back
Kryptomeny
7. júna 2021  • clock 3 min •  Daniel Mitrovsky

Cardano – kryptomena tretej generácie

V nasledujúcom blogu si predstavíme ďalšiu kryptomenu, ktorá je súčasťou nášho dynamického portfólia – konkrétne kryptomenu Cardano, ktorá je považovaná za platformu tretej generácie. Hlavným cieľom Cardana je vyriešiť problémy, s ktorými sa stretli prakticky všetky kryptomeny prvej (Bitcoin) a druhej (Ethereum) generácie.

História

Vývoj platformy Cardano sa začal v roku 2015 v snahe zmeniť spôsob a princíp, akým sú kryptomeny dizajnované a vyvíjané. Koncept Cardana skonštruoval Charles Hoskinson, ktorý bol aj jedným zo spoluzakladateľov Etherea.

Potom, čo po nezhodách Hoskinson opustil Ethereum, spolu s Cardano Foundation a Emurgo založili spoločnosť IOHK (Input-output Hong Kong), ktorá sa zameriava na vývoj blockchainu a jej hlavným predmetom činnosti je vývoj platformy Cardano.

Kryptomena Cardano sa stala prvýkrát verejne obchodovateľnou 27. septembra 2017 s trhovou kapitalizáciou 600 miliónov USD. V priebehu troch mesiacov v roku 2017 dokázala zvýšiť svoju trhovú kapitalizáciu až 15-násobne. V súčasnosti patrí Cardano medzi TOP 5 kryptomeny na trhu.

Investovať vo fumbi

Čo je Cardano?

Cardano môžeme považovať za prvý Proof-of-Stake „recenzovaný“ blockchain na svete. Nezisková organizácia Cardano Foundation, ktorá zodpovedá za vývoj platformy, zhromaždila akademikov a vedcov z najznámejších univerzít sveta, aby preskúmali protokoly Cardana ešte pred ich zverejnením.

Ako sme uviedli, Cardano, ako kryptomena tretej generácie, vzniklo ako odpoveď na problémy či nedostatky prvej a druhej generácie kryptomien. Okrem toho je Cardano platformou zameranou na vývoj smart kontraktov, pričom ponúka vysokú škálovateľnosť a bezpečnosť zabezpečenú prostredníctvom viacvrstvovej sieťovej architektúry.

Cardano disponuje svojím vlastným natívnym tokenom ADA, ktorý je navrhnutý tak, aby jeho držitelia mali právo podieľať sa na prevádzke siete. Z tohto dôvodu majú tí, ktorí token vlastnia, právo hlasovať o akýchkoľvek navrhovaných zmenách softvéru.

Vývoj na platforme Cardano dosahuje výrazný pokrok. V súčasnosti je Cardano druhou developersky-najaktívnejšiou kryptomenou s celkovo viac než 37 327 developerskými zmenami zdrojového kódu (tzv. commits). Na vývoji Cardana sa podieľa mesačne v priemere až 144 developerov.

Tri generácie blockchainu

 • Prvá generácia – Bitcoin – Bitcoin vznikol ako forma peňazí, ktorú je možné prevádzať medzi dvoma osobami bez nutnosti sprostredkovateľa prostredníctvom blockchainu. Spolu so vznikom Bitcoinu vznikol aj decentralizovaný menový systém, ktorý používateľom takéto prevody umožňuje. Časom sa v tomto systéme vyskytol problém, ktorý sa týka všetkých kryptomien prvej generácie – tento systém síce povoľuje peňažné transakcie, ale nie je na ňom možné aplikovať podmienenosť. V skratke to znamená, že osoba A môže poslať osobe B peniaze, ale nemôže pri tom stanoviť podmienky, za ktorých osoba B tieto prostriedky môže používať.
 • Druhá generácia – Ethereum – Definuje problém podmienenosti prostredníctvom smart kontraktov. Smart kontrakty umožňujú transparentne a bezproblémovo vymeniť peniaze alebo majetok medzi osobami, pričom do smart kontraktov je možné zadefinovať podmienky, za ktorých sa transakcia uskutoční. Hlavný problém kryptomien druhej generácie je škálovateľnosť – rýchlosť, s akou je sieť schopná spracovávať požiadavky užívateľov siete.
 • Tretia generácia – Cardano – Charles Hoskinson vedel, že blockchainy je nutné vyvíjať ešte viac. Cardano v sebe implementuje všetky pozitívne prvky z prvej a druhej generácie, pričom sa snaží vylepšiť ich nedostatky.

