back
Kryptomeny
21. ledna 2022  • clock 3 min •  Daniel Mitrovsky

Chainlink – decentralizovaná síť Oracle

V tomto blogu vám představíme další kryptoaktivum, které je součástí našeho dynamického portfolia – Chainlink. Chainlink je decentralizovaná síť Oracle, která hraje důležitou roli při implementaci technologie blockchain do reálného světa. Hlavním cílem této sítě je poskytovat vstupy z různých datových zdrojů do blockchainu.

Historie Chainlinku

Síť Chainlink byla vytvořena v roce 2014 jejím zakladatel Sergej Nazarov, který je známou osobností v ekosystému kryptoaktiv. Původní myšlenkou této sítě bylo vytvoření centralizovaného systému Oracle, který by dokázal ověřovat příchozí vstupy z externích zdrojů. Postupně se však tato myšlenka transformovala do decentralizované sítě Oracle, která komunikuje s inteligentními smlouvami a ověřuje pravost a bezpečnost údajů pocházejících z externích zdrojů.

Síť Chainlink byla oficiálně spuštěna v červnu 2017 pod vedením společnosti SmartContract. O několik měsíců později, v září 2017, byl zveřejněn Whitepaper projektu, který popisuje jeho komplexní způsob fungování.

Tým Chainlinku uskutečnil prodej nativních tokenů prostřednictvím primární nabídky mincí (ICO), což mu umožnilo získat 32 milionů dolarů prodejem 35 % celkové zásoby tokenů.

Co je to Chainlink?

Přestože blockchain téměř dokonale plní úlohu decentralizované a bezpečné účetní knihy pro transakce v jakékoli síti, jeho nedostatky se projevují zejména při přijímání informací a dat, které pocházejí z prostředí mimo blockchain.

V praxi existuje obrovské množství vnějších faktorů a informací, které ovlivňují dění na všech finančních trzích, včetně toho kryptoměnového. Právě otázkou bezpečnosti a pravosti externích dat ovlivňujících blockchain se zabývá společnost Chainlink.

Chainlink je decentralizovaná blockchainová síť, která svým způsobem vytváří most mezi Oracles, které poskytují blockchainům ověřené a bezpečné vstupy z reálného světa, a chytrými smlouvami, které operují na jednotlivých blockchainových sítích.

Každá síť Oracle Chainlink se skládá z několika nezávislých uzlů Oracle, které získávají údaje od několika nezávislých externích poskytovatelů dat. Tyto uzly pak tato data agregují a slučují do jednoho datového bodu, který je následně přenesen do blockchainu, aby bylo možné tato data použít pro správné fungování chytrých smluv.

Oracles

Oracles jsou specifické datové kanály, které jsou pro většinu blockchainů nezbytné, protože blockchainy nemohou přímo přistupovat k externím zdrojům dat mimo svou síť. V tomto případě Oracles fungují jako subjekt, který vyhledává a ověřuje data z reálného světa a odesílá tyto informace do blockchainu. K provedení smart kontraktu, který má předem definované podmínky, jsou často zapotřebí externí data.

Architektura inteligentních smluv

Architektura sítě Chainlink se obecně skládá ze tří základních typů chytrých smluv:

 • Order-Matching Contract – Tento kontrakt přiřazuje smlouvu „Service Level Agreement (SLA)” k Oracles s nejlepší cenovou nabídkou.
 • Reputation Contract – Ověřuje integritu Oracle kontrolou jeho záznamů. To zahrnuje faktory, jako je celkový počet dokončených žádostí, průměrná doba odezvy a množství kryptoměny LINK, kterou daný Oracle disponuje. Na základě toho kontrakt vyhodnotí a vyselektuje pochybné a nespolehlivé uzly.
 • Aggregating Contracts – Agregační kontrakt shromažďují údaje z Oracle a přiřazuje nejpřesnější výsledky jednotlivým inteligentním smlouvám, které je potřebují.

Jak Chainlink funguje?

Pro zajištění komunikace mezi chytrými smlouvami založenými na blockchainu, které poskytují různé služby, a externími zdroji údajů provádí Chainlink dva základní typy operací: On-chain a Off-chain operace. Celkový proces získávání dat se skládá ze tří kroků:

 • Krok 1 : Oracle Selection – Subjekt, který potřebuje čerpat data z externího zdroje, navrhne smlouvu, nazývanou také jako „Service Level Agreement (SLA)„, která specifikuje určitý soubor požadavků a kritérií, jež musí data splňovat. Software Chainlink pak tuto smlouvu SLA použije k tomu, aby žadateli pomocí reputačního kontraktu přiřadil nejvhodnější Oracle, který mu může poskytnout data na základě jeho specifikací. Jakmile jsou parametry nastaveny a porovnány, uživatel potvrdí a odešle smlouvu SLA, a vloží kryptoměnu Chainlink (LINK) do smlouvy zvané „Order-matching contract“.
 • Krok 2 : Data reporting– V tomto kroku se Oracle skutečně spojí s externími zdroji údajů, aby získala data požadovaná ve smlouvě SLA pro konkrétní subjekt. Sběr samotných údajů z externích systémů probíhá off-chain (mimo blockchain). Data jsou poté zpracována a transformována jednotlivými Oracles do podoby, kterou lze odeslat zpět do blockchainu pomocí Chainlink.
 • Krok 3 : Result Aggregation – Posledním krokem tohoto procesu je sečtení výsledků údajů shromážděných prostřednictvím Oracles a jejich vrácení do agregačního kontraktu. Agregační kontrakt převezme tato data, vyhodnotí platnost a integritu každého z nich a vrátí uživateli vážené skóre na základě součtu všech údajů přijatých do klientského kontraktu.
Zdroj : Medium

Při provádění těchto operací musí Chainlink komunikovat také s Oracles, kteří fungují off-chain, tedy mimo blockchain Chainlinku.

