back
Kryptomeny
24. novembra 2022  • clock 7 min •  Boris Hasko

Secret network – blockchain s programovateľným súkromím

V tomto blogu vám predstavíme kryptoaktívum, ktoré je súčasťou nášho nového Fumbi Staking Portfólia. Jedná sa o Secret blockchain, ktorého hlavným cieľom je priniesť jeho používateľom schopnosť manažovať si svoje vlastné súkromie. Secret Network umožňuje samotným používateľom stať sa vlastníkmi svojich finančných informácií a zdieľať ich len s tými, ktorým dôverujú.

História Secret Networku

Pôvodná incentíva vytvorenia Secret Networku pochádza z komunity, ktorá stála za projektom Enigma. Motiváciou skupiny vývojárov bolo vytvorenie verejného a zároveň decentralizovaného blockchainu, ktorý by umožňoval znovu vrátiť súkromie používateľom distribuovaných blockchainových sietí.

Projekt Enigma získal v roku 2017 prostredníctvom prvotnej ponuky mincí (ICO) na vývoj projektu až 45 miliónov dolárov. V máji 2020 došlo k rebrandingu projektu na Secret Network, pričom spoločnosť Enigma MPC, ktorá stála za vývojom pôvodného protokolu Enigma, v súčasnosti patrí medzi jednu z hlavných vývojárskych skupín podieľajúcich sa na vývoji tohto protokolu.

Sieť Secret bola vytvorená pomocou sady vývojárskych nástrojov Cosmos SDK a beží na konsenzuálnom algoritme Tendermint Proof-of-Stake. Hlavná sieť Secret Networku bola spustená 13. februára 2020.

V druhej polovici júna 2020 ohlásila Secret Foundation v spolupráci s teamom stojacím za projektom Enigma spustenie testnetu s názvom Secret Games. Táto testovacia sieť slúžila predovšetkým na uskutočnenie záťažových testov (takzvané stress testy) pred implementáciou hard forku s názvom Vulcan, ktorý definitívne spustil funkciu smart kontraktov na tejto sieti.

Čo je Secret Network?

Secret Network je inovatívnou blockchainovou sieťou, ktorá ponúka vysoko škálovateľné smart kontrakty bez povolenia (takzvané permissionless smart kontrakty) so zabudovaným súkromím prinášajúcim nové možnosti tvorby aplikácií, ktoré nie je možné realizovať na iných verejných blockchainoch. Sieť umožňuje svojim používateľom stať sa vlastníkmi ich vlastných finančných informácií a zdieľať ich len so subjektmi, ku ktorým majú dôveru. Ide vôbec o prvý protokol, ktorý začal používať privátne smart kontrakty na svojej hlavnej sieti.

Secret Network je postavený na Tendermint SDK, ktorá prináša interoperabilné súkromie na celú sieť Cosmos. Využíva kombináciu Intel SGX (Software Guard Extension) a Trusted Execution Environment technology, niekoľko šifrovacích schém a inovatívny manažment súkromných kľúčov pre používateľov siete. Intel SGX rozdeľuje protokol na dve časti. Bezpečnostná časť má na starosť spracovanie citlivých dát prostredníctvom algoritmu technológie TEE (Trusted Execution Environment), s ktorou sa môže bežný človek stretnúť napríklad v prípade, ak si smartfón odomyká svojím odtlačkom prsta. V sieti Secret sa však namiesto procesoru v smartfóne nachádza blockchainový uzol.

Komplexný prehľad Secret Networku

Táto sieť má mnohé špecifiká, ktoré nemá žiaden iný blockchain. So spustením hlavnej siete vznikla možnosť vytvárať privátne smart kontrakty so šifrovaným stavom siete, ako aj so šifrovanými vstupnými a výstupnými dátami. Takáto funkcionalita umožnila vytvárať tzv. secret alternatívy existujúcich funkcionalít.

