back
Prehľad trhu
21. decembra 2023  • clock 3 min •  Daniel Mitrovsky

SEC rokuje so žiadateľmi o ETF – Market Info

Počas uplynulých dvoch týždňov presiahla celková trhová kapitalizácia 1,49 bilióna EUR. Nárast trhovej kapitalizácie v 14-dňovom horizonte predstavuje 1,36 %. Cena Bitcoinu počas posledných 14 dní klesla o 0,37 % na úroveň približne 39 950 EUR. Dominancia Bitcoinu sa momentálne pohybuje okolo 53,6 %.

Zdroj: Coinmarketcap

SEC rokuje so žiadateľmi o ETF

Americká komisia pre cenné papiere a burzy (SEC) počas posledných dvoch týždňov odštartovala nové kolo diskusií so spoločnosťami, ktoré podali žiadosť o vytvorenie spotového ETF na Bitcoin v Spojených štátoch. Predstavitelia kancelárie Garyho Genslera sa stretli so zástupcami spoločností, aby prediskutovali detaily ohľadom možného schválenia spotového ETF.

Na základe súdnych podaní prijal regulátor 14. decembra zástupcov spoločnosti BlackRock, aby prediskutovali navrhovanú zmenu pravidiel, ktorá by umožnila obchodovanie s kryptoinvestičným nástrojom na veľkých burzách. Podľa analytika Bloomberg ETF Jamesa Seyffarta išlo už o tretie stretnutie medzi BlackRock a SEC, ktoré sa týka priamo vytvorenia spotového ETF.

Pár dní predtým, konkrétne 8. decembra sa SEC stretlo so zástupcami spoločností Grayscale a Franklin Templeton, ktoré taktiež patria medzi žiadateľov o spotové ETF. Podľa dostupných informácií mali zástupcovia firiem diskutovať o aktuálnom stave svojich žiadostí a aplikovaní prípadných zmien, ktoré SEC vyžaduje.

Koncom novembra sa zástupcovia SEC stretli aj s tímom spoločnosti Hashdex, aby spoločne diskutovali o možných rizikách manipulácie s trhom a ochrany investorov. Diskusia sa mala taktiež týkať využitia hotovostných vkladov a spätných odkupov (takzvaný cash creations and redemptions model), ako aj spotových nákupov bitcoinov z fyzických búrz v rámci trhu Chicago Mercantile Exchange.

Ako sme už niekoľkokrát informovali, viacero veľkých správcovských spoločností plánuje spustiť spotové bitcoinové ETF, vrátane firiem ako BlackRock, Fidelity, WisdomTree, Invesco či Grayscale. Americký regulátor musí v tejto oblasti rozhodnúť už v januári, keďže už vyčerpal všetky možnosti v oblasti odkladu svojho rozhodnutia.

V prípade schválenia spotového ETF na Bitcoin sa bude najväčšia kryptomena na trhu obchodovať na hlavných burzách na Wall Street, čím sa Bitcoin otvorí širšiemu publiku investorov podporovaných najvplyvnejšími investičnými spoločnosťami sveta. V prípade, že SEC spotové ETF zamietne, s vysokou pravdepodobnosťou sa investiční manažéri proti rozsudku odvolajú, čo môže čakanie na spotové ETF výrazne predĺžiť. Zdroj

Google mení svoje pravidlá v oblasti kryptoreklám

Schváleniu spotového ETF verí aj samotný Google. Technologický gigant minulý týždeň aktualizoval svoje reklamné pravidlá súvisiace s kryptomenami a povolí špecifický druh kryptoreklám.

Zo správy o zmenách a aktualizácií pravidiel spoločnosti Google vyplýva, že nové pravidlá pre reklamy na kryptomeny a súvisiace produkty umožnia inzerentom vytvárať reklamy na takzvané “Cryptocurrency Coin Trust” v Spojených štátoch od 29. januára 2024. Trusty sú v tomto prípade vnímané ako finančné produkty, ktoré umožňujú investorom obchodovať s podielmi vo fondoch, ktoré držia veľké zásoby digitálnej meny – vrátane ETF fondov.

Potenciálni inzerenti týchto kryptoreklám musia disponovať certifikáciou Google, aby mohli publikovať svoje reklamy. Certifikácia vyžaduje, aby inzerenti mali príslušnú licenciu od zodpovedajúceho miestneho úradu a jeho produkty musia spĺňať všetky miestne zákonné požiadavky krajiny alebo regiónu, pre ktorý chcú získať certifikáciu.