Celá architektura mimo řetězec je postavena na dvou základních softwarech:

 • Chainlink Core – Jedná se o open-source software, na kterém operují uzly s funkcionalitami Oracles. Chainlink Core je zodpovědný za čtení nově podaných SLA a jejich přesměrování a přiřazení k Chainlink Adapteru.
 • Chainlink Adapter – Funguje jako most mezi uzlem a externími údaji. Adaptér dokáže číst a zpracovávat data a zapisovat je do blockchainu.

V rámci off-chain operací dochází k vlastnímu sběru dat a informací z externích systémů a jejich transformaci do podoby, kterou dokáží jednotlivé uzly zpracovat a odeslat zpět na blockchain. Uzly jsou pak za provádění těchto aktivit odměňovány v tokenech LINK.

Zdroj : Coincentral

Ekosystém Chainlink

Chainlink má v současné době velmi silnou pozici na trhu také díky řadě významných partnerství, která přesahují rámec ekosystému kryptoaktiv. Mezi nejsilnější partnery společnosti Chainlink patří:

 • SWIFT – Spolupráce mezi společnostmi Chainlink a SWIFT je významným krokem k integraci tokenu LINK do tradičního mezinárodního bankovního systému. Díky této spolupráci si LINK buduje dobré jméno i v mainstreamovém proudu.
 • Google Cloud – Chainlink a Google Cloud navázaly spolupráci, která by měla vývojářům usnadnit vývoj technologií tím, že jim prostřednictvím společnosti Oracle umožní přístup ke cloudovým datům ve veřejných blockchainech.
 • Společnost Dapps Inc. – Společnosti Chainlink a DApps Inc. oznámily partnerství, které uživatelům cloudového business softwaru Salesforce umožní získávat přesná data v reálném čase pro chytré kontrakty.
 • Binance – Největší kryptoměnová burza Binance uzavřela partnerství se společností Chainlink, která jí pomůže sdílet krypto data s dalšími blockchainovými platformami.

Kromě toho Chainlink spolupracuje také s několika blockchainovými sítěmi, jako jsou například Cardano, Polygon, Polkadot nebo Tezos.

Nativní token sítě – LINK

Nativní síťový token LINK je zabudován přímo do sítě a je jediným tokenem, který lze použít k uskutečnění klíčových síťových operací.

LINK vznikl jako token ERC-20 v síti Ethereum a do oběhu se dostal prostřednictvím prvotní nabídky mincí (ICO), během níž bylo prodáno až 350 000 000 milionů tokenů (35 %) z celkové zásoby 1 000 000 000. Vzhledem k tomu, že tokeny LINK se na této platformě používají jako měna, čím více se služby Chainlinku využívají, tím větší je poptávka po tomto aktivu.

LINK se v síti Chainlink používá k vyplácení jednotlivých síťových provozovatelů za jejich služby získávání údajů z externích zdrojů dat, jejich převod do formátu čitelného pro blockchain a jejich doručení do blockchainu.

Součástí inovace v smlouvě o tokenu LINK je také implementace rozhraní ERC677. ERC677 je rozšířením standardu ERC20, které má všechny výhody ERC20 a zároveň řeší jeho omezení. Je pokročilejší a umožňuje více funkcí. Je plně kompatibilní s infrastrukturou a nástroji ERC20 a Ethereum mainnetu a zároveň nabízí nižší transakční náklady.

ERC677 nabízí řešení nazvané transferAndCall, kdy uživatel může poslat tokeny do kontraktu a přijímající kontrakt může tyto tokeny přijmout, a to vše v rámci jedné transakce.

Využijte potenciál této kryptoměny i vy

V průběhu let si Chainlink získal obrovskou popularitu mezi investory po celém světě. A protože se trh s kryptoměnami a decentralizovanými financemi neustále vyvíjí, přesouvá se velké množství finančního kapitálu do funkčních, škálovatelných a bezpečných sítí nového inovativního webu 3.0.

Mnozí odborníci považují Chainlink za v současnosti poměrně nedoceněnou kryptoměnu, která má obrovský potenciál a v roce 2022 očekává řadu nových vylepšení v oblasti technologie i tokenomiky.

Chainlink je neodmyslitelnou součástí i našeho portfolia Fumbi Index. Největší potenciál této kryptoměny vidíme v tom, že má využití nejen v ekosystému kryptoměn, ale i mimo oblast samotných kryptoaktiv. Příkladem je spolupráce s několika společnostmi z tradičního světa, včetně Googlu, který využívá Chainlink k vývoji hybridních blockchainových aplikací.

Investujte s Fumbi ještě dnes

Pokud uvažujete o investici do kryptoměn, Fumbi je tu pro vás. Naše portfolio řízené algoritmem přesně sleduje pohyby cen na trhu kryptoměn.

Fumbi je první svého druhu, protože nabízí kryptoměny široké veřejnosti, a to i s malým vkladem. Investování do kryptoměn prostřednictvím Fumbi je velmi snadné a minimalizuje rizika.

Začít můžete s vkladem již od 50 € / 1400 Kč.

Investujte s Fumbi

Avatar photo

Daniel Mitrovsky

Autor

linkedin
Sdílejte s ostatními
Odporúčame

Více článků se společností Fumbi