back
Kryptomeny
7. června 2021  • clock 3 min •  Daniel Mitrovsky

Cardano – kryptoměna třetí generace

V následujícím blogu si představíme další kryptoměnu, která je součástí našeho dynamického portfolia – konkrétně kryptoměnu Cardano, která je považovaná za platformu třetí generace. Hlavním cílem Cardana je vyřešit problémy, se kterými se střetly prakticky všechny kryptoměny první (Bitcoin) a druhé (Ethereum) generace.

Historie

Vývoj platformy Cardano se začal v roce 2015 ve snaze změnit způsob a princip jakým jsou kryptoměny dizajnované a vyvíjené. Koncept Cardana zkonstruoval Charles Hoskinson, který byl shodou okolností spoluzakladatelem Etherea.

Potom, co po neshodách Hoskinson opustil Ethereum, spolu s Cardano Foundation a Emurgo založili společnost IOHK (Input-output Hong Kong), která se zaměřuje na vývoj blockchainu a jejím hlavním předmětem činnosti je vývoj platformy Cardano.

Kryptoměna Cardano se stala poprvé veřejně obchodovatelnou 27. září 2017 s trhovou kapitalizací 600 milionů USD. V roce 2017 během tří měsíců dokázala zvýšit svou trhovou kapitalizaci až 15násobně. V současnosti patří Cardano mezi TOP 5 kryptoměn na trhu.

Investovať vo Fumbi

Co je Cardano?

Cardano můžeme považovat za první Proof-of-Stake “recenzovaný” blockchain na světě. Nezisková organizace Cardano Foundation, která je zodpovědná za vývoj platformy, shromáždila akademiky a vědce z nejznámějších univerzit světa, aby prozkoumali protokoly Cardana ještě před jejich zveřejněním.

Jak jsme již uvedli, Cardano, jakožto kryptoměna třetí generace, vzniklo jako odpověď na problémy a nedostatky kryptoměn první a druhé generace. Kromě toho je Cardano platformou zaměřenou na vývoj smart kontraktů, přičemž nabízí vysokou škálovatelnost a bezpečnost pojištěnou vícevrstvou síťovou architekturou.

Cardano disponuje svým vlastním nativním tokenem ADA, který je navržený tak, aby jeho držitelé měli právo podílet se na provozu sítě. Z tohoto důvodu mají ti, kteří token vlastní, právo hlasovat o jakýchkoliv navrhovaných změnách softwaru.

Vývoj na platformě Cardano dosahuje výrazného pokroku. V současnosti je Cardano druhou developersky nejaktivnější kryptoměnou s celkově více než 37 327 developerskými změnami zdrojového kódu (tzv. commits). Na vývoji Cardana se podílí měsíčně v průměru až 144 developerů.

Tři generace blockchainu

 • První generace – Bitcoin – Bitcoin vznikl jako forma peněz, které je možné prostřednictvím blockchainu převádět mezi dvěma osobami bez nutnosti zprostředkovatele. Spolu se vznikem Bitcoinu vznikl také decentralizovaný měnový systém, který uživatelům tyto převody umožňuje. Časem se v tomto systému vyskytl problém, který se týká všech kryptoměn první generace – tento systém sice povoluje peněžní transakce, ale není na něm možné aplikovat podmíněnost. Ve zkratce to znamená, že osoba A může poslat osobě B peníze, ale nemůže při tom stanovit podmínky, za kterých osoba B tyto prostředky může používat.
 • Druhá generace – Ethereum – Definuje problém podmíněnosti prostřednictvím smart kontraktů. Smart kontrakty umožňují transparentně a bezproblémově vyměnit peníze nebo majetek mezi osobami, přičemž do smart kontraktů je možné zadefinovat podmínky, za kterých se transakce uskuteční. Hlavním problémem kryptoměn druhé generace je škálovatelnost – rychlost, s jakou je síť schopna zpracovávat požadavky uživatelů sítě.
 • Třetí generace – Cardano – Charles Hoskinson věděl, že blockchainy je nutné vyvíjet ještě více. Cardano v sobě implementuje všechny pozitivní prvky z první a druhé generace, přičemž se snaží vylepšit jejich nedostatky.

