back
Kryptomeny
6. října 2021  • clock 3 min •  Daniel Mitrovsky

Aave – decentralizovaný půjčkový systém

V tomto blogu vám představíme další kryptoaktivum, které je součástí našeho dynamického portfolia – protokol Aave. Aave je decentralizovaný protokol peněžního trhu, který umožňuje jednotlivým uživatelům půjčovat si finanční prostředky bez nutnosti důvěřovat jinému ekonomickému subjektu. Aave nabízí širokou škálu kryptoměn s variabilními i stabilními úrokovými sazbami.

Historie

Počátky vzniku protokolu Aave sahají až do roku 2017, kdy finský vývojář Stani Kulechov a jeho tým vývojářů společně uvedli na trh peer to peer lendingovou platformu ETHLend prostřednictvím počáteční nabídky mincí (ICO). Cílem této platformy bylo vytvořit moderní koncept půjčování, v němž si uživatelé budou moci navzájem půjčovat kryptoměny.

Přestože ETHLend byl ve světě financí novým a inovativním nápadem, platforma spolu se svým tokenem $LEND od roku 2018 vlivem medvědího trhu upadá. Hlavním důvodem poklesu platformy byl nedostatek likvidity způsobený masivním odlivem kapitálu z trhu. Kromě toho se platforma potýkala s rostoucími problémy při párování nabídky a poptávky po úvěrech v důsledku klesající likvidity.

Právě kvůli medvědímu období na trhu kryptoměn vyvinul tým ETHLend koncept svého nového produktu a v roce 2020 vypustil do světa inovativní decentralizovaný protokol s názvem Aave.

Sám Kulechov později přiznal, že příchod medvědího trhu byl jednou z nejlepších věcí, které se jemu a jeho týmu mohly stát. Podle Kulechova to bylo znamení a „druhá šance“ k přepracování konceptu decentralizovaných půjček v oblasti kryptoměn. Tato druhá šance vedla k vytvoření protokolu Aave, který je v současnosti největším protokolem v oblasti decentralizovaných financí.

Co je to Aave ?

Aave je peněžní trh postavený na blockchainu Ethereum, kde na jedné straně působí subjekty, které půjčují své volné finanční prostředky a inkasují za to úroky, a na druhé straně vystupují subjekty, které si tyto finanční prostředky půjčují za určitou, předem dohodnutou (fixní) nebo variabilní úrokovou sazbu.

Nová a vylepšená koncepce Aave s sebou přinesla algoritmické zpracování půjček, což v praxi znamená, že půjčky jsou získávány ze skupin likvidity (z takzvaných liqudity pools), místo toho, aby byly individuálně přiřazovány jednotlivým věřitelům a dlužníkům na principu peer-to-peer.

Aave usnadňuje způsob úvěrování pomocí stablecoinů a různých dalších altcoinů. Avšak v rámci systému algoritmického poolingování půjček musí dlužníci při půjčování peněz vložit do protokolu kolaterál, který je vyšší než částka, kterou si půjčují.

Zdroj: Aave

Pokud dlužník požádá o půjčku ve formě Etheru v hodnotě například 10 dolarů, musí do protokolu vložit zástavu v jiné kryptoměně v hodnotě vyšší než 10 dolarů. Aby se zohlednila volatilita krypto trhů, má protokol Aave algoritmus, který automaticky likviduje kolaterál dlužníka, pokud jeho hodnota klesne pod stanovený poměr. Každá půjčka v síti je řízena smart kontraktem, jehož funkčnost a zdrojový kód jsou ověřeny nezávislým auditem třetích stran.

Klíčové vlastnosti Aave

  • Open-source – Protokol Aave je open source, co znamená, že kdokoliv může vidět, používat nebo implementovat původní zdrojový kód vytvořený teamem Aave.
  • Non-Custodial – Protokol Aave je zařazen mezi nevazební protokoly, což znamená, že samotná platforma Aave nikdy nedrží ani jinak nevlastní vaše kryptoaktiva. Zachování úplného vlastnictví a kontroly nad vašimi kryptoaktivy je zásadní a klíčovou součástí skutečných decentralizovaných financí.
  • Trustless – Protokol Aave umožňuje půjčit si peněžní prostředky bez nutnosti důvěry jinou osobu nebo instituci.

Jak Aave funguje?

Pomocí protokolu Aave mohou subjekty s volnými peněžními prostředky inkasovat pasivní úroky ze svých digitálních aktiv.

