back
Kryptomeny
9. listopadu 2021  • clock 3 min •  Daniel Mitrovsky

Uniswap – decentralizovaná burza bez omezení

V tomto blogu vám představíme další kryptoaktivum, které je součástí našeho dynamického portfolia – decentralizovanou burzu Uniswap. Uniswap je v současnosti nejpopulárnější decentralizovanou burzou, která je postavená na vrcholu sítě Ethereum.

Vznik Uniswapu

Koncept vzniku decentralizované burzy Uniswap se zrodil z myšlenky, kterou v roce 2016 představil Vitalik Buterin, zakladatel smart kontraktové platformy Ethereum. Buterin navrhl vytvořit decentralizovanou burzu na vrcholu jiné blockchainové sítě, která by využívala metodu automatizovaného tvůrce trhu (AMM) s určitými jedinečnými vlastnostmi, přičemž tato metoda by nahradila tradiční burzovní knihy objednávek (order books).

O rok později vzal Hayden Adams, současný zakladatel Uniswapu, myšlenku do svých rukou a začal pracovat na její přeměně ve funkční decentralizovaný protokol. Po obdržení různých grantů a dotace ve výši 100 000 dolarů od nadace Ethereum Foundation mohl Adams v listopadu 2018 oficiálně spustit decentralizovanou burzu Uniswap.

Adams měl zpočátku obavy nejen o základní bezpečnost projektu, ale také o vztahy s potenciálními investory – obával se, jakým způsobem by bylo možné přesvědčit lidi, aby uzavírali obchody pouze pomocí smart kontraktů bez interakce třetích stran.

Uniswap si však rychle získal oblibu mezi obchodníky po celém světě díky svému jedinečnému řešení problému vysokých spreadů pro nelikvidní aktiva. Na platformě se denně realizují obchody v hodnotě stovek milionů dolarů, přičemž celková uzamčená hodnota aktiv v protokolu je více než 7,5 miliardy dolarů.

Co je Uniswap ?

Uniswap je decentralizovaný protokol s otevřeným zdrojovým kódem, zaměřený na výměnu likvidních i méně likvidních aktiv, který je postavený na vrcholu Etherea. Uskutečňování obchodů prostřednictvím tohoto protokolu se nespoléhá na tradiční burzovní order books ani na žádné centralizované subjekty. Hlavní výhodou decentralizovaných burz je, že od svých uživatelů nevyžadují ověření totožnosti (KYC).

Uniswap se při uskutečňování obchodů opírá o decentralizovaný model, v němž účastníci trhu sdružují svá volná aktiva do takzvaných fondů likvidity (LP). Na základě fondů likvidity vytváří tento decentralizovaný model automatický cenový mechanismus odvíjející se od dostupného množství aktiv ve fondu.

Jelikož je Uniswap decentralizovanou burzou, není k přidání nového tokenu k obchodování nutný žádný centrální schvalovací proces. V zásadě lze na Uniswapu zalistovat jakýkoli token ERC-20, který lze v případě existence fondu likvidity obchodovat. Díky tomu je Uniswap ideálním místem pro obchodování začínajících a méně likvidních tokenů.

Jak funguje Uniswap?

V současné době existují na trhu kryptoměn dva hlavní typy burz: centralizované a decentralizované burzy.

Centralizované burzy fungují jako prostředník při nákupu a prodeji kryptoaktiv. Většina těchto burz vyžaduje ověřování Know-Your-Customer (KYC), což znamená, že uživatelé musí před provedením jakéhokoliv obchodu ověřit svou totožnost. Tyto burzy také poskytují služby úschovy, takže mnoho investorů nechává svá aktiva přímo na burze, čímž se vystavují různým rizikům.

Na druhou stranu decentralizované burzy, jako je Uniswap, nemají žádného centrálního zprostředkovatele. Všechny obchody provádějí obchodníci mezi sebou pomocí smart kontraktů. Celý koncept decentralizované burzy spočívá v nahrazení tradiční burzovní architektury, která je nahrazena designem s názvem Automated Market Maker (AMM).

