back
Kryptomeny
9. augusta 2021  • clock 3 min •  Daniel Mitrovsky

Cosmos – internet blockchainov

V nasledujúcom blogu vám predstavíme ďalšiu kryptomenu, ktorá je súčasťou nášho dynamického portfólia – blockchainovú platformu Cosmos. Cosmos je sieťou mnohých nezávislých blockchainov, ktorá vznikla ako odpoveď na riešenie nedostatkov interoperability a škálovateľnosti jednotlivých blockchainových sietí.

História

Koncepcia blockchainovej platformy Cosmos vznikla ešte v roku 2016 pod vedením spoločnosti Tendermint. V čase predstavenia tejto koncepcie vznikalo množstvo alternatívnych blockchainových platforiem, ktoré boli zamerané na riešenie nedostatkov Bitcoinového proof-of-work konsenzuálneho algoritmu a na riešenie problémov programovateľnosti blockchainov.

Hlavnou tvárou spoločnosti Tendermint bol dlhé roky Jae Kwon, počítačový vedec, ktorého meno bolo spájané práve s vývojom siete Cosmos. V júni 2016 to bol práve Kwon, kto publikoval dokument s názvom Gnuclear. Pointou tohto dokumentu bolo vytvoriť plne decentralizovaný interoperabilný blockchainový systém s využitím konsenzuálneho protokolu Tendermint.

O dva mesiace neskôr bol Gnuclear premenovaný na nový názov – Cosmos. Neskôr v roku 2017 sa projektu Cosmos podarilo vyzbierať 17 miliónov dolárov prostredníctvom verejnej ponuky mincí (ICO).

V roku 2020 sa však stalo niečo, čo otriaslo celou komunitou Cosmos. Jae Kwon, zakladateľ a hlavný vývojár siete Cosmos, rezignoval zo svojej pozície kvôli údajným podozreniam zo spolupráce na vývoji iného blockchainového projektu. Vnútorné problémy medzi vedením spustili rôzne špekulácie v rámci komunity o tom, či bude Cosmos bez Kwona vôbec schopný prežiť.

V súčasnosti sa Cosmos nachádza medzi top 50 krypto projektami s trhovou kapitalizáciou viac ako 2,5 miliardy amerických dolárov.

Čo je Cosmos?

Cosmos je blockchainový projekt zameraný na vytvorenie ekosystému paralelných blockchainov, ktoré budú navzájom schopné medzi sebou komunikovať. Cosmos sa snaží vyriešiť najmä problémy škálovateľnosti a interoperability, čo ho odlišuje od väčšiny iných blockchainových platforiem. Samotní vývojári nazývajú tento koncept ako „internet blockchainov“. Mnoho odborníkov prirovnáva koncepciu siete Cosmos k blockchainovej platforme Polkadot.

Základné vlastnosti siete Cosmos

Medzi základné vlastnosti blockchainového vesmíru Cosmos môžeme zaradiť:

  • Interoperabilita: Sieť Cosmos bola navrhnutá za účelom uľahčenia vzájomnej komunikácie nezávislých blockchainových sietí.
  • Škálovateľnosť: Využitie Tendermint v rámci Siete Cosmos poukazuje na širokospektrálnu škálovateľnosť tejto siete. Škálovateľnosť Tendermintu je v skutočnosti neurčitá, pretože čím väčší je počet zón a validátorov v sieti, tým väčšia je schopnosť siete škálovať.
  • Decentralizácia: Cosmos je postavený na princípoch kryptografie, zdravej trhovej ekonomiky, teórie konsenzu, transparentnosti a zodpovednosti, ktoré slúžia ako nový základ pre naše budúce finančné systémy.

Zóny a IBC protokol

Ako sme už spomínali, namiesto uprednostňovania vlastnej siete je cieľom siete Cosmos podporiť ekosystém sietí, ktoré môžu medzi sebou navzájom zdieľať údaje či tokeny bez toho, aby do toho musela zasahovať centrálna autorita.