Zmena politiky týkajúca sa reklám na Googli prichádza práve v čase, keď analytici Bloomberg ETF pripisujú až 90 % šancu na schválenie spotového BTC ETF v USA do 10. januára 2024 s potenciálom, že bude schválených viacero žiadostí naraz. Zdroj

Účtovné zmeny v oblasti kryptomien v USA

Rada pre finančné účtovné štandardy (FASB) minulý týždeň oznámila nové pravidlá, ktoré budú vyžadovať, aby spoločnosti účtovali o kryptomenách v ich reálnej hodnote. Nové pravidlá majú vstúpiť do platnosti od 15. decembra 2024, ale spoločnosti ich budú môcť uplatniť už skôr.

Podľa nových smerníc, ktoré sú prvé svojho druhu v Spojených štátoch, budú musieť podniky na konci každého vykazovaného obdobia zverejniť hodnotu kryptomien na základe ich trhových cien. Cieľom tohto kroku je poskytnúť väčšiu transparentnosť a presnosť vo finančnom výkazníctve, pričom sa uznáva nestála a volatilná povaha digitálnych aktív, kam spadá aj Bitcoin či Ethereum.

Doteraz sa v účtovníctve zaobchádzalo s Bitcoinom ako s nehmotým aktívom, čo znamená, že ak cena Bitcoinu klesla nižšie, než za čo ho spoločnosti nakúpili, museli v účtovníctve vykázať zníženie hodnoty, a to aj napriek tomu, ak ho nepredali. Ak však jeho cena stúpla, spoločnosti v účtovníctve nemohli vykonať zvýšenie hodnoty až do momentu, kým Bitcoin neodpredali. To znamená, že Bitcoin bol účtovaný vždy v najnižšej hodnote.

Nové účtovné štandardy, ktoré prinesú účtovanie v reálnej hodnote, umožnia spoločnostiam pravidelne (napríklad štvrťročne) vykazovať nerealizované zisky alebo straty. Spoločnosti tak budú môcť v účtovníctve využiť a vykázať zisk z investície do Bitcoinu v prípade, ak jeho hodnota vzrástla bez toho, aby ho museli odpredať. Nové štandardy zvyšujú pravdepodobnosť toho, že spoločnosti budú nakupovať Bitcoin a pridávať ho do svojej súvahy a stanú sa dlhodobými držiteľmi Bitcoinu, pretože budú môcť vykazovať zhodnotenie bez toho, aby museli čokoľvek predať.

Zároveň platí, že investori ako aj regulačné orgány budú mať prístup k včasnejším a transparentnejším informáciám o finančnom zdraví spoločností, ktoré vlastnia Bitcoin. Očakáva sa, že zvýšená transparentnosť podnieti väčšiu dôveru v toto odvetvie, ktoré je často sužované obavami z nedostatočného dohľadu a regulácie. Zavedenie pravidiel účtovania reálnej hodnoty pre Bitcoin a iné kryptomeny je určite významným krokom vpred pre toto odvetvie. Zdroj

Ethereum schválilo štandard tokenizácie ERC-3643

Komunita stojaca za blockchainom Ethereum schválila nový štandard tokenizácie ERC-3643. Tento štandard je vôbec prvým štandardom navrhnutým špeciálne pre vyhovujúcu tokenizáciu. Nový štandard vylepšuje široko používaný štandard ERC-20, najmä v oblasti tokenizácie cenných papierov. Taktiež vylepšuje tokeny ERC-20 o nové kontrolované pokročilé funkcie.

Joachim Lebrum, predseda Technologickej pracovnej skupiny ERC-3643 Association, uviedol, že „Štandard ERC-3643 je priekopníckym krokom smerom k integrácii pokročilých blockchain riešení do podnikového sektora a jeho prijatie vysiela ozvenu do celého ekosystému, že ERC-3643 je vynikajúci štandard pre takéto prípady použitia.”

ERC-3643 je tokenový štandard pre tokenizáciu cenných papierov, aktív z reálneho sveta (RWA), platobných systémov a vernostných programov. Štandard používa rámec self-sovereign identity (SSI) na dynamické overenie vhodnosti tokenov pre používateľov. Táto funkcia zabezpečuje súlad prostredníctvom anonymných, ale overiteľných poverení.

Nový štandard ERC-3643 má za cieľ zmeniť spôsob, akým spoločnosti využívajú technológiu blockchain. Poskytuje im bezpečný a vyhovujúci rámec na tokenizáciu rôznych aktív. Oficiálne uznanie tohto štandardu spoločnosťou Ethereum demonštruje jej ciele riešiť rôznorodé potreby používateľov z reálneho sveta. Stanovuje tiež referenčnú hodnotu pre inštitúcie implementujúce tento rámec v projektoch tokenizácie.

