back
Zaujímavosti
4. decembra 2020  • clock 3 min •  Daniel Mitrovsky

Decentralizované finance a jejich význam v blockchainovém ekosystému

**Rok 2020 přinesl mnoho výzev nejen pro celý finanční sektor, ale i pro kryptoměny samotné. Navzdory tomu nabírá kryptoměnový trh na síle, co se zrcadlí na jeho rostoucí trhové kapitalizaci.

Avšak kromě kryptoměn zažívá obrovský růst i sektor DeFi (decentralizované finance), kterému se v tomto roce daří opravdu excelentně. **

Jedním z hlavních důvodů využívání kryptoměn je jejich schopnost zabezpečit přístup k převodům peněz a platbám komukoli, bez ohledu na to, kde se nachází, přičemž se eliminuje účast centralizovaných organizací na transakci.

To ale neplatí v případě, kdy chceme využívat další finanční služby související s kryptoměnami, jako například půjčky (lending) nebo obchodování na páku. Tyto služby jsou z většiny součástí centralizovaných burz. I to je jeden z důvodů, který vedl ke vzniku decentralizovaných financí.

Investujte do kryptoměn

Co jsou decentralizované finance?

Decentralizované finance představují ekosystém skládající se z finančních aplikací, které se vyvíjejí na blockchainovém systému. Tyto aplikace svým fungováním často připomínají různé služby a organizace, které známe z finančního světa. Ale na rozdíl od nich fungují tyto aplikace pouze jako část otevřeného kódu na transparentním blockchainu.

Díky tomu uživatelé těchto aplikací nemusí důvěřovat třetím stranám, které by tyto služby poskytovali. Nejen, že jsou tyto aplikace decentralizované, ale hlavně poskytují bezprecedentní úroveň transparentnosti. Zdrojový kód aplikací je otevřený a kdokoliv ho může zkontrolovat a ujistit se, že aplikace skutečně dělá to, co tvrdí.

Zároveň, jelikož se jedná o aplikace na blockchainu, jsou všechny transakce a finanční toky zaznamenané a veřejně dostupné.

Většina aplikací, které patří pod DeFi, jsou postavené na blockchainu Etherea, první vlaštovky se již objevují i na alternativních blockchainech jako je Cosmos, Polkadot a další. Tyto kryptoměny se od Bitcoinu liší hlavně tím, že podporují smart kontrakty. Smart kontrakty umožňují vývojářům decentralizovaných aplikací vytvářet sofistikovanější funkce, které mají mnohem vyšší přidanou hodnotu, než jen jednoduché odesílání a přijímání peněz.

Investujte do kryptoměn

Celková hodnota aktiv (USD) v DeFi

Čím se liší DeFi a tradiční finanční systém?

Základními rozdíly mezi decentralizovanými a tradičními financemi jsou:

  1. Eliminace selhání lidského faktoru – Při decentralizovaných financích se nespoléháme na to, že určitou operaci vykoná nějaká osoba. Operace se v tomto případě uskutečňují prostřednictvím pravidel zadefinovaných ve zdrojovém kódu smart kontraktů. Ve chvíli, kdy je smart kontrakt implementován do sítě, decentralizované aplikace jsou schopné vykonávat operace na základě podmínek samostatně, bez nutnosti lidského zásahu.
  2. Přehlednost – Na základě decentralizované podstaty blockchainu mají smart kontrakty otevřený zdrojový kód a mohou být kýmkoli kontrolovány. To zabezpečuje vysokou úroveň důvěry mezi účastníky transakcí při zachování anonymity. Zdrojový kód smart kontraktu si může kdokoliv a kdykoliv přečíst, popřípadě v něm najít chyby a prostor k vylepšení.
  3. Přístup kdekoliv a kdykoliv – DeFi a decentralizované aplikace jsou navrženy tak, aby byly dostupné globálně. Je irelevantní, ve které části světa se právě uživatelé nacházejí. Jedinou nutnou podmínkou je přístup k internetovému připojení.
  4. Eliminace byrokracie – Kdokoliv může vymyslet a spustit decentralizovanou aplikaci bez toho, aby si musel zažádat o povolení od jakéhokoliv úřadu nebo instituce. To dramaticky snižuje náklady spojené s byrokracií.

Hlavní využití decentralizovaných financí

V současnosti známe vícero variant používání decentralizovaných financí v praxi. Mezi nejznámější můžeme zařadit:

• Garantované půjčky “Compound” – Protokoly otevřeného půjčování jsou v současnosti jedním z nejpopulárnějších typů aplikací, které jsou součásti DeFi ekosystému. Decentralizované půjčky mají oproti tradičním půjčkám množství výhod.

Patří mezi ně například okamžité vyrovnání transakce, schopnost využití zabezpečení digitálních aktiv nebo eliminace ověřování bonity klienta. Jelikož jsou tyto služby postavené na veřejných blockchainech, minimalizují požadovanou úroveň důvěry a využívají metody kryptografického ověřování transakcí. Půjčky na blockchainu snižují riziko protistrany a činí půjčování peněz levnějším, rychlejším a dostupnějším.

• Decentralizované trhy – Mezi nejdůležitější aplikace DeFi můžeme zařadit takzvané decentralizované burzy (DEX). Tyto platformy umožňují klientům obchodovat s digitálními aktivy bez toho, aby jejich finanční prostředky držela důvěryhodná entita (burza).

Obchody se v tomto případě uskutečňují přímo mezi peněženkami uživatelů pomocí smart kontraktů. Jelikož decentralizované burzy vyžadují nižší náklady na údržbu, mají obvykle i nižší poplatky než centralizované burzy.

