back
Kryptomeny
9. novembra 2021  • clock 3 min •  Daniel Mitrovsky

Uniswap – decentralizovaná burza bez hraníc

V nasledujúcom blogu vám predstavíme ďalšie kryptoaktívum, ktoré je súčasťou nášho dynamického portfólia – decentralizovanú burzu Uniswap. Uniswap je v súčasnosti najpopulárnejšou decentralizovanou burzou, ktorá je postavená na vrchole siete Ethereum.

Vznik Uniswapu

Koncepcia vzniku decentralizovanej burzy Uniswap sa zrodila z myšlienky, ktorú ešte v roku 2016 predstavil Vitalik Buterin, zakladateľ smart kontraktovej platformy Ethereum. Buterin navrhol vytvoriť decentralizovanú burzu na vrchole inej blockchainovej siete, ktorá by používala metódu automatického tvorcu trhu (AMM) s určitými unikátnymi vlastnosťami, pričom táto metóda by nahradila tradičné burzové knihy objednávok (order books).

O rok neskôr prevzal túto myšlienku do vlastných rúk súčasný zakladateľ Uniswapu Hayden Adams a začal pracovať na transformácii nápadu do funkčného decentralizovaného protokolu. Po získaní rôznych grantov a dotácie 100 000 USD od nadácie Ethereum Foundation sa Adamsovi podarilo v novembri 2018 oficiálne spustiť decentralizovanú burzu Uniswap.

Adams mal spočiatku obavy nielen zo základnej bezpečnosti projektu, ale aj zo vzťahov s potenciálnymi investormi – obával sa, akým spôsobom bude možné presvedčiť ľudí, aby uskutočňovali obchody len so smart kontraktmi bez interakcie tretích strán.

Uniswap sa však vďaka svojej jedinečnosti riešenia problému vysokých spreadov pre nelikvidné aktíva stal rýchlo populárnym medzi obchodníkmi po celom svete. Denne sa na tejto platforme uskutočňujú obchody v stovkách miliónov dolárov, pričom celková uzamknutá hodnota aktív v protokole je viac než 7,5 miliardy USD.

Čo je Uniswap?

Uniswap je decentralizovaný protokol s otvoreným zdrojovým kódom, zameraný na výmenu likvidných aj menej likvidných aktív, ktorý je postavený na vrchole Etherea. Uskutočnenie obchodov prostredníctvom tohto protokolu sa nespolieha na tradičné burzové order books ani na žiadne centralizované entity. Hlavnou výhodou decentralizovaných búrz je to, že od svojich používateľov nevyžadujú overenie identity (KYC).

Uniswap sa pri uskutočňovaní obchodov spolieha na decentralizovaný model, v ktorom účastníci trhu zhromažďujú svoje voľné aktíva do takzvaných fondov likvidity (LP). Na základe fondov likvidity vytvára tento decentralizovaný model automatický cenový mechanizmus odvíjajúci sa od dostupného množstva aktív vo fonde.

Keďže je Uniswap decentralizovanou burzou na pridanie nového tokenu na obchodovanie nie je potrebný žiadny centrálny schvaľovací proces. V zásade je možné na Uniswape zalistovať akýkoľvek ERC-20 token, ktorý je možné obchodovať v prípade existencie fondu likvidity. Vďaka tomu je Uniswap ideálnym miestom pre obchodovanie začínajúcich a menej likvidných tokenov.

Ako funguje Uniswap?

V súčasnosti existujú na trhu kryptomien dva hlavné druhy búrz: centralizované a decentralizované burzy.

Centralizované burzy pôsobia ako sprostredkovateľ pri nákupe a predaji kryptoaktív. Väčšina z týchto búrz vyžaduje overenie Know-Your-Customer (KYC), čo znamená, že používatelia musia overiť svoju identitu pred uskutočnením akéhokoľvek obchodu. Tieto burzy poskytujú aj služby úschovy, takže množstvo investorov necháva svoje aktíva priamo na burze, a vystavuje sa tak rôznym rizikám.

Na druhej strane, decentralizované burzy ako Uniswap nemajú žiadneho centrálneho sprostredkovateľa. Všetky obchody uskutočňujú obchodníci medzi sebou navzájom s využitím smart kontraktov. Celá koncepcia decentralizovanej burzy spočíva v nahradení tradičnej burzovej architektúry, ktorá je nahradená dizajnom s názvom Automated Market Maker (AMM).

