back
Zajímavosti
21. dubna 2023  • clock 3 min •  Daniel Mitrovsky

Evropský parlament schválil nařízení MiCA

Evropský parlament včera (20.4.2023) oficiálně schválil nařízení MiCA (Markets in Crypto Assets), kterým se zavádí regulace kryptoměn. Toto nařízení umožňuje centrálním bankám udělovat licence pro podnikání s kryptoměnami a zajišťovat bezpečnost a férovost těchto služeb.

Až dosud byly kryptoměny považovány za neregulovaná riziková aktiva, kterým se finanční instituce spíše vyhýbaly. Po vstupu nařízení MiCA v platnost se předpokládá významná změna a možný vstup bankovních subjektů do tohoto sektoru. Stávající krypto společnosti budou muset požádat o licenci k činnosti a prokázat nejen kapitálovou připravenost, ale také přísné dodržování zásad obezřetného podnikání.

Vzhledem k tomu, že MiCA bude zahrnovat regulaci kryptoaktiv, která dosud regulována nebyla, vznikne řada nových pravidel a zásad. Nejdůležitější pravidla se budou vztahovat zejména na subjekty, které emitují a obchodují s kryptoaktivy (včetně tokenů referenčních aktiv a tokenů elektronických peněz). Tyto subjekty budou povinny zavést nové postupy a pravidla s cílem zvýšit transparentnost, zveřejňování dokumentů, autorizaci nebo dohled nad transakcemi. V oblasti transparentnosti budou muset jasněji a přehledněji zveřejňovat všechny důležité informace, aby byli spotřebitelé jasně a jednoznačně informováni o rizicích, nákladech nebo poplatcích spojených s jejich činností.

Kromě toho nový právní rámec podpoří integritu trhu a finanční stabilitu regulací veřejných nabídek kryptoaktiv, kdy budou emitenti kryptoaktiv podléhat mnohem přísnějším standardům zveřejňování, včetně povinnosti publikovat takzvaný Whitepaper (dokument popisující technologické a ekonomické vlastnosti) pro každé aktivum. Přísným pravidlům budou podléhat také emitenti stablecoinů, kteří budou muset například prokazovat držbu dostatečných a likvidních rezerv na krytí emitovaného stablecoinu.

Schválené znění regulačního rámce zároveň obsahuje různá opatření proti manipulaci s trhem a proti praní špinavých peněz, financování terorismu a dalším trestným činnostem. S cílem čelit a bojovat proti rizikům praní špinavých peněz by měl Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) zřídit veřejný registr poskytovatelů služeb v oblasti kryptoaktiv, kteří nesplňují požadavky a kteří působí v Evropské unii bez povolení.

Hlavním přínosem pro veřejnost je jasné rozlišení férově podnikajících společností a vyčištění trhu od podvodníků. Prostor vidím také v lepší spolupráci s finančními institucemi, které na jedné straně mohou začít využívat kryptoměnovou infrastrukturu a na straně druhé mohou také lépe poskytovat platební služby firmám v tomto sektoru,“ uvedl Juraj Forgács, generální ředitel společnosti Fumbi. Podle Forgácse to znamená, že se krypto stane standardní formou majetku a vzniká tak velký prostor pro jeho budoucí růst.

Nařízení MiCA bylo schváleno poměrem hlasů 517:38. Nová regulace představuje významný krok v integraci kryptoměn do tradičního finančního systému a směřuje k transparentnosti a ochraně spotřebitelů v oblasti digitálních aktiv.

PŘIHLÁSIT SE DO PROFILU
Avatar photo

Daniel Mitrovsky

Autor

linkedin
Sdílejte s ostatními
Odporúčame

Více článků se společností Fumbi