szükséges ideig tároljuk, amely nem haladhatja meg a Felhasználói szerződés megszűnését követő 10 évet.

  • A csalárd magatartás megelőzése

  Az Ön személyes adatait a Felhasználói szerződés megszűnését követő 5 évig tárolhatjuk, ha ez a minket és érdekeinket sértő csalások megelőzése érdekében szükséges.

  • Követelések érvényesítése

  Tárolhatjuk személyes adatait, ha ez szükséges az Önnel szembeni követeléseink érvényesítéséhez. Az ilyen személyes adatokat csak a vonatkozó elévülési idők lejártáig tároljuk.

  • Direkt marketing

  Az Ön nevét és e-mail címét használjuk fel arra, hogy tájékoztatást nyújtsunk termékeinkről és szolgáltatásainkról. Ennek érdekében e-mailben hírlevelet küldünk Önnek, hacsak Ön nem tiltakozott ellene, vagy a jövőben is tiltakozni fog.

  • Ajánlások és jutalmak

  A Felhasználó által tett minden egyes ajánlásról információkat tárolunk, ha az ajánlás alapján Új Felhasználó csatlakozik a FUMBI-hoz, abból a célból, hogy értékeljük az Ajánlási Rendszer szerinti jutalomra való jogosultságot. Ezeket az információkat az Új Felhasználót irányító Felhasználóval, valamint a FUMBI-hoz csatlakozott Új Felhasználóval kapcsolatban tároljuk az Ajánlási Rendszer feltételei szerint.

 1. Cookie-k használata
  A FUMBI Platform használatának személyre szabásához “sütiket” használunk. A cookie egy szöveges fájl, amelyet egy webszerver helyez el az Ön merevlemezére. A cookie-k egyedileg vannak hozzárendelve Önhöz, és csak a cookie-t Önnek kiállító domain webszervere tudja elolvasni. A sütik egyik elsődleges célja, hogy kényelmi funkciót biztosítsanak, amellyel időt takaríthat meg. A cookie célja, hogy közölje a webszerverrel, hogy Ön visszatért egy adott oldalra. Például, ha személyre szabja az oldalakat a FUMBI Platformon, a cookie-k segítenek visszaállítani az Ön konkrét adatait minden alkalommal, amikor meglátogatja ezt az oldalt. Amikor visszatér ugyanarra a webhelyre, a korábban megadott információk visszakereshetők, így könnyedén használhatja a testreszabott funkciókat.

  A legtöbb webböngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, de általában módosíthatja a böngésző beállításait úgy, hogy elutasítsa a cookie-kat, ha úgy tetszik. Ha a cookie-k elutasítását választja, előfordulhat, hogy nem fogja tudni teljes mértékben kihasználni a FUMBI Platform interaktív funkcióit.

 1. Az Ön személyes adatainak címzettjei és feldolgozói
  Kijelölhetünk harmadik feleket – adatfeldolgozókat – az adatkezelési megállapodás alapján az Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos bizonyos feladatok elvégzésére. Csak olyan adatfeldolgozókat nevezünk ki, akik elegendő garanciát nyújtanak a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtásához oly módon, hogy az adatkezelés megfeleljen a GDPR követelményeinek, és biztosítsa az Ön jogainak védelmét.
  Az alábbi adatfeldolgozókat alkalmazzuk, akik a nevünkben megkaphatják és feldolgozhatják az Ön személyes adatait:

  • Google LLC (“Google”), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok;
  • Liquid Web, LLC, 2703 Ena Dr., Lansing, MI 48917, Amerikai Egyesült Államok;
  • Mailgun Technologies, Inc., 535 Mission St., Fl 14, San Francisco, CA 94105, Amerikai Egyesült Államok
  • Fintegence, s.r.o., Staromestská 3, 811 03 Pozsony – Óváros kerület, Szlovákia
  • Fireblocks Ltd, Derech Menachem Begin 150, 6492105 Tel Aviv, Izrael
  • SUM AND SUBSTANCE LTD, 30 St. Mary Axe, London, Anglia, EC3A 8BF.

