back
Kryptomeny
6. októbra 2021  • clock 3 min •  Daniel Mitrovsky

Aave – decentralizovaný pôžičkový systém

V nasledujúcom blogu vám predstavíme ďalšie kryptoaktívum, ktoré je súčasťou nášho dynamického portfólia – Aave protokol. Aave je decentralizovaný protokol peňažného trhu, ktorý umožňuje jednotlivým užívateľom požičiavať si peňažné prostriedky bez potreby nutnosti dôvery v iný ekonomický subjekt. Aave ponúka širokú škálu kryptomien s variabilnými aj stabilnými úrokovými sadzbami.

História

Počiatky vzniku protokolu Aave siahajú až do roku 2017, kedy fínsky vývojár Stani Kulechov a jeho tím vývojárov spoločne uviedli na trh peer-to-peer lendingovú platformu ETHLend prostredníctvom počiatočnej ponuky mincí (ICO). Cieľom tejto platformy bolo vytvorenie novodobej pôžičkovej koncepcie, v ktorej si budú môcť používatelia navzájom medzi sebou požičiavať kryptomeny.

Napriek tomu, že ETHLend bol novým a inovatívnym nápadom vo svete financií, platforma spolu so svojím tokenom $LEND vplyvom medvedieho trhu od roku 2018 upadla. Hlavným dôvodom úpadku tejto platformy bola absencia likvidity spôsobená masívnym odlevom kapitálu z trhu. Okrem toho, platforma zaznamenávala čoraz častejšie problémy s párovaním ponuky a dopytu po pôžičkách kvôli klesajúcej likvidite.

Práve vplyvom medvedieho obdobia na trhu kryptomien tím ETHLend rozpracoval koncepciu svojho nového produktu a v roku 2020 vypustil do sveta inovatívny decentralizovaný protokol s názvom Aave.

Samotný Kulechov neskôr priznal, že príchod medvedieho trhu bola jednou z najlepších vecí, ktoré sa jemu a jeho tímu mohli stať. Podľa Kulechova to bolo znamením a „druhou šancou“ na prepracovanie konceptu decentralizovaných pôžičiek v oblasti kryptomien. Vďaka tejto druhej šanci vznikol protokol Aave, ktorý je v súčasnosti najväčším protokolom v oblasti decentralizovaných financií.

Čo je Aave ?

Aave je peňažným trhom postaveným na blockchaine Etherea, v ktorom na jednej strane pôsobia subjekty, ktoré požičiavajú svoje voľné peňažné prostriedky a inkasujú za to úroky, a na strane druhej vystupujú subjekty, ktoré si tieto peňažné prostriedky požičiavajú pri určitej, vopred dohodnutej (fixnej) alebo variabilnej úrokovej sadzbe.

Nový a vylepšený koncept Aave so sebou priniesol algoritmické spracovanie pôžičiek, čo v praxi znamená, že sa pôžičky získavajú zo skupín likvidity (z takzvaných liquidity pools) namiesto toho, aby boli individuálne párované k jednotlivým veriteľom a dlžníkom na princípe peer-to-peer.

Aave uľahčuje spôsob úverovania pomocou stablecoinov a rôznych iných altcoinov. Avšak v rámci systému algoritmického poolingovania pôžičiek musia dlžníci pri požičiavaní peňazí vložiť do protokolu kolaterál, ktorého suma je vyššia, ako je suma, ktorú si požičiavajú.

Zdroj: Aave

Ak dlžník žiada o pôžičku vo forme Éteru v hodnote napríklad 10 USD, musí do protokolu vložiť kolaterál vo výške viac ako 10 USD v inej kryptomene. Na zohľadnenie volatility krypto trhov má protokol Aave algoritmus, ktorý automaticky likviduje kolaterál dlžníka, ak jeho hodnota klesne pod stanovený pomer. Každý úver v sieti je riadený smart kontraktom, ktorého funkcionalita a zdrojový kód sú overené nezávislým auditom tretích strán.

Kľúčové vlastnosti Aave

  • Open-source – Protokol Aave je open source, čo znamená, že ktokoľvek môže vidieť, používať alebo implementovať pôvodný zdrojový kód vytvorený tímom Aave.
  • Non-Custodial – Protokol Aave sa zaraďuje k neväzobným protokolom, čo znamená, že samotná platforma Aave nikdy nedrží ani inak nevlastní vaše kryptoaktíva. Zachovanie úplného vlastníctva a kontroly nad vašimi kryptoaktívami je zásadnou a kľúčovou súčasťou skutočných decentralizovaných financií.
  • Trustless – Protokol Aave umožňuje požičiať si peňažné prostriedky bez nutnosti dôvery v inú osobu či inštitúciu.

Ako funguje Aave?

Pomocou protokolu Aave môžu subjekty s voľnými peňažnými prostriedkami inkasovať pasívny úrok zo svojich digitálnych aktív.

