back
Kryptomeny
21. januára 2022  • clock 3 min •  Daniel Mitrovsky

Chainlink – decentralizovaná sieť Oracle

V nasledujúcom blogu vám predstavíme ďalšie kryptoaktívum, ktorá je súčasťou nášho dynamického portfólia – Chainlink. Chainlink je decentralizovanou sieťou Oracle, ktorá zohráva dôležitú úlohu v rámci implementácie technológie blockchain do reálneho sveta. Hlavným cieľom tejto siete je poskytovať vstupy z rôznych externých dátových zdrojov do blockchainu.

História Chainlinku

Sieť Chainlink bola vytvorená ešte v roku 2014 zakladateľom Sergeyom Nazarovom, ktorý je v rámci ekosystému kryptoaktív pomerne známou osobnosťou. Pôvodnou myšlienkou tejto siete bolo vytvorenie centralizovaného systému Oracle, ktorý by dokázal overovať prichádzajúce vstupy z externých zdrojov. Postupne však bola táto myšlienka pretransformovaná na decentralizovanú sieť Oracle, ktorá komunikuje s inteligentnými zmluvami a overuje pravosť a bezpečnosť údajov pochádzajúcich z externých zdrojov.

Sieť Chainlink bola oficiálne spustená v júni 2017 pod vedením spoločnosti SmartContract. Pár mesiacov na to, v septembri 2017 bol zverejnený Whitepaper projektu, ktorý popisuje komplexný spôsob jeho fungovania.

Tím Chainlink uskutočnil predaj natívnych tokenov prostredníctvom počiatočnej ponuky mincí (ICO), vďaka čomu sa im podarilo získať 32 miliónov dolárov predajom 35 % celkovej zásoby tokenov.

Napriek tomu, že blockchain plní úlohu decentralizovanej, bezpečnej účtovnej knihy pre transakcie v akejkoľvek sieti takmer dokonale, jeho nedostatky sa prejavujú najmä pri príjmaní informácií a dát, ktoré pochádzajú z prostredia mimo blockchainu.

V praxi existuje obrovské množstvo vonkajších faktorov a informácií, ktoré ovplyvňujú dianie na všetkých finančných trhoch, vrátane toho kryptomenového. Práve problematike bezpečnosti a pravosti externých dát vplývajúcich na blockchain sa venuje Chainlink.

Chainlink je decentralizovaná blockchainová sieť. Svojím spôsobom vytvára most medzi Oracles, ktoré poskytujú blockchainom overené a bezpečné vstupy z reálneho sveta, a inteligentnými zmluvami, ktoré operujú na jednotlivých blockchainových sieťach.

Každá sieť Oracle Chainlink pozostáva z viacerých nezávislých uzlov Oracle, ktoré získavajú údaje od viacerých nezávislých externých poskytovateľov údajov. Tieto uzly potom dáta agregujú a zlučujú do jedného dátového bodu, ktorý následne prenášajú na blockchain, aby mohli byť tieto dáta použité pre správne fungovanie inteligentných zmlúv.

Oracles

Oracles sú špecifické dátové kanály, ktoré sú pre väčšinu blockchainov nevyhnutné, pretože blockchainy nemôžu priamo pristupovať k externým zdrojom údajov mimo ich siete. Oracles v tomto prípade plnia úlohu subjektu, ktorý nachádza a overuje dáta z reálneho sveta a odosiela tieto informácie do blockchainu. Externé údaje sú často potrebné na exekúciu smart kontraktu, ktorý ma vopred zadefinované podmienky.

Architektúra inteligentných zmlúv

Architektúra siete Chainlink vo všeobecnosti pozostáva z troch základných typov inteligentných zmlúv:

 • Order-Matching Contract – Tento kontrakt priraďuje zmluvu „Service Level Agreement (SLA)“ k Oracles s najlepšou cenovou ponukou.
 • Reputation Contract – Overuje integritu Oracle kontrolou jeho záznamov. To zahŕňa faktory, ako je celkový počet dokončených žiadostí, priemerný čas odozvy a množstvo kryptomeny LINK, ktorou daný Oracle disponuje. Kontrakt na základe toho vyhodnotí a vyselektuje pochybné a nespoľahlivé uzly.
 • Aggregating Contracts – Agregačný kontrakt zhromažďujte údaje z Oracle a priraďuje najpresnejšie výsledky jednotlivým inteligentným zmluvám, ktoré ich potrebujú.

