back
Kryptomeny
11. júla 2022  • clock 7 min •  Daniel Mitrovsky

Elrond – nová éra digitálnej ekonomiky

V nasledujúcom blogu vám predstavíme ďalšie kryptoaktívum, ktoré je súčasťou nášho dynamického portfólia – Elrond. Elrond je vysoko škálovateľný blockchain, ktorý do ekosystému kryptomien priniesol viacero nových inovácií.

História Elrondu

Myšlienka vytvorenia nového, vysoko škálovateľného protokolu vznikla ešte v roku 2019, kedy tím stojaci za projektom Elrond publikoval technický white paper s názvom Elrond – A Highly Scalable Public Blockchain via Adaptive State Sharding and Secure Proof of Stake.

Tento dokument popisuje vytvorenie a všetky technické špecifikácie súvisiace s novou blockchainovou architektúrou, ktorá je optimalizovaná na spracovanie vysokého množstva transakcií za sekundu prostredníctvom technológie Adaptívneho Shardingu a nového konsenzuálneho algoritmu Secure Proof-of-Stake (SPoS).

Elrond bol v jeho začiatkoch navrhnutý a vytvorený tímom 13 vývojárov so skúsenosťami zo spoločností ako Microsoft, Google, Intel či NTT Data. Na čele projektu stojí Beniamin Mincu, rumunský developer a technologický inovátor, ktorý sa považuje za jedného z najväčších blockchainových priekopníkov v Európe. Mincu pracoval v minulosti ako produktový a obchodný vývojár v NEM protokole a neskôr založil svoj vlastný investičný fond s názvom MetaChain Capital, zameraný na investovanie a podporu nových a inovatívnych blockchainových platforiem.

Sieť Elrond patrí v súčasnosti medzi platformy, ktoré vzhľadom k svojmu špecifickému a najmä odlišnému dizajnu vzbudzujú neustále rastúci záujem investorov. Elrond je s trhovou kapitalizáciou viac než 1,2 miliardy dolárov súčasťou top 50 kryptomien na trhu.

Čo je Elrond?

Elrond je vo všeobecnosti charakterizovaný ako distribuovaný výpočtový protokol, ktorý bol nadizajnovaný za účelom poskytnutia vysokej priepustnosti transakcií a takmer okamžitej exekúcie inteligentných zmlúv v porovnaní s alternatívnymi smart kontraktovými platformami.

Vývojári v sieti Elrond používajú na písanie inteligentných zmlúv a na vytváranie nových decentralizovaných aplikácií programovacie jazyky Rust, C či C++, prostredníctvom ktorých môžu vývojári ponúkať investorom a širokej verejnosti rôzne decentralizované a komunitou riadené produkty a služby.

Kľúčové vlastnosti

Medzi kľúčové vlastnosti Elrondu patria:

 • Plná decentralizácia – Keďže je Elrond decentralizovanou blockchainovou platformou, nepotrebuje sa spoliehať na akúkoľvek tretiu stranu, ktorá by mohla byť potenciálnym bodom zlyhania.

 • Robustná ochrana – Prostredníctvom Elrondu je možné uskutočňovať rýchle a najmä bezpečné transakcie.

 • Vysoká škálovateľnosť – Elrond dokáže aktuálne spracovať až 15 000 transakcií za sekundu pri poplatkoch 0,001 $ za transakciu, čím môže priamo konkurovať centralizovaným digitálnym platobným systémom ako sú Visa či Mastercard.

 • Efektívnosť – Sieť Elrond dokáže poskytovať všetky sieťové služby s minimálnymi energetickými a výpočtovými požiadavkami.

 • Efektívna úschova dát – Elrond spolupracuje s decentralizovaným úložiskom Crust Network, vďaka ktorému získajú vývojári stavajúci na sieti Elrond prístup k viac ako 2 000 petabajtom (2 000 000 TB) úložného priestoru na viac ako 7 000 serveroch IPFS (InterPlanetary File System) rozmiestnených po celom svete.

 • Interoperabilita – Sieť Elrond bola vytvorená tak, aby mohla jednoducho a bezpečne interagovať s externými službami a inými blockchainovými platformami.

Sharding

Sharding bol vôbec prvýkrát použitý pri databázových systémoch ako metóda horizontálneho rozdelenia databázy na viacero menších častí nazývaných aj ako shards (ďalej len fragmenty) za účelom distribúcie údajov medzi viacerými počítačmi v sieti.

Vo svete blockchainovej technológie pojem sharding reprezentuje škálovaciu techniku, ktorá sa používa na rozdelenie stavu siete a spracovanie transakcií tak, že každý uzol spracováva len časť zo všetkých transakcií v sieti.

