back
Interesujące fakty
21. kwietnia 2023  • clock 3 min •  Daniel Mitrovsky

Parlament Europejski zatwierdził rozporządzenie MiCA dotyczące regulacji kryptowalut – otwierając nową erę dla sektora finansowego

Wczoraj (20.4.2023) Parlament Europejski oficjalnie zatwierdził rozporządzenie MiCA (Markets in Crypto Assets), które wprowadza regulacje dotyczące kryptowalut. Rozporządzenie to pozwala bankom centralnym na licencjonowanie firm kryptowalutowych i zapewnianie bezpieczeństwa i uczciwości takich usług.

Do tej pory kryptowaluty były traktowane jako nieuregulowane aktywa ryzykowne, których instytucje finansowe raczej unikały. Po wejściu w życie rozporządzenia MiCA przewiduje się znaczącą zmianę i możliwe wejście podmiotów bankowych do tego sektora. Istniejące firmy kryptowalutowe będą musiały ubiegać się o licencję na prowadzenie działalności i wykazać nie tylko przygotowanie kapitałowe, ale także ścisłe przestrzeganie zasad ostrożnego biznesu.

Ponieważ MiCA obejmie regulacje dotyczące kryptowalut, które do tej pory nie były regulowane, wyniknie z tego szereg nowych przepisów i zasad. Najważniejsze zasady dotyczyć będą w szczególności podmiotów emitujących i handlujących kryptowalutami (w tym tokenami aktywów referencyjnych i tokenami pieniądza elektronicznego).

Podmioty te będą zobowiązane do wdrożenia nowych procedur i zasad w celu zwiększenia transparentności, udostępniania dokumentów, autoryzacji lub nadzoru nad transakcjami. W zakresie transparentności będą musiały udostępniać wszystkie istotne informacje w sposób bardziej przejrzysty i zrozumiały, tak aby konsumenci byli jasno i jednoznacznie informowani o ryzyku, kosztach lub opłatach związanych z ich działalnością.

Ponadto nowe przepisy prawne będą promować integralność rynku i stabilność finansową poprzez regulację ofert publicznych kryptowalut, w których emitenci kryptowalut będą musieli sprostać znacznie wyższym standardom ujawniania informacji, w tym obowiązkowi opublikowania tzw.

Whitepaper (dokumentu opisującego charakterystykę technologiczną i ekonomiczną) dla każdego aktywa. Również emitenci stablecoinów będą podlegać ostrym zasadom, np. będą musieli wykazać, że posiadają wystarczające i płynne rezerwy na pokrycie emitowanego stablecoina.

Zatwierdzony tekst ram regulacyjnych zawiera również różne środki przeciwko manipulacjom rynkowym oraz mające na celu zapobieganie praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innej działalności przestępczej. Aby przeciwdziałać i zwalczać ryzyko prania pieniędzy, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) powinien utworzyć publiczny rejestr dostawców usług kryptowalutowych działających w Unii Europejskiej bez zezwolenia.

Główna korzyść dla społeczeństwa polega na wyraźnym rozróżnieniu uczciwych firm zajmujących się handlem i oczyszczeniu rynku od oszustów. Widzę również przestrzeń dla lepszej współpracy z instytucjami finansowymi, które z jednej strony mogą zacząć korzystać z infrastruktury kryptowalutowej, a z drugiej strony mogą również lepiej świadczyć usługi płatnicze dla firm z tego sektora” – powiedział Juraj Forgács, dyrektor generalny Fumbi. Według Forgácsa oznacza to, że kryptowaluty staną się standardową formą aktywów i że jest sporo możliwości dla ich przyszłego wzrostu.

Rozporządzenie MiCA zostało zatwierdzone w stosunku 517 do 38 głosów. Nowe rozporządzenie stanowi duży krok w integracji kryptowalut z tradycyjnym systemem finansowym i porusza się w kierunku przejrzystości i ochrony konsumenta w odniesieniu do aktywów cyfrowych.

INWESTUJ W FUMBI
Avatar photo

Daniel Mitrovsky

Autor

linkedin
Podziel się z innymi
Odporúčame

Więcej artykułów z Fumbi