back
Zajímavosti
4. prosince 2020  • clock 3 min •  Daniel Mitrovsky

Decentralizované financie a ich význam v blockchainovom ekosystéme

**Rok 2020 priniesol mnoho výziev, nielen pre celý finančný sektor, ale aj pre kryptomeny samotné. Napriek tomu, trh s kryptomenami naberá na sile, čo sa odzrkadľuje na jeho rastúcej trhovej kapitalizácií.

Avšak, okrem kryptomien zažíva obrovský rast aj sektor DeFi (decentralizované financie), ktorému sa v tomto roku darí naozaj excelentne. **

Jedným z hlavných dôvodov využívania kryptomien je ich schopnosť zabezpečiť prístup k prevodom a platbám peňazí komukoľvek, bez ohľadu na to, kde sa nachádza, pričom sa eliminuje účasť centralizovaných organizácií na transakcii.

To však neplatí, ak chceme využívať ďalšie finančné služby súvisiace s kryptomenami, ako napríklad pôžičky (lending), či obchodovanie na páku. Tieto služby sú zväčša súčasťou centralizovaných búrz. Aj to je jeden z dôvodov, ktorý viedol k vzniku decentralizovaných financií.

Investovať

Čo sú decentralizované financie?

Decentralizované financie predstavujú ekosystém pozostávajúci z finančných aplikácií, ktoré sa vyvíjajú na blockchainovom systéme. Tieto aplikácie svojím fungovaním často pripomínajú rôzne služby a organizácie, ktoré poznáme z finančného sveta.

Avšak na rozdiel od nich, tieto aplikácie fungujú len ako kus otvoreného kódu na transparentnom blockchaine.

To má za následok, že užívatelia týchto aplikácií nemusia dôverovať tretím stranám, ktoré by tieto služby poskytovali. Nielenže sú tieto aplikácie decentralizované, ale hlavne poskytujú bezprecedentnú úroveň transparentnosti.

Zdrojový kód aplikácií je otvorený a ktokoľvek ho môže skontrolovať a uistiť sa, že aplikácia skutočne robí to, čo tvrdí. Zároveň, keďže sa jedná o aplikácie na blockchaine, všetky transakcie a finančné toky sú zaznamenané a verejne dostupné.

Väčšina aplikácií, ktoré patria pod DeFi sú postavené na blockchaine Etherea, no prvé lastovičky sa objavujú už aj na alternatívnych blockchainoch ako Cosmos či Polkadot a ďalšie.

Tieto kryptomeny sa od Bitcoinu odlišujú hlavne v tom, že podporujú smart kontrakty. Smart kontrakty vykonávajú transakcie automaticky, ak sú splnené vopred stanovené podmienky.

Práve smart kontrakty umožňujú vývojárom decentralizovaných aplikácií vytvárať oveľa sofistikovanejšie funkcie, ktoré majú oveľa vyššiu pridanú hodnotu, ako len jednoduché odosielanie a prijímanie peňazí.

Zdroj: defipulse.com

Ako sa líšia DeFi od tradičného finančného systému?

Základnými rozdielmi medzi decentralizovanými a tradičnými financiami sú:

  1. Eliminácia zlyhania ľudského faktoru – Pri decentralizovaných financiách sa nespoliehame na to, že určitú operáciu vykoná nejaká osoba. Operácie sa v tomto prípade uskutočňujú prostredníctvom pravidiel zadefinovaných v zdrojovom kóde smart kontraktov. Ak je raz smart kontrakt implementovaný do siete, decentralizované aplikácie sú schopné vykonávať operácie na základe podmienok samostatne bez nutnosti ľudského zásahu.
  2. Prehľadnosť – Na základe decentralizovanej podstaty blockchainu majú smart kontrakty otvorený zdrojový kód a môžu byť kontrolované kýmkoľvek. To zabezpečuje vysokú úroveň dôvery medzi účastníkmi transakcií pri zachovaní anonymity. Zdrojový kód smart kontraktu si môže ktokoľvek a kedykoľvek prečítať, poprípade v ňom nájsť chyby a priestor pre vylepšenie.
  3. Prístup kdekoľvek a kedykoľvek – DeFi a decentralizované aplikácie sú navrhnuté tak, aby boli dostupné globálne. Je irelevantné, v ktorej časti sveta sa práve používatelia nachádzajú. Jedinou nutnou podmienkou je prístup k internetovému pripojeniu.
  4. Eliminácia byrokracie – Ktokoľvek môže vymyslieť a spustiť decentralizovanú aplikáciu bez toho, aby si musel pýtať povolenie od akéhokoľvek úradu či inštitúcie. To dramaticky znižuje náklady spojené s byrokraciou.

