back
Kryptomeny
11. července 2022  • clock 7 min •  Daniel Mitrovsky

Elrond – nová éra digitální ekonomiky

V tomto blogu vám představíme další kryptoaktivum, které je součástí našeho dynamického portfolia – Elrond. Elrond je vysoce škálovatelný blockchain, který do ekosystému kryptoměn přinesl několik novinek.

Historie Elrondu

Myšlenka vytvořit nový, vysoce škálovatelný protokol vznikla již v roce 2019, kdy tým stojící za projektem Elrond zveřejnil technický white paper s názvem Elrond – A Highly Scalable Public Blockchain via Adaptive State Sharding and Secure Proof of Stake.

Tento dokument popisuje vytvoření a všechny technické specifikace týkající se nové architektury blockchainu, která je optimalizována pro zpracování velkého počtu transakcí za sekundu prostřednictvím technologie Adaptive Sharding a nového konsensuálního algoritmu Secure Proof-of-Stake (SPoS).

V počátcích byl Elrond navržen a vytvořen týmem 13 vývojářů se zkušenostmi ze společností, jako jsou Microsoft, Google, Intel a NTT Data. Projekt vede Beniamin Mincu, rumunský vývojář a technologický inovátor, který je považován za jednoho z největších průkopníků blockchainu v Evropě. Mincu dříve pracoval jako produktový a obchodní vývojář ve společnosti NEM Protocol a později založil vlastní investiční fond MetaChain Capital, který se zaměřuje na investice a podporu nových a inovativních blockchainových platforem.

Síť Elrond je v současné době jednou z platforem, která se díky svému specifickému a zejména odlišnému designu těší rostoucímu zájmu investorů. S tržní kapitalizací téměř 1 miliardy dolarů patří Elrond mezi 50 největších kryptoměn na trhu.

Co je Elrond?

Elrond je obecně charakterizován jako distribuovaný výpočetní protokol, který byl navržen tak, aby poskytoval vysokou propustnost transakcí a téměř okamžité realizování inteligentních smluv ve srovnání s alternativními smart kontraktovými platformami.

Vývojáři v síti Elrond používají programovací jazyky Rust, C nebo C++ k psaní inteligentních smluv a vytváření nových decentralizovaných aplikací, jejichž prostřednictvím mohou vývojáři nabízet investorům a široké veřejnosti různé decentralizované a komunitou řízené produkty a služby.

Klíčové vlastnosti

Mezi hlavní vlastnosti Elrondu patří:

 • Úplná decentralizace – Vzhledem k tomu, že Elrond je decentralizovaná blockchainová platforma, nemusí se spoléhat na žádnou třetí stranu, která by mohla být případným bodem selhání.
 • Robustní ochrana – Prostřednictvím Elrondu je možné provádět rychlé a především bezpečné transakce.
 • Vysoká škálovatelnost – Elrond v současnosti dokáže zpracovat až 15 000 transakcí za sekundu při ceně 0,001 dolaru za transakci, což jej staví do přímé konkurence centralizovaných digitálních platebních systémů, jako jsou Visa a Mastercard.
 • Efektivita – Síť Elrond může poskytovat všechny síťové služby s minimálními energetickými a výpočetními nároky.

 • Efektivní ukládání dat – Elrond spolupracuje s decentralizovaným úložištěm Crust Network, které vývojářům budovaným v síti Elrond poskytuje přístup k více než 2 000 petabajtům (2 000 000 TB) úložiště na více než 7 000 serverech InterPlanetary File System (IPFS) rozmístěných po celém světě.

 • Interoperabilita – Síť Elrond byla navržena tak, aby mohla snadno a bezpečně spolupracovat s externími službami a dalšími blockchainovými platformami.

Sharding

Sharding byl poprvé použit v databázových systémech jako metoda horizontálního rozdělení databáze na více menších částí, nazývaných také shardy (dále jen fragmenty), za účelem distribuce dat mezi více počítačů v síti.

Ve světě technologie blockchain představuje termín sharding techniku škálování, která se používá k rozdělení stavu sítě a zpracování transakcí tak, aby každý uzel zpracovával pouze část všech transakcí v síti.

