back
Kryptomeny
9. srpna 2021  • clock 3 min •  Daniel Mitrovsky

Cosmos – internet blockchainů

V následujícím blogu vám představíme další kryptoměnu, která je součástí našeho dynamického portfolia – blockchainovou platformu Cosmos. Cosmos je sítí mnoha nezávislých blockchainů, která vznikla jako reakce na nedostatky interoperability a škálovatelnosti jednotlivých blockchainových sítí.

Historie

Koncept blockchainové platformy Cosmos vznikl již v roce 2016 pod vedením společnosti Tendermint. V čase představení tohoto konceptu vznikala řada alternativních blockchainových platforem, jejichž cílem bylo odstranění nedostatků konsensuálního algoritmu proof-of-work Bitcoinu a řešení problémů s programovatelností blockchainu.

Po mnoho let byl hlavní tváří společnosti Tendermint Jae Kwon, počítačový vědec, jehož jméno bylo spojeno s vývojem sítě Cosmos. V červnu 2016 to byl právě Kwon, kdo publikoval dokument s názvem Gnuclear. Smyslem tohoto dokumentu bylo vytvořit plně decentralizovaný interoperabilní blockchainový systém využívající konsensuální protokol Tendermint.

O dva měsíce později byl Gnuclear přejmenován na nový název – Cosmos. Později v roce 2017 se projektu Cosmos podařilo získat 17 milionů dolarů prostřednictvím veřejné nabídky mincí (ICO).

V roce 2020 se však stalo něco, co otřáslo celou komunitou Cosmosu. Jae Kwon, zakladatel a hlavní vývojář sítě Cosmos, odstoupil ze své funkce kvůli údajnému podezření ze spolupráce na vývoji jiného blockchainového projektu. Vnitřní problémy mezi vedením vyvolaly v komunitě různé spekulace o tom, zda bude Cosmos schopen přežít i bez Kwona.

V současné době patří Cosmos mezi 50 největších krypto projektů s tržní kapitalizací přes 2,5 miliardy dolarů.

Co je Cosmos?

Cosmos je blockchainový projekt, jehož cílem je vytvořit ekosystém paralelních blockchainů, které budou schopny vzájemně komunikovat. Cosmos se snaží řešit zejména problémy se škálovatelností a interoperabilitou, čímž se odlišuje od většiny ostatních blockchainových platforem. Sami vývojáři tento koncept označují jako „internet blockchainů„. Mnozí odborníci přirovnávají koncept sítě Cosmos k blockchainové platformě Polkadot.

Základní vlastnosti sítě Cosmos

Mezi základní vlastnosti blockchainového vesmíru Cosmos můžeme zařadit:

  • Interoperabilita: Síť Cosmos byla navržena tak, aby usnadňovala komunikaci mezi nezávislými blockchainovými sítěmi.
  • Škálovatelnost: Použití systému Tendermint v rámci sítě Cosmos prokazuje širokou škálovatelnost této sítě. Škálovatelnost systému Tendermint je ve skutečnosti neurčitá, protože čím větší je počet zón a validátorů v síti, tím větší je schopnost sítě škálovat.
  • Decentralizace: Cosmos je postaven na principech kryptografie, zdravé tržní ekonomiky, teorie konsensu, transparentnosti a odpovědnosti, které slouží jako nový základ pro naše budoucí finanční systémy.

Zóny a IBC protokol

Jak již bylo zmíněno, cílem sítě Cosmos není upřednostňovat vlastní síť, ale podporovat ekosystém sítí, které mohou vzájemně sdílet data nebo tokeny bez nutnosti zásahu centrálního orgánu.

Každý nový nezávislý blockchain, který v tomto ekosystému vznikne, se také označuje jako zóna. Každá zóna je po svém vzniku napojena na Cosmos hub, který zaznamenává historii a aktivity týkající se stavu každé jednotlivé zóny. Každá jednotlivá zóna, která je součástí ekosystému Cosmos, je však schopna plnit své základní funkce samostatně. Mezi tyto funkce patří například ověřování účtů a transakcí, vytváření a distribuce nových tokenů nebo provádění změn ve vlastním blockchainu.

Zdroj: Ledger Insights

Všechny zóny jsou připojeny ke Cosmos Hubu prostřednictvím komunikačního protokolu IBC. Protokol Cosmos IBC byl vyvinut s cílem vyřešit jeden z nejdůležitějších problémů, kterým dnes blockchainové systémy čelí: nedostatečnou komunikaci a výměnu dat mezi sítěmi.