• Stablecoiny a MakerDAO – Stablecoiny jsou tokeny navržené tak, aby jejich trhová hodnota co nejvěrněji kopírovala cenu vázaného aktiva. Nejznámější a největší stablecoin na světě je v současnosti USD Tether.

Stablecoiny jako je Tether jsou však plně založené na důvěře ve firmu, která daný stablecoin vydává.
Existují však i alternativy, které si nevyžadují důvěru v emitenta. Stablecoin tohoto typu je například DAI, který funguje na principu krytých půjček, kdy uživatel vkládá do smart kontraktů zabezpečení ve formě etheru a získává půjčku ve formě DAI.

Dai je projekt decentralizované organizace MakerDao, je vázaný na americký dolar (hodnota 1 $) a zároveň je krytý kolaterálem ve formě kryptoměn.

• Syntetické aktiva – Programovatelnost smart kontraktů a jejich propojení s externími zdroji dat (oracles) umožňuje vytváření syntetických aktiv na blockchainu, které jsou navázané na aktiva z fyzického světa – akcie, komodity, indexy a podobně. Mezi nejznámější protokoly v této oblasti patří Synthetix a UMA.

Rizika související s DeFi:

• Chyby smart kontraktů – DeFi je komplikovaná sít propletená prostřednictvím obrovského množství smart kontraktů vytvořených různými vývojáři z celého světa.

Riziko chybných smart kontraktů je nepochybně jedním z nejvýznamnějších rizik, jelikož aktiva uživatelů jsou zcela závislá od zranitelnosti smart kontraktů. Tedy rizika smart kontraktů chápeme jako chyby a nečekané výstupy z působení smart kontraktů, které mohou způsobit finanční škody.

Empiricky se tato rizika často přetaví do nešťastných událostí, ve kterých uživatelé přijdou o peníze. V současnosti je frekvence výskytu těchto událostí poměrně častá, avšak to je dané hlavně raným stádiem tohoto odvětví.

Tato rizika je možné eliminovat například důkladnými audity kódů od renomovaných společností, přičemž je pravděpodobné, že do budoucna se toto riziko bude snižovat.

• Designové chyby – DeFi aplikace existují v otevřeném prostředí tisíce aplikací, které mezi sebou mohou navzájem interagovat. Tyto aplikace zároveň manipulují s obrovskými finančními toky prostřednictvím širokého spektra finančních a často komplikovaných nástrojů, jakými jsou opce, deriváty, instantní půjčky a podobně.

V dějinách lidstva doposud nikdy neexistoval sdílený prostor, ve kterém by tyto aplikace spolu fungovaly a měly možnost se navzájem ovlivňovat. Při DeFi a Ethereum blockchain je to poprvé.

Tento fakt přináší obrovské benefity a mnoho inovací, zároveň ale i nové rizika, jelikož mohou mít jednotlivé aplikace ve svém designu nedostatky, které mohou být zneužity jinými aplikacemi.

Toto riziko taktéž do velké míry souvisí s tím, že tento prostor je nový a málo probádaný, a distribuce vědomostí o těchto aplikacích je nerovnoměrná. Je však rozumné předpokládat, že časem se tyto chyby vyladí a eliminují.

• Risk selhání protokolu – Jak již bylo řečeno, většina DeFi aplikací existuje na Ethereum blockchainu. Avšak samotný blockchain Etherea je pořád ve stádiu neustálého vývoje a čeká ho technologicky náročný přechod na Proof-of-Stake mechanismus společně s dalšími změnami.

Tyto změny mají potenciál významně zlepšit funkcionalitu tohoto protokolu, mohou však ale přinést i fatální chyby. Je tedy možné očekávat výskyt chyb nejen na úrovni smart kontraktů jednotlivých aplikací, ale i na úrovni protokolu jako takového, primárně při experimentálních sítích jako je Ethereum nebo jiných platformách na smart kontrakty.

• Regulační riziko – Podobně jako sektor kryptoměn, tak i sektor decentralizovaných financí podléhá regulační nejistotě. Regulační riziko souvisí s nejasnou kompatibilitou DeFi s některými zákony a regulacemi klasického finančního světa.

Tento stav se v budoucnosti změní pravděpodobně až s příchodem nové regulace ze strany EU (MiCA), která ji rozpracovává. Její finální verze bude známá až někdy v roce 2020 a do platnosti by měla vstoupit pravděpodobně až v roce 2024.

Je nutné dodat, že ačkoli regulace EU mají za cíl nastavit pravidla tak, aby byla zabezpečená ochrana spotřebitele i uživatelů, DeFi aplikace mají potenciál tento cíl dosáhnout i bez regulací, a to pomocí inovací ve formě smart kontraktů a transparentnosti blockchainu.

Závěr

Decentralizované finance jsou zaměřené na budování paralelního finančního systému, který funguje do velké míry nezávisle od tradičního finančního a politického systému.

To umožňuje vznik otevřenějšího, svobodnějšího, transparentnějšího a efektivnějšího finančního systému. Prozatím je tento systém oproti tomu klasickému svou velikostí pouze kapkou v moři, avšak do budoucna by mu z části mohl seriózně konkurovat.

V případě, že se tak stane, můžeme očekávat, že tyto dva světy začnou konvergovat do jednoho. Z této fúze bychom měli v konečném důsledku prosperovat všichni.

Investovat

Avatar photo

Daniel Mitrovsky

Autor

linkedin
Zdieľaj spolu s ostatnými
Odporúčame

Ďalšie články s Fumbi