back
Kryptomeny
27. apríla 2021  • clock 3 min •  Daniel Mitrovsky

Bitcoin – kráľ medzi kryptomenami

Investovanie do kryptomien prostredníctvom Fumbi index portfólia predstavuje investíciu do dynamicky rebalansovaného portfólia zloženého z TOP kryptomien na trhu. Tento prístup zabezpečuje, že investícia do portfólia sa bude vyvíjať podľa pohybov celého trhu. Vďaka tejto stratégii dochádza k eliminácií rizika zlého výberu, ktoré pri individuálnom obchodovaní jednotlivých kryptomien môže nastať.

Hlavnou a najdôležitejšou súčasťou nášho dynamického portfólia je aj najstaršia, najznámejšia a vôbec historicky prvá kryptomena – Bitcoin. V nasledujúcom blogu si predstavíme základné vlastnosti a fundamenty vzniku tejto kryptomeny, ktorá už pravdepodobne navždy ostane neoddeliteľnou súčasťou finančného priestoru.

Historický vývoj Bitcoinu

V roku 2008 jednotlivec (alebo skupina), vystupujúci pod názvom Satoshi Nakamoto publikoval prvotný dokument, takzvaný whitepaper s názvom „Bitcoin: peer-to-peer elektronický peňažný systém“. Tento dokument opisuje Peer-to-Peer verziu elektronických peňazí, ktoré by umožnili online platby a ktoré majú byť zaslané priamo od odosielateľa k prijímateľovi bez zásahu akejkoľvek finančnej inštitúcie alebo iného subjektu.

Bitcoin bol vôbec prvou realizáciou tohto konceptu. Avšak, už v minulosti existovalo niekoľko podobných pokusov o jeho realizáciu. Zväčša tieto pokusy zlyhali na tom, že napriek snahe o decentralizáciu sa nakoniec tieto projekty ukázali ako centralizované. Niektoré z nich naopak fungovali ako decentralizované, avšak nepodarilo sa im úspešne vyriešiť problém double-spendingu. Tento problém však dokázal vyriešiť Bitcoin v koncepte peer-to-peer siete vďaka aplikovaniu Proof-of-Work algoritmu ako nástroja na dosiahnutie konsenzu.

V súčasnosti pojem kryptomeny, ktorých hlavnou súčasťou je Bitcoin, zahŕňa charakteristiku a popis všetkých sietí a prostriedkov výmeny, ktoré používajú kryptografiu na zabezpečenie transakcie oproti systémom, kde sú transakcie sprostredkované prostredníctvom centrálneho dôveryhodného subjektu.

Čo je Bitcoin?

Bitcoin môžeme charakterizovať ako zbierku koncepcií a technológií, ktoré tvoria základ ekosystému digitálnych peňazí. Bitcoin sa využíva hlavne na uchovávanie a prenos hodnoty medzi účastníkmi siete Bitcoin. Na komunikáciu v rámci siete využívajú používatelia Bitcoin protokol.

Tento protokol je k dispozícií ako softvér s otvoreným zdrojovým kódom (open-source), ktorý je možné spustiť na širokej škále výpočtových zariadení vrátane notebookov či smartfónov, vďaka čomu je technológia ľahko dostupná pre každého.

Sieť Bitcoinu je zámerne a originálne navrhnutá tak, aby nikto vrátane samotných autorov, vlád, bánk či záujmových skupín nevedel Bitcoin priamo riadiť, sfalšovať či ovplyvňovať jeho množstvo v obehu. V tejto sieti teda neexistuje žiaden „centrálny bod“ alebo autorita, ktorá by vedela o sieti rozhodovať.

Kľúčové vlastnosti Bitcoinu

Decentralizácia – V tradičných centralizovaných transakčných systémoch musí byť každá transakcia overovaná prostredníctvom určitej centrálnej dôveryhodnej agentúry (napríklad centrálna banka). To vedie k zbytočným nákladom, prekážkam a zdržiavaniu. Avšak, transakcia v rámci siete bitcoin je vykonávaná medzi rovnocennými subjektmi v sieti (P2P) bez akéhokoľvek overenia centrálnou agentúrou.

Pseudoanonymita – Každý používateľ v sieti sa dostáva do kontaktu s blockchainom cez vygenerovanú adresu. Okrem toho, každý používateľ si môže generovať ľubovoľné množstvo adries a predísť tak prezradeniu identity. V tomto kontexte pseudoanonymita znamená, že účastníci transakcie nevystupujú priamo pod svojim vlastným menom, ale ich identifikačným prvkom je ich vygenerovaná BTC adresa. Avšak, toto neplatí pri burzách, kde zákazníci väčšinou musia byť plne overení, nakoľko v súčasnosti už takmer každá burza vyžaduje od svojich klientov overenie identity (KYC) pre obchodovanie s BTC.

