back
Kryptomeny
27. dubna 2021  • clock 3 min •  Daniel Mitrovsky

Bitcoin – král mezi kryptoměnami

Investování do kryptoměn prostřednictvím Fumbi Index Portfolia představuje investici do dynamicky rebalancovaného portfolia složeného z TOP kryptoměn na trhu. Tento přístup zabezpečuje, že investice do portfolia se bude vyvíjet podle pohybů celého trhu. Díky této strategii dochází k eliminaci rizika špatného výběru, které při individuálním obchodování jednotlivých kryptoměn může nastat.

Hlavní a nejdůležitější součástí našeho dynamického portfolia je i nejstarší, nejznámější a vůbec historicky první kryptoměna – Bitcoin. V následujícím blogu vám představíme základní vlastnosti a fundamenty vzniku této kryptoměny, která už pravděpodobně navždy zůstane neoddělitelnou součástí finančního prostoru.

Historický vývoj Bitcoinu

V roce 2008 jednotlivec nebo skupina vystupující pod jménem Satoshi Nakamoto publikoval prvotní dokument, takzvaný whitepaper s názvem “Bitcoin: peer-to-peer elektronický peněžní systém”. Tento dokument popisuje Peer-to-Peer verzi elektronických peněz, které by umožnily online platby a které mají být zaslané přímo od odesílatele k přijímateli bez zásahu jakékoliv finanční instituce nebo jiného subjektu. Bitcoin byl vůbec první realizací tohoto konceptu.

Už v minulosti tu bylo několik podobných pokusů o realizaci tohoto konceptu. Většinou tyto pokusy selhaly na tom, že i přes snahu o decentralizaci se nakonec tyto projekty ukázaly jako centralizované. Některé z nich naopak fungovaly jako decentralizované, ale nepodařilo se jim úspěšně vyřešit problém double-spendingu. Tento problém však dokázal vyřešit Bitcoin v konceptu peer-to-peer sítě díky aplikování Proof-of-Work algoritmu jako nástroje na dosažení konsensu.

V současnosti pojem kryptoměny, jejichž hlavním představitelem je Bitcoin, zahrnuje charakteristiku a popis všech sítí a prostředků výměny, které používají kryptografii na zabezpečení transakce proti systémům, ve kterých jsou transakce zprostředkované pomocí centrálního důvěryhodného subjektu.

Co je Bitcoin?

Bitcoin můžeme charakterizovat jako sbírku koncepcí a technologií, které tvoří základ ekosystému digitálních peněz. Bitcoin se používá hlavně k uchovávání a přenos hodnoty mezi účastníky sítě Bitcoin. Ke komunikace v rámci sítě je používán Bitcoin protokol.

Tento protokol je k dispozici jako software s otevřeným zdrojovým kódem (open-source), který je možné spustit na široké škále výpočtových zařízení včetně notebooků nebo smartphonů, díky čemuž je technologie snadno dostupná pro každého.

Síť Bitcoinu je záměrně a originálně navržena tak, aby nikdo včetně samotných autorů, vlád, bank nebo zájmových skupin nemohl Bitcoin přímo řídit, zfalšovat nebo ovlivňovat jeho množství v oběhu. V této síti tedy neexistuje žádný “centrální bod” nebo autorita, který by mohla o síti rozhodovat.

Klíčové vlastnosti Bitcoinu

Decentralizace – V tradičních centralizovaných transakčních systémech musí být každá transakce ověřena pomocí určité centrální důvěryhodné agentury (například centrální banky). To vede ke zbytečným nákladům, překážkám a zdržení. Avšak, transakce v rámci sítě bitcoin je vykonávaná mezi rovnocennými subjekty v síti (P2P) bez jakéhokoliv ověření centrální agenturou.

Pseudoanonymita – Každý uživatel v síti se dostává do kontaktu s blockchainem přes vygenerovanou adresu. Kromě toho, každý uživatel si může generovat libovolné množství adres a předejít tak prozrazení identity. V tomto kontextu pseudoanonymita znamená, že účastníci transakce nevystupují přímo pod svým vlastním jménem, ale jejich identifikačním prvkem je vygenerovaná BTC adresa. To ale neplatí při burzách, kde zákazníci většinou musí být plně ověřeni, jelikož v současnosti už téměř každá burza vyžaduje od svých klientů ověření identity (KYC) pro obchodování s BTC.

