back
Kryptomeny
10. septembra 2021  • clock 3 min •  Daniel Mitrovsky

Solana – vysoko škálovateľný blockchain

V nasledujúcom blogu vám predstavíme ďalšie kryptoaktívum, ktoré je súčasťou nášho dynamického portfólia – blockchainovú platformu Solana. Solana je vysoko škálovateľný programovateľný blockchain, na ktorého vrchole je možné stavať široké spektrum decentralizovaných aplikácií. Hlavným cieľom tejto platformy je vybudovať škálovateľnú sieť, ktorá je oveľa rýchlejšia ako ktorýkoľvek doposiaľ existujúci blockchain.

História

Jednou z najväčších výziev technológie blockchain je nepochybne škálovateľnosť. S rastom množstva používateľov narážajú najrôznejšie blockchainové siete na obmedzenia týkajúce sa najmä rýchlosti transakcií a ich validácie. Hlavným cieľom Solany je odstrániť tieto obmedzenia bez nutnosti vzdať sa decentralizácie alebo bezpečnosti.

Počiatky vzniku blockchainovej platformy Solana siahajú ešte do roku 2017, kedy Anatoly Yakovenko, hlavná tvár tohto projektu, verejne publikoval Whitepaper popisujúci takzvaný dôkaz o histórii (Proof-of-History). Proof-of-History je technika, ktorá dokáže udržiavať časovú stopu medzi počítačmi, ktoré si navzájom nedôverujú prostredníctvom decentralizovaných virtuálnych hodín.

Anatoly Yakovenko je vo svete technológií rešpektovaným softvérovým inžinierom s bohatými skúsenosťami. Ešte predtým, než začal pracovať na projekte Solana, pracoval vo svetovo známych spoločnostiach Qualcomm, Dropbox či Mesosphere. Okrem toho sa Yakovenko podieľal na vývoji operačných systémov BREW a Firefox.

Yakovenko sa spojil so svojím bývalým kolegom zo spoločnosti Qualcomm Gregom Fitzgeraldom, ktorý je teraz hlavným technologickým riaditeľom spoločnosti Solana, aby spoločne vytvorili testovaciu sieť s využitím Proof-of-History ešte v roku 2018.

Po úspešnom testovaní získal vývojársky tím v prvom privátnom financovaní viac než 20 miliónov dolárov na rozvoj. Po oficiálnom spustení siete v marci 2020 spoločnosť Solana získala dodatočných 1,76 milióna dolárov prostredníctvom verejnej ponuky mincí (ICO). Jedna minca $SOL sa počas verejnej ponuky mincí predávala za 0,20 USD.

Vývojová koncepcia Solany je od počiatku postavená na vyriešení „trojitej hrozby“, s ktorou zápasí napríklad sieť Ethereum: vysoké poplatky, nízka škálovateľnosť a bezpečnostné obavy.

Solana blockchain je v súčasnosti vedený spoločnosťou Solana Labs, pričom je podporovaný nadáciou Solana, švajčiarskou neziskovou organizáciou, ktorá je zameraná na rozvoj komunity a financovanie projektu.

Čo je Solana?

Solana je decentralizovaný Proof-of-Stake webový blockchain s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý podporuje vývojárov a inštitúcie na celom svete pri vytváraní decentralizovaných aplikácií a decentralizovaných búrz. V súčasnej dobe je Solana jedným z najškálovateľnejších programovateľných blockchainov, vďaka čomu je považovaná za jedného z najväčších konkurentov Etherea.

Generačne patrí Solana k blockchainom tretej generácie, ktorá však do svojho systému implementovala techniku vytvorenia dôveryhodného systému za pomoci určenia presného času transakcie s názvom Proof-of-History.

Proof-of-History

Naproti konsenzuálnym riešeniam najznámejších kryptomien na trhu prišiel blockchain Solany s inováciou, ktorá bola na trhu doposiaľ neobjavená.

Zatiaľ čo napríklad Bitcoin produkuje nové bloky každých 10 minút, Ethereum každých 15 sekúnd či Polkadot každých 6 sekúnd, Solana dokázala tento čas ešte viac stlačiť nadol, a to pomocou riešenia nazývaného Proof-of-History, ktoré zabezpečuje, že produkcia nových blokov prebieha každých 400ms, čo je v porovnaní s inými blockchainmi tretej generácie výrazne frekventovanejšia produkcia.

