back
Zaujímavosti
31. augusta 2022  • clock 5 min •  Daniel Mitrovsky

Základné krypto metriky, ktoré vám pomôžu orientovať sa na trhu

Aj napriek tomu, že kryptomeny a virtuálne aktíva predstavujú pre investorov veľmi zaujímavú príležitosť, ktorá im ponúka možnosť významným spôsobom zhodnotiť svoje finančné prostriedky, orientovať sa na krypto trhu nie je jednoduché. S mainstreamovou adopciou a prienikom kryptomien do mediálneho priestoru vstupuje na krypto trh dennodenne mnoho začínajúcich investorov, pre ktorých sú kryptomeny veľkou neznámou. Aj z tohto dôvodu pre vás naši odborníci z Fumbi pripravili blog zaoberajúci sa základnými metrikami zo sveta kryptomien, ktoré sa pri rozhodovaní o investícii určite oplatí sledovať.

Trhová kapitalizácia (Market Cap)

Sledovanie cien jednotlivých kryptomien na trhu nemá ani zďaleka takú výpovednú hodnotu, ako sa na prvý pohľad môže zdať. To, že nejaké aktívum stojí 50 dolárov a iné zas 0,5 dolára ešte neznamená, že to drahšie aktívum je silnejšie a stabilnejšie. Za rozličnými cenami medzi kryptoaktívami sa skrýva mágia súvisiaca s obežnou a celkovou ponukou aktív.

Pre správne pochopenie sily a veľkosti krypto projektov je preto odporúčané sledovať ukazovateľ trhovej kapitalizácie, ktorý meria relatívnu veľkosť kryptomien na trhu. Trhová kapitalizácia krypto projektov sa vypočítava podľa vzorca:

Trhová kapitalizácia aktíva = cena aktíva * množstvo jednotiek v obehu

Pre objasnenie výpočtu trhovej kapitalizácie môžeme použiť modelový príklad s kryptomenami Litecoin a Cardano. V súčasnosti je cena jednej kryptomeny Litecoin približne 52,8 $ a v obehu sa nachádza 70,998,000 LTC. To znamená, že trhová kapitalizácia Litecoinu je zhruba 3,74 miliardy dolárov. Na druhej strane, cena kryptomeny Cardano je len 0,44 $, no v obehu je až 33,73 miliardy ADA. To znamená, že trhová kapitalizácia Cardana je približne 15 miliárd dolárov, čo je až 4x viac, než v prípade kryptomeny Litecoin.

Trhová kapitalizácia poskytuje investorom dôležitú pômocku pri ich investičných rozhodnutiach, pretože poskytuje pohľad na veľkosť daných krypto projektov. Taktiež môže investorom pomôcť určiť, či je nejaký krypto projekt nadhodnotený alebo podhodnotený.

Bitcoinová dominancia (BTC Dominance)

Ukazovateľ Bitcoinovej dominancie na trhu kryptomien sa určuje podielom trhovej kapitalizácie Bitcoinu a trhovej kapitalizácie všetkých existujúcich kryptomien. 

V minulosti, najmä v počiatkoch kryptomien sa bitcoinová dominancia pohybovala aj na úrovniach 80 – 90 %. Postupne však na trhu začalo vznikať mnoho altcoinov, ktoré vďaka svojim rozličným prístupom a prípadom použitia začali vzbudzovať pozornosť investorov. S rastúcim počtom altcoinov na trhu nie je prekvapujúce, že dominancia Bitcoinu sa postupom času zmenšuje.

Zdroj: Coinmarketcap

Mnoho investorov používa ukazovateľ dominancie na zistenie aktuálnych vývojových trendov na trhu. Napríklad, keď ceny aktív na trhu rastú, ale zároveň dominancia Bitcoinu klesá, signalizuje to takzvanú altcoinovú sezónu. Počas altcoinovej sezóny majú tendenciu rôzne aktíva generovať vyššie výnosy než samotný Bitcoin, čo v tejto fáze spôsobuje oslabenie jeho dominancie. Investori, ktorí obchodujú nie len s Bitcoinom, ale aj s altcoinami, využívajú tento ukazovateľ a optimalizujú na základe neho svoje investičné portfólia.