Rezistence vůči cenzuře – Rezistence vůči cenzuře se považuje za jednu z nejvýznamnějších hodnotových přínosů Bitcoinu. Spočívá v tom, že žádný stát, společnost ani žádná jiný třetí strana nemá dostatečné zdroje a pravomoci k tomu, aby mohla kontrolovat, kdo vykonává transakce nebo uchovává své bohatství a zdroje v rámci sítě Bitcoin. Jelikož Bitcoin síť neřídí žádný konkrétní subjekt, cenzurovat transakce v rámci sítě je prakticky nemožné.

Transparentnost – Každá transakce v rámci sítě je ověřená a zaznamenána a proto uživatelé mohou lehce ověřit a vystopovat všechny předcházející záznamy přes uzly v distribuované síti. Uživatelé mohou zpětně dohledat každou uskutečněnou a potvrzenou transakci.

Investovat

Proof-of-work konsenzus

Bitcoin používá konsenzus proof-of-work jako mechanismus, který má zabránit double-spendingu. V tomto algoritmu řeší těžaři (mineri) různé “matematické a kryptografické úlohy”, aby mohli přidávat nové bloky do blockchainu. Tento proces řešení algoritmu je nazýván jako mining (těžba). Konsenzus POW je ve všeobecnosti chápaný jako způsob, prostřednictvím kterého síť nabývá konsenzus o stavu a pořadí transakcí, aby se předešlo dvojité útratě mincí.

Každá transakce v rámci sítě Bitcoin musí být přidaná do blockchainu, který tvoří hlavní “účetní knihu” všech transakcí v síti. Ověřování transakcí a jejich přidání do blockchainu zabezpečují právě tito těžaři a jejich výkonné počítače, přičemž využívají obrovské množství výpočtového výkonu a energie na ověřování transakcí za účelem získání finanční odměny, která je v současnosti 6,25 BTC za blok. Na základě rostoucí náročnosti těžby a klesající odměny za vytěžení bloku (takzvaný Bitcoin Halving) se předpokládá, že poslední Bitcoin bude vytěžený kolem roku 2140.

Bitcoin jako deflační měna

Ve všeobecnosti platí, že maximální množství Bitcoinu v oběhu nikdy nepřesáhne hodnotu 21 milionů. Jakmile dojde k vytěžení celkové možné nabídky Bitcoinů, jejich dodávka do oběhu se pozastaví, pokud by se tedy nezměnil protokol, který by dovolovat větší množství v oběhu. V současnosti je v oběhu přibližně 18,68 milionu BTC, což znamená, že více než 2,36 milionů se jich ještě do oběhu dostane v budoucnosti.

Jelikož má Bitcoin pevně stanovené množství v oběhu, má tato kryptoměna deflační charakter. Zatímco inflace způsobuje pokles kupní síly peněz, při deflaci kupní síla naopak roste. Pevně stanovené množství v oběhu má na svědomí fakt, že od jistého bodu se Bitcoiny v oběhu budou už jenom ztrácet.

Jakmile bude k dispozici stále méně a méně Bitcoinů, bude po něm dle platných pravidel větší poptávka a ta bude mít pozitivní vliv na jeho cenu. V aktuální situaci, výrazně ovlivněné pandemii COVID-19, se obrovské množství investorů snaží vůči inflaci zabezpečit právě investicí do aktiv, jakým je například Bitcoin.

Zdroj: Paolo Kolla Bitcoin Halving blog

Bitcoin jako rezervní aktivum

Celý finanční sektor se momentálně nachází ve velmi komplikované a nepředvídatelné situaci. Pandemie COVID-19 zcela změnila makroekonomické pozadí FIAT peněz a FED (Federální rezervní systém USA) neustále pokračuje v ultra akomodativní monetární politice související s emitováním dolarů do oběhu. Právě devalvace amerického dolaru je jedním z nejvýznamnějších faktorů toho, že investoři se stále více poohlížejí po alternativních způsobech uchovávání hodnoty.

