back
Zaujímavosti
19. septembra 2022  • clock 3 min •  Daniel Mitrovsky

Často kladené otázky k aktualizácii siete Ethereum

Sieť Ethereum sa vo štvrtok dočkala dlho očakávanej aktualizácie s názvom The Merge. Merge je doposiaľ azda najvýznamnejším miľníkom siete Ethereum, ktorý upravuje spôsob, akým sa dosahuje konsenzus o stave siete. Fumbi si pre vás pripravilo zoznam najčastejších otázok a odpovedí týkajúcich sa tejto významnej aktualizácie.

Čo je The Merge?

The Merge je najvýznamnejšou inováciou v histórii siete Ethereum. Touto inováciou začala sieť Ethereum fungovať na novom konsenzuálnom modeli s označením Proof-of-Stake, ktorý nahradil doposiaľ používaný mechanizmus Proof-of-Work.

Prečo práve názov The Merge? 

Názov The Merge je odvodený od samotného procesu, ktorý je podstatou celej tejto aktualizácie. V deň aktualizácie siete Ethereum došlo k zlúčeniu (mergnutiu) takzvaného Beacon chainu (Proof-of-Stake blockchainu, ktorý však doposiaľ neoveroval transakcie) s hlavnou sieťou Ethereum.

Aké hlavné zmeny prináša táto aktualizácia?

Nový konsenzuálny model eliminuje potrebu energeticky náročnej ťažby a namiesto toho zabezpečuje sieť pomocou stakeovaných ETH mincí. Sieť Ethereum sa tak po novom pri overovaní transakcií a produkcii nových blokov nebude spoliehať na ťažiarov a ich ťažiarenské zariadenia, ale na validátorov. Eliminácia ťažiarov v sieti by mala okrem iného znížiť energetickú nákladovosť siete až o 99,9 %, čím sa Ethereum stane blockchainom ohľaduplným k životnému prostrediu. Okrem toho, táto aktualizácia pripravuje pôdu pre budúce aktualizácie zamerané na zlepšenie škálovateľnosti Etherea.

Je potrebné niečo urobiť s mojimi Étermi (ETH)?

Nie. Ako používateľ alebo držiteľ ETH alebo akéhokoľvek iného digitálneho aktíva na Ethereu nemusíte po zlúčení robiť nič so svojimi finančnými prostriedkami alebo peňaženkou. Celá história Etherea od vzniku zostáva po prechode na Proof-of-Stake nedotknutá a nezmenená. Všetky finančné prostriedky vo vašej peňaženke pred zlúčením budú stále dostupné aj po zlúčení. Na aktualizáciu z vašej strany teda nie je potrebná žiadna aktivita.

Dajte si pozor na podvodníkov, ktorí vás budú presviedčať a môžu vám ponúkať nové ETH mince výmenou za vaše finančné prostriedky.

Znížia sa poplatky po aktualizácii?

Nie. Aktualizácia The Merge priamo nerieši problém škálovateľnosti Etherea. Zlúčenie je zmenou mechanizmu konsenzu, nie rozšírením kapacity siete, a preto nebude mať za následok nižšie poplatky. Zvýšenie škálovateľnosti siete a tým aj možné zníženie poplatkov v sieti je možné očakávať až po zavedení takzvaného shardingu, ktorý je predbežne naplánovaný na rok 2023.

Zvýši sa rýchlosť transakcií v sieti?

Nie. Nový model prinesie fixnú produkciu blokov v intervale 12 sekúnd, zatiaľ čo doposiaľ pri algoritme Proof-of-Work trvala produkcia jedného bloku v priemere 13-14 sekúnd. Aj keď by sa to malo premietnuť do veľmi malého zvýšenia rýchlosti, táto zmena nebude pre bežného používateľa viditeľná.

Ako aktualizácia ovplyvní emisiu ETH mincí?

Emisia éterov je proces vytvárania nových ETH mincí, ktoré predtým v sieti neexistovali. Tieto nové ETH inkasujú subjekty, ktorým sa podarí overiť transakcie a vytvoriť nový blok v sieti. Odmeny za ťažbu v sieti Ethereum boli doposiaľ 2 ETH za blok, čo pri priemernom blokovom čase 13 sekúnd znamenalo, že denne sa do obehu dostalo zhruba 13 000 nových ETH.

Po aktualizácii The Merge sa denná emisia nových ETH do obehu znižuje na 1 600 ETH denne, čo znamená, že dochádza k zníženiu celkovej dennej emisie až o 90 %. Implementáciou EIP-1559, ktorý má na starosti spaľovanie poplatkov, sa pri zvýšenom dennom objeme transakcií oproti priemeru môže stať, že sa denne spáli viac než 1 600 ETH. To znamená, že Ethereum má potenciál stať sa deflačnou menou, a preto existuje pravdepodobnosť, že cena ETH bude z dlhodobého hľadiska touto aktualizáciou ovplyvnená pozitívne.

Je možné po aktualizácii očakávať Fork?

Časť ťažiarov, ktorá nepodporuje prechod na nový konsenzuálny model, oznámila pred aktualizáciou plány na “forknutie”, respektíve rozdvojenie siete. Na základe toho vznikla samostatná sieť s označením EthereumPoW a vlastným tokenom ETHW.

PRIHLÁSIŤ SA DO PROFILU
Avatar photo

Daniel Mitrovsky

Autor

linkedin
Zdieľaj spolu s ostatnými
Odporúčame

Ďalšie články s Fumbi