  Személyes adatait harmadik országokban lévő közvetítőknek vagy más címzetteknek csak akkor továbbíthatjuk, ha: (i) az Európai Bizottság úgy határozott, hogy a harmadik ország, terület vagy egy vagy több kijelölt szektor az adott harmadik országban megfelelő szintű védelmet garantál, vagy ii. a közvetítő megfelelő módon biztosította az érintett személyek érvényesíthető jogait és hatékony jogorvoslati lehetőségeit.

  Abban az esetben, ha a Platformon történő regisztráció során megadja annak a FUMBI Partnernek a hivatkozási kódját, aki a Felhasználói Szerződés megkötését javasolta, vagy ha a Platformon történő regisztrációját az Ön hozzájárulásával közvetlenül a FUMBI Partner végzi, akkor személyes adatait az érintett Partnernek is átadjuk annak érdekében, hogy a részükről ügyfélszolgálatot biztosíthassunk. Az ilyen személyes adatok megadását az Önnel kötött Felhasználói Szerződés időtartama, valamint egyúttal a FUMBI és az érintett Partner közötti Partnerségi Szerződés időtartama korlátozza, amelyben a Partner vállalja, hogy a személyes adatok feldolgozásakor betartja a GDPR rendeletből és a személyes adatok védelméről szóló törvényből eredő valamennyi kötelezettségét, és azokat harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha az Ön hozzájárulásával másként állapodnak meg. A Partner a vonatkozó Partner Szerződésben vállalt feltételek betartása mellett az Ön személyes adatait ún. Szuperpartner alá tartozó partner, miközben ez a társaság nem jogosult azokat más személynek átadni, és köteles azokat a vonatkozó személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok szerint kezelni.

 1. Az Ön jogai
  A GDPR értelmében Önt az alábbi jogok illetik meg személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban:

  (a) A tájékoztatáshoz való jog

  Önnek joga van tájékoztatást kapni személyes adatai kezeléséről. Az ilyen adatkezelésről a jelen Adatvédelmi szabályzatban nyújtunk tájékoztatást.

  (b) Személyes adataihoz való hozzáférés joga

  Vegye fel velünk a kapcsolatot, ha hozzá szeretne férni az Önről tárolt személyes adatokhoz.

  (c) A helyesbítéshez való jog

  Ha az Önről általunk kezelt személyes adatok pontatlanok vagy hiányosak, Ön jogosult kérni azok helyesbítését. Ha ezeket a személyes adatokat az Ön hozzájárulásával vagy jogi okokból harmadik félnek adtuk át, akkor az adatok helyesbítését is kérnünk kell.

  (d) A törléshez való jog („az elfelejtéshez való jog”)

  Önnek jogában áll kérni tőlünk az összes személyes adatának törlését. Nem vagyunk kötelesek azonban törölni az Ön személyes adatait, ha azok feldolgozására jogi okunk van, vagy ha az adatkezelés a Felhasználói szerződés teljesítéséhez szükséges.

  (e) A feldolgozás korlátozásához való jog
  Önnek jogában áll kérni tőlünk személyes adatai kezelésének korlátozását, ha:

 • tiltakozik személyes adatai helyessége ellen (ebben az esetben személyes adatainak feldolgozása korlátozott a helyességük ellenőrzéséhez szükséges időtartam alatt);
 • tiltakozik, hogy személyes adatainak kezelése törvénybe ütközik, és törlés helyett felhasználásuk korlátozását kéri;
 • személyes adataira már nincs szükségünk adatkezelés céljából, de Önnek szüksége van rájuk jogi igényei bizonyításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön levélben foglaltaknak megfelelően tiltakozott személyes adatainak kezelése ellen (g) alább (ebben az esetben az Ön személyes adatainak feldolgozása korlátozott annak ellenőrzése során, hogy a mi oldalunkról szóló jogos indokok elsőbbséget élveznek-e Ön, mint érintett jogos indokaival szemben).Ha az adatkezelést a fent említett pontok valamelyike ​​szerint korlátozták, az ilyen személyes adatok a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, illetve jogi igények bemutatása, érvényesítése vagy védelme, illetve más természetes vagy jogi személy jogainak védelme, illetve az Európai Unió vagy tagállama fontos közérdeke miatt kezelhetők.(f) Az adathordozhatósághoz való jog

  Kötelesek vagyunk lehetővé tenni Önnek személyes adatainak saját céljaira történő megszerzését és újrafelhasználását a szolgáltatásokban, biztonságos módon anélkül, hogy ez befolyásolná adatai használhatóságát.