Veritelia môžu vkladať svoje tokeny do fondov likvidity a dostávať za to sekundárne úrokové tokeny označované aj ako aTokens. Napríklad, ak používateľ vloží do protokolu stablecoin USDC, inkasuje za to sekundárny token aUSDC. Tieto sekundárne tokeny sa vždy emitujú pri vklade a sú likvidované pri výbere pôvodného aktíva z protokolu. aTokeny sú emitované v pomere 1:1 k podkladovému aktívu, ktoré veriteľ vloží do protokolu.

Úroky získané prostredníctvom aTokenov sú variabilné a líšia sa v závislosti od základného princípu trhového mechanizmu – od dopytu a ponuky. Keďže vklady veriteľov pôsobia na “globálnom trhu s likviditou”, úrokové sadzby sa prirodzene zvyšujú vtedy, keď je dopyt po pôžičkách vysoký. Protokol sa snaží vysokými úrokovými sadzbami nalákať poskytovateľov likvidity na vloženie väčšieho množstva kapitálu. Na druhej strane, ak je v poole prebytok likvidity, úrokové sadzby sú nízke, vďaka čomu sú subjekty motivované vziať si lacnú pôžičku.

Aave protokol ponúka užívateľom dva druhy úrokových sadzieb pre veriteľa, aj pre dlžníka:

  • Variabilné úrokové sadzby – Úroková sadzba vypočítaná algoritmicky na základe dopytu a ponuky po aktívach uložených v liquidity poole.
  • Fixné úrokové sadzby – Úroková sadzba reprezentujúca 30-dňový úrokový priemer aktíva.

Kľúčovým faktorom decentralizovaných pôžičiek prostredníctvom Aave je fakt, že protokol nevyžaduje žiadnu osobnú identifikáciu. Protokol nezaujíma vaša úverová história, neodoprie vám pôžičku v prípade, ak máte k dispozícii dostatok kolaterálu a taktiež nezohľadňuje žiadne etnické, rasové či akékoľvek iné predsudky.

Ako si požičať prostredníctvom Aave

Na zapožičanie si prostredníctvom Aave protokolu je najprv potrebné zabezpečiť pôžičku dostatočným kolaterálom. Pri decentralizovaných pôžičkách vždy platí, že uzamknutá čiastka musí byť väčšia, ako požičaná čiastka. Pri Aave sa výška pôžičky určuje prostredníctvom ukazovateľa LTV (Loan-To-Value), ktorý stanovuje, akú čiastku je možné požičať si proti poskytnutému kolaterálu. Aktuálne sa výška pôžičiek pohybuje od 50 do 75 % uzamknutého kolaterálu, v závislosti od toho-ktorého aktíva.

Napríklad, ak si chce používateľ požičať Ethereum, ktoré ma ukazovateľ LTV na úrovni 75 %, v praxi to znamená, že ak používateľ uzamkne do protokolu kolaterál vo výške 1 ETH, môže si požičať maximalne 0,75 ETH.

Zaručenie splatenia krypto pôžičiek je v systéme zabezpečené prostredníctvom uzamknutého kolaterálu. Ak sa dlžník rozhodne svoj úver nesplácať, jeho úverová pozícia bude zlikvidovaná a kolaterál sa automaticky odpredá na základe operácie prostredníctvom smart kontraktu. Odpredaný kolaterál potom pokryje všetky procesy a náklady súvisiace s týmto úverom.

Spoločnosť Aave má na protokoloch Balancer a Uniswap zriadené zabezpečovacie likvidné pooly, ktoré sú určené na riešenie rizika likvidity. Protokol sa touto formou snaží zabezpečiť, aby používatelia mohli vybrať svoje peňažné prostriedky prakticky kedykoľvek. Okrem toho, Aave používa Oracle systém Chainlink na zber a aktualizáciu cien jednotlivých aktív.

Flash Loans

Rýchle pôžičky sú prvou možnosťou nekolaterizovanej pôžičky v ekosystéme DeFi. Rýchle pôžičky sú navrhnuté tak, aby si mohol používateľ požičať okamžite a jednoducho bez potreby vloženia kolaterálu za predpokladu, že pôžička bude splatená v rámci jedného transakčného bloku.

V prípade, ak pôžička nebude splatená v rámci transakčného bloku, celá transakcia bude zrušená a prostriedky budú vrátené do poolu likvidity.

Proces Aave Flash Loan prebieha v rámci jednej transakcie na blockchaine Ethereum a spolieha sa na skutočnosť, že sa transakcie na Ethereum dajú vrátiť, čím sa zrušia všetky príkazy, ak nie je splatený požičaný kapitál.

Flash pôžička Aave je zložená z troch krokov:

  • Používateľ si požičiava tokeny z jedného z úverových fondov Aave
  • Parametre pôžičky sa zadefinujú a vykonávajú na blockchaine Etherea
  • Používateľ musí splatiť požičanú čiastku + poplatok 0,09 % z požičanej sumy

Ak je splnená posledná podmienka, celá transakcia prejde a je nemenne pridaná do blockchainu Etherea. Ak posledná podmienka nie je splnená, celá transakcia je odmietnutá a všetky sieťové príkazy sú zrušené (vrátane prvého kroku, kedy si používateľ požičiava od Aave), ako keby k žiadnej transakcii nikdy nedošlo.

