back
Kryptomeny
25. mája 2021  • clock 3 min •  Daniel Mitrovsky

Ethereum – najväčší svetový počítač

V našej novej sérií blogov sme sa vám rozhodli postupne predstaviť všetky kryptomeny, ktoré sú súčasťou nášho dynamického portfólia. V nasledujúcom blogu si predstavíme Ethereum – v súčasnosti druhú najväčšiu a najsilnejšiu kryptomenu, ktorá sa vyznačuje veľmi špecifickou a nadčasovou technológiou, vďaka čomu disponuje obrovskou konkurenčnou výhodou.

História

Cieľom každej inovácie je riešiť globálne problémy spôsobom, ktorý bol doteraz neznámy a nepoužívaný. Ethereum nie je žiadnou výnimkou. Jeho koncepcia prišla práve v čase, keď ľudia objavovali silu bitcoinového modelu a pokúšali sa ho rozvíjať. V tomto období sa museli vývojári Etherea rozhodnúť, či budú svoj model vyvíjať ako „bitcoinovú nadstavbu“ alebo vytvoria nový blockchain, ponúkajúci väčšiu slobodu a flexibilitu.

Koncom roku 2013 publikoval mladý kanadsko-ruský programátor a bitcoinový nadšenec Vitalik Buterin dokument s názvom „Ethereum Whitepaper“, v ktorom definoval základné filozofické a technické princípy súvisiace s vývojom Etherea. Zakladatelia Etherea od počiatku uvažovali o blockchaine, ktorý by mohol podporovať širokú škálu decentralizovaných aplikácií vďaka kľúčovej vlastnosti, ktorou je programovateľnosť.

Hlavnou myšlienkou bolo vytvorenie univerzálneho blockchainu, na ktorom môže vývojár naprogramovať svoju vlastnú aplikáciu. Platforma Ethereum bola navrhnutá tak, aby poskytovala jednoduché a bezpečné prostredie pre tvorbu decentralizovaných aplikácií.

Následne bol vývoj Etherea financovaný formou crowdfundingu, v ktorom sa vyzbieralo takmer 18 miliónov EUR. Prvý blok, takzvaný “genesis block” bol vyťažený 30. júla 2015, približne dva roky od prvotnej prezentácie konceptu.

Čo je Ethereum?

Ethereum je častokrát označované aké „svetový počítač“. V podstate ide o globálnu, decentralizovanú počítačovú infraštruktúru s otvoreným zdrojovým kódom, ktorej primárnou funkciou je exekúcia inteligentných zmlúv (tzv. smart kontraktov), pričom využíva blockchain na synchronizáciu a ukladanie zmien v systéme.

Platformu Ethereum využíva široké spektrum podnikov z reálneho sveta, pretože umožňuje vytvárať aplikácie so zabudovanými ekonomickými funkciami. Okrem toho, vďaka vysokej úrovni transparentnosti, neutrality či jednoduchej auditovateľnosti, eliminuje negatíva cenzúry a znižuje riziko protistrany.

Investovať vo fumbi

Mena Ethereum

Sieť Ethereum disponuje vlastnou zabudovanou menou Ether, ktorá má viaceré možnosti využitia. Na jednej strane poskytuje primárnu vrstvu likvidity, ktorá umožňuje efektívnu výmenu medzi rôznymi druhmi digitálnych aktív, ale čo je ešte dôležitejšie, poskytuje mechanizmus na platenie transakčných poplatkov v sieti Ethereum.

V rámci služieb decentralizovaných financií je Ethereum využívané ako forma zábezpeky. Najbežnejším príkladom je MakerDao a stablecoin DAI (1 DAI = 1 USD), ktorý funguje na princípe zabezpečených pôžičiek, kedy používateľ vkladá do smart kontraktu zábezpeku vo forme Etherea a získava pôžičku vyplácanú v stablecoine DAI.

Inflácia v sieti Ethereum

Na rozdiel od Bitcoinu, ktorý má pevne stanovené množstvo Bitcoinov v obehu, Ethereum nemá presne stanovený strop emisie. Bez ohľadu na počet aktívnych užívateľov v sieti či trhovú hodnotu Etherea je celková ponuka naprogramovaná tak, aby sa postupne zvyšovala. Avšak, menová politika Etherea sa stále vyvíja. Zatiaľ čo pred štyrmi rokmi bola odmena za vyťaženie bloku v sieti 5 ETH, v súčasnosti je táto odmena znížená na 2 ETH.

