back
Zaujímavosti
8. decembra 2022  • clock 5 min •  Daniel Mitrovsky

Emócie a ich vplyv na správanie investorov

Emócie už odjakživa ovplyvňujú správanie ľudí v ich každodenných rozhodnutiach. Emócie boli v ľuďoch zakorenené už dávno predtým, než vzniklo racionálne správanie, a preto sú prejavy emócií väčšinou silnejšie a v niektorých prípadoch aj ťažko ovládateľné.

Emócie priamo ovplyvňujú takmer všetky aspekty ľudského života – či už sú to medziľudské vzťahy, pracovné vzťahy, každodenné rozhodovacie procesy či dokonca aj investičné rozhodnutia.

Práve pri investovaní sú emócie častým zdrojom zlých investičných rozhodnutí. Napríklad, emočné správanie pod vplyvom efektu FOMO (strach z premeškania) dokáže investorov dotlačiť k nákupu aktív pri obrovskom raste na vrchole trhového cyklu. Na druhej strane, strach a neistota z budúceho vývoja ovplyvňujú pri prepadoch správanie tak, že investori často predávajú svoje aktíva pri prepade aj v strate. Ani jeden z týchto dvoch príkladov však nemá nič spoločné s racionálnym investovaním, ktoré je základom úspechu.

Hoci tradičná finančná teória predpovedá, že všetci investori na trhu sa správajú racionálne, aby maximalizovali svoj zisk, z praxe je jasné, že to ani zďaleka nie je tak. Investičná prax nám ukazuje, že investori na trhu sa správajú presne naopak – správajú sa zvyčajne iracionálne a emotívne, čo častokrát spôsobuje zlé investičné rozhodnutia a stratu ich kapitálu.

Samotná behaviorálna ekonómia, ktorá skúma dopady sociálnych, emočných či kognitívnych faktorov na ekonomické rozhodovanie jednotlivcov hovorí o tom, že investori nie sú ani zďaleka averzní voči riziku tak, ako sú averzní k strate. To znamená, že ľudia prežívajú a cítia emocionálnu bolesť zo straty finančných prostriedkov oveľa viac, ako cítia emočnú radosť pri dosiahnutí zisku v rovnakej výške. 

Preto, ak je investor zo svojej investície v strate, cíti oveľa väčšiu bolesť zo straty svojich prostriedkov. Táto bolesť ho často v určitom momente prinúti predať svoje zvyšné aktíva a pokryť aspoň časť svojich strát. Predávať aktíva v strate však nie je racionálne, pretože trhy majú z dlhodobého hľadiska rastový trend a ak investor predáva v strate, nielenže sa navždy pripraví o svoj vložený kapitál a budúce zisky, ale zároveň je aj demotivovaný opätovne investovať v budúcnosti.

O vplyve emócií na investície by sa toho dalo napísať naozaj mnoho. Pod vplyvom emócií a sociálnych sietí uskutočňujú investori častokrát obchody, ktoré by za štandardných podmienok pri racionálnom zmýšľaní nikdy neurobili. Preto je veľmi dôležité naučiť sa oddeliť svoje emócie od investičných rozhodnutí.

Trhové cykly a vplyv emócií

Finančné trhy, či už akciový, komoditný alebo kryptomenový, nikdy nerastú priamočiaro nahor. Korekcie sú už po desaťročia súčasťou všetkých trhov a spôsobujú odliv kapitálu a pokles hodnoty aktív. Jednotlivé fázy vývoja a správania investorov na trhoch sú charakterizované trhovými cyklami.

Trhové cykly sú pre investorov veľmi dôležité. Dokážu investorom napovedať v tom, ako sa majú správať počas rozličných situácií na trhu, kedy agresívne investovať a naopak, kedy znížiť alebo úplne zatvoriť svoje obchodné stratégie.

Zdroj: mrshearingeconomics

Populárny americký investor Howard Marks vo svojej knihe “Mastering the Market Cycle” uvádza tri základné fázy býčieho trhového cyklu:

  • Fáza 1, keď len minimum ľudí verí, že trhová situácia sa zlepší – trhové dno
  • Fáza 2, keď väčšina ľudí verí, že situácia sa zlepší – rast trhu 
  • Fáza 3, keď všetci veria v to, že býčí market tu ostane už navždy – vrchol trhu

Aj keď si niektorí z vás možno povedia “ja sa určite nachádzam vo fáze 1,” väčšina bežných investorov vstupuje na trh práve v tretej a poslednej fáze býčieho trhu – práve vtedy, keď ceny aktív atakujú svoje historické maximá a eufória na trhu je enormne pozitívna. Zvyčajne však po dovŕšení tretej fázy v určitom bode prichádza pád a prechod do medvedieho trhu.