Secret tokeny

Secret tokeny sú šifrované verzie natívnych tokenov štandardu SNIP 20, s ktorými môžu používatelia siete kooperovať v rôznych aplikáciách, pričom tretie strany nie sú schopné o týchto tokenoch dohľadať žiadne dáta. Tieto dáta môže primárne sledovať iba samotný používateľ a to prostredníctvom takzvaných sledovacích kľúčov. Pomocou týchto kľúčov si vie používateľ pozrieť napríklad svoj zostatok, avšak až po podpísaní transakcie týmito kľúčami.

Tretia strana má potenciálne k takýmto informáciám prístup len vtedy, ak im to daný používateľ umožní. Medzi tieto tokeny patria napríklad tokeny Secret Network protokolov alebo tokeny, ktoré boli na túto sieť presunuté.

Secret mosty (Bridges)

Jedným z kľúčových cieľov vo vývoji siete Secret je prepojenie sietí s existujúcimi používateľmi a poolami likvidity. Cez tieto mosty majú používatelia iných sietí možnosť si tzv. „vyraziť“ secret tokeny aj napriek tomu, že prichádzajú z iných ekosystémov. Takáto funkcionalita prináša možnosť rozšíriť aktivitu aj na ďalšie blockchainy bez nutnosti vynakladať prebytočné náklady na vývoj dodatočných protokolov. Namiesto toho, stačí len vytvoriť most a spojiť už existujúce štruktúry.  

Aktuálne k sieti Secret vedú štyri mosty a to zo siete Binance Smart Chain, Ethereum, IBC a Monero.  

Zdroj: Secret Analytics

Secret NFTs

NFTs (Non Fungible Tokens) umožňujú uchovávať a distribuovať majetkové práva na blockchaine. NFT na sieti Secret umožňujú uchovávať a distribuovať dané práva so zvoleným stupňom súkromia určeným užívateľom. V apríli 2021 vznikol prvý Secret NFT štandard SNIP-721. Tieto tokeny majú vo svojej podstate rovnaké vlastnosti ako NFT na iných sieťach, avšak, prinášajú nové možnosti, ako napr.:

  • Schopnosť anonymizovať vlastníctvo vzácnych NFTs,
  • sprivatizovanie metadát (spôsob ako sa podpisové dáta pripájajú na relayer, off-chain databázu, ktorá tiež overuje transakciu, avšak nezávisle od oracle systému),
  • kontrolu prístupu k pripojenému obsahu.

Takéto možnosti by mohli v praxi využiť napríklad umelci, ktorí by upravovali prístup ku svojim dielam napríklad na základe ceny vstupenky na ich výstavu (kto by si kúpil lacnejšiu, mal by obmedzenejší prístup než ten, kto by si kúpil drahšiu), prípadne by sa to dalo využiť aj v odvetví zábavy pre dospelých.

Secret DeFi

Medzi oblasti, ktoré nepochybne môžu vyťažiť z implementácie secret tokenov, je oblasť decentralizovaných financií v podobe súkromných kontraktov. V prípade pôžičkového protokolu je možné autonómne poskytovať používateľom pôžičky bez nutnosti verejného odhalenia ich transakcií. Dalo by sa povedať, že Secret Network umožňuje exekuovať transakcie podobne ako Ethereum s prvkami transakčnej anonymity podobné Moneru a interoperabilitu blockchainových sietí postavených nad Cosmos SDK. Vďaka týmto vlastnostiam sa tiež znižuje možnosť validátorov profitovať z MEV (Miner Extractable Value), keďže nemajú možnosť zaradiť transakcie do bloku podľa ich výberu, keďže ani sami nepoznajú jej náležitosti.  

Zdroj: Secret Analytics

Postup pre použitie Secret Networku

1.      Vykonáme transakciu na sieť Secret cez most IBC/XMR/ETH/BSC.

2.      Token, ktorý sme odoslali zabalíme (wrapneme) do SNIP-20 tokenu, tzv. sTOKENU (v prípade, ak si takto wrapujeme napr. ETH, tak po wrapnutí dostanete sETH).