Automatizovaní tvůrci trhu (AMM) jsou zastupování prostřednictvím smart kontraktů, které spravují fondy likvidity, s nimiž mohou obchodníci obchodovat. Cenu jakéhokoli aktiva obchodovaného na decentralizované burze určuje AMM na základě nabídky a poptávky po daném aktivu pomocí sofistikovaných počítačových algoritmů.

Fondy likvidity obsahují nejrůznější druhy obchodovatelných kryptoaktiv. Každý investor může do protokolu vložit například Ethereum (ETH) a Uniswap (UNI) a inkasovat pasivní příjem z obchodních poplatků pokaždé, když někdo vymění ETH za UNI nebo UNI za ETH.

Hlavní výhody Uniswapu

Mezi hlavní důvody rostoucí popularity decentralizované burzy Uniswap patří:

  • Non-custodial – Na rozdíl od centralizovaných burz je Uniswap založen na tom, že plnou odpovědnost za správu svých aktiv nesou sami vlastníci. Obchodníci interagují s protokolem prostřednictvím externích peněženek, nad nimiž mají plnou kontrolu.
  • Eliminace KYC – Uniswap je ideální volbou pro ty, kteří nechtějí být na burzách ověřováni a snaží se chránit své soukromí. Uniswap nevyžaduje žádnou identifikaci prostřednictvím občanského průkazu, řidičského průkazu nebo pasu.
  • Přístup k novým kryptoaktivům – Vzhledem k tomu, že listování nových tokenů na Uniswap nepodléhá žádnému zdlouhavému výběrovému procesu, nová kryptoaktiva s vysokým růstovým potenciálem se na burzu dostávají téměř okamžitě.
  • Nízké poplatky – Uniswap má ve srovnání s většinou centralizovaných burzovních subjektů výrazně nižší poplatky. V současné době činí poplatky na protokolu 0,3 %. Ve skutečnosti jsou však tyto poplatky podstatně vyšší a to zejména kvůli gas fees v síti Ethereum. Tento problém by však v budoucnu mohly vyřešit protokoly druhé vrstvy Uniswapu v síti Ethereum nebo přechod samotného Etherea na jeho modernizovanou verzi Ethereum 2.0.
  • Přívětivé uživatelské prostředí – Vizuálně je Uniswap jednou z nejjednodušších a nejpřehlednějších burz na trhu. Uniswap nevyžaduje vytváření orderů ani složité nastavování obchodních příkazů.

Fondy likvidity a poskytovatelé likvidity

Každý fond likvidity na protokolu Uniswap je obchodním místem pro dvojici obchodovatelných tokenů ERC-20. Kdykoli je vytvořena nová smlouva o fondu likvidity, počáteční hodnota fondu je 0 – ve fondu nejsou žádná aktiva. Vzhledem k tomu, že Uniswap je protokol s otevřeným zdrojovým kódem, může se poskytovatelem likvidity na tomto protokolu stát kdokoli.

Hlavní výzva decentralizovaných protokolů, jako je Uniswap, spočívá právě v crowdsourcingu likvidity. Na těchto platformách hrají důležitou roli poskytovatelé likvidity, kteří vkládají svá aktiva do fondů. Poskytovatelé likvidity vkládají do smart kontraktů dva typy tokenů v ekvivalentní hodnotě (např. token ETH-ERC20 nebo dva tokeny ERC-20), které spravují fondy likvidity.

Smart kontrakt vydá poskytovateli likvidity jako protihodnotu token likvidity, který reprezentuje jeho podíl na celkovém fondu likvidity. Tyto tokeny likvidity je možné kdykoliv zpětně vyměnit za podíl ve fondu likvidity.

Pokud chtějí obchodníci obchodovat s určitým měnovým párem, zaplatí za přístup do fondu likvidity poplatek, který se rozdělí mezi poskytovatele likvidity na základě jejich podílu vzhledem k celkové hodnotě fondu. Na základě toho inkasují poskytovatelé likvidity pasivní příjem za to, že do fondů uložili svá aktiva.