Zdroj: Coin Metrics

Aktuálne sa však uvažuje o implementácii protokolu EIP-1559 (Ethereum Improvement Proposal 1559), ktorého súčasťou je mechanizmus spaľovania poplatkov, ktorý vylučuje časť ponuky Etherea z obehu. Protokol EIP-1559 bol pôvodne navrhnutý preto, aby boli transakčné poplatky pre používateľov v sieti viac predvídateľné.

V závislosti na aktivite v sieti Ethereum by za určitých podmienok mohlo dôjsť k situácií, že EIP-1559 by prostredníctvom základných poplatkov (tzv. base fees) spálil viac Etherea, než by sa dostalo do obehu prostredníctvom odmien za vyťaženie nového bloku.

Okrem toho, Ethereum prechádza na nákladovo a energeticky efektívnejší model zabezpečenia blockchainu Proof-of-Stake, od ktorého sa očakáva, že zníži emisiu Etherea o viac ako 5 %. Ak by reálne došlo k situácii nulového rastu celkovej ponuky Etherea, je možné očakávať, že v budúcnosti dopyt po Ethereu prevýši rast jeho ponuky, čo sa koniec koncov môže odzrkadliť na rastúcej cene.

Ethereum vs. Bitcoin

Napriek tomu, že Bitcoin aj Ethereum fungujú na princípe distribuovaných účtovných kníh a kryptografie, existuje medzi nimi množstvo technických rozdielov. Napríklad, transakcie v sieti Ethereum môžu obsahovať spustiteľný kód, zatiaľ čo údaje pripojené k transakciám v sieti Bitcoin spravidla podobnú funkcionalitu nedovoľujú.

Ešte dôležitejší je fakt, že Bitcoin a Ethereum sa líšia z hľadiska celkových cieľov, kvôli ktorým boli vytvorené. Zatiaľ čo Bitcoin bol prvotne vytvorený ako alternatívny platobný systém na jednoduché transakcie a taktiež ako uchovávateľ hodnoty voči FIAT peniazom, Ethereum slúži ako platforma na uľahčenie tvorby stabilných, programovateľných zmlúv a aplikácií prostredníctvom vlastnej meny.

Napriek tomu, že Bitcoin aj Ethereum sú obe digitálne meny, primárnym účelom Etherea teda nie je etablovať sa ako alternatívny peňažný systém, ale skôr uľahčiť fungovanie smart kontraktov a decentralizovaných aplikácií.

Ďalším z rozdielov je priemerný čas na vyťaženie jedného bloku. Aj keď obe kryptomeny využívajú Proof-of-Work konsenzus, v sieti Bitcoin trvá vyťaženie jedného bloku zhruba 10 minút, kdežto v prípade Etherea ide iba o 12 sekúnd. Z toho dôvodu je potvrdzovanie transakcií v sieti Ethereum oveľa rýchlejšie.

Smart kontrakty

Slovné spojenie „Smart contract“ sa vo virtuálnom priestore prvýkrát objavilo v roku 1996 a sformuloval ho počítačový expert Nick Szabo, ktorý ho definoval ako „súbor sľubov v digitálnej podobe vrátane protokolov, v rámci ktorých zmluvné strany tieto sľuby plnia“.

Zjednodušene, smart kontrakt môžeme zadefinovať ako dohodu dvoch strán uchovanú v podobe zdrojového kódu, ktorá je zaznamenaná na blockchainovej platforme, pričom zaisťuje nezávislosť a automatické vykonanie smart kontraktu na základe predom určených podmienok.

Medzi kľúčové vlastnosti smart kontraktov môžeme zaradiť:

  • Transparentnosť – Smart kontrakty umožňujú, aby boli podmienky týchto zmlúv prístupné a viditeľné pre všetky strany. Po uzavretí dohody nie je možné proti nej namietať.
  • Bezpečnosť – Smart kontrakty fungujú na mohutnej a rozvinutej sieti, ktorá je len veľmi ťažko ovplyvniteľná a napadnuteľná. Prakticky nikto nevie prevziať kontrolu nad touto sieťou a zmanipulovať tak smart kontrakty.
  • Rýchlosť – Smart kontrakty fungujú neustále na internete vo forme zdrojového kódu, čo umožňuje vykonávať transakcie takmer okamžite. Vďaka tomu je možné ušetriť množstvo času v porovnaní s tradičnými obchodnými procesmi.
  • Dôvera – Pri využívaní smart kontraktov nie je nutné dôverovať tretím stranám. Bezpečná, autonómna a transparentná povaha týchto zmlúv založených na transparentnom kóde a matematických algoritmoch prakticky eliminuje možnosť osobnej zaujatosti, úmyselnej manipulácie alebo omylov.

