back
Zajímavosti
31. srpna 2022  • clock 5 min •  Daniel Mitrovsky

Základní kryptografické ukazatele, které vám pomohou orientovat se na trhu

Přestože kryptoměny a virtuální aktiva představují pro investory velmi zajímavou příležitost a nabízejí jim možnost významným způsobem zhodnotit jejich finanční prostředky, orientace na kryptotrhu není snadná. S mainstreamovým přijetím a pronikáním kryptoměn do mediálního prostoru vstupuje na trh s kryptoměnami denně mnoho začínajících investorů, pro které jsou kryptoměny velkou neznámou. I z tohoto důvodu pro vás naši odborníci z Fumbi připravili blog, který se zabývá základními ukazateli ze světa kryptoměn, které se při investičním rozhodování rozhodně vyplatí sledovat. 

Tržní kapitalizace (Market Cap) 

Sledování cen jednotlivých kryptoměn na trhu není zdaleka tak vypovídající, jak by se mohlo na první pohled zdát. To, že jedno aktivum má hodnotu 50 USD a jiné 0,5 USD ještě neznamená, že dražší aktivum je silnější a stabilnější. Za rozdílnými cenami kryptoaktiv stojí magie související s oběhem a celkovou nabídkou aktiv. 

Pro správné pochopení síly a velikosti kryptoměnových projektů se proto doporučuje sledovat ukazatel tržní kapitalizace, který měří relativní velikost kryptoměn na trhu. Tržní kapitalizace kryptografických projektů se vypočítává podle následujícího vzorce: 

Tržní kapitalizace aktiva = cena aktiva * počet jednotek v oběhu. 

Pro objasnění výpočtu tržní kapitalizace můžeme použít modelový příklad s kryptoměnami Litecoin a Cardano. V současné době je cena jedné kryptoměny Litecoin přibližně 52,8 USD a v oběhu je 70 998 000 LTC. To znamená, že tržní kapitalizace Litecoinu je zhruba 3,74 miliardy dolarů. Na druhou stranu cena kryptoměny Cardano je pouhých 0,44 USD, ale v oběhu je až 33,73 miliardy ADA. To znamená, že tržní kapitalizace Cardana je přibližně 15 miliard dolarů, což je až čtyřikrát více než u kryptoměny Litecoin. 

Tržní kapitalizace je pro investory důležitým pomocníkem při jejich investičních rozhodnutích, protože poskytuje přehled o velikosti daných kryptografických projektů. Může také investorům pomoci určit, zda je kryptoměnový projekt nadhodnocený nebo podhodnocený. 

Bitcoinová dominance (BTC Dominance)

Ukazatel Bitcoinové dominance na trhu kryptoměn je dáno poměrem tržní kapitalizace Bitcoinu k tržní kapitalizaci všech existujících kryptoměn.  

V minulosti, zejména v počátcích kryptoměn, dosahovala dominance bitcoinu až 80-90 %. Postupně se však na trhu začalo objevovat mnoho altcoinů, které díky svým odlišným přístupům a případům využití začaly přitahovat pozornost investorů. S rostoucím počtem altcoinů na trhu není překvapivé, že dominance bitcoinu postupem času klesá. 

Zdroj: Coinmarketcap

Mnoho investorů používá ukazatel dominance k identifikaci aktuálních tržních trendů. Když například ceny aktiv na trhu rostou, ale zároveň klesá dominance Bitcoinu, signalizuje to tzv. altcoinovou sezónu. Během altcoinového období mají různá aktiva tendenci generovat vyšší výnosy než samotný Bitcoin, což způsobuje, že jeho dominance v této fázi oslabuje. Investoři, kteří obchodují nejen s Bitcoinem, ale i s altcoiny, tento ukazatel používají a optimalizují na jeho základě svá investiční portfolia. 

Využití bitcoinové dominance k posouzení aktuálního tržního trendu však není spojeno pouze se sezónou altcoinů. Na základě ceny BTC a její dominance lze předvídat také další trendy, jako například: 

  • Pokud cena a dominance BTC roste, může to znamenat potenciální býčí trh pro Bitcoin. 
  • Pokud cena BTC klesá a jeho dominance roste, může to signalizovat medvědí trh pro altcoiny. 
  • Pokud cena a dominance BTC klesá, může to znamenat medvědí trend pro trh kryptoměn jako celek. 

Ukazatel bitcoinové dominance by však měl být vnímán pouze jako vodítko pro investory při jejich investičních rozhodnutích.  

Index strachu a chamtivosti (Fear & Greed Index)

Jedním z ukazatelů, který v sobě kombinuje fundamentální a sentimentální faktory trhu, je Fear & Greed Index. Především nováčkům ve světě kryptoměn může být představení tohoto indexu užitečné a může jim poskytnout obrázek o aktuální situaci a náladě na trhu. 

Fear & Greed Index, jinak známý jako index strachu a chamtivosti, je tržní ukazatel zaměřený na multikriteriální analýzu tržních nálad. Index denně analyzuje pomyslný koš různých trendů a tržních faktorů, aby určil, zda jsou účastníci trhu chamtiví, nebo naopak jejich chování podléhá strachu. Index je hodnocen od 0 do 100 bodů, přičemž 0 bodů znamená extrémní strach, zatímco 100 bodů znamená extrémní chamtivost. 

Index vypočítává svou hodnotu kombinací šesti vážených tržních faktorů, mezi které patří volatilita, trhové objemy a dynamika trhu, sociální sítě, dominance bitcoinu, Google trendy a průzkumy.  

