back
Interesujące fakty
31. sierpnia 2022  • clock 3 min •  Daniel Mitrovsky

Podstawowe wskaźniki kryptowalutowe, które pomogą Ci zorientować się na rynku

Chociaż kryptowaluty i wirtualne aktywa stanowią bardzo ciekawą okazję dla inwestorów i oferują im możliwość znacznej aprecjacji ich środków, poruszanie się po rynku kryptowalut nie jest łatwe. Wraz z akceptacją mainstreamu i przenikaniem kryptowalut do przestrzeni medialnej, na rynek kryptowalut wchodzi codziennie wielu początkujących inwestorów, dla których kryptowaluty są wielką niewiadomą. To również z tego powodu nasi eksperci z Fumbi przygotowali dla Ciebie blog, który obejmuje podstawowe wskaźniki ze świata kryptowalut, które zdecydowanie warto śledzić podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych.  

Kapitalizacja rynkowa (Market Cap) 

Śledzenie cen poszczególnych kryptowalut na rynku nie jest wcale tak wymowne, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. To, że jedno aktywo jest warte 50 dolarów, a drugie 0,5 dolara nie oznacza, że droższe aktywo jest silniejsze i bardziej stabilne. Magia stojąca za różnymi cenami aktywów kryptowalutowych jest związana z obiegiem i ogólną podażą aktywów.  

Aby właściwie zrozumieć siłę i wielkość projektów kryptowalutowych, zaleca się zatem śledzenie wskaźnika kapitalizacji rynkowej, który mierzy względną wielkość kryptowalut na rynku. Kapitalizacja rynkowa projektów kryptowalutowych jest obliczana za pomocą następującego wzoru: 

Kapitalizacja rynkowa aktywa = cena aktywa * liczba jednostek w obiegu.  

Aby wyjaśnić sposób obliczania kapitalizacji rynkowej, możemy posłużyć się modelowym przykładem z kryptowalutami Litecoin i Cardano. Obecnie cena jednej kryptowaluty Litecoin wynosi około 52,8 USD, a w obiegu znajduje się 70 998 000 LTC. Oznacza to, że kapitalizacja rynkowa Litecoina wynosi mniej więcej 3,74 mld dolarów. Z drugiej strony cena kryptowaluty Cardano wynosi zaledwie 0,44 USD, ale w obiegu znajduje się aż 33,73 mld ADA. Oznacza to, że kapitalizacja rynkowa Cardano wynosi około 15 miliardów dolarów, czyli aż cztery razy więcej niż w przypadku kryptowaluty Litecoin.  

Kapitalizacja rynkowa jest ważnym narzędziem dla inwestorów w ich decyzjach inwestycyjnych, ponieważ zapewnia przegląd wielkości danych projektów kryptowalutowych. Może również pomóc inwestorom określić, czy projekt kryptowalutowy jest przewartościowany lub niedowartościowany.  

Dominacja bitcoina (BTC Dominance)

Dominacja Bitcoina na rynku kryptowalut określana jest przez stosunek kapitalizacji rynkowej Bitcoina do kapitalizacji rynkowej wszystkich istniejących kryptowalut.   

W przeszłości, zwłaszcza w początkowym okresie istnienia kryptowalut, dominacja bitcoina sięgała nawet 80-90%. Stopniowo jednak na rynku zaczęło pojawiać się wiele altcoinów, które dzięki różnym podejściom i przypadkom użycia zaczęły przyciągać uwagę inwestorów. Wraz z rosnącą liczbą altcoinów na rynku, nie dziwi fakt, że dominacja bitcoina z czasem maleje.  

Zdroj: Coinmarketcap

Wielu inwestorów wykorzystuje wskaźnik dominacji do identyfikacji aktualnych trendów rynkowych. Na przykład, gdy ceny aktywów na rynku rosną, ale dominacja Bitcoina spada, sygnalizuje to sezon altcoinowy. W sezonie altcoinowym różne aktywa mają tendencję do generowania wyższych zwrotów niż sam Bitcoin, powodując, że jego dominacja w tej fazie słabnie. Inwestorzy handlujący nie tylko Bitcoinem, ale również altcoinami korzystają z tego wskaźnika i na jego podstawie optymalizują swoje portfele inwestycyjne.  

Wykorzystanie dominacji bitcoina do zmierzenia aktualnego trendu rynkowego nie jest jednak związane tylko z sezonem altcoinowym. Na podstawie ceny BTC i jego dominacji można przewidzieć również inne trendy, takie jak:  

  • Jeśli cena i dominacja BTC rośnie, może to oznaczać potencjalny rynek byka dla Bitcoina.  
  • Jeśli cena BTC spada a jego dominacja rośnie, może to sygnalizować rynek niedźwiedzia dla altcoinów.  
  • Jeśli cena i dominacja BTC spada, może to sygnalizować niedźwiedzi trend dla rynku kryptowalut jako całości.  

Wskaźnik dominacji bitcoina powinien być jednak traktowany jedynie jako wskazówka dla inwestorów w ich decyzjach inwestycyjnych.   

Indeks strachu i chciwości (Fear & Greed Index)

Jednym ze wskaźników łączących fundamentalne i sentymentalne czynniki rynkowe jest Fear & Greed Index. Szczególnie dla nowicjuszy w świecie kryptowalut przedstawienie tego indeksu może być przydatne i może dać im obraz aktualnej sytuacji i nastrojów na rynku.  

Fear & Greed Index, inaczej zwany indeksem strachu i chciwości, to wskaźnik rynkowy skupiający się na wielokryterialnej analizie nastrojów rynkowych. Indeks codziennie analizuje hipotetyczny koszyk różnych trendów i czynników rynkowych, aby określić, czy uczestnicy rynku są chciwi lub odwrotnie, czy ich zachowanie podlega strachowi. Indeks jest oceniany od 0 do 100, gdzie 0 oznacza skrajny strach, a 100 skrajną chciwość.  