Věřitelé mohou vkládat své tokeny do fondů likvidity a na oplátku obdrží sekundární úrokové tokeny, označované také jako aTokeny. Pokud například uživatel vloží do protokolu stablecoin USDC, inkasuje za to sekundární token aUSDC. Tyto sekundární tokeny jsou vždy emitovány při vkladu a likvidovány při výběru původního aktiva z protokolu. aTokeny jsou emitovány v poměru 1:1 k podkladovému aktivu, které věřitel vloží do protokolu.

Úroky získané prostřednictvím aTokenů jsou variabilní a liší se na základě základního principu tržního mechanismu – nabídky a poptávky. Jelikož vklady věřitelů působí na „globálním trhu s likviditou“, úrokové sazby se přirozeně zvyšují, když je poptávka po úvěrech vysoká. Protokol se snaží vysokými úrokovými sazbami přilákat poskytovatele likvidity, aby vložili větší objem kapitálu. Na druhou stranu, pokud je v poolu přebytek likvidity, jsou úrokové sazby nízké, což motivuje subjekty k tomu, aby sáhli po levné půjčce.

Aave protokol nabízí uživatelům dva typy úrokových sazeb pro věřitele i dlužníky:

  • Variabilní úrokové sazby – Úroková sazba vypočtená algoritmicky na základě poptávky a nabídky po aktivech uložených v liquidity poolu.
  • Fixní úrokové sazby – Úroková sazba reprezentující 30denní úrokový průměr aktiva.

Klíčovým faktorem decentralizovaného půjčování prostřednictvím Aave je, že protokol nevyžaduje žádnou osobní identifikaci. Protokol se nezajímá o vaši úvěrovou historii, nezamítne vám půjčku, pokud máte k dispozici dostatek kolaterálu, a také nezohledňuje žádné etnické, rasové ani jiné předsudky.

Jak si půjčit prostřednictvím Aave

Abyste si mohli půjčit prostřednictvím protokolu Aave, musíte půjčku nejprve zajistit dostatečným kolaterálem. U decentralizovaných půjček vždy platí, že zajištěná částka musí být vyšší než půjčená částka. Při Aave je výše úvěru určena na základě ukazatele LTV (Loan-To-Value), který stanovuje, jakou částku lze půjčit oproti poskytnuté zástavě. V současné době se výše úvěru pohybuje od 50 do 75 % zablokovaného kolaterálu v závislosti na daném aktivu.

Například pokud si chce uživatel půjčit Ethereum, které má ukazatel LTV na úrovni 75 %, v praxi to znamená, že pokud uživatel uzamkne do protokolu kolaterál ve výši 1 ETH, může si půjčit maximálně 0,75 ETH.

Záruka splacení krypto půjček je v systému zajištěno prostřednictvím uzamčeného kolaterálu. Pokud se dlužník rozhodne úvěr nesplácet, jeho úvěrová pozice bude zlikvidována a kolaterál bude automaticky prodán na základě operace prostřednictvím smart kontraktu. Z prodané zástavy se pak uhradí všechny procesy a náklady spojené s touto půjčkou.

Společnost Aave má na protokolech Balancer a Uniswap zřízeny zabezpečovací likvidní pooly, které jsou určeny k řešení rizika likvidity. Cílem tohoto protokolu je zajistit, aby si uživatelé mohli vybrat své finanční prostředky prakticky kdykoli. Kromě toho Aave používá Oracle systém Chainlink ke shromažďování a aktualizaci cen jednotlivých aktiv.

Flash Loans

Rychlé půjčky jsou první možností půjčky bez zástavy v ekosystému DeFi. Rychlé půjčky jsou navrženy tak, aby uživatelům umožnily půjčit si okamžitě a snadno bez nutnosti složení zástavy za předpokladu, že půjčka bude splacena v rámci jednoho transakčního bloku.

Pokud není půjčka splacena v rámci transakčního bloku, celá transakce se zruší a prostředky budou vráceny do poolu likvidity.

Proces Aave Flash Loan probíhá v rámci jedné transakce na blockchainu Etherea a spoléhá na to, že transakce na Ethereu lze vrátit zpět, čímž se zruší všechny příkazy, pokud není vypůjčený kapitál splacen.

Flash půjčka Aave je složena tří kroků:

  • Uživatel si půjčuje tokeny z jednoho z úvěrových fondů Aave
  • Parametry půjčky se definují a vykonávají na blockchainu Etherea
  • Uživatel musí splatit půjčenou částku + poplatek 0,09 % z půjčené sumy

Pokud je splněna poslední podmínka, celá transakce proběhne a je neměnně přidána do blockchainu Etherea. Pokud poslední podmínka není splněna, je celá transakce zamítnuta a všechny síťové příkazy jsou zrušeny (včetně prvního kroku, kdy si uživatel půjčuje od Aave), jako by k žádné transakci nikdy nedošlo.