Řešení problémů

Mezi hlavní problémy, které se Cardano snaží vyřešit patří:

 • Škálovatelnost – Všechny typy předcházejících potíží narazily na problém škálování – s nárůstem počtu uživatelů v síti se síť přetěžuje a stává se tak prakticky nepoužitelnou. Cardano se tento problém snaží vyřešit implementací sidechainů(vedlejší řetězec, kterého cílem je odlehčit hlavní řetězec) a shardingem (proces horizontálního rozdělení datové databáze ke snížení zátěže v síti).
 • Interoperabilita – Hlavním problémem jednotlivých blockchainů je to, že mezi sebou nedokážou efektivně komunikovat (na blockchainu Bitcoinu není možné spustit smart kontrakt Etherea). Cardano se v tomto směru chce stát platformou, která dokáže komunikovat i s jinými blockchainy, rozeznat jejich data a efektivně s nimi pracovat. Při řešení problému interoperability chce Cardano využít hlavně metadata. Za metadata se v konvenčních finančních systémech považují informace, které stojí v pozadí transakce (kdo komu posílá peníze, jejich účel, …). Hlavním cílem Cardana je najít způsob řešení jak tyto metadata připojit k blockchainovému řetězci, což by v budoucnosti umožnilo spolupracovat také s tradičním finančním systémem.
 • Udržitelnost – Aby byl vývoj protokolu dlouhodobě udržitelný, je za předpokladu zachování decentralizace nutné najít optimální způsob financování. Cardano se tento problém snaží vyřešit implementováním způsobu financování, který je založený na třech pilířích: ICO, dobrovolnický vývoj a institucionální vývoj.

Investovať vo Fumbi

Ouroboros

Ouroboros je proof-of-stake konsenzus protokol sloužící k zabezpečení sítě Cardano. Jde vůbec o první blockchainový protokol, který je založený na recenzovaných výzkumech. Ouroboros kombinuje jedinečnou technologii a matematicky ověřené mechanismy – které naopak kombinují psychologii chování a ekonomickou filozofii – k zajištění bezpečnosti a udržitelnosti blockchainů, které na nich závisí.

Výsledkem je protokol s ověřenými bezpečnostními zárukami, který je schopen ulehčit šíření globálních sítí bez povolení s minimálními energetickými požadavkami. Výhodou proof-of-stake oproti proof-of-work je to, že nespotřebují tak vysoké množství elektrické energie a výpočtové síly.

Vývojové fáze Cardana

Vývoj platformy Cardano se skládá pěti vývojových fází :

Zdroj: Cardano Roadmap
 • Byron – S touto fází je spojený vznik Cardana jako takového. Jde o počáteční fázi platformy, ve které se například testovala síť, budovala základní blockchainová infrastruktura, nebo vznikla peněženka Daedalus, která je oficiální desktopovou peněženkou společnosti IOHK pro nativní token platformy Cardano. Fáze Byron byla oficiálně spuštěná v září 2017.
 • Shelley – Tato fáze zabezpečuje, že se z Cardana stane plně decentralizovaný a autonomní systém. Cardano se díky tomu stalo 50 až 100krát více decentralizovanější. Tato fáze také umožnila uživatelům Stakeovat tokeny Ada a podílet se tak na decentralizaci a zabezpečení sítě. Shelley hard fork se uskutečnil 29. července 2020.
 • Goguen – Integrace smart kontraktů. Spuštění fáze Goguen se očekává během druhého pololetí 2021. Tato fáze umožní vývojářům budovat decentralizované aplikace na blockchainu Cardano. Důležitou součástí této fáze je také jazyk Marlowe, který umožňuje vytvářet smart kontrakty širší veřejnosti i bez technických znalostí tvorby smart kontraktů.
 • Basho – Fáze optimalizace, která zvýší interoperabilitu a škálovatelnost sítě. Její hlavním cílem je optimalizování platformy Cardano a podpora růstu jako i podpora implementace decentralizovaných aplikací. Jedním z nejdůležitějších součástí této fáze bude zavedení takzvaných sidechainů, které budou umět komunikovat s hlavním řetězcem a budou sloužit primárně na “odlehčení” hlavního řetězce.
 • Voltaire – Zabezpečí, že se síť Cardano stane soběstačným systémem. S využitím treasury systému a veřejného hlasování budou moci účastníci sítě využívat své podíly a hlasovat o budoucím vývoji sítě.

