back
Zajímavosti
22. dubna 2024  • clock 3 min •  Daniel Mitrovsky

Již čtvrtý Bitcoin Halving!

A je to tady! Před několika hodinami se v síti Bitcoin uskutečnil čtvrtý Halving Bitcoinu, který je považován za jednu z nejoblíbenějších a nejsledovanějších událostí ve světě kryptoměn. Pro kryptoměnové nadšence a investory je halving dlouho očekávanou událostí, neboť je jedním ze základních kamenů sítě Bitcoin, díky čemuž se Bitcoin stává stále vzácnějším aktivem.

Čtvrtý halving proběhl v síti Bitcoin v noci z 19. na 20. dubna 2024 poté, co byl vytěžený blok s pořadovým číslem 840 000.

Co je to Halving?

Halving je proces, který v síti Bitcoin probíhá zhruba jednou za čtyři roky (přesněji každých 210 000 vytěžených bloků). Během této události se odměna těžařům bitcoinů za vytváření nových bloků sníží přesně na polovinu. Přesně to se stalo tuto sobotu, kdy se při halvingu snížila odměna za nově vytěžený blok z předchozích 6,25 BTC na 3,125 BTC.

Snížení odměn pro těžaře má několik důležitých důsledků. Především to znamená, že do oběhu se nyní dostává o polovinu méně nových bitcoinů než v posledních čtyřech letech – protože množství nově vytvořených bitcoinů klesá, při konstantní nebo rostoucí poptávce to může mít pozitivní vliv na změnu ceny. Právě omezená nabídka bitcoinů a jejich klesající inflace je nejčastěji hnacím motorem rostoucí poptávky.

Druhým a velmi důležitým aspektem je zvýšená konkurence mezi těžaři. Vzhledem k tomu, že odměna za těžbu byla po půlce snížena na polovinu, stává se těžba bitcoinů méně lukrativní pro ty, kteří netěží zcela efektivně nebo nemají k dispozici levné zdroje energie. To může vést k tomu, že méně efektivní těžaři budou muset omezit nebo ukončit činnost za předpokladu, že těžba pro ně již nebude rentabilní. Poloviční těžba také zvyšuje průměrné náklady na těžbu jednoho bitcoinu, které jsou po poloviční těžbě vždy dvakrát vyšší než před ní.

Historicky se ukázalo, že halving má na cenu Bitcoinu významný dopad. V minulosti vždy platilo, že po halvingu cena Bitcoinu během 1,5 roku vzrostla až desetinásobně, a i po následném dočasném poklesu zůstala řádově vyšší než před halvingem. Je však třeba mít na paměti, že reakce trhu na halving není nikdy jistá, protože historické události nejsou zárukou budoucího chování. Kryptoměnový trh ovlivňuje řada dalších faktorů, jako je geopolitická situace, ekonomická situace ve světě, regulace nebo aktuální nálada na trhu.

VYUŽIJTE POTENCIÁL KRYPTA

Historie halvingů

První Halving (28. listopadu 2012)

První halving bitcoinu proběhl 28. listopadu 2012. Před tímto datem byla odměna za vytvoření nového bloku 50 BTC. Po halvingu byla tato částka snížena na 25 BTC. Tato událost znamenala první krok v reálném světě k omezení nabídky bitcoinů, čímž se bitcoin stal výrazně vzácnějším.

Druhý Halving (9. júl 2016)

K druhému halvingu v síti bitcoin došlo 9. července 2016. V tomto případě byla odměna za vytvoření bloku snížena z 25 BTC na 12,5 BTC. Druhý halving byl důležitým milníkem v historii Bitcoinu, protože prokázal, že síť může fungovat i přes výrazné snížení odměny pro těžaře. Po druhém halvingu cena Bitcoinu a zájem veřejnosti o tuto kryptoměnu výrazně vzrostly – v červenci 2016 se Bitcoin obchodoval za přibližně 700 USD a během 18 měsíců od halvingu jeho cena vzrostla na 19 000 USD.

Tretí Halving (11. máj 2020)

Třetí halving se uskutečnil 11. května 2020. Tentokrát byla odměna za vytvoření bloku opět snížena na polovinu z 12,5 BTC na 6,25 BTC. Třetí halving byl dosud mediálně nejsledovanější události, protože v tomto období do Bitcoinu investovaly společnosti jako Microstrategy a Tesla. A přestože v tomto období zuřila pandemie COVID-19, která výrazně ovlivnila globální trhy, Bitcoin vzrostl z přibližně 8 500 USD v 18 měsících po halving na 69 tisíc USD v listopadu 2021.

VYUŽIJTE POTENCIÁL KRYPTA

Závěrečné myšlenky

Historie halvingu nám jasně ukázala, že tato událost je pro bitcoin velmi důležitým milníkem na jeho cestě stát se celosvětově respektovaným a uznávaným aktivem. Každý halving s sebou přinesl změny v dynamice nabídky a poptávky, které ovlivnily cenu Bitcoinu, bezpečnost sítě a také důvěru a rostoucí zájem investorů.

Ačkoli krátkodobé důsledky minulého halvingu lze jen těžko předvídat, dlouhodobé vyhlídky Bitcoinu zůstávají pozitivní. Pevná nabídka bitcoinu i neustále rostoucí zájem o tuto digitální měnu vedly nejen k dlouhodobému růstu jeho ceny, ale také k jeho celosvětovému přijetí a akceptaci.

Nemělo by se zapomínat, že investice do Bitcoinu a kryptoměn s sebou stále nese rizika. Proto je velmi důležité zůstat informovaný a porozumět všem faktorům, které ovlivňují hodnotu bitcoinu a alternativních kryptoměn, a na základě toho činit racionální investiční rozhodnutí.

Nicméně již čtvrtý halving nám ukazuje, že Bitcoin se nikam nechystá a stále má velký potenciál změnit svět financí a investic. S každým halvingem se Bitcoin přibližuje ke svému konečnému cíli stát se decentralizovanou a efektivní alternativou k tradičním finančním systémům. Vnímání bitcoinu se tak postupně zásadním způsobem proměňuje. Jeho přijetí mezi investory všech kategorií roste.

VYUŽIJTE POTENCIÁL KRYPTA
Avatar photo

Daniel Mitrovsky

Autor

linkedin
Sdílejte s ostatními
Odporúčame

Více článků se společností Fumbi