Každý nový nezávislý blockchain, ktorý vznikne v tomto ekosystéme je nazývaný aj ako zóna. Každá zóna je po jej vzniku priviazaná na Cosmos hub, ktorý zaznamenáva históriu a aktivitu o stave každej jednej zóny. Avšak, každá jedna zóna, ktorá je súčasťou ekosystému Cosmos, je schopná vykonávať svoje základné funkcie nezávisle sama. K týmto funkciám patria napríklad autentifikácie účtov a transakcií, vytváranie a distribúciu nových tokenov či vykonávanie zmien na vlastnom blockchaine.

Zdroj: Ledger Insights

Všetky zóny sú pripojené ku Cosmos Hubu prostredníctvom komunikačného protokolu IBC. Protokol Cosmos IBC bol vyvinutý s cieľom vyriešiť jednu z najdôležitejších výziev, ktorým dnes blockchainové systémy čelia: nedostatok komunikácie a výmeny údajov medzi sieťami.

Pod protokolom IBC môžeme rozumieť štandard, ktorý poskytuje metódu bezpečnej výmeny údajov medzi dvoma nezávislými blockchainami. Tento protokol taktiež zabezpečuje škálovanie prostredníctvom procesu nazývaného sharding. Sharding predstavuje proces horizontálneho rozdelenia databázy dát na zníženie záťaže v sieti. Týmto spôsobom je možné umožniť dátové výmeny úplne decentralizovaným spôsobom medzi všetkými blockchainami.

Cosmos Hub

Fungovanie siete sa spolieha na štruktúru s názvom Cosmos Hub. Cosmos Hub bol vôbec prvý proof-of-stake blockchain v sieti Cosmos, ktorý je poháňaný natívnym tokenom siete s názvom $ATOM. Úlohou Cosmos Hubu je uľahčovať interoperabilitu medzi všetkými zónami v sieti sledovaním ich aktivity.

Cosmos hub slúži taktiež ako ekonomické centrum siete, ktoré zabezpečuje jej plynulý chod. Môžeme si pod tým predstaviť akúsi knihu záznamov, ktorá zaznamenáva históriu celej tejto siete. Zjednodušene povedané, hub uchováva informácie o všetkom, čo sa v sieti deje. Rovnako tak uchováva informácie o aktivitách, ktoré sa vykonávajú medzi paralelnými blockchainami prepojenými pomocou siete Cosmos.

Zdroj : Cosmos Network

Napríklad, ak dva navzájom prepojené blockchainy zdieľajú určitú aktivitu, táto aktivita sa zaznamenáva nielen na príslušných blockchainoch, ktoré aktivitu vykonávali, ale zaznamenáva sa aj do Cosmos hubu. Tento proces zabezpečuje, že vzájomné dôkazy o interakcií sa zaznamenávajú tak, že ich nie je možné poprieť. Táto funkcionalita je veľmi užitočná, pretože výrazne uľahčuje vzájomnú komunikáciu medzi decentralizovanými aplikáciami rôznych blockchainov.

Byzantská odolnosť voči chybám (BFT)

Byzantská chyba je stav počítačového systému týkajúceho sa najmä distribuovaných výpočtových systémov, v ktorom môžu jednotliví účastníci siete zlyhať pričom existujú nedokonalé informácie o tom, či účastník siete reálne zlyhal.

Zároveň všetci účastníci nevedia, či ostatní účastníci klamú alebo či sa správy odosielané medzi nimi upravujú. Hovorí sa, že systém má byzantskú odolnosť proti chybám (BFT), ak sa účastníci môžu dohodnúť na určitej skutočnosti aj napriek pretrvávajúcim problémom.

V decentralizovanom prostredí je dosiahnutie tejto odolnosti rozhodujúce. Kryptomeny, ktoré nie sú byzantsky odolné voči chybám, v skutočnosti nefungujú – potrebovali by nejaký druh centralizovanej koordinácie, čo by bolo v rozpore so základnou vlastnosťou kryptomien – decentralizáciou. Napríklad Bitcoin je byzantsky odolný voči chybám vďaka konsenzuálnemu algoritmu PoW.