Konkurenceschopnost

Mezi konkurenční projekty Cardana patří například Ethereum, Polkadot, Cosmos nebo Avalanche. Cardano se těmto platformám snaží konkurovat použitím následujících nástrojů:

 • Programovací jazyk Haskell – Cardano je programované v jazyku Haskell, který mnozí považují za nejvhodnější programovací jazyk pro obchodní aplikace a analýzu dat.
 • Harmonogram implementace – Cardano má předem naplánované a stanovené zavedení jednotlivých fáz vývoje platformy, což ve všeobecnosti zvyšuje pravděpodobnost bezproblémového fungování sítě.
 • Marlowe – Zjednodušený programovací jazyk, který umožní téměř komukoliv vytvořit smart kontrakt, i přes to, že nemá předcházející zkušenosti s programováním. V případě, že bude Marlowe fungovat tak, jak se od něj očekává, může to v budoucnosti přilákat tisíce nových uživatelů, kteří by jinak nedokázali vytvořit svůj vlastní smart kontrakt.
 • Staking – Cardano využívá proof-of-stake konsenzus. Staking prostřednictvím oficiální peněženky Daedalus umožňuje uživatelům uzamknout své tokeny ADA a inkasovat za to odměny. Podpora stakingu už od 10 ADA motivuje uživatelé, aby stakeovali své tokeny přímo prostřednictvím Cardano a ne přes třetí strany.

Kto stojí za platformou Cardano?

Na vývoji platformy Cardano sa primárně podílejí tyto organizace

 • Nezisková organizace Cardano Foundation – Organizace se sídlem ve Švýcarsku, přičemž její úlohou je dělat platformě Cardano osvětu, budovat komunitu a sledovat regulace.
 • Společnost Emurgo – Vznikla s cílem pomáhat organizacím implementovat Cardano. Součástí aktivit společnosti jsou konzultace, partnerství a investice do startupů, které fungují na Cardano platformě.
 • Společnost IOHK (Input Output Hong Kong) – Jejím zakladatelem je Charles Hoskinson. Tato instituce pracuje na výzkumu, vývoji a propagaci platformy Cardano.
 • Akademici a vědci – Cardano ve výzkumu podporují akademici ze světových univerzit, například University of Edinburgh, Oxford, nebo Tokio.

Proč Cardano?

Potenciál využití této kryptoměny v budoucnosti je opravdu obrovský. I když se Cardano v současnosti nachází teprve ve druhé vývojové fázi, za což je i častokrát kritizované, v srpnu 2021 se očekává spuštění fáze Goguen, se kterou je spojené implementování smart kontraktů.

S masivním rozvojem sektoru decentralizovaných financí v roce 2020 je možné očekávat, že pokud Cardano poskytne optimální prostředí pro tvorbu decentralizovaných aplikací, část těchto aplikací by se mohla přesunout právě na platformu Cardana. Koncept vývoje je velmi racionálně a důkladně promyšlený, což koneckonců potvrzují i názory vědců a akademiků.

Investujte s Fumbi již dnes

V případě, že uvažujete o investování do kryptoměn, Fumbi je tu právě pro vás. Naše algoritmem spravované portfolio přesně sleduje pohyb cen na kryptoměnovém trhu.

Společnost Fumbi je první svého druhu, jelikož nabízí kryptoměny široké veřejnosti a to i při malém vkladu. Investování do kryptoměn prostřednictvím společnosti Fumbi je velmi jednoduché a minimalizuje rizika.

Můžete začít s vkladem už od 50 € / 1400 Kč.

Investovať vo Fumbi

Narazili jste v textu na pojem, kterému nerozumíte? Nevadí, všechny důležité pojmy související s kryptoměnami najdete na jednom místě v našem Fumbi slovníku

Avatar photo

Daniel Mitrovsky

Autor

linkedin
Sdílejte s ostatními
Odporúčame

Více článků se společností Fumbi