back
Prehľad trhu
27. apríla 2023  • clock 3 min •  Daniel Mitrovsky

Zlepší sa zdaňovanie kryptomien na Slovensku?

Zdaňovanie kryptomien na Slovensku je už dlhodobo ostro diskutovanou a zároveň často kritizovanou témou. Slovensko patrí medzi krajiny s veľmi zle nastavenou legislatívou v oblasti zdaňovania a už dlhé roky v tejto oblasti nenastal prakticky žiaden pokrok. Svetielko nádeje pre používateľov kryptomien vzplanulo v novembri minulého roka, kedy poslanci zo strany SAS predložili návrh na zníženie daňovo-odvodového zaťaženia z príjmu z predaja virtuálnych mien, ako aj vyňatie príjmov získaných pri výmene virtuálnych mien za tovar, službu či inú virtuálnu menu.

Novembrový návrh však v parlamente neuspel a tak daňovo-odvodová legislatíva na Slovensku aj naďalej ostala pre používateľov kryptomien veľmi nevýhodná a iracionálna. Pri predaji kryptomien stále platí, že fyzická osoba odvádza daň vo výške 19 %, ak je jej ročný príjem do 37 981,94 €. Ak je tento príjem vyšší, fyzická osoba odvádza štátu daň vo výške 25 %. Okrem toho daňovník uhrádza z príjmu aj zdravotný odvod, a to vo výške 14 %. Stále tak platí, že používateľ zaplatí štátu zo svojho zisku najmenej 33 %.

To sa však už čoskoro môže zmeniť. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky zo strán SAS a OĽaNO predložili v priebehu tohto týždňa nový návrh, v ktorom navrhujú znížiť daňovo-odvodovú záťaž z predaja virtuálnych mien, čo by malo podporiť investovanie a používanie kryptomien v bežnom živote.

Podľa návrhu by sa mal na daňové zaťaženie uplatňovať takzvaný časový test, v ktorom by sa porovnával dátum obstarania (nákup) a dátum realizácie (predaja) kryptomien. Ak by bolo toto obdobie medzi nákupom a predajom kryptomien dlhšie ako jeden rok, podľa návrhu sa navrhuje príjem z predaja kryptomien zdaňovať zníženou 7 % sadzbou dane.

V prípade odpredaja kryptomien do jedného roka od ich nadobudnutia by sa príjem z predaja štandardne zahrnul do základu dane s ostatnými príjmami. Podľa návrhu sa má obdobná úprava vzťahovať aj na príjmy z predaja kapitálového majetku plynúce od subjektov kolektívneho investovania.

Súčasťou návrhu má byť taktiež zmena zákona o zdravotnom poistení. Cieľom je oslobodiť fyzické osoby od povinnosti platenia odvodov na zdravotné poistenie z príjmu z predaja kryptomien za predpokladu, že kryptomeny neboli súčasťou ich obchodného majetku, a to bez ohľadu na časový test.

Stanovisko Fumbi

Súčasný stav daňovo-odvodového zaťaženia z predaja kryptomien na Slovensku bráni rozvoju tohto odvetvia a využívaniu nových a inovatívnych technológií. Aktuálne legislatívne nastavenie žiadnym spôsobom nepodporuje technologický potenciál kryptomien a technológie blockchain a zároveň prakticky ignoruje spätnú väzbu zo strany stoviek tisíc Slovákov.

“Vo Fumbi zastávame názor, že chceme, aby bolo Slovensko modernou krajinou, ktorá vďaka dobre nastavenej legislatíve dokáže udržať a aj prilákať nové fyzické aj právnické osoby zo zahraničia, aby podnikali a investovali na Slovensku,” povedal Juraj Forgács, CEO Fumbi. 

Zníženie daní aplikovaním časového testu a zrušenie zdravotného odvodu so sebou môže priniesť viacero výhodných implikácií, vrátane podpory dlhodobého investovania, udržanie domáceho a prílevu zahraničného kapitálu do krajiny, ako aj prilákanie mozgov a vytvorenie nových pracovných miest. Nižšie dane by zároveň mohli zvýšiť efektivitu výberu daní v absolútnej hodnote a navýšiť tak štátny rozpočet o dodatočné zdroje.

PRIHLÁSIŤ SA DO PROFILU
Avatar photo

Daniel Mitrovsky

Autor

linkedin
Zdieľaj spolu s ostatnými
Odporúčame

Ďalšie články s Fumbi