back
Zajímavosti
20. června 2023  • clock 3 min •  Daniel Mitrovsky

Co je to strategie DCA a jaký má význam?

Neustálé sledování cen a snaha aktivně obchodovat může být pro mnoho investorů velmi stresující a časově náročná činnost, která zároveň není tak snadná, jak se může na první pohled zdát. Pokusy o aktivní obchodování a časování trhu často končí ztrátami a výzkumy ukazují, že časování trhu vede z dlouhodobého hlediska k horším investičním výsledkům.

Naštěstí existuje řada pasivních investičních strategií, které jsou efektivní, jednodušší a méně časově náročné. Jednou z nich je strategie DCA (Dollar Cost Averaging), která patří mezi nejoblíbenější pasivní investiční strategie.

Co je to strategie DCA?

Dollar Cost Averaging (DCA), známé také jako průměrování dolarových nákladů, je investiční strategie, jejímž cílem je snížit vliv volatility při nákupu aktiv. Tato strategie spočívá v nákupu jednotlivých aktiv nebo portfolia aktiv za stejnou částku po přepočtu na fiat peníze v pravidelných časových intervalech.

Základním předpokladem této investiční strategie je, že investice nepodléhá takové volatilitě, jaké obvykle podléhá jednorázová investice. Nákup v pravidelných intervalech totiž zprůměruje vstupní cenu a z dlouhodobého hlediska tato strategie snižuje negativní dopad a riziko špatně načasovaného vstupu na trh.

Proč se vyplatí investovat podle strategie DCA?

 • DCA eliminuje potřebu časování trhu: DCA umožňuje rozložit investice na více období a postupně nakupovat vstupní aktiva. Tímto způsobem není třeba odhadovat nebo analyzovat optimální dobu vstupu na trh. Časování trhu je velmi náročná činnost i pro zkušené a profesionální investory.
 • DCA nevyžaduje vysoké počáteční investice: jelikož strategie DCA je založena na malých, ale pravidelných nákupech, není třeba mít v daném okamžiku k dispozici velkou částku kapitálu. Tato strategie je výhodná zejména v případě, že se necítíte pohodlně investovat své úspory do kryptoměn, ale místo toho si každý měsíc odkládáte malou část výplaty a investujete ji.
 • DCA snižuje vliv emočních reakcí: investování často provázejí emoční reakce, jako je strach nebo naopak extrémní chamtivost. DCA pomáhá tyto reakce eliminovat tím, že investice rozkládá na menší části v čase a vyhýbá se velkým nákupům najednou. To umožňuje investorovi být disciplinovanější a racionálnější.
 • DCA snižuje riziko investování: investování s DCA rozkládá riziko vstupu na trh. Místo toho, abyste do trhu vložili velkou částku najednou a riskovali vstup v době vysokých cen, investuje DCA pravidelně po menších částech. Tím se snižuje dopad výkyvů cen a potenciální vstup na trh přímo na vrcholu tržního cyklu.
 • DCA se vyhýbá předvídání a spekulacím: investování s DCA je založeno na pravidelném a systematickém nákupu aktiv bez nutnosti předvídat budoucí pohyby na trhu. Tím se předchází spekulacím a usiluje se o dosažení stabilnějších výsledků v dlouhodobém horizontu.
 • DCA využívá nízkých cen: DCA zajišťuje pravidelné investování, což znamená, že při poklesu trhu nakupuje více kryptoměn za nižší cenu. Tato strategie využívá příležitostí, které trh nabízí, a umožňuje investorovi nakupovat i během nízkých cen a poklesů cen, což zvyšuje potenciál výnosů v dlouhodobém horizontu.

Je však důležité si uvědomit, že strategie DCA nezaručuje zisk ani naprosté vyloučení rizika. Může však být vhodnou strategií pro ty, kteří chtějí investovat dlouhodobě a snaží se vyhnout emocionálním investičním rozhodnutím.

Praktický příklad DCA

Předpokládejme, že máme k dispozici 5 000 € a rozhodneme se v lednu investovat do Bitcoinu pomocí strategie DCA na následujících 5 měsíců. Cena Bitcoinu na začátku ledna je 20 000 €.