Sharding umožňuje efektivní zpracování transakcí za předpokladu, že v síti existuje dostatečný počet uzlů, které paralelně ověřují každou transakci, čímž je zajištěna vysoká spolehlivost a bezpečnost sítě. Rozdělení blockchainu na více menších částí umožňuje díky výše zmíněné paralelizaci zpracovat mnohem více transakcí, a tím výrazně zvýšit propustnost sítě.

Sharding je dnes jedním z nejúčinnějších nástrojů pro zvýšení propustnosti, protože s rostoucím počtem uživatelů dokáže síť škálovat ještě efektivněji. Tato funkce se také označuje jako horizontální škálování.

V praxi existují tři hlavní typy shardingu:

 • Síťový sharding (Network Sharding) – řeší způsob seskupování uzlů do fragmentů a lze jej použít k optimalizaci komunikace, protože šíření zpráv v rámci fragmentu je v praxi mnohem rychlejší než šíření zpráv v celé síti.
 • Transakční  sharding (Transaction Sharding) – řeší způsob přiřazování transakcí k fragmentům, ve kterých budou dále zpracovávány.

 • Stavový sharding (State Sharding) – V případě tradičních blockchainů ukládá každý uzel veškeré informace o stavu sítě. V případě použití rozdělení stavu ukládají jednotlivé uzly pouze částečné informace o stavu sítě (udržují pouze část stavu sítě). Pokud mezi sebou provádějí transakce entity ze dvou různých fragmentů, bude provedení této transakce vyžadovat změnu stavu (aktualizaci) v obou těchto fragmentech.  
Zdroj: Medium

Adaptive State Sharding

Tým, který stojí za platformou Elrond, vytvořil takzvaný Adaptive State Sharding, který výrazně snižuje paměťové nároky jednotlivých síťových uzlů a zároveň umožňuje efektivní škálování sítě.

Design adaptivního rozdělení v síti Elrond byl vyvinut jako kompromis mezi síťovým, transakčním a stavovým shardingem. Kombinací výhod jednotlivých metod se vývojářům podařilo vytvořit protokol, který lze nejen efektivně škálovat, ale také bezpečně komunikovat v rámci vytvořených fragmentů.

Adaptivní sharding je tedy technika dělení databáze, která umožňuje horizontální škálování automatickým přesouváním dat mezi servery podle toho, jak se zvyšuje nebo snižuje zatížení systému.

Zdroj: Researchgate

V případě sítě Elrond funguje adaptivní sharding tak, že se síť rozdělí uzly na fragmenty, přičemž celkový počet fragmentů se dynamicky upravuje na základě celkového počtu uzlů v síti. Například pokud se během epoch sítě (určitých časových úseků) zvýší počet uzlů v síti nad určitou mez a průměrný počet transakcí rovněž překročí určitou horní mez stanovenou protokolem, zvýší se počet fragmentů v síti v důsledku optimalizace škálování. Totéž platí i v opačném případě, kdy počet fragmentů klesá s klesající aktivitou v síti.

Konsenzuální protokol SPoS

Elrond používá k dosažení konsenzu v síti takzvaný Secure Proof-of-Stake, SPoS, který vyžaduje minimální množství výpočetního výkonu. Byl vyvinut za účelem vylepšení a zdokonalení algoritmu Proof-of-Stake. SPoS přináší inovativní přístup ke způsobu výběru uzlů validátorů za účelem dosažení konsensu jednotlivých fragmentů a také definuje kroky, které validátory v procesu validace provádějí.

Vzhledem k tomu, že síť Elrond nefunguje jako jeden komplexní řetězec, ale je rozdělena do několika samostatných fragmentů, vybírá SPOS v rámci ověřovacího procesu ověřovací uzly k vytváření bloků pouze v rámci fragmentu, a nikoli v celé síti, jako je tomu u tradičních Proof-of-Stake blockchainů.

Celý systém dosažení konsensu je založen na dvou kategoriích – na takzvaných navrhovatelích bloků (Block Proposers) a na ověřovatelích bloků (Block Validators). Aby bylo dosaženo finálního stavu sítě, musí validátoři z každého fragmentu zkontrolovat práci navrhovatelů bloků a synchronizovat se s ostatními fragmenty v síti. Ověřovatele bloků chrání síť před zneužitím a kontrolují návrháře bloků, přičemž pro zajištění důvěryhodnosti transakcí jsou validátoři každých 24 hodin přemístěni do jiných fragmentů, aby se zabránilo nežádoucím škodlivým aktivitám.