Investovať

Hlavné využitie decentralizovaných financií

V súčasnosti poznáme viaceré varianty využívania decentralizovaných financií v praxi. Medzi najznámejšie môžeme zaradiť:

• Garantované pôžičky „Compound“ – Protokoly otvoreného požičiavania sú v súčasnosti jedným z najpopulárnejších typov aplikácií, ktoré sú súčasťou DeFi ekosystému. Decentralizované pôžičky majú oproti tradičným pôžičkám množstvo výhod.

Medzi výhody patrí napríklad okamžité vyrovnanie transakcie, schopnosť využitia zábezpeky digitálnych aktív alebo eliminácia overovania bonity klienta. Keďže tieto služby sú postavené na verejných blockchainoch, minimalizujú požadovanú úroveň dôvery a využívajú metódy kryptografického overovania transakcií.

Pôžičky na blockchaine znižujú riziko protistrany a robia požičiavanie peňazí lacnejším, rýchlejším a dostupnejším.

• Decentralizované trhy – Medzi najdôležitejšie aplikácie DeFi môžeme zaradiť takzvané decentralizované burzy (DEX).

Tieto platformy umožňujú klientom obchodovať s digitálnymi aktívami bez toho, aby ich finančné prostriedky držala dôveryhodná entita (burza). Obchody sa v tomto prípade uskutočňujú priamo medzi peňaženkami používateľov pomocou smart kontraktov.

Keďže si decentralizované burzy vyžadujú nižšie náklady na údržbu, majú zväčša aj nižšie poplatky ako centralizované burzy.

• Stablecoiny a MakerDAO – Stablecoiny sú tokeny navrhnuté tak, aby ich trhová hodnota čo najvernejšie kopírovala cenu viazaného aktíva. Najznámejší a najväčší stablecoin na svete je v súčasnosti USD Tether.

Stablecoiny ako Tether sú však plne založené na dôvere vo firmu, ktorá daný stablecoin vydáva.
Existujú však aj alternatívy, ktoré si nevyžadujú dôveru v emitenta. Takýto stablecoin je napríklad DAI, ktorý funguje na princípe krytých pôžičiek, kde užívateľ vkladá do smart kontraktov zabezpečenie vo forme etheru a získava pôžičku vo forme DAI.

Dai je projekt decentralizovanej organizácie MakerDao, je naviazaný na americký dolár (hodnota 1$) a zároveň je krytý kolaterálom vo forme kryptomien.

• Syntetické aktíva – Programovateľnosť smart kontraktov a ich prepojene s externými zdrojmi dát (oracles) umožňujú vytváranie syntetický aktív, teda aktív na blockchaine, ktoré sú naviazané na aktíva z fyzického sveta – akcie, komodity, indexy a podobne. Medzi najznámejšie protokoly v tejto oblasti patria Synthetix a UMA.

Investovať

Riziká súvisiace s DeFi

• Chyby smart kontraktov – DeFi je komplikovaná sieť prepletená prostredníctvom obrovského množstva smart kontraktov vytvorených rôznymi vývojármi z rôznych častí sveta. Riziko chybných smart kontraktov je nepochybne jedným z najvýznamnejších rizík, pretože aktíva používateľov sú úplne závislé od zraniteľnosti smart kontraktov.

Teda, pod rizikom smart kontraktov rozumieme chyby a neočakávané výstupy z pôsobenia smart kontraktov, ktoré môžu spôsobiť finančné škody.