  (g) A tiltakozás joga

  Önnek jogában áll tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, ha az jogos érdekeinken alapul. Hacsak nem bizonyítunk olyan kényszerítő erejű jogos indokokat, amelyek felülírják az Ön érdekeit, jogait és szabadságait, vagy jogi igények előterjesztéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez, a továbbiakban nem kezeljük személyes adatait.

  (h) A hozzájárulás visszavonásának joga

  Ha hozzájárulását adja adatai kezeléséhez, de később meggondolja magát, joga van a hozzájárulását bármikor visszavonni. Ha visszavonja előzetes hozzájárulását, leállítjuk az adatok feldolgozását. Személyes adatait azonban általában nem az Ön hozzájárulása alapján, hanem a Felhasználói megállapodás alapján kezeljük.

  (i) Panasztétel joga

  Önnek joga van panaszt benyújtani az illetékes adatvédelmi hatósághoz, ha úgy érzi, hogy személyes adatait a GDPR-ral összeegyeztethetetlen módon kezeljük, vagy ha úgy érzi, hogy nem tartjuk tiszteletben az Ön jogait. Az összes EU-tagállam adatvédelmi hatóságának elérhetőségei a következő címen érhetők el: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

  A fenti jogok bármelyikét gyakorolhatja (kivéve a panasztételi jogot, amelyet közvetlenül az illetékes adatvédelmi hatósághoz kell fordulnia) a megfelelő kérelem benyújtásával. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben az info@fumbi.network címen

 1. Más webhelyekre mutató hivatkozások
  A FUMBI Platform tartalmazhat linkeket partnereink, hirdetőink, közösségi média oldalaink stb. webhelyeire, illetve azokról. Ha követ egy hivatkozást ezen webhelyek bármelyikére, kérjük, vegye figyelembe, hogy ezeknek a webhelyeknek lehetnek saját adatvédelmi nyilatkozatai, és nem vállalunk felelősséget. vagy az ilyen értesítésekért való felelősséget.
  Kérjük, ellenőrizze ezeket az értesítéseket, ha elérhetők, mielőtt bármilyen személyes adatot elküldene ezekre a webhelyekre.
 2. Hogyan védjük személyes adatait
  Számos biztonsági technológiát és eljárást alkalmazunk, hogy megvédjük személyes adatait a jogosulatlan hozzáféréstől, felhasználástól vagy nyilvánosságra hozataltól. Személyes adatait számítógépes szervereken, ellenőrzött, biztonságos környezetben, jogosulatlan hozzáféréstől, felhasználástól vagy nyilvánosságra hozataltól védve védjük. Amikor érzékeny információkat (például bankszámlaadatokat és/vagy földrajzi helyadatokat) gyűjtenek a FUMBI Platformon és/vagy továbbítják más webhelyekre, azokat titkosítással védik, például a Secure Socket Layer (SSL) használatával. jegyzőkönyv.
  Annak ellenére, hogy törekszünk arra, hogy személyes adatainak feldolgozásához a legbiztonságosabb környezetet biztosítsuk, nem zárhatjuk ki teljes mértékben a jogosulatlan hozzáférés, felhasználás vagy nyilvánosságra hozatal lehetőségét. Ilyen személyes adatok megsértése esetén indokolatlan késedelem nélkül értesítjük az illetékes felügyeleti hatóságot, és haladéktalanul intézkedünk a helyzet megoldása érdekében. Ha a személyes adatok megsértése valószínűleg kárt okoz Önnek, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatjuk Önt a személyes adatok megsértéséről.
 3. Adatvédelmi szabályzatunk változásai
  A jelen Adatvédelmi Szabályzatot időről időre módosíthatjuk, ebben az esetben mindig az Adatvédelmi szabályzat módosított változatát adjuk át Önnek.

Lépjen kapcsolatba velünk

Ha bármilyen kérdése van a jelen Adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban, forduljon hozzánk a következő címen: info@fumbi.network