back
Kryptomeny
12. júla 2021  • clock 3 min •  Daniel Mitrovsky

Avalanche – Internet financií

V nasledujúcom blogu si predstavíme základné atribúty Avalanche protokolu – novej inovatívnej blockchainovej platformy, ktorej hlavnou devízou je extrémne vysoká škálovateľnosť a rýchlosť verifikovania transakcií bez toho, aby sa musela vzdať decentralizácie alebo bezpečnosti.

História

Avalanche protokol spolu s natívnym sieťovým tokenom AVAX vytvorila spoločnosť Ava Labs, ktorej zakladateľom je bývalý profesor na Cornellovej Univerzite Emin Gün Sirer a jeho dvaja doktorandi v odbore počítačových vied Kevin Sekniqi a Maofan ‚Ted‘ Yin.

Už v roku 2002 sa E.G. Sirer spolu s V. Vishnumurthyom a S. Chandrakumarom pričinili o vytvorenie koncepčnej peer-to-peer virtuálnej meny s názvom Karma. Digitálna mena Karma bola vôbec prvou menou, ktorá využila na emitovanie nových mincí do obehu Proof-of-Work systém.

V tom čase bol však PoW systém použitý len na emitovanie nových mincí a nevyužíval sa ako konsenzuálny protokol siete. Karma vznikla krátko po teroristických útokoch z 11. septembra, a preto bolo veľmi náročné zozbierať finančné prostriedky na jej rozvoj.

Rokmi sa však Sirer stal významnou a uznávanou osobnosťou v oblasti kryptomien. V minulosti napríklad zverejnil výskumný príspevok, v ktorom načrtol bezpečnostné nedostatky platformy DAO. Jeho upozornenia však nikto nebral vážne, čo následne vyústilo do hacku platformy DAO, v ktorom hackeri odcudzili celkovo 3,6 milióna ETH. Okrem toho v minulosti navrhol konsenzuálne úpravy pre Bitcoin či Ethereum.

V roku 2018 založil svoju vlastnú spoločnosť Ava Labs a neskôr v roku 2019 vytvoril samotnú kryptomenu Avalanche. Začiatkom februára 2019 bol spustený takzvaný „seed sale“, teda prvotný predaj tokenov súkromným investorom. V septembri 2020 bol oficiálne spustený Mainnet (hlavná sieť) protokolu Avalanche.

Čo je Avalanche?

Avalanche je inovatívny blockchainový ekosystém, ktorý bol navrhnutý tak, aby fungoval ako bezpečná, globálne distribuovaná a decentralizovaná sieť. Samotný vývojári projekt označujú ako „platformu platforiem“. Protokol jedinečným spôsobom využíva tri odlišné blockchainy na vytvorenie interoperabilného a dôveryhodného prostredia, na ktorom môžu vývojári stavať. Avalanche navyše ponúka platobné riešenia v samotnej sieti využitím natívneho tokenu siete AVAX.

Avalanche bol vytvorený na riešenie viacerých majoritných problémov, ktoré sa dnes nachádzajú vo väčšine blockchainových sietí. Platforma bojuje proti centralizácii a poskytuje alternatívu k sieťam, akou je napríklad Ethereum. Avalanche sa snaží vyriešiť nedostatky tejto siete a poskytnúť ešte vyššiu programovateľnosť a škálovateľnosť.

Kľúčové vlastnosti

Avalanche bol vytvorený ako platforma, ktorá umožňuje komukoľvek vytvoriť si svoj vlastný blockchain. Medzi základné vlastnosti protokolu patria:

  • Modularita – Avalanche umožňuje komukoľvek použiť „stavebné bloky“ siete na vytvorenie vlastného, štandardizovaného blockchainu, ktorý môže byť optimalizovaný pre konkrétnu aplikáciu. Tieto novovytvorené blockchainy sú navzájom interoperabilné a existujú v rámci spoločnej blockchainovej siete. Avalanche je teda ekosystém blockchainov a je možné ho neustále rozširovať tak, aby vyhovoval špecifickým potrebám vývojárov.
  • Škálovateľnosť a bezpečnosť – Avalanche blockchain využíva konsenzuálny mechanizmus Proof-of-Stake (PoS) na zabezpečenie ochrany blockchainu. Tento systém funguje spoľahlivo na základe obrovského množstva validátorov v sieti, čo zaisťuje, že je sieť odolná voči útokom a zároveň je spoľahlivá a bezpečná. Avalanche dokáže spracovať približne 4 500 transakcií za sekundu, čo je oveľa viac ako všetky konkurenčné blockchainy.
  • Výkonnosť – Avalanche vytvorila novú skupinu protokolov, nazývaných „Snow family“, ktoré umožňujú všetkým blockchainom postaveným v rámci ekosystému Avalanche spracovať tisíce transakcií za sekundu.
  • Udržateľnosť – Avalanche využíva energeticky nenáročný Proof-of-Stake konsenzus namiesto Proof-of-Work algoritmu.
  • Podpora smart kontraktov – Podporuje vytváranie smart kontraktov v programovacom jazyku Solidity a využívanie programovacích nástrojov Etherea ako sú Remix, Metamask, či Truffle.