Sharding umožňuje efektívne spracovanie transakcií za predpokladu, že v sieti existuje dostatočný počet uzlov, ktoré paralelne overujú každú transakciu, a zaisťujú tak vysokú spoľahlivosť a bezpečnosť siete. Rozdelenie blockchainu na viacero menších častí umožňuje prostredníctvom vyššie spomínanej paralelizácie spracovať oveľa viac transakcií, a tým výrazne zlepšiť priepustnosť siete.

Sharding je v dnešnej dobe jedným z najefektívnejších nástrojov zvýšenia priepustnosti, pretože s rastúcim počtom užívateľov dokáže sieť škálovať ešte efektívnejšie. Táto vlastnosť sa nazýva aj ako horizontálne škálovanie.

V praxi existujú tri hlavné typy shardingu:

 • Sieťový sharding (Network Sharding) – rieši spôsob, akým sú uzly zoskupené do fragmentov a možno ho použiť na optimalizáciu komunikácie, pretože šírenie správ vo vnútri fragmentu je v praxi oveľa rýchlejšie ako šírenie správ v rámci celej siete.

 • Transakčný sharding (Transaction Sharding) – rieši spôsob, akým sú transakcie priraďované do jednotlivých fragmentov, v ktorých budú ďalej spracované.

 • Stavový sharding (State Sharding) – V prípade tradičných blockchainov uchováva každý uzol všetky informácie o stave siete. V prípade využitia stavového shardingu uchovávajú jednotlivé uzly len čiastočné informácie o stave siete (udržiavajú len časť stavu siete). Ak medzi sebou uskutočňujú transakcie subjekty z dvoch odlišných fragmentov, vykonanie tejto transakcie si bude vyžadovať zmenu (aktualizáciu) stavu v oboch z týchto fragmentov.  
Zdroj: Medium

Adaptive State Sharding

Tím stojaci za platformou Elrond vytvoril takzvaný Adaptive State Sharding (adaptívny stavový sharding), ktorý dramaticky znižuje pamäťové požiadavky na jednotlivé sieťové uzly a zároveň umožňuje sieti efektívne škálovať.

Dizajn adaptívneho shardingu v sieti Elrond vznikol ako kompromis medzi sieťovým, transakčným a stavovým shardingom. Vývojárom sa prostredníctvom kombinácie výhod z jednotlivých metód podarilo vytvoriť protokol, ktorý dokáže nielen efektívne škálovať, ale aj bezpečne komunikovať vo vnútri vytvorených fragmentov.

Adaptívny sharding je teda technika rozdelenia dátových databáz, ktorá umožňuje horizontálne škálovanie automatickým presúvaním údajov medzi servermi, keď sa zaťaženie systému zvyšuje alebo znižuje.

Zdroj: Researchgate

V prípade siete Elrond funguje adaptívny sharding tak, že sieť rozdeľuje uzly do sieťových fragmentov, pričom celkový počet fragmentov sa dynamicky upravuje na základe celkového množstva uzlov v sieti. Napríklad, ak sa v priebehu sieťových epochov (určitých časových období) zvýši počet uzlov v sieti nad určitú hranicu a priemerný počet transakcií rovnako prekročí určitú hornú hranicu stanovenú protokolom, počet fragmentov v sieti sa kvôli optimalizácii škálovania zvýši. Rovnako to platí aj v opačnom prípade, kedy pri poklese aktivity v sieti dochádza k poklesu počtu fragmentov.

Konsenzuálny protokol SPoS

Elrond používa na dosiahnutie konsenzu v sieti takzvaný Secure Proof-of-Stake (SPoS), ktorý vyžaduje minimálne množstvo výpočtového výkonu na dosiahnutie konsenzu v sieti. Bol vyvinutý s cieľom zlepšiť a zdokonaliť algoritmus Proof-of-Stake. SPoS prináša inovatívny prístup k tomu, akým spôsobom sa uzly validátora vyberajú na dosiahnutie konsenzu z jednotlivých fragmentov a tiež definuje kroky, ktoré validátori vykonávajú v procese validácie.

Keďže sieť Elrond nefunguje ako jeden komplexný reťazec, ale je rozložená do množstva samostatných fragmentov, SPOS v rámci procesu validácie vyberá overovacie uzly na vytváranie blokov len v rámci fragmentu a nie v rámci celej siete, ako je to u tradičných Proof-of-Stake blockchainov.