Použitie bitcoinovej dominancie na zistenie aktuálneho trendu na trhu sa však nespája len s altcoinovou sezónou. Na základe ceny BTC a jeho dominancie je možné predikovať aj iné vývojové trendy, ako napríklad:

  • Ak cena a dominancia BTC stúpa, môže to signalizovať potenciálny býčí trh pre Bitcoin.
  • Ak cena BTC klesá a jeho dominancia rastie, môže to signalizovať medvedí trh pre altcoiny.
  • Ak cena a dominancia BTC klesá, môže to signalizovať medvedí trend pre trh kryptomien ako celok.

Ukazovateľ bitcoinovej dominancie je však potrebné vnímať len ako pomôcku pre investorov pri ich investičných rozhodnutiach. 

Index strachu a chamtivosti (Fear & Greed Index)

Jedným z indikátorov, ktorý v sebe kombinuje fundamentálne a sentimentálne trhové faktory, je Fear & Greed Index. Najmä nováčikom vo svete kryptomien môže byť predstavenie tohto indexu užitočné a môže im poskytnúť obraz o aktuálnej situácii a nálade na trhu.

Fear & Greed Index, inak nazývaný aj ako index strachu a chamtivosti, je trhový indikátor zameraný na viackriteriálnu analýzu nálady na trhu. Index každodenne analyzuje pomyselný kôš rozličných trendov a trhových faktorov, aby určil, či sú účastníci na trhu chamtiví, alebo naopak, ich správanie podlieha strachu. Index je vedený v bodoch od 0 do 100, kde skóre indexu 0 bodov znamená extrémny strach, zatiaľ čo 100 naznačuje extrémnu chamtivosť.

Index vypočítava svoju hodnotu kombináciou šiestich vážených trhových faktorov, medzi ktoré patrí volatilita, trhové objemy a dynamika trhu, sociálne siete, dominancia Bitcoinu, Google trendy a prieskumy. 

Zdroj: Alternative.me

Crypto Fear and Greed Index môže byť cenným nástrojom na kontrolu zmien nálady a sentimentu na trhu. Vďaka tomu, že index sleduje celý rad základných trhových metrík, sledovanie tohto indexu môže individuálnym investorom poskytnúť príležitosť vstúpiť alebo vystúpiť z trhu skôr, než ostatní investori. Viac o Fear & Greed indexe si môžete prečítať v tomto blogu.

Prílevy a odlevy z búrz (Exchange Flows)

Silným a významným indikátorom trhovej situácie je metrika prílevov a odlevov aktív z búrz. Táto metrika sleduje prílevy a odlevy bitcoinov alebo iných aktív na burzy, na základe čoho je možné identifikovať možné správanie investorov.

Napríklad, ak investori očakávajú, že bude cena bitcoinu pravdepodobne klesať, presúvajú svoje aktíva zo súkromných peňaženiek na burzy za účelom ich predaja. Presun bitcoinov na burzy tak spôsobuje zvýšenie predajného tlaku, čo sa premieta do poklesu jeho ceny.

Naopak, ak investori očakávajú, že bude cena Bitcoinu v budúcnosti narastať, zväčša najmä kvôli vyššej bezpečnosti presúvajú svoje BTC z búrz na súkromné peňaženky za účelom ich dlhodobej držby. V takom prípade je na burzách k dispozícii menej aktív na predaj, čo vytvára tlak na rast ceny BTC.

Investori používajú túto užitočnú metriku na predikciu cenového správania Bitcoinu, prípadne iných aktív v budúcnosti. Ukazovateľ prílevov a odlevov z búrz je medzi investormi veľmi populárny a obľúbený.