Ako funguje Avalanche?

Avalanche využíva stratégiu trojitého blockchainu na zjednodušenie vývojových procesov v sieti. Všetky tri blockchainy sú overované a zabezpečené prostredníctvom hlavnej siete protokolu (Primary Network). Hlavná sieť protokolu predstavuje druh podsiete (subnet), ktorá overuje všetky zabudované blockchainy fungujúce na platforme Avalanche. Dôležitou súčasťou hlavnej siete protokolu sú validátori, ktorí stakeujú svoje tokeny, a podieľajú sa tak na validácii systému.

Systém trojitého blockchainu pozostáva z:

  • Exchange chain (X-chain) – Decentralizovaný blockchain, ktorý je navrhnutý tak, aby sa dal ľahko programovať. Táto sieť umožňuje komukoľvek vytvárať rôzne inteligentné digitálne aktíva. Týmito novými aktívami môžu byť napríklad stablecoiny, utility tokeny, NFTs, wrapped tokeny a iné.
  • Platform chain (P-chain) – Blockchain zodpovedný za bezproblémové fungovanie siete. Slúži najmä na koordinovanie validátorov v sieti, udržiavanie a monitorovanie aktívnych podsietí či na vytváranie nových podsietí.
  • Contact Chain (C-chain) – Bol vytvorený s cieľom zjednodušiť vývoj vývojárom pochádzajúcim z prostredia Etherea. C-chain predstavuje spôsob konverzného (prevodného) reťazca, ktorý je kompatibilný so všetkými dôležitými nástrojmi Etherea. Používatelia môžu bezproblémovo migrovať svoje decentralizované aplikácie na tento blockchain. Sieť podporuje populárne nástroje Etherea, ako napríklad MetaMask, Web3.js, Remix, či Embark.

Zdroj: Avalanche Network

Avalanche konsenzus protokol

Avalanche konsenzuálny protokol predstavuje kombináciu najlepších vlastností Nakamoto konsenzu (robustnosť, decentralizácia) a klasických konsenzuálnych protokolov (priepustnosť, nízka latencia či nízka pamäťová náročnosť).

Základnou vlastnosťou týchto protokolov je vysoká rýchlosť. Protokoly Avalanche dosiahnu nezvratný konsenzus za menej ako dve sekundy, čo je rýchlejšie ako všetky aktuálne dostupné protokoly. Avalanche umožňuje spracovať tisícky transakcií za sekundu (až do 4 500 TPS) čo je priepustnosť na úrovni súčasných platobných systémov.

Avalanche konsenzus protokol funguje na princípe opakovaného náhodného hlasovania čiastkových vzoriek validátorov. Keď ktorýkoľvek validátor v sieti uvidí transakciu, ktorú je potrebné overiť, náhodne vyberie malú podmnožinu ďalších validátorov, ktorí rozhodnú, či je daná transakcia platná alebo nie. Každý z vybraných validátorov bude mať svoj vlastný názor na platnosť akejkoľvek transakcie. Vybraní validátori sú vážení podľa výšky vkladu (stakeovaných AVAX tokenov), pričom táto metodika umožňuje protokolu teoreticky rozšíriť škálovateľnosť na milióny účastníkov.

Keď dostatočne veľká časť podmnožiny validátorov odpovie, že transakcia je platná a mala by byť prijatá, pôvodný validátor bude súhlasiť s prijatím transakcie. Tento validátor sa teraz domnieva, že konkrétna transakcia je platná, a ak bude v budúcnosti oslovený iným validátorom (bude súčasťou podmnožiny validátorov) tak odpovie, že transakcia je platná a mala by byť prijatá.