Cenotvorba na Uniswapu

Uniswap používá nástroj s názvem „Pricing Oracle„, který umožňuje získávat data o transakcích a agregovat ceny pro jednotlivé obchodní páry. Pricing Oracle je decentralizovaný systém, který je plně odolný vůči manipulaci s cenami ze strany vnějších subjektů.

Pokud chce například obchodník nakoupit ETH za USDT, musí požádat o přístup do fondu likvidity ETH/USDT, aby mohl obchod uskutečnít. Zde je třeba poznamenat, že fond likvidity je navržen tak, aby udržoval ekvivalentní hodnoty ETH i USDT a zajišťoval konstantní rovnováhu.

V případě, že dojde k odebrání určitého množství ETH z fondu likvidity, způsobí to pokles celkové nabídky ETH v daném obchodním páru – což následně způsobí nárůst ceny ETH vůči USDT.

Pricing Oracles shromažďuje všechna tato transakční data a agreguje je tak, aby získal cenu každého obchodního páru dostupného na platformě Uniswap.

Potenciální rizika

S používáním decentralizovaných burz jsou spojena také následující rizika:

  • Podvodné projekty – Ačkoli přístup k novým aktivům s nízkou tržní kapitalizací může být někdy výhodou, není tomu tak vždy. Vzhledem k tomu, že se na Uniswap může dostat téměř jakýkoli token ERC-20, je vysoce pravděpodobné, že na platformě existuje řada podvodných projektů. Právě proto je třeba být při obchodování s novými tokeny obezřetný a raději si o daném tokenu vyhledat více souvisejících informací.
  • Selhání transakce – Selhání transakcí je jedním z nežádoucích jevů, které provázejí decentralizované burzy. K selhání transakce může dojít například v případě, že gas poplatek spojený s provedením smart kontraktu byl nastaven tak nízko, že se těžařům jednoduše nevyplatil, a proto se rozhodli transakci nezpracovat. Problém selhání transakcí může souviset také s nedostatkem likvidity ve fondech likvidity. Tento problém se však převážně týká tokenů s nízkou tržní kapitalizací.
  • Regulační objevy – Potenciální riziko decentralizovaných burz mohou v budoucnu představovat regulační orgány, které se mohou pokusit znemožnit používání decentralizovaných burz a postavit je za hranici zákona.

Nativní token sítě – UNI

Token $UNI je nativní token protokolu Uniswap, který svým držitelům poskytuje různé výhody. Držitelé tokenů UNI mají například právo účastnit se hlasování o změnách protokolu.

Při vzniku protokolu byla do oběhu vydána 1 miliarda tokenů, přičemž 60 % z nich bylo rozděleno mezi stávající členy komunity a zbývajících 40 % bude v průběhu následujících 4 let zpřístupněno členům týmu, investorům a dalším zájemcům.

Závěrečné myšlenky

Uniswap je stále relativně nový, ale zato inovativní výměnný protokol, který umožňuje prakticky komukoli s peněženkou podporující síť Ethereum vyměňovat tokeny bez interakce s centrálními entitami.

Ačkoli má uniswap stále své nedostatky a omezení, technologie decentralizované výměny může mít v budoucnu zásadní vliv na výměnu tokenů ve světě kryptoměn.

Investujte s Fumbi ještě dnes

Pokud uvažujete o investici do kryptoměn, Fumbi je tu pro vás. Naše portfolio řízené algoritmem přesně sleduje pohyby cen na trhu kryptoměn.

Fumbi je první svého druhu, protože nabízí kryptoměny široké veřejnosti, a to i s malým vkladem. Investování do kryptoměn prostřednictvím Fumbi je velmi snadné a minimalizuje rizika.

Začít můžete s vkladem již od 50 € / 1400 Kč.

Investujte s Fumbi

Narazili jste v textu na termín, kterému nerozumíte? Nevadí, všechny důležité pojmy týkající se kryptoměn najdete na jednom místě v našem Fumbi slovníku.

Avatar photo

Daniel Mitrovsky

Autor

linkedin
Sdílejte s ostatními
Odporúčame

Více článků se společností Fumbi