3.      Môžeme začať s používaním siete.

Smart kontrakty v sieti Secret

Smart kontrakty sa v tejto sieti vytvárajú na multichain smart kontraktovej platforme s názvom CosmWasm  (Cosmos WebAssembly). Tieto kontrakty sú písané v module, ktorý je ľahko zapojiteľný do Cosmos SDK. Teda, každý vývojár, poprípade skúsenejší používateľ, môže vytvárať takéto kontrakty bez väčších ťažkostí. Táto smart kontraktová platforma je napísaná v programovacom jazyku Rust, avšak v budúcnosti sa plánuje možnosť prirodzenej implementácie aj iných jazykov.

Výhodou týchto smart kontraktov sú aj tzv. vnútro-blockchainové kontrakty. To znamená, že kontraktom na tejto sieti je umožnené posielať informácie bez nutnosti dôvery blockchainu, z ktorého transakcia pochádza. CosmWasm prijal tzv. Actor model (model herca), pomocou ktorého sú správy v blockchaine posielané štýlom fire-and-forget (spáľ a zabudni), čo znemožňuje mnohé typy hackerských útokov.   

Ekosystém Secret Network

Zdroj: Secret Analytics

Medzi najznámejšie protokoly pôsobiace na sieti Secret patria napríklad:

  • Shade protocol – DeFi protokol, ktorý prepojuje DeFi aplikácie so zameraním na súkromie. Zaujímavosťou tohto protokolu je, že umožňuje razenie stablecoinu SILK. SILK je prvým kolateralizovaným stablecoinom na sieti Secret s nezvyčajným peggom 1,05 $.
  • Sienna swap –  Prvý crosschain swap na sieti Secret. Umožňuje obchodovať a anonymne si požičiavať viac ako 70 tokenov.
  • Secret Invoice –  Systém umožňujúci posielať a požadovať platby od svojich dodávateľov/odberateľov plne anonymne. Je to úplne prvý kontrakt tohto typu na blockchaine.
  • Shinobi protocol – bridge, ktorý bude umožňovať Bitcoinu využívať sieť Secret. Užívatelia si tak ako pri ostatných bridgeoch/mostoch swapnú BTC za sBTC a následne môžu začať využívať túto sieť.
  • Cosmostation – Ide o non-custodial multichain peňaženku, ktorá funguje ako rozšírenie do prehliadača  podporujúca ekosystém Cosmos, EVM ekosystémy a tiež aj druhé vrstvy Etherea, ako sú napríklad Arbitrum alebo Optimism.

Natívny token siete – SCRT

SCRT token je rovnako ako pri iných blockchainoch prvej vrstvy tokenom, ktorý sa používa na úhradu transakcií, stakeovanie, či na hlasovania o riadení protokolu. SCRT token však nie je natívne anonymný. Anonymným sa stáva až po wrapnutí na sSCRT.

Pre používateľov to znamená, že činnosti na sieti sú viditeľné na chaine, avšak metadáta zostávajú anonymné. Inak povedané v chain exploreri (napr. v mintscane) bude možné vidieť vašu transakciu, avšak žiadna tretia strana nebude vedieť s určitosťou povedať, že je to práve vaša transakcia (v prípade, ak nebude mať k dispozícii sledovací kľúč). 

Ďalšou známkou secret tokenu je to, že má neobmedzenú zásobu, ktorá je dynamická. Aktuálna inflácia je 15 %. Táto inflácia zostane na tejto úrovni dovtedy, pokiaľ sa pomer stakenutých SCRT mincí oproti tým nestakenutým nedostane nad úroveň 66 %. Akonáhle sa množstvo stakeovaných SCRT dostane nad túto úroveň, inflácia začne automaticky klesať až k úrovni 7 %. Aktuálna odmena za staking je približne 23 % APR.

INVESTOVAŤ VO FUMBI

Avatar photo

Boris Hasko

CMO

linkedin
Zdieľaj spolu s ostatnými
Odporúčame

Ďalšie články s Fumbi