Podľa rôznych prieskumov sa dynamika tokenizácie v najbližších rokoch výrazne zvýši. Napríklad, analytický tím spoločnosti HSBC predpovedá, že trh s tokenizovanými aktívami dosiahne do roku 2030 hodnotu niekoľko biliónov dolárov. Podľa nich vlády, ako aj významné investičné fondy, preukazujú čoraz väčší záujem o túto oblasť a je možné očakávať, že počas vlny tokenizácie dôjde k prechodu dlhopisov, akcií aj iných bežných finančných aktív na modely založené na blockchaine. Zdroj

Sú kryptomeny komoditami alebo cennými papiermi?

Diskusie o tom, či sú kryptomeny komoditami alebo cennými papiermi sa medzi investormi, ako aj regulačnými orgánmi vedú už dlhé roky. Rôzne regulačné úrady na to majú rôzne názory a jednotný názor v tejto oblasti prakticky neexistuje.

Pred pár dňami sa k tejto téme vyjadril predseda Americkej komisie pre termínované obchody s komoditami (CFTC) Rostin Behnam, ktorý uviedol, že mnohé kryptomeny sú podľa súčasných zákonov považované za komodity. Vyjadril taktiež znepokojenie nad potrebou jasných regulačných smerníc, ktoré sa stali významnou prekážkou pre podniky pôsobiace v kryptopriemysle v USA.

Behnam už skôr uviedol, že digitálne aktíva, vrátane Etherea a stablecoinov, sú komodity. CFTC potvrdila túto klasifikáciu v súdnom spore proti zakladateľovi FTX Samovi Bankman-Friedovi v decembri 2021, kedy komisia uviedla, že Bitcoin, Ether a stablecoin Tether (USDT) sú komodity.

Naproti tomu Gary Gensler, predseda Komisie pre cenné papiere a burzy (SEC), neustále tvrdí, že všetky kryptomeny okrem Bitcoinu sú cenné papiere a mali by byť regulované úradom SEC. Gensler tvrdí, že verejnosť investuje do kryptomien s očakávaním zisku, čo znamená, že spĺňajú definíciu cenných papierov. Rozdielne názory týchto dvoch regulačných orgánov viedli k tomu, že Behnam opísal túto situáciu ako „turf war“ o to, kto bude regulovať kryptopriemysel.

Napriek pokračujúcim rozdielnym názorom na kryptomeny udržiava Behman pozitívny pracovný vzťah so SEC, pričom zdôraznil, že obe agentúry zdieľajú rovnaký záujem o ochranu amerických trhov, finančného ekosystému krajiny a spotrebiteľov. Zdroj

Kuriozita: Donald Trump predstavil ďalšiu NFT kolekciu

Bývalý prezident Spojených štátov Donald Trump oznámil spustenie svojej už v poradí tretej zbierky nezameniteľných tokenov (NFT) s názvom Mugshot, ktorej podstata sa točí okolo témy jeho prebiehajúcich trestných obvinení.

Používatelia, ktorí majú záujem o kúpu NFT, bez ohľadu na zvolený spôsob platby (kreditná karta alebo wETH), budú musieť poskytnúť overenie identity známe ako Know Your Customer (KYC). Cena každej digitálnej karty z tejto kolekcie je 99 dolárov a tí, ktorí si zakúpia 47 alebo viac kariet, budú mať možnosť získať kúsok skutočného obleku bývalého prezidenta z jeho slávneho mugshotu spolu s večerou v Mar-a-Lago so samotným Trumpom.

Donald Trump predstavil svoju už tretiu kolekciu v čase, kedy opätovne kandiduje za prezidenta Spojených štátov vo voľbách, ktoré sa uskutočnia v roku 2024. Trump v súčasnosti čelí celkovo 91 obvineniam z trestných činov súvisiacich s obvineniami z obchodných podvodov a pokusov o zvrátenie prezidentských volieb v USA v roku 2020. Zdroj

Investujte s Fumbi už dnes

Využite potenciál kryptomien jednoducho, bezpečne a efektívne. Začnite investovať s Fumbi so sumou už od 50 €. Fumbi Algoritmus vo Fumbi Index Portfóliu sleduje pohyb cien na trhu s kryptomenami za vás. A ak chcete z investovania získať každý týždeň odmenu, vyberte si Staking Portfólio s očakávanou ročnou odmenou 5 – 7 % a bez vstupných či ročných poplatkov.

PRIHLÁSIŤ SA DO PROFILU


Narazili ste v texte na pojem, ktorému nerozumiete? Nevadí, všetky dôležité pojmy súvisiace s kryptomenami nájdete na jednom mieste v našom novom Fumbi slovníku.

Avatar photo

Daniel Mitrovsky

Autor

linkedin
Zdieľaj spolu s ostatnými
Odporúčame

Ďalšie články s Fumbi