Transakcie v rámci blockchainu Solana sú zakódované pomocou SHA-256 hash funkcie. Táto funkcia je známa tým, že akýkoľvek vstup transformuje na jedinečný výstup, ktorý prakticky nie je možné predvídať. Solana každý výstup transakcie vezme a použije ho ako vstup pre nasledujúcu hashovaciu funkciu. Vďaka tomu je poradie transakcií integrované do každého jedného hashovacieho výstupu.

Zdroj: Medium

Pomocou tohto prístupu zistili vývojári Solany, že je možné implementovať do konsenzuálneho algoritmu „virtuálne hodiny“, ktoré u všetkých sieťových validátorov overujú transakcie presne v rovnakom čase. Tieto hodiny sú u všetkých validátorov časovo synchronizované, čo spôsobuje, že uzly v sieti sa dokážu dohodnúť na časovom poradí transakcie bez toho, aby medzi sebou navzájom museli komunikovať – pretože každý uzol má svoje vlastné, synchronizované hodiny.

V praxi to znamená, že dochádza k masívnej úspore času, pretože nie je potrebné čakať samostatne za každým validátorom, ktorý bežne pomocou časovej pečiatky overuje validitu transakcie.

Je však dôležité pochopiť, že Proof-of-History sám o sebe nie je konsenzuálnym mechanizmom. Je to skôr technika, ktorá zabezpečuje efektívnejšie využitie času pri potvrdzovaní poradia transakcií. V kombinácii s algoritmom Proof-of-Stake je tak výber ďalšieho validátora rýchlejší a jednoduchší. To celé zabezpečuje, že uzly potrebujú na overenie poradia transakcií minimum času.

Základné inovácie Solana blockchainu

Medzi základné vlastnosti blockchainu Solana patria okrem technológie Proof-of-History aj ďalšie inovácie, vďaka ktorým je Solana inovatívnym webovým blockchainom.

 • Tower BFT – Tower BFT je implementáciou pBFT (praktická Byzantská odolnosť voči chybám), ktorá je optimalizovaná pre Proof-of-History. V zásade ide o technológiu, ktorá využíva výhody virtuálnych hodín, vďaka čomu je možné dosiahnuť rýchly konsenzus bez nutnosti komunikácie medzi uzlami – čo zabezpečuje vysokú rýchlosť každej transakcie.
 • Gulf Stream protocol – Protokol Gulf Stream hrá dôležitú úlohu pri presúvaní transakcií do vyrovnávacej pamäte a ich presmerovaní na výstup siete. Vďaka Gulf Stream-protokolu dokáže Solana škálovať až 50 000 transakcií za sekundu. Vo svojej podstate tento protokol definuje, kedy a ako sa vymieňajú transakcie, čo drasticky skracuje čas potvrdenia transakcie a znižuje pamäťové požiadavky ešte nepotvrdených transakcií.
 • Turbine – Tento protokol uľahčuje prenos údajov do jednotlivých uzlov blockchainu. Turbína zabezpečuje rozdelenie údajov na menšie pakety, a pomáha tak Solane zvýšiť celkovú rýchlosť spracovania transakcií.
 • Sealevel – Sealevel je paralelizovaný nástroj na spracovanie transakcií, ktorý umožňuje Solane horizontálne škálovať medzi GPU a SSD. Zjednodušene, Sealevel umožňuje súbežné transakcie v rovnakom reťazci, čo zlepšuje celkovú funkčnosť siete.
 • Pipelining – proces, v ktorom sa vstup údajov priradí rôznym subjektom, ktoré sú zaň ďalej zodpovedné. Tento mechanizmus teda umožňuje rýchlu validáciu a replikáciu informácií o transakcii vo všetkých uzloch v rámci siete.
 • Cloudbreak – Cloudbreak je dátová štruktúra, ktorá je optimálna pre súbežné čítanie a zápis v sieti. Táto dátová štruktúra napomáha efektívnej škálovateľnosti v sieti Solana.
 • Arcihvers – Archivátory plnia funkciu uzlov – uchovávajú celú históriu blockchainu.

Solana delegovaný konsenzus Proof-of-Stake

Na zabezpečenie svojho blockchainu vytvorila Solana mechanizmus konsenzu nazvaný Tower BFT, ktorý obsahuje delegovaný Proof-of-Stake (DPoS).