Najčastejšie tieto rýchle pôžičky využívajú arbitrážni obchodníci za účelom využitia krátkodobých cenových rozdielov aktív na jednotlivých burzách a platformách.

Flash pôžičky sú futuristickým nápadom v sektore decentralizovaných financií. Tieto pôžičky patria medzi azda najväčší vynález a prínos protokolu Aave a majú v sebe obrovský potenciál. Pretože kód týchto pôžičiek je open source, v budúcnosti sa dá očakávať, že ho budú môcť ostatní vývojári použiť na svojich alternatívnych platformách.

Aave Pro

Aave Protokol plánuje v najbližšom období spustiť novú verziu Aave Pro, ktorá bude orientovaná na inštitucionálnych investorov.

Zdroj: DecentralizedFinance

Cieľom Aave Pro bude poskytnúť inštitucionálnym investorom, ktorí čelia prísnym regulačným požiadavkám, prístup k decentralizovaným financiám. Protokol Aave Pro bude využívať súkromné ​​liquidity pooly na to, aby inštitucionálnym investorom poskytol priamy prístup na decentralizované trhy. Tieto pooly budú oddelené od existujúcich skupín likvidity na Aave V2.

Spustenie verzie pre inštitucionálnych investorov môže byť prelomom v sektore decentralizovaných financií.

Natívny token siete – Aave

Aave protokol disponuje svojím vlastným natívnym tokenom s označením AAVE. Projekt ETHLend najskôr predal tokeny $LEND prostredníctvom počiatočnej ponuky mincí (ICO) v celkovej hodnote viac než 16 miliónov USD. V októbri 2020 boli tieto tokeny zamenené za súčasné natívne tokeny s označením AAVE v pomere 1 AAVE = 100 LEND. V súčasnosti je hodnota jedného tokenu viac než 300 USD (250 €) a celková trhová kapitalizácia tokenov presahuje 4 miliardy USD.

AAVE token je ERC-20 tokenom vytvoreným na báze Etherea. S vlastníctvom tohto tokenu sú spojené viaceré právomoci: Majitelia týchto tokenov majú hlasovacie právo týkajúce sa zmien a návrhov v protokole Aave. Jeden token reprezentuje jeden hlas.

Aave token je možné stakeovať, čo znamená, že uloženie tokenu do takzvaného „Safety Modulu“ na báze smart kontraktu zabezpečuje zvýšenie bezpečnosti a likvidity celého protokolu. Tento modul funguje ako akýsi decentralizovaný poisťovací fond, ktorý je navrhnutý tak, aby zaistil protokol proti akýmkoľvek rizikovým udalostiam. Za uzamknutie týchto tokenov inkasujú ich vlastníci odmeny vo forme dodatočných Aave tokenov. Odmena sa pohybuje okolo úrovne 6,5 % p.a.

Token sa využíva na úhradu poplatkov v rámci protokolu. Po použití tokenu na úhradu poplatkov je tento token spálený.

Maximálna ponuka tokenov Aave je stanovená na 16 miliónov tokenov, pričom v obehu je aktuálne 12,9 milióna tokenov.

Aave – kráľ DeFi?

Funkcie ako rýchle pôžičky, prepínanie medzi variabilnými a fixnými úrokovými sadzbami či jednoduché a prívetivé užívateľské prostredie robia z protokolu Aave najpopulárnejšiu lendingovú DeFi platformu súčasnosti. Koniec koncov, o tom, že je Aave v súčasnosti najpopulárnejšou decentralizovanou platformou, nerozhodla žiadna vláda ani inštitúcia, ale samotní používatelia, ktorí do protokolu uzamkli v súčasnosti viac než 13 miliárd amerických dolárov.

Investujte s Fumbi už dnes

Ak uvažujete o investovaní do kryptomien, Fumbi je tu práve pre vás. Naše algoritmom spravované portfólio presne sleduje pohyb cien na trhu s kryptomenami.

Spoločnosť Fumbi je prvá svojho druhu, pretože ponúka kryptomeny širokej verejnosti, a to aj pri malom vklade. Investovanie do kryptomien prostredníctvom spoločnosti Fumbi je veľmi jednoduché a minimalizuje riziká.

Môžete začať vkladom už od 50 €.

Investovať vo fumbi

Narazili ste v texte na pojem, ktorému nerozumiete? Nevadí, všetky dôležité pojmy súvisiace s kryptomenami nájdete na jednom mieste v našom Fumbi slovníku.

Avatar photo

Daniel Mitrovsky

Autor

linkedin
Zdieľaj spolu s ostatnými
Odporúčame

Ďalšie články s Fumbi