Investujte

Kontaktujte nás

Ak sa vaša otázka týka priamo vášho profilu, prihláste sa prosím, a kontaktujte nás z vášho profilu ako prihlásený používateľ. Umožní nám to rýchlejšie vybaviť vašu požiadavku.

laptop-img
Kontaktný formulár
laptop-img
Chat
laptop-img
Telefón
 

Vklad

 

Váš vklad je spracovaný do 2 pracovných dní. O pripísaní vkladu do vášho profilu budete informovaný mailom. V prehľade pro prihlásení na svoj Fumbi účet viete sledovať, v akom stave sa pripisovanie vášho vkladu nachádza. Ak ste vklad posielali cez víkend alebo počas sviatkov, môže pripísanie vkladu trvať aj dlhšie, nakoľko banka posiela prostriedky len počas pracovných dní.

 

Nie, prevodný príkaz môžete zadať aj cez internet/mobile banking. Prípadne môžete zvoliť platbu VISA kartou.

 

Ide o registračné číslo, pod ktorým vás evidujeme ako nášho klienta. Je podstatné pri overovaní a správnom spracovaní vášho vkladu. Nájdete ho vo svojom profile v časti Môj účet a osobné údaje.

 

Pokiaľ sa meno vlastníka bankového účtu zhoduje s menom vlastníka Fumbi účtu, vklad spracujeme. Ak táto podmienka nie je splnená, prosíme vás, aby ste nás kontaktovali cez kontaktný formulár v časti KONTAKT na našej stránke z vašej prihlasovacej e-mailovej adresy, kde stručne uvediete, čo sa stalo. Zároveň vás prosíme, aby ste pripojili potvrdenie o platbe ako prílohu, kde bude uvedené číslo bankového účtu, z ktorého ste posielali vklad, meno vlastníka daného bankového účtu, číslo bankového účtu príjemcu, suma a dátum prevodu. Vášmu problému sa budeme venovať čo najskôr.

 

Prosíme vás, aby ste pri každej platbe doplnili vaše Fumbi ID ako variabilný symbol, platobnú referenciu, referenciu platiteľa, identifikátor alebo ako poznámku pre príjemcu. Ak je to možné, vložte svoje Fumbi ID do všetkých kolóniek, ktoré to umožňujú. Ďakujeme.

 

Pokiaľ sa meno vlastníka bankového účtu nezhoduje s menom vlastníka Fumbi účtu, prosíme vás, aby ste nás kontaktovali cez kontaktný formulár v časti KONTAKT na našej stránke z vašej prihlasovacej e-mailovej adresy, a doložili dispozičné právo k účtu z ktorého ste urobili vklad. Z legislativnych dôvodov nemôžeme spracovať vklad, ktorý prišiel z bankového účtu písaného na inú osobu. Ak k danému účtu máte dispozičné právo, stačí, ak nám pošlete potvrdenie, či už to bude screenshot (jedna fotka) z internet bankingu alebo výňatok zmluvy k bankovému účtu, kde bude uvedené vaše meno, číslo predmetného bankového účtu a musí byť z neho zrejmé, že máte právo tento účet používať. V takom prípade, po overení dispozičného práva, vklad spracujeme. V prípade, ak nemôžete doložiť potvrdenie o dispozičnom práve, budeme musieť vklad vrátiť na účet, z ktorého prišiel. Budeme však radi, ak sa k nám vrátite vkladom z vášho bankového účtu písaného na vaše meno.

 

Ak ste zadali vklad v profile, ale nezadali ste prevodný príkaz, je všetko v poriadku. My nemáme dosah na váš bankový účet.

 

Nakoľko nemáme dosah na váš bankový účet, nie je možné v profile zrušiť zadaný prevodný príkaz. Ak platba ešte nebola spracovaná, je možné ju na požiadanie vrátiť. prosíme vás, aby ste nás kontaktovali cez kontaktný formulár v časti KONTAKT na našej stránke z vašej prihlasovacej e-mailovej adresy so žiadosťou o vrátenie platby. Chceme vás ale upozorniť, že sa jedná o neštandardnú situáciu a vrátenie platby už nemusí byť možné, pokiaľ prebehol nákup kryptomien.

 

Ak ste zadali vklad vo vašom profile, ale nezadali ste prevodný príkaz vo vašej banke, v skutočnosti ste vklad neurobili, len ste zadali žiadosť. Vklad je potrebné zrealizovať prevodným príkazom vo vašej banke, poprípade zvoliť platbu VISA kartou, keďže my nemáme dosah na váš bankový účet.

 

Ak sú bankové účty na vaše meno, alebo k nim máte dispozičné právo, možné to je. Ak nie je meno napísané na účtoch rovnako, (interpunkcia) môže sa stať, že platba nebude spárovaná automaticky. Výber je následne poslaný len na účet, ktorý máte uvedený vo svojom profile.