DPoS používa systém hlasovania a reputácie na zabezpečenie siete, overovanie transakcií a distribúciu novoemitovaných tokenov SOL, čo znamená, že na prevádzke siete sa môže podieľať každý, kto vlastní tokeny SOL.

Každý token SOL môžu účastníci siete uzamknúť do stakingu, za čo inkasujú odmeny. Účastníci sa môžu tiež rozhodnúť delegovať svoje tokeny SOL na iných validátorov, čím rastie pravdepodobnosť overenia bloku a získanie blokovej odmeny.

Natívny token siete – SOL

Natívnym tokenom siete Solana je minca s označením $SOL, ktorá funguje ako palivo siete. Používatelia využívajúci ekosystém Solana potrebujú token SOL na platenie transakčných poplatkov pri uskutočňovaní transakcií alebo pri interakcii so smart kontraktmi.

Sieť Solana spaľuje časť tokenov SOL ako súčasť svojho deflačného monetárneho modelu. Pri vzniku projektu bolo vytvorených 500 000 000 mincí SOL, pričom v obehu je ich aktuálne zatiaľ len približne 291 000 000. V čase publikácie sa jedna minca obchoduje za viac než 120 USD.

Natívny token siete SOL je primárne využívaný na tri účely:

 • Odmena pre používateľov, ktorí sú súčasťou stakingu.
 • Nástroj uhrádzania poplatkov súvisiacich s transakciami a s interakciou so smart kontraktmi.
 • Governance – využitie tokenov ako súčasť rozhodovacích procesov.

Ekosystém Solana

Ekosystém Solany je v súčasnosti jedným z najrýchlejšie rozvíjajúcich sa krypto ekosystémov, na ktorom deň čo deň vzniká množstvo zaujímavých projektov. Medzi najznámejšie projekty operujúce na blockchaine Solana v súčasnosti patria:

 • Serum – decentralizovaná zmenáreň s možnosťou cross-chain swapov medzi viacerými blockchainmi.
 • Raydium – Automatizovaný tvorca trhu a poskytovateľ likvidity operujúci na Solana blockchaine pre decentralizovanú zmenáreň Serum.
 • Oxygen – Brokerage protokol zameraný na vytváranie a poskytovanie likvidity, poskytovanie pôžičiek či sprostredkovanie pákového efektu na obchodovanie s portfóliom aktív.
 • Audius – Streamovacia hudobná platforma, ktorá má v súčasnosti už viac než 1 milión aktívnych používateľov. Audius sa pred nedávnom stal partnerom populárnej sociálnej siete TikTok.

Zdroj : Solanians

Záver

Solana ako relatívne nový blockchainový projekt dokázala za krátky čas vyriešiť mnohé problémy tradičnejších blockchainových platforiem. Solana priniesla do krypto priestoru novú štruktúru overovania transakcií a ešte efektívnejší algoritmus konsenzu.

Hlavným cieľom tejto platformy je vyriešiť blockchainovú trilemmu, ktorá predpokladá, že decentralizovaná sieť môže uspokojiť iba dve z troch hlavných vlastností – decentralizáciu, bezpečnosť a škálovateľnosť. Solana tvrdí, že trilemu vyriešila svojimi ôsmimi základnými inováciami, ale či to reálne postačí na masovú adopciu blockchainu, ukáže až budúcnosť.

Investujte s Fumbi už dnes

Ak uvažujete o investovaní do kryptomien, Fumbi je tu práve pre vás. Naše Algoritmom spravované portfólio presne sleduje pohyb cien na trhu s kryptomenami.

Spoločnosť Fumbi je prvá svojho druhu, pretože ponúka kryptomeny širokej verejnosti, a to aj pri malom vklade. Investovanie do kryptomien prostredníctvom spoločnosti Fumbi je veľmi jednoduché a minimalizuje riziká.

Môžete začať vkladom už od 50 €.

Investovať vo fumbi

Narazili ste v texte na pojem, ktorému nerozumiete? Nevadí, všetky dôležité pojmy súvisiace s kryptomenami nájdete na jednom mieste v našom Fumbi slovníku.

Avatar photo

Daniel Mitrovsky

Autor

linkedin
Zdieľaj spolu s ostatnými
Odporúčame

Ďalšie články s Fumbi