Aby sa zabezpečila komunikácia medzi inteligentnými zmluvami založenými na blockchaine, ktoré poskytuje rôzne služby, a externými zdrojmi údajov, Chainlink vykonáva dve základné typy operácií: On-chain a off-chain operácie. Celkový proces získavania dát pozostáva z troch krokov.

 • Krok 1: Oracle Selection – Subjekt, ktorý potrebuje čerpať dáta z externého zdroja, navrhuje zmluvu nazývanú aj ako „Service Level Agreement (SLA)“, ktorá špecifikuje určitý súbor požiadaviek a kritérií, ktoré musia údaje spĺňať. Softvér Chainlink potom použije túto zmluvu SLA, aby priradil žiadateľovi najvhodnejšie Oracle s využitím reputačného kontraktu, ktoré mu môžu poskytnúť údaje na základe jeho špecifikácií. Po nastavení a zhode parametrov používateľ potvrdí a odošle zmluvu SLA a vloží kryptomenu Chainlink (LINK) do zmluvy nazývanej „Order-matching contract“.
 • Krok 2: Data reporting– V tomto kroku sa Oracle skutočne spojí s externými zdrojmi údajov, aby získali údaje požadované v dohode SLA pre konkrétny subjekt. Zber samotných údajov z externých systémov prebieha off-chain (mimo blockchain). Údaje sú potom spracované a pretransformované jednotlivými Oracles do takej podoby, ktorú je možné odoslať späť na blockchain pomocou služby Chainlink.
 • Krok 3: Result Aggregation – Posledným krokom tohto procesu je sčítanie výsledkov zhromaždených údajov cez Oracles a ich vrátenie späť do agregačného kontraktu. Agregačný kontrakt prevezme tieto dáta, posúdi platnosť a integritu každého z nich a používateľovi vráti vážené skóre pomocou súčtu všetkých prijatých údajov do klientského kontraktu.
Zdroj : Medium

Chainlink pri vykonávaní týchto operácií musí komunikovať aj s Oracles, ktoré fungujú off-chain, teda mimo blockchainu Chainlink.

Celá mimo reťazcová architektúra je postavená na dvoch základných softvéroch:

 • Chainlink Core – Ide o open-source softvér, na ktorom operujú uzly s funkcionalitami Oracles. Chainlink Core je zodpovedný za čítanie novo podaných SLA a ich presmerovanie a priradenie k Chainlink Adapteru.
 • Chainlink Adapter – Funguje ako most medzi uzlom a externými údajmi. Adaptér dokáže čítať a spracovávať dáta a zapisovať ich do blockchainu.

V rámci off-chain operácií prebieha samotný zber dát a informácií z externých systémov a ich transformácia do podoby, ktorú dokážu jednotlivé uzly spracovať a zaslať späť na blockchain. Za vykonanie týchto aktivít sú potom uzly odmenené v LINK tokenoch.

Zdroj : Coincentral

Chainlink má v súčasnosti veľmi silnú pozíciu na trhu, a to najmä vďaka viacerým významným partnerstvám, ktoré siahajú až za hranice ekosystému kryptoaktív. Medzi najsilnejších partnerov Chainlinku patria:

 • SWIFT – Spolupráca Chainlinku a SWIFT je významným krokom k integrácii LINK tokenu do tradičného medzinárodného bankového systému. Vďaka tejto spolupráci si LINK robí dobré meno aj v mainstreamovom prúde.
 • Google Cloud – Chainlink a Google Cloud vytvorili spoluprácu, ktorá by mala vývojárom uľahčiť vývoj technológií tým, že im umožní prístup k cloudovým dátam na verejných blockchainoch prostredníctvom Oracle.
 • Spoločnosť Dapps Inc. – Chainlink a DApps Inc. oznámili partnerstvo, ktoré umožní používateľom Salesforce, cloudového business softvéru, získavať presné údaje v reálnom čase pre smart kontrakty.
 • Binance – Najväčšia kryptomenová burza Binance spolupracuje s Chainlinkom, ktorý pomáha Binance zdieľať jej krypto dáta s inými blockchainovými platformami.