Zdroj: Alternative.me

Crypto Fear and Greed Index může být cenným nástrojem pro kontrolu změn nálady a sentimentu na trhu. Protože index sleduje řadu základních tržních ukazatelů, může sledování tohoto indexu poskytnout jednotlivým investorům příležitost vstoupit na trh nebo z něj vystoupit dříve než ostatní investoři. Více o Fear & Greed Indexu si můžete přečíst na tomto blogu.

Přílivy a odlivy z burz  (Exchange Flows)

Silným a důležitým ukazatelem situace na trhu je metrika přílivu a odlivu aktiv z burz. Tato metrika sleduje příliv a odliv bitcoinů nebo jiných aktiv na burzy, což lze využít k identifikaci možného chování investorů. 

Pokud například investoři očekávají, že cena bitcoinu pravděpodobně klesne, přesunou svá aktiva ze soukromých peněženek na burzy, aby je prodali. Převod bitcoinů na burzy tak způsobuje zvýšení prodejního tlaku, což se projevuje poklesem jejich ceny. 

Naopak, pokud investoři očekávají, že cena bitcoinu v budoucnu poroste, většinou přesouvají své BTC z burz do soukromých peněženek k dlouhodobému držení, a to především z důvodu větší bezpečnosti. V takovém případě je na burzách k prodeji méně aktiv, což vytváří tlak na růst ceny BTC. 

Investoři tuto užitečnou metriku používají k předpovídání chování ceny bitcoinu nebo jiných aktiv v budoucnosti. Ukazatel přílivu a odlivu z burz je mezi investory velmi populární a oblíbený. 

Otevřený zájem  (Open Interest)

Dalším způsobem, jak měřit aktuální zájem o investování do kryptoměn, je také takzvaný otevřený zájem investorů. Jedná se o jednu z nejoblíbenějších metrik založenou na zobchodovaném objemu, který představuje celkový objem dlouhých (long) i krátkých (short) pozic držených investory v daném okamžiku. Tento ukazatel je spojen s opcemi a futures kontrakty. 

Otevřený zájem investorů indikuje příliv kapitálu na trh – pokud kapitál na trh proudí, ukazatel otevřeného zájmu se zvyšuje. Platí to však i naopak. Pokud z trhu odtéká likvidita, klesá i ukazatel otevřeného zájmu. 

Tento ukazatel je užitečným nástrojem pro analýzu trhu s opcemi a futures, protože poskytuje přehled o úrovni aktivity na daném trhu a lze jej použít k měření úrovně zájmu o konkrétní aktivum. Často se také používá k identifikaci podhodnocených a nadhodnocených opcí na trhu. Kromě toho jej využívají také odborníci z praxe k analýze trendů. Rostoucí otevřený zájem naznačuje, že na trh vstupují noví obchodníci, a lze jej využít k potvrzení aktuálního tržního trendu. Klesající otevřený zájem naznačuje, že obchodníci uzavírají své pozice a současný trend může slábnout. 

Celková uzamčená hodnota aktiv (TVL – Total Value Locked)

Ukazatel celkové uzamčené hodnoty aktiv je primárně spojen se sektorem decentralizovaných financí (DeFi), ale používá se také při určení uzamčených aktiv ve smart kontraktových protokolech. Tento ukazatel představuje hodnotu všech aktiv obsažených v protokolech DeFi, které uživatelé uzamkli do smart kontraktů za účelem zajištění likvidity a inkasování příjmů.  

TVL se stal klíčovou metrikou pro hodnocení projektů DeFi, protože poskytuje komplexní pohled na celkový stav protokolu. Analýzou hodnoty spojené s aktivy obsaženými v protokolu je možné sledovat zájem lidí o konkrétní protokol v ekosystému DeFi. 

Způsob měření TVL se u různých protokolů DeFi liší, protože každý protokol nebo služba v DeFi funguje podle vlastních specifických struktur a tyto rozdíly mezi nimi ovlivňují výpočet celkové uzamčené hodnoty. 

Například protokoly zaměřené na poskytování úvěrů měří svůj TVL na základě aktiv vložených do inteligentních smluv věřiteli i dlužníky, zatímco u protokolů zaměřených na deriváty se TVL měří na základě hodnoty aktiv vložených do inteligentních smluv, které poskytují krytí pro syntetická aktiva a finanční smlouvy. 

Pokud investor zvažuje vložení svých prostředků do protokolu DeFi, může mu metrika celkové uzamčené hodnoty výrazně pomoci při výběru likvidního a finančně zdravého protokolu. 

Investujte s Fumbi již dnes

Pokud uvažujete o investování do kryptoměn, Fumbi je tu právě pro vás. Naše portfolio řízené algoritmem přesně sleduje pohyby cen na trhu s kryptoměnami. Společnost Fumbi je první svého druhu, protože nabízí kryptoměny široké veřejnosti, a to i s malým vkladem. Investování do kryptoměn prostřednictvím společnosti Fumbi je velmi snadné a minimalizuje rizika.

Můžete začít s vkladem již od 50 € / 1 400 Kč.

INVESTOVAT S FUMBI


Narazili jste v textu na termín, kterému nerozumíte? Nevadí, všechny důležité pojmy týkající se kryptoměn najdete na jednom místě v našem Fumbi slovníku.

Avatar photo

Daniel Mitrovsky

Autor

linkedin
Sdílejte s ostatními
Odporúčame

Více článků se společností Fumbi