back
Kryptomeny
25. května 2021  • clock 3 min •  Daniel Mitrovsky

Ethereum – největší světový počítač

V naší nové sérii blogů jsme se vám rozhodli postupně představit všechny kryptoměny, které jsou součástí našeho dynamického portfolia. V následujícím blogu si představíme Ethereum – v současnosti druhou největší a nejsilnější kryptoměnu, která se vyznačuje velmi specifickou a nadčasovou technologií, díky které disponuje obrovskou konkurenční výhodou.

Historie

Cílem každé inovace je řešit globální problémy způsobem, který byl dosud neznámý a nepoužívaný. Ethereum není žádnou výjimkou. Jeho koncepce přišla právě včas, kdy lidé objevili síli bitcoinového modelu a pokoušeli se jej rozvíjet. V tomto období se museli vývojáři Etherea rozhodnout, zda budou svůj model vyvíjet jako “bitcoinovou nástavbu”, nebo vytvoří nový blockchain nabízející větší svobodu a flexibilitu.

Na konci roku 2013 publikoval mladý kanadsko-ruský programátor a bitcoinový nadšenec Vitalik Buterin dokument s názvem „Ethereum Whitepaper“, ve kterém definoval základní filozofické a technické principy související s vývojem Etherea. Zakladatelé Etherea od začátku uvažovali o blochkchainu, který by mohl podporovat širokou škálu decentralizovaných aplikací díky klíčové vlastnosti, kterou je programovatelnost.

Hlavní myšlenkou bylo vytvoření univerzálního blockchainu, na kterém může vývojář naprogramovat svou vlastní aplikaci. Platforma Ethereum byla navržena tak, aby poskytovala jednoduché a bezpečné prostředí pro tvorbu decentralizovaných aplikací.

Následně byl vývoj Etherea financovaný formou crowdfundingu, ve kterém se vybralo téměř 18 milionů EUR. První blok, takzvaný “genesis block” byl vytěžený 30. července 2015, přibližně dva roky od první prezentace konceptu.

Co je Ethereum?

Ethereum je častokrát označované jako “světový počítač”. V podstatě jde o globální, decentralizovanou počítačovou infrastrukturu s otevřeným zdrojovým kódem, jejíž primární funkcí je exekuce inteligentních smluv (tzv. smart kontraktů), přičemž využívá blockchain na synchronizaci a ukládání změn v systému.

Platformu Ethereum využívá široké spektrum podniků z reálného světa, protože umožňuje vytvářet aplikace se zabudovanými ekonomickými funkcemi. Kromě toho, díky vysoké úrovni transparentnosti, neutrality nebo jednoduché auditovatelnosti, eliminuje negativa cenzury a snižuje riziko protistrany.

Investovať vo Fumbi

Měna Ethereum

Síť Ethereum disponuje vlastní zabudovanou měnou Ether, která má více možností využití. Na jedné straně poskytuje primární vrstvu likvidity, která umožňuje efektivní výměnu mezi různými druhy digitálních aktiv, ale co je ještě důležitější, poskytuje mechanismus na placení transakčních poplatků v síti Ethereum.

V rámci služeb decentralizovaných financí je Ethereum využívané jako forma jistoty. Nejběžnějším příkladem je MakerDao a stablecoin DAI (1 DAI = 1 UDS), který funguje na principu jistotových půjček, kdy uživatel vkládá do smart kontraktu jistotu ve formě Etherea a získává půjčku vyplácenou v stablecoinu DAI.

Inflace v síti Ethereum

Na rozdíl od Bitcoinu, který má pevně stanovené množství Bitcoinů v oběhu, nemá Ethereum přesně stanovený strop emisí. Bez ohledu na počet aktivních uživatelů v síti či trhovou hodnotu Etherea je celková nabídka naprogramovaná tak, aby se postupně zvyšovala. Avšak, měnová politika Etherea se stále vyvíjí. Zatímco před čtyřmi lety byla odměna za vytěžení bloku v síti 5 ETH, v současnosti je tato odměna snížena na 2 ETH.