SPoS vybírá uzly validátora pro dosažení konsensu na základě počtu stakeovaných EGLD tokenů. Kromě toho má každý ověřovatel bloků své vlastní ratingové skóre odvozené od jeho činnosti. Pokud má validátor příliš nízké skóre hodnocení, může nastat situace, ve které uzel ztratí svou funkci validátora a také část stakeovaných tokenů EGLD.

Elrond WASM Virtual Machine

Exekuce inteligentních smluv je jednou z nejdůležitějších funkcí smart kontraktových platforem, které se snaží přinést svým uživatelům co nejlepší uživatelský zážitek při co nejnižších možných nákladech.

Elrond Virtual Machine lze definovat jako jeden komplexní kanonický počítač, na jehož stavu se shodují všichni účastníci sítě Elrond. V podstatě se jedná o jediný síťový bod, jehož stav udržují tisíce uzlů po celém světě a který vykonává exekuci inteligentních smluv.

Elrond Virtual Machine je založen na standardu WebAssembly (WASM), což znamená, že dokáže vykonávat smlouvy napsané v libovolném programovacím jazyce. 

Zdroj: Elrond

Inteligentní smlouvy se mohou navzájem volat (call action) pomocí asynchronního rozhraní API virtuálního počítače. Vzhledem k tomu, že síť Elrond je rozdělena na více menších fragmentů, může nastat situace, kdy provedení inteligentní smlouvy povede k výzvě k provedení jiné inteligentní smlouvy uložené v jiném fragmentu. Elrond WASM dokáže efektivně číst inteligentní smlouvy napsané v různých programovacích jazycích uložené v různých fragmentech, čímž je zajištěna kontinuita a plynulost provádění smluv v celém systému.

Ekosystém Elrondu

Ekosystém sítě Elrond se v současné době skládá z více než 120 projektů z oblasti decentralizovaných financí a NFTs, mezi něž patří například:

 • Maiar DEX – Největší decentralizovaná burza vytvořená přímo vývojáři, kteří stojí za vývojem platformy Elrond. Jedná se o vůbec první decentralizovanou burzu v síti Elrond.

 • Trust Market – První a v současnosti největší NFT tržiště na blockchainu Elrond.

 • Elrond Apes – Sbírka 10 000 unikátních a náhodně generovaných opic ve formátu 3D NFT.

 • Knights of Cathena – Taktická PVP hra založená na technologii blockchain.
Zdroj: Decentralizedfinance

Nativní token sítě – EGLD

Nativním tokenem sítě Elrond je token EGLD, který uživatelé používají především na staking a aktivity spojené s validací bloků, za které validátoři inkasují odměny v podobě nových tokenů EGLD. Kromě toho se token EGLD používá k úhradě transakčních poplatků souvisejících s prováděním inteligentních smluv a také k hlasování týkajícího se governance modelu sítě Elrond.

V současné době je v oběhu více než 22 milionů tokenů EGLD, přičemž maximální množství mincí v oběhu nikdy nepřekročí 31 415 926 EGLD.

Využijte potenciál Elrondu a dalších kryptoměn s Fumbi ještě dnes

Pokud uvažujete o investici do kryptoměn, Fumbi je tu pro vás. Naše portfolio řízené algoritmem přesně sleduje pohyby cen na trhu kryptoměn.

Společnost Fumbi je první svého druhu, protože nabízí kryptoměny široké veřejnosti, a to i s malým vkladem. Investování do kryptoměn prostřednictvím Fumbi je velmi snadné a minimalizuje rizika.

Začít můžete s vkladem již od 50 € / 1400 Kč.

INVESTOVAŤ VO FUMBI

Narazili jste v textu na termín, kterému nerozumíte? Nevadí, všechny důležité pojmy týkající se kryptoměn najdete na jednom místě v našem Fumbi slovníku.

Avatar photo

Daniel Mitrovsky

Autor

linkedin
Sdílejte s ostatními
Odporúčame

Více článků se společností Fumbi