Protokol IBC lze chápat jako standard, který poskytuje metodu bezpečné výměny dat mezi dvěma nezávislými blockchainy. Tento protokol také umožňuje škálování prostřednictvím procesu zvaného sharding. Sharding je proces horizontálního rozdělení databáze dat za účelem snížení zatížení sítě. Tímto způsobem je možné umožnit výměnu dat zcela decentralizovaným způsobem mezi všemi blockchainy.

Cosmos Hub

Fungování sítě se spoléhá na strukturu nazvanou Cosmos Hub. Cosmos Hub byl vůbec prvním proof-of-stake blockchainem v síti Cosmos, který je poháněn nativním tokenem sítě s názvem $ATOM. Úkolem Cosmos Hubu je usnadnit interoperabilitu mezi všemi zónami v síti sledováním jejich aktivity.

Cosmos hub slouží také jako ekonomické centrum sítě a zajišťuje její hladký provoz. Můžeme si ji představit jako jakousi knihu záznamů, která zaznamenává historii celé sítě. Jednoduše řečeno, hub uchovává informace o všem, co se v síti děje. Stejně tak ukládá informace o aktivitách, které probíhají mezi paralelními blockchainy propojenými sítí Cosmos.

Zdroj: Cosmos Network

Pokud například dva propojené blockchainy sdílejí určitou aktivitu, je tato aktivita zaznamenána nejen v příslušných blockchainech, které ji provedly, ale je zaznamenána také v Cosmos hubu. Tento proces zajišťuje, že vzájemné důkazy o interakcích jsou zaznamenány způsobem, který nelze popřít. Tato funkce je velmi užitečná, protože výrazně usnadňuje vzájemnou komunikaci mezi decentralizovanými aplikacemi různých blockchainů.

Byzantská odolnost vůči poruchám (BFT)

Byzantská porucha je stav počítačového systému, zejména v distribuovaných výpočetních systémech, kdy mohou jednotliví účastníci sítě selhat, zatímco existují nedokonalé informace o tom, zda účastník sítě skutečně selhal.

Zároveň všichni účastníci nevědí, zda ostatní účastníci nelžou nebo zda zprávy, které si mezi sebou posílají, nejsou upravovány. O systému se říká, že má byzantskou odolnost vůči poruchám (BFT), pokud se účastníci mohou dohodnout na určité skutečnosti navzdory přetrvávajícím problémům.

V decentralizovaném prostředí je dosažení této odolnosti zásadní. Kryptoměny, které nejsou byzantsky odolné vůči poruchám, ve skutečnosti nefungují – potřebovaly by nějakou centralizovanou koordinaci, což by bylo v rozporu se základní vlastností kryptoměn – decentralizací. Například Bitcoin je byzantsky odolný proti chybám díky konsensuálnímu algoritmu PoW.

Tendermint BFT konsenzuální algoritmus

Síť Cosmos používá rychlý a vysoce škálovatelný konsensuální algoritmus Proof-of-Participation (patřící do rodiny algoritmů Proof-of-Stake), známý také jako Tendermint. V konsensuálním algoritmu Tendermint je zakotven základní koncept byzantské odolnosti vůči poruchám (BFT).

Tendermint vytvořil Jae Kwon v roce 2014 s cílem představit světu inovativní vysokorychlostní a bezpečný algoritmus. Algoritmus Tendermint se skládá ze dvou hlavních technických komponent: Tendermint Core a generického aplikačního řídicího rozhraní (ABCI).

Tendermint Core zajišťuje, aby se na každém počítači zaznamenávaly stejné transakce ve stejném pořadí. Tento systém zajišťuje odolnost proti chybám. Jedná se v podstatě o velký distribuovaný počítač, který zobrazuje stejný stav všem ve stejném čase. Nejdůležitější součástí Tendermint Core je BFT – tolerance byzantské poruchy. Přestože by třetina sítě prováděla konsensuální činnosti se zlým úmyslem, síť to nijak neovlivní. Jedná se o základní vlastnost, kterou musí distribuované systémy mít.

Aplikační rozhraní, jinak nazývané také jako ABCI (Application Blockchain Interface), je rozhraní fungující mezi Tendermintem a aplikační logikou nezávislých připojených blockchainů. Aplikační rozhraní umožňuje zpracovávat transakce v libovolném programovacím jazyce.

Vzhledem k tomu, že se jedná o algoritmus Proof-of-Stake, má Tendermint vysokou propustnost a dokáže zpracovat stovky transakcí za sekundu.

Cosmos SDK

Cosmos SDK je sada nástrojů, která vývojářům umožňuje snadno vytvářet vlastní blockchainy prakticky od nuly. Vývojáři používající Cosmos SDK mohou k vývoji blockchainů používat nejen předpřipravené vývojářské moduly, ale mohou také vytvářet vlastní moduly, které pak mohou testovat před spuštěním vlastní veřejné sítě.