Rovnakým spôsobom funguje aj opačný scenár – ak dostatočne veľká časť podmnožiny validátorov odpovie, že transakcia je neplatná, potom tento počiatočný validátor transakciu odmietne a odporučí všetkým budúcim validátorom, aby transakciu tiež odmietli. Protokoly sú pamäťovo nenáročné a spotrebovávajú minimálne množstvo elektrickej energie.

Snowman konsenzus protokol

Snowman je optimalizovaný protokol na dosiahnutie konsenzu v sieti – je vysoko výkonný, škálovateľný a ideálny pre smart kontrakty. Snowman funguje na princípe Avalanche konsenzus protokolu. Využíva sa na Platform chaine (P-chain) a na Contact chaine (C-chain).

Athereum

Athereum je podsieť (subnet) siete Avalanche, ktorá je „priateľským forkom“ Ethereum, pričom využíva mechanizmus konsenzu Avalanche. Samotní vývojári Athereum ho považujú za priateľský experiment, pretože sú sami podporovateľmi ekosystému Ethereum. Práve takouto formou sa snažia Ethereu pomôcť riešiť jeho nedostatky.

Práve využitie vyššie spomínaného Avalanche konsenzus protokolu umožňuje tejto podsieti disponovať vysokou priepustnosťou a schopnosťou takmer okamžite dosiahnuť konsenzus v sieti. Vývojári Athereum využívajú rovnaké vývojové nástroje ako sa využívajú v sieti Ethereum (Web3js, MyEtherWallet, MetaMask ). Okrem toho, keď je konkrétna aplikácia fungujúca na Ethereu prevedená na Avalanche, všetci existujúci držitelia ETH majú nárok na tokeny ATH (Athereum tokeny) v ekvivalentnej hodnote.

Zdroj : The Coin Republic

Zámerom Athereum nie je nahradiť Ethereum, ale poskytnúť alternatívne prostredie na spustenie decentralizovaných aplikácií s vyššou priepustnosťou a rýchlejším dosiahnutím konsenzu. Zámerom je inšpirácia a motivácia na zvýšenie výskumu a vývoja decentralizovaných aplikácií ako aj optimalizácia samotného Ethereum Virtual Machine (EVM).

Natívny token siete – AVAX

AVAX je natívnym tokenom siete Avalanche. Používatelia pomocou tohto tokenu dostávajú odmeny (staking) a platia poplatky. Dôležitou vlastnosťou tohto tokenu je jeho obmedzenosť. Na rozdiel od väčšiny ostatných platforiem využívajúcich POS konsenzus, ktoré majú neobmedzenú ponuku a neustále ju zvyšujú, Avalanche má pevne stanovenú obmedzenú ponuku na 720 miliónov tokenov.

Pri uvedení na trh bolo emitovaných 360 miliónov tokenov (pričom drvivá väčšina je uzamknutá a lineárne sa uvoľňuje v priebehu 1 až 10 rokov), zatiaľ čo ďalších 360 miliónov bude uvoľnených prostredníctvom stakingu. Rovnako ako v prípade bitcoinu, odmeny zo stakingu budú v priebehu času klesať v závislosti od rastúceho množstva tokenov v obehu.

Okrem toho, že ponuka tokenov AVAX je obmedzená podobne ako u Bitcoinu sa AVAX odlišuje ešte tým, že spaľuje tokeny za poplatky a za všetky druhy operácií v primárnej sieti – príkladom toho je spaľovanie transakčných poplatkov, poplatkov za prenajatie siete či poplatkov za vytváranie podsietí a jednotlivých blockchainov.

Investujte s Fumbi už dnes

Ak uvažujete o investovaní do kryptomien, Fumbi je tu práve pre vás. Naše algoritmom spravované portfólio presne sleduje pohyb cien na trhu s kryptomenami.

Spoločnosť Fumbi je prvá svojho druhu, pretože ponúka kryptomeny širokej verejnosti, a to aj pri malom vklade. Investovanie do kryptomien prostredníctvom spoločnosti Fumbi je veľmi jednoduché a minimalizuje riziká.

Môžete začať vkladom už od 50 €.

Investovať vo fumbi

Narazili ste v texte na pojem, ktorému nerozumiete? Nevadí, všetky dôležité pojmy súvisiace s kryptomenami nájdete na jednom mieste v našom Fumbi slovníku.

Avatar photo

Daniel Mitrovsky

Autor

linkedin
Zdieľaj spolu s ostatnými
Odporúčame

Ďalšie články s Fumbi