Empiricky sa tieto riziká často pretavia do nešťastných udalostí, v ktorých užívatelia prídu o peniaze. V súčasnosti je frekvencia výskytu takýchto udalostí pomerne častá, avšak to je dané hlavne ranným štádiom tohto odvetvia.

Tieto riziká je možné eliminovať napríklad dôkladnými auditmi kódov od renomovaných bezpečnostných spoločností, pričom je pravdepodobné, že do budúcna sa toto riziko bude znižovať.

• Dizajnové chyby – DeFi aplikácie existujú v otvorenom prostredí tisícok aplikácií, ktoré navzájom medzi sebou môžu interagovať. Tieto aplikácie zároveň narábajú s obrovskými finančnými tokmi prostredníctvom širokého spektra finančných a často komplikovaných nástrojov akými sú opcie, deriváty, instantné pôžičky a podobne.

V histórii ľudstva zatiaľ nikdy neexistoval zdieľaný priestor, v ktorom by tieto aplikácie fungovali spolu a mali možnosť navzájom sa ovplyvňovať. Pri DeFi a Ethereum blockchain je to prvýkrát.

Tento fakt prináša obrovské benefity a mnoho inovácií, no zároveň aj nové riziká, nakoľko jednotlivé aplikácie môžu mať nedostatky vo svojom dizajne, ktoré môžu byť zneužité inými aplikáciami. Toto riziko taktiež do veľkej miery súvisí s tým, že tento priestor je nový a málo prebádaný a distribúcia vedomostí o týchto aplikáciách je nerovnomerná. Je však rozumné predpokladať, že časom sa tieto chyby vyladia a eliminujú.

• Risk zlyhania protokolu – Ako sme už spomenuli, väčšina DeFi aplikácií existuje na Etheruem blockchaine. Avšak samotný blockchain Etherea je stále v štádiu neustáleho vývoja a čaká ho technologický náročný prechod na Proof-of-Stake mechanizmu, ako aj mnoho ďalších zmien.

Tieto zmeny majú potenciál významne zlepšiť funkcionalitu tohto protokolu, ale môžu priniesť aj fatálne chyby. Je teda možné očakávať možnosť výskytu chýb nielen na úrovni smart kontraktov jednotlivých aplikácií, ale aj na úrovni protokolu ako takého. Hlavne pri experimentálnych sieťach ako je Ethereum či iných platformách na smart kontrakty.

• Regulačné riziko – Podobné ako sektor kryptomien, aj sektor decentralizovaných financií podlieha regulačnej neistote. Regulačné riziko súvisí s nejasnou kompatibilitou DeFi s niektorými zákonmi a reguláciami klasického finančného sveta.

Tento stav sa v budúcnosti zmení pravdepodobne až s príchodom novej regulácie zo strany EÚ (MiCA), ktorá je rozpracovaná, ale jej finálna verzia bude známa až niekedy v roku 2022, a do platnosti by mala vstúpiť pravdepodobne až v roku 2024.

Je nutné dodať, že kým EU regulácie majú za cieľ nastaviť pravidlá tak, aby bola zabezpečená ochrana spotrebiteľa a užívateľov, DeFi aplikácie majú potenciál tento cieľ dosiahnuť aj bez regulácií, a to pomocou inovácii vo forme smart kontraktov a transparentnosti blockchainu.

Záver

Decentralizované financie sú zamerané na budovanie paralelného finančného systému, ktorý funguje do veľkej miery nezávisle od tradičného finančného a politického systému. To umožňuje vznik otvorenejšieho, slobodnejšieho, transparentnejšieho a efektívnejšieho finančného systému.

Zatiaľ je tento systém svojou veľkosťou len kvapkou v mori oproti tomu klasickému, avšak do budúcnosti by mu z časti mohol seriózne konkurovať. Ak sa tak stane, môžeme očakávať, že tieto dva svety začnú konvergovať do jedného. Z tejto fúzie by sme mali prosperovať v konečnom dôsledku všetci.

Investovať

Avatar photo

Daniel Mitrovsky

Autor

linkedin
Sdílejte s ostatními
Odporúčame

Více článků se společností Fumbi