Automatizovaní tvorcovia trhu (AMM) sú zastupovaní prostredníctvom smart kontraktov, ktoré spravujú fondy likvidity, s ktorými môžu obchodníci obchodovať. Cena akéhokoľvek aktíva, ktoré je obchodované na decentralizovanej burze určuje AMM na základe dopytu a ponuky po tomto aktíve s využitím sofistikovaných počítačových algoritmov.

Fondy likvidity obsahujú najrôznejšie druhy obchodovateľných kryptoaktív. Každý investor môže do protokolu vložiť napríklad Ethereum (ETH) a Uniswap (UNI) a inkasovať pasívny príjem z obchodných poplatkov zakaždým, keď niekto vymení ETH za UNI alebo UNI za ETH.

Hlavné výhody Uniswapu

Medzi hlavné dôvody rastúcej popularity decentralizovanej burzy Uniswap patria:

  • Non-custodial– Na rozdiel od centralizovaných búrz je Uniswap založený na tom, že samotní vlastníci nesú plnú zodpovednosť za správu svojich aktív. Obchodníci interagujú s protokol prostredníctvom externých peňaženiek, nad ktorými majú plnú kontrolu.
  • Eliminácia KYC – Uniswap je ideálnou voľbou pre tých, ktorí sa nechcú na burzách verifikovať a snažia sa chrániť svoje súkromie. Uniswap nevyžaduje žiadnu identifikáciu prostredníctvom občianskeho preukazu, vodičáku či pasu.
  • Prístup k novým kryptoaktívam – Vďaka tomu, že listovanie nových tokenov na Uniswap nepodlieha žiadnemu zdĺhavému výberovému procesu, nové kryptoaktíva s vysokým rastovým potenciálom sa na burzu dostanú takmer ihneď.
  • Nízke poplatky– Uniswap má výrazne nižšie poplatky oproti väčšiny centralizovaných burzových subjektov. Aktuálne sú poplatky na protokole 0,3 %. V realite sú však tieto poplatky výrazne vyššie, a to najmä kvôli gas fees v sieti Ethereum. Tento problém by však v budúcnosti mohli vyriešiť protokoly druhej vrstvy Uniswapu na sieti Ethereum alebo samotný prechod Etherea na jeho upgradeovanú verziu Ethereum 2.0.
  • Prívetivé užívateľské prostredie – Uniswap je vizuálne jednou z najjednoduchších a najprehľadnejších búrz na trhu. Uniswap nevyžaduje vytváranie orderov či komplikované nastavovanie obchodných príkazov.

Fondy likvidity a poskytovatelia likvidity

Každý fond likvidity na protokole Uniswap je obchodným miestom pre dvojicu obchodovateľných ERC-20 tokenov. Vždy, keď je vytvorená nová zmluva o fonde likvidity, počiatočná hodnota fondu je 0 – vo fonde nie sú žiadne aktíva. Keďže Uniswap je protokol s otvoreným zdrojovým kódom, ktokoľvek sa môže stať poskytovateľom likvidity na tomto protokole.

Hlavná výzva decentralizovaných protokolov, akým je aj Uniswap, spočíva práve v crowdsourcingu likvidity. Na týchto platformách plnia dôležitú úlohu poskytovatelia likvidity, ktorí vkladajú svoje aktíva do fondov. Poskytovatelia likvidity vkladajú do smart kontraktov dva druhy tokenov v ekvivalentnej hodnote (napr. ETH-ERC20 token alebo dva ERC-20 tokeny), ktoré spravujú fondy likvidity.

Smart kontrakt vydá poskytovateľovi likvidity ako protihodnotu token likvidity, ktorý reprezentuje jeho podiel na celkovom fonde likvidity. Tieto tokeny likvidity je kedykoľvek možné spätne zameniť za podiel vo fonde likvidity.

Ak chcú obchodníci obchodovať určitý menový pár, za prístup k fondu likvidity zaplatia poplatok, ktorý je rozdelený medzi poskytovateľov likvidity na základe ich podielu vzhľadom k celkovej hodnote fondu. Na základe toho inkasujú poskytovatelia likvidity pasívny príjem za to, že uložili svoje aktíva do fondov.

Cenotvorba na Uniswape

Uniswap využíva nástroj s názvom “Pricing Oracle” na získavanie údajov o transakciách a na agregáciu cien pre jednotlivé obchodné páry. Pricing Oracle je decentralizovaný systém, ktorý je plne odolný voči cenovej manipulácii vonkajších subjektov.