Tendermint BFT konsenzuálny algoritmus

Sieť Cosmos využíva rýchly a vysoko škálovateľný konsenzuálny algoritmus Proof-of-Participation (ktorý spadá do rodiny Proof-of-Stake algoritmov), inak nazývaný aj Tendermint. Do konsenzuálneho algoritmu spoločnosti Tendermint je vložený základný koncept tolerancie byzantskej chyby (BFT).

Tendermint vytvoril Jae Kwon ešte v roku 2014 s úmyslom predstaviť svetu inovatívny vysokorýchlostný a bezpečný algoritmus. Tendermint algoritmus sa skladá z dvoch hlavných technických komponentov: Tendermint Core a generického aplikačného rozhrania (ABCI).

Tendermint Core zaisťuje, že na každom počítači sú zaznamenávané rovnaké transakcie v rovnakom poradí. Tento systém zabezpečuje odolnosť voči chybám. V podstate ide o veľký distribuovaný počítač, ktorý všetkým ukazuje rovnaký stav v rovnakom čase. Najdôležitejšou súčasťou Tendermint Core je BFT – tolerancia byzantskej chyby. Napriek tomu, že by jedna tretina siete konala konsenzuálne aktivity so zlým úmyslom, sieť to nijako neovplyvní. Jedná sa o základnú vlastnosť, ktorú musia mať distribuované systémy.

Aplikačné rozhranie, inak nazývané aj ABCI (Application Blockchain Interface) je rozhranie operujúce medzi Tendermint a aplikačnou logikou nezávislých pripojených blockchainov. Aplikačné rozhranie umožňuje spracovanie transakcií v ľubovoľnom programovacom jazyku.

Vďaka tomu, že ide o Proof-of-Stake algoritmus má Tendermint vysokú priepustnosť a dokáže spracovať stovky transakcií za sekundu.

Cosmos SDK

Cosmos SDK predstavuje sadu nástrojov, ktorá umožňuje vývojárom ľahko vytvárať vlastné blockchainy prakticky od nuly. Vývojári využívajúci Cosmos SDK môžu pri vývoji blockchainov používať nielen vopred pripravené vývojárske moduly, ale môžu taktiež vytvoriť svoje vlastné moduly, ktoré môžu následne otestovať ešte pred spustením ich vlastnej verejnej siete.

Okrem toho, sada nástrojov Cosmos SDK umožňuje používateľom pripojiť svoj vlastný blockchain k sieti Cosmos prostredníctvom IBC protokolu. Príklady použitia Cosmos SDK je možné vidieť v sieťach Terra, Kava či Agoric.

Zdroj: SlideShare

Natívny token siete – ATOM

Sieť Cosmos disponuje svojím vlastným natívnym tokenom s názvom ATOM. Tento token zohráva dôležitú úlohu pri vytváraní ekonomického ekosystému siete. Token ATOM je jediný token, ktorý je možné stakeovať v základom blockchaine – Cosmos Hube. Validátori, ktorí stakeujú svoje ATOM tokeny, a podieľajú sa tak na validácií blokov, za to inkasujú odmeny vyplácané práve v tomto natívnom tokene.

Okrem toho, držitelia tokenov ATOM majú právo podieľať sa na systéme riadenia v rámci siete tým, že majú právo hlasovať o dôležitých sieťových zmenách.

Ponuka tokenov ATOM nie je pevne stanovená, a preto je možné ponuku tokenov ovplyvňovať zmenami v protokole.

Fotons

Okrem tokenov ATOM existujú v sieti Cosmos aj fotóny. Jedná sa o typ tokenu s vyššou likviditou a rýchlosťou ako ATOM. Tento token sa využíva na vykonávanie transakcií medzi všetkými zonámi, ktoré sú súčasťou ekosystému Cosmos. Z tohto pohľadu môžeme fotóny vnímať ako tokeny slúžiace na uhrádzanie gas fees poplatkov v sieti.

