back
Zajímavosti
8. prosince 2022  • clock 5 min •  Daniel Mitrovsky

Emoce a jejich vliv na chování investorů

Emoce vždy ovlivňovaly chování lidí při jejich každodenním rozhodování. Emoce byly v lidech zakořeněny dlouho předtím, než se vyvinulo racionální chování, a proto jsou projevy emocí obvykle intenzivnější a v některých případech obtížněji kontrolovatelné.

Emoce přímo ovlivňují téměř všechny aspekty lidského života – ať už jde o mezilidské vztahy, pracovní vztahy, každodenní rozhodovací procesy nebo dokonce investiční rozhodnutí.

Právě při investování jsou emoce často zdrojem špatných investičních rozhodnutí. Například emocionální chování pod vlivem efektu FOMO (strach z promeškání) může investory přimět k nákupu aktiv během velkého růstu na vrcholu tržního cyklu. Na druhou stranu strach a nejistota ohledně budoucího vývoje ovlivňují chování během poklesů, takže investoři často prodávají svá aktiva jak v době poklesu, tak i se ztrátou. Ani jeden z těchto dvou příkladů však nemá nic společného s racionálním investováním, které je základem úspěchu.

Ačkoli tradiční finanční teorie předpokládá, že všichni investoři na trhu se chovají racionálně s cílem maximalizovat svůj zisk, z praxe je zřejmé, že tomu tak zdaleka není. Investiční praxe nám ukazuje, že tržní investoři se chovají přesně opačně – obvykle se chovají iracionálně a emotivně, což často vede k tomu, že dělají špatná investiční rozhodnutí a přicházejí o svůj kapitál.

Samotná behaviorální ekonomie, která zkoumá vliv sociálních, emocionálních nebo kognitivních faktorů na ekonomické rozhodování jednotlivců, naznačuje, že investoři nejsou zdaleka tak averzní k riziku jako ke ztrátě. To znamená, že lidé prožívají a cítí emocionální bolest ze ztráty peněz mnohem více než emocionální radost ze zisku stejné částky. 

Pokud tedy investor na své investici prodělává, pociťuje ztrátu svých prostředků mnohem bolestněji. Tato bolest ho často v určitém okamžiku donutí prodat zbývající aktiva a pokrýt alespoň část ztrát. Prodávat aktiva se ztrátou však není racionální, protože trhy mají dlouhodobě vzestupný trend, a pokud investor prodává se ztrátou, nejenže se navždy připravuje o investovaný kapitál a budoucí zisky, ale je také odrazován od reinvestování v budoucnu.

O vlivu emocí na investice by se dalo napsat mnoho. Pod vlivem emocí a sociálních sítí investoři často uzavírají obchody, které by za standardních podmínek při racionálním uvažování nikdy neuzavřeli. Proto je velmi důležité naučit se oddělit své emoce od investičních rozhodnutí.

Tržní cykly a vliv emocí

Finanční trhy, ať už akciové, komoditní nebo kryptoměnové, nikdy nerostou přímočaře vzhůru. Korekce, které způsobují odliv kapitálu a pokles hodnoty aktiv, jsou již po desetiletí součástí všech trhů. Různé fáze vývoje trhu a chování investorů jsou charakterizovány tržními cykly.

Tržní cykly jsou pro investory velmi důležité. Mohou investorům říci, jak se mají chovat v různých tržních situacích, kdy mají investovat agresivně a kdy naopak omezit nebo ukončit své obchodní strategie.

Zdroj: mrshearingeconomics

Populární americký investor Howard Marks ve své knize „Mastering the Market Cycle“ uvádí tři základní fáze býčího tržního cyklu:

  • Fáze 1, kdy jen minimum lidí věří, že se situace na trhu zlepší – dno trhu
  • Fáze 2, kdy většina lidí věří, že se situace zlepší – růst trhu 
  • Fáze 3, kdy všichni věří, že býčí trh zůstane navždy – vrchol trhu

Zatímco někteří z vás si možná řeknou: „Já jsem určitě v první fázi,“ většina běžných investorů vstupuje na trh ve třetí a poslední fázi býčího trhu – právě když ceny aktiv dosahují historických maxim a na trhu převládá pozitivní euforie. Obvykle však po ukončení třetí fáze dochází v určitém okamžiku ke krachu a přechodu do medvědího trhu.