Indeks oblicza swoją wartość poprzez połączenie sześciu ważonych czynników rynkowych, w tym zmienności, wolumenu i dynamiki rynku, sieci społecznych, dominacji bitcoina, trendów Google i ankiet.   

Zdroj: Alternative.me

Crypto Fear and Greed Index może być cennym narzędziem do sprawdzania zmian w sentymencie rynkowym. Ponieważ indeks śledzi szereg fundamentów rynkowych, monitorowanie tego indeksu może zapewnić inwestorom indywidualnym możliwość wejścia lub wyjścia z rynku przed innymi inwestorami. Więcej o Fear & Greed Index można przeczytać na tym blogu.

Napływy i odpływy z giełd  (Exchange Flows)

Silnym i ważnym wskaźnikiem sytuacji rynkowej jest metryka napływów i odpływów aktywów z giełd. Ta metryka śledzi napływ i odpływ bitcoinów lub innych aktywów na giełdy, co może być wykorzystane do identyfikacji potencjalnych zachowań inwestorów.  

Na przykład, jeśli inwestorzy spodziewają się, że cena bitcoina może spaść, będą przenosić swoje aktywa z prywatnych portfeli na giełdy, aby je sprzedać. Tym samym transfer bitcoinów na giełdy powoduje wzrost presji sprzedaży, co przekłada się na spadek ich ceny.  

I odwrotnie, jeśli inwestorzy spodziewają się, że cena bitcoina wzrośnie w przyszłości, zwykle przenoszą swoje BTC z giełd do prywatnych portfeli w celu długoterminowego trzymania, przede wszystkim dla większego bezpieczeństwa. W takim przypadku na giełdach jest mniej aktywów na sprzedaż, co wywiera presję na wzrost ceny BTC.  

Inwestorzy wykorzystują tę przydatną metrykę do przewidywania zachowania cen bitcoina lub innych aktywów w przyszłości. Wskaźnik przypływów i odpływów giełdowych jest bardzo popularny i lubiany przez inwestorów.  

Otwarte zainteresowanie (Open Interest)

Innym sposobem pomiaru aktualnego zainteresowania inwestowaniem w kryptowaluty jest tzw. otwarte zainteresowanie inwestorów. Jest to jedna z najbardziej popularnych metryk oparta na wolumenie obrotu, który reprezentuje łączny wolumen długich i krótkich pozycji posiadanych przez inwestorów w danym czasie. Metryka ta jest związana z opcjami i kontraktami futures.  

Otwarte zainteresowanie inwestorów wskazuje na napływ kapitału na rynek – jeśli kapitał napływa na rynek, wskaźnik otwartego zainteresowania rośnie. Dotyczy to jednak również sytuacji odwrotnej. Jeśli aktywa odpływają z rynku, wskaźnik otwartego zainteresowania maleje.  

Wskaźnik ten jest przydatnym narzędziem do analizy rynku opcji i kontraktów terminowych, ponieważ daje obraz poziomu aktywności na danym rynku i może być wykorzystany do pomiaru poziomu zainteresowania danym aktywem. Często jest również wykorzystywany do identyfikacji niedowartościowanych i przewartościowanych opcji na rynku. Ponadto jest on również wykorzystywany przez praktyków do analizy trendów. Rosnące otwarte zainteresowanie wskazuje, że nowi inwestorzy wchodzą na rynek i może być wykorzystywane do potwierdzenia aktualnego trendu rynkowego. Malejące otwarte zainteresowanie wskazuje, że traderzy zamykają swoje pozycje a obecny trend może się osłabiać.  

Całkowita zablokowana wartość aktywów (TVL – Total Value Locked)

Wskaźnik całkowitej wartości zablokowanych aktywów jest przede wszystkim kojarzony z sektorem zdecentralizowanych finansów (DeFi), ale jest również wykorzystywany do określania zablokowanych aktywów w protokołach smart contract. Wskaźnik ten reprezentuje wartość wszystkich aktywów zawartych w protokołach DeFi, które użytkownicy zamknęli w inteligentnych kontraktach, aby zapewnić płynność i zebrać przychody.   

TVL stał się kluczową metryką oceny projektów DeFi, ponieważ zapewnia kompleksowy obraz ogólnego stanu protokołu. Analizując wartość związaną z aktywami zawartymi w protokole można śledzić zainteresowanie ludzi danym protokołem w ekosystemie DeFi.  

Sposób pomiaru TVL różni się między protokołami DeFi, ponieważ każdy protokół lub usługa w DeFi działa według własnych specyficznych struktur, a te różnice między nimi wpływają na obliczenie całkowitej wartości zablokowanej.  

Na przykład protokoły skoncentrowane na udzielaniu pożyczek mierzą swoją TVL w oparciu o aktywa w inteligentnych kontraktach zarówno przez pożyczkodawców, jak i pożyczkobiorców, podczas gdy protokoły skoncentrowane na instrumentach pochodnych mierzą TVL w oparciu o wartość aktywów w inteligentnych kontraktach, które zapewniają pokrycie dla aktywów syntetycznych i kontraktów finansowych.  

Jeśli inwestor rozważa ulokowanie swoich środków w protokole DeFi, metryka całkowitej wartości zablokowanej może w znacznym stopniu pomóc mu w wyborze płynnego i stabilnego finansowo protokołu.  

INWESTUJ W FUMBI
Avatar photo

Daniel Mitrovsky

Autor

linkedin
Podziel się z innymi
Odporúčame

Więcej artykułów z Fumbi