Sada nástrojů Cosmos SDK navíc umožňuje uživatelům připojit vlastní blockchain k síti Cosmos prostřednictvím protokolu IBC. Příklady použití sady Cosmos SDK lze vidět v sítích Terra, Kava nebo Agoric.

Zdroj: SlideShare

Nativní token sítě – ATOM

Síť Cosmos disponuje vlastním nativním tokenem s názvem ATOM. Tento token hraje důležitou roli při vytváření ekonomického ekosystému sítě. Token ATOM je jediným tokenem, který lze stakeovat v základním blockchainu – Cosmos Hubu. Validátoři, kteří stakeují své tokeny ATOM a podílejí se tak na validaci bloků, inkasují odměny vyplácené právě v tomto tokenu.

Kromě toho mají držitelé tokenů ATOM právo podílet se na systému správy sítě tím, že mají právo hlasovat o důležitých změnách v síti.

Nabídka tokenů ATOM není pevně stanovena, a proto může být ovlivněna změnami v protokolu.

Fotons

Kromě tokenů ATOM existují v síti Cosmos také fotony. Jedná se o typ tokenu s vyšší likviditou a rychlostí než ATOM. Tento token se používá k provádění transakcí mezi všemi zónami, které jsou součástí ekosystému Cosmos. Z tohoto pohledu lze na fotony nahlížet jako na tokeny používané k placení gas fees v síti.

Cosmos ekosystém

V rámci ekosystému Cosmos vznikly následující blockchainy a decentralizované aplikace:

  • Terra: Terra je decentralizovaná blockchainová infrastruktura, která využívá stablecoiny k vytvoření alternativního stabilního měnového systému. Síť Terra disponuje vlastním nativním tokenem LUNA a kromě toho využívá systémy Oracle a smart kontrakty, které uživatelům umožňují používat programovatelné internetové peníze v reálném životě.
  • ThorChain: Decentralizovaný liquidity protokol, který uživatelům umožňuje snadnou výměnu aktiv v různých sítích. S pomocí systému ThorChain mohou uživatelé snadno vyměňovat jedno aktivum za druhé v potenciálně nedůvěryhodném prostředí, aniž by se museli spoléhat na knihy objednávek (tzv. order books). Místo toho se tržní ceny aktiv udržují prostřednictvím poměru aktiv v poolu s využitím AMM.
  • Kava.io: Kava.io je platforma DeFi určená k poskytování stablecoinů a různých krypto lending služeb hodlerům předních kryptoměnových aktiv. Prostřednictvím služeb Kava DeFi funguje Kava jako decentralizovaná banka pro digitální aktiva a umožňuje svým uživatelům přístup k řadě decentralizovaných finančních služeb, včetně přístupu k fiat stablecoinům nebo syntetickým aktivům.
  • Band Protocol: Cross-chain datový Oracle protokol, pomocí kterého mohou různé aplikace, například z decentralizovaného finančního sektoru, čerpat data a údaje z reálného světa pomocí rozhraní API s využitím inteligentních kontraktů. Úkolem tohoto protokolu je především usnadnit výměnu informací mezi různými řetězci a aplikacemi.

Shrnutí

Díky své logicky přesné koncepci je Cosmos dobře fungující blockchain, který na neustále se vyvíjejícím trhu dokonale konkuruje ostatním blockchainům. Trh s kryptoměnami potřebuje přesně takový blockchainový vesmír, který zajišťuje sjednocení mezi různými blockchainy, aby bylo v budoucnu možné dosáhnout další úrovně přijetí blockchainu v hlavním proudu.

Přestože systému Cosmos přímo konkurují populární smart kontraktové platformy jako Polkadot nebo Avalanche, především díky své přátelské interoperabilitě a včasné adaptaci, našel si Cosmos řadu příznivců a projektů, které se rozhodly na něm postavit své decentralizované aplikace.

Investujte s Fumbi již dnes

V případě, že uvažujete o investování do kryptoměn, je tu Fumbi právě pro vás. Naše algoritmem spravované portfolio přesně sleduje pohyb cen na trhu s kryptoměnami.

Společnost Fumbi je první svého druhu, jelikož nabízí kryptoměny široké veřejnosti a to i při malém vkladu. Investování do kryptoměn prostřednictvím společnosti Fumbi je velmi jednoduché a minimalizuje rizika.

Můžete začít s vkladem už od 1400 Kč.

Investujte s Fumbi

*Narazili jste v textu na pojem, kterému nerozumíte? Nevadí, všechny důležité pojmy související s kryptoměnami najdete na jednom místě v našem Fumbi slovníku.

Avatar photo

Daniel Mitrovsky

Autor

linkedin
Sdílejte s ostatními
Odporúčame

Více článků se společností Fumbi