Rezistencia voči cenzúre – Rezistencia voči cenzúre sa považuje za jednu z najvýznamnejších hodnotových prínosov Bitcoinu. Spočíva v tom, že žiadny štát, spoločnosť alebo žiadna iná tretia strana nemá dostatočné zdroje a právomoci nato, aby mohla kontrolovať, kto vykonáva transakcie alebo uchováva svoje bohatstvo a zdroje v rámci siete Bitcoin. Keďže Bitcoinovú sieť neriadi žiaden konkrétny subjekt, cenzurovať transakcie v rámci siete je prakticky nemožné.

Transparentnosť – Každá transakcia v rámci siete je overená a zaznamenaná, a preto používatelia môžu ľahko overiť a vystopovať všetky predchádzajúce záznamy cez uzly v distribuovanej sieti. Užívatelia môžu spätne dohľadať každú uskutočnenú a potvrdenú transakciu.

Investovať vo Fumbi

Proof-of-work konsenzus

Bitcoin využíva konsenzus proof-of-work ako mechanizmus, ktorý má zabrániť double-spendingu. V tomto algoritme riešia ťažiari (mineri) rôzne „matematické a kryptografické úlohy“, aby mohli pridávať nové bloky do blockchainu. Tento proces riešenia algoritmov je nazývaný ako mining (ťažba). Konsenzus POW je vo všeobecnosti chápaný ako spôsob, prostredníctvom ktorého sieť nadobúda konsenzus o stave a poradí transakcií, aby sa predišlo dvojitej útrate mincí.

Každá transakcia v rámci siete Bitcoin musí byť pridaná do blockchainu, ktorý tvorí hlavnú „účtovnú knihu“ všetkých transakcií v sieti. Overovanie transakcií a ich pridanie do blockchainu zabezpečujú práve títo ťažiari a ich výkonné počítače, pričom využívajú obrovské množstvo výpočtového výkonu a energie na overovanie transakcií za účelom získania finančnej odmeny, ktorá je v súčasnosti 6,25 BTC za blok. Na základe rastúcej náročnosti ťažby a klesajúcej odmeny za vyťaženie bloku (takzvaný Bitcoin Halving) sa predpokladá, že posledný Bitcoin bude vyťažený okolo roku 2140.

Bitcoin ako deflačná mena

Vo všeobecnosti platí, že maximálne množstvo Bitcoinov v obehu nikdy nepresiahne hodnotu 21 miliónov. Akonáhle dôjde k vyťaženiu celkovej možnej ponuky Bitcoinov, ich dodávka do obehu sa pozastaví, pokiaľ by sa nezmenil protokol, ktorý by dovoľoval väčšie množstvo v obehu. V súčasnosti je v obehu približne 18,68 milióna BTC, čo znamená že viac ako 2,32 milióna sa ich ešte len dostane do obehu v budúcnosti.

Vďaka tomu, že Bitcoin má pevne stanovené množstvo v obehu môžeme tvrdiť, že táto kryptomena má deflačný charakter. Zatiaľ čo inflácia spôsobuje pokles kúpnej sily peňazí, pri deflácii kúpna sila peňazí narastá. Pevne stanovené množstvo v obehu má na svedomí fakt, že od istého bodu sa Bitcoiny v obehu budú už iba strácať.

Ak bude k dispozícií stále menej a menej Bitcoinov, podľa zákona o ponuke a dopyte bude po ňom vyšší dopyt, a tým pádom to bude mať pozitívny vplyv na jeho cenu. V aktuálnej situácii, výrazne ovplyvnenej pandémiou COVID-19 sa obrovské množstvo investorov snaží zabezpečiť voči inflácii práve investíciou do aktív, akým je napríklad aj Bitcoin.

Zdroj: Paolo Kolla Bitcoin Halving blog

Bitcoin ako rezervné aktívum

Celý finančný sektor sa momentálne nachádza vo veľmi komplikovanej a nepredvídateľnej situácii. Pandémia COVID-19 úplne zmenila makroekonomické pozadie FIAT peňazí a FED (Federálny rezervný systém USA) neustále pokračuje v ultra akomodatívnej monetárnej politike súvisiacej s emitovaním dolárov do obehu. Práve devalvácia amerického dolára je jedným z najvýznamnejších faktorov toho, že investori sa stále viac a viac obzerajú po alternatívnych spôsoboch uchovávania hodnoty.

