back
Zajímavosti
19. září 2022  • clock 3 min •  Daniel Mitrovsky

Často kladené otázky k aktualizaci sítě Ethereum

Síť Ethereum se ve čtvrtek dočkala dlouho očekávané aktualizace s názvem The Merge. Merge je dosud pravděpodobně nejvýznamnějším milníkem sítě Ethereum, který mění způsob, jakým se dosahuje konsensu o stavu sítě. Fumbi si pro vás připravilo seznam často kladených otázek a odpovědí týkajících se této významné aktualizace.

Co je The Merge?

The Merge je nejvýznamnější inovací v historii sítě Ethereum. Díky této inovaci začala síť Ethereum fungovat na novém modelu konsensu nazvaném Proof-of-Stake, který nahradil dosud používaný mechanismus Proof-of-Work.

Proč právě název The Merge? 

Název The Merge je odvozen od samotného procesu, který je podstatou celé této aktualizace. V den aktualizace sítě Ethereum došlo ke sloučení (mergnutí) takzvaného Beacon chain (Proof-of-Stake blockchainu, který však dosud neověřoval transakce) s hlavní sítí Ethereum.

Jaké hlavní změny přináší tato aktualizace?

Nový konsensuální model eliminuje potřebu energeticky náročné těžby a místo toho zabezpečuje síť pomocí stakeovaných mincí ETH. Síť Ethereum se tak nyní nebude při ověřování transakcí a vytváření nových bloků spoléhat na těžaře a jejich těžební zařízení, ale na validátory. Eliminace těžařů v síti by měla mimo jiné snížit energetické náklady sítě až o 99,9 %, čímž by se Ethereum stalo ekologicky šetrným blockchainem. Kromě toho tato aktualizace připravuje půdu pro budoucí aktualizace zaměřené na zlepšení škálovatelnosti Etherea.

Je potřeba něco s mými Étery (ETH) dělat?

Ne. Jako uživatel nebo držitel ETH nebo jakéhokoli jiného digitálního aktiva na Ethereu nemusíte po sloučení se svými prostředky nebo peněženkou nic dělat. Celá historie Etherea od jeho vzniku zůstává po přechodu na Proof-of-Stake nedotčena a nezměněna. Veškeré prostředky, které jste měli v peněžence před sloučením, budou nadále dostupné i po sloučení. K aktualizaci tedy není nutná žádná vaše aktivita.

Dejte si pozor na podvodníky, kteří vás budou přesvědčovat a mohou vám výměnou za vaše prostředky nabízet nové mince ETH.

Sníží se poplatky po aktualizaci?

Ne. Aktualizace The Merge neřeší přímo problém škálovatelnosti Etherea. Sloučení je změnou mechanismu konsensu, nikoli rozšířením kapacity sítě, a proto nepovede ke snížení poplatků. Zvýšení škálovatelnosti sítě, a tím i případné snížení síťových poplatků, lze očekávat až po zavedení takzvaného shardingu, které je předběžně naplánováno na rok 2023.

Zvýší se rychlost transakcí v síti?

Ne. Nový model přináší fixní produkci bloků ve 12sekundových intervalech, zatímco dosud s algoritmem Proof-of-Work trvalo vytvoření jednoho bloku v průměru 13-14 sekund. Ačkoli by se to mělo projevit velmi malým zvýšením rychlosti, pro běžného uživatele nebude tato změna patrná.

Jak aktualizace ovlivní emisi ETH mincí?

Emise etherů je proces vytváření nových mincí ETH, které předtím v síti neexistovaly. Tyto nové ETH inkasují subjekty, kterým se podaří ověřit transakce a vytvořit nový blok v síti. Odměny za těžbu v síti Ethereum dosud činily 2 ETH za blok, což při průměrné blokové době 13 sekund znamenalo, že se každý den dostalo do oběhu zhruba 13 000 nových ETH.

Po aktualizaci The Merge se denní emise nových ETH do oběhu snižuje na 1 600 ETH denně, což znamená, že dochází ke snížení celkové denní emise až o 90 %. Zavedením EIP-1559, který má na starosti spalování poplatků, se při zvýšeném denním objemu transakcí oproti průměru může stát, že se denně spálí více než 1 600 ETH. To znamená, že Ethereum má potenciál stát se deflační měnou, a proto je pravděpodobné, že cena ETH bude touto aktualizací z dlouhodobého hlediska ovlivněna pozitivně.

Je možné po aktualizaci očekávat Fork?

Část těžařů, která nepodporuje přechod na nový model konsensu, před aktualizací oznámila plány na „forknutí“ neboli rozdvojení sítě. V důsledku toho byla vytvořena samostatná síť s označením EthereumPoW a vlastním tokenem ETHW.

PŘIHLÁSIT SE DO PROFILU
Avatar photo

Daniel Mitrovsky

Autor

linkedin
Sdílejte s ostatními
Odporúčame

Více článků se společností Fumbi