 

Po pripísaní vkladu na váš Fumbi účet môžete sledovať vývoj investície. Jej hodnota a výnos sa aktualizujú každých 15 minút. Môžete urobiť ďalšie vklady. Výber je možný kedykoľvek. Ak máte záujem sledovať trh a rozhodovať sa podľa toho, odporúčame stránku coinmarketcap.com.

Výber

 

Váš výber bude u nás spracovaný do 2 pracovných dní. Následne platbu posielame na váš bankový účet. Pripísanie vašich prostriedkov môže trvať dlhšie ak banky spracujú príkaz v popoludňajších hodinách alebo cez víkend. Platbu by ste na svojom účte mali vidieť 3-4 pracovný deň.

 

Čiastočný výber môžete urobiť, ak hodnota vašich vkladov dosiahla 500 eur. Minimálna suma výberu je 50 eur. Minimálny zostatok v produkte, z ktorého urobíte čiastočný výber je 50 tiež eur.

 

Zrušiť výber nie je možné, nakoľko v systéme dochádza k odpredaju kryptomien v čase jeho zadania.

 

Platba bude odoslaná na účet, z ktorého prišli vklady.

 

Ide o prevod kryptomien na verejné adresy klienta. Váš účet bude po zrušení úschovy uzamknutý a v budúcnosti ho nebude možné opätovne využiť.

 

Výber sa realizuje v eurách. Zrušenie úschovy je presunutie kryptomien klienta na ním zadané verejné adresy. V prípade výberu sa účet nezruší a je možné využiť ho aj v budúcnosti. Pri zrušení úschovy bude účet uzamknutý a jeho ďalšie využívanie nebude možné.

 

Pri zrušení úschovy je možné previesť len všetky kryptomeny v portfóliu, nie jednu alebo niekoľko kyptomien podľa vlastného výberu.

 

Prevod kryptomien do vašej peňaženky je možný zrušením úschovy. Je možné previesť len všetky kryptomeny v portfóliu, nie jednu alebo niekoľko kyptomien podľa vlastného výberu.

 

Platba v kryptomene nie je možná, nakoľko nepôsobíme ako platobná brána. V budúcnosti by sme chceli takúto službu zaviesť.

Účet

 

Pre zaevidovanie nového bankového účtu je potrebné poslať overovaciu platbu z vášho nového, aktuálneho bankového účtu v minimálnej čiastke 0,30 eur do produktu Fumbi kredit: LT063080020000001282. Do poznámky alebo ako správu pre príjemcu uveďte vaše ID. Po overení a spracovaní platby bude vo vašom profile zaevidovaný váš nový bankový účet, z ktorého môžete následne realizovať nové investície.

 

Údaje o vás a vašej banke vložíte do systému vyplnením KYC formulára, ktorý nájdete vo vašom profile v časti „Môj účet“ po kliknutí na „Upraviť detaily“. Overovací modul vás následne bude navigovať na nahratie prednej a zadnej strany dokladu totožnosti a biometricky overí vašu tvár ( je potrebné si povoliť prístup ku kamere). V prípade zmeny údajov ak ste už raz formulár vyplnilil vás prosíme, aby ste nás kontaktovali cez kontaktný formulár v časti KONTAKT na našej stránke zo svojej prihlasovacej mailovej adresy a požiadali nás o zmenu. Váš formulár vám bude sprístupnený na nahratie nových dokladov., na základe ktorých vám zmeníme osobné údaje.V prípade žiadosti o zmenu bankového účtu, vám pošleme bližšie inštrukcie.

 

Je pre nás dôležité zistiť a overiť totožnosť každého klienta. Nakoľko fyzické overenie totožnosti nie je možné, zaviedli sme overenie totožnosti klienta elektronickou formou, čo zároveň znamená overenie, či sa jedná o tú istú osobu, aká je na doklade totožnosti (občiansky preukaz alebo pas).

 

Fumbi dodržuje politiku ochrany údajov, ktorá upravuje získavanie, použitie, uchovávanie a vymazanie vašich osobných údajov a poskytuje vám informácie o vašich právach podľa GDPR. Viac sa dočítate na našej stránke v sekcii – Zásady ochrany osobných údajov.

 

Povinnosť archivovať údaje klienta nám vzniká zo zákona, a to po dobu ním určenú. Aktuálne je časové rozpätie vymedzené na 5 rokov.

 

Po výbere sa účet neruší. Pokiaľ na účte nemáte žiadne finančné prostriedky, je jeho vedenie bez poplatkov a môžete ho využiť aj v budúcnosti.

 

Áno, je možné, aby mal klient viac účtov. Pre založenie nového účtu je potrebná nová (jedinečná) emailová adresa. Nie je možné otvoriť si viac účtov s použitím jednej emailovej adresy.

 

Zmeniť majiteľa účtu nie je možné.

 

Pridať disponenta na váš Fumbi účet nie je možné.

 

Pokiaľ ste zabudli heslo, pri prihlásení kliknite na „Obnovu hesla“ a postupujte podľa pokynov.

 

Pre zmenu vášho e-mailu nás prosím kontaktujte cez kontaktný formulár v časti KONTAKT na našej stránke zo svojej prihlasovacej mailovej adresy.