Zdroj: FRED

Počet spoločností, ktoré držia Bitcoin ako súčasť svojich rezervných aktív sa neustále zvyšuje. Viac ako 1,41 milióna Bitcoinov vlastní v súčasnosti veľké množstvo inštitucionálnych investorov. Spoločnosti ako MicroStrategy, Square, Tesla a mnoho ďalších firiem neustále posilňujú myšlienku toho, že Bitcoin je tou správnou alternatívou stať sa rezervným aktívom nielen počas krízy. Inštitucionálni investori kumulatívne vlastnia viac než 6,75 % všetkých Bitcoinov v obehu.

Rast úrokových sadzieb na 10-ročných štátnych dlhopisoch U.S. počas posledných týždňov je spojený najmä s inflačnými obavami. Očakáva sa, že kombinácia biliónových fiškálnych úľav, zotavujúcej sa americkej ekonomiky a akomodatívnej menovej politiky prinesie takú infláciu, aká sa od finančnej krízy v roku 2008 ešte nezaznamenala. Aj to je jeden z dôvodov, prečo môžeme očakávať ďalšiu vlnu prílevu kapitálu zo strany inštitucionálnych investorov práve do Bitcoinu.

Riziká spojené s Bitcoinom

Volatilita – Vo všeobecnosti platí, že trh kryptomien patrí medzi najvolatilnejšie trhy na svete. Výnimkou nie je ani Bitcoin, aj keď spomedzi širokej škály kryptomien patrí k najmenej volatilným aktívam na tomto trhu.

Regulačné riziko – Sektor kryptomien vo všeobecnosti podlieha regulačnej neistote. Európska komisia zverejnila 24.9.2020 návrh nariadenia o trhoch a kryptoaktívach (MiCA), ktorého konečná verzia bude známa až okolo roku 2022 a do platnosti sa pravdepodobne dostane až v roku 2024. Hlavným cieľom týchto regulácií je nastavenie všeobecne platných pravidiel tak, aby bola zabezpečená ochrana spotrebiteľov a užívateľov siete.

51 % attack – Predstavuje jedno z najväčších nebezpečenstiev pre blockchainovú technológiu. Tento útok predstavuje hypotetickú situáciu, pri ktorej by určitá skupina ťažiarov ovládala viac ako 51 % celkového výpočtového výkonu siete. V takom prípade by útočníci boli schopní zabrániť tomu, aby nové transakcie získavali potvrdenia, čo by umožnilo prakticky zastaviť platby medzi subjektmi v sieti. Taktiež by boli schopní ovplyvniť už uskutočnené transakcie, čo by mohlo viesť k aplikovaniu double-spendingu (dvojitá útrata mincí). Doteraz neexistuje žiaden záznam o úspešnom 51 % útoku v rámci siete Bitcoin, no v minulosti bol takýto útok úspešný napríklad na blockchaine kryptomeny Ethereum Classic.

Spoločnosť braiins.com vo svojom blogu popisuje pravdepodobnosť a náklady spojené s uskutočnením 51 % útoku. Pri aktuálnom výpočtovom výkone v sieti Bitcoin by minimálne hardvérové náklady súvisiace s uskutočnením 51 % útoku predstavovali viac než 5,46 miliardy USD, pričom sa do úvahy neberú ostatné náklady súvisiace so zariadením datacentier. Nehovoriac o tom, že takýto útok by denne skonzumoval enormné množstvo elektrickej energie.

Náklady na jednu hodinu 51 % útoku v sieti Bitcoin boli vyčíslené na 716 000 USD, čo predstavuje viac než 17,1 milióna USD denne. Z toho vyplýva, že možnosť uskutočnenia 51 % útoku na sieť Bitcoin je prakticky veľmi nízka a nezrealizovateľná. Viac o 51% útoku sa môžete dozvedieť na tomto webe.

Ak uvažujete o investovaní do kryptomien, Fumbi je tu práve pre vás.

Naše algoritmom spravované portfólio presne sleduje pohyb cien na trhu s kryptomenami. Spoločnosť Fumbi je prvá svojho druhu, pretože ponúka kryptomeny širokej verejnosti, a to aj pri malom vklade. Investovanie do kryptomien prostredníctvom spoločnosti Fumbi je veľmi jednoduché a minimalizuje riziká.

Môžete začať vkladom už od 50 €.

Investovať vo Fumbi

Narazili ste v texte na pojem, ktorému nerozumiete? Nevadí, všetky dôležité pojmy súvisiace s kryptomenami nájdete na jednom mieste v našom Fumbi slovníku.

Avatar photo

Daniel Mitrovsky

Autor

linkedin
Zdieľaj spolu s ostatnými
Odporúčame

Ďalšie články s Fumbi