Zdroj: Coin Metrics

Aktuálně se však uvažuje o implementaci protokolu EIP-1559 (Ethereum Improvement Proposal 1559), kterého součástí je mechanismus spalování poplatků, který vylučuje část nabídky Etherea z oběhu. Protokol EIP-1559 byl původně navržen proto, aby byly transakční poplatky pro uživatelé v síti více předvídatelné.

V závislosti na aktivitě v síti Ethereum by za určitých podmínek mohlo dojít k situaci, že EIP-1559 by prostřednictvím základních poplatků (tzv. base fees) spálil více Etherea, než by se dostalo do oběhu prostřednictvím odměn za vytěžení nového bloku.

Kromě toho Ethereum přechází na nákladově i energeticky efektivnější model zabezpečení blockchainu (Proof-of-Stake), od kterého se očekává, že sníží emise Etherea o více než 5 %. V případě, že by reálně došlo k situaci nulového růstu celkové nabídky Etherea, je možné očekávat, že v budoucnosti poptávka po Ethereu převýší růst jeho nabídky, což se v konečném důsledku může odzrcadlit na rostoucí ceně.

Ethereum vs. Bitcoin

I přes to, že Bitcoin i Ethereum fungují na principu distribuovaných účetních knih a kryptografie, existuje mezi nimi množství technických rozdílů. Například, transakce v síti Ethereum mohou obsahovat spustitelný kód, zatímco údaje připojené k transakcím v síti Bitcoin zpravidla podobnou funkcionalitu nedovolují.

Ještě důležitější je fakt, že Bitcoin a Ethereum se liší z hlediska konečných cílů, kvůli kterým byly vytvořené. Zatímco Bitcoin byl původně vytvořený jako alternativní platební systém na jednoduché transakce a taktéž jako uchovatel hodnoty vůči FIAT penězům, Ethereum slouží jako platforma na ulehčení tvorby stabilních, programovatelných smluv a aplikací prostřednictvím vlastní měny.

I přes to, že je Ethereum stejně jako Bitcoin digitální měna, jeho primárním účelem však není etablovat se jako alternativní peněžní systém, ale spíše ulehčit fungování smart kontraktů a decentralizovaných aplikací.

Dalším z rozdílů je průměrný čas na vytěžení jednoho bloku. I když obě kryptoměny využívají Proof-of-Work konsenzus, v síti Bitcoin trvá vytěžení jednoho bloku zhruba 10 minut, kdežto v případě Etherea jde pouze o 12 sekund. Z tohoto důvodu je potvrzování transakcí v síti Ethereum mnohem rychlejší.

Smart kontrakty

Slovní spojení “smart contract” se ve virtuálním prostoru poprvé objevilo v roce 1996 a sformuloval ho počítačový expert Nick Szabo, který jej definoval jako “soubor slibů v digitální podobě včetně protokolů, v rámci kterých smluvní strany tyto sliby plní”.

Zjednodušeně smart kontrakt můžeme definovat jako dohodu dvou stran uchovanou v podobě zdrojového kódu, která je zaznamenaná na blockchainové platformě, přičemž zajišťuje nezávislost a automatické vykonání smart kontraktu na základě předem určených podmínek.

Mezi klíčové vlastnosti smart kontraktů můžeme zařadit:

  • Transparentnost – Smart kontrakty umožňují, aby byly podmínky těchto smluv přístupné a viditelné pro všechny strany. Po uzavření dohody není možné proti ní namítat.
  • Bezpečnost – Smart kontrakty fungují na mohutné a rozvinuté síti, která je jen velmi těžce ovlivnitelná a napadnutelná. Prakticky nikdo neumí převzít kontrolu nad touto síti a zmanipulovat tak smart kontrakty.
  • Rychlost – Smart kontrakty fungují neustále na internetu ve formě zdrojového kódu, co umožňuje vykonávat transakce téměř okamžitě. Díky tomu je možné ušetřit množství času v porovnání s tradičními obchodními procesy.
  • Důvěra – Při používání smart kontraktů není nutné důvěřovat třetím stranám. Bezpečná, autonomní a transparentní povaha těchto smluv založených na transparentním kódu a matematických algoritmech prakticky eliminuje možnost osobní zaujatosti, úmyslné manipulace nebo omylů.