Chainlink okrem toho spolupracuje aj s viacerými blockchainovými sieťami, medzi ktoré patria napríklad Cardano, PolkaDot, Polygon či Tezos.

Natívny token siete LINK je zabudovaný priamo do siete a je jediným tokenom, ktorý je možné použiť na uskutočnenie kľúčových sieťových operácií.

LINK vznikol ako ERC-20 token na sieti Ethereum a do obehu sa dostal prostredníctvom prvotnej ponuky mincí (ICO), počas ktorej sa predalo až 350 000 000 miliónov tokenov (35 %) z celkovej zásoby 1 000 000 000. Keďže tokeny LINK sa používajú ako mena na tejto platforme, čím viac sa služby Chainlinku využívajú, tým je po tomto aktíve aj väčší dopyt.

LINK sa používa v sieti Chainlink na vyplácanie jednotlivých sieťových operátorov za ich služby získavania údajov z externých zdrojov údajov, ich premenu na formát čitateľný pre blockchain a ich doručenie na blockchain.

V rámci inovácie je v zmluve o tokenoch LINK implementované aj rozhranie ERC677. ERC677 je rozšírením štandardu ERC20, ktorý má všetky výhody ERC20 a zároveň rieši jeho obmedzenia. Je pokročilejší a umožňuje viac funkcií. Je plne kompatibilný s infraštruktúrou a nástrojmi ERC20 a Ethereum mainnetu, a zároveň ponúka nižšie transakčné náklady.

ERC677 ponúka riešenie s názvom transferAndCall, v ktorom môže používateľ poslať tokeny do kontraktu a prijímajúci kontrakt môže tieto tokeny prijať, a to všetko v rámci jednej transakcie.

Využite potenciál tejto kryptomeny aj vy

V priebehu rokov si Chainlink získal obrovskú popularitu medzi investormi po celom svete. A keďže trh kryptomien a decentralizovaných financií sa neustále rozvíja, množstvo finančného kapitálu sa presúva do funkčných, škálovateľných a bezpečných sietí nového, inovatívneho Webu 3.0.

Mnoho odborníkov považuje Chainlink v súčasnosti za pomerne nedocenenú kryptomenu, ktorá má obrovský potenciál a v roku 2022 očakáva množstvo nových vylepšení v oblasti technológie ako aj tokenomiky.

Chainlink je neodmysliteľnou súčasťou aj nášho Fumbi Index Portfólia. Ako najväčší potenciál tejto kryptomeny vnímame to, že má užitočnosť a využitie nielen v ekosystéme kryptomien, ale aj mimo sféry samotných kryptoaktív. Príkladom je spolupráca s viacerými spoločnosťami z tradičného sveta, vrátane spoločnosti Google, ktorý používa Chainlink na vývoj hybridných blockchainových aplikácií.

Investujte s Fumbi už dnes

Ak uvažujete o investovaní do kryptomien, Fumbi je tu práve pre vás. Naše algoritmom spravované portfólio presne sleduje pohyb cien na trhu s kryptomenami.

Spoločnosť Fumbi je prvá svojho druhu, pretože ponúka kryptomeny širokej verejnosti, a to aj pri malom vklade. Investovanie do kryptomien prostredníctvom spoločnosti Fumbi je veľmi jednoduché a minimalizuje riziká.

Môžete začať vkladom už od 50 €.

Investovať vo Fumbi

Narazili ste v texte na pojem, ktorému nerozumiete? Nevadí, všetky dôležité pojmy súvisiace s kryptomenami nájdete na jednom mieste v našom Fumbi slovníku.

Avatar photo

Daniel Mitrovsky

Autor

linkedin
Zdieľaj spolu s ostatnými
Odporúčame

Ďalšie články s Fumbi