 

Telefónne číslo zadávate v časti „Môj účet“ a „Zabezpečenia“.

 

Vo vašom profile v časti „Môj účet“ a „Zabezpečenia“ si zadáte nové telefónne číslo. K overeniu budete potrebovať aj pôvodné číslo. Ak už nemáte prístup k predchádzajúcemu telefónnemu číslu, kontaktujte nás prosím cez kontaktný formulár v časti KONTAKT na našej stránke zo svojej prihlasovacej mailovej adresy.

 

Ak už nemáte prístup k predchádzajúcemu telefónnemu číslu, kontaktujte nás prosím cez kontaktný formulár v časti KONTAKT na našej stránke zo svojej prihlasovacej mailovej adresy.

 

Ide o bezpečnostné nastavenie na ochranu vkladu a disponovanie s účtom.

Zrušenie účtu

 

Pred zrušením účtu je potrebné urobiť kompletný výber a počkať na jeho obdržanie. Potom nám prosím pošlite žiadosť o zrušenie účtu cez kontaktný formulár na našej stránke v časti KONTAKT zo svojej prihlasovacej mailovej adresy. Pred zrušením účtu odporúčame počkať do začiatku budúceho roka, kedy v profile budete mať podklady k daňovému priznaniu. Tieto podklady neposielame poštou ani e-mailom. Pokiaľ na účte nemáte žiadne finančné prostriedky, je jeho vedenie bez poplatkov. Následne nás môžete kedykoľvek požiadať o zrušenie účtu. váš účet zrušíme do 2 mesiacov od požiadania. Po zrušení účtu sme povinní uchovávať vaše údaje po dobu určenú zákonom (aktuálne 5 rokov).

 

Váš účet zrušíme do 2 mesiacov od požiadania. Pred zrušením účtu odporúčame počkať do začiatku budúceho roka, kedy v profile budete mať podklady k daňovému priznaniu. Tieto podklady neposielame poštou ani e-mailom. Pokiaľ na účte nemáte žiadne finančné prostriedky, je jeho vedenie bez poplatkov. Následne nás môžete kedykoľvek požiadať o zrušenie účtu. Po zrušení účtu sme povinní uchovávať vaše údaje po dobu určenú zákonom (aktuálne 5 rokov).

 

Vaše údaje budeme archivovať po dobu určenú zákonom.

Odporúčanie

 

Ide o odporučenie spoločnosti Fumbi vašim známym, priateľom alebo rodine. Vy za odporučenie dostávate odmenu, ktorá sa viaže na vklad alebo na zisk odporučeného.

 

V prípade, že sa váš známy zaregistruje s použitím vášho kódu a urobí vklad, obdržíte odmenu 7 % z výšky jeho licenčného poplatku. Pri výbere dostanete odmenu 7 % z nášho poplatku zo zisku. Váš známy bude mať zľavu na licenčný poplatok 7 %.

 

Váš známy bude mať 7 % zľavu z licenčného poplatku .

 

Vo vašom profile v časti „Transakcie“ sa nachádzajú aj odmeny, ktoré sú pripísané k vašim vkladom. Nie je však možné zistiť, kto sa registroval cez váš link, keďže nie je možné zdieľať údaje klientov.

 

V prípade, ak sa váš známy nezaregistroval cez váš link priamo a hneď, nedošlo k prepojeniu účtov. Poprípade odporúčaný nerealizoval vklad. V takom prípade nemôže byť priznaná odmena.

 

Nie je možné zistiť, kto sa registroval. Ak ste niekoho odporučili a daná osoba urobila vklad, vo vašich transakciách sa objaví odmena, ktorá bude pripísaná k vašim vkladom.

Profil

 

Aktuálna hodnota zobrazuje celkovú hodnotu investičného účtu v aktuálnom čase v miestenj mene.

 

Výnos predstavuje zhodnotenie vašej investície, t.j. rozdiel v hodnote investície v čase vkladu a aktuálnej hodnote – prírastok k vašej investícii. Vo vašom profile vidíte výnos v miestnej mene.

 

Zisk je výnos očistený od poplatkov.

 

Údaj o vklade obsahuje súhrn všetkých vkladov, ktoré prišli na Fumbi účet. Tento údaj sa nevymazáva.

 

Výpisy z účtu neposielame. Ako výpis z účtu vám slúžia všetky transakcie, ktoré máte v profile. 

 

Najčastejší dôvod je, že na iných stránkach sú ceny kryptomien uvedené v USD. My ceny uvádzame v eurách.

 

Pri každej transakcii, ktorú máte v profile, je možné pozrieť si po kliknutí na „Zobraziť detaily“ ceny kryptomien, keď bola transakcia spracovaná a pripísaná na Fumbi účet.
Opýtajte sa nás

 

Kontaktný formulár

Ak ste medzi častými otázkami nenašli odpoveď na svoju otázku, neváhajte nám napísať. Náš lokálny tím zákazníckej podpory vám so všetkým rád pomôže.