Investovať vo Fumbi

Ether ako palivo siete Ethereum

Každá transakce nebo exekuce smart kontraktu v síti Ethereum stojí určité množství “paliva” (takzvané gas fees), kterého výška je určena na základě výpočtového výkonu a délky vykonávání akce. Z tohoto pohledu Ethereum nevystupuje jako klasická digitální měna, ale spíše jako “palivo” pro fungování sítě.

Tento poplatek je většinou určovaný aktuální poptávkou a nabídkou mezi těžaři a subjekty v síti, kteří hledají vykonavatele transakce. V jistých případech může nastat situace, kdy těžaři odmítnou zpracovat transakci právě kvůli velmi nízké odměně, která je pro ně neatraktivní. Gas fees obecně vystupuje jako kompenzace výpočtové energie, která je potřebná ke zpracování a ověření transakce v síti Ethereum blockchainu.

Co je ERC-20?

ERC-20 je technická norma, která definuje společný seznam pravidel pro většinu tokenů používaných v síti Ethereum. Používá se pro všechny smart kontrakty na blockchainu Ethereum k implementaci tokenů a poskytuje přesný seznam pravidel, které musí dodržovat všechny tokeny založené na Ethereum.

To znamená, že vývojář, který implementuje nový token, přesně ví, jak bude jeho token v rámci ekosystému Ethereum fungovat. Nově vznikající projekty proto není třeba nijak separátně specifikovat, předělávat nebo přidávat podporu samostatně pro každý nový projekt.

Decentralizované finance

Decentralizované finance představují ekosystém skládající se z finančních aplikací, které se vyvíjejí na blockchainovém systému. Tyto aplikace svým fungováním často připomínají různé služby a organizace, které známe z finančního světa.

Avšak na rozdíl od nich tyto aplikace fungují jen jako kousek otevřeného zdrojového kódu na transparentním blockchainu. Díky tomu uživatelé těchto aplikací nemusí důvěřovat třetím stranám, které by tyto služby poskytovaly. Nejen že jsou tyto aplikace decentralizované, ale hlavně poskytují bezprecedentní úroveň transparentnosti.

Většina aplikací, které patří pod sektor decentralizovaných financí, je postavená právě na blockchainu Etherea, avšak v současnosti vzniká také množství alternativních platforem, které se snaží Ethereu konkurovat. Právě využití smart kontraktů v reálné praxi umožňuje vývojářům decentralizovaných aplikací vytvářet mnohem sofistikovanější funkce než jen jednoduché odesílání a přijímání peněz.

Ethereum 2.0

Přechod na Ethereum 2.0 představuje úplně nový blockchain, který eliminuje postavení těžařů v síti. Transakce v této síti potvrzují validátoři, kteří za správné ověření transakcí ručí vlastními ETH mincemi. Tento systém je ve všeobecnosti známý jako Proof-of-Stake konsenzus a má přinést několik vylepšení oproti aktuálnímu Proof-of-Work konsenzu.

Od nasazení nové Ethereum sítě se očekává hlavně zredukování energetické náročnosti, zvýšení rychlosti zpracování transakcí, vyšší škálovatelnost a množství jiných vylepšení, které umožní ještě praktičtější využití sítě v reálném světě. V současnosti, hlavně s rozvojem sektoru decentralizovaných financí, je Ethereum blockchain přesycený transakcemi, co způsobuje masivní nárůst poplatků v síti.