Skvělou ilustrací fáze 1 v praxi je finanční krize na přelomu let 2007 a 2008, kdy investoři během krize stahovali peníze z trhu a peněžní toky do podílových fondů byly záporné. Během těchto odlivů kapitálu se ukázalo, že čistý odliv byl nejvyšší právě v době, kdy byl trh na samém dně – to znamená, že naprostá většina investorů prodávala svá aktiva se ztrátou pod vlivem emocí v nejhorší možnou dobu.

Mnoho subjektů, které prodaly svá aktiva na dně trhu, se po čase na trh vrátilo – ale na druhé straně tržního cyklu, právě ve třetí fázi, kdy ceny aktiv dosahovaly nových cenových maxim.

Tato situace nám dokonale ukazuje, že nejdůležitějším faktorem pro úspěšné investování je trpělivost. Spekulace a emotivní rozhodování se v krátkodobém horizontu často nevyplácí.

Jak se při investování dostat do emocionální pohody?

V praxi existuje několik způsobů, jak eliminovat vliv emocí na vaše investiční rozhodnutí. Patří mezi ně například:

  • Diverzifikace investic – Diverzifikace je technika, kterou investoři snižují riziko svého portfolia. Rozdělením investice mezi více aktiv se snižuje zastoupení i riziko vyplývající z každého aktiva. Investoři, kteří diverzifikují, jsou obvykle pohodlnější než investoři, kteří riskují a investují pouze do jednotlivých aktiv.

  • Pravidelné investování – Pravidelné investování je pravděpodobně nejlepším nástrojem pro zprůměrování počáteční investice. Pravidelným investováním může investor eliminovat možnost špatného nákupu (například nákup na vrcholu trhu) a může tak mnohem snadněji zvládnout pokles tržních cen. Mnozí investoři využívají poklesu cen k průměrování svých investic a rozšiřování portfolia.

  • Nekontrolujte své portfolio dvacetkrát denně – Když se na stav svého portfolia podíváte dvacetkrát denně, vůbec nic tím nezměníte. Pravidelná kontrola stavu vaší investice může přinést více starostí a stresu než užitku. Kontrolujte své portfolio v přiměřených intervalech s chladnou hlavou a využijte poklesů cen ke zlepšení své investiční pozice.

  • Mít jasně definovanou investiční strategii – Pro investora je velmi důležité načasovat, kdy chce z trhu vystoupit. Prodávat aktiva se ztrátou nemá smysl, ale držet je po neomezenou dobu také není řešení. Stanovte si vlastní exit strategii a realizujte své zisky v souladu s ní. Nikdy neměňte nebo neupravujte svou strategii kvůli své chamtivosti, ta vás může velmi snadno připravit o zisky.

  • Investujte peníze, které si můžete dovolit ztratit – Nikdy neinvestujte peníze, jejichž ztráta by mohla jakkoli ovlivnit vaši životní úroveň nebo bydlení. Investujte tak, abyste mohli pokrýt své běžné výdaje a zároveň si mohli spořit na budoucnost.

  • Vybírejte si osvědčená aktiva – Vyhněte se investicím do spekulativních mincí a tokenů s nízkou tržní kapitalizací kvůli jejich potenciálně vysokému růstu. Investice do nových a neznámých tokenů bez technologického potenciálu obvykle končí velmi nešťastně. Pokud se nemůžete rozhodnout, svěřte své rozhodnutí do rukou odborníků.
INVESTOVAT S FUMBI
Avatar photo

Daniel Mitrovsky

Autor

linkedin
Sdílejte s ostatními
Odporúčame

Více článků se společností Fumbi