Riešenie problémov

Medzi hlavné problémy, ktoré sa Cardano snaží vyriešiť patria:

 • Škálovateľnosť – Všetky typy predchádzajúcich problémov narazili na problém škálovania – s nárastom počtu používateľov v sieti sa sieť preťažuje a stáva sa prakticky nepoužiteľnou. Cardano sa tento problém snaží vyriešiť implementáciou sidechainov (vedľajší reťazec, ktorého cieľom je odľahčiť hlavný reťazec) a shardingom (proces horizontálneho rozdelenia dátovej databázy na zníženie záťaže v sieti).
 • Interoperabilita – Hlavným problémom rozličných blockchainov je to, že nedokážu medzi sebou efektívne komunikovať (na blockchaine Bitcoinu nie je možné spustiť smart kontrakt Etherea). Cardano sa v tomto smere chce stať platformou, ktorá dokáže komunikovať aj s inými blockchainami, rozoznať ich dáta a efektívne s nimi pracovať. Pri riešení problému interoperability chce Cardano využiť najmä metadáta. Za metadáta sa v konvenčných finančných systémoch pokladajú informácie, ktoré stoja v pozadí transakcie (kto komu posiela peniaze, ich účel…). Hlavným cieľom Cardana je nájsť spôsob riešenia, ako tieto metadáta pripojiť k blockchainovému reťazcu, čo by umožnilo v budúcnosti spolupracovať aj s tradičným finančným systémom.
 • Udržateľnosť – Aby bol vývoj protokolu dlhodobo udržateľný, je na to nutné nájsť optimálny spôsob financovania za predpokladu zachovania decentralizácie. Cardano sa tento problém snaží vyriešiť implementovaním spôsobu financovania, ktorý je založený na troch pilieroch : ICO, dobrovoľnícky vývoj a inštitucionálny vývoj.

Investovať vo fumbi

Ouroboros

Ouroboros je proof-of-stake konsenzus protokol slúžiaci na zabezpečenie siete Cardano. Ide vôbec o prvý blockchainový protokol, ktorý je založený na recenzovanom výskume. Ouroboros kombinuje jedinečnú technológiu a matematicky overené mechanizmy – ktoré naopak kombinujú psychológiu správania a ekonomickú filozofiu – na zaistenie bezpečnosti a udržateľnosti blockchainov, ktoré na nich závisia.

Výsledkom je protokol s overenými bezpečnostnými zárukami, ktorý je schopný uľahčiť šírenie globálnych sietí bez povolení s minimálnymi energetickými požiadavkami. Výhodou proof-of-stake oproti proof-of-work je to, že nespotrebujú tak vysoké množstvo elektrickej energie a výpočtovej sily.

Vývojové fázy Cardana

Vývoj platformy Cardano pozostáva z piatich vývojových fáz:

Zdroj: Cardano Roadmap

 • Byron – S touto fázou je spojený vznik Cardana ako taký. Ide o počiatočnú fázu platformy, v ktorej sa napríklad testovala sieť, budovala základná blockchainová infraštruktúra, či vznikla peňaženka Daedalus, ktorá je oficiálnou desktopovou peňaženkou spoločnosti IOHK pre natívny token platformy Cardano. Fáza Byron bola oficiálne spustená v septembri 2017.
 • Shelley – Táto fáza zabezpečuje, že z Cardana sa stane plne decentralizovaný a autonómny systém. Cardano sa vďaka tomu stalo 50 až 100-krát viac decentralizovanejšie. Táto fáza taktiež umožnila používateľom Stakeovať tokeny Ada a podieľať sa tak na decentralizácii a zabezpečení siete. Shelley hard fork sa uskutočnil 29. júla 2020.
 • Goguen – Integrácia smart kontraktov. Spustenie fázy Goguen sa očakáva v priebehu druhého polroku 2021. Táto fáza umožní vývojárom budovať decentralizované aplikácie na blockchaine Cardano. Dôležitou súčasťou tejto fázy je aj jazyk Marlowe, ktorý umožňuje vytvárať smart kontrakty širšej verejnosti aj bez technických znalostí tvorby smart kontrakov.
 • Basho – Fáza optimalizácie, ktorá zvýši interoperabilitu a škálovateľnosť siete. Jej hlavným cieľom je optimalizovanie platformy Cardano a podpora rastu ako aj podpora implementácie decentralizovaných aplikácií. Jedným z najdôležitejších súčastí tejto fázy bude zavedenie takzvaných sidechainov, ktoré budú vedieť komunikovať s hlavným reťazcom a budú slúžiť primárne na „odľahčenie“ hlavného reťazca.
 • Voltaire – Zabezpečí, že sieť Cardano sa stane sebestačným systémom. S využitím treasury systému a verejného hlasovania budú môcť účastníci siete využívať svoje podiely a hlasovať o budúcom vývoji siete.