Podle oficiálních informací proběhne přechod na Ethereum 2.0 ve třech fázích:

  • Fáze 0: Beacon Chain – Tato fáze se začala 1. prosince 2020. V této fázi neexistují žádné shardy. Hlavní úlohou Beacon chainu je představení konceptu Proof-of-Stake, který by měl z dlouhodobého hlediska zabezpečit vyšší bezpečnost sítě.
  • Fáze 1: Shard Chains – Vícefázový upgrade na zlepšení škálovatelnosti a kapacity Etherea. Důležitou součástí této fáze je implementace shardingu – proces horizontálního rozdělení databáze na snížení zátěže v síti. Tento koncept by měl snížit přetížení sítě a zvýšit počet transakcí za sekundu. Začátek této fáze se očekává během roku 2021.
  • Fáze 2: Docking mainnet – Ve fázi 2 se očekává plné spuštění Ethereum 2.0 procesem dokování, přičemž dokování znamená sloučení aktuální hlavní sítě s nově vytvořeným Beacon chainem využívajícím Proof-of-Stake konsenzus. Očekává se v roce 2022.

Ethereum Foundation

Ethereum foundation je nezisková organizace věnující se podpoře síti Ethereum a s tím souvisejících technologií. Mezi dvě základní iniciativy Ethereum foundation patří Program podpory ekosystémů a Devcon.

  • Program podpory ekosystémů – Program podpory ekosystémů existuje za účelem poskytování finanční i nefinanční podpory projektům a subjektům v rámci širší komunity Etherea s cílem urychlit růst ekosystému. Program podpory ekosystémů je rozšířením původního programu grantů na podporu éteru, který se zaměřoval primárně na finanční podporu.
  • Devcon – Od roku 2014 nadace Ethereum organizuje Devcon, výroční konferenci pro všechny vývojáře, výzkumníky, myslitelé a tvůrce Etherea.

Proč je Ethereum dobrou investicí do budoucnosti?

Ethereum je rezervní aktivum nového paralelního finančního systému. Tento nový finanční systém je otevřený pro každého, bez ohledu na národnost, rasu, věk nebo pohlaví. Jednou z největších výhod tohoto systému je transparentnost. Současný systém umožňuje bankám i finančním institucím řídit tok informací, přičemž tyto subjekty si samy vybírají, které informace zveřejní.

V transparentním finančním systému jsou však všechny informace veřejně dostupné, aby je mohl vidět každý z nás. Tento systém je mnohem efektivnější a zároveň dokáže eliminovat nevyhnutelnost důvěry třetím stranám. I když jsme stále jen v počátečních fázích jeho rozvoje, aktivní a prosperující komunita vývojářů se snaží o vytvoření nového, spravedlivého finančního systému.

I přes to, že postupně vzniká vícero konkurenčních projektů, je velmi pravděpodobné, že si Ethereum udrží svou pozici “světového počítače” a jeho využití bude širokospektrálně růst. S rozvojem sektoru decentralizovaných financí a stablecoinů, které využívají Ethereum jako formu kolaterálu na decentralizované půjčky, roste také počet transakcí v rámci ekosystému Ethereum.
Aktuálně dosahuje objem transakcí Etherea více než dvojnásobek objemu transakcí v síti Bitcoin.

Zdroj: Messari

Investujte s Fumbi již dnes

V případě, že uvažujete o investování do kryptoměn, Fumbi je tu právě pro vás. Naše algoritmem spravované portfolio přesně sleduje pohyb cen na kryptoměnovém trhu.

Společnost Fumbi je první svého druhu, jelikož nabízí kryptoměny široké veřejnosti a to i při malém vkladu. Investování do kryptoměn prostřednictvím společnosti Fumbi je velmi jednoduché a minimalizuje rizika.

Můžete začít s vkladem už od 50 € / 1400 Kč.

Investovať vo Fumbi

Narazili jste v textu na pojem, kterému nerozumíte? Nevadí, všechny důležité pojmy související s kryptoměnami najdete na jednom místě v našem Fumbi slovníku

Avatar photo

Daniel Mitrovsky

Autor

linkedin
Sdílejte s ostatními
Odporúčame

Více článků se společností Fumbi