Visszatérítési politika

FUMBI NETWORK j.s.a, székhelye: Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava, Cégazonosító: 52 005 895, a Pozsonyi I. kerületi Bíróság Cégjegyzékébe bejegyzett szakasz: Sja, Ügyiratszám: 57/B ( „FUMBI”), ezennel kiadja ezt a rendeletet, amely módosítja a fizetési módokat és a FUMBI-nak jóváírt befizetések visszatérítési eljárását abból a célból, hogy a FUMBI a Felhasználók javára nyújtsa a szolgáltatásokat a Felhasználói Szerződésben meghatározott módon.

1. Ellenőrzött fizetési módok

1.1 A FUMBI a Felhasználók számára a FUMBI Platformon igazolt és meghatározott fizetési módok közötti választási lehetőséget biztosít a Befizetés kezdeményezése céljából. A fizetési módok közé tartozik a Felhasználó pénzeszközeinek átutalása i) szabványos elektronikus átutalással (SEPA), ii) azonnali befizetéssel, iii) a FUMBI partnerei által kiosztott utalványokkal, vagy iv) a FUMBI Platformon elérhető egyéb fizetési módokkal.

1.2 A FUMBI fenntartja a jogot, hogy meghatározott fizetési módokat bocsásson a Felhasználó rendelkezésére a Felhasználó fiókjának értéke vagy más konkrét feltételek alapján. A megfelelő fizetési módok elérhetőségi feltételei a FUMBI Platformon vagy a Felhasználói Szerződésben érhetők el.

1.3 A FUMBI vállalja, hogy a Felhasználói Szerződés feltételei szerint feldolgozza az adott Betétet. A választott fizetési mód hatálya alá tartozó pénzeszközök a fizetés elindítása után kerülnek terhelésre, azonban kérjük, vegye figyelembe, hogy a Betét jóváírása nem feltétlenül jelenik meg közvetlenül a fizetés megkezdése után, az adott fizetés jóváírási feltételei miatt.

1.4 A Betétként jóváírandó pénzeszközök átutalása az adott fizetési mód szolgáltatója vagy pénzügyi intézménye által meghatározott fizetési feltételek miatt késhet. A Betétként jóváírandó pénzeszközök átutalását az adott fizetési mód szolgáltatója a szolgáltatási feltételeinek megfelelően vagy a FUMBI a Felhasználói Szerződésben meghatározottak szerint is elutasíthatja.

1.5 A fizetési mód igénybevételére az adott fizetési mód szolgáltatójának vagy az Ön pénzintézetének feltételei vonatkoznak, így Önt további díjak terhelhetik a pénzintézet konkrét fizetési módjának vagy díjainak megválasztásával kapcsolatban (ha alkalmazható). A FUMBI kötelezettséget vállal arra, hogy a Felhasználói Szerződésből eredő kötelezettségek betartása mellett mindent megtesz annak érdekében, hogy a Betét gyors jóváírása megtörténjen.

1.6 A FUMBI nem felelős azért, hogy a Felhasználó kérésére felülvizsgálja a Betét jóváírását, és nem vállal felelősséget a választott fizetési mód használatával kapcsolatos veszteségekért, díjakért vagy költségekért. A fizetési mód kiválasztásával kapcsolatos esetleges veszteségeket, díjakat vagy költségeket, beleértve a lehetséges visszaterheléseket is, kizárólag a Felhasználó viseli. A Betét jóváírásával kapcsolatos információk elérhetők a FUMBI Platformon.

2. Visszatérítések és visszahívások

2.1 A FUMBI kötelezettséget vállal arra, hogy az adott fizetési móddal kapcsolatos visszatérítési igényeket a legjobb tudása szerint megvizsgálja, és az itt vagy a Felhasználói Szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően a Felhasználó részére szabályszerűen igényelt visszatérítést biztosít.

2.2 Az Előleg jóváírásával a Felhasználó hozzájárulását adja, és visszavonhatatlan utasítást ad a Felhasználói Szerződés szerinti Szolgáltatások nyújtására. A Felhasználó figyelembe veszi, hogy a FUMBI által nyújtott szolgáltatások tárgya a FUMBI objektív ellenőrzésén kívül eső virtuális valuták pénzpiaci árának változásaitól függ. E tekintetben a Felhasználó nem jogosult a Felhasználói Szerződés megkötésétől számított 14 (szóval: tizennégy) napon belül elállni a Felhasználói Szerződéstől a 102/2014. a fogyasztóvédelemről a távollevők között kötött szerződés vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződés alapján történő termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során, a módosítással.

2.3 A FUMBI fenntartja a jogot, hogy megkövetelje, hogy a Felhasználó számláján elegendő mennyiségű pénzeszköz legyen (beleértve a virtuális valutákat is), hogy 1:1 arányban fedezze az adott fizetési móddal, elsősorban betéti vagy hitelkártyával biztosított Betéteket a jóváírást követő 120 napig. Amennyiben a kérdéses Felhasználó jogosulatlan visszaterhelést kér, a FUMBI fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó számláján rendelkezésre álló összeget az ilyen jogosulatlan visszaterhelésből eredő költségek teljes megtérítésére használja fel.

2.4 A FUMBI vállalja, hogy a Felmondást (beleértve a Részleges Elállást is) a Felhasználói Szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően feldolgozza. A FUMBI azt is vállalja, hogy a jogos visszaterheléseket gyorsan és minden tőle telhetőt megtéve feldolgozza.

3. Záró rendelkezések

3.1 A jelen Fizetési módban és visszatérítési szabályzatban nem meghatározott kifejezések gyűjteménye a FUMBI és a Felhasználó között létrejött Felhasználói Szerződésben találhatók meg.