Napríklad, ak chce obchodník nakúpiť ETH za USDT, musí požiadať o prístup k fondu likvidity ETH/USDT, aby mohol obchod uskutočniť. Tu je potrebné pripomenúť, že fond likvidity je navrhnutý tak, aby udržiaval ekvivalentné hodnoty ETH aj USDT a zaisťoval konštantnú rovnováhu.

Ak dôjde k odobratiu určitého množstva ETH z fondu likvidity, spôsobí to pokles celkovej ponuky ETH v danom obchodnom páre – čo následné spôsobí nárast ceny ETH voči USDT.

Pricing Oracles zhromažďujú všetky tieto údaje z transakcií a agregujú ich tak, aby získali cenu každého obchodného páru dostupného na platforme Uniswap.

Potenciálne riziká

S používaním decentralizovaných búrz sú spájané aj nasledujúce riziká:

  • Podvodné projekty – Napriek tomu, že prístup k novým aktívam s nízkou trhovou kapitalizáciou môže byť niekedy výhodou, nie vždy je tomu tak. Keďže sa na Uniswap dokáže dostať takmer akýkoľvek ERC-20 token, existuje veľká pravdepodobnosť, že na platforme existuje množstvo podvodných projektov. Práve preto treba byť pri obchodovaní nových tokenov obozretný a radšej si vyhľadať viac súvisiacich informácií o danom tokene.
  • Zlyhanie transakcie – Zlyhanie transakcie je jedným z nežiaducich javov, ktorý sprevádza decentralizované burzy. Zlyhanie transakcie môže nastať napríklad v prípade, že gas poplatok súvisiaci s exekúciou smart kontraktu bol nastavený tak nízko, že pre ťažiarov bol jednoducho nerentabilný, a preto sa transakciu rozhodli nespracovať. Problém zlyhania transakcie môže taktiež súvisieť s nedostatkom likvidity vo fondoch likvidity. Tento problém sa však prevažne týka tokenov s nízkou trhovou kapitalizáciou.
  • Regulačné obavy – Potencionálne riziko decentralizovaných búrz v budúcnosti môžu predstavovať regulátori, ktorí sa môžu pokúsiť postaviť používanie decentralizovaných búrz ako nezákonné.

Natívny token siete – UNI

Token $UNI je natívnym tokenom protokolu Uniswap, ktorý poskytuje jeho držiteľom rôzne výhody. Napríklad, držitelia tokenov UNI majú právo podieľať sa na hlasovaní o zmenách v protokole.

Pri vzniku protokolu bolo do obehu emitovaná 1 miliarda tokenov, pričom 60 % z nich je distribuovaných existujúcim členom komunity a ďalších 40 % bude k dispozícii členom tímu, investorom a iným zainteresovaným osobám v priebehu najbližších 4 rokov.

Záverečné myšlienky

Uniswap je ešte relatívne novým, ale zato inovatívnym výmenným protokolom, ktorý umožňuje prakticky každému s peňaženkou podporujúcou sieť Ethereum uskutočniť výmenu tokenov bez interakcie s centrálnymi entitami.

Aj keď má ešte uniswap svoje nedostatky a obmedzenia, technológia decentralizovanej výmeny môže mať v budúcnosti zásadný vplyv na výmenu tokenov vo svete kryptomien.

Investujte s Fumbi už dnes

Ak uvažujete o investovaní do kryptomien, Fumbi je tu práve pre vás. Naše algoritmom spravované portfólio presne sleduje pohyb cien na trhu s kryptomenami.

Spoločnosť Fumbi je prvá svojho druhu, pretože ponúka kryptomeny širokej verejnosti, a to aj pri malom vklade. Investovanie do kryptomien prostredníctvom spoločnosti Fumbi je veľmi jednoduché a minimalizuje riziká.

Môžete začať vkladom už od 50 €.

Investovať vo fumbi

Narazili ste v texte na pojem, ktorému nerozumiete? Nevadí, všetky dôležité pojmy súvisiace s kryptomenami nájdete na jednom mieste v našom Fumbi slovníku.

Avatar photo

Daniel Mitrovsky

Autor

linkedin
Zdieľaj spolu s ostatnými
Odporúčame

Ďalšie články s Fumbi