Investovať vo fumbi

Ether ako palivo siete Ethereum

Každá transakcia alebo exekúcia smart kontraktu v sieti Ethereum stojí určité množstvo „paliva“ (takzvané gas fees), ktorého výška je určená na základe výpočtového výkonu a dĺžky vykonávania akcie. Z tohto pohľadu Ethereum nevystupuje ako klasická digitálna mena, ale skôr ako „palivo“ pre fungovanie siete.

Tento poplatok je zväčša určovaný aktuálnym dopytom a ponukou medzi ťažiarmi a subjektmi v sieti, ktorí hľadajú vykonávateľa transakcie. V istých prípadoch môže nastať situácia, že ťažiari odmietnu spracovať transakciu práve kvôli veľmi nízkej odmene, ktorá je pre nich neatraktívna. Gas fees vo všeobecnosti vystupujú ako kompenzácia výpočtovej energie, ktorá je potrebná na spracovanie a overenie transakcie v rámci Ethereum blockchainu.

Čo je ERC-20?

ERC-20 je technická norma, ktorá definuje spoločný zoznam pravidiel pre väčšinu tokenov používaných v sieti Ethereum. Používa sa pre všetky smart kontrakty na blockchaine Ethereum na implementáciu tokenov a poskytuje presný zoznam pravidiel, ktoré musia dodržiavať všetky tokeny založené na Ethereum.

To znamená, že vývojár, ktorý implementuje nový token presne vie, ako bude jeho token fungovať v rámci ekosystému Ethereum. Novovznikajúce projekty preto nie je potrebné nijako osobitne špecifikovať, prerábať či pridávať podporu samostatne pre každý novovznikajúci projekt.

Decentralizované financie

Decentralizované financie predstavujú ekosystém pozostávajúci z finančných aplikácií, ktoré sa vyvíjajú na blockchainovom systéme. Tieto aplikácie svojím fungovaním často pripomínajú rôzne služby a organizácie, ktoré poznáme z finančného sveta.

Avšak, na rozdiel od nich, tieto aplikácie fungujú len ako kus otvoreného zdrojového kódu na transparentnom blockchaine. To má za následok, že užívatelia týchto aplikácií nemusia dôverovať tretím stranám, ktoré by tieto služby poskytovali. Nielenže sú tieto aplikácie decentralizované, ale hlavne poskytujú bezprecedentnú úroveň transparentnosti.

Väčšina aplikácií, ktoré patria pod sektor decentralizovaných financií, je postavená práve na blockchaine Etherea, hoci v súčasnosti vzniká množstvo alternatívnych platforiem, ktoré sa snažia Ethereu konkurovať. Práve využitie smart kontraktov v reálnej praxi umožňujú vývojárom decentralizovaných aplikácií vytvárať oveľa sofistikovanejšie funkcie ako len jednoduché odosielanie a prijímanie peňazí.

Ethereum 2.0

Prechod na Ethereum 2.0 predstavuje úplne nový blockchain, ktorý eliminuje postavenie ťažiarov v sieti. Transakcie v tejto sieti potvrdzujú validátori, ktorí za správne overenie transakcií ručia vlastnými ETH mincami. Tento systém je vo všeobecnosti známy ako Proof-of-Stake konsenzus a má priniesť niekoľko vylepšení naproti aktuálnemu Proof-of-Work konsenzu.

Od nasadenia novej Ethereum siete sa očakáva najmä zredukovanie energetickej náročnosti, zvýšenie rýchlosti spracovania transakcií, vyššia škálovateľnosť a množstvo iných vylepšení, ktoré umožnia ešte praktickejšie využitie siete v reálnom svete. V súčasnosti, najmä s rozkvetom sektora decentralizovaných financií, je Ethereum blockchain presýtený transakciami, čo spôsobuje masívny nárast poplatkov v sieti.