Zdroj: FRED

Počet společností, které drží Bitcoin jako součást svých rezervních aktiv se neustále zvyšuje. Víc než 1,41 milionů Bitcoinů vlastní v současnosti velké množství institucionálních investorů. Společnosti jako MicroStrategy, Square, Tesla a mnoho dalších neustále posilují myšlenku toho, že Bitcoin je tou správnou alternativou stát se rezervním aktivem nejen během krize. Institucionální investoři kumulativně vlastní více než 6,75 % všech Bitcoinů v oběhu.

Růst úrokových sazeb na 10ročních státních dluhopisech U.S. je spojený primárně s inflačními obavami. Očekává se, že kombinace bilionových fiskálních úlev, zotavující se americké ekonomiky a akomodativní měnové politiky přinese takovou inflaci, jaká se od finanční krize v roce 2008 ještě nezaznamenala. I to je jeden z důvodů, proč je možné očekávat další vlnu přílivu kapitálu ze strany institucionálních investorů právě do Bitcoinu.

Rizika spojená s Bitcoinem

Volatilita – Ve všeobecnosti platí, že trh kryptoměn patří mezi nejvolatilnější trhy na světě. Výjimkou není ani Bitcoin, i když ze široké škály kryptoměn patří k nejméně volatilním aktivům na tomto trhu.

Regulační riziko – Sektor kryptoměn ve všeobecnosti podléhá regulační nejistotě. Evropská komise zveřejnila 24.9.2020 návrh nařízení o trzích a kryptoaktivech (MiCA), kterého konečná verze bude známá až kolem roku 2022 a do platnosti se pravděpodobně dostane až v roce 2024. Hlavním cílem těchto regulací je nastavení všeobecně platných pravidel tak, aby byla zabezpečena ochrana spotřebitelů a uživatelů sítě.

51 % attack – Představuje jedno z největších nebezpečí pro blockchainovou technologii. Tento útok představuje hypotetickou situaci, při které by určitá skupina těžařů ovládala více než 51 % celkového výpočtového výkonu sítě. V takovém případě by útočníci byli schopni zabránit tomu, aby nové transakce získávaly potvrzení, co by umožnilo prakticky zastavit platby mezi subjekty v síti. Taktéž by byli schopni ovlivnit už uskutečněné transakce, co by mohlo vést k aplikování double-spendingu (dvojitá útrata mincí). Do dnešního dne neexistuje žádný záznam o úspěšném 51 % útoku v rámci sítě Bitcoin, ale v minulosti byl tento útok úspěšný například na blockchainu kryptoměny Ethereum Classic.

Firma braiins.com na svém blogu popisuje pravděpodobnost a náklady spojené s uskutečněním 51 %. Při aktuálním výpočtovém výkonu 150 Ehash/s v síti Bitcoin by minimálně hardwarové náklady související s uskutečněním 51 % útoku stály více než 5,46 miliardy USD, přičemž se do úvahy neberou další náklady související se zařízením datacenter. Nemluvě o tom, že takový útok by denně zkonzumoval enormní množství elektrické energie.

Náklady na jednu hodinu 51 % útoku v sítí Bitcoin byly vyčíslené na 716 000 USD, což představuje více než 17,1 milionu USD denně. Z toho vyplývá, že možnost uskutečnění 51 % útoku na síť Bitcoin je prakticky velmi nízká a nerealizovatelná.

Investujte s Fumbi již dnes

V případě, že uvažujete o investování do kryptoměn, je tu Fumbi právě pro vás. Naše algoritmem spravované portfolio přesně sleduje pohyb cen na trhu s kryptoměnami.

Společnost Fumbi je první svého druhu, jelikož nabízí kryptoměny široké veřejnosti a to i při malém vkladu. Investování do kryptoměn prostřednictvím společnosti Fumbi je velmi jednoduché a minimalizuje rizika.

Můžete začít s vkladem už od 1400 Kč.

Investovat

*Narazili jste v textu na pojem, kterému nerozumíte? Nevadí, všechny důležité pojmy související s kryptoměnami najdete na jednom místě v našem Fumbi slovníku.

Avatar photo

Daniel Mitrovsky

Autor

linkedin
Sdílejte s ostatními
Odporúčame

Více článků se společností Fumbi