Ekosystém Cosmos

V rámci ekosystému Cosmos vznikli napríklad tieto blockchainy a decentralizované aplikácie:

  • Terra: Terra je decentralizovaná blockchainová infraštruktúra, ktorá využíva stablecoiny na vytvorenie alternatívneho stabilného menového systému. Sieť Terra disponuje svojím natívnym tokenom LUNA, pričom okrem toho využíva systémy Oracle a smart kontrakty na to, aby používateľom umožnila využívať programovateľné internetové peniaze v reálnom živote.
  • ThorChain: Decentralizovaný liquidity protokol, ktorý umožňuje používateľom jednoduchú výmenu aktív v rámci rôznych sietí. Vďaka systému ThorChain môžu užívatelia jednoducho vymeniť jedno aktívum za druhé v potencionálnom prostredí nedôvery bez toho, aby sa museli spoliehať na knihy objednávok (tzv. order books). Trhové ceny aktív sa namiesto toho udržiavajú prostredníctvom pomeru aktív v poole s využitím AMM.
  • Kava.io: Kava.io je DeFi platforma, ktorá má poskytovať stablecoiny a rôzne krypto lending služby pre hodlerov popredných kryptomenových aktív. Prostredníctvom služieb Kava DeFi funguje Kava ako decentralizovaná banka pre digitálne aktíva, čo jej používateľom umožňuje prístup k celej rade decentralizovaných finančných služieb vrátane prístupu k fiat viazaným stablecoinom či syntetickým aktívam.
  • Band Protocol: Cross-chain dátový Oracle protokol, pomocou ktorého môžu rôzne aplikácie napríklad zo sektora decentralizovaných financií čerpať údaje a dáta z reálneho sveta pomocou rozhraní API s využitím inteligentných zmlúv. Úlohou tohto protokolu je predovšetkým uľahčenie výmeny informácií medzi rôznymi reťazcami a aplikáciami.

Zhrnutie

Vďaka logicky presnej koncepcii je Cosmos dobre fungujúcim blockchainom, ktorý dokonale konkuruje ostatným blockchainom na neustále sa rozvíjajúcom trhu. Trh kryptomien potrebuje presne takýto blockchainový vesmír, ktorý zabezpečuje zjednotenie medzi rôznymi blockchainami, aby bolo v budúcnosti možné dosiahnuť ďalšiu úroveň blockchainovej mainstreamovej adopcie.

Napriek tomu, že Cosmosu priamo konkurujú populárne smart kontraktové platformy ako Polkadot či Avalanche, najmä vďaka jeho prívetivej interoperabilnej povahe a skorej adaptácii si Cosmos našiel množstvo priaznivcov a projektov, ktoré sa na jeho vrchole rozhodli postaviť svoje decentralizované aplikácie.

Investujte s Fumbi už dnes

Ak uvažujete o investovaní do kryptomien, Fumbi je tu práve pre vás. Naše algoritmom spravované portfólio presne sleduje pohyb cien na trhu s kryptomenami.

Spoločnosť Fumbi je prvá svojho druhu, pretože ponúka kryptomeny širokej verejnosti, a to aj pri malom vklade. Investovanie do kryptomien prostredníctvom spoločnosti Fumbi je veľmi jednoduché a minimalizuje riziká.

Môžete začať vkladom už od 50 €.

Investovať vo fumbi

Narazili ste v texte na pojem, ktorému nerozumiete? Nevadí, všetky dôležité pojmy súvisiace s kryptomenami nájdete na jednom mieste v našom Fumbi slovníku.

Avatar photo

Daniel Mitrovsky

Autor

linkedin
Zdieľaj spolu s ostatnými
Odporúčame

Ďalšie články s Fumbi