Nejčastěji tyto rychlé půjčky využívají arbitrážní obchodníci, aby využili krátkodobých rozdílů v cenách aktiv na jednotlivých burzách a platformách.

Flash půjčky jsou futuristickou myšlenkou v oblasti decentralizovaných financí. Tyto půjčky jsou pravděpodobně jedním z největších vynálezů a přínosů protokolu Aave a mají obrovský potenciál. Vzhledem k tomu, že kód těchto půjček je open source, lze očekávat, že jej budou moci v budoucnu používat i další vývojáři na svých alternativních platformách.

Aave Pro

Aave Protokol plánuje v nejbližším období spustit novou verzi Aave Pro, která bude orientovaná na institucionální investory.

Zdroj: DecentralizedFinance

Cílem Aave Pro bude poskytnout přístup k decentralizovaným financím institucionálním investorům, kteří čelí přísným regulačním požadavkům. Protokol Aave Pro bude využívat soukromé liquidity pooly, které institucionálním investorům umožní přímý přístup na decentralizované trhy. Tyto pooly budou odděleny od stávajících fondů likvidity na Aave V2.
Spuštění verze pro institucionální investory by mohlo být průlomem v sektoru decentralizovaných financí.

Nativní token sítě – Aave

Aave protokol disponuje svým vlastním nativním tokenem s označením AAVE. Projekt ETHLend nejprve prodal tokeny $LEND prostřednictvím počáteční nabídky mincí (ICO) v celkové hodnotě více než 16 milionů USD. říjnu 2020 byly tyto tokeny zaměněny za současné nativní tokeny s označením AAVE v poměru 1 AAVE = 100 LEND. současnosti je hodnota jednoho tokenu více než 300 USD (250 €) a celková trhová kapitalizace tokenů přesahuje 4 miliardy USD.

AAVE token je ERC-20 tokenem vytvořeným na bázi Etherea. S vlastnictvím tohoto tokenu jsou spojeny víceré pravomoci: Držitelé těchto tokenů mají hlasovací práva týkající se změn a návrhů v protokolu Aave. Jeden token reprezentuje jeden hlas.

Token Aave lze stakeovat, což znamená, že uložení tokenu v takzvaném “Safety Modulu“ na bázi smart kontraktu zajišťuje vyšší bezpečnost a likviditu celého protokolu. Tento modul funguje jako jakýsi decentralizovaný pojistný fond, který je navržen tak, aby zabezpečil protokol proti jakýmkoli rizikovým událostem. Za uzamčení těchto tokenů inkasují jejich majitelé odměnu v podobě dalších tokenů Aave. Odměna činí přibližně 6,5 % p.a.

Token se používá k úhradě poplatků v rámci protokolu. Po použití tokenu k úhradě poplatků je token spálen.

Maximální nabídka tokenů Aave je stanovena na 16 milionů tokenů, přičemž v současné době je v oběhu 12,9 milionu tokenů.

Aave – král DeFi?

Díky funkcím, jako jsou rychlé půjčky, přepínání mezi variabilní a fixní úrokovou sazbou a jednoduché a uživatelsky přívětivé rozhraní, je protokol Aave v současnosti nejoblíbenější úvěrovou DeFi platformou. O tom, že je Aave nejpopulárnější decentralizovanou platformou současnosti, koneckonců nerozhodla žádná vláda ani instituce, ale samotní uživatelé, kteří do protokolu vložili více než 13 miliard amerických dolarů.

Investujte s Fumbi ještě dnes

Pokud uvažujete o investici do kryptoměn, Fumbi je tu pro vás. Naše portfolio řízené algoritmem přesně sleduje pohyby cen na trhu kryptoměn.

Fumbi je první svého druhu, protože nabízí kryptoměny široké veřejnosti, a to i s malým vkladem. Investování do kryptoměn prostřednictvím Fumbi je velmi snadné a minimalizuje rizika.

Začít můžete s vkladem již od 50 € / 1400 Kč.

Investujte s Fumbi

Narazili jste v textu na termín, kterému nerozumíte? Nevadí, všechny důležité pojmy týkající se kryptoměn najdete na jednom místě v našem Fumbi slovníku.

Avatar photo

Daniel Mitrovsky

Autor

linkedin
Sdílejte s ostatními
Odporúčame

Více článků se společností Fumbi