Podľa oficiálnych informácií prebehne prechod na Ethereum 2.0 v troch fázach:

  • Fáza 0: Beacon Chain – Táto fáza sa začala 1. decembra 2020. V tejto fáze neexistujú žiadne shardy. Hlavnou úlohou Beacon chainu je predstavenie konceptu Proof-of-Stake, ktoré by malo z dlhodobého hľadiska zabezpečiť vyššiu bezpečnosť siete.
  • Fáza 1: Shard Chains – Viacfázový upgrade na zlepšenie škálovateľnosti a kapacity Etherea. Dôležitou súčasťou tejto fázy je implementácia shardingu – proces horizontálneho rozdelenia databázy na zníženie záťaže v sieti. Tento koncept by mal znížiť preťaženie siete a zvýšiť počet transakcií za sekundu. Začatie tejto fázy sa očakáva v priebehu roku 2021.
  • Fáza 2: Docking mainnet – Vo fáze 2 sa očakáva plné spustenie Ethereum 2.0 procesom dokovania, pričom dokovanie znamená zlúčenie aktuálnej hlavnej siete s novovytvoreným Beacon chainom využívajúcim Proof-of-Stake konsenzus. Očakáva sa v roku 2022.

Ethereum Foundation

Ethereum foundation je nezisková organizácia venujúca sa podpore siete Ethereum a s tým súvisiacich technológií. Medzi dve základné iniciatívy Ethereum foundation patria Program podpory ekosystémov a Devcon.

  • Program podpory ekosystémov – Program podpory ekosystémov existuje za účelom poskytovania finančnej aj nefinančnej podpory projektom a subjektom v rámci širšej komunity Etherea s cieľom urýchliť rast ekosystému. Program podpory ekosystémov je rozšírením pôvodného programu grantov na podporu éteru, ktorý sa zameriaval hlavne na finančnú podporu.
  • Devcon – Od roku 2014 nadácia Ethereum organizuje Devcon, výročnú konferenciu pre všetkých vývojárov, výskumníkov, mysliteľov a tvorcov Ethereum.

Prečo je Ethereum dobrou investíciou do budúcnosti?

Ethereum je rezervné aktívum nového paralelného finančného systému. Tento nový finančný systém je otvorený pre každého, bez ohľadu na národnosť, rasu, vek či pohlavie. Jednou z najväčších výhod tohto systému je transparentnosť. Súčasný systém umožňuje bankám a finančným inštitúciám riadiť tok informácií, pričom tieto subjekty si sami vyberajú, ktoré informácie zverejnia.

V transparentom finančnom systéme sú však všetky informácie verejne dostupné, aby ich mohol vidieť každý z nás. Tento systém je mnohokrát efektívnejší a zároveň dokáže eliminovať nevyhnutnosť dôvery v tretie strany. Aj keď sme ešte len v počiatočných fázach jeho rozvoja, aktívna a prosperujúca komunita vývojárov sa snaží o vytvorenie nového spravodlivého finančného systému.

Napriek tomu, že postupne vzniká viacero konkurenčných projektov, je veľmi pravdepodobné, že Ethereum si udrží svoju pozíciu “svetového počítača” a jeho využitie bude širokospektrálne narastať. S rozvojom sektora decentralizovaných financií a stablecoinov, ktoré využívajú Ethereum ako formu kolaterálu na decentralizované pôžičky, narastá aj počet transakcií v rámci ekosystému Ethereum. Aktuálne dosahuje objem transakcií Etherea viac než dvojnásobok objemu transakcií v sieti Bitcoin.

Zdroj: Messari

Investujte s Fumbi už dnes

Ak uvažujete o investovaní do kryptomien, Fumbi je tu práve pre vás. Naše algoritmom spravované portfólio presne sleduje pohyb cien na trhu s kryptomenami.

Spoločnosť Fumbi je prvá svojho druhu, pretože ponúka kryptomeny širokej verejnosti, a to aj pri malom vklade. Investovanie do kryptomien prostredníctvom spoločnosti Fumbi je veľmi jednoduché a minimalizuje riziká. Do kryptomeny Ethereum je v súčasnosti možné investovať aj individuálne prostredníctvom Fumbi Custom.

Môžete začať vkladom už od 50 €.

Investovať vo fumbi

Narazili ste v texte na pojem, ktorému nerozumiete? Nevadí, všetky dôležité pojmy súvisiace s kryptomenami nájdete na jednom mieste v našom Fumbi slovníku.

Avatar photo

Daniel Mitrovsky

Autor

linkedin
Zdieľaj spolu s ostatnými
Odporúčame

Ďalšie články s Fumbi