Otvorený záujem (Open Interest)

Ďalším spôsobom, prostredníctvom ktorého je možné merať aktuálny záujem o investovanie do kryptomien, je aj takzvaný otvorený záujem investorov. Ide o jednu z najpopulárnejších metrík založených na zobchodovanom objeme, ktorá reprezentuje celkový objem dlhých (long) aj krátkych (short) pozícií, ktoré investori držia v sledovanom okamihu. Tento indikátor sa spája s opciami a futures kontraktmi.

Otvorený záujem investorov indikuje prílev kapitálu na trh – ak na trh prúdi kapitál, zvyšuje sa ukazovateľ otvoreného záujmu. Platí to však aj opačne. Ak z trhu uniká likvidita, ukazovateľ otvoreného záujmu taktiež klesá.

Tento indikátor je užitočným nástrojom na analýzu trhu s opciami a futures, pretože poskytuje prehľad o úrovni aktivity na danom trhu a možno ho použiť na meranie úrovne záujmu o konkrétne aktívum. Často sa používa aj na identifikáciu podhodnotených a nadhodnotených opcií na trhu. Odborníci ho okrem toho používajú na analýzu trendov. Rastúci otvorený záujem naznačuje, že na trh vstupujú noví obchodníci a možno ho použiť na potvrdenie aktuálneho trendu na trhu. Klesajúci otvorený záujem ukazuje, že obchodníci uzatvárajú svoje pozície a súčasný trend môže slabnúť.

Celková uzamknutá hodnota aktív (TVL – Total Value Locked)

Ukazovateľ celkovej uzamknutej hodnoty aktív sa spája primárne so sektorom decentralizovaných financií (DeFi), no používa sa aj pri určení uzamknutých aktív na smart kontraktových protokoloch. Tento ukazovateľ reprezentuje hodnotu všetkých aktív obsiahnutých v protokoloch DeFi, ktoré používatelia uzamkli do smart kontraktov za účelom poskytovania likvidity a inkasovania výnosov. 

TVL sa stala kľúčovou metrikou pre hodnotenie projektov DeFi, pretože poskytuje komplexný pohľad na celkové zdravie protokolu. Analýzou hodnoty spojenej s aktívami vloženými do protokolu je možné sledovať záujem ľudí o konkrétny protokol v ekosystéme DeFi.

Spôsob merania TVL je na rôznych DeFi protokoloch odlišný, pretože každý protokol alebo služba v DeFi funguje podľa svojich vlastných špecifických štruktúr a tieto rozdiely medzi nimi ovplyvňujú výpočet celkovej uzamknutej hodnoty.

Napríklad protokoly zamerané na pôžičky merajú svoju TVL na základe vložených aktív do smart kontraktov zo strany veriteľov aj dlžníkov, zatiaľ čo pri protokoloch zameraných na deriváty sa TVL meria hodnotou aktív uložených v inteligentných kontraktoch, ktoré poskytujú krytie syntetickým aktívam a finančným kontraktom.

V prípade, že investor uvažuje o vložení svojich prostriedkov do protokolu DeFi, metrika celkovej uzamknutej hodnoty mu vie výrazným spôsobom napomôcť zvoliť si likvidný a finančne zdravý protokol.

Investujte s Fumbi už dnes

Ak uvažujete o investovaní do kryptomien, Fumbi je tu práve pre vás. Naše algoritmom spravované portfólio presne sleduje pohyb cien na trhu s kryptomenami. Spoločnosť Fumbi je prvá svojho druhu, pretože ponúka kryptomeny širokej verejnosti, a to aj pri malom vklade. Investovanie do kryptomien prostredníctvom spoločnosti Fumbi je veľmi jednoduché a minimalizuje riziká.

Môžete začať vkladom už od 50 €.

INVESTOVAŤ VO FUMBI


Narazili ste v texte na pojem, ktorému nerozumiete? Nevadí, všetky dôležité pojmy súvisiace s kryptomenami nájdete na jednom mieste v našom novom Fumbi slovníku.

Avatar photo

Daniel Mitrovsky

Autor

linkedin
Zdieľaj spolu s ostatnými
Odporúčame

Ďalšie články s Fumbi