back
Zaujímavosti
21. apríla 2023  • clock 3 min •  Daniel Mitrovsky

Európsky parlament schválil nariadenie MiCA pre reguláciu kryptomien

Európsky parlament včera (20.4.2023) oficiálne schválil nariadenie MiCA (Markets in Crypto Assets), ktorým zavádza reguláciu kryptomien. Toto nariadenie umožňuje centrálnym bankám udeľovať licencie pre podnikanie s kryptomenami a zabezpečovať bezpečnosť a férovosť takýchto služieb.

Doposiaľ boli kryptomeny považované za neregulované rizikové aktíva, ktorým sa finančné inštitúcie skôr vyhýbali. Keď nariadenie MiCA nadobudne účinnosť, predpokladá sa významná zmena a možný vstup bankových hráčov do tohto sektora. Súčasné krypto spoločnosti budú musieť požiadať o licenciu na svoju činnosť a preukázať nielen kapitálovú pripravenosť, ale aj dôsledné dodržiavanie zásad obozretného podnikania.

Keďže MiCA bude pokrývať reguláciu kryptoaktív, ktoré doposiaľ neboli regulované, vyplýva z toho viacero nových pravidiel a zásad. Najdôležitejšie pravidlá sa budú týkať najmä subjektov, ktoré emitujú a obchodujú s krypto aktívami (vrátane tokenov referenčných aktív a tokenov elektronických peňazí). Tieto subjekty budú povinné zaviesť nové postupy a pravidlá za účelom zvýšenia transparentnosti, zverejňovania dokumentov, autorizácie či dohľadu nad transakciami. V oblasti transparentnosti budú musieť prehľadnejšie a jasnejšie zverejňovať všetky dôležité informácie, aby boli spotrebitelia jasne a jednoznačne informovaní o rizikách, nákladoch či poplatkoch spojených s ich prevádzkou. 

Okrem toho nový právny rámec podporí integritu trhu a finančnú stabilitu reguláciou verejných ponúk kryptoaktív, kde budú emitenti kryptoaktív čeliť oveľa vyšším štandardom zverejňovania, vrátane povinnosti publikácie takzvaného Whitepaperu (dokument popisujúci technologické a ekonomické vlastnosti) pre každé aktívum. Prísnym pravidlám budú podliehať aj emitenti stablecoinov, ktorí budú musieť napríklad preukazovať držbu dostatočných a likvidných rezerv na krytie emitovaného stablecoinu.

Schválené znenie regulačného rámca zároveň obsahuje rôzne opatrenia proti manipulácii s trhom a na predchádzanie praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu a inej trestnej činnosti. S cieľom čeliť a bojovať proti rizikám prania špinavých peňazí by mal Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) zriadiť verejný register pre poskytovateľov služieb kryptoaktív, ktorí nedodržiavajú pravidlá a ktorí pôsobia v Európskej únii bez povolenia.

Hlavný prínos pre verejnosť je v jasnom odlíšení férovo podnikajúcich firiem a vyčistení trhu od podvodníkov. Tiež vidím priestor pre lepšiu spoluprácu s finančnými inštitúciami, ktoré na jednej strane môžu začať využívať infraštruktúru kryptomien a na druhej strane môžu aj lepšie poskytovať platobné služby firmám v tomto sektore”, povedal Juraj Forgács, generálny riaditeľ spoločnosti Fumbi. Podľa Forgácsa to znamená, že krypto sa stane štandardnou formou majetku a vzniká veľký priestor pre jeho budúci rast.

Nariadenie MiCA bolo schválené pomerom hlasov 517:38. Nová regulácia predstavuje zásadný krok v integrácii kryptomien do tradičného finančného systému a smeruje k transparentnosti a ochrane spotrebiteľov v rámci digitálnych aktív.

PRIHLÁSIŤ SA DO PROFILU
Avatar photo

Daniel Mitrovsky

Autor

linkedin
Zdieľaj spolu s ostatnými
Odporúčame

Ďalšie články s Fumbi