 • Když na začátku ledna koupíme Bitcoin za 1000 €, obdržíme 0,05 BTC při směnném kurzu 1 BTC = 20 000 €.
 • V únoru je cena bitcoinu 18 000 €. Na začátku února koupíme Bitcoin za 1000 €, dostaneme 0,0555 BTC při směnném kurzu 1 BTC = 18 000 €.
 • V březnu je cena bitcoinu 22 000 €. Když na začátku března koupíme Bitcoin za 1000 €, dostaneme 0,0454 BTC při kurzu 1 BTC = 22 000 €.
 • V dubnu je cena bitcoinu 17 000 €. Když na začátku dubna koupíme Bitcoin za 1000 €, dostaneme 0,0588 BTC při směnném kurzu 1 BTC = 17 000 €.
 • V květnu je cena bitcoinu 19 000 €. Když na začátku května koupíme Bitcoin za 1000 €, dostaneme 0,0526 BTC při směnném kurzu 1 BTC = 19 000 €.

Z modelové situace vyplývá následující:

 • Pokud bychom koupili Bitcoin za 5 000 € při ceně 20 000 € za BTC, získali bychom celkem 0,25 BTC. 
 • Se strategií DCA jsme v průběhu 5 měsíců provedli 5 nákupů po 1 000 €. Celkem se nám podařilo shromáždit 0,2623 BTC.

Strategie jednorázového nákupu: pokud bychom se rozhodli prodat Bitcoin, když ceny v budoucnu vzrostou, vypadalo by to takto:

Výměnný kurzObjem (BTC)Celková zinkasovaná suma za prodejČistý zisk
1 BTC = 30 000 €0,25 BTC7 500 €2 500 €
1 BTC = 40 000 €0,25 BTC10 000 €5 000 €
1 BTC = 50 000 €0,25 BTC12 500 €7 500 €
1 BTC = 60 000 €0,25 BTC15 000 €10 000 €

Strategie DCA: Pokud bychom se rozhodli prodat Bitcoin, když ceny v budoucnu vzrostou, vypadalo by to následovně:

Výměnný kurzObjem (BTC)Celková zinkasovaná suma za prodejČistý zisk
1 BTC = 30 000 €0,2623 BTC7 869 €2 869 €
1 BTC = 40 000 €0,2623 BTC10 492 €5 492 €
1 BTC = 50 000 €0,2623 BTC13 115 €8 115 €
1 BTC = 60 000 €0,2623 BTC15 738 €10 738 €

Při investování pomocí strategie DCA se v modelové situaci podařilo nashromáždit o 0,0123 BTC více než při jednorázové investici za 20 000 €. Při prodeji nashromážděných BTC za cenu 60 000 € za BTC nám strategie DCA dokázala vydělat o 7,38 % více čistého zisku (738 €) než jednorázový nákup v modelové situaci.

Omezení

Přestože strategie DCA může být velmi užitečným nástrojem, má také svá omezení. Největším z nich je, že když je trh v býčí fázi (ceny aktiv rostou), může strategie DCA přinést investorům nižší výnosy než jednorázová vysoká investice. 

Většina běžných investorů však často nemá k dispozici velké množství kapitálu na jednorázové investice, ale může dlouhodobě investovat menší částky, například z každé výplaty. V takovém případě se DCA ukazuje jako vhodná strategie pro zprůměrování vstupních cen.

Kalkulačka DCA

Na webu www.dcabtc.com je možné najít přehlednou kalkulačku pro průměrování nákladů na dolar pro kryptoměnu Bitcoin. Tam si můžete nastavit částku, časový horizont nebo intervaly nákupů a vytvořit si vlastní simulace, které ukáží, jak by se různé strategie DCA vyvíjely v čase.

DCA můžete využít také ve Fumbi

Investování do kryptoměn pomocí strategie DCA prostřednictvím Fumbi je velmi snadné. Díky funkci Automatického vkladu můžete velmi snadno a bezpečně pravidelně investovat do jakéhokoli z našich produktů.

Pokud máte zájem vyzkoušet pravidelné investování do kryptoměn prostřednictvím automatického vkladu, můžete si ho nastavit ve Fumbi Kreditu. S Automatickým vkladem přes Fumbi Kredit můžete v pravidelných intervalech automaticky investovat pevně stanovenou částku peněz do požadovaného produktu Fumbi.

INVESTOVAT S FUMBI
Avatar photo

Daniel Mitrovsky

Autor

linkedin
Sdílejte s ostatními
Odporúčame

Více článků se společností Fumbi