Celý systém dosiahnutia konsenzu je založený na dvoch kategóriách uzlov – na takzvaných navrhovateľoch blokov (Block Proposers) a na overovateľoch blokov (Block Validators). Na dosiahnutie finálneho stavu siete musia validátori z každého fragmentu skontrolovať prácu navrhovateľov blokov a zosynchronizovať sa s ostatnými fragmentmi v sieti. Overovatelia blokov chránia sieť pred zneužitím a kontrolujú navrhovateľov blokov, pričom na zabezpečenie dôveryhodnosti transakcií sú validátori každých 24 hodín premiestnení do iných fragmentov, aby sa predišlo neželanej škodlivej aktivite.

SPoS vyberá uzly validátora na dosiahnutie konsenzu na základe množstva stakeovaných EGLD tokenov. Okrem toho má každý overovateľ blokov svoje vlastné ratingové skóre odvodené od svojej aktivity. V prípade, ak by mal niektorý overovateľ ratingové skóre príliš nízke, môže nastať situácia, v ktorej by mohol uzol prísť o svoju funkciu overovateľa a zároveň aj o časť stakeovaných EGLD tokenov.

Elrond WASM Virtual Machine

Exekúcia inteligentných zmlúv je jednou z najdôležitejších funkcií smart kontraktových platforiem, ktoré sa snažia svojim užívateľom priniesť čo najlepší používateľský zážitok pri čo najnižších možných nákladoch.

Elrond Virtual Machine je možné definovať ako jeden komplexný kanonický počítač, na ktorého stave sa zhodujú všetci účastníci siete Elrond. V podstate ide o jeden sieťový bod, ktorého stav je udržiavaný tisíckami uzlov po celom svete a ktorý vykonáva exekúciu inteligentných zmlúv.

Elrond Virtual Machine je založený na štandarde WebAssembly (WASM), čo znamená, že dokáže vykonávať zmluvy napísané v akomkoľvek programovacom jazyku. 

Zdroj: Elrond

Inteligentné zmluvy sa môžu navzájom volať (call action) pomocou asynchrónneho API virtuálneho počítača. Keďže Elrond je sieť rozdelená na viacero menších fragmentov, môže nastať situácia, v ktorej exekúcia inteligentnej zmluvy bude viesť k výzve na exekúciu inej inteligentnej zmluvy uloženej v inom fragmente. Elrond WASM dokáže efektívne čítať inteligentné zmluvy napísané v rôznych programovacích jazykoch uložených v rozličných fragmentoch, čo zabezpečuje kontinuitu a plynulosť exekúcie zmlúv v celom systéme.

Ekosystém Elrondu

Ekosystém siete Elrond v súčasnosti tvorí viac než 120 projektov z oblastí decentralizovaných financií a NFTs, medzi ktoré patria, napríklad:

 • Maiar DEX – Najväčšia decentralizovaná burza vytvorená priamo vývojármi, ktorí stoja za vývojom platformy Elrond. Ide o vôbec prvú decentralizovanú burzu v sieti Elrond.

 • Trust Market – Prvé a v súčasnosti najväčšie NFT trhovisko na Elrond blockchaine.

 • Elrond Apes – Zbierka 10 000 jedinečných a náhodne generovaných opíc vo forme 3D NFT.

 • Knights of Cathena – Taktická PVP hra založená na technológii blockchain.
Zdroj: Decentralizedfinance

Natívny token siete – EGLD

Natívnym tokenom siete Elrond je token s označením EGLD, ktorý používatelia používajú primárne na staking a aktivity súvisiace s validáciou blokov, za čo validátori inkasujú odmeny v podobe nových EGLD. Okrem toho sa EGLD token používa na úhradu transakčných poplatkov súvisiacich s exekúciou inteligentných zmlúv, ako aj na hlasovania týkajúce sa governance modelu siete Elrond.

V obehu je v súčasnosti vyše 22 miliónov EGLD tokenov, pričom maximálne množstvo mincí v obehu nikdy nepresiahne 31,415,926 EGLD.

Využite potenciál Elrondu a ďalších kryptomien s Fumbi už dnes 

Ak uvažujete o investovaní do kryptomien, Fumbi je tu práve pre vás. Naše algoritmom spravované portfólio presne sleduje pohyb cien na trhu s kryptomenami. Spoločnosť Fumbi je prvá svojho druhu, pretože ponúka kryptomeny širokej verejnosti, a to aj pri malom vklade. Investovanie do kryptomien prostredníctvom spoločnosti Fumbi je veľmi jednoduché a minimalizuje riziká.

Môžete začať vkladom už od 50 €.

INVESTOVAŤ VO FUMBI

Narazili ste v texte na pojem, ktorému nerozumiete? Nevadí, všetky dôležité pojmy súvisiace s kryptomenami nájdete na jednom mieste v našom Fumbi slovníku.

Avatar photo

Daniel Mitrovsky

Autor

linkedin
Zdieľaj spolu s ostatnými
Odporúčame

Ďalšie články s Fumbi