Konkurencieschopnosť

Medzi konkurenčné projekty Cardana patria napríklad Ethereum, Polkadot, Cosmos či Avalanche. Cardano sa týmto platformám snaží konkurovať použitím nasledovných nástrojov:

 • Programovací jazyk Haskell – Cardano je programované v jazyku Haskell, ktorý mnohí považujú za najvhodnejší programovací jazyk pre obchodné aplikácie a analýzu dát.
 • Harmonogram implementácie – Cardano má vopred naplánované a stanovené zavedenie jednotlivých fáz vývoja platformy, čo vo všeobecnosti zvyšuje pravdepodobnosť bezproblémového fungovania siete.
 • Marlowe – Zjednodušený programovací jazyk, ktorý umožní takmer komukoľvek vytvoriť smart kontrakt, aj keď nemá predchádzajúce skúsenosti s programovaním. Ak bude Marlowe fungovať tak, ako sa od neho očakáva, môže to v budúcnosti prilákať tisícky nových používateľov, ktorí by inak nedokázali vytvoriť svoj vlastný smart kontrakt.
 • Staking – Cardano využíva proof-of-stake konsenzus. Staking prostredníctvom oficiálnej peňaženky Daedalus umožňuje používateľom uzamknúť svoje tokeny ADA a inkasovať za to odmeny. Podpora stakingu už od 10 ADA motivuje používateľov, aby stakeovali svoje tokeny priamo prostredníctvom Cardano, a nie cez tretie strany.

Kto stojí za platformou Cardano?

Na vývoji platformy Cardano sa primárne podieľajú tieto organizácie :

 • Nezisková organizácia Cardano Foundation – Organizácia so sídlom vo Švajčiarsku, pričom jej úlohou je robiť osvetu platformy Cardano, budovať komunitu a sledovať regulácie.
 • Spoločnosť Emurgo – Vznikla s cieľom pomáhať organizáciám implementovať Cardano. Súčasťou aktivít spoločnosti sú konzultácie, partnerstvo a investície do startupov, ktoré fungujú na Cardano platforme.
 • Spoločnosť IOHK (Input Output Hong Kong) – Jej zakladateľom je Charles Hoskinson. Táto inštitúcia pracuje na výskume, vývoji a propagácii platformy Cardano.
 • Akademici a vedci – Cardano vo výskume podporujú akademici zo svetových univerzít, napríklad University of Edinburgh, Oxford, či Tokio.

Prečo Cardano?

Potenciál využitia tejto kryptomeny v budúcnosti je naozaj obrovský. Aj keď sa Cardano v súčasnosti nachádza ešte len v druhej vývojovej fáze, za čo je aj častokrát kritizované, v auguste 2021 sa očakáva spustenie fázy Goguen, s ktorou je spojené implementovanie smart kontraktov.

S masívnym rozvojom sektora decentralizovaných financií v roku 2020 je možné očakávať, že ak Cardano poskytne optimálne prostredie pre tvorbu decentralizovaných aplikácií, časť týchto aplikácií by sa mohla presunúť práve na platformu Cardana. Koncept vývoja je veľmi racionálne a dôkladne premyslený, čo koniec koncov potvrdzujú aj názory vedcov a akademikov.

Investujte s Fumbi už dnes

Ak uvažujete o investovaní do kryptomien, Fumbi je tu práve pre vás. Naše algoritmom spravované portfólio presne sleduje pohyb cien na trhu s kryptomenami.

Spoločnosť Fumbi je prvá svojho druhu, pretože ponúka kryptomeny širokej verejnosti, a to aj pri malom vklade. Investovanie do kryptomien prostredníctvom spoločnosti Fumbi je veľmi jednoduché a minimalizuje riziká. Do kryptomeny Ethereum je v súčasnosti možné investovať aj individuálne prostredníctvom Fumbi Custom.

Môžete začať vkladom už od 50 €.

Investovať vo fumbi

Narazili ste v texte na pojem, ktorému nerozumiete? Nevadí, všetky dôležité pojmy súvisiace s kryptomenami nájdete na jednom mieste v našom Fumbi slovníku.

Avatar photo

Daniel Mitrovsky

Autor

linkedin
Zdieľaj spolu s ostatnými
Odporúčame

Ďalšie články s Fumbi