Skvelou ilustráciou fázy 1 z praxe je finančná kríza na prelome rokov 2007 až 2008, kedy počas krízy investori sťahovali peniaze z trhu a peňažné toky do podielových fondov boli záporné. Počas týchto odlevov kapitálu z trhu sa ukázalo, že čisté odlevy boli najvyššie práve v čase, keď bol trh na samom trhovom dne – to znamená, že drvivá väčšina investorov predávala svoje aktíva pod vplyvom emócií so stratou v tom najhoršom možnom čase.

Mnoho zo subjektov, ktoré svoje aktíva predali na trhovom dne, sa po čase na trh opätovne vrátili – no na opačnej strane trhového cyklu, práve vo fáze 3, kedy ceny aktív dosahovali nové cenové maximá.

Táto situácia nám dokonale ukazuje, že najdôležitejším faktorom úspešného investovania je trpezlivosť. Špekulovanie a emočné rozhodovanie sa v krátkodobom horizonte často nevypláca.

Ako sa dostať do emočnej pohody pri investovaní?

V praxi existuje niekoľko spôsobov, ako eliminovať vplyv emócií na vaše investičné rozhodnutia. Medzi ne patria, napríklad:

  • Diverzifikácia svojich investícií – Diverzifikácia je technika, prostredníctvom ktorej investori znižujú riziko vo svojom portfóliu. Rozdelením investície medzi viacero aktív sa znižuje zastúpenie, ako aj riziko plynúce z každého aktíva. Investori, ktorí diverzifikujú, sú zvyčajne vo väčšej pohode ako investori, ktorí riskujú a investujú len do individuálnych aktív.

  • Investujte pravidelne – Pravidelné investovanie je azda najlepším nástrojom, ako spriemerovať svoju vstupnú investíciu. Pravidelným investovaním dokáže investor eliminovať možnosť zlého nákupu (napríklad nákupu na trhovom vrchole) a dokáže tak výrazne ľahšie zvládať cenové prepady na trhu. Mnoho investorov využíva práve cenové prepady na priemerovanie svojej investície a rozšírenie svojho portfólia.

  • Nekontrolujte svoje portfólio 20-krát za deň – To, že sa budete 20x za deň pozerať na stav svojho portfólia, absolútne nič nezmení. Pravidelné kontrolovanie stavu vašej investície vám môže vyrobiť viac starostí a stresu než prospechu. Kontrolujte svoje portfólio v rozumných časových intervaloch s chladnou hlavou a využívajte cenové prepady na zlepšenie svojej investičnej pozície.

  • Majte jasne stanovenú investičnú stratégiu – Je veľmi dôležité, aby investor načasoval, kedy chce z trhu vystúpiť. Predávať aktíva v strate nedáva zmysel, no držať ich donekonečna tiež nie je riešenie. Stanovte si vlastnú exit stratégiu, a realizujte svoje zisky podľa vašej stratégie. Nikdy stratégiu nemeňte a neupravujte kvôli vašej chamtivosti, môže vás to veľmi ľahko pripraviť o vaše zisky.

  • Investujte peniaze, ktoré si môžete dovoliť stratiť – Nikdy neinvestujte prostriedky, ktorých strata by nejakým spôsobom mohla ovplyvniť vašu životnú úroveň alebo ovplyvniť vaše bývanie. Investujte tak, aby ste dokázali pokryť svoje bežné výdavky, a zároveň si dokázali sporiť na svoju budúcnosť.

  • Vyberajte si overené aktíva – Vyhýbajte sa investovaniu do špekulačných coinov a tokenov s nízkou trhovou kapitalizáciou kvôli ich možnému vysokému rastu. Investovanie do nových a neznámych tokenov bez technologického potenciálu končí zvyčajne veľmi nešťastne. Ak si neviete dať rady, zverte vaše rozhodnutie do rúk odborníkov.

INVESTOVAŤ VO FUMBI

Avatar photo

Daniel Mitrovsky

Autor

linkedin
Zdieľaj spolu s ostatnými
Odporúčame

Ďalšie články s Fumbi